Københavns nye kanalby rykker et stort skridt nærmere

Endnu har den ikke fået grønt lys, men den helt nye bydel Enghave Brygge anlagt på ti kunstige øer i Københavns Sydhavn er rykket et stort skridt nærmere, efter at et flertal i Københavns teknik- og miljøudvalg mandag godkendte lokalplanen.

Planen om at etablere ti kunstige øer i havneløbet og bygge 292.000 kvadratmeter til 2.400 boliger og 1.600 arbejdspladser ud for Sydhavnens gamle industrikvarter er resulteret i kritik fra både borgere og miljø- og friluftsaktører.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (Enh.), understreger, at kommunen har lyttet til de mange ønsker om at sikre opholdsarealer og bedre adgang til vandet, end tilfældet er på Sluseholmen:

»Det skal sikre, at havnen og dens mange muligheder bliver tilgængelig for alle københavnere,« siger han, der også hæfter sig ved kanalerne mellem øerne:

»Med hjælp fra internationale arkitekter og efter inddragelse af københavnerne besluttede vi, at kanaler skulle være et bærende element i det nye Sydhavn. Vi ved fra Amsterdam og Christianshavn, at kanaler skaber grundlaget for et godt byliv og en god udnyttelse af havnens rekreative potentiale.«

Klimaændringernes konsekvenser

Netop kanalerne og det havnære byggeri var ellers årsag til, at teknik- og miljøudvalget for to uger siden sendte lokalplanen tilbage til forvaltningen og bad embedsmændene tjekke, hvad skræmmende prognoser for havniveauændringer, lanceret i Miljøministeriets nye forskningsrapport om klimaændringernes konsekvenser, vil få af konsekvenser for den nye bydel.

Læs også: Skrækrapport om oversvømmelser får København til at bremse ny kanalby

Men efter at have tjekket har hverken DHI eller forvaltningen fundet anledning til at ændre i tidligere konklusioner om vandstandsdata, fremgår det af Notat vedr. klima og oversvømmelser, som Ingeniøren har fået indsigt i.

'Udbygningen på Enghave Brygge ændrer ikke nævneværdigt på strømningsmodstanden gennem Københavns Havn og forårsager derfor ingen ændret tendens til, at vandet vil stuve yderligere op end med de nuværende forhold. Udbygningen vil derfor ikke føre til ændrede stormflodsniveauer eller øget vandstand i havnen,' konkluderer notatet.

'Risikoen for oversvømmelse og klimaeffekter er derfor alene bestemt af terrænkote og kan bestemmes og håndteres ud fra de retningslinjer, som er givet i Kystdirektoratets højvandsstatistik for København (2012). Den seneste nationale udmelding for Danmark forventer, i overensstemmelse med indholdet i rapporten, der kom 25. oktober, en vandspejlsstigning på 30 cm +/- 20 cm fra nu og frem til år 2050 og 80 cm +/- 60 cm frem til år 2100.'

Når de tal for de næste 85 år bliver korrigeret for 'landhævninger', ændrer middelvandspejlsniveauet sig til + 25 cm i 2050 og + 68 cm i år 2100. Det betyder, at hvis Enghave Brygge skal dimensioneres og klimasikres for en 100-års vandstandshændelse, skal terrænkoten op i mindst: 150 cm + 68 cm = 218 cm. Og det er, hvad lokalplanen fastsætter - nemlig en generel terrænkote langs havnen og kanaler til 210-230 cm.

Og eftersom bygherrerne har planlagt at etablere kajkanterne i kote ca. 230 cm, og bygningerne som hovedregel ikke kan placeres i kajkant, men ifølge bygherrerne er tænkt etableret i 240- 250 cm, er der ikke brug for at ændre lokalplanens bestemmelser, fastslår notatet, som også gør opmærksom på, at de fleste af hovedstadens havnenære byområder er anlagt i kote 210 og derunder.

'Store dele af havnenære byområder oversvømmes inden Enghave Brygge'

Kajkanterne på eksempelvis Teglholmen er på mellem 200-210 cm, Sluseholmen har kajkanter på mellem 160-210 cm, og Holmen har kajkanter, der ligger væsentligt under 210 cm.

'Det kan derfor sluttes, at store dele af de havnenære byområder i København vil blive oversvømmet, inden Enghave Brygge bliver oversvømmet,' summer notatet op og tilføjer:

'Det bemærkes, at såfremt København etablerer en form for klimasikring, som lukker havnen af under stormflod, vil kravet til terrænkoten i fremtidige havneprojekter i princippet kunne slækkes væsentligt.'

