Kold fusion lever videre i USA's flåde

Man kunne tro, at den kolde fusion var død. Fleischmann og Pons annoncerede den under stor mediebevågenhed i 1989, men kun få har kunnet eftergøre deres lovende løsning på Verdens energiproblem. Færre og færre har snakket om den kolde fusion - men i den amerikanske marine tror man stadig på ideen. En 310 sider lang rapport leverer begrundelserne.

Den 23. marts 1989 afholdt Martin Fleischmann og Stanley Pons et pressemøde om, at de havde udviklet kernefusionsenergi i et nærmest rørende enkelt apparat. Når man sendte strøm igennem tungt vand, D2O, og sørgede for, at katoden var af palladium, Pd, så reagerede de dannede deuterium-atomer på eller i Pd-krystalgitteret med hinanden.

Kernerne fusionerede. Der produceredes varme ved denne proces, og den udviklede energi var vel at mærke større end den elektriske energi, man sendte igennem væsken.

Lovende perspektiver

Man vidste dengang ikke præcist, hvad der sker - og det ved man for så vidt stadig ikke. Men reaktionen D+D kan give helium-3 og en neutron, eller tritium og en proton, eller helium-4, så man ville altså kunne afgøre, om der virkelig var tale om en fusionsproces ved at måle, om der dannedes 3He, 4He eller 3H.

Kort tid før Fleischmann og Pons fremlagde deres epokegørende resultater, sørgede de for at patentere ideen. Den måtte der være milliarder at hente i.

Deuterium er der nemlig rigeligt af. Hver kubikkilometer vand i have og søer indeholder tilstrækkelig meget deuterium til at danne en varmeenergi større end Jordens samlede kendte oliereserver, beregnede man i den amerikanske flåde.

Eksperimenter fortsætter

På grund af potentialet i deuterium som energikilde har man forsket videre i fusionsenergien. Blandt andet har man haft gode resultater med Pd-katoder med tilsat bor i mængder på op til 0.75 procent. Varme-energi-overskuddet, som udvikledes fra disse katoder, var 30-40 procent. I hvert fald i 8 ud af 9 udførte forsøg. For man har stadig problemer med reproducerbarheden.

Men man fortsætter ivrigt eksperimenterne og har påvist både 3He, 4He eller 3H, men dog heller ikke her hver gang, man gør forsøget . I US Navy forfølger man alle muligheder, beretter David Edwards på Office of Naval Research.

»Hvis vi mente, at bugskjoldet på en gødningsbille ville være et bedre materiale til radarreflektorer, end det vi bruger i dag, så ville vi ikke tøve med at undersøge sagen grundigt«, udtaler han til New Scientist i artiklen »Reasonable doubt«, 29.3.03, p.36-43.

I den digre rapport kan man læse om forsøgene, der skulle afgøre, om Pd-D2O-systemet var et »bugskjold«, som var værd at undersøge. Det var det.