Klonede kalvefostre var ikke ens

De første to af de tre klonede kalvefostre på Landbohøjskolen blev aflivet torsdag i sidste uge. Obduktionen afslørede som forventet, at kalvene ikke havde udviklet sig helt normalt sammenlignet med ikke-klonede kalve. Mere overraskende er, at de to genetisk identiske klonkalve slet ikke var ens.

»Det viser, at dem der tror, at man kan lave totalt ens kopier af dyr og mennesker, er fuldstændigt på vildspor,« siger professor Torben Greve, der er leder af klonforskningen på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).

De to næsten færdigudviklede kalvefostre var begge kloner af den samme tyr. De havde dermed identisk DNA og havde i øvrigt haft tilstræbt ens betingelser under fosterudviklingen. Alligevel viste det sig efter aflivningen, at den ene klonkalv vejede næsten syv kilo mere end den anden.

Klonkalve var syge

Torben Greve vil ikke ud med de præcise data, før han har skrevet en videnskabelig artikel om klonforsøget. Men han fortæller, at det ene af kalvefostrene ved aflivningen vejede over og det andet under 50 kilo, hvilket er normalvægten for almindelige tyrekalve efter otte måneders fostertilværelse.

Desuden oplyser han, at heller ikke kalvenes indre organer havde udviklet sig helt ens.

»Det er temmelig overraskende, at de var så forskellige. Det viser, at arvemassen ikke betyder alt. Selve behandlingen af de klonede æg og forholdene i især den tidligste fosterperiode har åbenbart stor betydning for, hvordan kalvene udvikler sig,« siger Torben Greve.

Ens for de to kalvefostre var dog, at de begge havde tydelige sygdomstegn. Som omtalt i Ingeniøren i sidste uge viser en ny kortlægning af samtlige hidtidige klonforsøg i verden, at stort set alle klonede dyr er syge. Det var også tilfældet for de to aflivede klonkalve på Landbohøjskolen.

»De var helt klart mere svagelige end ikke-klonede kalve. Mest iøjnefaldende var, at lungerne fortsat var klappet sammen. Det betød, at det ikke var nødvendigt at give dem en sprøjte. De døde helt af sig selv,« siger Torben Greve.

Udover et ikke udviklet åndedrætssystem havde begge kalve desuden problemer med både hjerte, nyrer, skjoldbruskkirtel og brislen.

»Det var ikke værre, end vi havde forventet. Jeg tvivler på, at den mindste af kalvene havde klaret det, men den store kunne muligvis have overlevet, hvis den havde fået lov til at blive født,« siger Torben Greve, der tidligere har udtalt, at det ville være en succes, hvis blot en af de tre klonede kalve ville overleve fødslen.

Den sidste og lidt yngre af de tre klonkalve på Landbohøjskolen bliver efter planen aflivet på næste fredag.

Lovændring på vej

Aflivningen af de klonede kalvefostre sker som en konsekvens af, at et bredt flertal i Folketinget i sidste uge afviste at hasteændre reglerne om dyrekloning. Dermed er det fortsat ikke tilladt at lade klonede dyr blive født i Danmark.

Flertallet har i stedet pålagt regeringen, at forberede en lovændring på et ikke forhastet grundlag.

En ændring af reglerne, der tillader levende klonede dyr i Danmark, vil tidligt blive gennemført til næste efterår.