Kom med en løsning: Hvordan får vi elbilen til at slukke sin egen brand?

Illustration: youtube

Vi har hørt om det i en del år: Når først der går ild i en elbils batteri, så er den nærmest umulig at slukke. Det er ikke, fordi elbiler er mere tilbøjelige til at bryde i brand end traditionelle biler på benzin. Men hvis det alligevel sker, kan konsekvenserne være meget større.

Faktisk er anbefalingen til beredskabet, at man lader dem brænde ud og sikrer, at der ikke går ild i andet end bilen. Faktisk er beredskabet begyndt at lave deres egne forholdsregler, uafhængigt af lovgivningen.

Det fik en af vores læsere til at efterspørge en løsning i debatten under vores seneste artikel om emnet:

Når man kan udvikle selvkørende biler med flere typer radar, så kan man også udvikle på selvslukkende eller selvaktiverende systemer. Airbag udløses ved en katastrofe. Det samme kan ske, hvis der opstår en brand.

Brug elektronikken til at alarmere om hjælp og til at udløse et system som reducerer brandudviklingen.

Der er nok mange måder, men få liter sprinklervæske på sprayform eller under højtryk kan reducere en brandudvikling. Nogle sensortyper kan se infrarøde billeder, og hvis det viser mere brand end normal tilstand, så aktiveres en gasart, som kan kvæle en brandudvikling ved at fortrænge ilt. Eller noget helt andet.

Kunne vi i fællesskab finde en løsning på problemet: Hvad skal der til for at sikre at branden ikke opstår. Og hvis det sker, hvordan kan den så inddæmmes hurtigst muligt og med mindst risiko for omgivelserne?

Kom med et bud her under artiklen. Det kan både være mekaniske, elektriske eller ligefrem kemiske løsninger. Skal batteripakken kunne ‘skydes ud’, hvis den bryder i brand? Skal bilerne udstyres med et slukningsanlæg, der automatisk går i gang, hvis der registreres røg? Eller skal branden slukkes af en ny type skum?

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... hvorfor er dette blevet et tema?

Ja det er et problem hvis en elbil bryder i brand. Specielt fordi den er svær at slukke. Men den lækker ikke brandbare væsker.

Men set over hele bilparken, hvor stort er problem så reelt. Nu er der ikke så mange elbiler i DK, så kunne vi kikke på tal fra Norge (har jeg overset den artikel)?

Skulle man skyde batteriet ud så risikerer man vel at sætte ild til noget andet. Og vil det give mening kun at skyde den ramte blok i batteriet ud og ikke hele batteriet.

 • 28
 • 5

Lav hybridbiler som kører på vandopblandet CO2-neutralt syntetisk ætanol - det brænder dårligt hvis det løber ud på vejen. Det skader ikke vandmiljøet. Det forurener kun lidt ved forbrænding. Formentlig får vi senere effektive holdbare brændselsceller:

Aug 10, 2006, Business Wire: Rotapower Engine Achieves SULEV Emissions Goal Citat: "...The 530cc engine tested produced 22 hp at 4500 rpm with an air/fuel ratio of 20 and lambda of 1.35. The toxic emission levels with ethanol were as follows: Unburned hydrocarbons (HC) = .5 ppm or .0043 gm/hphr Carbon monoxide (CO) = 9 ppm or .03 gm/hphr Nitrous oxide (NOx) = 3 ppm or .016 gm/hphr..."

 • 2
 • 27

Nu er grunden til denne artikel og de tilhørende paranoia symptomer jo opstået på baggrund af branden i Norge i et parkeringshus. Som jo må siges at være worst case scenario, p.g.a. den meget øgede chance for at branden spreder sig videre til andre biler. Derfor ser jeg det ikke som et problem der skal løses af bilproducenterne men et der skal løses af parkeringshus ejerne/udbyderne.

Har set på youtube at der allerede er folk der arbejder på "autonomous vehicle extraction" robotter (f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=QXSJ7dprzf4).

Hvis parkeringshuset installerer de nødvendige sensorer burde branden kunne detekteres ret tidligt. og hvis rygtet om en elbilsbrand udvikler sig ret langsomt i starten ellers er sandt? Burde det da være ganske nemt bare at få en robot til at smide bilen hen i en brandcontainer af en slags..

Hvor skal jeg søge patent? lol

God dag derude! :)

 • 3
 • 9

En brand som angiveligt ikke blev startet af en elbil. Hvor mange elbiler stod der i p-huset?

Suk, så er paranoiaen på et endnu højere niveau end jeg troede var muligt...

 • 8
 • 12

Løsningen på vores trængselsproblemer i hele verden - flyvende (hybrid)biler som drives af vandopblandet CO2-neutralt ætanol og som offentlig transport (farvel til det meste privatbilisme):

7. jan 2020, ing.dk: Uber vil lancere flyvende biler i 2023 med hjælp fra Hyundai.

Youtube: Hyundai's Flying Car S-A1 First look!

Farvel til broer, tunneler, lange mæanderveje op og ned af bjerge, parkeringsproblemer, glatte veje, tågeudfordringer (radar ser igennem det) - og problemer med snerydning af langt det meste af vejene.

Ved oversvømmelse og jordskred kan flyvende biler fint anvendes - og endda hjælpe ved evakueringer. flyvende biler kan flyve i luftlinjer - og behøver derfor ikke at følge det utidssvarende vejnet. Flyvende biler kan sagtens designes til at lande på vand, mudder, sten og sne.

Der er færre ting at tage højde ved flyvning end ved vejkørsel. Veje er overlæsset med belysning, tavler, (kant)sten, asfalt og nytteløse trafikkøer.

 • 1
 • 27

Der var elbiler i p huset der brændte men der gik ikke ild i batterierne. Kan vi hermed konkludere at batteribrande ikke spredes?

Så er vi tilbage til at det er brandbare væsker i ikke elbiler samt materialerne biler generelt er fremstillet at, der er problemet.

Og så tilbage til det første spørgsmål (lidt uddybet). Hvor mange spontane bilbrande er der hvert år? Fordelt på bil type, set i forhold til bil typens udbredelse.

Det er statistik. Lige til højrebenet.

 • 14
 • 3

Og så tilbage til det første spørgsmål (lidt uddybet). Hvor mange spontane bilbrande er der hvert år? Fordelt på bil type, set i forhold til bil typens udbredelse.

https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/search fandt jeg bilbrande i Norge i 2019.

689 total. 669 var benzin/diesel 17 var el 2 var hybrid 1 var gas.

Cirka 2.5% af de norske biler der brændte i 2019 var elbiler. Brandårsagen (ladning/dårligt vedligehold/hærværk/find selv på flere) fremgår ikke af statistikken.

Hvis man så antager at data fra følgende kilder er korrekte, så kan jeg regne mig frem til at der i 2018 var cirka 7% elbiler på de norske veje og i løbet af 2019 er der flere artikler der har antydet at elbil salget oversteg salget af fosilbrændstof biler.

Kilder: https://snl.no/personbiler_i_Norge / https://elbil.no/elbilstatistikk/

Tallene jeg har brugt. Personbiler i Norge (2018): 2768864 styk Elbiler i Norge (2018): 194900 styk.

Hvis du mener jeg regner forkert, så ret mig i stedet for en tommel ned. ;-)

Der er en vis usikkerhed når tallene er så små, og i sær alder på bilen ved vi jo alle kan spille ind på hvor slidt teknikken er, lige meget hvilken for for fremdrift man bruger.

 • 26
 • 0

Kunne man i et P-hus forestille sig en container lignende konstruktion, der skærmer på mindst 3 sider og op ad. Det vil jo ikke (umiddelbart) være muligt at løfte en brændende elbil op i en cotainer som den beredskabet har købt. Så måske løsningen (ud over at køle branden, så meget som man kan med vand) kunne være en form for mobilt enclosure man sætter om bilen, til den er hold op med at være et problem.

 • 6
 • 1

Man burde indføre en EU standard / lovgivning på området med en gennemtestet løsning.

I vindmøller bruger man halon som gasart til slukning af batteribanken. Så en 0.5kg beholder koblet på batteriet i en elbil burde kunne gøre en forskel

 • 1
 • 11

kunne være en form for mobilt enclosure man sætter om bilen, til den er hold op med at være et problem.

Hvad med tæppe af starlite, at smide hen over bilen og afkøling kunne være mere effektiv, om vand blev postet ind igennem dertil indrettede slanger. https://www.youtube.com/watch?v=rlwM0a2Vm40

Elbil født med batteripakken svøbt ind i tæppet, om der så gik ild i batteriet, så starter automatisk alarm og redningsmandskab kunne nu komme nær til bilen og tilslutte vandslange forbundet ind til batteriet og afkøle målrettet.

Starlite materiale kunne også indgå i polstring af bilen som helhed.

 • 6
 • 0

Man kunne kræve, at der er installeret et pulverslukningssystem installeret i alle elbiler med en passende mængde pulver, der så både automatisk men også med en standardiseret fjernkontrol, ville kunne aktiveres af brandvæsenet?

 • 1
 • 7

Brandfolk ved hvordan man skal slukke ilden i benzinbiler, men ikke i elbiler.

Jo masser af køling. Derfor har de købt en container. Og den vil virke, hvis bilen står frit så man kan komme til med en kran og løfte bilen op i containeren. Strengt taget ved de også hvordan de slukker en brændende elbil, så længe der ikke er ild i batteriet.

I tidligere tråde er det blevet foreslået med en lovpligtig "studs" der tillader brandvæsenet at tilslutte vand under højt tryk direkte ned i batteri branden...

 • 5
 • 0

Et problem med brand i en elbils batteri er at hvis der hele tiden er batteri celler hvor barrieren imellem anode og katode bryder sammen, så har man en elektrisk brand.

I en elektrisk brand kan man ikke nemt fjerne varmen fra cellerne, da energien kommer fra elektricitet. Derudover så er det nok ikke en god ide at bruge vand, som er en elektrisk leder, til at slukke en elektrisk brand (flere kortsluttede/ødelagte celler).

På skibe har man i mortorrum sprinkler anlæg, som danner en vand tåge. De suger meget effektivt varme ud af en brand. Hvad angår den samme brandslukningseffektivitet, så bruges der ikke særlig meget vand til at lave en vandtåge i forhold til ikke-vandtåge sprinklere. Vand tåge sprinklere kræver også et ekstra rør. De rør har en gas med et meget høt tryk, der bruges til at lave tågen.

Hvis man nu laver en "væg" af vand tåge fra sådan et sprinkler væske, så kunne man måske inddæmme branden.

 • 1
 • 2

Dump elektriciteten En del af grunden for varmen er tilstedeværelsen af elektriciteten.

Så hvis den el dumpes pga faretruende tilstande, så falder risikoen for at der sker yderligere skade.

Det skete med et fly der dumpede brændstof forleden pga en faretruende situation, det samme kunne gøres med el.

 • 0
 • 16

Kunne man i et P-hus forestille sig en container lignende konstruktion, der skærmer på mindst 3 sider og op ad. Det vil jo ikke (umiddelbart) være muligt at løfte en brændende elbil op i en cotainer som den beredskabet har købt. Så måske løsningen (ud over at køle branden, så meget som man kan med vand) kunne være en form for mobilt enclosure man sætter om bilen, til den er hold op med at være et problem.

Nu var det en plus artikel så jeg kunne ikke læse den. Men min forestilling om den container var faktisk at det var en man kørte hen over bilen og derved lukkede bilen inde. Den ville selvfølgeligt så være åben i den ene ende, men den kunne så måske lukkes med en rulleport. Så var den brændende bil i hvert fald isoleret. Men det kan man måske kun gøre hvis bilen holder som på en P-plads eller står frit på vejen. Hvis den holder i en række P-båse på langs af en vej, ville man skulle løfte containeren hen over bilen.

 • 0
 • 0

Har jeg overset et fagligt indlæg mon ?

 1. På samme måde som sprængstof, så kræver en batteribrand ikke ilt. Derfor kan branden ikke kvæles (som nævnt med eg. halon). Den kan dæmpes ved køling fordi det er en kemisk reaktion (som afhænger afvtemperaturen). Så de mulige løsninger begrænser sig vel til:

- køling - måske skal der være et kølesystem omkring batterikassen (vand ind, vand ud - som kølesystemer til en fossil-motor) - inddæmning (hele bilen eller batterikassetten anbringes i egnet container). - -- byggeteknik med båse og vægge kunne tænkes

 1. Som i andre forhold er det nyttigt at tænke i risiko. Normalt vurderes sandsynligheden (og den er som på peget LAV), og konsekvens (nok HØJ, bortset fra bar mark). sædvanligvis vil kombinationen af disse vurderinger sige: MIDDEL risiko samlet set, det bør nok overvejes nærmere, hvad vi kan gøre. Og set handler artiklen vel om ?
 • 10
 • 0

Der var elbiler i p huset der brændte men der gik ikke ild i batterierne. Kan vi hermed konkludere at batteribrande ikke spredes?

HV IS der er et problem (Udtrykkeligt HVIS) med spredning af batterbrande, vil det mest oplagte vaere at beskytte batteripakkerne imod udefrakommende brandpaavirkning i form af en bedre indkapsling.

Det gaelder vel om at forsinke varmepavirkningen af cellerne saa de ikke smelter og foraarsager en intern kortslutning.

 • 0
 • 4

Under normal drift skal batteriet varmes og især køles, så kasse med indtag og udtag under alle omstændigheder, vendt opad så omkringstående ved brand i batteriet, ikke bliver antændt af stikflammen. Stikflamme vil opstå da nu al energien skal ud gennem afgrænsende rør.

Rør må have så stor dimension at kassen ikke sprænges og der må i bilen være eksempelvis tilsluttet flaske med CO2 til køling.

Da batteriet nu er afgrænset, så er hurtig køling vigtig ellers vil alt batteriet brænde omgående.

Kassen og rør beskyttet indvendigt med tykt lag af dette Dragon Armour eller Starlite: https://www.youtube.com/watch?time_continu...

 • 1
 • 1

Nu er jeg ikke ingenør - men syntes nu det er spændende at følge jer.

Men til emnet. Da jeg læste overskriften, fik jeg flux billedet i hovedet fra filemn Demolition man fra 1993. Det var scenen hvor sylvester kører galt og hele bilen fyldtes med en hurtigt pakkende solid skum.

Burde man ikke kunne ligge batterierne i en kasse, og så lave en selvudløsende skum/gas/et eller andet der inddæmmer og køler batteriet ned igen?

 • 0
 • 0

En brand sikker pose - hvor en almindelig personbiler kan være i - med en " water tube " langs kanten til at holde posen nede og fast - der pumpes masser af vand ind i posen - så hele bilen og batteriet køles.

Posen placeres på en sving arm - således en brandbil med en "brand skærm på den ene side " kan køre relativt "tæt" forbi den brændende elbil - og lægge posen ud over bilen. Der er tov i brandposen - således brændmænd, i god afstand, kan trække posen rigitg på plads, inden der fyldes vand i "tuben".

Fordele kan være, at alle almindelige brandbiler kan have en sådanne "pose" med .... sammenrullet ... ca 2 meter x 80 cm diameter ... udfoldet 6 meter x 9 meter .... mon ikke https://www.viking-yachting.com/da kan lave en .... Materiale ???? ... måske en ide ...

 • 0
 • 1

Hvad med at montere et par dåser brandhæmmende PU-skum i batteripakken. (Nej, det er nok ikke i den traditionelle dåseform og det er nok ikke helt traditionel PU-skum heller, men samme overordnede egenskaber)

Opfanges der tegn på brand i batteripakken, så ofres batteripakken ved at PU-skummen udløses og forhåbentligt indkapsler batteriet fuldstændigt.

Det vil nok kræve at man bruger en anden måde at designe batteripakkerne end i dag. Der vil være brug for nogle løbegange imellem delpakkerne og sådan. Der vil nok være brug for så meget skum at det kan "følge med ud" af batteripakken ved punktering - men ikke så meget at man risikerer at pakken flækker ved udløsning hvis den ikke er utæt.

Måske vil dette kunne betyde at dele af batteripakken fortsat kunne genanvendes (fuldstændigt eller ved genproduktion) og måske dække en del af værdien til at montere en ny - og i hvert fald reducere spildet.

 • 0
 • 1

Problemet er blandt andet at batterier indeholder meget energi som udløses ved opvarmning og thermal runaway. Hvis man opbygger batteriet i celler med fx 5kWh i hver, adskilt af keramiske måtter af kakler ala rumfærgerne kan man dels forsinke at hele batteriet går i brand på een gang hvis en celle går amok, dels forsinke opvarming ved brand udenom, og måske styre branden i en enkelt celle ad gangen og afgive forbrændingsprodukterne til omgivelserne i kontrolleret form. Venlig hilsen Svend Thøgersen

 • 1
 • 0

Opfanges der tegn på brand i batteripakken, så ofres batteripakken ved at PU-skummen udløses og forhåbentligt indkapsler batteriet fuldstændigt.

Nu er det vel ikke ligefrem termisk isolering, der er brug for, når batteriet frigiver 50 kWh elektrisk energi som varme...

Det forekommer mig, at mange herinde har misforstået problemstillingen og tror, at det handler om en traditionel brand, som kræver ilt. Men udfordringen er at få borttransporteret 50 kWh varme (eller måske mere i fremtiden)i mindst samme tempo, som batteriets elektriske energi frigives.

Det er i mine øjne en ret stor udfordring, selv om problemet næppe er stort på samfundsplan, fordi det sjældent forekommer.

Ude i fri luft er det muligvis bedst bare at lade naturen gå sin gang. Hvis en brandcontainer kan komme til, er det findt, men ellers går det vel alligevel. Det koster en bil og måske et par mere ved siden af, men det kan forsikringen klare.

I P-huse og på færger kan jeg ikke se andre muligheder end ekstern, automatisk køling - læs udvidet sprinkling. Jeg tvivler på, at det er realistisk at bygge en form for slukningssystem ind i bilerne.

Skal jeg være pessimist, ville jeg nødig parkere en elbil i en integreret garage i mit hus. Jeg vil sove tryggere med en carport 10 meter væk.

 • 5
 • 1

Artiklen er ledsaget af et billede af en brændende bil.

Hele forenden står i orange, mørk-sodende flammer, nærmest som om det var benzin, der brændte. En brændende væske er tydeligvis løbet ud af bilen, så vejbelægningen også brænder.

Er der nogen af jer andre, der kan se, hvad det er for en elbil ?

 • 3
 • 1

Hele forenden står i orange, mørk-sodende flammer, nærmest som om det var benzin, der brændte. En brændende væske er tydeligvis løbet ud af bilen, så vejbelægningen også brænder.

Smeltet plastik kan dryppe imens det stadig brænder, tror også alle kabler smelter og drypper ned på vejen.

Der er også stadig lidt gearkasse olie, der måske kan rende ud hvis plastikken smelter.

Håber at kølevæsken er opblandet med vand, så burde det ikke kunne brænde, men nogle bruger ufortyndet kølevæske, som godt kan brænde, hvis det bliver antændt.

 • 1
 • 1

Rør må have så stor dimension at kassen ikke sprænges og der må i bilen være eksempelvis tilsluttet flaske med CO2 til køling.Da batteriet nu er afgrænset, så er hurtig køling vigtig ellers vil alt batteriet brænde omgående.Kassen og rør beskyttet indvendigt med tykt lag af dette Dragon Armour eller Starlite: https://www.youtube.com/watch?time_continu...

Går der ild i batteri med samlet energi 200 kWh og CO2 flaske 5 kg ikke kan slukke, så skal der 288 kg vand med entalpi 2500 kJ/kg at afdampe energien fra batteriet.

Hvis batteriet ikke deles op i flere brandsikre celler, så er det noget af en opgave om elbilen skal kunne slukke sin egen brand.

 • 2
 • 1

Det er en Tesla Model S. Fronten brænder og forhjulene. Men ikke batteriet, som ligger under bilen. Hvis det er en batteribrand, så er det kun det aller forreste af batteriet.

Det kan være brand af mange andre årsager. Kortslutning, overophedning af frontmotor, påsat brand, noget i frunken der er antændt etc.

 • 2
 • 0

Præcis, og nu citerer jeg brandchefen "... og må jeg lige punktere flere rygter som er blevet spredt, INGEN battericeller blev PUNKTERET og dermed var der ikke BRAND i el-biler som IKKE kunne slukkes. Derimod var forbrændingsbilerne det store problem, da branden bare hoppede fra bil til bil pga. brændstoftankene"....

Så helt seriøst, hvorfor skal EL-bilerne altid tæskes i DK? "teknologien er ikke god nok" (det er den i et land som Norge som er 1000 gange mere bakket end DK".

"EL-bilerne brænder og er svære at slukke". EL-biler går statistisk set mindre i brand end ICE biler...

 • 9
 • 0

Det kan være brand af mange andre årsager.

Ulykke med metal objekt tabt af lastvogn...

A curved section that fell off a semi-trailer was recovered from the roadway near where the accident occurred and, according to the road crew that was on the scene, appears to be the culprit. The geometry of the object caused a powerful lever action as it went under the car, punching upward and impaling the Model S with a peak force on the order of 25 tons. Only a force of this magnitude would be strong enough to punch a 3 inch diameter hole through the quarter inch armor plate protecting the base of the vehicle.

The Model S owner was nonetheless able to exit the highway as instructed by the onboard alert system, bring the car to a stop and depart the vehicle without injury. A fire caused by the impact began in the front battery module – the battery pack has a total of 16 modules – but was contained to the front section of the car by internal firewalls within the pack. Vents built into the battery pack directed the flames down towards the road and away from the vehicle.

https://www.cnbc.com/2013/10/04/elon-musks...

 • 3
 • 0

Måske skulle man droppe de problemer, og få hvad vi andre har afventet længe hydrogen bilen.

??

En hydrogen bil har det værste fra begge verdener. Der er et batteri, der er masser af ledninger der kan kortslutte, tryktanke og en masse hydrogen der kan antænde. Kan ikke se hvordan den skulle være bedre end en elbil eller forbrændingsbil?

"EL-biler går statistisk set mindre i brand end ICE biler.." Prøv at undersøge hvor mange ICE brande der starter med ICE delen og ikke defekte kabler. Næsten alle bil brande jeg har hørt om, har været på grund af lednings fusk eller meget grov misvedligehold. Elbiler er endnu ikke meget over 8 år gamle og de fleste kører til service med bilen, hvorimod flere gamle ICE biler hjemme serviceres.

 • 1
 • 0

Næsten alle bil brande jeg har hørt om, har været på grund af lednings fusk eller meget grov misvedligehold.

Men hvis du har en brand pga. et trafikuheld, kan man vel godt tælle brændstof og motor med. Her er vedligehold ikke problemet, men om disse andre komponenter er godt nok beskyttede i en ulykke:

https://i2.wp.com/gas2.org/wp-content/uplo...

