Københavns travleste buslinje skal køre på biogas

Fra 2017 skal Københavns og Sjællands travleste bus køre på biogas. 5A skal være miljøvenlig, ligesom der skal lokkes flere passagerer om bord.

Linjen opgraderes til den såkaldte plusway-standard, der er et overordnet koncept for offentlig transport, som om omfatter materiel, stoppesteder og veje.

Mere konkret betyder det i dette tilfælde, at busserne skal skåne miljøet ved at køre på biogas og have plads til flere passagerer, ligesom det også indebærer ombygning af visse stoppesteder og veje. Stoppestederne skal være store nok til at betjene de 18 meter lange biogas-busser, der kommer til at kunne rumme mellem 120 og 150 passagerer.

Derudover skal blandt andet en omlægning af Frederiksundsvej give de nye busser lettere passage, ligesom der skal være særskilte spor til busserne, så de kan komme hurtigere frem.

»Vi har vision om, at København skal være verdens første CO2-neutrale storby i 2025, og her er trafikken en meget vigtig brik. Linje 5A er en af Nordeuropas travleste buslinjer, og derfor er jeg meget glad for de nye busser. De bliver C02-neutrale i deres drift og vil også give københavnerne renere luft,« udtaler overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Læs også: Omstridt københavnsk luftplan sendt til EU

Som en del af projektet får de renoverede stoppesteder også digital trafikinformation om Metro, S-tog og Regionaltog. Det er Arriva, der har vundet opgaven med den nye linje 5A, og allerede fra december 2015 overtager virksomheden det eksisterende materiel, der skal køre videre indtil 2017, når de nye busser skal indsættes.

Selvom strækningen mellem Husum Torv og Københavns Lufthavn er den travleste busrute i hovedstaden, går det den forkerte vej med passagertallene. I forhold til 2011 kunne man således spore en tilbagegang på 3 procent i 2012 og 2013. Det skal ifølge projektbeskrivelsen vendes til en årlig vækst på 2,8 procent.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Arriva om, hvilke konkrete bustyper der skal køre på strækningen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg er født og opvokset i Kastrup, så jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange jeg har taget linie 5 fra Formosavej til Rådhuspladsen. Dengang var det i øvrigt 100% el-drift ;)

Derudover skal blandt andet en omlægning af Frederiksundsvej give de nye busser lettere passage, ligesom der skal være særskilte spor til busserne, så de kan komme hurtigere frem.

Sporvognene havde en - dengang uønsket - dæmpende effekt på biltrafikkens hastighed i by-områderne - men sådan skifter prioriteterne med tiden ...

 • 11
 • 1

I artiklen: "Den hyppigst brugte buslinje på sjælland bliver CO2-neutral i 2017."

Nu er jeg altså spændt at høre om det er i Jylland, Fyn, Lolland-Falster, Bornholm, Færøerne eller Grønland at der er en mere brugt buslinje i kongeriget. ;-)

 • 9
 • 1

Med 20 mio. passagerer om året (og det er kun 5A og ikke 350S, som deler en stor del af ruten) burde der laves en metro-linie i stedet for. Det vil ikke kun øge antallet af passagerer og frigøre plads på vejene, men vil også give en væsentlig større andel af borgere i Københavns Kommune under 500 m til nærmeste station (Brønshøj, Nordvest og det meste af Amagerbrogade er jo snart de eneste dele af byen uden metro eller S-tog)!

 • 2
 • 4

at læse DTU Transports rapporter og agere efter anbefalingerne. Dette kommer helt klart til at give snarlige forbedringer og om 2 år meget store forbedringer i form af +WAY med mest sandsynligt - biogas baserede elhybrid busser som i Malmö. www.malmoexpressen.se. Sjovt nok er det også i Malmö linie 5.

Imens venter vi på det "håbløst" dyre letbaneprojekt i Ring 3, som "i bedste fald" er på skinnerne i 2021. Til den tid er selv biogashybriderne ikke længere moderne, for da kører man med 100% eldrift. Og prisen for at vente er mindst 3,6 milliarder kr. - uden letbanemateriellet!

Hertil kommer, at passagergrundlaget langt fra berettiger den store investering, hvilket også ses af, at passagergrundlaget i linie 5A er meget større og her "klarer man sig" med en CO2 neutral forventet biogas/hybrid løsning.

I Malmö gennemførte man projektet for en pris som skaleret til Ring 3 giver en anlægspris på 130 mio. DKK og en mulig indsættelse i 2017.

0,13 milliard DKK imod 3,6 milliard DKK! - og en højklasset løsning i 2017 - og "on top" - +way investeringerne vil atid kunne benyttes til etablering af letbane, hvis der med tiden skulle blive et behov for en sådan.

Letbane beslutningen skal altså ikke omgøres, men udskydes lidt, imens en højklasset "letbane på gummihjul" bygger passagergrundlaget op. Imens kan besparelserne bl.a. benyttes til investeringer i 150S traceet, så det kommer op på samme niveau - og helt fra lufthavnen! Det vil kunne give alle universiteter "one stop" fra lufthavnen - og dermed forøge trafikgrundlaget markant, da netop skift mellem offentlige transportmidler er en af de afgørende grunde til at disse fravælges.

 • 4
 • 2

Med 20 mio. passagerer om året (og det er kun 5A og ikke 350S, som deler en stor del af ruten) burde der laves en metro-linie i stedet for. Det vil ikke kun øge antallet af passagerer og frigøre plads på vejene, men vil også give en væsentlig større andel af borgere i Københavns Kommune under 500 m til nærmeste station (Brønshøj, Nordvest og det meste af Amagerbrogade er jo snart de eneste dele af byen uden metro eller S-tog)!

