Københavns miljømål drukner i problemer med affaldsanlæg

København kan ikke leve op til sine egne mål om at genanvende affald, og det bliver i det hele taget svært for hovedstaden at nå sine klimaambitioner.

Det skyldes, at det ikke er lykkedes Dong Energy at udvikle et anlæg, der kan genanvende madrester og andet biologisk affald fra husholdningerne, uden at det skal sorteres først.

Københavns politikere vedtog for godt tre år siden en plan, som skulle sparke gang i genanvendelsen af hovedstadens affald og begrænse forbrændingen. Planen indebar, at 45 procent af husholdningernes affald skulle genanvendes i 2018 mod 27 procent i 2010.

Ifølge en ny evaluering, som kommunens embedsmænd har lavet, ville det også have passet perfekt, hvis det var lykkedes at fremstille gas og gødning af madresterne. Et pilotforsøg viser imidlertid, at Dongs Renescience-teknologi, som storbypolitikerne havde sat deres lid til, ikke kan levere varen, i hvert fald ikke inden 2018.

Læs også: Fiasko for Dongs affaldssuppe: Den er for beskidt til at genanvende

Det betyder, at 38 og ikke 45 procent af affaldet vil blive genanvendt i 2018, viser evalueringen.

Desuden mislykkes kommunen også med at nedbringe affaldsmængderne, som bliver brændt af. Der skulle have været høvlet en femtedel af i 2018 sammenlignet med 2010, men nu bliver det kun 16 procent.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Illustration: MI Grafik

Plasten sorteres ikke ordentligt

Samtidig står den galt til med at få gang i at sortere plast ud af borgernes affald. Da plasten er fremstillet af olie, er dens klimaaftryk markant. Genanvendt plast udgør alene 3,5 procent af den CO2-reduktion, som de københavnske politikere har sat sig for at opnå.

Indtil videre går det dog meget trægt med plasten fra husholdningerne. Der bliver nu samlet 1.000 ton ind om året. Det skal fire- eller femdobles for at leve op til målsætningen.

Når plasten er samlet ind, er den hidtil blevet kørt til finsorteringsanlæg i Tyskland. 'Analyser af det kildesorterede plastaffald fra husholdninger i København har imidlertid vist, at en forholdsvis høj andel bliver til ’blandet plast’ (anvendes til produkter af lavere kvalitet) eller til brændsel,' skriver forvaltningen.

I år er det blevet lidt bedre, fordi plasten nu køres til Sverige, 'hvor den samlede sorteringsgrad vil være på 75 procent'. Men Københavns Kommune undersøger alligevel sammen med Markedsmodningsfonden, om der er basis for at bygge et sorterings- og oparbejdsanlæg til genanvendt plast på Sjælland.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (E) er ikke så nervøs for den manglende plastsortering:

»Sådan nogle ordninger tager lang tid at sparke i gang, og en firedobling er absolut mulig,« siger han.

Plastsortering skal ind i lejlighederne

Derimod er den røde miljøborgmester stærkt utilfreds med, at Socialdemokraterne og de borgerlige ikke vil være med til at indføre affaldssortering i hovedstadens lejligheder.

Det flertal besluttede for knap to år siden at afstå fra at kræve, at københavnerne skal sortere deres køkkenaffald. I stedet fik de københavnske villaejere, som er langt færre end beboerne i lejligheder, et tilbud om frivilligt at sortere deres affald. Det har knap en tredjedel taget imod.

Læs også: København dropper tvungen sortering af affaldet til fordel for centralt vaskeri

For at opveje fiaskoen for Dongs anlæg forsøgte Enhedslisten sig sammen med SF og de Radikale med at genfremsætte forslaget om at kræve sortering af køkkenaffaldet. De blev dog stemt igen stemt ned på et møde i teknik- og miljøudvalget mandag aften, og Morten Kabell er særligt sur på Københavns største parti, Socialdemokraterne.

Hvad med det organiske affald?

»Vi skal genanvende vores organiske husholdningsaffald, da det indeholder bl.a. fosfor, der er en begrænset ressource og forudsætningen for produktionen af fødevarer. Derfor svigter Socialdemokraterne fremtidige generationer, når de ikke vil gøre det obligatorisk for alle københavnere at genanvende deres madaffald,« siger han.

Han bliver suppleret af SF's miljøordfører på Københavns Rådhus, Peter Thiele,

»Alle undersøgelser viser, at københavnerne gerne vil sortere, hvis det er praktisk eller let. Det føles mærkeligt at smide ressourcer i skraldespanden. I dag skal man på genbrugsstationen, og det er langtfra praktisk eller let,« siger han.

Peter Thiele betragter det fejlslagne forsøg med Renescience-anlægget fra Dong som plan B.

»Vi troede, at Renescience måske lidt dyrere kunne levere noget af det samme som øget kildesortering, men det fungerer ikke. Nu bliver vi nødt til at gøre som de øvrige kommuner og kildesortere,« lyder hans argument.

Læs også: Her er det kritiske interview med Amager Bakkes formand

Det bider overhovedet ikke på den socialdemokratiske miljøordfører, Jakob Hougaard.

»Københavns køkkener er for små til at kunne have en ordentlig kildesortering. Det er en politisk beslutning, at vi ikke vil have, at københavnerne skal stå hjemme ved køkkenvasken og sortere deres snask, men at vi går ind for central sortering,« siger han.

»Nu kommer forvaltningen og siger, at der er nogle problemer. Det kan ikke nytte noget at vælge noget andet. Så må vi leve med de resultater, også selv om det godt kan være, at vi ikke kommer op på 45 procent genanvendelse i 2018.

»Vi er tålmodige mennesker. Vi tager også hensyn til borgernes penge og tid. Vi skal ikke glemme, at vi får Nordeuropas mest miljøvenlige forbrændingsanlæg, og at ressourcerne bliver udnyttet, bare til varme,« siger Jakob Hougaard.

Han henviser til det tidligere Amagerforbrænding, i dag kendt under forkortelsen ARC, som er ved at bygge et nyt anlæg til fire milliarder kroner. Der er dog for lidt affald til at fylde ovnene.

Læs også: Trods advarsler: Københavnere får milliardregning for Amager Bakke

»Skatteborgerne hænger på en meget stor regning, hvis ARC går konkurs, og lige nu skal vi ikke begynde at udhule det grundlag, der er for ARC,« argumenterer ordføreren.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

...genanvende madrester og andet biologisk affald fra husholdningerne, uden at det skal sorteres først....

Dette her virker efter min mening lidt "Djøffistisk".

Problem: "Det er dyrt at sortere, og borgerne vil ikke rigtig være med. Løsning: "Vi dropper sorteringen" og opfinder et koncept med et "fint" navn.

  • 2
  • 3

Hvis Renescience-anlægget ikke kommer til at fungere (og hvem tror for alvor på det), er der ingen vej uden om kildesortering. Til gengæld må man finde ud af hvilke affaldsfraktioner der betaler sig at genanvende, men det skal vurderes på et realistisk grundlag og ikke blot på Morten Kabells slåen ud med armene.

Det er bedre at være realistisk mht. genanvendelse og brænde resten.

  • 4
  • 2

Papir kan brænde og papir kan genbruges Pap kan brænde og pap kan genbruges Plast kan brænde og plast kan genbruges Metal kan ikke brænde og metal kan genbruges Glas kan ikke brænde og glas kan genbruges Madvarer brænder dårligt (vådt) og kan (gen)bruges

Ud fra ovenstående, så skal som minimum glas og metal sorteres fra.

Resten kan diskuteres ud fra, om deres genanvendelse giver mere værdi for industrien end deres brandværdi for energisektoren. Hvis genanvendelse koster ekstra OG vi derefter skal importere mere kul, da resten har fin brændværdi.

I øvrigt, så bør genbrug planlægges, så flest mulige "ting" kan havde i samme bøtte. Fx. kan plast, metal og glas sagtens blandes i samme affaldsspand, og så sorteres centralt. Sortering er billig, og udgiften til at håndtere hver ting for sig falder bort samtidigt med at flere vil sortere, når det nu er blevet nemmere (flere ting i samme spand).

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten