København udskyder igen at sortere kartoffelskræller fra affaldet

27. februar 2014 kl. 12:559
København udskyder igen at sortere kartoffelskræller fra affaldet
Illustration: Aslak/Wikicommons.
Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune har for anden gang afvist en indstilling fra forvaltningen om at kildesortere det organiske affald i 20.000 villaer. Politikerne sætter deres lid til Renescience-teknologien
Artiklen er ældre end 30 dage

De københavnske miljøpolitikere er lune på Renescience-teknologien, som kan genanvende kartoffelskræller og andet organisk affald, uden at borgerne behøver at sortere det i en særlig pose.

Derfor har de nu for anden gang afvist en indstilling fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om at starte kildesortering af det organiske affald fra 20.000 villaer i 2015. Det usorterede affald skulle behandles på firmaet Biovæksts biogasanlæg i Audebo ved Holbæk.

I stedet har teknik- og miljøudvalget bedt forvaltningen om at gå hjem og udarbejde et nyt beslutningsgrundlag, ’hvor grønt genbrug af dagrenovation fra villaer indgår i et forsøg baseret på Renescience-teknologi.’

Renescience-teknologien vasker populært sagt det organiske affald ud af usorteret husholdningsaffald og kan dermed udnytte en højere procentdel af affaldet end ved kildesortering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Dong Energy melder klar til at tage skraldet – uden sortering

Ifølge teknik- og miljøborgmester Morten Kabel fra Enhedslisten er beslutningen blot et udtryk for, at politikerne vil være helt sikre på, at affaldssorteringen i København bliver så grøn og fremtidssikret som muligt:

»Hvis vi skal i gang med en stor sorteringsløsning, så vil vi være helt sikre på, om det er det rigtige,« siger han.

»Som udgangspunkt vil vi nemlig hellere Renescience-teknologien, fordi den er grønnere, og derfor har vi sat forvaltningen til at undersøge, hvad Renescience-teknologien kan håndtere i forhold til de mængder af affald, som vi skal have behandlet,« siger han og tilføjer, at der jo er tale om mange penge, hvis man går ind i at bygge et Renescience-anlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indtil videre er det dog ikke afklaret, om restproduktet fra Renesceince-biogasanlægget kan køres ud på marken, fordi der kan være afsmitning fra plast og andre ingredienser i affaldet. Morten Kabel vil ikke i dag forholde sig til, om det bliver et krav for at acceptere teknologien.

Uenighed om sortering

Ifølge Peter Thiele fra SF, som deltog i teknik- og miljøudvalgsmødet mandag, dækker afvisningen af forvaltningens forslag over en uenighed i udvalget om kildesortering:

»I SF synes vi, at det er ærgerligt, at vi ikke kommer i gang nu med at sortere og behandle det organiske affald fra villaerne efter en kendt og afprøvet teknologi. Men der er et flertal, som tror på dette Renescience-anlæg, hvor affaldet ikke skal sorteres, så nu må vi have undersøgt, hvad det konkret kan bidrage med,« siger han.

Flemming Steen Munch fra Venstre afviser at skulle have noget imod sortering. Han mener blot, at man bør undersøge andre alternativer, inden man kaster borgerne ud i en sorteringsløsning, som ifølge oplægget koster husstandene 8 kroner ekstra pr. år:

»Når der nu er kommet denne her nye Renescience-teknologi på banen, så er det da rimeligt at få undersøgt, hvad der er af muligheder i den og at få den afprøvet i større skala,« siger han.

Ifølge Flemming Steen Munch er der ikke tale om en langvarig udsættelse af sagen. Han forventer, at forvaltningen vender tilbage med et nyt udspil snarest.

Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012, har som mål, at genanvendelse af husholdningsaffald skal øges fra de nuværende 27 pct. til 45 pct. i 2018.

9 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
28. februar 2014 kl. 10:14

Jeg er helt sikker på at du producerer mere end 2-3 kg. organisk affald per 14'de dag.

Vi har affaldssortering her, og jeg har gennem noget tid vejet vores affald.

Vi er 3 voksne i husstanden, og vi producerer i gennemsnit 6,4 kg organisk affald per 14' dag - og med til historien hører at vi ikke spiser kød eller frysegrønsager, samt tilbereder det meste fra bunden, hvorfor vi faktisk har en ret stort mængde grønt affald.

Så jo 2-3 kg per person hver 14' dag passer.

8
28. februar 2014 kl. 07:04

Affaldskværne har den fordel at man får samlet en større del af den organiske fraktion på rensningsanlægget. Men i min optik får kloakkens rotter også stort set en ubegrænset fødekilde. Vil en sådan ubegrænset fødekilde fører til til flere kloakrotter?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

7
28. februar 2014 kl. 05:03

Jeg er helt sikker på at du producerer mere end 2-3 kg. organisk affald per 14'de dag. Jeg "tror" at et menneske producerer omtrent 500 gram per dag, og det er kun det "faste" organiske affald. Dertil kommer så madrester og mad du smider ud fordi at det er fordærvet, eller du bare ikke orker at spise det. Det sidste kan så være 2-3 kg. per 14'de dag.

Jeg kom lige til at tænke på CO2 regnskabet per kristne hvide europæiske mand.

Av!

6
28. februar 2014 kl. 01:29

Vi har i forvejen et veludbygget distributionssystem til organisk affald, som kunne udnyttes væsentligt bedre og top hygiejnisk. Desuden skal der ikke store skraldevogne til at hente det til videre behandling. Vort spildevandssystem er stort nok til at transportere den ekstra mængde affald, suppleret med udskyldningsvand. Nogle vil måske indvende, at massen bliver for tør, men det modsatte er tilfældet. Der kommer mere flow, som er ønskelig til at holde rørledninger rene. Den nuværende mindre mængde spildevand er sine steder et problem, som herved løses. Renseanlæggene skal måske udbygges, men det kan gøres i en løbende proces med moderniseringer. Kort sagt, indfør affaldskværne og afskaf skraldevogne til organisk affald. Hygiejnisk, nemt og miljøvenligt.

5
27. februar 2014 kl. 23:59

Til gengæld bestemmer man selv hvor og hvornår man vil brænde gassen af.

Tidligere havde Solum svare problemer med deres gasmotor (det kan godt være det virker i dag), hvorfor gassen blev flaret.

Tilbage var/er der så kun kompost, som endda kan være svært afsættelig.

Og før nogen går helt amok - der kan godt være fornuft i at sortere bioaffald fra, men det er altså ikke rosenrødt, og det energimæssige regnestykke er ikke prangende.

3
27. februar 2014 kl. 23:29

Når man fermenterer affaldet får man ud over gas i dårlig kvalitet, en stor mængde "kompost" som skal afsættes, men da der ikke er nogen der ved hvad det indeholder må det ikke bruges på økologiske marker, og andre landmænd vil heller ikke aftage det fordi det vil forhindre en omstilling til økologisk drift.

Ved Århus forsøget blev de nødt til at sende restaffaldet til forbrænding, afgasning og forbrænding gav samme energimængde som de fik ved forbrænding alene.

2
27. februar 2014 kl. 20:44

Opstiller man de fire nødvendige balancer til vurdering af affaldet og jeg mener

  1. stofbalance

  2. massebalance

  3. redoxbalance

  4. energibalance

vil man jo finde at der intet energi er vundet ved at fermenterer på den organiske fraktion i forhold til at brænde affaldet i en ovn. Det ved vismændende derfor siger de at man lige så godt kan brænde affaldet. Det eneste der er vundet er at det nu er metan der bærer energien (og i en ringe kvalitet hvor biogassen indholder op til ca. 50 % CO2) fremfor at det er kulhydrat der bærer energien (og fedt og protein).

Sætningen om energibevarelse gælder også for fermenteringsprocesser. Men biogassen kan beriges med brint til naturgaskvalitet altså med et højt metan indhold. Forarbejdning af affaldet til bio/naturgas må selfølgelig være mere omkostningstungt så politikkerne må se en stor værdi i at leverer energien til gas kunder fremfor fjernvarme kunder?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

1
27. februar 2014 kl. 19:55

Hvor meget organisk affald producerer 20000 villaer? Personligt producerer jeg (en person) vel omkring 2-3 kg på 14 dage, så er 150 tons helt skævt? Selvfølgelig vil storkøkkener o.l. producere en stor del også. En stor del vil være vand og med en tømningsfrekvens på 14 dage, kan det blive en dejlig suppe. Hvad med de hygiejniske forhold?