Det er nok et bedre argument end byggeriet af den nuværende metro-ring, som jeg ikke rigtig har set egentlige troværdige passagerberegninger for (men har heller ikke ledt efter noget!)

Men inden en sådan rute lægges i jorden (sic!) er det værd at undersøge, hvor langt de nuværende passagerer kører: De skal op på en vis afstand før ulemperne med stationsafstande opvejes af den hurtigere køretid. Det var en dyrtkøbt erfaring fra Nürnberg, hvor en aldrende sporvognsrute blev gravet ned: Kunderne endte med i stort omfang at tage bussen, for det var hurtigere.

 • 3
 • 0

Hvordan kan den være CO2-neutral når den kører på naturgas?

Og hvorfor naturgas når der findes elbusser der kan dække behovet? Har Københavnerne bare ikke fortjent bedre?

Som Rolf Andersen har jeg boet tæt på vendesløjfen ved Formosavej og erindrer da man med linie 5 elektrisk kunne køre ind til Dalle Valle for en polet til 1 kr med den lille havfrue på. Men ja, det er mange år siden :)

 • 6
 • 0

Det er CO2 neutralt fordi den kører på naturgas med biogas-certifikater.

Det er rigtig godt at der sker noget på det område nu. At køre på biogas er klart den grønneste teknologi som findes pt. -Det er 100% CO2-neutralt (hverken EL eller brint er det så længe vi har kulkraft) -NOx udledningen reduceres med over 80% -partikeludledningen reduceres næsten 100%

Det er, med andre ord, helt optimalt for bytrafik!

Dog er noget råddent i afgiftsdanmark da der, på trods af fordelene, stadig er CO2-afgift og NOx-afgift på biogassen. Og oveni kommer motorbrændstofafgiften. Det betyder at afgifterne, så vidt jeg husker, er over 3,6kr/m3.

Det er helt skørt når denne konventionelle teknologi er den absolut lavesthængende frugt i forhold til at forbedre luftkvalitetspåvirkningen fra busser og biler i byerne!

 • 3
 • 2

Tja det vil det vel være, men hvor ofte er det? Det bliver oftere og oftere det er klart, men jeg er ikke sikker på det sker så tit. Det ved andre bedre end jeg. Oven i det bør man også medregne miljøbelastningen ved at producere en EL-bil/bus sammenlignet med en bil med konventionel forbrændingsmotor. Der starter forbrændingsmotoren med et stort forspring i miljøvenlighed sammenlignet med EL-bilen.

 • 0
 • 3

Miljømæssigt set skal mest mulig transport på el i fremtiden, men den el skal så stamme fra sol, vind og vandkraft. Det gør den ikke i dag - læserne kan selv kigge efter i Energistatistikken via energistyrelsens hjemmeside. Fossile brændsler står stadig for halvdelen af el-produktionen i DK. Vind og sol kun ca. 40%. Biogas skal i fremtiden bruges som back-up for sol, vind og vandkraft til elproduktion (kraft-varme), når det er nødvendigt. Biogas i tung transport kan være en udmærket og billig overgangsløsning. Biogas er en knap ressource. Den kan i fremtiden kun produceres på organisk affald og ikke på gylle fra en enorm svineproduktion, som kun er mulig via stor import af foder og dertil knyttet beslaglæggelse af jord i lande, som har brug for landbrugsjorden til at producere vegetabilsk menneskeføde.

 • 3
 • 0

Miljømæssigt set skal mest mulig transport på el i fremtiden

Jo selvklart, og specielt busser i faste kortere ruter hvor det er nemt at dimensionere batteripakken.

Med kun 35 år til at udfase fossil baseret brændstof så lyder det fornuftigt at skifte til biogas nu hvor andre har modnet teknikken og det er hyldevare, det vil give efterspørgsel efter tankstationer så andre især tunge køretøjer kan skifte, og busserne kan udgøre en stabil base både til forbrug af biogas og til etablering af service vedligehold, helt som det allerede er sket i vores nabolande Sverige og Tyskland.

Med hensyn til de knappe resurser, så er der vel intet der hindrer hybrider, først og fremmest for at udnytte den regenerative effekt fra de mange nedbremsninger en bybus har.

 • 0
 • 0

Jeg har selv taget 5A mange, mange gange, da jeg har boet i Brønshøj i over 25 år uden at have egen bil, og de fleste mennesker stod på og af ved de store knudepunkter (f.ex. Brønshøj Torv, Husum Torv, Bellahøj, Nørrebro Station, Nørrebro Runddel, Nørreport).

Husk også på at 350S (og forløbere for ruten) har været den næst-mest belagte busrute. Jeg ved ikke hvordan tallene er i dag, men da jeg brugte busserne ofte var 5A og 350S de to mest belagte busruter i København...

 • 0
 • 0

"De bliver C02-neutrale i deres drift...."

At biogas ikke er CO2-neutralt ved vel enhver - det kalder man det bare, fordi det er defineret til ikke at skulle medregnes i CO2-regnskabet. Men har nogen beregnet den faktisk forskel i CO2 ved brug af biogas, naturgas og el-drift?

Biogassen kommer vel primært fra majs og andet der tilsættes gylle, som igen kommer fra en industriel svineproduktion som burde omlægges til økologisk. Så biogasbusser er baseret på en uønsket produktionsform set med grønne øjne. Derfor bør strategien være, at der køres på el.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten