Klodens børn truet af forurening

Helt små børn lever livet farligt. Sammenlignet med voksne er de 16 gange så udsatte for at blive syge af et forurenet miljø. Det viser en ny rapport fra WHO og EU's Miljøagentur.

Rapporten konkluderer desuden, at tobaksrygning og luftforurening er de værste trusler mod børnenes velvære, og at forurening af miljøet i det hele taget er årsagen til en tredjedel af al sygelighed på kloden. Af denne tredjedel rammer lidt under halvdelen børn under fem år, selv om de kun udgør 12 pct. af verdens befolkning, lyder det i rapporten "Børns helbred og miljøet".

Derfor vil EU's miljøkommissær Margot Wallström nu kæmpe for at sætte sammenhængen mellem børns helbred og miljøproblemer på den politiske dagsorden.

»Sammenhængen mellem forfald i miljø og dårligt helbred er klart dokumenteret, men vi har brug for yderligere undersøgelser for at forbedre vores forståelse for disse komplekse emner. Den nye publikation er derfor et meget velkomment middel i vores arbejde med at forberede de politisk ansvarlige om de trusler, som et dårligt miljø udsætter børns helbred for,« siger Margot Wallström i en pressemeddelelse.

Rapporten viser tydeligt, at det ikke er ligegyldigt, hvor på kloden børn vokser op. For eksempel er risikoen for, at børn får astma op til ti gange så stor i Vesteuropa som i Østeuropa. Og hvert tredje barn i denne del af verden har symptomer på astma, konkluderes det.

Men skal kampen mod blandt andet passiv rygning, giftigt legetøj og luftforurening fra trafikken vindes, skal miljø -og sundhedsorganisationerne arbejde bedre sammen, mener Domingo Jiménez-Beltrán, som er direktør for EU's Miljøagentur i København.

»Børn risikerer at blive udsat for mere end 15.000 syntetiske kemikalier – der næsten alle er udviklet de seneste 50 år– samt for en række fysiske faktorer som forurenet luft –både ude og inde–, vejtrafik, forurenet mad og vand, usikre bygninger, forurenet legetøj, stråling og tobaksrøg,« siger han.