Københavnere: Luftkvaliteten er byens største miljøproblem

En rundspørge blandt københavnerne viser, at luftforureningen i byen bekymrer borgerne. Faktisk mener fire ud af fem af de adspurgte, at luftforureningen er byens største miljøproblem.

Det er tredje år i træk, at Københavnerne har kåret luftforureningen til byens største miljøproblem over for analysefirmaet Catinét. Firmaet var hyret af Københavns Kommune til at lave undersøgelsen.

Kommunens politikere er enige med Københavnerne i, at luftforureningen er problematisk, men kan ikke umiddelbart løse problemet.

»Vi vil gerne have så ren og sund luft som muligt, men problemet er, at regeringen ikke vil give os lov til at bruge de værktøjer, der skal til. Vi kan ikke få lov at indføre trængselsafgifter, stille miljø-krav til skibstrafikken eller skærpe kravene til miljø-zonen og forlange, at alle personbiler skal køre med partikelfilter som i Berlin,« siger byens Teknik- og Miljøborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard til Berlingske Tidende.

Den københavnske luft er blandt andet plaget af partikelforurening og svovldioxid. Men den største synder i den Københavnske trafik er fortsat NO2-forureningen, der i år kommer til at overstige den nyligt indførte grænseværdi på omkring 35 gadestrækninger i byen. Det vurderer Miljøstyrelsen over for Berlingske Tidende.

Netop NO2-forureningen stammer fra vej- og skibstrafikken og kommes lettest til livs ved hjælp af såkaldte SCR-katalysatorer. Det er dog et af de tiltag, Københavns Kommune ikke kan indføre i miljøzonen uden regeringens velsignelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selv om brænderøgsforureningen udgør det suveræne hovedansvar for, at EU’s grænseværdi for benzo(a)pyren sandsynligvis er overskredet i Københavnsområdet og en lang række andre danske byer, så skal dette tabuiserede emne fra især politisk side endelig ikke nævnes…!!?!

Hvem sagde, at langt de fleste politikere er populistiske levebrødspolitikere…?

Dette skal dog på ingen måde forstås som en kritik af Bo Asmus Kjeldgaard, der – mig bekendt – også i realiteten har høje ambitioner på vegne af samspillet mellem miljø & sundhed.

Videnskabeligt veldokumentere og krydstjekkede oplysninger om brænderøgsforureningen:

 1. Privat træfyring i Danmark er kilde til ca. 85 % af den samlede danske luftemission af PAH’er, ca. 65 % af den samlede emission af PM2,5 til luften og ca. 50 % af det samlede danske luftemission af dioxiner (DMU 2010).

 2. Gundsømagle-målingerne foretaget af DMU dokumenterer, at selv korrekt fyring med rent tørt brænde emitterer signifikante mængder af dioxin og PAH (DMU 2005: 12-15, DMU 2007: 15).

 3. Primært som følge af tredoblingen i forbruget af træ til boligopvarmning op gennem 2000’erne, lå Danmarks samlede emission af PAH i 2006 på omkring 14,7 tons, hvilket er en overskridelse på mere end 100 % set i forhold til forpligtelsen i POP-protokollen (også kaldet Aarhus-protokollen) under Geneve-konventionen i UNECE-regi (FN’s Økonomiske Kommission for Europa), som Danmark – lige som 27 andre lande samt EU - har ratificeret (UNECE 1998). Danmark har forpligtet sig til hurtigst muligt at nedbringe emissionen til under 6,6 tons, svarende til 1990-niveauet. Der er dog ikke fastsat en formel tidsfrist herfor, og der er ikke tilknyttet sanktioner ved en overskridelse (Miljøministeriet 2008: 9-10). Desuden dokumenterer bl.a. førnævnte Gundsømagle-målinger, at EU’s målværdi for Benzo(a)pyren på 1 ng/m3 overskrides ved immissionsmålinger i kvarterer med megen privat træfyring.

Referencer:

DMU 2005: Dioxin, PAH og partikler fra brændeovne, af Glasius, Marianne et al., Arbejdsrapport fra DMU, nr. 212 (Gundsømagle-rapporten), Miljøministeriet, http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer...

DMU 2007: Partikler og organiske forbindelser fra træfyring – nye undersøgelser af udslip og koncentrationer, af Glasius, Marianne et al., Arbejdsrapport fra DMU nr. 235 (opfølgning på Gundsømagle-rapporten), Aarhus Universitet, http://www2.dmu.dk/Pub/AR235.pdf

DMU 2010: Nielsen, Ole-Kenneth et al.: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE – Emission inventories from the base year of the protocols to year 2008, NERI Technical Report No. 776, National Environmental Research Institute, Aarhus University, http://www2.dmu.dk/Pub/FR776.pdf

Miljøministeriet 2008: Regeringens luftstrategi: Ren luft til alle – indsats over for luftforurening, http://www.miljonyt.dk/NR/rdonlyres/A6D177...

UNECE 1998: Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants (kaldes også Aarhus-protokollen og udgør en af 7 protokoller i Geneve-konventionen), http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.htm

 • 0
 • 0

Alt diesel får tilsat additiver (f.eks. tungmetaller), det gør brænde ikke!

Et kendt mærke er vel efterhånden Eolys, der findes mange mange flere (anti-røgfarve, anti-røglugt, smøremiddel(istedet for svolv), etc...........)

Efter forbrændingen, så kaldes de bare PM><0.1.2.3 og/eller PAH'ere.

Der er også told & skat, de forurener tros alt med farve stoffer i diesel, udelukkende af økonomiske årsager.

Hvis brænde indeholder for meget tungmetal, så kommer det vel nok fra diesel tilsætningsstoffer.

 • 0
 • 0

Jeg ved godt, at forurening ikke kender grænser etc., men rent lokalt i København bliver luften altså temmelig meget mere forurenet af biler end af brændeovne. I mindre byer uden billig fjernvarme er det modsatte tilfældet.

Et væsentligt skridt til en forbedring af situationen vil være et net af letbaner på de større veje i København. Havde man i stedet for Metrocityringen brugt de 20 mia. kr på letbaner havde man fået godt 100 km. baner inkl. vogne for pengene. Det svarer til 200S, 300S, 350S mm. Færre biler og færre busser = mindre støj, røg og møg!

 • 0
 • 0

En del af denne bilisme stammer fra pendlere, som kører ind til byen om morgenen og kører derfra om eftermiddagen. Det gør de selvsagt fordi deres arbejdspladser ligger i byen. Løsning: Sørg for at der bliver færre arbejdspladser til pendlere i byen simpelthen ved at flytte dem udenfor byen. Færre mennesker, færre biler og færre busser = mindre støj, røg og møg!

 • 0
 • 1

Ole Kofod:skrev: "Jeg ved godt, at forurening ikke kender grænser etc., men rent lokalt i København bliver luften altså temmelig meget mere forurenet af biler end af brændeovne. I mindre byer uden billig fjernvarme er det modsatte tilfældet."

Ikke hvis vi snakker Storkøbenhavn.

Hvad bygger du dine påstande på?

Hvor er dine videnskabelige og troværdige referencer?

 • 0
 • 0

Partikler kommer af "part" der igen kommer af "p+art" - Deling er en kunst. Et ord man som regel bruger når man ikke aner hvad man har med at gøre.

Se blot på de forskellige "måle" "metoder" der benyttes - Når man tester røgen, og røgen er lidt for sort, så er det fordi røg farven (f.eks. Barium) enten mangler eller ikke virker så godt. Det har intet med sundheden/skadeligheden af indholdet i røgen at gøre - Andet end, at Barium bestemt ikke er på min sund liste.

Det skriver "De" selvfølgelig alle sammen, både journalister og videnskabsbøsser - Intet om. Fordi, "De" jo referere direkte til videnskabelige troværdige referencer.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke forstå hvorfor at nogen bedre kan lide noget uøsket fourening frem for andet. Bare fordi at det lige passer ind i deres livførelse.

Ingen ved sine fulde fem vil bruge træ som energikilde hvis det var afgift belagt som alle andre energikilder. Og ja træ afbrænding er en af de massiveste forureningskilder vi har. Det er dokumenteret. Men da valgte er mellem afgiftsfrit varme eller partikle fri opvarming, så det jo nemt at se hvad der vinder.

Diesel igen den samme historie. Diesel lugter af natur. Da der sælges flere dieselbiler vil producenterne af diesel genren have andel i disse forbruger. Derfor kommer der duftstoffer i diesel og farvestoffer. Disse giver uønskede stoffer i luften. Nox kan fjernes ganske simpelt, men det kræver politisk handling da der ligger en udgift i det. Så er der cigaretter. Ja de skal ikke glemmes der ryges så mange i Danmark at de overstiger udledningen af tjærepartikler i forhold til dieselbiler. Disse indeholder også farvestoffer lige som diesel.

Alle disse har et tilfældes at vi accepter noget forurening frem for andet. Det meste kan vi komme af med den omgående. Det kræver blot politisk mod og vilje.

Alle diesel biler skal have et NOx filter Alle fravestoffer og duftstoffer skal fjernes i ikke afgiftfritaget diesel. Brændsel må ikke indehold tungmetaller. All svovl og tjærestoffer skal fjernes fra olier der skal afbrændes på dansk område og så maritimtområde.

PAH emision skal begrænse for alle afbrændinger på lige fod med den udvikling forbrændingsmotoren har gennemgået. Eller dæk for den skyld.

Her halter cigaretter utroligt efter. På trods af alle mulige love der er vedtaget igennem årene er cigaretter ikke blevet ændre siden 1974. (Jeg har en mail fra Skandinavisk Tobak kompani der bekræfter dette) Loven i 2001 har den sidende regering, selv om de har vedtaget den, ikke implemeteret endnu. Den må ikke udlede mere en 10mg med udleder ca 25mg PAH primært PM1. (Det er for øvrigt Lars L der skal have æren for dette se §20 spr fra 2002) Man har også forsøgt at fjerne TiO og andre tilsætningsstoffer uden held. Det blokerede den siddende regering også for.

Som jeg prøver at sige i dette. Der er kun et sted med prøver at lave ændringer det er på traffiken, men alle andre steder sættes kikkeret for det blinde øje. Det er selvfølgelig fordi der enten ligger en massiv besparelse for enkelt personer, eller at det er misbrugsreleteret. Alt sammen noget en regering ikke tør pille ved.

Så er det meget nemere at tage denne sommer historie frem igen, som nu kører på 3. år. Det er præcist det samme som sidste år og vil være pæcist det samme igen til næste år. Hvorfor fordi privatbilismen udgør et så lille problem af NOx delen. Derfor er det busser og lastbiler. Da det er nogle erhverv kan de jo ikke lade sig gøre da det vil koste dem penge.

Nu har jeg hakket på den sidende regering. Hvordan opposition vil have klaret det står uklart hen. Bedre måske, men sikret ikke. De er jo også bange for vælgernes vrede. Måske med hensyn til cigaretterne da de jo ikke er købt at STK og samtidig har en sundhedsminister/finansminister/statminister der er stor tilhænger af STK.

Så før vi kalder en spade for en spade kommer vi ingen vejne. Ej heller så længe vi har levebrødspolitiker med minimal teknisk/videnskablig indsigt

Hilsen Henning Svane

 • 0
 • 0

Det er måske rigtig at brændsel ikke må indeholde tungmetaller, det gør de måske heller ikke mere (diesel har indeholdt Barium - Der blev tilsat).

Nu bruger man bare tungmetallerne som et additiv og så er reglerne jo anderledes.

Tænk hvis der sad en 5L additiv tank på alle træ fyrede brændeovne, som tilsætter 5ppm barium, rhodium eller andet; selvfølglig udregnet efter kommercielle algoritmer. Som så skulle fyldes op hvert 5. år med en ansøgning til formynderiet.

Hvad med Alle de der PAH'er fra solopvarmede overflader???

Miljøstyrelsen: Vi måler og måler, og ved ikke hvad vi måler, eller hvordan det virker, vi ved heller ikke hvad data viser, det er uforståelige tal - lad os kalde dem PAH'er - fordi vi ved intet om det vi snakker om (og det fatter ingen).

Tilsætning, synes at være løsningen på alt, specielt med et afhængigheds-abonement til formynderie og kvote løsninger.

venligst rolf

 • 0
 • 0

Ole Kofod:skrev: "Jeg ved godt, at forurening ikke kender grænser etc., men rent lokalt i København bliver luften altså temmelig meget mere forurenet af biler end af brændeovne. I mindre byer uden billig fjernvarme er det modsatte tilfældet."

Ikke hvis vi snakker Storkøbenhavn.

Hvad bygger du dine påstande på?

Hvor er dine videnskabelige og troværdige referencer?

Først og fremmest har jeg umiddelbart ingen referencer og jeg gider heller ikke finde det - du kan nu vælge, om du gider læse resten af indlægget.

Derimod har jeg boet i København (udenfor brokvartererne/Ringbanen) i godt 30 år indtil jeg flyttede til en mindre provinsby. Og den dårlige luft i byen er absolut en af de ting, jeg IKKE savner. Jeg tilskriver den blot primært transportsektoren og ikke hyggefyring i pejs/brændeovn. Forstå mig ret. Jeg er inderlig modstander af "svinefyring" med mælkekartoner, kulørte reklamer, små portioner brænde som aldrig får ovnen op på en ordentlig driftstemperatur etc., MEN dels er antallet af brændeovne i KBH ret beskedent i forhold til indbyggertallet, dels er det ret begrænset hvor meget de bliver brugt (postulat udfra iagttagelse af meget få skorstene med observerbar røg i forbindelse med mange km cykling rundt i byen under meget varierende vejrforhold). Modsat bliver der fyret flittigt i provinsen, hvor den relativt højere andel individuel opvarmning kombineret med lettere adgang til prisgunstigt træ betyder langt flere skorstene med røg i. Til gengæld er her længere mellem bilerne og luften er generelt meget bedre - i hvert fald ifølge mine subjektive, uvidenskabelige dybe indåndinger ;-)

 • 1
 • 0

i hvert fald ifølge mine subjektive, uvidenskabelige dybe indåndinger ;-)

Ole, jeg vil nu mene, at dine observationer er lige så videnskabelige og ikke mindst troværdige, som mange af de referencer du kan finde rundt omkring.

Er der synlig farvet røg fra en skorsten overskrides grænseværdien. Samtidig vil det også kunne lugtes, da PAH står for Policykliske Aromatiske Hydrocarboner. De "apparater" vi har siddende lige midt i ansigtet er faktisk ikke så ringe.

Næsen kan, i modsætning til langt det meste videnskabelige udstyr, skelne imellem PAH fra brændefyring, koksfyring, kyllingestegning, m.v., og øjet kan altså direkte se om grænseværdien for Co (representativ for PAH) er overskredet. Din konklusion baseret på 30 års observationer er troværdig, også selvom du ikke har talstørrelser på. Til sammenligning er brændeforbruget i Dk opgjort v.h.a. 400 telefoninterviews med folk som bl.a. havde det tilfælles. at de alle havde en fastnettelefon ! (De havde nok også andet tilfælles, såsom aldersgruppe m.v., hvilket der ikke blev taget hensyn til). Troværdigheden af resultatet lider også under, at det efter mine erfaring er de færreste der reelt kan give et seriøst bud på deres årlige brændeforbrug. Men der er sat tal på, og så opfattes det af mange som mere troværdigt, ikke mindst hvis der også er decimaler.

Personligt finder jeg dit udsagn mere troværdigt og videnskabeligt kan "eksperimentet" jo også nemt gentages af enhver der har en cykel og tid nok ;-)

 • 0
 • 0
 • i hvert fald ifølge mine subjektive, uvidenskabelige dybe indåndinger ;-)

Ole, Jeg anser dine observationer som lige så videnskabelige og mindst lige så troværdige, som mange af de referencer du måtte kunne finde frem til. Dels rummer din undersøgelse stor empiri, og dels kan enhver med en cykel og tid nok efterprøve den ;.-)

Når du ikke har tal på resultatet af din undersøgelse, så er der nok en del der vil mene, at det er uvidenskabeligt. Tal alene skaber dog ikke i min optik troværdighed, hvis empirien mangler. Ganske få målinger i Gundsømagle giver ikke et resultat man bare kan gange op med antallet af indbyggere i Dk. Det har vist ligesom været diskuteret til hudløshed her.

Fine dyre apparater kan skabe en form for psykologisk troværdighed, ligesom titler og et stort antal referencer, men desværre alt for ofte kun psykologisk.

PAH er et godt eksempel. Vores øjne kan umiddelbart se om grænseværdien er overskredet, da denne netop ligger ved synligt farvet røg. Næsen kan hjælpe til, da PAH står for Policykliske AROMATISKE Hydrocarboner. Næsen kan endda lugte forskel på PAHer fra brændefyring, kulfyring og stegte kyllinger, hvilket apparatet har mere end svært ved.

I laboratoriet måler man slet ikke på PAH, men på Co, som under visse omstændigheder er repræsentativ for PAH. I slutfasen af et bål kan apparatet måle et højt Co-indhold, men ikke afsløre, at der ikke følger tilsvarende PAH med. Det kan næsen (som til gengæld ikke kan spore Co.)

De ”apparater” vi har siddende lige midt i ansigtet skal derfor ikke undervurderes.

En rapport som med mange decimaler viser hvad der er målt på nogle få brændeovne, er derfor ikke mere troværdig, end en tilsvarende rapport om mange ovne, bare fordi udsagnet her er ”ingenting” eller ”pu-ha” (eller en længere forklaring på oplevelsen).

Nogle har vist en tendens til kun at anvende ansigtets apparater til at læse hvad andre har undersøgt. De glemmer vist at anvende det apparat som er placeret umiddelbart bagved ansigtet.

 • 0
 • 0

Det er jo ikke forbudt at tænke i både/og frem for enten/eller, som bl.a. forfatter Lene Andersen argumenterer for i sit digre 5-bindsværk med titlen: Baade-Og (2007 – 2009).

Efter hvad jeg primært har kunnet læse mig frem til i den miljøfaglige litteratur (og sekundært også selv fornemmer via min personlige erfaring) så er proportionerne af forureningsproblemerne med hhv. trafikken og privat træfyring sundhedsmæssigt på niveau med hinanden i DK. Det udslagsgivende for, hvad der vejer tungest, er overvejende, hvor man har råd til at bo, hvilket må siges at være alt andet end retfærdigt og moralsk.

Med al respekt for Lars Helbro og §11 i Miljøbeskyttelsesloven (om miljøministerens forhandlinger med bl.a. erhvervsorganisationer og beskæftigelsesministeren):

”§ 11. Inden miljøministeren fastsætter regler i medfør af loven, forhandler ministeren med de nærmest interesserede landsomfattende erhvervs- og miljøorganisationer, KL (Kommunernes Landsforening), regionsrådene i forening og andre berørte statslige myndigheder, herunder beskæftigelsesministeren.”

Så er der primært blandt journalister, men også blandt politikere og embedsmænd, generalt et alt for ringe fokus på, om folk - der udtaler sig offentligt - er inhabile i relation til debatemnet. Med inhabilitet tænker jeg især på, om den pågældende person tjener penge i relation til emnet, som eksempelvis er tilfældet for Lars Helbro, der tjener penge på stenovne.

 • 0
 • 1

Som Ryan Lund, gerne vil frem til, hvem er inhabile og hvem er ikke?

Tjaa, de/dem der opfinder "ord/udtryk" og giver dem en teoritisk betydning og derefter et praktisk beskatningsgrundlag. Eller blot vedligeholder/fortaler, de "videnskablige" dokumenter, netop for at kunne opretholde et skattegrundlag.

Det gælder også DØR, Det Økologiske Råd.

TACO2DØRPAH

Lars Helbro, kæmper for sin eksistens. Mod en indoktrinerede videnskablig hokus pokus agenda, fra f.eks. DØR.

Tak Lars Helbro for din indsats.

 • 1
 • 0

Det udslagsgivende for, hvad der vejer tungest, er overvejende, hvor man har råd til at bo, hvilket må siges at være alt andet end retfærdigt og moralsk.

Tjah, jeg synes da luften er meget renere i provinsen, hvor det tilmed er billigere at bo, end centralt i de store byer.

 • 0
 • 0

Ved omhyggelig valg af miljøfaglig litteratur kan man uden problemer komme frem til lige netop det resultat man ønsker. Det primære i hr. Ryan Lunds valg af miljølitteratur ligger i udvælgelsen som passer i hans verdensbillede.

At hr. Ryan Lund - som han selv siger - sekundært fornemmer ud fra egen erfaring, står i skærende kontrast til de meget bombastiske udtalelser han hidtil er kommet med, hvor han slynger om sig med udvalgte link med samme virtuositet som en lægprædikants anvendelse af bibelcitater.

At nogle har interesser i brændeovne, træindustrien eller skov gør dem ikke automatisk inhabile i en faglig debat. For alle faggrupper gælder, at indsigt og viden er nøglen til succes i branchen. At de samme personer udtaler sig offentlig er ikke suspekt. Deres indsigt og viden er stadig indiskutabel.

Fagfolk behøver ikke dække sig under intetsigende gummititler som miljøtekniker der ingen praktisk forudsætning har ud over hvad der står i en tabel.

Som jeg opfatter hr. Ryan Lunds seneste indlæg, er det et forsøg på at miskreditere de fagfolk der har tilbagevist alle DØR’s tåbeligheder. DØR har intet lært - de har stadig samme religiøse mission uanset hvad fremtidens forskning og udvikling viser.

 • 1
 • 0

Mit første "blog-indlæg" er stadig det mest videnskabeligt veldokumenterede i denne tråd. De andre indlæg bærer overvejende præg af reaktionær meneri og har derfor en gennemslagskraft og faglig substans herefter!

 • 0
 • 1

Mener hr. Ryan Lund i fuld alvor, at indlæg som

“Uha nej: Nævn ikke brænderøgs-tabuet !?!”

...eller

”Hvem sagde, at langt de fleste politikere er populistiske levebrødspolitikere…?”

...er det mest videnskabeligt veldokumenterede i denne tråd?

 • 1
 • 0

Videnskabeligt veldokumentere og krydstjekkede oplysninger om brænderøgsforureningen:

 1. Privat træfyring i Danmark er kilde til ca. 85 % af den samlede danske luftemission af PAH’er, ca. 65 % af den samlede emission af PM2,5 til luften og ca. 50 % af det samlede danske luftemission af dioxiner (DMU 2010).

 2. Gundsømagle-målingerne foretaget af DMU dokumenterer, at selv korrekt fyring med rent tørt brænde emitterer signifikante mængder af dioxin og PAH (DMU 2005: 12-15, DMU 2007: 15).

 3. Primært som følge af tredoblingen i forbruget af træ til boligopvarmning op gennem 2000’erne, lå Danmarks samlede emission af PAH i 2006 på omkring 14,7 tons, hvilket er en overskridelse på mere end 100 % set i forhold til forpligtelsen i POP-protokollen (også kaldet Aarhus-protokollen) under Geneve-konventionen i UNECE-regi (FN’s Økonomiske Kommission for Europa), som Danmark – lige som 27 andre lande samt EU - har ratificeret (UNECE 1998). Danmark har forpligtet sig til hurtigst muligt at nedbringe emissionen til under 6,6 tons, svarende til 1990-niveauet. Der er dog ikke fastsat en formel tidsfrist herfor, og der er ikke tilknyttet sanktioner ved en overskridelse (Miljøministeriet 2008: 9-10). Desuden dokumenterer bl.a. førnævnte Gundsømagle-målinger, at EU’s målværdi for Benzo(a)pyren på 1 ng/m3 overskrides ved immissionsmålinger i kvarterer med megen privat træfyring.

Referencer:

DMU 2005: Dioxin, PAH og partikler fra brændeovne, af Glasius, Marianne et al., Arbejdsrapport fra DMU, nr. 212 (Gundsømagle-rapporten), Miljøministeriet, http://www2.dmu.dk/1_viden/2_P....pdf

DMU 2007: Partikler og organiske forbindelser fra træfyring – nye undersøgelser af udslip og koncentrationer, af Glasius, Marianne et al., Arbejdsrapport fra DMU nr. 235 (opfølgning på Gundsømagle-rapporten), Aarhus Universitet, http://www2.dmu.dk/Pub/AR235.p....pdf

DMU 2010: Nielsen, Ole-Kenneth et al.: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE – Emission inventories from the base year of the protocols to year 2008, NERI Technical Report No. 776, National Environmental Research Institute, Aarhus University, http://www2.dmu.dk/Pub/FR776.p....pdf

Miljøministeriet 2008: Regeringens luftstrategi: Ren luft til alle – indsats over for luftforurening, http://www.miljonyt.dk/NR/rdon....pdf

UNECE 1998: Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants (kaldes også Aarhus-protokollen og udgør en af 7 protokoller i Geneve-konventionen), http://www.unece.org/env/lrtap....htm

Tak for et veldokumenteret indlæg med god næring til debatten, jeg har dog tilladt mig at "kviste af" så det fremstår mere klart - cherry pickere henvises til det oprindelige indlæg i toppen hvor der stadig er lavhængende frugter at finde..

 • 0
 • 1

Som jeg har skrevet tidligere, så er Barium ikke sundeheden selv. Jeg har tidligere skrevet grunden til der bliver brugt Barium i Diesel biler.

Så her kan i få et link til netop et Barium additiv, som Diesel bil ejere kan hælde i deres Diesel bil.

DIESEL SYSTEM CLEANER – TANK ADDITIVE MANUFACTURED TO BS EN ISO 9002 SPECIFICATIONS http://www.tec-2000.co.uk/elements/webpdfs... eller vælg et af de andre additiver: http://www.tec-2000.co.uk/tecinfo.htm

Hvilket så gør Diesel bilens røg meget renere end brændeovnens. "Siger de kloge". Farvet hvid / "uden for spectografisk målning".

Nogen kommentare til den linkede PDF ?

 • 0
 • 0

Mener hr. Ryan Lund i fuld alvor, at indlæg som

“Uha nej: Nævn ikke brænderøgs-tabuet !?!”

...eller

”Hvem sagde, at langt de fleste politikere er populistiske levebrødspolitikere…?”

...er det mest videnskabeligt veldokumenterede i denne tråd?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten