Kollapstruet p-kælder i Aarhus skal rives ned og fyldes med sand

Illustration: Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

Selv om en del af parkeringskælderen under Aarhus Rutebilstation er designet som et beskyttelsesrum og derfor er toppet af med et 135 cm tykt betondæk, kan kælderen nu ikke klare mere. Det fremgår af en rapport, som ingeniørrådgiverne Orbicon | WSP og Cowi har udarbejdet for Aarhus Kommune.

»Konklusionen vedr. sikringsrum konstruktionerne er at dækket er nedbrudt i sådan en grad at restlevetiden er 1 år. Restlevetiden skal forstås, som at der kan ske brud/kollaps pga., at konstruktionerne ikke længere kan bære den last, de oprindeligt er dimensioneret for, og dermed bør arealet afspærres for trafik inden 1 år,« skriver rådgiverne i rapporten, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.

Overraskende ringe tilstand

Kælderen blev lukket og arealet over den spærret af 29. oktober sidste år, efter Orbicon | WSP på kommunens foranledning havde inspiceret kælderen visuelt og vurderet, at man ikke kunne afvise, at der var risiko for kollaps.

Illustration: Aarhus Kommune / Orbicon | WSP

Læs også: Armeringen under afspærret rutebilstation er korroderet helt væk

Men at restlevetiden var så ringe kom alligevel som en overraskelse for rådgiverne. Da rådgiverne gik i gang med at undersøge fremtidsscenarierne for parkeringskælderen og rutebilstationen ovenpå, forventede man således, at den del af kælderen, der er designet som beskyttelsesrum, ville kunne holde i mindst ti år. Men betonprøverne af dækket har vist, at betonen er så nedbrudt, at der skal handles hurtigere.

Undersøgelse fremskynder nedbrydning

Desuden har undersøgelsen i sig selv accelereret nedbrydningsprocessen. For at kunne inspicere betonen har man nemlig været nødt til at fjerne de træbetonplader, der var brugt som forskalling, da dækket blev støbt i 1953-1954.

Læs også: Stalaktitter, korrosion og revnede søjler: Se billeder fra afspærret rutebilstation

»Dette har en uheldig konsekvens i at skabe forøget/hurtige nedbrydning af de tilbageværende konstruktioner, specifikt mht. korrosionshastigheden på armeringen, hvilket dermed indirekte påvirker den vurderede restlevetid på 1 år for sikringsrum dækket,« står der i rapporten.

Riv ned hurtigst muligt

Derfor skal der handles hurtigt. Rådgiverne er blevet bedt om at komme med løsningsmuligheder. Deres opgave er vanskeliggjort af, at Aarhus Kommune endnu ikke ved, hvad der skal ske med området. Der er overvejelser om at flytte rutebilstationen og byudvikle området - men det har der på den anden side været i årtier. Derfor har rådgiverne skulle finde den billigste måde at fjerne de kollapstruede konstruktioner og reetablere området.

Læs også: Advaret siden 1992: Aarhusiansk p-kælder-lukning afslører årtiers svigt i kommunen

Deres bedste bud er, at man nøjes med at rive dækket ned og fjerne søjlerne i parkeringskælderen. Derefter skal resten af konstruktionen saneres, og kommunen bør undersøge, om der skulle være jordforurening på grunden.

Asbest, PCB og tungmetaller

Disse to opgaver kan blive omfattende, for ifølge de foreløbige undersøgelser er der »bl.a. asbest i fliseklæb, tungmetaller i malingen på stort set samtlige konstruktioner, PCB og PAH’ (tjære) i elastiske fuger f.eks. dilatationsfuger.«

Desuden er jorden formodentlig forurenet, fordi der både er et vaskeområde og en stor smøregrav i kælderen. Den sidste har egen pumpesump og afløb. Men tv-inspektioner har vist, at afløbene og brønde formentlig er utætte.

Læs også: Skader på Langebro: Her er kommunens teori om 66 år gammel byggefejl

Hvis der er forsyningsledninger i eller under kælderen, bør de også blive flyttet. Derefter kan man fylde kælderen med sand - omkring 7.800 m3 - og reetablere vejarealet ovenpå.

Koster op til 12,4 mio. kr.

En sådan løsning vil ifølge rådgiverne koste 10,4-12,4 mio. kr. og tage mellem 26 og 31 uger. Ifølge rådgiverne kan man minimere påvirkningen af busdriften ved at udføre arbejdet i etaper

Man kunne også vælge at fjerne alle kontruktioner, men det vil både blive dyrere og tage længere tid.

Læs også: København godkender akutrenovering af Langebro til 36 mio.

Selv om levetiden på dækket er under et år, vurderer rådgiverne, at det vil være umuligt at planlægge og udbyde arbejdet så hurtigt, at man kan begynde nedbrydningen indenfor et år. Derfor foreslår de, at man undersøger, om man kan forlænge levetiden af i hvert fald dækket over parkeringskælderen med et år.

Rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), foreslår, at kommunen følger rådgivernes indstilling.

»Vi peger på en løsning, der giver luft til at planlægge den langsigtede udvikling af området – uden spild af for mange ressourcer. P-kælderen bliver fyldt op af jord, grus eller sand, og samtidig sikrer vi en grundig kortlægning af kælderen, der bliver en fordel for fremtidens udviklere af området. Vi kan sige, at vi byggemodner på forhånd,« siger han i en pressemeddelelse.