Københavnerne skal måske alligevel sortere deres bioaffald

Hvis Københavns Kommune skal nå målene i sin egen Ressource- og Affaldsplan 2018, så kommer man ikke uden om at sortere i hvert fald en del af det organiske husholdningsaffald i København.

Det fremgår af en indstilling, som Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune kommer med til Teknik- og Miljøudvalget på mandag.

Indstillingen baserer sig på en konsulentrapport, som forvaltningen har fået udarbejdet efter opdrag fra politikerne i januar.

Dengang stod det nemlig klart, at man ikke kunne nå planens mål om 45 pct. genanvendelse af husholdningsaffaldet og en reduktion af affaldet til forbrænding på 20 pct. i 2018 uden nye virkemidler.

Læs også: Københavns miljømål drukner i problemer med affaldsanlæg

Rapporten har set på alternative virkemidler – blandt andet i udlandet – og med udgangspunkt i rapportens konklusioner, har forvaltningen skitseret fire modeller, hvoraf kun de to fører til, at målene nås.

To af fire modeller når målet

Enten via 100 pct. kildesortering af alt organisk husholdningsaffald i kommunen eller via en kombination af et lille innovativt behandlingsanlæg (=Renescience) på 50.000 ton, der laver biogas af affaldet fra indre by plus obligatorisk kildesortering af organisk affald i de ydre bydele – både i villaer og etagebyggerier.

Læs også: Dongs affaldsteknologi fejlede: Nu kommer København med flere penge

I indstillingen foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget godkender det sidstnævnte blandingsscenarium, og på samme møde skal politikerne derfor også beslutte, om de vil investere 190 mio. kroner i et sådant, såkaldt innovativt behandlingsanlæg. Driftsudgifterne ligger på 11 mio. kroner pr år.

I omtalen af det innovative behandlingsanlæg fremgår det, at restproduktet ikke i første omgang skal udbringes på landbrugsjord, hvilket er en fordel for Renescience-konceptet, hvis restprodukt indeholder for mange tungmetaller og blødgørere fra plast til at kunne bringes ud på markerne.

Læs også: Fiasko for Dongs affaldssuppe: Den er for beskidt til at genanvende

Borgerne skal ikke tvinges

Med indstillingen er der lagt op til en sikkert livlig debat, idet politikerne tidligere har krydset klinger om kildesortering af det organiske affald.

Socialdemokraternes Jacob Haugaard kan godt støtte indstillingen – blot der ikke bliver tale om obligatorisk sortering i yderområderne.

»I 2014 vedtog et flertal i udvalget, at borgerne ikke skal tvinges til at sortere deres bioaffald, og det holder vi fast ved. Også selvom det betyder, at vi ikke når vores mål i Resspource- og Affaldsplanen,« siger han.

Læs også: København dropper tvungen sortering af affaldet til fordel for centralt vaskeri

Han tilføjer, at han dog langt hellere ser en central sortering på et stort anlæg, så folk ikke selv skal rode med deres madaffald:

»Og så har vi jo til syvende og sidst et stort forbrændingsanlæg ude på Amager, som skal have noget affald at forbrænde, som giver fjernvarme i rørene,« siger han.

Læs også: Affaldsmangel truer Amager Bakkes økonomi

Vigtigere at nå målene

Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell fra Enhedslisten siger til forslaget, at jo mere man kan klare med kildesortering, jo bedre er det, men at det for ham er vigtigst, at man når målene i Ressource- og Affaldsplanen:

»Der kan være flere måder at nå frem til målet på, og som udgangspunkt synes vi da heller ikke, at borgerne skal tvinges til at sortere, men at vi må vi se, hvor langt vi kan nå med frivillighed«, siger han.

Læs også: Borgmester: Klimaplan koster dyrt

Om det foreslåede scenarie skriver Forvaltningen: 'Med denne model behandles dagrenovationen fra den indre del af København (Indre By, Amagerbro, Indre Vesterbro, Indre Nørrebro og Indre Østerbro) på et innovativt affaldsbehandlingsanlæg, der producerer biogas og genanvender resterne af det plast og metal, der er indeholdt i dagrenovationen'.

Tekstiler skal også sorteres

I de ydre bydele (Bispebjerg, Husum, Vanløse, Valby, Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro, Ydre Vesterbro, Sydhavn samt Amager) udvides kildesorteringen i etageboliger med indsamling af organisk affald, og ordningen til indsamling af organisk affald i villaer gøres obligatorisk.

Der bliver - udover en affaldsbeholder i gården til organisk affald - også udleveret en indendørs spand og bioposer. Der bliver lagt særligt vægt på målrettet kommunikation for at øge sorteringen af organisk affald.

For at nå målet skal der ligeledes indføres sortering af tekstiler i etageboliger samt en rejseholdskampagne med dialog og optimering af affaldssystemet i gårdene.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er vel kun fair? Hvorfor skulle de slippe når mange af os i Jylland er nødsaget til at sortere? Det er fantastisk irriterende pludselig at skulle finde plads til 3 containere, sortere affaldet, og samtidig betale mere for dette.

 • 2
 • 7

Din kommentar er ikke helt fair. Vi havde for ca. 20 år siden et eksperiment med separat indsamling af bioaffald her i indre København. Der blev uddelt en mængde papirsposer til dette. De havde det med at miste bunden på vej ned af køkkentrappen og da rygtet sagde at det hele alligevel blev blandet sammen på forbrændingen mistede vi interessen. Men i gården er der da separat opsamling af køkkenaffald, storskrald, pap, papir, glas og batterier, så helt dårlig samvittighed har vi ikke. Der er åbnet en butik med sekundavarer fra supermarkederne og skraldere står på hovedet hver aften i forretningernes containere. Meget af resten bliver til fjernvarme.

 • 7
 • 1

Jeg bor i Husum i Københavns kommune. Vi har for to-tre uger siden fået ydelige tre affaldsbeholdere, så vi nu har seks. Der til kommer kassen til farligt affald og glascontaineren rundt om hjørnet. Vi er nok blandt de sidste som modtager beholdere i denne omgang.

 • 2
 • 1

Jeg bor i etageejendom i København og sorterer pt. i følgende: Metal Glas Elektronik Farligt Affald Batterier Pap Papir Hård plast Træ Storskrald Resten (blandet husholdningsaffald)

...så hvis jeg skal sortere tekstiler og organisk affald fra, så siger I bare til. Jeg ved godt nok ikke hvor der kan gøres plads til containerne i gården, men det løser sig vel.

Jeg vil bare ikke høre noget brok fra parcelhusejere i Jylland, der piber over at skulle finde plads til hele 3 containere. Københavnerne betaler også selv for deres glimrende affaldsortering :)

 • 6
 • 1

Nu har en flere allerede givet dig svar, og endda svar der fortæller om hvor meget der sorteres i hovedstadsområdet, og at der bliver yderligere sortering i selve København.

Jeg sorterer hver eneste dag mit affald op i JA som Michael skriver Metal Glas Elektronik Farligt Affald Batterier Pap Papir Hård plast Træ Storskrald Resten (blandet husholdningsaffald)

Det har jeg gjort i flere år.

Og så lige hvorfor jeg skriver et svar til dig. Er dit indlæg ikke bare den sædvanlige provinsielle holdning i stil men Københavneri og andre fordomme man er så stærkt i besiddelse af.

Du har tydeligvis ikke læst artiklen tilstrækkeligt nøje og derved kunne udlede at der er YDERLIGERE sortering af affald, også kendt gennem mange generationer som "fin-sortering" og mon ikke der en gang længere ude i fremtiden kommer endnu mere "fin-sortering"

Så glem denne underdanighed der manifesterer sig i dem og os, og bliv en del af os-alle dette land er rent arealmæssig og indbyggermæssig et af de aller mindste lande i verden knap 5.5 millioner indbyggere, faktisk langt færre end der bor i de fleste storbyer, endda ½ eller 1/3 i andre tilfælde, skulle vi i dette lille og lidet befolkede land ikke blive enige om noget så simpelt uden at man skal dele os alle op i dem og os.

Og fortæl så os alle hvilken kommune du bor i, så kan vi jo sammenligne forholdene, ikke fordi jeg vil bruge det som våben eller andet imod "jer" fra "os" Men fordi det rent faktisk interesserer MIG med de regionale forskelle i dette lille og let overskuede land.

 • 4
 • 2

Underligt at ingen stiller spørgsmål ved effekten af alle disse ordninger. Formålet er alene at hæve genanvendelsesprocenten - dvs. at flytte noget af affaldet fra forbrænding til genanvendelse. Men hvorfor, hvis værdien af de genanvendte materialer er lille og omkostningerne til indsamlingen er store? Man kan regne genanvendelse ud på mange måder. Måske skal man bare regne anderledes for at få det resultat, som man ønsker i stedet for at bruge meget store summer på at få indsamlet noget, som alligevel ikke genanvendes i væsentligt omfang, men kan regnes for genanvendt, fordi det sendes til udlandet til videre behandling - og i andre lande opgør man genanvendelsen anderledes end i Danmark. Så selv om hovedparten at det opsamlede affald måske alligevel ender som brændsel, bliver det hele regnet for genanvendt - alene fordi vi sender det udenlands!

Hvad angår bioaffald er indholdet af energi (i form af biogas) og næringsstoffer så lille, at det rent faktisk har større værdi i affaldsforbrændingsanlægget. Biogasanlægget i Helsingør lukkede af flere årsager, men en af dem var, at energiindholdet i bioaffald fra en husstand på årsbasis svarede til én liter fyringsolie - og kostede ca. kr. 500 at indsamle. Da anlægget lukkede, blev hver tilsluttet renovationskunde opkrævet kr. 500 årligt i 10 år inden gælden i anlægget var betalt!

Husk også, at når man fjerner affald fra affaldsforbrænding, skal den manglende energi erstattes af noget andet, som man skal købe sig til. Så stiger regningen for fjernvarmekunderne altså også, men det bliver altid glemt i de officielle regnestykker, for i teorien hænger affald og varme ikke sammen, men i praksis gør de altså!

Indsamling af bioaffald giver gener, som man ikke helt forstiller sig: Lugt og maddiker (som bliver til fluer, hvis der kun indsamles hver 14. dag). Fluerne er jo netop grunden til den ugentlige indsamling af dagrenovation. Men lugten skal man ikke undervurdere. En spand med bioaffald lugter ALTID, når først den er taget i brug.

 • 6
 • 1

Og så skal vi også have flere af de støjende skralde biler kørende rundt og vække os alt for tidligt om morgenen..Grrr. ja det kommer til at lugte. Hvad med singler der producere små bitte mængder bio affald om ugen, skulle de gå ned/ud med små ilde lugtende poser hver anden dag. Kommer ikke til at ske.

 • 2
 • 1

Her i byen har alle to skraldespande installeret ude ved vejen, og måske stadig to under køkkenvasken, idet vi i mange år sorterede affaldet. Vi var alle glade for at kunne hjælpe, men snart blev det klart at vi var til grin, idet alt affaldet bare blev blandet i renovationsvognen. Så, der skal nok gode argumenter til (bøder?) før vi igen vil tage det alvorligt at sortere affaldet, og ikke være til grin igen.

 • 0
 • 2

Glimrende indlæg, men du skal ikke undervurdere den politiske interesse i de mange job der skabes i kommunerne og de investeringer som går til projekter og private firmaer. Og når værdien af borgernes arbejde sættes til nul og de 'afledte' effekter sættes højt, vil projekterne se rigtigt gode ud i regnearkene.

 • 2
 • 1

Ligesom John og Mikkel bor jeg også i Kbh Kommune og sorterer også ret meget: Papir Pap Metal Plast Batterier Elektronik Glas Storskrald Byggeaffald Husholdningsaffald

Vi har en lokal genbrugsstation, hvor vi kan bære det hen og sortere det - så det skal længere end bare lige gården, men heldigvis er det ikke noget problem (der er næsten altid fyldt op i containerne. Dertil står der ved genbrugsstationen containere fra Folkekirkens Nødhjælp til tøj og tekstiler, så det bliver allerede sorteret.

Det store problem for folk i lejligheder er mellemstationen mellem forbruget og affaldscontainerne, for hvor mange har plads til sorteringen i lejligheden? Tænk på en klassisk københavnerlejlighed på 50 m2 med et mikro køkken - jeg er da glad for at jeg ikke skulle sortere ligeså meget da jeg boede i min gamle Østerbro-lejlighed.

 • 0
 • 0

Nu bor jeg og min kone selv i en 51/57 m2 (som der står i papirerne) Og her sorterer vi faktisk efter disse kriterier. jeg holder hårdt på at det skal sorteres, og da det er mig selv der tager hånd om affaldet så bliver det sorteret. Alt i alt fylder der normale/daglige affald ikke mere end det er til at overkomme hvis bare man går ned med affaldet hver dag så er der ikke den store mængde.

Når jeg så er nede og lægge affaldet i diverse containere så er der altid nogen der bare har sat noget her og der, det flytter jeg så på rette pladser i det omfang jeg nu kan.

Det er ikke noget jeg gør for at spille folkehelt, for har man allerede indarbejdet rutinen så er der tale om 5-10 minutter dagligt.

Jeg har oplevet og oplever stadig at der er mange der ikke sorterer deres afflad, det har nu da vi har fået mange nye beboere ind i ejendommen, ejerlejligheder, med mange typisk yngre studerende, så er det også tydeligt at der er tale om nogen der slet ikke er vandt til at sorterer og i det hele taget at følge disse regler. DETTE ER IKKE en kritik af disse unge, de er som de fleste unge pragtfulde, høflige og omgængelige, men har endnu ikke helt lært reglerne for et større fællesskab hvor det er vigtigt at der er styr på tingene, det er ikke som et kollegie værelse eller værelset hjemme hos de gamle.

Men fortæller man dem hvad og hvordan så er de på stedet parate til at ordne tingene.

Men inden så var det madvarer, plastaffald og andet i en hvid affaldspose og så bare blandet, når de så kom ned til containerne så var det bare op i den første og bedste, var containeren fyldt så lagde mand et op i den alligevel så låget stor og gabede. Det betød at måger og skader pillede det hele fra hinanden og der var et sandt svineri og en grim lugt på hele området. Det i sig selv er ikke så slemt, men hvis der ikke blev gjort noget ved det så ville rotterne komme på et eller andet tidspunkt, og så ville det bliver dyrt og såmænd også usundt ad h...... til.

Så disse unge nye indflyttere får at vide hvordan osv. de lytter og de handler derefter. Det er lige det med at huske det hverdag, så fylder det ikke det store.

Jeg har en simpel bærepose til plast, glas, metal og andet, så har jeg papir i en foldet avis under armen, spanden med en grøn bionedbrydbar (GRATIS) lukket pose i. SÅ ned med det hele, det fylder ikke meget, og så ellers bioposen i den tilhørende container, bæreposen sorteres i diverse containere, papirerne i deres container. 5-10 minutter fra jeg gik ud af døren til jeg er tilbage.

Nogen gange skal man bare tilpasse sig de givne forhold. Der er da de der ikke selv kan overkomme det, en tidligere nabo havde besvær med at gå, nå ja, så tager jeg bare turen to gange.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten