Kørsel i nødspor løsner trængsel og mindsker rejsetid

På strækningen mellem Allerød og Ring 4 kommer man knap to minutter hurtigere frem, hvilket svarer til en tidsbesparelse på 20 procent. Illustration: Vejdirektoratet

I minutter er den sparede køretid beskeden, men tilfredsheden med, at Vejdirektoratet siden 6. januar i år har forsøgt sig med at åbne for kørsel i nødsporet på en del af Hillerødmotorvejen, er mærkbar. Det ekstra spor har øget trafikken på motorvejen og mindsket den på lokalvejene.

»Vi er meget tilfredse med den start, forsøget har fået. Trafikanterne har været hurtige til at vænne sig til de nye forhold, og vi kan se, at der nu er flere, der vælger at køre på motorvejen frem for de mindre lokalveje. Det skyldes formentlig, at trafikken glider bedre,« siger afdelingsleder Stine Bendsen og tilføjer, at Vejdirektoratet godt er klar over, at forsøget ikke løser trængslen.

Indtil videre giver tavlerne på strækningen mellem Værløse og Ring 4 ind mod København kun bilisterne tilladelse til at trafikere nødsporet i morgenmyldretiden mellem kl. 6.45 og 9. Men bilisterne har været hurtige til at tage det åbne nødspor til sig.

Selvom tidsgevinsten er lille målt i minutter, virker den nemlig relativt stor. På strækningen mellem Allerød og Ring 4 kommer man knap to minutter hurtigere frem, hvilket svarer til en tidsbesparelse på 20 procent. Og skønt der mellem kl. 7 og 8 er kommet knap 800 flere biler, så der nu gennemsnitligt kører 4.500 køretøjer, er køerne er blevet kortere.

Video: Vejdirektoratet: Sådan kører du i nødsporet

I løbet af hele morgenmyldretiden fra 6.30 til 9 kører der knap 10.000 biler ind mod København, mens årsdøgnstrafikken ligger på 30.000 biler.

Ifølge Stine Bendsen er det især trafikanter, der skal op på Ring 4, som har fået glæde af den ekstra kørebane i morgentrafikken, for nødsporet ender i rampen til ringvejen.

Nye udfordringer

Den hurtigere vej til Ring 4 har imidlertid også skabt nye udfordringer. Når trafikken er tæt, og bilerne fra den lokale Frederiksborgvej skal op til Ring 4 sammen med motorvejstrafikken, kan der opstå kø på rampen. Det følger Vejdirektoratet for at vurdere, om der skal justeres på forsøget.

En anden bivirkning er nogle bilisters brug af nødsporet også uden for myldretiden. Men det kan både koste bøde og klip i kørekortet, fortæller Stine Bendsen:

»Vi ser desværre også bilister, som benytter nødsporet som ekstra spor, når det ikke er åbent for kørsel. Det er heldigvis en meget lille gruppe bilister, men det er selvfølgelig ulovligt og kan have fatale konsekvenser, hvis der samtidig holder biler i nødsporet, eller der er et vejarbejde i gang.«

Effekten af forsøget bliver mere grundigt evalueret i starten af 2015, men skal fortsætte frem til 2017.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi ser desværre også bilister, som benytter nødsporet som ekstra spor, når det ikke er åbent for kørsel.

Jeg går ud fra, at det er noget man kan se på overvågningen, for den må der jo være en del af i sådan et system. Er der noget i vejen for at overgive videoen til politiet og udskrive bøder? Det kan vel ret hurtig få folk til at holde op med det.

 • 0
 • 0

Ifølge Stine Bendsen er det især trafikanter, der skal op på Ring 4, som har fået glæde af den ekstra kørebane i morgentrafikken, for nødsporet ender i rampen til ringvejen.

Kunne det tænkes at ovenstående alene, er årsagen til at trafikken glider bedre? Dvs. at det giver bedre udnyttelse af afkørslen til Ring 4, og dermed bedre flow. I så fald vil man måske kunne nøjes med at opdele de to normale spor mellem dem der skal videre, og dem der skal fra på Ring 4, til et tidligere punkt på strækningen.

Dette princip vil i øvrigt sikkert kunne bruges mange andre steder, i stedet for at bygge flere spor.

 • 0
 • 0

Danskerne opruster på privatbilismen og den samlede effekt af vores bilepark. Samtidig arbejder vi alt det vi kan på at udvinde al olie og gas i Nordsøen, og har allerede nået peak.

Hvad siger dét om perspektiverne for at tøjle forbruget globalt af fossiler, inden de alligevel er brugt op? Hvorfor skulle nogen derude være bedre til det end vi har været?

 • 0
 • 0

Fra Ring 3 til Hillerødmotorvejen er der hver eftermiddag kø. Her kunne en udvidelse af Hillerødmotorvejen (evt. med nødspor) få skubbet trafikken hurtigere frem, så køen fra Ring 3 afvikles. Måske ville en længere rampe inkl. nødsport på Ring 3 være en hjælp til at få stillestående biler væk fra de tre fortsættende spor.

Iøvrigt er den nye rampe fra Lyndbyvejen nord-/vestgående ved Jægersborg til Ring 3 Sydgående proppet godt til flere gange dagligt. Der er ofte situationer med behov for hurtig nedbremsning.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten