Kollektiv spameliminator

Når de trættende mængder reklametilbud om Viagra, kæmpegevinster og vammel webporno invaderer e-mailboksen, er kuren forudsigelig. Der skal installeres et spamfilter på mailserveren, eller man må selv forsøge sig frem med e-mailfiltre. Til gengæld er nytteværdien som regel begrænset. Enten løber man sur i selv at skrue negativlister sammen, eller også er de foruddefinerede filtre for effektive eller for eftergivende i forsøgene på at aflive spam.

Spamnet fra firmaet Cloudmark bygger imidlertid på en idé, som er milevidt fra de fleste andre produkter, som enten er funderede i den enkelte brugers svedige mas med at få flikket en fornuftig mailspærring sammen eller stole på, at leverandøren af spamfiltret kan holde sig på omgangshøjde med de kreative forsøg på at maskere spammails som vigtig personlig korrespondance.

Kort fortalt er hovedideen i Spamnet nemlig, at det er det samlede antal brugere af Spamnet, i øjeblikket mellem 50.000 og 100.000, der kollektivt opbygger en dynamisk liste over uønskede e-mails. Støder man på en uønsket e-mail kan man med et museklik blokere den, og samtidig ryger en entydig e-mailsignatur retur til Spamnets server. Resultatet er temmeligt pålideligt og giver gode muligheder for at lave kollektiv og intelligent filtrering af e-mails.

Pålidelig blacklisting

I øjeblikket fungerer Spamnet kun i forbindelse med Microsofts e-mailprogram Outlook. Installation via Internet er hurtigt og problemløst overstået, og produktet lægger sig i menubaren som tre diskrete ekstra knapper. Hermed er der mulighed for at skrue på Spamnets filtreringsmuligheder samt åbne eller blokere for afmærkede e-mails.

Spamnet skanner indkomne e-mails så længe Outlook er åbent og sørger for, at indgående spam bliver flyttet til en separat spammappe, hvor de tvivlsomme e-mails senere kan inspiceres.

Fire måneders samliv med tre betaudgaver af produktet efterlader et positivt indtryk. Undervejs er stabiliteten blevet god og programmets hurtighed er tilfredsstillende. Genkendelsesraten for spam er ifølge Spamnets producent Cloudmark selv omkring 90 procent. Og det praktiske samliv med produktet viser, at det faktisk holder stik. Et aktuelt tjek på indkommet mail en tilfældig dag i tidsrummet fra 00:01 til 10:45 i denne anmelders indboks viser, at produktet har flyttet 19 e-mails til spammappen og skånet 16 e-mails. Genkendelsesraten var i det aktuelle tilfælde 100 procent og især glimrer produktet med at spotte spammails med ikke-engelsk indhold.

Dermed ikke være sagt, at Spamnet altid er spot-on til at finde de rigtige spammails. Det er eksempelvis et gennemgående træk, at nyhedsbreve, som man abonnerer på, undertiden ufrivilligt bliver rubriceret som spam. Det skyldes formentlig, at en række andre brugere har klassificeret disse e-mails som spam i stedet for at afmelde sig dem. I den mere kuriøse ende valgte Spamnet også konsekvent at frasortere lødige e-mails fra Ingeniørens højt skattede receptionist Valerie i starten. Her krævede det manuel tvang, at beordre Spamnet til at løsne grebet.

Heldigvis har Spamnet et velfungerende arsenal af indstillingsmuligheder, som kan bringe programmet på den rette kurs. Man kan dels oprette positivlister over mails fra afsendere, som man vil modtage uagtet at den samlede brugerskare har klassificeret dem som spamudsendere. Dels kan man ved at afmærke modtagne mails i spammappen omklassificere fra spamkategorien.

Den tekniske udførelse af de generelle antispammekanismer virker overbevisende i produktet. Således er det ikke indholdet af de rapporterede spammails, der sendes til Spamnet-serveren, når man blokerer dem. Det er blot entydige signaturer af indholdet, der ryger retur. Selve indrapporteringen bygger på et ranking-system, som bevirker, at den enkelte brugers pålidelighed stiger jo flere sammenfaldende indrapporteringer om spam man har udført. Dermed kvalitetssikres de dynamiske spamfiltre på en måde, som i praksis ser ud til at fungere godt.

Pengene værd

Cloudmark har netop lanceret produktet i en endelig 1.0 version. Hermed er der lagt op til brugerbetaling. Eksisterende brugere af betaudgaverne kan vælge at fortsætte gratis eller opgradere til en månedlig abonnementspris på omkring 25 kr. Nye brugere skal indstille sig på, at produktet efter en 30 dages prøveperiode koster en månedlig abonnementspris. Firmaet arbejder på udgaver af Spamnet til andre e-mailprogrammer. Næste produktlancering bliver til Outlook Express. Cloudmark sælger også et serverbaseret produkt, Authority, til virksomheder, som bygger på samme idegrundlag som Spamnet.

Samlet set er Spamnet et effektivt værktøj, som ikke fanger alle, men en rigtig stor del af indkomne spammails. Det har gode indstillingsmuligheder og bygger på en effektiv og nytænkende filtreringsmekanisme. For stærkt plagede e-mailveteraner med e-mailadresser, som er havnet på mailspammernes lister, bør abonnementsprisen ikke virke afskrækkende.