København køber trafikstyring for 47 mio.

Københavns Kommune har netop indgået aftale med den hollandske virksomhed Technolution BV om at implementere intelligent trafikstyring i hovedstaden for i alt 47 mio. kr. For den pris får København blandt andet intelligent gadebelysning, grønne bølger for cyklister og færre stop for tung trafik.

Hovedelementet i den københavnske trafikstyring bliver trafikstyringssystemet Mobimaestro, som kommunen skal bruge til at overvåge trafikken og styre kommunens trafiklys, som allerede i dag kan fjernstyres.

»En stor del af opgaven handler om signaloptimering. Der skal laves detaljerede simuleringer af trafikstrømmene i byen, signalerne skal justeres og samordnes efter det,« siger enhedschef i trafikenheden i Københavns Kommune Mikkel Balskilde Hansen.

Trafikstyringen skal blandt andet være med til at sikre mindre forurening, undgå længere rejsetid for biler og nedsætte rejsetiden for cykler med ti procent. Navnlig cyklerne er en ny udfordring for det hollandske firma Technolution BV, der netop har vundet kommunens udbud.

Trafikstyringssystemet Mobimaestro skal blandt andet overvåge den københavnske trafik og være med til at styre trafiklys i byen optimalt. Illustration: Technolution B.V.

Cykler svære at måle

»En af hovedudfordringerne ved at lave trafikstyring i København er de mange cykler. Det er en unik udfordring at komme cyklernes trafikpropper til livs,« siger Technolution BV's landechef for Danmark, Kees den Hollander.

Han uddyber, at navnlig detektion og hastighedsbedømmelse af cykler bliver nyt for virksomheden, hvis trafikstyringssystem ellers er installeret i flere større byer i Holland. Virksomheden har allerede diskuteret muligheden for at detektere cyklerne med enten radarsystemer eller kameraer med kommunen, men med begge typer systemer bliver det svært at fastslå, hvor hurtigt en cykel kører, da cykler i højere grad end biler har mulighed for at overhale hinanden i tæt trafik.

For at styrke de innovative dele af projektet har Technolution BV desuden tilknyttet flere mindre, danske specialistvirksomheder og DTU, oplyser han.

Ud over kameraer eller radarer har virksomheden foreslået Københavns Kommune at kommunens cyklist-app IBikeCPH udvides med en funktion, der registrerer en cyklists placering og hastighed, når appen er åben, og bruger det til at hjælpe en grøn bølge på vej for cyklisten. Kommunen har dog ikke taget stilling til den del af Technolution BV's forslag endnu.

Apps til både bilister og cyklister i byen skal være med til at sikre, at trafikanter kan undgå områder med kø, vejarbejde eller andre trafikale problemer. Illustration: Technolution BV

Lastbiler og busser på udvalgte strækninger skal derudover fremover kunne ramme de grønne bølger mere præcist. Det sker med brug af apparater i køretøjerne, som ved hjælp af data fra trafikstyringssystemet skal oplyse føreren om, hvilken fart der vil få lastbilen til at ramme det næste grønne lys frem for at gasse unødigt op og standse ved hvert lys.

Endelig er det et mål for byen, at bilerne på byens veje ikke får forøget rejsetiden, fortæller Mikkel Balskilde Hansen.

»Man skal kunne være mere sikker på rejsetiden fra A til B i København, og bilisterne skal ikke opleve en forlænget rejsetid, selv om vi får mere trafik på vejene,« siger han.

Privatlivsproblemer er fortid

For at kunne tilpasse trafiklys til trafikmængderne, vil det eksisterende trafikovervågningssystem fra Blip Systems desuden blive udvidet eller suppleret, oplyser kommunen. Det skal bruges til at måle rejsetider og trafikmængder på vejene. Systemet blev tidligere på året kritiseret for at bryde EU’s cookiedirektiv ved at indsamle MAC-adresser fra forbipasserendes mobiltelefoner for at kunne følge trafikken.

Erhvervsstyrelsen kendte dog systemet lovligt i april, hvorfor det nu igen er aktivt i København og altså forventes at blive udvidet, så data fra systemet kan bruges som grundlag for den mere intelligente styring af hovedstadens trafik.

»Vi har stillet som krav, at alle data dobbeltkrypteres, og derudover skal systemet overholde de gældende regler og kommunens principper for datahåndtering,« påpeger Mikkel Balskilde Hansen.

Heller ikke hos Technolution BV mener man, at det nye system vil være årsag til privatlivsbekymringer.

»Vores system ‘tracker’ slet ikke folk. Det har systemet som sådan ingen interesse i,« siger Kees den Hollander.

Trafikken i byen skal styres fra trafiktårnet på Kalvebod Brygge, der ud over kommunens trafikmedarbejdere vil huse folk fra Vejdirektoratet, Banedanmark og beredskabet.

Ud over trafikstyringssystemerne skal Technolution BV arbejde med at udnytte udvalgte gader mere fleksibelt, så de eksempelvis kan være lukket for tung trafik i cyklernes myldretid og lukket for cykler, når der skal leveres varer i gaden. Kommunen håber på samme måde at kunne udnytte parkeringspladser til eksempelvis caféborde i de timer, de står tomme. Hele projektet skal være implementeret inden udgangen af 2017.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det ikke nærmere, at københavn HÅBER på intelligent styring at cykeltrafik i det UDVIKLINGSPROJEKT der bliver kastet 47millioner af skatteborgernes penge efter. Det er helt sikkert, at det er en skolepraktikant, som har skrevet kontrakten så kommunen 100% har den økonomiske abe. Jeg gætter på 8 års forsinkelse, 97 millioner i budgetoverskridelse før den endelige skråtning. Der til kommer alle pengene, der er kommet igennem diverse innovationsfonde til de mindre virksomheder.

Men ellers et spændende projekt

 • 9
 • 7

Skal vi så forvente endnu flere trafikanter koncentreret om at følge med i oplysninger på mobilen (i hånden)? Cyklister er svære at styre, grønne bølger eller ej. De følger deres egne 'regler'.

 • 7
 • 4

Problemet med cyklisters hastighed er ikke stort de steder, hvor dette vil blive implementeret. Hvis man betragter cyklister ved større kryds i Indre By, vil man se at 70-80% kommer i et fælles felt fra sidste kryds hvor de holdt for rødt.

 • 4
 • 0

cyklisterne i København er kendt som anarkister , så det er formålsløst at smide 47 ud i rendestenen.

 • 5
 • 3

Det er super godt, at der bliver projekter med fokus på bedre detektering af cykler. I Aarhus møder jeg som syklist masser af "intelligente" lyskryds, der tilpasser sig biltrafikken. Cyklerne opdager krydsene ikke før 2 meter før via en spole i cykelstien. Hermed er der stort set sikkerhed for at der er rødt for cyklister mens billister kan køre frem for grønt i samme retning. Dette gør at cyklisterne ikke respekterer signalet, da de bliver grost underprioriteret. Billisterne tor derefter ikke på at cyklisterne vil holde for rødt når de rent faktisk gør det, så højresvingsbanerne bliver tømt meget langsomt. Så reelt giver de intelligente lyskryds en ringere oplevelse for både bilister og cyklister end traditionelle dumme fastskiftende kryds. Med andre ord det er simplethen nødvendigt at krydset skal kunne detektere cyklister lige så godt som billister for at alle får en oplevelse af en fair fordeling, som er kraftigt medvirkende til at folk respekterer signalet.

Go for it.

 • 4
 • 0

Efter i dag 2 gange at måtte bremse hårdt op for bilister som ikke forstår regelen om ubetinget vigepligt over cykelstier, kan jeg godt se problemet.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten