Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Klimarådet: Den tunge transports fremtid er elveje, batterier og brint

PLUS.
Illustration: IvanSpasic/Bigstock

Rejsen mod mindre CO2-udledning i vogmandsbranchen bør hverken ske med biogas, biodiesel, HVO eller kulstofbaserede elektrobrændstoffer i tanken.

Sådan lyder det i en analyse fra Klimarådet, som udkommer i dag, og helt utvetydigt ser en eldrevet fremtid for sig i den tunge vejtransport.

Den skal nås med langtrækkende batterier og elveje, og som supplement brint fra elektrolyse, som kan løse batteriernes rækkeviddeudfordring, men er langt mindre energieffektivt.

Derfor bør regeringen også allerede nu planlægge med, at lastbilerne kommer til at sluge strøm svarende til produktionen fra cirka 0,7-2 GW havvind - en-to store havvindmølleparker - afhængigt af hvor meget de skal køre på henholdsvis batterier og brint.

Samtidig skal beslutningstagerne indtænke opladning af lastbilerne i udrulning af ladestationer til personbiler langs det overordnede vejnet, lyder den klare anbefaling.

Og regeringen skal gøre det med en CO2-neutral 2050-horisont i sigte. For Klimrådet giver vejtransportbranchen ret i, at der er relativt få reduktioner at hente til 2030-deadlinen.

»Batteriudviklingen er lovende. Men vi er også med på, at der er usikkerhed om den fremtidige udvikling, og blandt andet omkostningshensyn kan gøre rækkevidden til et problem i fremtiden. Derfor peger vi på to løsninger - elvejene og brint,« lyder det fra Klimarådets næsteformand, transportøkonomen Niels Buus Kristensen.

Biogas er en blindgyde for vejtransport

Meldingen fra Klimarådet bliver næppe modtaget positivt hos de vognmænd, som de seneste år har satset på biogasdrevne lastbiler.

En til to procent af nyregistreringerne de seneste par år været gaslasbiler, og lige nu er der stigende interesse, ifølge brancheforeningen Danske Vognmænd.

Men i den tunge transport er gassen ikke desto mindre en blindgyde, som Danmark bør aflyse enhver støtte til, fastslår Klimarådet. Både som overgangsteknologi og på den lange bane.

På europæisk plan er potentialet for biogas ikke stort nok til vognparken, så selv om det gav mening herhjemme, ville Danmark stå ret alene med satsningen.

Og på hjemmefronten er den kraftigt subsidierede biogasproduktion en dyr vej at gå, og i øvrigt et nulsumspil. Lige nu erstatter den kun 20 procent af naturgassen i gasledninger, og når op på 72 procent i 2030 ifølge Energistyrelsen.

Med en voldsom udbygning ville den maksimalt kunne nå 100 procent af eksisterende gasforbrug i 2030, ifølge Klimarådets udregninger. Bliver dele af den brugt i tung transport, vil en tilsvarende mængde naturgas ende i ledningerne.

»Vi har ikke været inde i kortsigtede tanker om dem, som allerede kører på biogas. Men ud fra en pragmatisk betragtning må man selvfølgelig sørge for, at der fortsat er gasforsyning til dem. Vi har set langsigtet på det, og der tror vi biogas højst bliver en nicheteknologi. Så det giver ikke mening at støtte,« siger Niels Buus Kristensen.

Biodiesel og e-fuels med kulstof bliver for dyre

Opgraderet biogas i lastbilerne vil altså blive dyrt og bare skubbe klima-aben rundt. Og det samme gælder de øvrige biobrændstoffer, om de hedder biodiesel, HVO eller metanol, vurderer Klimarådet.

De er belejlige for vognmændene, fordi de umiddelbart kan hældes i tanken.

Men førstegenerations-brændstofferne er problematiske ud fra fødevaresikkerheds- og biodiversitetshensyn.

Og andengenerationen lider lige som biogas af risiko for mangel på bæredygtig biomasse, som kan medføre priskonkurrence, som vil gøre dem endnu dyrere end i dag

Når det gælder elektrobrændstoffer med en kulstofforbindelse, for eksempel e-metan og e-diesel, ser de i Klimarådets beregninger ud til at blive væsentlig dyrere end elektricitet brugt direkte, og i nogen grad også brint fra elektrolyse.

