Kobber gør bakterier resistente mod antibiotika

Når landmanden spreder sin gylle på marken, risikerer han at gøre det vanskeligere at behandle livstruende sygdomme. Gyllen er fuld af kobber, og for at beskytte sig mod metallets giftvirkning, udvikler baktierne resistens, ikke bare mod kobberet, men også mod antibiotika. Det viser nye forskningsresultater fra KVL og Danmarks Fødevareforskning.

Ifølge forskerne er koncentrationen af kobber i dansk landbrugsjord endnu ikke alarmerende, men den bliver højere og højere for hvert år.

»Det er ikke en rygende pistol, men vi befinder os på en meget farlig kurs. Vi står over for en langsom ophobning af kobber i jorden, og kobber forsvinder ikke bare igen. Det er et tungmetal med en meget lang halveringstid,« siger lektor Ole Nybroe, Institut for Økologi på KVL. Han har lavet undersøgelsen sammen med professor Frank Aarestrup fra Danmarks Fødevareforskning.

Forskerne anbefaler, at landbruget skruer ned for udledningen af kobber, selv om det endnu er for tidligt at sige, hvor stor koncentrationen skal være, for at bakterierne udvikler resistens.

Skyder os selv i foden

Når landmanden spreder sin gylle på marken, risikerer han at gøre det vanskeligere at behandle livstruende sygdomme. Gyllen er fuld af kobber, og for at beskytte sig mod metallets giftvirkning, udvikler baktierne resistens, ikke bare mod kobberet, men også mod antibiotika. Det viser nye forskningsresultater fra KVL og Danmarks Fødevareforskning.

Kobber tilsættes dyrefoderet bl.a. for at undgå, at svinene får diaré. Hidtil har metallet været anset som et miljøvenligt alternativ til antibiotiske vækstfremmere, der er forbudt herhjemme, og skulle netop modvirke, at bakterier udviklede resistens over for antibiotika.

»Vi skal passe på, at vi ikke i forsøget på at gøre noget for miljøet, skyder os selv i foden. Antibiotiske stoffer er trods alt relativt hurtigt udvasket, hvorimod det kan tage flere hundrede år, før man kan genoptage brugen af en jord med en kritisk koncentration af kobber,« siger Ole Nybroe.

Kobber skader ikke svinet, og 95 pct. ryger direkte gennem tarmkanalen. Ifølge Frank Aarestrup overstiger koncentrationerne i svinefoderet langt det fysiologiske behov. Han skyder på, at det vil være uproblematisk at skære svinenes kobbertilskud ned til en tiendedel.

Han forklarer, at bakterier ofte kobler én form for resistens med en anden genetisk, også kaldt co-selektion.

»Bakterierne udveksler resistensgener med hinanden. Det er lidt ligesom et lokomotiv, hvor der kobles flere vogne på, og på den måde kan resistensen sprede sig ganske gevaldigt,« siger Frank Aarestrup.

Hvis antibiotikaresistente bakterier først finder vej til vores fødevarer, badevand eller drikkevand, kan det ifølge laboratoriechef og professor Niels Høiby, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, teoretisk være livsfarligt.

Han nævner de polske hindbær, som gav roskildesyge herhjemme i sommer. Hvis de var blevet skyllet med vand med de multiresistente bakterier, havde konsekvenserne for de ramte været langt alvorligere end de talrige toiletbesøg, de rent faktisk resulterede i.

»Hvis en svækket patient f.eks. får en salmonella, der er resistent og går i blodet som en regulær blodforgiftning, så er der en dødelighed på måske 25 pct.,« fortæller Niels Høiby.

Endnu har han ikke set eksempler på bakterier, der er blevet multiresistente på grund af kobber, og han anser heller ikke faren for overhængende.

Landbrugsrådets vicepræsident, Bent Claudi Lassen, vil overveje at lade de nye forskningsresultater indgå i de kommende justeringer af svinefoderet.

»Men det skal jo vurderes i en sammenhæng, ud fra hvad der er forsvarligt og rigtigt, både i forhold til miljøet, men også i forhold til generel dyrevelfærd,« siger han.