KMD overtager energimåler-teknologi

IT virksomheden KMD har overtaget en afdeling af CSC Consulting Group, nemlig forretningsområdet CSC Energi med 18 ansatte.

CSC Energi's omsætning stammer primært fra udvikling og salg af dataopsamlingssystemet Panda, som bliver anvendt måledataaf 17 af de største energiselskaber i Danmark. Produktet indsamler og bearbejder måledata fra kraftvarmeværker til brug for balancehåndtering, planhåndtering, afregning og EDI-kommunikation mellem danske og udenlandske aktører i elsektoren.

Med købet vil KMD styrke sin position indenfor it-systemer til netop elsektoren:

"Panda-systemet er udviklet til storkunder og til mange måledata. På sigt forestiller vi os, at det bliver basis for et system, hvor aflæsning af elforbruget hos den enkelte sker elektronisk og forbruget derefter automatisk indrapporteres til elselskaberne," forklarer chef for KMD Energi, Ole Mark.

Ifølge Ole Mark vil KMD med Panda kunne komme til at dække alle typer IT-udstyr til elforbrugs-måling. Fra forbruget ude hos den enkelte til den færdige regning er udskrevet af elselskabet. KMD leverer i forvejen regningssystemer til elsektoren.

CSC Consulting Group havde sat forretningsområdet energi til salg for at kunne fokusere på selskabets kerneområder.

"Salget er del af vores fælles nordiske strategi, hvor CSC ønsker at fokusere på vores kerneforretninger, nemlig outscourcing, systemintegration og consulting, " siger