Det plejer Tesla at være ret dygtige til, og det skal andre EV fabrikanter selvfølgeligt også blive dygtige til.

 • 0
 • 0

Næsten alle bil brande jeg har hørt om, har været på grund af lednings fusk eller meget grov misvedligehold.

Jeg går ud fra, at du her taler om spontane selvantændelser og ikke brand forårsaget af trafikulykker.

En ret stor del af disse har været ret nye eksemplarer af bestemte VW- eller Citroen-modeller, som er brudt spontant i brand, mens de stod parkeret. De har været for nye til, at ledningsfusk eller grov misvedligehold kan være relevant.

 • 2
 • 0

Jeg går ud fra, at du her taler om spontane selvantændelser og ikke brand forårsaget af trafikulykker.

En ret stor del af disse har været ret nye eksemplarer af bestemte VW- eller Citroen-modeller, som er brudt spontant i brand, mens de stod parkeret. De har været for nye til, at ledningsfusk eller grov misvedligehold kan være relevant.

Der er i bund og grund stadig tale om dårligt design af ledninger eller specificationer der ikke er overholdt eller testet ordenligt. Alle fejl som ligeså godt kunne have sket i en elbil, da motoren eller tilhørende componenter der ikke også findes i elbiler, ikke var aktive i øjeblikket bilen brød i brand.

 • 0
 • 1

"EL-biler går statistisk set mindre i brand end ICE biler.." Prøv at undersøge hvor mange ICE brande der starter med ICE delen og ikke defekte kabler. Næsten alle bil brande jeg har hørt om, har været på grund af lednings fusk eller meget grov misvedligehold. Elbiler er endnu ikke meget over 8 år gamle og de fleste kører til service med bilen, hvorimod flere gamle ICE biler hjemme serviceres.

Det er muligt at elbiler statistisk set går mindre i brand end benzinbiler, men som du nævner selv så er elbilparken væsentlig nyere og folk skruer ikke på dem selv. Det skyldes sikkert fordi elbilfolket i højere grad har råd til at lade andre skrue for sig. Ældre benzinbiler bliver i højere grad hjemmeserviceret, men desværre er der en del ældre biler, som end ikke bliver serviceret i nævneværdig grad, udover at få hældt benzin i tanken. Her er der forøget fare for nedbrud og endda ild. Har man en ældre bil bør man blandt meget andet være bevist om tilstanden af brændstofslangerne. Tror at det ofte går galt her.

Imidlertid går diskussionen ikke på hvorvidt benzinbiler bryder oftere i brand. Det drejer sig om hvad brandfolk skal stille op NÅR elbiler bryder i brand.

 • 0
 • 0

Ordvalget var sådan, at der ikke kunne være tvivl om, at det var ejerens forsømmelighed/uagtsomhed, der var skylden.

Du kan da naturligvis også forsøge at få et dårligt eldesign fra fabrikken ind under hatten "ledningsfusk", men den er altså lidt søgt.

Jeg skriver nu også: "Prøv at undersøge hvor mange ICE brande der starter med ICE delen og ikke defekte kabler."

En design eller fabrikationsfejl giver stadig en defekt kabel, men denne diskusion er ligegyldig, da en ABS sensor stikforbindelse (mener det var Citroën C3 fejlen) også kunne have sket på en Tesla eller lignende.

Om man kalder noget fusk eller fabrikations fejl er lidt op til personens egen opfattelse af fejlen. Hvis jeg ikke overholder samlingsvejledningen på fabrikken, men enheden overholder funktionstesten, laver jeg stadig fusk selvom enheden virker og selvom jeg sidder på en fabrik og udfører arbejdet.

Jeg er ikke advokat uddannet eller politiker, så jeg har desværre ikke evnerne eller lysten til at sidde og gradbøje hver eneste udtalelse, så jeg smed det hele ind under fusk istedet for at debatere om det er design, fabrikation, montage, miljø, håndtering, brugsfejl, find selv på flere.

Jeg prøver på at komme frem til at 60-80% af en bils elnet er ens, om den er eldrevet eller forbrændings drevet.

 • 2
 • 0

En design eller fabrikationsfejl giver stadig en defekt kabel, men denne diskusion er ligegyldig, da en ABS sensor stikforbindelse (mener det var Citroën C3 fejlen) også kunne have sket på en Tesla eller lignende.

Men hvad er konklusionen så? Har vi brug for brandslukningssystemer i elbiler?

Som jeg ser det, er der tilsyneladende ikke nogen øget risiko for, at elbilen bryder i brand, sammenlignet med en benzinbil. Og hvis vi kigger på en udefra påført brand, ser elbilens energilager ud til at være sværere at få til at deltage i branden, sammenlignet med benzinbilens energilager - det var jo i hvert fald erfaringen i det norske parkeringshus.

 • 5
 • 0

Er det DET vi skal fortælle brandfolkene, som står med en brændende elbil?

Nej selvfølgelig ikke. Men brandfolkene ved også hvad de skal gøre. De skal begrænse branden som en hver anden brand og hvis der er ild i batteriet skal dette køles på bedst tænkelige vis. Beredskabets container er smart, men duer ikke i et P-hus. Så løsningen kan være at klodse bilen op i den ene side så man kan komme under med rigeligt vand. En batteribrand skal køles til den stopper, den kan ikke slukke med vand eller ved at fjerne ilten med skum.

Det er jo i virkeligheden et spørgsmål om at se hvad der brænder. Hvis en elbil brænder og der ikke er ild i batteriet, så skal branden slukkes som en hvilken som helst anden bilbrand. Hvis man samtidig kan køle batteriet så er det bare en bonus.

 • 0
 • 0

Godt spørgsmål, for en del forholder sig åbenbart til problemstillingen ved at fortælle, at benzinbiler oftere bryder i brand, - så DERfor behøver man vist ikke at gøre noget ved brand i elbiler.

Jeg kan jo vende den rundt: Hvis fossilbiler er mere brandfarlige end elbiler, hvorfor har man så ikke i løbet af de 100 år, fossilbilerne har eksisteret, insisteret på at bygge brandslukningssystemer ind i dem?

Jeg synes, det virker underligt, at kravet først begynder at røre på sig, nu hvor vi er ved at skifte til en mere brandsikker biltype.

Er det DET vi skal fortælle brandfolkene, som står med en brændende elbil?

Hvorfor ikke? Altså, hvis de ikke allerede selv er nået frem til den konklusion.

Brandchefen i Oslo lyder jo til at tage det meget roligt. Hvis jeg forstår ham ret, ville hans opgave have været meget lettere, hvis parkeringshuset havde været fyldt med elbiler i stedet for de mange fossilbiler.

 • 5
 • 0

Så løsningen kan være at klodse bilen op i den ene side så man kan komme under med rigeligt vand. En batteribrand skal køles til den stopper, den kan ikke slukke med vand eller ved at fjerne ilten med skum.

Batteriet ind i kasse sikret med Starlite lignende produkt indvendig. Kassen skal udføres så der er sikret studse hvor vandslange kan tilsluttes ved brand. Det ville sikre at branden kunne slukkes med få 100 liter vand.

At vippe bilen op i trang parkeringsplads og poste vand på er lidt af en opgave og kan kræve 7-12 ton vand. https://abcnews.go.com/Technology/tesla-op...

 • 1
 • 1

"Kære brandmand - du skal bare køle den brændende elbil af med en vandslange, det er der ingen problem i for vandcontaineren kommer om lidt for den er tilgængelig overalt i landet (host - host), og du skal overbevise dig om at der ikke er hul på batteriet, hvor der kan være op til 800 volt på, piece af cake."

Sarkasmen ville nok være lidt mere passende, hvis brandfolk i verdens mest elbiltætte land mente, at der var et problem. Det ser det ikke ud til, at de gør.

Så hvorfor opfinde den slags indbildte monologer, som du lige gjorde?

 • 4
 • 1

Så hvorfor opfinde den slags indbildte monologer, som du lige gjorde?

Nu skorter det jo ikke på profeter på ing.dk som messer om fremtidsscenarier flere årtier frem. Jeg tillod mig blot et - sarkastisk javel - scene, hvor lokale brandmænd står ude i -say det vestjyske sommerhusområde, hvor en elbil er gået i brand, selvom det vist nærmest en umulighed skal man tro en række debattører her. Indrømmet lidt sarkasme igen! Nu er jeg ganske vist ikke helt opdateret på hvorvidt alle områder af det danske brandværn er udstyret med de omtalte containere med vand til at dyppe brændende elbiler i, men mit gæt er at de ikke er ankommet endnu. Envidere ved jeg heller ikke om alle brandmænd ER uddannet i farerne ved brændende elbiler og de potentielle høje spændinger, men min skepsis er tilstrækkelig til at jeg italesatte mit forrige sarkastiske indlæg. Skal jeg stave videre???

 • 0
 • 0

lokale brandmænd står ude i -say det vestjyske sommerhusområde, hvor en elbil er gået i brand,

Der er indkøbt en container til hele landet og den kan lånes ud til det sydlige Sverige....

Jeg har været vidne til en vestjysk sommerhus brand. Et poolhus til 16 personer, med stråtag. Da tankvognen var tom så kørte de ud efter en refill. I mens havde dem der blev tilbage lidt vand i deres brandbil. Opgaven var så at hindre spredning. Opgaven er den samme ved en bilbrand, lige meget hvilken type fremdrift der er brugt. I Vestjylland kan der nemlig godt gå lang tid inden de blå blink når frem.

Jeg vil vædde med, at skulle vi spørge på selv den yderligdte deltids besatte brandstation, så er der en plan for håndtering af brande i elbiler. Men der er også en manual der siger at man lige skal tænke sig om inden man eventuelt klipper i en elbil.

 • 0
 • 0

Der er indkøbt en container til hele landet og den kan lånes ud til det sydlige Sverige....

Helt ærligt - spontant måtte jeg le :-)

Scenarie: Der står en elbil og brænder i Hvide Sande. Vi må da ringe til et brandværnscenter for at lokalisere containeren, som viser sig at stå i Malmø. Den skal vi have til Vestjylland. Imens kan Kaj - og Jens Brandmand stå og se elbilen brænde ud, for containeren kommer engang sent i aften. Honest!

 • 1
 • 0

Scenarie: Der står en elbil og brænder i Hvide Sande. Vi må da ringe til et brandværnscenter for at lokalisere containeren, som viser sig at stå i Malmø.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE1187...

Der er nok en grund til at den står hvor den står, fordi der er der størst sandsynlighed for at skulle bruge den. Så må man jo få sig nogle erfaringer med om den overhovedet virker, inden man indkøber flere.

 • 0
 • 0

Havde brandfolk ekspertise i at slukke brande i benzinbiler for 130 år siden?

At man skal tilpasse sig til noget nyt, betyder ikke automatisk, at det nye er værre.

Jeg kan jo vende den rund og sige, hvor meget kan brænde på en bil fra år 1900? Man kan jo stortset lade den brænde tanken af, i den tynde stråle der nu mådte løbe ud af tanken, hvis benzin slangen eller tanken bliver beskadiget. Hvis man er lidt modig kan man skubbe bilen af vejen med en skovl eller lignende. Dagen efter kan man så skifte tanken ud eller fylde den op igen og se om bilen kan starte og køre.

Der er krigs historier om brændende fly motorer efter beskydning eller overophedning, hvor fly personalet slukker for brændstoffet og venter til ilden går ud. Når ilden ikke længere er synlig, kan man prøve at åbne for brændstoffet igen og se om motoren starter op igen. Det er altså ikke som på film hvor en cigaret antænder et benzin spor, som indhenter en kørende bil og bilen exploderer.

Hver eneste dag kan man se i tv, at TV2s ethanol ovn brænder fredeligt i studiet, hvis samme masse er brændende Li-Ion batteri er branden langt mere ukontrolerbar og uforudsigelig. Jeg har prøvet at smadre et mobil telefon størrelse batteri, der ikke længere kunne oplades, fordi det var slidt op. Der skete ikke noget umiddelbart, men det lækkede, boblede og reagerede kemisk, så det forblev lukent i 1 time efter skaden. Husk at der ikke var ladning på batteriet og det var i størrelses ordnen 1Ah, som er under halvdelen af en gennemsnits telefon nu til dags. Den samme mengde benzin kan måske lige nå at tænde en cigaret, hvis det bruges i en lighter.

 • 0
 • 2

Husk at der ikke var ladning på batteriet og det var i størrelses ordnen 1Ah, som er under halvdelen af en gennemsnits telefon nu til dags. Den samme mengde benzin kan måske lige nå at tænde en cigaret, hvis det bruges i en lighter.

Og selv om at der har været eksploderende batterier i bærbare devices I årevis. Så må du stadig have dem med i et fly. Men du må ikke have en dunk benzin med.

Måske det er fordi at batterierne, hvis de er lavet korrekt, bare er meget mere stabile end benzin.

Vi er jo enige om at en bil kan brænde lige meget hvad. Og antagelsen syntes at være at det er farligt at sprøjte vand på en elbil. Det kan det være hvis batteriet er blottet. Der skal en forholdsvis voldsom ulykke til at blotte batteriet. Ifølge det norske beredskab brænder benzin biler 4-5 gange oftere, når der er taget højde for at der er flere benzin biler. Desværre nævner den statistik ikke hvor mange af disse brande der er i batteriet. Med stor sandsynlighed er det ikke den alle. Så hvor stort er problemet? Kunne det ikke være interessant at få at vide hvor mange bilbrande i hele Norden var elbil brande i 2019 og hvor mange af disse omfattede brand i batteriet.

 • 1
 • 0

Og selv om at der har været eksploderende batterier i bærbare devices I årevis. Så må du stadig have dem med i et fly. Men du må ikke have en dunk benzin med.

Måske det er fordi at batterierne, hvis de er lavet korrekt, bare er meget mere stabile end benzin.

Vi er jo enige om at en bil kan brænde lige meget hvad. Og antagelsen syntes at være at det er farligt at sprøjte vand på en elbil. Det kan det være hvis batteriet er blottet. Der skal en forholdsvis voldsom ulykke til at blotte batteriet. Ifølge det norske beredskab brænder benzin biler 4-5 gange oftere, når der er taget højde for at der er flere benzin biler. Desværre nævner den statistik ikke hvor mange af disse brande der er i batteriet. Med stor sandsynlighed er det ikke den alle. Så hvor stort er problemet? Kunne det ikke være interessant at få at vide hvor mange bilbrande i hele Norden var elbil brande i 2019 og hvor mange af disse omfattede brand i batteriet.

Der er vist ingen der hævder at benzinbiler ikke går i brand, og at elbiler procentmæssigt er mindre udsat for det, MEN det hænder. Så sammenligningen med benzinbiler er ikke særlig relevant. Diskussionen burde gå på hvordan man bekæmper brande i Elbiler, men jeg kan se på de seneste indlæg, at det skal man nærmest ikke. Bare lad bilen brænde ud. Når der går ild i elbiler breder ilden sig sjældent til batteriet, og så ved alle brandmænd hvad de skal gøre, - lad ilden brænde ud, ring til den anden ende af landet og få tilsendt en container med vand, eller sprøjt vand på højspændingen, det sker der jo ikke noget ved. Måske bør diskussionen gå på hvorvidt brandvæsenet overhovedet bør dukke op til elbilbrande, jævnfør Facebook: Hvis det ikke er skrevet her - er det ikke sket.

 • 1
 • 0

Når der går ild i elbiler breder ilden sig sjældent til batteriet, og så ved alle brandmænd hvad de skal gøre, - lad ilden brænde ud

Hvis der ikke er ild i batteriet. Så skal en elbil slukkes som en benzin bil.

Batteri kasserne er bygget så de ventilere gasser og flammer ud under bilen. Det er også her man skal køle med vand. Hvis batteriet ikke er blottet, så skulle der ikke være fare for at få stød.

Brandvæsenet skal selvfølgelig komme til en hver bilbrand. Men der kan være forskellige måder at håndtere branden på. Sådan er det ved alle brande. Så en elbil med ild i batteriet hvor batteriet ikke er blottet (spontan antændelse, efter intern kortslutning) sørg for at branden ikke breder sig. Og køl batteriet i det omfang det er muligt. Med strålerør som dem i containeren kunne alle brandstationer løse opgaven ret let. Et par godkendte handsker til høj spænding vil nok ikke være en dårlig idé under anbringelsen, for en sikkerheds skyld.

Men hvad er det for en opgave vi bliver stillet at løse. Spontane batteri brande er måske så sjældne at det ikke kan betale sig at løse med en generel løsning.

 • 2
 • 0

Og selv om at der har været eksploderende batterier i bærbare devices I årevis. Så må du stadig have dem med i et fly. Men du må ikke have en dunk benzin med.

Måske det er fordi at batterierne, hvis de er lavet korrekt, bare er meget mere stabile end benzin.

Det er lidt en forkert konklusion at komme hen til, fordi Li-ion er en del af farlig gods gruppen og må som udgangspunkt ikke, tages med i passager fly. Grunden til at man gerne må medbringe personlige bærbare og telefoner er fordi, at det nærmest ses som en meneskerettighed, at man til en hver tid må have en telefon på sig og at telefonen har en funktion, hvor en benzin dunk, som udgangspunkt ikke har en positiv grund til at skulle med på et fly.

