Køer og svin forurener mere end biler

Opdræt af svin og kvæg er mere skadeligt for miljøet end transportsektoren. Det fremgår af en ny rapport fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

»Husdyrproduktion er en de største bidragsydere til tidens mest alvorlige miljøproblemer,« siger chefkonsulent i FAO, Henning Steinfeld.

Ifølge rapporten er husdyrproduktion skyld ni pct. af verdens CO2-udslip. Andelen er langt større, når det gælder mere skadelige drivhusgasser primært på grund af de store mængder gødning. I alt genererer kødbranchen 18 procent flere skadelige drivhusgasser end transportsektoren.

Derudover står husdyrproduktionen bag 37 procent af verdens menneskeskabte metan-afgivelse, og ikke mindst 64 procent af den samlede ammoniak-udledning, der er medvirkende årsag til syreregn.