Fra vindmølle til lastbil er energiudnyttelsen kun omkring 22-23 procent for en dieselbil på e-brændstof eller en gaslastbil på e-metan, ifølge Klimarådets beregninger.

Så selv om det er muligt at skaffe biogen CO2 nok til produktion, er de bedst brugt i skibs- og luftfart, hvor det er vanskeligere at finde alternative drivmidler, lyder konklusionen.

Ikke meget at vinde til 2030

Dermed er der el'en tilbage, og her er batterikapaciteten nået hen, hvor de mindre lastbiler, som kører rundt i byerne og for eksempel distribuerer varer, godt kan være med.

De står dog for en begrænset del af den tunge transports udledninger, og selv med en ambitiøs indfasning med skrappe midler, vil den del af kørslen næppe kunne levere reduktioner på mere end 0,07-0,17 millioner tons CO2 i 2030, vurderer Klimarådet.

Den store udfordring er de lange ture, hvor 85 procent af udledningerne foregår.

Her er batterikapaciteten ikke i mål endnu, og de elveje - altså eksempelvis køreledninger - som kunne afhjælpe problemet, er på et meget tidligt stadie.

Derfor skal regeringen ikke forvente sig store reduktioner fra den tunge vejtransport frem mod 2030, men det gør det ikke mindre vigtigt at vælge den rigtige vej frem mod CO2-neutrale 2050, siger Niels Buus Kristensen.

Og på det lange sigt, tyder analysen altså på, at biogassen må ud med badevandet, og el'en prioriteres fra nu af - både når ladenetværket opskaleres, og når der regnes på, hvor meget vindkraft og solenergi, der skal produceres.

»Hvis man ved, hvor man skal hen, er det nemmere at vurdere, hvad man skal gøre på kort sigt. Og er der ikke meget at hente på kort sigt, må man håndtere det ved at prioritere reduktioner andetsteds,« siger Niels Buus Kristensen.

Ingen grund til at gå all in på brint

Når det gælder brinttankstationer, mener Klimarådet ikke, at der på kort sigt er grund til at gå længere end de nuværende minimumskrav fra EU-Kommissionen i Fit for 55-lovkataloget.

Fra strømmen er produceret af en vindmølle og til den er blevet til en kørt lastbilkilometer, er den nemlig kun udnyttet 33 procent, hvis den har været via brint, i forhold til 77 procent i en batterilastbil.

Dermed kan brinten løse rækkeviddeproblemet, men er en dyr løsning på det. Tiden vil vise om den har gang på jord.

Til gengæld er det vigtigt at skubbe hårdt på i EU for at nå til enighed om, hvorvidt Europa skal satse på elveje, mener Klimarådet, som forestiller sig i givet fald at højst omkring 1000 kilometer herhjemme skal elektrificeres.

Det er motorveje ned gennem Jylland, over Fyn og på Sjælland, samt ringveje om København. Fordi der er tale om batterilastbiler, kan man undlade at elektrificere under broer, i kryds, og andre steder hvor det bliver dyrt og besværligt.

Ideen er, at batteriet tager over til og fra hovedfærdselsårerne, og hvor det er upraktisk med køreledninger eller vejstrøm. Det tyder på, at det kan fungere, hvis en tredjedel af turen er elektrificeret.

»Hvor meget vej, der skal elektrificeres, kommer jo an på, hvor store batterier, der kommer. Man kan forestille sig, at der kommer et optimum imellem pris og batteristørrelse, som afgør hvor balancen ligger og hvor finmasket elvejnetværket skal være,« siger Niels Buus Kristensen.

Ikke nok med samarbejde med nabolande

De seneste fem år har der været forsøg i gang med elveje i Sverige og Tyskland.

I Tyskland testes lastbiler med pantografer og 90 kilometer i timen, og i Sverige afprøves både luftledninger og strækninger med forskellige skinne- og induktionssystemer.

Den svenske regering har sågar bestilt en analyse af elektrificeringen af 2000 kilometer vej inden 2030 - og 3000 inden 2035.

Men det er ikke nok i første omgang at blive enig med naboerne om at koble et elvejsnetværk sammen i vores primære transportkorridor, mener Klimarådet.

»Vi ved, at fleksibilitet er helt afgørende inden for logistikbranchen - det er det, som skaber robusthed i forretningen,« siger Niels Buus Kristensen.

Han tror ikke nødvendigvis at det bliver en uendelig rundbordsdiskussion, bare fordi den skal tages i EU-regi. For elvejene ser også attraktive ud rent økonomisk.

»Man laver analyser af det både i Italien, Frankrig og Storbritannien. Og ja, vi bliver afhængige af, hvad der sker internationalt. Men det gør vi jo også på de andre områder. Og det giver ikke mening, at Danmark satser på køreledninger hvis ikke det ikke også har en europæisk fremtid. For så er der ikke nogen lastbilproducenter, som vil producere lastbilerne til dem,« siger han.

CO2-pris på 1500 kroner tonnet skal få udvikling på gled

Uanset om el'en skal i batterier, tappes fra elveje eller må en omvej forbi brint og brændselsceller, står det dog helt klart at regeringen må satse hårdt på at skaffe mere VE-energi.

Den skal i forvejen skal skaleres voldsomt op til personbiler, power-2-x og myriader af andre funktioner i et kommende CO2-neutralt samfund.

»Vi har tidligere påpeget, at det var vigtigt at have en plan for, hvordan det hele skal nås, og det bliver kun vigtigere, hvis strøm skal være primært input til lastbiler,« siger Niels Buus Kristensen.

Klimarådet har ikke undersøgt hvor mange procent det nuværende behov for VE-udvidelse stiger, når tung transport skal med. Men behovet er mindre end til personbilerne.

»Det er en stor udfordring. Det er en kæmpe omstilling af det danske samfund. Den kræver både store investeringer og god planlægning for at komme i mål,« siger Klimarådets næsteformand.

For at styre lastbilbranchens adfærd i retning af et bedre klimaregnskab, påpeger Klimarådet igen behovet for den ensartede CO2-afgift på 1500 kroner tonnet, som også statsministeren nævnte i en tale forleden.

Dertil vil Klimarådet have branchen til at betale en kørselsafgift for eksternaliteter som ulykker, trængsel, støj, luftforurening og slid på infrastruktur, som den via det nuværende system slipper billigt om.

Imens der tages tilløb til den egentlige store afgiftsreform, foreslår Klimarådet, at regeringen følger Tyskland og hæver dieselafgiften. Det vil reducere grænsehandlen i Danmark, som belaster Danmarks klimaregnskab. Mindre grænsehandel vil betyde at der skal findes færre CO2-reduktioner i Danmark for at nå 2030-målet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Køreledninger eller elskinner i og på motorvejene - det lyder som en togforbindelse. Fra artikler om letbanen i Aarhus mindes jeg at køreledninger er utroligt dyre. Hvad med at bruge de skinner til tung transport, og så lade lastbilerne fragte containere fra knudepunkter (findes der containerstationer?) de sidste 0-100 km ud til kunderne. PS. Jeg har ingen aktier tog industrien.

 • 7
 • 2

Det er da et interessant alternativ.

Som udgangspunkt ville det være spændende at vide hvor stor en kapacitet selve skinnerne har. Og her er det jo hele døgnet som er aktuelt. Måske skal 80% køre udenfor passager-timerne.

Skinnerne, med deres traceer er det kostbare; terminaler til last og losning - som kan laves på bar mark udenfor byerne - er relativt billigere.

Så hvad er den "rå" skinnekapacitet - sammenlignet med langturskapaciteten som den er udnyttet i øjeblikket ?

 • 3
 • 0

Der findes velfungerende teknologi - så hvorfor opfinde den dybe tallerken igen??? Hul i hovedet...

Jeg er med på at vi DK er 'belastet' af korte indenrigs afstande - men jf dette er det eksport og lang transport der er hoved synderen. Der kan vi stadig komme med på vognen..

 • 2
 • 1

Batteristationer Hvor svært kan det være, at lave lastbliler med tilstrækkeligt stort batteri, og hvor der er stationer, hvor batterier kan skiftes på få minutter. En løsning, der ikke kræver ny kostbar infrastruktur.

 • 3
 • 2

Regnskabsteknik

Det er efter min mening ren regnskabsteknik at flytte en del af dieselindkøbet til et andet land. Jeg tror CO2-udledningen er den samme, uanset om det købes her eller der!

Hvis man forfølger tankegangen i klimaloven, så vil vi kunne løse alle problemer ved at lægge alle indkøb i et andet land.

 • 1
 • 0

Jeg forstår dog ikke hvorfor det bliver arbejdet så meget med løsninger inden for kørerledninger og skinner til lastbiler. Få dem over på togskinnerne hvis det er det i skal bruge!

Batterierne skal nok kunne klare opgaven. CharIN er klar med en +MW standard ladeløsning til lastbiler der med kørerhviletidsbestemmelser giver batterilastbilerne præcis de samme funktioner som diesel. Kunne se der bliver solgt cirka 300.000 tunge køretøjer i EU om året. Antaget at deres batterier skal være ~15 gange så store som den gennemsnitlig personsil så svarer det altså til at lave cirka 4,5 millioner personbiler. Sidste år blev der solgt 1 million rene elbiler i EU og i år bliver det cirka fordoblet. Hvis vi fortsætter denne stiging vil vi i vores personbil allerede i 2022/23 have nok batterier til at sætte strøm til alle tunge køretøjer.

Når lastbilerne ikke er her i EU helt endnu så er det fordi vi mangler batterier, IKKE fordi teknologien ikke er klar! Per batteri tjener procenterne mere per kWh i en personbil end de gør når batterier kommer i en lastbil. Det vil sige at så snart vi igen får overskud af batterier, formentlig tidligst 2024/25, så vil batterilastbilerne blive pumpet ud på gaden da de vinder på driftomkostningerne i forhold til diesel, brint m.m.

Det eneste vi skal have gjort klar til lastbilerne er et ladenetværk gennem hele Europe der kan klare de kommende millioner af batterilastbiler. Dette ladenetværk er langt billigere i etablering og i vedligeholdelse end køreledninger/strømskinner. Så når teknologien af batterier er klar, hvorfor tænkes der så stadig på køreledninger?

Begge dele skal alligevel først etableres fra 2025, så det kunne være en stor hjælp allerede nu at fremskreve hvor meget bedre og billigere batteriteknologien vil være når vi endelig igen har overskud af batterier til at dække den tunge transport.

 • 4
 • 1

Hvis vi prioriterede produktionen af batterier til lastbiler, så ville den resulterende CO2-besparelse blive mange gange højere end for personbiler.

Volvo har allerede en long-haul lastbil med 400 km rækkevidde, uden at knække nakken i forsøget på at få plads til flere batterier. Med let modifikation kunne de komme op på det dobbelte. Det er ikke noget problem at køre på batterier. Problemet er vanetænkning og mangel på fantasi - og evne til at fremskrive en tendens.

Batterier kan lades op på 30-45 minutter. Det er kun et spørgsmål om kabeltværsnit (evt. flere kabler). At på den måde "tvinge" chaufførerne til pauser indimellem ville nok være det største fremskridt i deres arbejdsvilkår i årtier.

Jeg har kørt under køreledninger på test motorvej i Tyskland. Selvom de er mindre grimme end jeg havde ventet, så er de stadig meget grimme. De må også give al mulig besvær, såsom at en lastbil med asfalt ikke kan tippe sit læs af under dem, m.m.

https://www.cnet.com/roadshow/news/germany...

Nej tak til køreledninger på motorveje. Og over jernbaner...

 • 7
 • 2

Ah, muligvis ikke billigere i alle tilfælde. Men tid er også penge, og hurtigere transport vil oftest kunne øje betalingen.

Vi får se. Hvis lastvognstransporten på et tidspunkt kommer til at betale de reelle omkostninger til vejene.

De sidste mange år (altid?) har lastbilernes betaling til vejene været en brøkdel af omkostningerne, selvom de står for +95% af sliddet og jeg ved ikke hvor stor andel anlægsomkostningerne (bæreevne) for broer og veje.

 • 2
 • 0

Og landbrugsmaskiner, som kører med det ene hjulsæt på kanten af landevejen, og får asfalten til at knække 10-20 cm fra kanten

Det kan ikke fylde meget i budgettet, men det kan da være, selvom trykket er tifold mindre.

Der hvor jeg kører, og der er knækket asfalt, kommer der sjældent landbrugsmaskiner, og sporene i rabatten efterlader ingen tvivl om hvilke køretøjer, som kører på kanten, og til tider udover asfalten.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten