København dropper tvungen sortering af affaldet til fordel for centralt vaskeri

24. marts 2014 kl. 06:556
København dropper tvungen sortering af affaldet til fordel for centralt vaskeri
Illustration: Amagerforbrænding.
Opdateret: Et politisk flertal har gjort det frivilligt for Københavns villaejere at sortere organisk affald fra. Kommunen investerer i stedet i stort Dong-anlæg til biogas.
Artiklen er ældre end 30 dage

13.000 københavnske villaejere skal alligevel ikke i gang med at kildesortere det organiske affald fra 2015.

Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune besluttede i sidste uge at droppe en indstilling fra forvaltningen om tvungen kildesortering og i stedet gøre det til en frivillig sag for de 13.000 villafamilier. Det vil sige, at de selv skal tilmelde sig, hvis de vil sortere kartoffelskræller og andet organisk affald fra den pose, som bliver sendt til forbrænding.

Læs også: København udskyder igen at sortere kartoffelskræller fra affaldet

Samtidig tog udvalget en principiel beslutning om at etablere et såkaldt Renescience-anlæg i samarbejde med Dong Energy til københavnernes dagrenovation. Anlægget kan modtage usorteret dagrenovation og vasker det i en tromle sammen med enzymer. Vaskevandet kan udnyttes til biogas.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Dong Energy melder klar til at tage skraldet – uden sortering

Af forvaltningens indstilling fremgår det, at det er nødvendigt at starte på sortering og genanvendelse af affaldet for at nå de politiske mål i den vedtagne affalds- og ressourceplan. Den siger, at genanvendelsen af husholdningsaffald skal øges fra 27 til 45 pct. i 2018.

Affaldsmål skrider

Borgerrepræsentant Iben Wiene Rathje fra SF mener, at det er urealistisk at nå målene, når man nu gør kildesorteringen til en frivillig sag:

»Det er ikke i orden, at borgere aktivt skal ind og tilmelde sig, hvis de ønsker at genanvende affaldet. Det vil gøre, at mange ikke får det gjort, og at mindre mængder organisk affald vil blive bioforgasset,« siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun tilføjer, at hun mener, at genanvendelse og ikke forbrænding skal være udgangspunktet.

Vi justerer blot målene

Jacob Hougaard fra Socialdemokratiet, der stillede ændringsforslaget om frivillig sortering, er ikke synderlig bekymret for, at målene ikke nås:

»Planer er jo noget, man styrer efter, og som kan justeres. Vi har hele tiden været tilhænger af central sortering og ikke af kildesortering af det organiske affald. Så når vi nu er blevet enige om Renescience, er der ingen grund til at starte på kildesortering og så holde op igen senere,« siger han og tilføjer, at et Renescience-anlæg jo kan udnytte en større del af det organiske affald, end man kan ved kildesortering.

Jacob Hougaard mener også, at københavnerne kan komme langt op i genanvendelsesprocent med den udsortering af plast, metal og elektronik, som allerede foregår:

»Og så har vi jo en glimrende behandlingsmetode til resten – nemlig forbrænding,« siger han.

10 ton i timen-anlæg

På mødet i mandags, hvor Dong Energy i øvrigt var til stede og forklarede om sit koncept, besluttede udvalget sig som nævnt for at etablere et fuldskala Renescience-anlæg med en kapacitet på 30-40.000 ton affald om året. Det er ti gange så meget som det hidtidige pilotanlæg på ARC (tidligere Amagerforbrænding).

Hvor anlægget skal ligge, hvem der skal eje det og så videre, skal afklares det næste år.

Følg debatten om danskerne affald direkte i din indbakke med Ingeniørens nyhedsbrev

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge underdirektør Henrik Maimann fra Dong Energy New Bio Solutions går man nu i gang med at planlægge anlægget og regner med at være klar med et beslutningsgrundlag senest i løbet af 2015 efter udvalgets ønske:

»Vi foretager de detaljerede analyser i tæt samarbejde med Teknik- og miljøforvaltningen, som vi har forhandlet med det sidste års tid,« siger han og tilføjer, at man samtidig arbejder med at få afklaret problematikken omkring restproduktet fra biogasanlægget.

»Vi vil gerne have Miljøstyrelsen til at optage restproduktet på slambekendtgørelsen, så det må spredes ud på markerne. Vi har netop bedt DTU foretage en risikoanalyse på restproduktet, som skal bruges til de videre diskussioner med Miljøstyrelsen,« siger han.

Prisen endnu ukendt

Ifølge Jacob Hougaard har man ikke fået oplyst nogen specifik pris på anlægget, men han påpeger, at der også er ekstra omkostninger ved kildesortering, og at Renescience nok kan konkurrere med dette.

En analyse af økonomien i Renescience, som Cowi udarbejdede i 2012, er ellers noget mere pessimistisk. Her anfører man priser på mellem 1.634 og 1.226 kroner pr. ton indsamlet affald. Blandt årsagerne til den pris anføres høje omkostninger til enzymerne i vaskeprocessen; henholdsvis 178 kroner og 75 kroner pr. ton.

Men de tal afviser Henrik Maimann fra Dong Energy:

»Jeg ved ikke, hvor Cowi har disse tal fra, men jeg kan sige, at vi vil være konkurrencedygtige med den nuværende behandling,« siger han.

Cowi præciserer efterfølgende, at de angivne omkostninger for Renescience på 1226 til 1634 kr/ton dækker de samlede systemomkostninger til indsamling og behandling mv – med et system indeholdende et stort Renescience anlæg. Og at disse omkostninger ikke kan sammenlignes direkte med den rene behandlingsomkostning på et Renerscience anlæg.

Ifølge Cowi viser deres beregninger fra 2012, at Renescience – også set i et systemperspektiv, hvor der tages højde for forskelle i indsamlingsomkostninger – sagtens kan være en konkurrencedygtig teknologi i forhold til andre behandlingsformer med tilknyttede indsamlingssystemer, såfremt omkostningerne til enzymer kan holdes på et fornuftigt niveau.

I januar fortalte Henrik Maimann til Ingeniøren, at et Renescience-anlæg – alt efter lokale forhold – vil kunne behandle usorteret affald for 4-500 kroner pr. ton.

Læs også: Dong Energy melder klar til at tage skraldet – uden sortering

Læs mere i Ingeniørens tema om affald som en ressource.

Opdateret med præcisering af, hvad tallene i Cowi-rapporten dækker.

6 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
24. marts 2014 kl. 18:34

Problemet med kartoffelskrald containere er at de ikke er selvtømmende, ligesom plastic- og specielt metalcontainere. Den østeuropæiske mafia interesserer sig ikke for dem. Her hvor jeg bor har kulturberigerne østfra en daglig rute hvor de samler ind. Et andet problem med flere affalds tønder er vi har ikke plads til dem. Gårdene er for små, brandveje bliver blokeret. Og de vil give mere lastbil trafik i byen.

4
24. marts 2014 kl. 12:10

Jeg vil foreslå at man først lader det være helt op til den enkelte, om de vil sortere affaldet yderligere, og samtidig gøre det nemt ved at udlevere biologisk nedbrydelige poser, og stille en ekstra container til rådighed. Hvis det fungerer, skal det ikke koste beboerne ekstra. Efter en tilvænnings-periode, kan man indkalde til borgermøde i boligkomplekset, eller villakvarteret, hvor man kan diskutere emnet, og oplyse om cost/benefit, økonomi/miljø osv. Derefter kan man skrue prisen på renoveringen gradvist op, alt efter hvor meget blandet husholdning, der skal afhentes. Det må formodes at koste ekstra at rense affald, frem for at sortere fra starten, eller hvad?

3
24. marts 2014 kl. 11:13

Det ville være rart hvis Ing.dk gik lidt længere i denne problemstilling. Hvad sker der i etagebyggeriet.

Er det politikerne i villaerne der har besluttet at de ikke gider/vil den slags fordi det lugter ...

Hvem betaler fordyrelsen ved indsamlingen af organisk affald i etagebyggeri, hvis det igangsættes med magt og især når det vil kræve hyppige afhentninger.

Der er mange ubesvarede spørgsmål her.

2
24. marts 2014 kl. 10:35

Det virker som en høj kapacitet set i forhold til antallet af husstande.

Samlet dagsrenovations mængde for en hustand ligger i omegnen af 10 kg pr. uge. For de 13.000 københavnske villaejere bliver det i runde tal 7000 tons årligt. Men logistikken er nok ikke til at renovationsbilen alene kan afhente fra villaer, men også må medtage restaffald fra etageejendomme. I så fald regnes der med at størstedelen af det afhentet dagrenovation er kildesorteret (fri for størstedelen af organiske materiale).

Det må betyde en del for forholdet mellem driftsomkostningerne og den samfundsøkonomiske genvist.

Det kunne være spænde at sammenholde det vedtagne scenarie med Renescience, i forhold til at etablere køkkenkværn i villaerne og benytte rensningsanlæggets rådnetank samt den eksisterende transport infrastruktur.

1
24. marts 2014 kl. 08:46

Husk nu at de nævnte 13.000 familier i villaer udgør en ret lille del af de ialt ca. 550.000 borgere i Københavns kommune. Dem i lejligheder har vist allerede mere kildesortering end os i hus. Vi har til gengæld længe kunnet så en rottesikker kompostbeholder til grøntaffald. Så det vil nok kun være en ret lille mængde organiskaffald, der vil være tilbage i affaldsspanden, hos dem der går op i at sorterer. Hvad er der af erfaringer fra andre lande? De sorterede i flere fraktionen i New York for 12 år siden, end vi gør i dag i København.