Nu kommer VVM

Efter teknik- og miljøudvalgets godkendelse skal lokalplanen behandles i kommunens økonomiudvalg og i Borgerrepræsentationen. Lokalplanens vedtagelse er ikke ensbetydende med, at udviklingsselskaberne nu bare kan gå i gang på Enghave Brygge. Forinden skal teknik- og miljøudvalget behandle projektets miljømæssige konsekvenser i form af en VVM-redegørelse. Det skal ske inden nytår.

Læs også: Kanalby i Sydhavnen får et ekstra tjek for tungmetaller og klimaændringer

.

»Vi har stort fokus på de miljømæssige aspekter af projektet. Derfor ser jeg frem til, at vi i teknik- og miljøudvalget bliver præsenteret for VVM-redegørelsen og den hvidbog, hvor der skal være svar på de miljømæssige bekymringer, der har været rejst af flere borgergrupper og organisationer,« siger Morten Kabell.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.) understreger, at kommunen har lyttet til de mange ønsker om at sikre opholdsarealer og bedre adgang til vandet, end tilfældet var på Sluseholmen"

Hvad mener han med det - der er fri adgang til at sejle i kanalerne, havnebad åbent for alle og veje rundt om øerne. Der var også en cafe, hvor man kunne drikke kaffe, spise frokost og kigge på vandet, men den kunne ikke tjene penge, da der ikke kom nok folk til.

Så befolkningen skal have adgang til områderne og hvis de ikke kommer, er det nok ikke fordi de ikke gider, men fordi de ikke kan komme dertil? Meget mærkelig konklusion!

 • 0
 • 0

Var det så bare det sædvanlige klimahysteri? Vandet stiger og himlen falder. De behøver måske slet ikke at sørge for opvarmning af boligerne, for temperaturen stiger jo helt sindsygt.

 • 0
 • 0

I en besvarelse fra Teknik og Miljøforvaltingen til vores Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell, som han har uddelt til et medlemsmøde i Enhedslisten KBH den 30 oktober. Der ses det tydeligt at man med VVM redegørelsen vil undgå mange af kravene der er stillet af Kystdirektoratet, efter at Trafikstyrrelsen har taget over. Derfor undre det mig at Morten Kabell udtaler at han har stor fokus på de miljømæssige aspekter af projektet?

Jeg kunne ikke forstille mig at det er lovligt at undgå Kystdirektoratets krav, og da Morten Kabell allerede er informeret om sagen. Så forstår jeg ikke at han ikke allerede nu griber ind som ansvarlig politiker, som han burde være. Og stiller krav til Trafikstyrrelsen og Teknik og Miljøforvaltningens vudering? Kravene handler ikke undenlukkende om 0 alternativet, hvor man skal undersøg om hvorvidt etabering af boligprojektet kan ske uden inddragelse af havneareal.

Se venligst Kystdirektoratets krav: http://www.blivhoert.kk.dk/sites/default/f...

Ikke nok med at man vil undgå Kystdirektoratets krav, så er det endnu et udtryk for at man ikke har, eller vil lytte til borgerne. Mange seriøse borger har netop indgivet kritiske høringsvar på alle de punkter som VVM redegørelsen ikke lever op til, i forhold til Kystdirektoratets krav. I starten af høringsperioden med VVM redegørelsen, måtte en borger selv rette henvende til teknik og Miljøforvaltningen. Da forvaltningen have "glemt" at lægge Kystdirektoratets krav ind på KK´s høringsportal.

Så det bliver spændene at se om de enkelte politikere har samvittighed, til at tage så let på denne seriøse sag, ved at undgå Kystdirektoratets krav. Og et godt råd til Morten Kabell og de andre medlemmer af Borgerrepræsentationen, læs selv VVM redegørelsen, og sammenlign den med kravene fra Kystdirektoratet. Stol ikke kun den Hvide bog, som helt sikkert kun kommer til at tale bygherrenes sag.

 • 0
 • 0

Svend - man bliver traet allerede inden man har laest dine indlaeg..... Hvorfor dog propagandere for dine holdninger ved enhver lejlighed? Skriv noget sagligt uden at belemre med dine forudfattede meninger - maaske ville nogen faktisk respektere dig for indhold saa?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten