Københavns kollektive trafik skraber bunden i Europa

Rettidige S-tog, nye metrobaner og A-busser med høj frekvens. Der er sikkert meget godt at sige om de kollektive transporttilbud i København. Men så længe bilen næsten altid er hurtigere på ture rundt i Hovedstaden hjælper de fine tilbud lige fedt.

Nu kommer dokumentationen i form af en netop offentliggjort EU-analyse:

Kun hver femte københavner bruger udelukkende kollektiv transport til og fra arbejde. I Helsingfors er det tæt på at være hver anden, mens det i Geneve, Wien, Stockholm og Oslo er mere end hver tredje, der tager på arbejde med kollektive transportmidler.

Istanbuls metrobus-projekt, hvor busserne kører i alt 29 kilometer i lukket tracé med en gennemsnitsfart på 40 km/h. Ved indvielsen i 2007 faldt rejsetiden med bus fra endestation til endestation i myldretiden fra halvanden time til 40 minutter. Busserne transporterer over 530.000 passagerer i døgnet. (Foto: Mercedes Benz) Illustration: Mercedes Benz

I stedet er bilen københavnernes foretrukne pendler-transportmiddel. I ingen af de andre i alt syv europæiske storbyer, som indgår i analysen, er der en større andel af bil-pendlere end af kollektiv trafik-pendlere.

København er helt i top, hvad angår den andel af indbyggerne, som udelukkende bruger bilen til at komme på arbejde. Hele 38 procent af københavnerne bruger kun bilen til og fra arbejde. I Berlin er det kun 12 procent, der bruger bilen på arbejde, i Geneve 20, Helsingfors 24 og Oslo 31 procent.

Manglende transporttidsfordel

Men hvad er forklaringen på, at den kollektive trafik i København i så høj grad er mislykket med at lokke bilejerne over i tog og bus?

Hos trafikselskabet Movia svarer områdeleder for projekter og infrastruktur, Mathias Sdun:

»Den høje andel af bilpendlere i København hænger sammen med, at bus og S-tog i København tidsmæssigt ikke kan konkurrere med biltrafikken,« siger Mathias Sdun.

Han peger på, at de byer, som scorer topkarakterer i analysen, netop er byer, hvor regering og bystyre har arbejdet sammen om sikre, at man kommer hurtigere ind til bycentrum, hvis man tager den kollektive trafik, end hvis man begiver sig af sted i egen bil.

»De byer, der har gjort dette, får også stigende andel af pendlere i den kollektive trafik og færre pendlere i egen bil. Men i Danmark har der ikke været den politiske vilje til at skabe en lignende udvikling i København.«

Mindre attraktivt for bilisterne

Mathias Sdun peger på, at de mest succesfulde byer på den ene side har etableret letbaner, busser der kører i lukkede busbaner, men på den anden side også har givet mindre plads til biltrafikken. På den måde bliver det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik og mindre attraktivt at tage bilen.

»Man skaber ikke nogen stor succes for den kollektive trafik ved at anlægge metro, indsætte flere S-tog og lade busserne afgå med kortere mellemrum, hvis den samlede rejsetid fortsat ikke kan konkurrere med bilen - det er denne konklusion, som vi kan drage i København efter de seneste ti års udvikling, og som også afspejler sig i analysen,« siger Mathias Sdun.

Stadig førende cykelby

For dem, der arbejder på at gøre København til global cykelhovedstad, er der dog også gode nyheder i analysen af københavnernes transportvaner.

Det fremgår nemlig, at hele 20 procent af københavnerne udelukkende bruger cyklen til at komme frem og tilbage mellem hjem og arbejde. Og den andel er der ingen af de øvrige seks hovedstæder, der blot kommer i nærheden af.

Geneve er den by, som kommer tættest på København med en andel på fire procent af pendlerne, der tager cyklen til arbejde.

Men selv hvis man lægger gruppen af cyklister sammen med gruppen af borgere, der bruger kollektiv trafik, ligger København imidlertid fortsat langt under Helsingfors, Stockholm, Oslo og Wien på listen over byer, hvor den kollektive trafik tiltrækker flest pendlere.

Analysen viser samtidig, at hele 44 procent af hovedstadens indbyggere mener, at Københavns kollektive trafik er et dårligt produkt til prisen. Det betyder, at København har de mest utilfredse brugere af den kollektive trafik.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mathias Sdun fra Movia udtaler "Bus og S-tog i København kan tidsmæssigt ikke konkurrere med biltrafikken".

Men hvis den kollektive trafik skal fremmes ved at forringe forholdene for andre trafikformer (bilerne), så opnår man jo samlet en forringelse - med længere transporttider til følge. Det er vel ikke det samfundet har brug for.

... kom ind i kampen!

Vi skal have kortere kollektive transporttider - det er sådan slaget skal vindes.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal kvaliteten være bedre (eksempelvis skal man vel syd for middelhavet for at finde så aggresivt kørende buschauffører som

Selvfølgelig skal kvaliteten være bedre. Men siden der er begrænsede pladsforhold, så er der nødt til at foregå en prioritering mellem offentlig og privat transport. I Geneve er der mere eller mindre busbaner overalt + plads allokeret til sporvogne. Begge prioriteres i lyskryds, så uanset hvor stille trafikken står (og den kan stå helt utrolig stille i Geneve), så kommer busser og sporvogne altid frem. Resultatet er på den ene side en by, hvor du tænker dig virkelig grundigt om, før du tager bilen med ud (den skal også parkeres - good luck) og den offentlige transport på den anden side fungerer utrolig godt. Stok og gulerod. Og det virker.

 • 0
 • 0

Fik copy/pastet lige lovlig hurtigt - og kan af uransagelige årsager ikke få lov til at redigere indlægget. Anyway, som læser må du så selv mentalt redigere de to første linier væk.

 • 0
 • 0

20% bruger cyklen. Fint nok, selvom det gerne måtte være flere. Men det er dem hvis arbejdsplads ligger forholdsvis tæt på hjemmet, der tager cyklen. Men hvis afstanden er 25-50 km, en afstand som rigtigt mange har til deres arbejde, hvordan ser det så ud? Det er her det halter. En (stor) del af forklaringen tror jeg ligger i den måde man har placeret erhvervsområderne rundt om i kommunerne. Hvis der ikke er en station i nærheden af arbejdspladsen, og man derfor er nødt til at skifte flere gange for at komme helt derud hvor erhvervsområderne ligger, så blir det for bøvlet, og så ta'r man hellere bilen. Det er vigtigere at erhvervsområderne ligger tæt på den offentlige trafik, end at hjemmet gør det, for nær hjemmet kan man altid ordne sig praktisk med fx. cykel til nærmeste station eller busrute. Kort sagt: Mangel på planlægning fra myndighedernes side bærer en stor del af skylden. Et eksempel som nok de fleste ingeniører kender til er DTU-Lyngby (som er så stort at det i denne sammenhæng godt kan sammenlignes med et erhvervsområde). Det ligger langt fra Lyngby Station, men tæt på Helsingørmotorvejen. Mellem de forskellige institutter er der enorme arealer udlagt til parkering. Der er faktisk så mange parkeringspladser, at der altid er plads. Hvad signalerer alt dette? TAG BILEN!

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal vi forbedre vort transportsystem, så det bliver bedre end at investere i bil / bus eller tog. Der skal blot politisk vilje til det. Måske kan klimabelastningen af konventionelle transportformer give stødet til at det bliver forståeligt, at der skal andet til. Der er vi så heldige at RUF er opfundet af Palle R Jensen. Det er imidlertid uhyrligt, at der ikke kan åbnes for test- og godkendelsesfaciliteter p.g.a. manglende politisk vilje. Mange meget store firmaer har vist stor interesse for systemet, men der skal naturligvis være vilje til efter godkendelser at etablere det et sted- f.eks. Ring 3. Sidstnævnte fik Palle R Jensen skriftligt tilsagn om at kunne være med på, men efterfølgende har forrige transportminister tilsyneladende trukket sig fra.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten