Kommissær afviser nye regler mod bilfabrikkernes NOx-fifleri

Fiat 500x har slet ikke snydt med NOx, men derimod med CO2-udslippet, men den italienske producent har trådt den tyske transportminister godt og grundigt over tæerne ved at blive væk fra et møde med hans undersøgelseskommission. Illustration: Kārlis Dambrāns / Wikimedia

Trods pres fra en stribe transportministre med den tyske Alexander Dobrindt i spidsen vil EU-Kommissionen ikke ændre de regler, som har gjort det muligt at sende dieselbiler på gaden, hvor rensningen af sundhedsskadelige kvælstofilter (NOx) er slået fra det meste af tiden.

Efter et møde med ministrene tirsdag fastslog Elzbieta Bienkowska, der er kommissær for det indre marked og industri, at hun 'ikke var blevet overbevist om behovet for en ændring af reglerne'.

I det officielle referat fra mødet står der, at hun finder det mere effektivt, hvis nationale myndigheder, der godkender nye biler, strammer sig an og sørger for, at de nuværende regler bliver efterlevet.

Læs også: Leder: Nok af NOx – tid til europæisk opgør med bilindustrien

Det er disse regler, som producenterne har bøjet, således at de kan slå NOx-rensningen fra. Det viser blandt andet de undersøgelser af over 50 biler, som Tyskland har udført i kølvandet på VW-skandalen med snydesoftware.

Nye dieselbiler kan køre i Danmark stort set uden NOx-rensning

Kun VW har direkte svindlet med testen og sørget for, at rensningen er mere effektiv under den laboratorietest, som bilerne i dag bliver godkendt efter.

En række andre producenter har derimod udnyttet et hul i de eksisterende regler, der giver mulighed for at slå rensningen fra for at beskytte motoren. Særligt er Tyskland ifølge det notat, som Alexander Dobrindt sendte før mødet i går, forarget over, at fabrikkerne bruger temperaturen som undskyldning. Det har medført, at nogle biler slet ikke renser kvælstofilter, når temperaturen er under 17 grader.

Det har fået Miljøstyrelsen til at konkludere, at der kører biler rundt på de danske veje, som stort set ikke fjerner NOx fra udstødningen.

Den danske transportminister Hans Chr. Schmidt (V) var derfor også klar i spyttet:

»For os er det afgørende, at reglerne skal strammes op. Vi skal lukke hullerne, så selskaber ikke selv anlægger mere eller mindre kreative undtagelsesbestemmelser,« sagde han efter mødet til Ritzaus Bureau.

Tyskland kræver den bedst tilgængelige teknologi

Tyskland ønskede reglerne ændret, så det blev gjort klart, at rensningen kun må slås fra, hvis den bedst tilgængelige teknologi allerede er i brug i bilerne, og den ikke kan beskytte motoren.

'Det vil gøre det klart, at snydeapparater kun er acceptable, hvis de er nødvendige for at beskytte motorer, der benytter den bedst tilgængelige teknologi. Om der er en sådan teknologi tilgængelig, skal tjekkes, når typegodkendelsen udstedes,' skriver Tyskland i notatet.

Læs også: Alle snyder: Bilproducenterne slukker for rensning af NOx, når det er koldt

Tyskerne har ifølge notatet deres på det tørre. De har nemlig indkaldt alle de tyske producenter, som har fået godkendt deres biler i hjemlandet, til møder med offentlighedens store bevågenhed. Her har producenterne lovet frivilligt at forbedre NOx-rensningen i de modeller, der nu løber af samlebåndet, også selv om de er typegodkendt. Samtidig bliver allerede solgte biler tilbagekaldt.

'Under vores undersøgelser har det vist sig, at de europæiske regler om acceptable og forbudte måder at påvirke efterbehandlingen af udstødningen fortolkes forskelligt,' som det tyske notat formulerer det.

Med andre ord ser andre lande ifølge Tyskland gennem fingre med undtagelserne. Det har næppe hjulpet på deres humør, at Fiat meldte afbud til et møde med den undersøgelseskommission, som Alexander Dobrindt selv står i spidsen for, fordi den italienske bilkoncern ikke mener, at den behøver at stå til ansvar for andre end de italienske myndigheder.

Læs også: Tyskland advarer om mere bil-fusk: Der er også snydt med CO2-udslippet

Hvor sagen om NOx-fiflerierne ender, er fortsat uklart. Det hollandske EU-formandsskab vil forsøge sig med en midlertidig konklusion, der skal udkomme 20. juni.