København vil afprøve spray mod vejpartikler

Københavns Kommune er netop gået i gang med afprøve og vurdere et nyt danskproduceret tømiddel, Ice & Dust Away, som har vist sig i stand til at nedbringe partikelforureningen fra vejene med en tredjedel. Produket kan måske samtidig spare bilisterne for udgifter til undervognsbehandling og rust, fordi det kan erstatte den traditionelle spredning af salt.

Vej & Park-afdelingen vil i løbet af et år undersøge, om det svanemærkede tømiddel til glatførebekæmpelse er brugbart under danske forhold. Bl.a. vil kommunen afklare, om produktet kan skåne beplantning langs vejene og nedsætte partikelforureningen.

Ifølge Kim Sørensen, som er fagansvarlig for vintertjenesten, undersøger kommunen også andre alternativer til anvendelsen af vejsalt om vinteren, men han mener, at det nye produkt ser lovende ud:

»Der er meget, der indikerer, at det godt kan blive et spændende produkt at arbejde med. Rent samfundsøkonomisk kan det endda vise sig at være billigere end salt,« siger han.

Det er Nordisk Aluminat i Kalundborg, som har udviklet produktet. Det består af calcium, magnesium og acetat (CMA) og er derfor et miljømæssigt alternativ til kloridholdige salte, som er skadelige for betonkonstruktioner, vejbeplantning og biler. I Sverige, hvor de om foråret oplever høje koncentrationer af partikler i luften langs de mest trafikerede vejstrækninger, har vejvæsenet anvendt CMA'en. Resultatet er faldet godt ud. Ved at sprede CMA'en på vejene i de perioder, hvor partikelindholdet i luften er allerhøjst, er det lykkedes at reducere mængden med i gennemsnit 35 procent. Grunden er, at CMA'en har vist sig i stand til at binde støv og partikler til sig, så de ikke hvirvles op i luften.

Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Vägverket, sundhedsforvaltningen og Institut for Anvendt Miljøforskning på Stockholms Universitet. Undersøgelsen og dets konklusioner er bragt i det videnskabelige tidsskrift, Science Direct, i maj i år.