Københavns Hovedbanegård går mod en fremtid som flaskehals

19. januar 2014 kl. 14:0028
I 2018 er der ikke længere plads til de tog, køreplanen kræver, på Københavns Hovedbanegård. Løsningen vil være længe undervejs.
Artiklen er ældre end 30 dage

I 2018 får pendlerne en ny elektrificeret højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Formål: forbedret køreplan med flere afgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser.

Samtidig når kapaciteten på Københavns Hovedbanegård sit maksimum. Resultat: Der er ikke plads til det antal tog, den nye køreplan kræver.

Mellem 2018 og 2021, hvor Signalprogrammet er gennemført, bliver trafikken, ifølge Trafikstyrelsen, altså afviklet med et reduceret antal tog. Fra 2021 er der kun akkurat kapacitet nok til at håndtere de 48 tog i timen, som køreplanen kræver.

På den baggrund har Trafikstyrelsen lavet en analyse, der peger på mulige tiltag for at udvide kapaciteten, herunder en række forslag til, hvordan Hovedbanegården kan udbygges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup mener, at det er nødvendigt at tænke en sådan udbygning sammen med det øvrige arbejde på det danske jernbanenet.

»Derfor undrer jeg mig meget over, at regeringen tilsyneladende har glemt Hovedbanegården, da pengene fra Togfonden skulle ud­deles,« siger han.

Den løsning, analysen fremhæver som bedst for passagererne, er en udvidelse med fire nye perronspor under Bernstorffsgade. Perronerne vil være i direkte tilknytning til den eksisterende gangtunnel under København H.

Den bedste løsning

Løsningen vil give passagererne nem adgang til de nye spor og samtidig hænge godt sammen med den øvrige kollektive transport. Samtidig skønner Trafikstyrelsen, at det vil give en forøgelse af kapaciteten på 8-12 tog i timen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ulempen ved denne løsning er særligt prisen på omkring 4,8 milliarder kroner, som samtidig giver et samfundsøkonomisk tab på 3,8 milliarder kroner. Desuden vil det give store gener i anlægsperioden, som vurderes at vare 6-8 år.

Ud over perronerne under Bernstorffsgade har Trafikstyrelsen set nærmere på fire andre muligheder for udbygning – en ny terminal ved Postterminalen, optimering af sporlayoutet syd for København H, en tunnel mellem København H og Østerport samt en terminal ved Dybbølsbro. Kendetegnende for dem alle er, at de giver et tab for samfundet.

Analysen peger på, at det mest rentable for samfundet vil være at gøre Ny Ellebjerg Station til knudepunkt, så man på den måde aflaster Hovedbanegården. Det kan man eksempelvis gøre ved at indsætte flere regionaltog og køre dem fra Roskilde til Amager eller køre fjerntog direkte til Amager, uden om København H.

I forbindelse med aftalen om Togfonden blev der afsat 162 mio. kr. til etablering af blandt andet perroner, så Ny Ellebjerg kan rumme den stigende passagertrafik. I aftalen blev der også afsat penge til en såkaldt flyover, en niveaufri skæring, hvor Øresundsbanen føres hen over København-Ringsted-banen. Den er først og fremmest tænkt som en fordel for godstrafikken, men kan senere hen komme passagertrafikken til gode.

Udviklingen af Ny Ellebjerg kan også kombineres med at undlade stop med fjerntog på Nørreport Station, så togene hurtigere kan passere.

Hvad enten man kombinerer de to ting eller ej, vurderer Trafikstyrelsen, at tiltagene vil medføre en betydelig samfundsøkonomisk gevinst i modsætning til en direkte udbygning af København H.

Fremtid kræver udbygning

Selv med Ny Ellebjerg som aflastning bliver det dog svært at komme uden om en fremtidig udvidelse.

Trafikstyrelsen erkender i sin analyse, at ‘det kan blive nødvendigt med udbygning, hvis man i fremtiden vil køre flere tog eller ønsker at forbedre serviceniveauet’.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilbage i 2009 sagde daværende transportminister Lars Barfoed (K), til Ingeniøren, at man skulle i gang med at planlægge udvidelse af Hovedbanegården. Efter hans vurdering ville behovet for ekstra kapacitet være akut i 2020 eller kort derefter. Siden da er man ikke kommet videre end en analyse.

Transportministeriet hæfter sig ved, at der er kapacitet til at afvikle den trafik, som er forudsat af Togfonden, men siger samtidig, at det på længere sigt bestemt vil være relevant med en udbygning af stationskapaciteten. ‘Derfor vil vi om kort tid offentliggøre rapport herom,’ lyder det.

28 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
28
3. februar 2014 kl. 09:22

For 20 år siden diskuterede jeg København H's kapacitetsproblemer på Usenet med DSB-folk. De foreslog</p>
<p>Flere perronspor under Bernstorffsgade.
Ny kompletterende banegård på Amager.
Flere kompletterende banegårde i retning af Dybbølsbro.

Og i mellemtiden opdagede jeg at Hamburg H har 12 perronspor (København H: 12 perronspor), senere udvidet med 2 S-banespor under gaden langs banegården. Man gentager vist mønsteret med at kopiere fra Nordtyskland og lancere det som egen idé (jf. navnet 'S-tog', Fliegender Hamburger -> de første lyntog). Løsninger der ikke er gennemprøvede dér antages at volde endog store problemer, hvorfor der ikke arbejdes videre med dem.

27
22. januar 2014 kl. 12:49

"Anlæggets kapacitet kan ikke udnyttes."
Den kritik gælder "Europarør" og Citysløjfe, ikke Citytunneler;</p>
<p>Jeg tror forslagsstilleren kun har tænkt udfra Øresundsbanen, og så har Trafikstyrelsen bare taget stilling udfra dét, med minimal omtanke for potentialet for Vestbane/Ringstedbane.

Jeg tror der er sket det at Trafikstyrelsen uopmærksomt har begået samme logiske bommert som dem der mente en HH-tunnel ville føre til ekstra togløb på Kystbanen, fakta: de eksisterende kan forlænges.

Her synes Citysløjfen meget mere effektiv end EuropaRøret.

Nej, det er det samme.

Dog ser det ud som om tog syd udad sløjfen skal krydse nogle spor for at komme til Vestbanen.

Krydsningen er tænkt som en del af tunnelen.

</p>
<p>Du kan også navngive Citytunnelerne :
I Vest / Amagerfælled
II Øst / Amager Strandvej
III Midt / Amagerbrogade</p>
<ul><li>det kunne på godt og ondt antyde stationer på strækningen.

Okay.

II Øst skulle have ligget der hvor ØstAmagers Metro ligger, som så skulle have løbet under nordlige halvdel af Amagerbrogade, med mulighed for forlængelse. Men dét skib er jo sejlet.

De har en kedelig vane med at fysisk destruere muligheden for alternative ruter for at 'lukke debatten', jvf. Farum - Slangerup og S - banen Vanløse - Frederiksberg.
26
21. januar 2014 kl. 22:37

"Anlæggets kapacitet kan ikke udnyttes."
Den kritik gælder 'Europarør' og Citysløjfe, ikke Citytunneler;

Jeg tror forslagsstilleren kun har tænkt udfra Øresundsbanen, og så har Trafikstyrelsen bare taget stilling udfra dét, med minimal omtanke for potentialet for Vestbane/Ringstedbane.

Her synes Citysløjfen meget mere effektiv end EuropaRøret. Dog ser det ud som om tog syd udad sløjfen skal krydse nogle spor for at komme til Vestbanen. Citysløjfen har ydermere den fordel at Landex-tunnel friholdes, hvorimod EuropaRør, Landex-tunnel og Metro skal slås om pladsen.

Du kan også navngive Citytunnelerne : I Vest / Amagerfælled II Øst / Amager Strandvej III Midt / Amagerbrogade

  • det kunne på godt og ondt antyde stationer på strækningen. II Øst skulle have ligget der hvor ØstAmagers Metro ligger, som så skulle have løbet under nordlige halvdel af Amagerbrogade, med mulighed for forlængelse. Men dét skib er jo sejlet.
25
21. januar 2014 kl. 19:07

Ups, jeg overså den sidste del af teksten:

Den optimale løsning for en enkeltsporet tunnel indebærer, at tilslutningerne skal etableres midtliggende,

Tilsvarende for en dobbeltsporet, men tilslutningerne kan også etableres i forlængelse af nye perronspor under Bernstorffsgade.

hvilket indebærer, at eksisterende spor skal "spiles".

