Københavns kloakker tømt i havnen før regnvejr

19. august 2011 kl. 14:2021
Københavns kloakker tømt i havnen før regnvejr
Illustration: Monopol.
I et forsøg på at være på forkant med de stadigt hyppigere og voldsomme skybrud tømmer København nu sine afløb ud i havnen før varslede skybrud.
Artiklen er ældre end 30 dage

I stedet for at blive taget på sengen af skybrud og afmægtigt se afløbssystemet fyldes, løbe over og oversvømme hovedstadens huse, gader og veje, har Københavns Energi, KE, i samråd med Københavns Kommune, besluttet at være på forkant med ekstremregnen og tømme opblandet spildevand ud i havnen før skybrud.

»Nu optimerer vi systemet og skaffer mere plads ved på forhånd at tømme spildevandet ud i havnen uden om renseanlæggene. På den måde er vi forberedt på skybruddet, og sikrer, at systemet kan tage så meget som muligt,« siger Svend Krongaard Hansen, chef for KE's projektafdeling.

Det sker ved at åbne for sluser og spjæld i det intelligente system, der er ellers designet til at hold vand tilbage for at undgå overløb til havnen.

»Under normalt regnvejr vil vi jo fortsat lukke for overløb til havnen, men når skybrud er på vej, har vi fundet ud af, at vi kan gøre en forskel ved at optimere systemet,« siger Svend Krongaard Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi kan faktisk håndtere mindre skybrud, hvis afløbssystemet vel at mærke er tomt. Derimod har vi ikke en chance, hvis systemet er fuldt, når skybruddet kommer.«

Rationalet er, at når de langvarige regnvejr og skybrud kommer, ryger vand og spildevand alligevel ud i havnen:

»Så kan vi lige så godt forsøge at undgå skader på værdier og ejendomme i København frem for at beskytte en badevandskvalitet, som alligevel bliver påvirket af spildevand,« siger Svend Krongaard Hansen.

Tømning uden skybrud

Problemet er, at denne bevidste forurening af havnen nogle gange er unødvendig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter et varsel om skybrud over hovedstaden kl. 5 i morges, tømte KE sit spildevand ud i havnen for at kunne håndtere vand i store mængder. Men kl. 10 forudså DMI ikke længere skybrud, men 'stedvis lidt regn'.

I mellemtiden havde det regnet over København, men ikke i et omfang, der mindede om et skybrud, erkender Svend Krongaard Hansen.

»Hvis vi havde haft mulighed for at vente, ville vi have gjort det. Men for at nå det før det varslede skybrud, var vi nødt til at gøre det på det tidspunkt, da vi gjorde det,« siger Svend Krongaard Hansen og understreger, at det er nyt for KE at håndtere de store regnvejr.

»Så nu samler vi op og ser på det. Hvis det viser sig, at vi var for tidligt ud, tager vi ved lære af det.«

21 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
22
22. august 2011 kl. 15:00

Jeg tror vi nærmer os en forståelse, men jeg må fastholde, at gylle kun indeholder naturlige stoffer (det er det, jeg kalder ”ren natur”) i modsætning til storbyers kloakspildevand, der herudover indeholder naturfremmede stoffer af forskellig slags lige fra benzin, olie og affedtningsmidler til medicinrester og hormonlignende stoffer.

Så det kan vist ikke skade at tænke lidt over konsekvenserne!

21
22. august 2011 kl. 14:41

Men hvad tror Søren, der ville ske, hvis man lukkede en storbys kloakvand ”ud i en å”? Det er det, der er sammenligningsgrundlaget.

Der står tydeligt, at det er opblandet spildevand - dvs fortyndet. Det kan man da ikke sammenligne med ufortyndet gylle uden at understrege det. Desuden - hvis man ikke gjorde det, så ville der alligevel komme (fortyndet) kloakvand under skybruddet.

Og hvorfor skulle man lede det ud i en å? - Det er jo udledning i havnen, vi diskuterer.

I øvrigt er der ingen, der har beskyldt en evt. gylleudleder at gøre det bevidst. Og at kalde gylle for "ren natur" er simpelt hen vås.

  • Søren
20
22. august 2011 kl. 14:21

”Den mand” laver ikke spin! Er der nogen, der laver spin er det vist Søren. Jeg har sammenlignet københavnsk kloakvand med gylle og fundet, at kloakvandet indeholder langt værre miljøfjendtlige stoffer end gylle. Søren ved vel godt, hvad der bliver hældt i storbykloakkerne i praksis? Ellers kan han jo analysere det.

Sørens spin handler om ”gylle i en å”. Ja men det er da forfærdeligt! Og mig bekendt sker den slags ikke bevidst. Og hvis det skulle være tilfældet, straffes det hårdt og retfærdigt!

Men hvad tror Søren, der ville ske, hvis man lukkede en storbys kloakvand ”ud i en å”? Det er det, der er sammenligningsgrundlaget.

Hvorom alt er, gælder det om hverken at lukke gylle eller kloakvand ud i vandmiljøet. Men så er der altså nogle, der tager sagen i egen hånd og gør det alligevel – bevidst!

19
22. august 2011 kl. 13:08

Københavns kloakvand er langt farligere for vandmiljøet end landbrugets gylle: Gylle er ren natur – dvs. næringsstoffer, som dog er koncentreret. Men kloakvand indeholder ud over ”human-gylle” en lang række miljøgifte fra kemikalier til alt mellem himmel og jord samt hormonlignende stoffer og meget andet.

Mage til vrøvl skal man lede længe efter. Kodeordet er "koncentreret". Gylle er koncentreret, så fiskene bliver kvalt, når det ledes ud i en å.

Den mand burde vide bedre - altså er det klart spin for landbruget.

  • Søren
18
22. august 2011 kl. 12:26

Københavns kloakvand er langt farligere for vandmiljøet end landbrugets gylle: Gylle er ren natur – dvs. næringsstoffer, som dog er koncentreret. Men kloakvand indeholder ud over ”human-gylle” en lang række miljøgifte fra kemikalier til alt mellem himmel og jord samt hormonlignende stoffer og meget andet.

Det burde nogen fortælle til fiskene i lilleåenhttps://www.ulnits.dk/biologi/gruelig_galt_med_gylle.htm

17
22. august 2011 kl. 10:42

Det er rystende at erfare, at Københavns Kommune og Københavns Energi løser potentielle forureningsproblemer ved aktivt at skabe forurening. Man lukker bevidst stærkt forurenet kloakvand ud i havnen for at gøre plads til renere regnvand i kloakkerne.

Københavns kloakvand er langt farligere for vandmiljøet end landbrugets gylle: Gylle er ren natur – dvs. næringsstoffer, som dog er koncentreret. Men kloakvand indeholder ud over ”human-gylle” en lang række miljøgifte fra kemikalier til alt mellem himmel og jord samt hormonlignende stoffer og meget andet.

I øvrigt er det værd at se på, hvorledes spildevandsbranchen fungerer: Der er ingen kontrol med anlæggenes funktion, når bortses fra ”egenkontrol”. Ingen ser efter, hvad der lukkes ud!

Filosofien er: Der er tale om offentlige virksomheder, så ingen har interesse i at ”snyde” med noget. Dette er utroligt naivt, som så meget andet i administrationen af vort vandmiljø. Hvis ingen kan have et motiv til at ”snyde” med oplysninger, betyder det jo, at personlige resultater overhovedet ikke har betydning for den enkelte medarbejders karriereudvikling mv. Det lyder usandsynligt og er formentlig – og forhåbentlig - usandt!

Derfor politikere: Se at få rettet op på forholdene. Det er i øvrigt tankevækkende, at det i grove træk er befolkningen oven på det beskidte grundvand, der vil belære befolkningen oven på det rene grundvand om, hvordan de skal opføre sig. Logisk set burde være omvendt!

16
22. august 2011 kl. 10:26

Dette er netop problemet med den manglende retstilstand. Kæbenhvan er blevet en stat i Staten. København overholder ikke landbyggelovens krav til etablering af parkeringspladser ved nybyggeri - samtidig at eksisterende pladser nedlægges. Kloakeringen er på intet tidspunkt opgraderet i overensstemmelse med de øvrige kommuners systemer. Tilmed skal vi som borgere se på krav om separat kloakering i sommerhus omrdper, der bruges 5-6 uger om året. De er helt ude af proportioner. De nye forslag om bompenge, der skal gå i Statskassen? Hvad har København med Statskassen at gøre? intet - det er da det værste politiske makværk. I så fald skal politikkerne herunder Christiansborg og ministerier ud af København, hvis der skal være lidt relevans og hensyntagen til resten af landets skatteydere. ,

15
21. august 2011 kl. 01:48

Nu gælder det jo også alger. Når der bliver skyllet store mængder fæces i vandet, stiger algeforekomsterne. Når alge niveauet stiger, kvæler det de andre planter, når planterne forsvinder, forsvinder småfiskene også.. and so on and so forth..

Men ja.. den eneste vej frem pt er vel at åbne sluserne når det presser på, men som Kim Kaos skriver, er det forhåbentlig højt prioriteret hos KE at finde en permanent løsning der afvikler begge problemer.

14
20. august 2011 kl. 02:10

Man har formentlig valgt at sprede risikoen for at gøre den mere håndterlig ved at udjævne udslippene, på godt og ondt. Hvor man kunne risikere et stort udslip kan man nøjes med et middel, på bekostning af at lave et lille udslip hvor man kunne nøjes med intet - simpelthen fordi man ikke ved hvor meget der falder. I det længere perspektiv er det sikkert en fornuftig beslutning, men rart er det ikke. Pendlerne på Helsingørmotorvejen synes sikkert godt om at køre på tør vej, mens baderne til Øresund står ved bolværkets røde badeflag og holder sig for næsen.

DMI forbedrer løbende sine modeller, men i en periode med mange byger falder regnen på må og få :https://www.dmi.dk/dmi/regn_med_ubeslutsomhedKan man sige at uforudsigeligheden i vejret er steget mere end forudsigbarheden i DMIs modeller? Er det kun denne sommers regn der er sværere at forudsige, eller bliver det generelt fremover?

Tager man fx sin bys næste Onsdags byvejr hver dag indtil Onsdag, vil man sikkert se at regnmængden varierer meget fordi modellerne har svært ved at finde "ro". https://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/byvejr_danmark.htmKommende Fredag ser endnu mere regnfuld ud - endnu. Prøv at trykke "Print Screen" hver dag på et bestemt tidspunkt, Klistr det ind i Paint og gem det, og sammenlign billederne i løbet af en uge - det vil sikkert være ret forskellige vejrudsigter for samme dag.

Gad vide om bookmakerne har et spil på denne "sommer"s regnplacering på Top10 ? DMIs profet gætter på en 5.-plads : https://www.dmi.dk/dmi/saa_er_sommeren_i_den_vaade_top-10

13
20. august 2011 kl. 02:08

Drikkekvandet i Kbh er i forvejen elendigt overfladevand; nu bliver det endnu ringere.

Det er for at sige det pænt rent vås. Københavns drikkevand stammer under ingen omstændigheder fra det der løber rundt i gader og stræder og er ikke afhænging af kloakering.

M

11
20. august 2011 kl. 01:21

Du har fuldstændig ret i at der under alle omstændigheder vil ske et overløb og at man på denne måde kan kontrollere det bedre. Den tror jeg de fleste har fanget.

Øhhrrm - med den beslutning man tog er det ganske rigtigt "under alle omstændigheder", (så DMI meget præcist kan forudsige vandkvaliteten i havnen).

Nu kom der jo altså ikke noget skybrud over København, så med en anden beslutning var der ikke løbet noget ud.

10
20. august 2011 kl. 00:07

Som jeg har forstået artiklen, vil man - når der varsles skybrud - som betyder, at kloaken løber over - lukke spildevandet ud FØR regnen kommer, for at lave ekstra plads i kloak og bassiner. Det spildevand ville alligevel være løbet i havne under skybrudet.
Det er selvfølgelig ikke den bedste løsning på lang sigt - men det er en god løsning indtil andet er etableret.

Du har fuldstændig ret i at der under alle omstændigheder vil ske et overløb og at man på denne måde kan kontrollere det bedre. Den tror jeg de fleste har fanget.

Det pikante er at det åbenbart ikke er noget problem at en kommunal myndighed bevidst forurener. Hvis en landmand eller en industrivirksomhed gjorde det samme med samme begrundelse, så tror jeg fars hammer vil slå hårdt og uden nåde.

M

9
19. august 2011 kl. 23:43

Som jeg har forstået artiklen, vil man - når der varsles skybrud - som betyder, at kloaken løber over - lukke spildevandet ud FØR regnen kommer, for at lave ekstra plads i kloak og bassiner. Det spildevand ville alligevel være løbet i havne under skybrudet. Det er selvfølgelig ikke den bedste løsning på lang sigt - men det er en god løsning indtil andet er etableret.

8
19. august 2011 kl. 23:29

Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor man gør så lidt ud af at lave 2 adskildte kloaksystemer her i landet. Ville det ikke være smartere, at få så meget overfladevand som muligt ud i Jeres ellers skønne hav og så holde "lorten tilbage" ? Der bliver lappet og stoppet på de gamle nedslidte kloaker og i bund og grund ved alle, at de der lapperier ikke rigtig holder længere... Prøv lige at se, hvad vi laver i kloakerne i Østrig, når det ikke regener :-)

https://www.youtube.com/watch?v=urg7wxyK3TI

...jeg synes ikke, det er så skidesmart at løbe fra det egentlige problem og fylde havnen med lort.

Eller Hva?

7
19. august 2011 kl. 22:12

Det ville have været en fin aprilsnar, og det komiske præg fornægter sig vel heller ikke:

»Nu optimerer vi systemet og skaffer mere plads ved på forhånd at tømme spildevandet ud i havnen uden om renseanlæggene. På den måde er vi forberedt på skybruddet, og sikrer, at systemet kan tage så meget som muligt,« siger Svend Krongaard Hansen, chef for KE’s projektafdeling.

»Vi kan faktisk håndtere mindre skybrud, hvis afløbssystemet vel at mærke er tomt. Derimod har vi ikke en chance, hvis systemet er fuldt, når skybruddet kommer.«

Se også her: https://ing.dk/artikel/121334-sf-vil-kortlaegge-risikoen-for-oversvoemmelse

6
19. august 2011 kl. 22:06

?? Det er jo stort set usammenligneligt.

Gylle er jo "koncentreret" og slår alt ihjel i vandløbene. Kloaktømning er meget vand, med et indhold af lort. Intet i havnen kommer til at dø af det. Problemet kan være det ikke-organiske materiale, som beboerne har smidt i kloakken.

5
19. august 2011 kl. 15:41

Hvis vi ikke holder på at vi ønsker god vandkvalitet nu, så er mange års arbejde spildt, og problemet vil blive skubbet til side.

Jeg er da også en stor tilhænger af rent vand - men lige nu er vi på spanden og hvis vi ikke gør noget så rådner byen ned om ørene på os og uerstattelige værdier kan gå tabt - så her og nu er det bedste vi kan gøre er at forberede os på den næste skylle - det er det mest praktiske vi kan gøre på nuværende tidspunkt - Så må vi ved siden af arbejde på højtryk for at finde permanente løsninger der fremover kan sikker os både rent vand og tørre kældre.

4
19. august 2011 kl. 15:36

Hvis en landmand hælder gylle direkte i et vandløb bliver han straffet med bøde for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven.

Loven er vel lige for alle, så Københavns Kommune bør da også retsforfølges for bevidst at foruerene vandmiljøet.

3
19. august 2011 kl. 15:19

Hvis vi ikke holder på at vi ønsker god vandkvalitet nu, så er mange års arbejde spildt, og problemet vil blive skubbet til side.

2
19. august 2011 kl. 15:09

Aflyst? De nåede da heldigvis at afvikle årets ironman i modsætning til sidste år.

1
19. august 2011 kl. 14:49

...pick one :)