København godkender akutrenovering af Langebro til 36 mio.

Københavns Kommune opdagede sidste år hidtil ukendte skader på betonkonstruktionerne på Langebro. Illustration: olli0815 / Bigstock

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har vedtaget at sætte 36,3 mio. kroner af til renovering af Langebro, der tager vand ind til stor skade for betonkonstruktionerne.

Det blev godkendt på et udvalgsmøde mandag aften.

De 36 mio. kroner skal primært være med til at sikre, at indsivningen af vand bliver stoppet. Blandt andet skal afvandingssystemet skiftes, og der skal ny belægning på veje, fortove og cykelstier.

Reparationerne på broen fra 1954, der forbinder Sjælland og Amager, er akutte og skal udføres i år. I indstillingen fra forvaltningen til politikerne står der, at hvis ikke reparationerne bliver sat i gang i 2020, vil broens membran stå foran en snarlig udskiftning, hvilket vil koste 117 mio. kroner.

Med den aktuelle renovering vil kommunen kunne udskyde udskiftningen af membranen til efter 2030.

Ingeniøren omtalte første gang behovet for den akutte renovering i sidste uge.

Læs også: Konstruktionsfejl fra 1954: Langebro kræver akut renovering

Samlet renovering for over 300 millioner

De 36 mio. kroner er første fase i en større renoveringsplan og indeholder også et mindre beløb til opstart af arbejdet med at rette op på skader på betonkonstruktionerne. I forbindelse med andre arbejder på broen 2019 opdagede kommunen, at beton skallede af, og der var tydelige tegn på armeringskorrosion på brodækket og søjler under brofugerne i en p-kælder under rampen på Sjællandssiden.

Skaderne har ifølge forvaltningen været skjult og blev først opdaget under en miljøsanering, hvor entreprenøren fjernede træbetonplader og maling.

Læs også: Skader på Langebro: Her er kommunens teori om 66 år gammel byggefejl

Fuldstændig genopretning af betonskaderne kræver dog et langt større beløb. I den samlede hovedrenoveringsplan for Langebro på 306,5 mio. kroner er der afsat godt 250 mio. kroner til betonreparationer. Det omfatter blandt andet en udskiftning af søjler under dilatationsfugerne. Her er der i øjeblikket sat afstivere op omkring.

Betonreparationerne er sat til udførelse i perioden 2021-2025, men kræver først en politisk godkendelse ved kommunens budgetforhandlinger til efteråret. Teknikforvaltningen har også fået beregnet et alternativ til renoveringerne, nemlig en ny bro, hvilket er estimeret til 1,3 mia. kroner af en rådgiver.

Trækker på budgettet

Teknik- og Miljøborgmesteren varslede i sidste uge, at Langebro-renoveringerne kommer til at ramme andre anlægsprojekter.

»Langebros store behov for reparationer kommer til at tynge Københavns budgetter i de kommende år, og med regeringens anlægsloft kommer renoveringen også til at sætte en stopper for, at vi kan gå videre med en masse andre anlægsprojekter den kommende tid.

Regeringen bør for alvor overveje, om vedligehold og renovering af infrastruktur som veje og broer m.m. ikke bør fritages for at æde af vores anlægsmåltal. Det vil kun gøre genopretningen dyrere i det lange løb, når vi må vente med at renovere vores veje og broer, fordi vi er bundet til at udføre andre anlægsprojekter i takt med byens udvikling,« blev teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) citeret for i en pressemeddelelse.

Overblik over de akutte reparationer på Langebro, som Københavns Kommune vedtog mandag aften:

KonstruktionsdelTilstandReparation/tiltagPris (mio. kr.) (2020 p/l)
Slidlag på vej og cykelstiAsfaltbelægningen på broen er slidt og meget sporkørt. Flere steder er det underlæggende drænlag knust. Dette kan påvirke den underliggende konstruktion af broen, hvor broens membran og betondæk kan blive ødelagt.Fræsning af det eksisterende slidlag (øverste lag af belægningen) og udskiftning med nyt slidlag.15,1
AfvandingDet eksisterende afvandingssystem for broklapperne fungerer ikke optimalt, så der trænger vand ind i brokonstruktionerne.Afvanding udskiftes og nyt afvandingssystem monteres.5,9
Kunststofbelægning på fortovKunststofbelægningen på broens fortovsarealer er nedslidt og hullet, hvilket medvirker til, at der siver vand ned i den underliggende betonkonstruktion, som dermed bliver nedbrudt.Kunststofbelægning udskiftes.5,7
Dæk over maskinrumPå begge sider af broen står de store maskiner, der åbner og lukker broen, i nogle store rum. Tagene på disse rum er meget utætte, hvilket betyder, at der trænger vand ind, som løber ind i og ødelægger maskinerne.Betondæk over maskinrum på begge sider af broen skal renoveres.4,6
BelysningsmasterAlle 16 stålbelysningsmaster er stærkt gennemtærede af rust. Der er fare for, at de kan knække.Masterne skal udskiftes.3,5
Betonkonstruktion i P-kælderBetonen i brodæk, søjler og bjælker (især omkring de tværgående brofuger) er nedbrudt med armeringskorrosion (rust, der har gennemtæret stålet) og afskalning af beton. Det betyder, at der er konstateret bæreevnesvigt i konstruktionerne, som på nuværende tidspunkt bliver støttet med stålsøjler.Projektering og udbud af betonreparationer på søjler, bjælker og dæk i forskellige dele af brokonstruktionen og p-kælderen.1,5
I alt36,3

Tabel: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Emner : Broer