Det er der formodentliig ikke plads til, i stedet skal tilslutningerne ske ved nordenden af spor 3, 4, 5 og 6; de eksisterende tilslutninger fjernes, perronsporene vil derefter være fast allokerede mht. den nordlige anslutning, således: spor 1-2 til Nørreport og Helsingør. spor 3-4 til Citytunnel spor 5-6 fra Citytunnel spor 7-8 fra Helsingør og Nørreport

medmindre man før eller samtidig ombygger S-banen til fjerntogsstandard, så bliver fordelingen: spor 1 - 2 standsende tog til Nørreport, Hillerød og Helsingør. spor 3 - 4 til Citytunnel spor 5 - 6 gennemkørende tog til Nørreport, Hillerød og Helsingør spor 7 - 8 gennemkørende tog fra Nørreport, Hillerød og Helsingør spor 9 - 10 fra Citytunnel spor 11 - 12 standsende tog fra Helsingør, Hillerød og Nørreport

Anlægsomkostninger</p>
<p>Prisen på en tunnel i den størrelsesorden er høj og skønnes til at være over 10 mia. kr.</p>
<p>

Som Citytunnelen i Malmöhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Citytunneln' Efter den nya kostnadsberäkningen justerades den i avtalet reglerade finansieringen. Trafikverkets andel blev då cirka 6 miljarder svenska kronor, Region Skånes drygt 800 miljoner och Malmö stads drygt en miljard. EU:s bidrag blev närmare 700 miljoner. '

Det er ikke en høj pris, i betragtning af at den giver (citat) 'en kapacitetseffekt, som langt overstiger noget tænkeligt behov'.

Usikkerhed og uafklarede forhold</p>
<p>Hvorvidt det er muligt at lave de skitserede tilslutninger i hhv. Sydhavnsgade og ved Vesterport er yderst usikkert. En vendetunnel skal etableres som boret tunnel i kalklagene i 20-40 meters dybde, hvilket betyder, at der skal etableres forholdsvis lange cut and cover ramper ned til tunnelen.<br />

Se forrige indlæg

En alternativ løsning er at de i stedet for ved Vesterport placeres på banearealerne syd for Hovedbanegården og derved Hovedbanegården etableres nye tunnellagte perroner.</p>
<p>Udnyttelse af kapaciteten i tunnelen, som begrænses af muligheder på de øvrige strækninger.

Jf. ovenfor: 'Kapaciteten på Øresundsbanen er næsten brugt op og primært anvendt til tog som kører igennem København H (Øresundstog) eller kører udenom (godstog). En dobbeltsporet tunnel vi således have en kapacitet som ikke kan udnyttes.'

Forkert. De tog der vil køre igennem et "Europarør" (eller Citysløjfe) vil være dem der benytter Øresundsbanen (både før og efter bygningen af tunnelen) og vil derfor ikke belaste den yderligere efter tunnelen tages i brug (de tre Citytunneler derimod vil direkte aflaste Øresundsbanen).

Nuværende depoter og klargøringsanlæg kan formentlig ikke benyttes, hvorfor der her skal ske en revurdering af disse.

De kan de godt, men eftersom Kastrup Lufthavn bliver endestation for mange fjerntog vil der være fordele ved at flytte depoter og klargøring dertil.

Der er endvidere risiko for at der vil være komplikationer mellem anlægget og metroen.

Ja. I givet fald må en Citytunnel føres som cut-and-cover under en midlertidigt tørlagt Frederiksholms Kanal.

Øvrige muligheder</p>
<p>Etablering som dobbeltsporet tunnel.
Tilslutning til flere baner

Det giver især mening hvis alle baner har samme strøm- og sikkerhedssystem.

Udbygge med nye stationer i tunnellen.
Tunnelen kan gives en afgrening mod nord, så tog også kan føres videre ad Kystbanen mod Østerport-Helsingør.

Det findes jo allerede ved København H.

Anden linjeføring end den ovenfor gengivne.
Etablering af mulighed for at ekspedere flere tog billigere, f.eks. ved en terminal Bernstorffsgade, Postterminalen eller Dybbølsbro.

23
20. januar 2014 kl. 19:32

Alt trafik skal konsekvent slæbes ind gennem centrum pga. den fjollede fingermodel. Flyt banegården ud til Dybbølsbro, der er plads til masser af spor. Flyt togparkeringen tilsvarende. Synd at en moderniseret banegård ikke er tænkt med i den nye metro, men det er typisk dansk kortsigtethed

20
20. januar 2014 kl. 15:25

En forskel på Berlin og København er i øvrigt, at kun 4,2% (3,4 af 81 mio. indbyggere) af Tysklands befolkning bor i Berlin.

19
20. januar 2014 kl. 15:01

En blogger henviser ovenfor til Berlin.

I Berlin benyttes Ostbahnhof som endestation for nogle ICE-tog, mens andre ICE-tog betjener Berlin på vej mellem andre byer. Desuden samles og deles ICE-tog bl.a. i Ruhr. I Paris er de internationale tog fordelt på mindst fire banegårde (Nord, d'Est, de Lyon og Austerlitz). I London er fjerntogene også fordelt på flere stationer såsom. St. Pancras, Euston og King's Cross.

18
20. januar 2014 kl. 13:44

Tillad mig at spørge hvorfor byggede man Høje Tåstrup?

Var det ikke for at aflaste KH - hvad er der sket - Absolut ingenting. Man tager stadig togene til København i stedet for at lade de rejsende stige om i Høje Tåstrup. Altså spildt investering. Vil det samme ikke ske nu. Det ville måske være en bedre løsning at se på om man ikke kunne køre tog på en anden måde, og lade passagererne stige om til S tog.

17
20. januar 2014 kl. 12:27

Det mest forbløffende ved hele sagen er, at vor nuværende hovedbanegård har kunnet holde i 103 år. Tænk på udviklingen - da man forlod krudtårnet i Kastrup, der siden 1922 var hovedbygning for Københavns lufthavn og endelig i 1939 kunne rykke ind i Vilhelm Lauritzens flotte funktionalistiske bygning, der heldigvis er bevaret som et "showcase" i Kastrup syd. Og se så på den nuværende. +++ Naturligvis skal internationale togrejsende,- og alle andre der skal til vores hovedstad, kunne forlade toget INDE MIDT I BYEN -- på en hovedbanegård. Det er DET, der er togets store force i modsætning til fly og biler. Nu må alle kloge hoveder sætte sig sammen for at finde løsningen. En blogger henviser ovenfor til Berlin. Prøv også at se på Grand Central i N.Y, som ganske vist er en sæk-station, men alligevel !!!! Lav en rejsekommission der lige NU kunne tage rundt og se, hvordan man gør andre steder i verden.

15
20. januar 2014 kl. 09:57

Man kan ikke lade være med at tænke over om dette er en del af en større politisk kampagne... Først laves der et stort arbejde hvor nogle specialister/embedsmænd forsøger at lave en plan for hvordan vores tognet skal se ud i fremtiden.. Selvfølgelig målrettet et politisk slogan, så politikkerne vil smide en stor pose penge efter sagen... Derefter forøger politikkerne at lave et budget og finde pengene til dette, der skal bruges lidt ekstra penge da alle skal have en lille mundfuld af kagen med hjem til deres vælgere og tilbage står en ikke ubetydelig del af folketinget og ser misundelig på de stumper kage der fordeles, da de selv valgte at holde sig væk...

Og nu her efter at beslutningen er truffet, dukker den ene sag op efter den anden, med forslag til hvor man også kunne ændre, hvor man også kunne bruge penge og hvordan det hele kunne være lavet anderledes... Har disse personer sovet i timen? Hvorfor kommer f.eks. denne oplysning om en københavnsk flaskehals først nu? Har rådgiverne virkelig sovet, eller er det ren politik?

14
20. januar 2014 kl. 09:47

Jeg bliver endnu en gang bekymret for den danske tendens til at lave lappeløsninger!!!

Hvor vil jeg dog håbe, at alle implicerede formelle og uformelle beslutningstagere omkring Københavns kollektive trafik vil bevilge sig selv en tur til Berlin og se, hvordan det er lykkedes dér med tilpas store visioner at knytte al kollektiv sammen i en fantastisk flot og velfungerende ny hovedbanegård lige midt i Berlins centrum. Oven i købet ikke bare en smuk bygning, imponerende i størrelse - men også meget behagelig og let at bruge.

13
20. januar 2014 kl. 08:47

Når jeg har taget toget fra provinsen til Nørreport eller Østerport, så har det altid undret mig at DSB har brugt 10 min på KBH H. til at smide salgsvogne og lign. af. Tænk hvis flyene i lufthavnen prioriterede deres gods før passagererne kunne komme videre. Det er helt mærkeligt at man ikke har et system hvor man får passagererne frem først og derefter kører til en ende station (ved f.eks. svanemøllen) hvor man kunne rydde op og proviantere til næste rejse. Det må også skabe unødig trafik på KBH H.

12
20. januar 2014 kl. 08:25

Sporoptimering lyder umiddelbart som den billigste løsning, og nok også den som giver flest fordele. Dermed kan hver strækning isoleres til egen perron på Kbh H hvorfor der langt om længe kan skabes fast sporbenyttelse på stationen, til lettelse for alle brugere.

I dag krydser togene jo hinanden i udkørsel i begge retninger, hvilket uundgåeligt giver forsinkelser, fordi man har anlagt et virvar af sporskifter, og Kbh H i en 90 grader vinkel.

Med 8 fjernspor burde kapaciteten være langt større, det er tog, køreplaner, holdetider, dårlig sporbenyttelse, signalsystemet mm som er problemet.

11
20. januar 2014 kl. 07:13

Det er da interessant. Jeg har ikke læst rapporten (for doven), så måske kan du uddybe lidt om, hvad den siger her?

Når det er sagt er en kulturændring jo ikke noget, der skal drives af fagforeningen (gud forbyde det!). Det skal éntydigt komme fra ledelsen.

10
20. januar 2014 kl. 02:44

Så skal der jo ombygges, lige nu er den kun en forblæst bro og ikke et sted hvor fjernrejsende vil stå i bare en halv time i transit.

9
19. januar 2014 kl. 20:24

For 20 år siden diskuterede jeg København H's kapacitetsproblemer på Usenet med DSB-folk. De foreslog

  1. Flere perronspor under Bernstorffsgade.
  2. Ny kompletterende banegård på Amager.
  3. Flere kompletterende banegårde i retning af Dybbølsbro.

Så sagde jeg at det var typisk DSB, forslag om a) mere af det samme, b) ulemper for brugerne, og foreslog en Citytunnel à la Malmö: sådanhttps://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067555482430791127.0004a452b0d27ababe6e9&msa=0eller sådan:https://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067555482430791127.0004a3a72f0bd04b91347&msa=0&ll=55.655026,12.605953&spn=0.062176,0.195179eller sådan:https://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067555482430791127.0004a3a707d5086e4de65&msa=0&ll=55.654541,12.60149&spn=0.062177,0.195179

Så sagde de a-hm, a-hm, kremt, kremt.

Og idag læser jeg så at Trafikstyrelsen foreslår:

  1. Flere perronspor under Bernstorffsgade.
  2. Ny kompletterende banegård på Amager.
  3. Flere kompletterende banegårde i retning af Dybbølsbro.

Suk.

Og så vil de holde international trafik på arms længde ude på Ny Ellebjerg, i stedet for København H i centrum. Hvem gider stå af og på dér?

22
20. januar 2014 kl. 18:41

Hm. Måske var det lidt hastigt jeg blev fornærmet over at Trafikstyrelsen har ignoreret mine idelig gentagne forslag til afhjælpning af Øresundsundbanens og København H.'s kapacitetsproblemer, nemlig 3 forskellige forslag til Citytunneler à la Malmö:https://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067555482430791127.0004a452b0d27ababe6e9&msa=0oghttps://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067555482430791127.0004a3a72f0bd04b91347&msa=0&ll=55.655026,12.605953&spn=0.062176,0.195179oghttps://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067555482430791127.0004a3a707d5086e4de65&msa=0&ll=55.654541,12.60149&spn=0.062177,0.195179&mid=1390234982samt et discount-forslag til en 'Citysløjfe'https://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067555482430791127.0004ae8abb163adc85107&msa=0som dog ikke løser kapacitetsproblemerne på Øresundsbanen.

Se nemlig her:https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/04%20Kollektiv%20trafik/05%20Trafikale%20analyser/trafik%20plan%202012-2027/Analyse%20af%20stationskapaciteten%20ved%20K%C3%B8benhavn%20H%20dec%202013.ashxside 86

og jeg citerer:

Vendetunnel
Der er tale om en særdeles bekostelig løsning, der giver en kapacitetseffekt, som langt overstiger noget tænkeligt behov. Desuden antages den fysiske implementering, at volde endog store problemer, hvorfor der ikke arbejdes videre med denne løsning.

Nådada.

Beskrivelse</p>
<p>En privatperson har introduceret "Europarøret", som i sit udgangspunkt omfatter en tunnel under Vesterbro og Frederiksberg, fra Sydhavnsgade og til Vesterport. Løsningens fokus er at skabe mulighed for at køre igennem København H, når man kommer fra Øresundsbanen.

Mærkeligt. Google har ét hit på "Europarøret", nemlig i teksten ovenfor i nævnte rapport. Men privatpersonen har formodentlig sendt det direkte til Trafikstyrelsen. Det ligner ellers meget mit discount Citysløjfe-forslag, blot er sløjfen ført under Vesterport og Frederiksberg i stedet for Middelalderbyen, dvs 'den anden vej rundt'.

Løsningsmulighederne er mange, f.eks. enkeltsporet, dobbeltsporet, tilslutning til ny bane København - Ringsted, Vestbanen, Kystbanen, nye fjerntogsstationer (fx Enghave Plads og Forum) og kobling til en evt. terminal under Bernstorffsgade.</p>
<p>En vendetunnel skal forløbe uafhængig af vejnettet og må derfor formentlig etableres som boret tunnel i kalklagene i 20-40 meters dybde. Ramper ned til tunnelen må anlægges som cut and cover og formentlig placeres ved Vesterport, hvilket er skitseret i det oprindelige forslag, eller syd for Hovedbanegården. I den anden ende placeres de ved Sydhavnsgade tunnelen, hvor der tillige skal etableres udfletningsanlæg. Ved Hovedbanegården må etableres nye tunnellagte perroner.

Rampen til tunnelen ved en Citytunnel eller Citysløjfe følger sporanlæggene nord for København til tunnelåbningen for Boulevardbanen, ca. 500 m. Med 15 promille fald (Storebæltstunnelen har 15,6 promille) giver det 7,5 m, med 30 (acceptabelt på en ren passagerbane) 15 m. Resten af vejen ned til kalklagene må fryses. Nye tunnellagte perroner på København H skulle således ikke være nødvendige.

Fordele</p>
<p>Ingen tog skal skifte køreretning (vende) på København H.

Rigtigt.

Anlægget har en stor kapacitet

Rigtigt.

Mulighed for at togbetjene nye områder.

Rigtigt.

Ulemper</p>
<p>Meget dyr

Ca. 9-10 mia for en Citytunnel, mindre for en Citysløjfe.

Vanskelige anlægsløsninger i tilslutningspunkter der vil give store gener i anlægsfasen

Spor 3-6 spærres i nordenden af København H i anlægsperioden, 1-2 og 7-8. forbliver åbne. Det er til at overleve.

Anlæggets kapacitet kan ikke udnyttes.

Den kritik gælder 'Europarør' og Citysløjfe, ikke Citytunneler; se nedenfor.

Depot/klargøring skal etableres nye steder.

Ikke skal, men hvis alle fjerntog benytter en Citytunnel er det praktisk at lægge depot/klargøring i Kastrup Lufthavn, hvor der allerede findes faciliteter. Men det er ikke nær så hyggeligt som København H.

Passagerer</p>
<p>Rejsetiden som sådan ændres ikke for rejsende som i dag rejser igennem København H, idet køretiden i vendetunnellen tilnærmelsesvis antages at være identisk med køretiden i den eksisterende tunnel.

Rigtigt, også for Citytunneler.

En vendetunnel giver mulighed for opførelsen af nye stationer, hvilket betyder at nye områder af København vil blive banebetjent med fjerntog, hvilket vil gavne de nuværende passagerer og tiltrække nye.

Rigtigt, for Citytunnel 1 f.eks. ved Amagercenteret og ved Christiansborg,

Kapacitet</p>
<p>En enkeltsporet tunnel vil teoretisk set have en kapacitet på op til 30 tog/time.
Udnyttelsen af kapaciteten afhænger dog af bl.a. hvilke sportilslutninger der etableres.
Såfremt der etableres stationer i tunnel, nedsættes kapaciteten. Der kan kompenseres for dette ved at etablere vigespor.
Kapaciteten på Øresundsbanen er næsten brugt op og primært anvendt til tog som kører igennem København H (Øresundstog) eller kører udenom (godstog). En dobbeltsporet tunnel vi således have en kapacitet som ikke kan udnyttes.

Den kritik er som nævnt rigtig for et 'Europarør' eller en Citysløjfe, Alle 3 Citytunnel-forslag derimod aflaster også Øresundsbanen (da de går hele vejen mellem København og Kastrup Lufthavn) og kan derfor udnytte fuld kapacitet hvis de bygges dobbeltsporede (som foreslået). Og eftersom Øresundstog med Citytunnel flyttes fra København H.'s søndre til den nordre ende, hvorimod sjællandske regionaltog fortsat går til og fra den søndre ende, kan de to togsystemer samkøres, hvorved antallet af tog i timen reduceres betydeligt.

Trafik</p>
<p>Trafikafviklingen bliver enklere på København H, når principielt alle tog skal køre igennem.

Rigtigt.

Tog som kan have glæde af ny tunnel er fjerntog, som i dag kører til/fra Kastrup Lufthavn eller tog som fremover vil skulle køre på Øresundsbanen og videre mod vest.

Mod øst. Ellers rigtigt.

Indfletning af tog som skal til/fra Nørreport og Østerport med tog som skal igennem ny tunnel, fra eller til fællesstrækning - f.eks. Øresundsbanen, kan være usikkert.

Med en Citytunnel bliver sporene på København H fast allokerede mht. destination i nord-enden: spor 1-2 til Nørreport og Helsingør. spor 3-4 til Citytunnel spor 5-6 fra Citytunnel spor 7-8 fra Helsingør og Nørreport

Indfletning sker mellem København H og (ca.) Enghave.

</p>
<p>En enkeltsporet tunnel er sårbar overfor forsinkelser.

Citytunnelen er foreslået dobbeltsporet.

Anlægstid og gener i anlægsfasen</p>
<p>En vendetunnel vil uanset, hvilket løsning der vælges have en væsentlig negativ indflydelse på togdriften i anlægsperioden, hvor denne skal kobles med eksisterende anlæg.

Som alle de andre forslag.

8
19. januar 2014 kl. 19:39

Bor 4 nye rør til S-tog fra Dybbølsbro til Nordhavn. Det givet togene 4 nye spor til gennemkørsel på København H, og ikke 4 nye sækspor. Det givet S-togene 4 spor på Nørreport og i Boulevardbanen. Det giver fjerntogene de to nuværende spor på Nørreport som kan ensrettes mod nord og fjerntogene kan bruge de nuværende S-togs spor i sydgående retning.

Altså 4 spor til S-togene hele vejen fra Dybbølsbro til Svanemøllen, 4 spor til fjerntog på Nørreport, Østerport og 4 ekstra spor på København H.

Du behøver ikke bore under de nuværende stationer og spor. S-togsbanen kan fint bygges under vejene med Cut-and-cover stationer.

7
19. januar 2014 kl. 19:35

Hvorfor dog krampagtigt holde fast i at det absolut skal være lige der ?</p>
<p>Der er mange steder i Kbh man kunne placere en underjordisk jernbanestation,...

I det tilfælde ville det nok være klogt at blive enig om en ny placering af Kbh H, så man kan nå at ændre linieføringen for metroringen inden boremaskinerne og stationsbyggene - ganske omsonst - når til den eksisterende banegård :D

Men hvor mange tog forestiller man sig der skal udgår fra København. Der er her som andre steder 'Grænser for vækst'.

Lars :)

6
19. januar 2014 kl. 18:06

så man bygger 7 perroner under de nuværende perroner på Københavns hovedbanegård

Hvorfor dog krampagtigt holde fast i at det absolut skal være lige der ?

Der er mange steder i Kbh man kunne placere en underjordisk jernbanestation, selv hvis man gjorde det under en af søerne ville det stadig være langt nemmere og helt uden samme forstyrrelse af togdriften i byggeperioden.

Hvis man var rigtig smart byggede man på Amager, i nærheden af metroen og med adgang til lufthavnen.

Kbh H er overhovedet ikke bygget til at blive undergravet, hverken geologisk, hydrologisk eller konstruktivt.

Kig in Ingeniørens arkiv om hvor meget ballade det gav at stive den af for ca. 8 år siden.

5
19. januar 2014 kl. 17:38

To alternativer kunne være sammenkobling af togsæt og andre endestationer for nogle tog. Det må trods alt være bedre, at København H bliver flaskehals, end den bliver lagt øde af Kastrup Lufthavn.

4
19. januar 2014 kl. 17:34

Den nuværende Hovedbanegård har klaret trafikken i mere end 100 år. De tiltag, der gøres nu, bør være så fremtidssikrede, at de også holder 100 år frem i tiden.

Man burde bygge en ny banegård på området syd for Ingerslevsgade. Der er plads nok; også til fremtidig trafik. Samtidig kan den relativt let forbindes med Øresundsmotorvejen.

Pladsen til klargøring etc. skal findes andre steder, f.eks. vest for Ringvej 5. Der er store arealer, som kan inddrages.

På langt sigt må den unikke, gamle Hovedbanegård kunne bruges til andre ting, f.eks. torvehaller.

3
19. januar 2014 kl. 16:54

Flaskehalsen på Københavns hovedbanegård har man da vidste længe, at den ville komme, om ikke nu. Det er meget fint med 4 ekstra spor under Bernstorffsgade, men det løser ikke problemet med at tog trafikken vil stige voldsom i fremtiden og kræve endnu flere perroner, end de 4 ekstra spor under Bernstorffsgade.

På nuværende tidspunkt er der 7 perroner, svarende til 13 perronspor (heraf 4 S-tog). Med de 2 "måske" kommende perroner kommer vi op på 17 perronspor, men vil til gengæld tage 4-6 år at bygge, Og det er ikke en garanti for at det er nok.

Hvis man ikke kan udvide i bredden og slet ikke over jorden, så er der kun en vej, og det er nedad. Løsningen kunne være at bygge i lag, så man bygger 7 perroner under de nuværende perroner på Københavns hovedbanegård og fordobler dermed antallet af perronspor. Her kunne alle fjerntog med endestop på Hovedbanen køre under jorden og alt gennemkørende ske over jorden som det er nu. For ikke at stoppe for alt togtrafikken og undgå at bore under det hele, at man i stedet lukker for en perron eller to adgangen og graver sig ned og bygger op igen i to niveaer. Nu ved jeg ikke hvor langt nede Metro bores under banegården, men mon der ikke skulle være mulighed for at kunne udføre forslaget alligevel.

Så kunne man bruge udvidelsen under Bernstorffsgade som udgangspunkt til en senere boring af tunnel, hele vejen til Østerport st. hvor det er for fjerntoge uden stop på nørreport st.

Ovenstående forslag er dyrt, men så slipper vi for at skulle stå i 2030 og mangle perronspor plads.

2
19. januar 2014 kl. 16:44

Artiklen kommer slet ikke ind på, at rapporten nævner, at en kulturændring hos personalet (afsnit 5.4) også kan være med til at forbedre kapaciteten på Hovedbanegården. Det ville have klædt Henrik Horup fra fagforeningen, at nævne det punkt.

1
19. januar 2014 kl. 16:35

Københavns Hovedbanegår er blevet til en rebroussementsstation, dvs en station hvor de fleste tog skal skifte retning. Derfor er den sydlige ende blevet en flaskehals.

Tidligere var Hovedbanegåreden hovedsageligt en gennekørselsstation, som har væsentlig højere kapacitet med det samme antal spor.