København vil skifte alle busser fra diesel til el

KORRIGERET: Fra 2019 og frem skal dieselbusserne i København udfases til fordel for elbusser. Det mener overborgmester Frank Jensen (S), efter at en ny rapport fra Siemens har vist, at byens 33 buslinjer kan elektrificeres for en ekstraudgift på 68 mio. kr. om året.

»Siemens-rapporten viser, at det både er teknologisk og økonomisk inden for rækkevidde at omlægge de 33 buslinjer i København til el. Det er klart, at hvis afgiften på el til busdrift lempes, vil det gøre det lettere. Men det er noget, vi må prioritere uanset afgifterne,« siger han til Politiken.

Læs også: Aalborg får fransk førerløs elbus i 2018

Absurd forskel i afgifter

I dag er strøm til elbusser fritaget for afgift, men det er en midlertidig ordning, der udløber i år. Ifølge et svar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) betyder det, at el til bustransport i 2017 vil blive pålagt en afgift på 25,3 øre/MJ, mens eksempelvis diesel har en afgift svarende til 8,8 øre/MJ, og el til letbaner er helt nede på 0,1 øre/MJ.

Hvis afgiften på el til busdrift kom ned på samme niveau som på el til letbaner og eltog, ville Københavns årlige ekstraudgift blive reduceret med 49 mio. kr.

»Det er absurd, at den nuværende afgiftspolitik favoriserer dieselbusser frem for el. Og det er helt sort, at busserne i den kollektive trafik skal betale 200 gange mere i elafgift, end DSB gør,« siger Frank Jensen til Politiken.

Avisen citerer skatteordførerne fra Socialdemokraterne og Venstre for, at de er ‘opmærksomme’ på afgiftsproblemet, men ‘at der skal være råd til det’, hvis afgiftsfritagelsen skal gøres permanent.

El er billigst - hvis afgift sættes ned

Rapporten fra Siemens gennemregner økonomien i seks alternativer til dieselbaserede busser. Sammenligningen viser ikke overraskende, at elbusserne klarer sig bedst i forhold til lokale emissioner - men også at elbusserne har den bedste driftsøkonomi - under den forudsætning, at el til busdrift får samme lave afgift som el til skinnebåren transport.

Rapporten kigger både på elbusser, der skal oplades om natten, og elbusser, der hurtiglades på endestationerne i løbet af dagen. Den sidste metode er ifølge Siemens bedst, fordi man så kan nøjes med mindre batterier i busserne og mindre ladeeffekt end natladning vil kræve. Desuden er der brug for færre busser, fordi de ikke løber tør i løbet af dagen.

Test og diskussion til efteråret

Til august skal partierne bag aftalen om elbiler og afgifter på el transport mødes igen og diskutere, om ordningen kan forlænges.

Læs også: København på vej med test af elbusser, der lader op undervejs

På samme tid begynder Københavns Kommune en test af to elbusser fra finske Linkker, der skal hurtiglades ved endestationerne.

KORRIGERET: I den første udgave af denne artikel fremgik, at Københavns Kommune ville teste elbusser fra kinesiske BYD, men leverandøren er finske Linkker. Ingeniøren beklager fejlen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Måske kunne man simplificere afgifterne ved at erstatte dem med en afgift på CO2-udledning.

Mængden af produceret CO2 for en produceret mængde el er jo kendt via energinet.dk, og man kunne jo pålægge raffinaderierne igen at oplyse hvor meget CO2 de udleder for at producere diesel.

Når øvelsen er afsluttet for letbaner og busser, så kan man gå videre med tog, biler, skibe og fly.

 • 24
 • 1

Godt beslutning fra Københavns Kommune. Hvis projektet lykkes her, kan mange andre kommuner formentlig følge trop.

Så må vi bare sørge for at det håbløse afgiftssystem omlægges i mellemtiden.

 • 21
 • 0

Lige netop for bybusser, der jo mest kører, hvor der er flest mennesker tæt samlet, vægter den lokale forurening med partikler og andre ubehageligheder nok tungere end CO2.

