Københavnerne skal varme sig med biomasse og affald i mange år endnu

Den københavnske fjernvarme skal være CO2-neutral i 2025, og det krav er fjernvarmeselskaberne allerede i gang med at opfylde ved at ombygge hovedstadens kulkraftværker til biomasse. Samtidig vil en stor del af varmen også fremover blive leveret fra affaldsforbrænding.

En helt ny rapport, Varmeplan 3, som fjernvarmeselskaberne Hofor, CTR og Veks har fået udarbejdet, viser nemlig, at den strategi er økonomisk langtidsholdbar – selv når man tager i betragtning, at der kommer mere vindkraft, og at priserne på biomasse vil svinge frem mod 2050.

Ifølge rapportens tre scenarier for varmeforsyningen i 2035 vil biomasse og affald til den tid levere mindst 78 procent af varmen til hovedstadens indbyggere. Resten udgøres først og fremmest af store varmepumper, evt. med geotermi som varmekilde, samt mindre mængder solvarme. Og i alle tre scenarier indgår en udbygning med varmelagerkapacitet fra dagens 2.700 MWh til 20.000 MWh.

I referencescenariet for 2035 ombygges Avedøreværkets blog 1 til træpiller, den biomassefyrede Avedøre 2 levetidsforlænges, Amagerværkets blok 1 levetidsforlænges, og blok 3 ombygges til træflis.

De store varmepumper skal i alternativ 1 erstatte ombygning af Avedøre 1 og i alternativ 2 erstatte både ombygning af Avedøre 1 og levetidsforlængelse af Amagerværkets blok 1.

På robust kurs

Områdechef Morten Stobbe fra Hofor er glad for, at rapporten bekræfter, at den eksisterende kurs er robust. Han fremhæver, at den samtidig præsenterer to alternativer i 2035 med mindre biomasse, hvoraf det første alternativ selskabsøkonomisk koster det samme som referencescenariet.

»Vi har dermed nogle alternativer at trække på, hvis udviklingen viser forøget pres på biomasse-ressourcen og meget mere vindkraft. Rapporten viser heldigvis også, at vi sagtens kan vente nogle år med at tage beslutning om eventuelt at ændre kurs,« siger han.

Varmeselskaberne læner sig op ad vurderingen fra Det Internationale Energiagentur, som mener, at der vil være tilstrækkelig med bæredygtig biomasse.

Referencescenariet i sig selv repræsenterer en optrapning af biomasseanvendelsen fra den nuværende andel på 34 pct. til knap 50 pct. i 2035, mens scenarierne for 2050 med mest vind og mindst biomasse reducerer anvendelsen til 25-30 pct. i 2050.

Rapporten konkluderer, at Alternativ 1-scenariet med 10-11 pct. solvarme og varmepumper viser ’den mest attraktive vej’, både hvad angår selskabsøkonomi, samfundsøkonomi og forsyningssikkerhed:

Teknologien mangler

»Når vi så ikke går i gang med at installere varmepumper og geotermi med det samme, hænger det sammen med, at der for eksempel endnu ikke findes så store varmepumper med kølemidler, der må køre i Danmark, ligesom erfaringerne med geotermi i Danmark er sparsomme,« forklarer Morten Stobbe.

Derfor peger rapporten også på en række udviklingsprojekter, som de tre selskaber vil sætte i gang, for eksempel lokalisering af placeringer til store varmelagre, ligesom man sætter et projekt i gang med test af 2 gange 5 MW-varmepumpeanlæg. Og så vil man følge udviklingen inden for geotermi.

I baserer cirka en tredjedel af varmeforsyningen i hovedstaden i 2035 på affaldsvarme, som I forudsætter er CO2-neutral, samtidig med at den danske strategi er at brænde mindre og genanvende mere affald?

»Vi har brugt data fra regeringens ressourceplan frem til 2022 og herefter Energistyrelsens fremskrivninger. Vi har ikke forholdt os aktivt til, om det er den rigtige størrelsesorden, idet vi forudsætter, at de nuværende og kendte, nye anlæg stadig er i funktion,« siger Morten Stobbe.

I 2050-scenarierne er affaldsforbrændingens bidrag til fjernvarmeforsyningen faldet til cirka 5 PJ sammenholdt med de 10 PJ, det var i 2035.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Den sunde fornuft er måske for længst druknet i "gode intentioner"?

CO2 kvoter, teoretiske forudsætninger og hypotetiske målsætninger har desværre overtaget for længst.

Et af de omtalte selskaber (samarbejdspartnere samt politisk) har i sommerens løb "præsteret" et projektforslag med tvangstilslutning til fjernvarme for over 1.000 grundejere i mit område.

Et Projektforslag, der lovmæssigt skal i høring og samtidig præsenteres/sælges med følgende ordlyd: Meget bedre, Meget billigere, Mere miljørigtig og ikke mindst, En Samfundsøkonomisk fordel.

Samtidig et Projektforslag, der efterfølgende politisk bl.a. forsøges "forsvaret" med indhold fra denne artikel.

Til al held består mit område stadig af en lang række borgere med "almindelig sund fornuft", hvorefter kommunen nu har måttet trække deres høring/tvangstilslutning tilbage (ja - kommunen tilkendegiver godt nok, at det er fjernvarmen som trækker projektet tilbage - men sådan skal det jo være i dagens DK med ansvarsfraskrivelse).

PS: Kommunen har dog ikke opgivet - ny skrivelse - fjernvarme forventes at fremsende et revideret projektforslag, hvor VI (læs kommunen) efterfølgende IGEN godkender og sender til høring!!!!!

Fjernvarme er åbenbart p.t. et HIT hos ING d.d. http://ing.dk/artikel/kombineret-solvarmea...

Håber selvfølgelig, at såvel ING, journalist og borgere i det jyske bliver "lykkelige" med dette nyeste fjernvarme koncept?

  • 1
  • 1

Du er blevet tilbudt fjernvarme, men det er vel ok.

Lige bortset fra at det er den slags tilbud man ikke kan sige nej til. Hvis den tilbudte fjernvarme var så billig, så kunne værket blot give ejerne tilbuddet, og så ville mange sikkert tilmelde sig. Når der ligger en form for tvang, også selvom der vist er ti års respit, så forstår jeg godt at ejerne blive mistroiske. Yderligere så er de derefter bundet for tid og evighed, uanset hvilke muligheder der kunne dukke op. Jeg kan forstå en vis bindingsperiode til betaling af rør osv, men derefter burde det være frit at vælge anden opvarmningsform. Når kommunen så med tvang vil give et egentlig privat foretagende eneret, så lugter det ikke så godt. Det er selvfølgelig ikke så forskelligt fra andre tvungne forsyninger, som vand og kloak, men det er store udgifter for noget som hidtil er klaret helt privat.

  • 0
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten