Køling og opvarmning med grundvand kan halvere energiforbruget

I en tid med høje energipriser lyder en halvering af varmeregningen og besparelser på op til 85 pct. ved køling som en drøm. I dette tilfælde er der dog ikke nødvendigvis langt fra drøm til virkelighed, konkluderer et forskningsprojekt, som bliver offentliggjort i løbet af sommeren.

Herhjemme findes i dag 20 anlæg til grundvandskøling - stort set alle i industrien. I Holland er tallet 600 anlæg, og her findes hovedparten i boligbyggeriet.

Forskellen ligger primært i Danmarks holdning til grundvand, mener teknisk direktør Stig Niemi Sørensen fra firmaet Enopsol, der ud over at designe og installere anlæg til grundvandskøling også står i spidsen for forskningsprojektet:

»Den største barriere for besparelserne er uden tvivl myndighedsbehandlingen, fordi vi i Danmark har en holdning om, at grundvand ikke er noget, man rører ved til andet end drikkevand,« siger han.

Indførelsen af regler for grundvandskøling i november 2006, de første herhjemme, kan dog bidrage til at øge udbredelsen af teknologien, mener Stig Niemi Sørensen og vurderer, at der på længere sigt vil være plads til mellem 400 og 600 anlæg i Danmark.

Snorksovet i timen

Men også konservatisme i byggebranchen har sinket udviklingen:

»Både rådgiverne og de øvrige aktører i byggeriet har snorksovet i timen og ikke taget de her nye teknologier til sig,« mener Stig Niemi Sørensen.

Af teknisk karakter er det største problem forekomsten af okker i grundvandet, som kan sætte sig i varmevekslerne og forstyrre driften.

Et anlæg til grundvandskøling og -opvarmning består kort fortalt i at udnytte grundvandsmagasiners evne til at lagre kulde og varme. Om sommeren pumpes det kølige grundvand via et lukket rørsystem gennem en varmeveksler, hvor det indirekte opvarmes ved en veksling med indblæsningsluften til et aircondition-anlæg, inden det i opvarmet tilstand pumpes tilbage i grundvandsmagasinet gennem den varme brønd.

Om vinteren pumpes grundvand derimod op fra den varme brønd gennem varmeveksleren, hvor det omvendt afkøles ved indblæsningsluften fra samme ventilationsanlæg, inden det pumpes tilbage i den kolde brønd.

Energibesparelserne ved køling kan ifølge Enopsol runde 85 pct., mens besparelsen ved opvarmning er ca. 50 pct.

Skub i udbredelsen

Bag forskningsprojektet, der har fået godt en million kroner i støtte fra Elforsk, Dansk Energis program for forskning i energibesparelser, står blandt andre også Dong Energy, Novo Nordisk og SBI, Statens Byggeforskningsinstitut.

Og med så store potentielle besparelser kan man med rette spørge, hvorfor teknologien ikke er langt mere udbredt. Til det svarer seniorforsker hos SBI, Kim Wittchen:

»For det første sætter lovgivningen og forekomsten af grundvand en naturlig begrænsning for udbredelsen. For det andet giver det danske klima ikke noget stort behov for køling i boligbyggeriet, hvor besparelserne er størst. Og sammenholdt med de forholdsvis store investeringer, som et sådan anlæg kræver, vil teknologien næppe blive almindelig anvendt i boligbyggeriet herhjemme,« vurderer han.

Kim Wittchen understreger dog, at han er overrasket over, hvor høj nyttevirkningen ved grundvandskøling har vist sig at være, hvilket også vil fremgå af forskningsprojektets afsluttende rapport.

Ifølge Enopsol koster det i gennemsnit 3.000 kroner pr. kW opnået køle­effekt at etablere et anlæg.

Ud over nogle af de store rådgivende ingeniørfirmaer, som alene yder rådgivning, findes der kun ganske få firmaer i Danmark, som installerer anlæg til grundvandskøling og -opvarmning. Enopsol har blot tre ansatte og hyrer underleverandører til udførelse af de enkelte anlæg.

På verdensplan vurderes hollandske IF Technology at være førende.