Så alene af den grund burde afgiften på diesel til busser og tog være meget højere end den på el.

Få nu udfaset (især offentlig) transports brug af diesel helt.

 • 14
 • 0

Hvis vi tager linje 300S er strækningen DTU - Ishøj St. ca. 25. km (give and take). Det tager bussen i runde tal 1 time at køre strækningen inkl. lidt holdetid ved endestationen. Hvis en bus kører hele driftstiden 5 morgen til midnat (det aner jeg ikke om en bus typisk gør) er det 19 timer eller knap 500 km på en dag.

Jeg ved godt at der ikke er behov for ALLE busserne HELE dagen så nogle kører sikkert tidlig morgen til slut myldretid eftermiddag, mens andre kører start myldretid morgen til midnat.

Det er der sikkert nogen som ved mere om, men de knap 500 km kan ses som en maks. strækning på en dag. Mon 300 km / dag er mere sandsynligt?

 • 0
 • 1

Lars - 5A, som er nordens mest brugte buslinje, kører cirka 17 kilometer fra lufthavnen til Husum Torv i Brønshøj. Så virker det faktisk ikke så urimeligt at skulle oplade ved endestationen, og nøjes med mindre batterier.

 • 5
 • 1

Så virker det faktisk ikke så urimeligt at skulle oplade ved endestationen, og nøjes med mindre batterier.

Afgiftsmæssigt bliver det rigtigt sjovt når busselskaberne finder ud af at det kan betale sig at placere en del af batterikapaciteten ved stationer med længere holdetid, og så plastre (halv)tagene der til med solceller...

Vi må snart have en pulje med væddemål om hvornår der kommer en skat på "værdi af egen elproduktion".

 • 15
 • 0

Busserne skal betale 200 gange mere i afgift, og hvis jernbaner var afgiftsfrie var det uendelig mange gange mere. Selvfølgelig er det besynderligt at busdriften skal betale mere end jernbaner, men skulle vi ikke sammenholde udgifterne til el med udgifterne til diesel, så vi fik en reel sammenligning. Sådan må vi alle jo agere på de priser vi nu engang skal betale, og det må København så også. Det kunne da også være at jeg kunne installere et hundedyrt jordvarmeanlæg hvis blot afgiften på el faldt. Jeg kunne måske endda nøjes med elradiatorer. Lad os få nogle rigtige tal, i stedet for disse billigere eller dyrere og procenter af en ukendt base. Det lugter af at det koster en masse i investering.

 • 7
 • 10

Gad vide, hvor meget man sparer ved at have høj afgift på el til busser, set i forhold til den øgede luftforurening i byerne som diesel giver - med de deraf afledte sygdomme som beboerne i nærheden har øget risiko for at få? Det koster jo en del penge at behandle.

 • 7
 • 0

Selvfølgelig er det besynderligt at busdriften skal betale mere end jernbaner, men skulle vi ikke sammenholde udgifterne til el med udgifterne til diesel, så vi fik en reel sammenligning.

Svend du er altid imod elbiler og andre VE ting. Det er jo fint nok at man skal sammenholde udgifterne til det ene med udgifterne med det andet. Problemet er at du ikke foreslår at man sammenligner alle de skjulte omkostninger også. Omkostninger til behandling af sygdom fremkaldt af partikelforurening og støjforurening er formentlig den alt-dominerende omkostning i tæt bebyggelse. Det skal selvfølgelig også tages i betragtning. På landet er der langt mindre skadevirkning alene pga. den relativt større afstand til forureningskilden og den lavere frekvens af belastningen. Så din bekymring for det økonomiske spild ved VE og elbiler indikerer for mig at du bor et sted med relativt lav befolkningstæthed. Ca. 50% af jordens befolkning bor i dag i større byer, og tallet er stigende. Investeringer i VE og elbiler er ikke nødvendigvis spild af penge, idet de er potentielle løsninger på et forureningsproblem, som er relevant for halvdelen af jordens befolkning.

I mange af dine kommentarer påpeger du at VE og elbiler er dyre og dårlige. Jeg savner dit bud på løsninger på de forureningsproblemer verden har. Det er enormt nemt at side med armene over kors og grynte negativt. Hvis du selv havde et forslag til at nedbringe forureningen ville dine kommentarer vægte tungere.

 • 3
 • 1

Mit bedste forslag er at fjerne diesel fra alle personbiler. Forureningen fra dem, som er set både i Rom og Paris, skyldes EU's CO2 fokusering, som så har medført uventet forurening uden at temperaturen er gået ned.

Skønt jeg almindeligvis anser Svend for en trold, giver hans indlæg her 100% mening. Diesel er en pest, som var ukendt i personbiler for 30 år siden (taxier undtaget).

Men hvad med at genindføre NESAs trolleybusser? De virkede i alt fald, dog med det problem at NESAs område standsede på Hans Knudsens Plads. Luften var dengang ren i Gentofte.

Bent.

 • 1
 • 0

men skulle vi ikke sammenholde udgifterne til el med udgifterne til diesel, så vi fik en reel sammenligning

Nej Svend, det skal vi ikke for det er fuldstændig uvæsentlig!, fat det nu mand.

Men lad os dog bare prøve at gøre det alligevel. Vi kan endda tage generøse tal for diesel og meget konservative tal for el. Så får vi uden afgifter, at en kW diesel koster 0,4 kr og en kW el koster 1 kr (produktion og distribution). Men da elbilen bruger energien 3 gange så effektivt som diesel bilen så falder det alligevel ud til elbilens fordel. Og det er inden at vi har medtaget elbilens væsentligt lavere udgifter til service og reparation. Så elbilen er billigere at køre, foruden dens mange andre fordel, som at den kører bedre og at man aldrig skal spilde tid på at tanke.

Det vi mangler er selvfølgelig lige vilkår, så der ikke betales 3 gange så meget afgift på en kW el som på en kW diesel. Vi skal bare have dieselen op på 20 kr/l, så er vi ved at have lige vilkår. Lige vilkår, så folk selv kunne sammenligne direkte, skulle nok kunne gavne udbredelsen af elbiler.

Lige vilkår skriver jeg. Ja ok, i virkeligheden skulle diesel (og benzin) pålægges væsentligt mere i afgift end el pga. udgifter skabt af deres miljøeffekter, før vi havde lige vilkår.

Diesel til 30 kr/l. Hvor mange mon så ville synes at diesel var en skide god løsning (jo måske vores statsminister).

 • 5
 • 3

Nej Svend, det skal vi ikke for det er fuldstændig uvæsentlig!, fat det nu mand.

Kørselsudgifterne er altså fuldstændig ligegyldige? I så fald kunne man jo indføre de mest eksotiske drivmidler, som man kunne udtænke. En besparelse eller ekstra udgift må ses i forhold til hele omkostningen, ligesom de 68 millioner for at gå til el, må ses i forhold til hvad driften koster totalt. Hvor mange af de 68 millioner skyldes for eksempel brændselsudgifter og hvor mange skyldes kapital- og vedligeholds-udgifter.

 • 2
 • 0

Hvor mange af de 68 millioner skyldes for eksempel brændselsudgifter og hvor mange skyldes kapital- og vedligeholds-udgifter.

Du finder svaret i artiklen

"el til bustransport i 2017 vil blive pålagt en afgift på 25,3 øre/MJ, mens eksempelvis diesel har en afgift svarende til 8,8 øre/MJ, og el til letbaner er helt nede på 0,1 øre/MJ.

Hvis afgiften på el til busdrift kom ned på samme niveau som på el til letbaner og eltog, ville Københavns årlige ekstraudgift blive reduceret med 49 mio. kr."

Eller med andre ord. De 32 mio af forskellen skyldes at diesel stilles bedre mht. til afgift.

Så er der selvfølgelig også de samfundsøkonomiske fordele ved el.

 • 4
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten