Københavns nye klimaplan: Cykler og gåben skal gøre hovedstaden CO2-neutral

Københavnerne skal op på cyklerne, hvis de vil rundt i byen i 2025: Halvdelen af alle ture til og fra arbejde og uddannelse skal foretages på skærveknuserne, og mindst 70 pct. af alle ture skal foregå enten på cykel, på gåben eller med tog og bus.

Pedaltramperiet skal - sammen med brug af elbiler, biobrændsler og brint i tog, busser og en vis del af privatbilerne - være med til at sørge for, at transportsektoren i Københavns Kommune yder sit til, at kommunen og dens borgere kan blive CO2-neutrale i 2025.

Det fremgår af et udkast til en kommende, ny klimaplan, som Ingeniøren er kommet i besiddelse af. Den endelige plan offentliggøres den 22 maj.

El, brint og ITS

Planen rummer både mål og midler, der for transportens vedkommende handler om at fremme cyklismen på en lang række områder; om at etablere infrastruktur for el, brint og biobrændstoffer, om indførelse af ITS (Intelligent Trafik Styring) samt forsøg med alternative drivmidler til store busser og etablering af partnerskaber og demonstrationsprojekter med biogas og bioethanol.

Transporten forventes ikke at kunne blive fuldstændig CO2-neutral i 2025, hvorfor man etablerer ekstra vindmøller, der kan kompensere for CO2-udslippet fra de resterende last- og privatbiler på fossile brændsler.

Masser af solceller

I alt skal Københavns Energi bygge 360 MW vindkraft - enten inden for kommunen eller i andre kommuner, hvis de får lov. Blandt andet tæt på kysten, som det nye energiforlig lægger op til.

Resten af den grønne strøm skal produceres på biomasse på Avedøreværket og Amagerværket plus på et spritnyt flisfyret kraft-varme-værk på Amager. Hvad angår affald, skal 80 procent af plasten udsorteres fra affaldet for at reducere CO2-udslippet herfra.

Planen opererer også med en markant mængde solceller - omkring 280.000 kvm, hvoraf de 30.000 kvm skal etableres på kommunens egne bygninger. Resten regner man med, at borgere og virksomheder sætter op over de næste 13-14 år.

Geotermisk varme - mindst 50 MW - er også på programmet, og i 2025 vil kommunen ligeledes have udarbejdet et beslutningsgrundlag, så man kan sige ja eller nej til mere geotermi, varmepumper og anvendelse af solvarme.

En ny affalds- og ressourcestrategi forventes også være på plads til den tid.

God forretning for byen
Med i planen er selvfølgelig også en markant reduktion i varme-forbruget med 25 procent og elforbruget med 10 procent i husholdningerne og 20 procent i erhvervsbyggeriet. Tilsammen skal initiativerne nedbringe CO2-udslippet fra knap 1,2 mio. ton til et rundt 0 i 2025.

Planen giver ifølge udkastet en positiv samfundsøkonomi, en realistisk og fornuftig kommunal økonomi samt overskud for den enkelte borger. Der er dog ikke i udkastet regnet på de samlede investeringer, der skal til for at få ambitionerne indfriet.

Udkastet til planen har været fremlagt for tre forskellige grupper - nemlig de professionelle aktører, ngo'erne og for overborgmesterens erhvervspanel. I øjeblikket indarbejdes kommentarer fra de tre grupper i planen.

Den endelige plan forventes offentliggjort den 22. maj og skal derefter behandles i de politiske udvalg hen over sommeren.
Borgerrepræsentationen har planen på programmet den 23. august.

Se udkastet til klimaplanen her

KBH_2025_Klimaplan
[scribd:90354233]

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

" og mindst 70 pct. af alle ture skal foregå enten på cykel, på gåben eller med tog og bus. "

Ambitiøst men realistisk? -realistisk ja, det vil betyde mere bilisme i byen.

I 2008 udgjorde bilisme 32% af pendlertrafikken. 30% af pendlertrafikken med 100.000 flere borgere giver en stigning i bilismen på 16,7% -det bidrager vidst ikke til CO2 neutralitet

 • 0
 • 0

Alternativet til bilen behøver altså ikke at være asen og masen på en skærveknuser. Med en el-cykel kan man mageligt cykle 25 km uden at være udkørt og svedig, når man kommer på arbejde.

Virksomheder, som vil gavne miljøet og de ansattes helbred, burde tilbyde lån af elcykler til medarbejderne. De kunne indrette cykelparkering med mulighed for opladning af batteriet eller etablere en batteribytteordning, så batterierne kunne oplades om natten.

Hvis man tager toget til København, bør det være muligt at leje en god bycykel. Der er glimrende bycykler i f.eks. Paris og Barcelona. Der skal man bruge ID for at låne en cykel, så de bliver formentligt ikke stjålet i samme omfang som de Københavnske bycykler.

Kommunen bør naturligvis sørge for cykelruter med færre stop og bedre cykelstier, hvor både langsomme og hurtige cyklister kan køre uden at genere hinanden.

 • 0
 • 0

Det er kun en lille del af CO2-reduktionen, der skal komme fra energibesparelser -- langt det meste skal komme fra vindmøller og biomasseel. Det lyder lidt uambitiøst -- der må da være flere potentielle energibesparelser, end de viste. F.eks. kunne man spare en del energi til busdrift ved at skifte til sporvogne eller trolleybusser -- hvis busserne ikke skal bære rundt på tunge dieselmotorer eller batterier, mindskes totalvægten, og der bruges mindre energi på start og stop. Og det kan nemt kombineres med oplagring af bremseenergi. Udskiftning af forældede fjernvarmerør kan også reducere varmespildet betragteligt.

 • 0
 • 0

Herligt at jeg ikke skal ændre vaner. Jeg cykler allerede 100% af gangene til arbejde (8 km hver vej, inkl. skolebringning og hentning).

Desværre kan jeg kun se at mine cykelforhold bliver væsentligt forringet, medmindre kommunen vil gøre noget gevaldigt ved trængslen på cykelstierne og sikkerheden ved lyskrydsene. Her mærker man tydeligt den manglende prioritering, der har været på cykelstiområdet, mens der de 2- og 3-sporede boulevarder ind i københavn er blevet udbygget og forbedret.

Det lyder besnærende med supercykelstier, og godt for dem i omegnen der ønsker at cykle ind til københavn, men glem så ikke cykelforholdene i byen, og ikke mindst renoveringen af cykelstierne, der godt kunne trænge til en kærlig hånd.

 • 0
 • 0

"Planen giver ifølge udkastet en positiv samfundsøkonomi, en realistisk og fornuftig kommunal økonomi samt overskud for den enkelte borger. Der er dog ikke i udkastet regnet på de samlede investeringer, der skal til for at få ambitionerne indfriet."

Hvordan man kan komme til en konklusion om positiv økonomi når man ikke har regnet på de samlede investeringer, er mig en gåde. Inden for medicin hedder det at man har en svag realitetssans. På trods af ønskerne om de modsatte, så har alle analyser af den her type vist sig at lede til højere energirgninger. Så Kbh overrasker.

Jeg kan kun glæde mig over ikke at bo i Kbh, for jeg kan nok regne ud hvem som kommer til at sidde med den regning, som de siger ikke er der. Borgerne og erhvervslivet.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Desværre kan jeg kun se at mine cykelforhold bliver væsentligt forringet, medmindre kommunen vil gøre noget gevaldigt ved trængslen på cykelstierne og sikkerheden ved lyskrydsene. Her mærker man tydeligt den manglende prioritering, der har været på cykelstiområdet, mens der de 2- og 3-sporede boulevarder ind i københavn er blevet udbygget og forbedret.

Ja, jeg synes også det går den forkerte vej. Udover de ofte nævnte supercykelstier har der mig bekendt ikke været planer om at bygge nye cykelstier i årevis. (udover bryggebroen samt den planlagte rampe)

Desuden virker det som om cykelstier ikke længere indgår i trafikplanlægningen - nye cykelstier, hvis de overhovedet er der, er ikke hævede, men markerede med brede striber. Jeg oplever desværre at bilister ser det som en invitation til deres mange 'nødparkeringer'.

En ting der trænger til at blive gjort noget ved er de steder hvor cykelstien forsvinder lige før et kryds. Det er især her mødet mellem cyklist og billist kan blive ubehageligt, men udover få lyskurve for cyklister, så har jeg ikke set nogen tiltag til at forbedre situationen siden man anlagde de blå baner i krydsene.

Til gengæld er der flere steder hvor det er blevet værre. Der er efterhånden mange steder hvor der holder bilister parkeret helt op til et kryds, og så er der markeret en cykelsti på ca. 5 meter med en bred stribe. Jeg har oplevet at være ved at blive kørt ned af en uopmærksom bilist der troede det var en svingbane (!!!)

Noget lignende gør sig gældende på Ny Carlsbergvej. Udover nogle fine 'cykelstiletter' er et stykke af den brede boulevard blevet til et område med skråparkering så man skal passe på ikke at blive kørt ned af en bakkende bilist (til gengæld bliver man 'straffet' hvis man holder for meget afstand til de mange bilbagender - så er man jo i vejen for den 'rigtige' trafik) - men det værste er indsnævringerne.

Tilsyneladende kører folk ofte for stærkt på Ny Carlsbergvej, og der er lavet indsnævringer så folk behersker deres fartglæde. Dette betyder at der ikke er meget plads til både bilister og cyklister. Til gengæld ligger der en skole på en af sidevejene, så der er i myldretiden masser af børn der kan nyde godt af indsnævringerne.

 • 0
 • 0

Måske er mit indlæg lige stærkt nok. Man skal ikke glemme stederne med grøn bølge samt de forskellige genveje der er projekterede i den nærmeste fremtid. Det jeg ville sige var dog at det ikke virker som om cykelstier på almindelige veje har særligt høj prioritet.

 • 0
 • 0

Hvad med hestevogne, når nu byen alligevel skal sættes i stå? Det er ikke blevet mindre farligt at cykle i København.Ikke alle cyklister tager hensyn til de andre.

 • 0
 • 0

Det er 40 år siden at sporvognene blev taget ud, der var ikke nogen overordnet plan for de hundredetusinder af cyklister, de blev presset ud på et sidespor, og nødbaner, om nogen. Al interesse var rettet mod udviklingen af infrastrukturen for biler, og det lider cykelforholdene stadig under, trods det at spændtrøjen er blevet gevaldigt løsnet den seneste årrække. men egentlige Cykelgader, skal man til Malmø el. Amsterdam for at se.

Cykel Logisk Institut's model af 'Den Moderne Transportstruktur', er nyligt vendt tilbage efter et uger langt besøg på Kbh.s Rådhus, Miljø- og Teknik-forvaltningen. M/T-Borgm. Ayfer Baykal og O.Borgm. Frank Jensen var begge meget begejstret. 100 km CykelMetro koster det samme som 1 km Metro. 'Al moderne transport, er tør, fra dør til dør' (se model; søg cykel logisk institut, klik kommunevalg > model.)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten