Klonede dyr skal holdes væk fra supermarkedernes kølebokse

Når det drejer sig om fødevareproduktion, vil EU-Kommissionen sætte en midlertidig stopper for brug af kloning.

Udmeldingen kommer efter, at kommissionen har vurderet, at der kan være problemer med hensyn til dyrevelfærd i forbindelse med kloning.

For eksempel referer EFSA (Den Europæiske Myndighed for Fødevaresikkerhed) til, at man har set flere tilfælde af graviditetskomplikationer hos kvæg og svin, samt dystoki (besværlig fødsel) hos kvæg hos surrogatmødrene.

Der peges dog også på, at der ikke findes videnskabeligt belæg for, at der skulle være problemer med fødevaresikkerheden i forbindelse med fødevarer fremstillet af klonede dyr eller deres afkom, skriver kommissionen i en pressemeddelelse.

»Den meddelelse, vi har vedtaget i dag, imødekommer opfordringer fra Europa-Parlamentet og EU-landene til at iværksætte en særlig EU-politik om dette følsomme emne. Efter min mening er det midlertidige stop en realistisk og praktisk gennemførlig løsning, der tager fat på de aktuelle velfærdsspørgsmål,« siger kommissionsmedlem med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik John Dalli.

Han understregede, at forslaget ikke medfører et stop for kloning til andre formål end fødevarer - for eksempel til forskning, bevarelse af truede arter eller anvendelse af dyr til lægemiddelproduktion.

De midlertidige foranstaltninger bliver taget op til genovervejelse efter fem år.

Der er desuden forslag om, at der indføres et sporbarhedssystem for import af reproduktionsmateriale, for eksempel sæd og embryoner fra kloner. Med systemet kan landbrug og erhvervslivet oprette en database med de dyr, som fremavles af det pågældende reproduktionsmateriale.

Danmark skiller sig ud

I EU er import af, handel med og anvendelse af produkter fra kloner for øjeblikket omfattet af generel EU-lovgivning. Danmark er det eneste EU-land, der har indført et nationalt forbud mod anvendelse af kloning af dyr til kommercielle formål, mens nogle lande uden for EU allerede anvender kloning til at producere avlsdyr.

Europa-Parlamentet vedtog i september 2008 en beslutning, hvor det gik ind for, at EU-Kommissionen bør indføre et totalforbud mod kloning. For at få et bedre overblik over emnet bad Rådet i 2009 kommissionen om at udarbejde en rapport. EU-kommissær John Dalli lovede ved en høring i Parlamentet tidligere i år, at rapporten ville foreligge i slutningen af 2010.

Afstemningen i Europa-Parlamentet tidligere i september kom efter, de amerikanske fødevaremyndigheder (FDA) i januar konkluderede, at kød fra visse klonede dyr og deres afkom er lige så sikkert som andre former for mad, hvilket åbnede op for en amerikansk tilladelse.

EFSA kom i juli ligeledes frem til, at der ikke kunne findes belæg for, at kød fra klonede grise og køer skulle være farligt at spise.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I Danmark, hvor mange tror, at vi er foran, er automatreaktionen over for alt nyt: "nej, det vil vi ikke have, det er jo sikkert farligt."

Derfor har vi ikke GMO, atomkraft og nu også KLONET KØD.

Altså!

Det er nedslående, ganske enkelt. Jeg savner bare en lille smule pragmatisme, handlekraft og åbenhed. I stedet ser jeg protektionisme grundet i misforstået politisk/økologisk/grøn korrekthed.

 • 0
 • 0

Vi har allerede en nanny-stat, det er mere end nok. Så vi må ud af EU hurtigst muligt. Det er en super-nanny-stat for økologer, socialister, kvinder og flæbende mænd.

 • 0
 • 0

I disse indlæg ser vi måske årsagen til modstanden mod kloning af dyr ? Der nævnes komplikationer for dyrerne "graviditetskomplikationer hos kvæg og svin, samt dystoki (besværlig fødsel) hos kvæg hos surrogatmødrene". Debattørerne nævner slet ikke disse lidelser for dyrerne i deres argumentation for kloning. Eksisterer etik slet ikke i jeres higen efter effektivitet ? Det næste objekt for kloning er uden tvivl mennesket. Udviklingen har det med at fare afsted uden smålig skelen til de langsigtede konsekvenser - den næste generation. Min anbefaling må være at tage et dyk i arkiverne over alle de fremskridt, der medførte lidelser for både dyr og mennesker, men som pure blev frifundet for enhver risiko, da fremskridtet skulle "sælges" til befolkningen. Istedet for at kalde os for flæbende, så argumenter dog for nødvendigheden af dyrernes lidelser!

 • 0
 • 0

Jeg opdagede på debatindlæg i en netavis, at mange tror, det drejer som om kloning fra voksne dyr - som f.eks. fåret Dolly.

Man har i mange år kunnet lagre sæd fra værdifulde avlsdyr i så lang tid, at dets afkom er testet grundigt. Hvis så testerne falder godt ud, insemineres flere tusinde dyr med denne lagrede sæd.

Man har jo ikke kunnet gøre det samme med æg, da pattedyr producerer ganske få æg gennem levetiden.

Man kan da i stedet tage en del æg fra et værdifuldt avlsdyr, befrugte det "i reagensglas" og lade cellen dele sig en del gange, mens man hele tiden deler "celleklumpen" (det unge embryo). Herved kan man få helt ens "enæggede" embryoer, der kan dybfryses og gemmes til efter udtestning af et af dem.

Dette giver altså mulighed for, at man kan lede efter "det ideelle individ", og så har man mulighed for at indsætte ens embryoer i andre "surrogatmødre", der giver "det ideelle individ".

Det er klart, at hvis man f.eks. sætter et embryo til et kødfuldt "kødkvæg" ind i en lille malkeko - hvilket har været gjort ,da en malkeko skal have kalv hvert år, og man ikke har brug for så mange nye dyr - så vil der let opstå svære fødsler.

Der er således ingen grund til at forbyde al kloning af denne art. - Man kan forbyde indsættelse af embryoer, der giver større nyfødt afkom end det, der er naturligt for "moderens" race.

Der er desværre mange, der tror, at "folks" modstand mod dette er velbegrudnet og grunden til, at EU-kommisionen vedtager sådanne love. Grunden er desværre poltiske, og skyldes i hovedsag franske bønders modstand mod alt, der gør fødevarer billigere. - Så bliver der ikke plads til så mange bønder. Lige så vigtigt er det, at man kan forbyde import af det, der ikke er lovligt at producere i EU, hvilket giver "legale" "tekniske handelshindringer".

Der er desværre så meget "menneskeliggørelse" af dyr i dagens medieverden. Det bevirker, at mange synes, en sådan avl er uetisk - og det ville den da også klart være, hvis det var mennesker, det drejede sig om. Når det gælder dyr, er det i virkeligheden ikke andet, end man har gjort i avlen i mange hundrede år - nu kan det bare gå 100 gange hurtigere.

Når man kan teste en "tvilling " gennem hele livet, før dens "søskentvillinger" bliver født, har man mulighed for at fravælge alle individer med genetiske skader eller kropslige svagheder. Dette skulle mange gange opveje den nedgang i dyrevelfærd, der kan opstå som komplikationer ved at indsætte embryoer. - Det argument er bare for ikke at blive dømt i WTO - men det bliver man sikkert alligevel.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg vil give Peter Wirstad ret.

Har vi ikke i en lang årrække spist svin? Mig bekendt har de fået et ekstra ribben ved "kloning".

Og hvad med vores kvæg, de kan da ikke klare sig ude i naturen mere!. De kan da umuligt slippe fra en kødæder med deres store yver dinglende fra side til side ;-)

Hvad med vores hunde, nogle kan dårligt trække vejret, men koster en bondegård, andre kan dørligt løbe, fordi benene er så korte at de ikke kan hæve maven over jorden.

Og hvad med vores prydplanter, de er da om noget klonet.

Jeg kunne blive ved.

Jens Koch

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten