Kommentar: Sådan bliver minus 10 procent til minus 70 procent

Der er mange forskellige bud på, hvor længe den nuværende økonomiske krise vil fortsætte.

Jeg vil påstå, at der de seneste måneder er sket 'ubalancerede' effekter i vore forsyningskæder, her kaldet 'Recession Bullwhip' som vil blive genoprettet i løbet af relativt kort tid.

Så ud fra et logistikmæssigt synspunkt vil vi se en lysere fremtid om højst et kvartal.

Blandt logistikfolk er det anerkendt, at der ofte opstår utilsigtede og uplanlagte store udsving i mængderne tilbage (upstream) i en lang forsyningskæde.

Normalt skyldes det salgskampagner, kvantumsrabatter, store seriestørrelser, samtransport, m.m. Resultatet af disse udsving kaldes i daglig tale for 'bullwhip-effekten'.

Under den nuværende økonomiske krise er der opstået en meget voldsom bullwhip-effekt, herefter kaldet 'Recession Bullwhip Effekten'.

Der er to årsager til denne effekt:

- I sidste led af forsyningskæden, som typisk er direkte til en slutforbruger, sker der et (lille?) fald i afsætningen.

- Den almindelige panik og finanskrisens mangel på finansiering medfører 'panik' i alle led i forsyningskæden - der bliver mangel på likviditet, og alle tilstræber som en 'quick win' at reducere sine lagerbindinger.

Disse to forhold betyder, at der længere og længere tilbage i forsyningskæden mangler mere og mere afsætning og likviditet.

Et eksempel: Vi tager en forsyningskæde fra forbrugeren køber sine træmøbler i en møbelkæde, baglæns via grossist, fabrik, komponentproducent, tømmerhandel tilbage til det savværk, hvor træet til møblerne saves.

Vi antager, at alle i forsyningskæden har to måneders lager liggende, svarende til en lageromsætning på seks.

På grund af krisen sker der et fald i afsætningen fra møbelkæderne til slutforbrugerne på blot 10 procent. Man skulle så umiddelbart forestille sig, at den afledte effekt i alle virksomhederne i forsyningskæden også blot er 10 procent.

Men alle går i panik på grund af finanskrisen. Derfor 'beskytter' møbelkæden sig ved i en periode at reducere lageret. Derfor køber møbelkæden mindre hos grossisten. Grossisten er også i panik, for hans afsætning falder endnu mere, så han reducerer også sine lagre.

Hvis man antager, at alle led i eksemplets forsyningskæde over en periode på fire måneder reducerer lagrene med 20 procent, samtidig med, at afsætningen falder 10 procent til slutforbrugeren, er den afledte matematiske effekt i disse fire måneder følgende:

- Møbelkæden reducerer sin afsætning med 10 procent.

- Møbelgrossisten reducerer sin afsætning med 20 procent.

- Møbelfabrikken reducerer sin afsætning med 30 procent.

- Komponentproducenten reducerer sin afsætning med 40 procent.

- Tømmerhandlen reducerer sin afsætning med 50 procent.

- Savværket reducerer sin afsætning med 60 procent.

Når markedet således bliver kraftigt reduceret baglæns (upstream) i forsyningskæderne, vil der samtidig ske markante prisfald. Derved bliver omsætningen yderligere reduceret.

Det er ikke urealistisk at antage, at hvis markedet reduceres med 60 procent, så vil priserne falde 30 procent. Prisen på tømmer er faktisk faldet mere end 30 procent det seneste år, så antagelsen er sikkert ikke helt skæv.

Effekten af, at både afsætning og priser falder, er derfor endnu mere dramatisk - faktisk vil omsætningen i forsyningskædens første led falde mere end 70 procent!

Samtidig vil virksomhederne mangle likviditet, og værdien af varerne på lagrene vil falde.

Effekten er helt reel og er i virkeligheden blevet forværret af, at mange virksomheder de seneste år på grund af opsvinget har oplevet svigtende forsyninger og derfor mere eller mindre har 'hamstret' råvarer. Derfor er mange lagre rundt omkring fyldt godt op lige nu, og det medfører, at en systematisk reduktion i lagrene i en forsyningskæde kan have en længerevarende reduktion i aktivitetsniveauet tilbage i forsyningskæderne.

Recession Bullwhip Effekten er allerede meget alvorlig for mange virksomheder, og især for de underleverandører og råvareleverandører, der ligger langt tilbage i forsyningskæderne. Mange virksomheder er derfor i begyndelsen af 2009 bukket under på grund af det!

Alle er enige om, at den nuværende ustabile situation vil vende med stigende omsætning, bedre likviditet, højere aktiekurser, m.m. til følge. Spørgsmålet er bare, hvornår?

Set ud fra et forsyningskædesynspunkt vover jeg den påstand, at det ikke varer forfærdelig længe. Det viser sig jo, at omsætningen i detailleddet ikke falder ret meget. Og på et eller andet tidspunkt bliver virksomhederne i forsyningskæderne derfor motiveret til igen til at købe mere ind - man kan jo ikke blive ved med at tære på sine lagre!

Herefter vil der ske en 'omvendt' bullwhip-effekt, for pludselig vil den stigende afsætning slå igennem ned gennem forsyningskæderne med stigende priser til følge.