"Hvis batterierne er lavet korrekt" alle batterier er lavet med kompromisser, det er en balance og et valg som producenten selv bestemmer og producenten har ikke pligt til at oplyse om sit valg eller pligt til at undersøge om batteriet overholder sit egent mål og krav. Benzin er stabilt farligt og har ikke ændret sig i 100 år, hvorimod der er kæmpe forskel på et Tesla batteri og et billigt fremstillet løbehjul, der nærmest skal lades inde i brændeovnen, fordi der er 1% change for at batteriet antænder ved hver opladning.

Tesla har for eksempel monteret en stærkere bundplade i bilen, en modificering, som Tesla ikke mente var nødvendig da bilen blev designet, men så senere blev presset til at udføre. En anden elbils producent kunne have reageret anderledes, derfor mener jeg ikke at en brandsluknings løsning kan bygges i bilen, da man ikke kan stole på at producenten løser opgaven korrekt, man kan heller ikke stole på at EU kan blive enige om et sæt minimums krav og efterfølgende kontrol af elbiler.

 • 4
 • 0

Hvordan slukkes de? Lande i nærmeste sø?:

19.01.2020, finans.dk:Toyota investerer 394 mio. dollars i flyvende taxaer: Citat: "... Pengene går til startup-virksomheden Joby Aviation, der arbejder på at udvikle flyvende taxaer, og som netop har præsenteret en prototypemodel. ... Taxaen kan ifølge virksomheden flyve 150 miles på en enkelt opladning med op til 200 miles i timen. Den er designet til at transportere fire passagerer og en pilot. ..."

Det kan være at Tesla bliver overhalet/overfløjet - dog endnu ikke på aktionsradius...

 • 0
 • 5

Containeren som Beredskab Øst har anskaffet er udover et vand sprinkleranlæg, udstyret med to trykflasker med blandingsgassen inergen. Inergen er sammensat af 52% nitrogen, 40% argon og 8% carbondioxid som alle tre er naturlige atmosfæriske gasser (ingen forurening). De to nitrogen atomer i nitrogen gassen er bundet sammen af stærke covalente tripel bindinger der gør nitrogen gas næsten inert (gælder dog ikke for luft ved høje forbrændings temperaturer hvor der dannes termisk NOx). Argon er en ædelgas og derfor pr. definition inert (kun i ekstreme tilfælde danner ædelgasser kemiske forbindelser). Carbondioxid anvendes i forvejen til brandbekæmpelse i CO₂ – slukkere. Inergen har en densitet der er lidt større end densiteten for luft, 1,43 kg/nm³ for inergen mod 1,2 kg/nm³ for luft.

Jeg formoder at man ikke bruger ren CO₂ gas til brandbekæmpelsen, da lithium-ion batteriet kan danne ren metalisk lithium både på katoden og anoden. Lithium reagerer med vand og danner hydrogen. Og hydrogen er i sig selv explosiv men det kan også reagerer med CO₂ og danne andre brandbare eller explosive gasser.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 2
 • 0

Med en smadret batterikasse med 800 volt indeni, så skal JEG ikke nyde noget med at sprøjte vand på, det er sikkert. Bevars' - det står jer da frit for.

Det er ellers det Tesla anbefaler, endda masser af vand, men deres batteri er selvfølgelig også kun 400 volt, (vist nok kun Porsche der indtil videre har 800 volt) men nu er det heller ikke hver enkelt celle der har den spænding og ved uheld hvor airbagen udløses, så afbrydes forbindelsen automatisk til batteriet på alle nyere elbiler, så der kun er strøm på 12 volt batteriet. Ellers har brandvæsenet adgang til data over hvor de kan afbryde forbindelsen, samt hvor de eventuelt kan klippe i bilen for at redde personer i bilen.

 • 2
 • 0

Man skal finde årsagen i stedet for at symptombehandle, så det handler ikke om hvordan vi slukker en brand, men nærmere hvordan vi undgår batteriet går i brand. Jeg kender ikke årsagen til hvorfor batteriet går i brand, men hvis det er på grund af overophedning kan man sætte sensor ind så man bliver advaret i første omgang, og som slår batteriet fra, eller på en anden måde sørger for at batteriet ikke bliver yderligere ophedet.

 • 0
 • 0

Det ville give flere gevinster. Batterier, som holder i 100år og dermed forurener meget lidt over tid. Det bliver ligefrem et batteri, som kan blive et familiearvestykke...

Det vil give nogle ekstremt store batterier til elbilerne hvor batteriet vil fylde omkring 3,5 gange mere end de batterier der bruges i elbiler i dag, men til stationær brug kunne de være en mulighed.

Et LTO batteri har omkring 177 Wh per liter, hvor de bedste batterier i biler ligger omkring 600 Wh pr liter

 • 1
 • 0

September 8, 2020, scitechdaily.com: Breakthrough Electrocatalyst Turns Carbon Dioxide Into Ethanol: Citat: "... A research team led by scientists from Argonne National Laboratory, the University of Chicago’s Pritzker School of Molecular Engineering and Northern Illinois University has discovered a new electrocatalyst that can consistently convert carbon dioxide and water into ethanol with very high energy efficiency and low cost. ... The team’s catalyst consists of atomically dispersed copper on a carbon-powder support. By an electrochemical reaction, this catalyst breaks down carbon dioxide and water molecules and selectively reassembles the broken molecules into ethanol under an external electric field. ... But the electrocatalytic selectivity, or “Faradaic efficiency,” of the new method is over 90%—much higher than any other reported process. What’s more, the catalyst operates stably over extended operation at low voltage. ... Because the process runs at low temperature and pressure, it can start and stop rapidly in response to the intermittent supply of the renewable electricity. ..."

https://doi.org/10.1038/s41560-020-0666-x

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten