Klimarådet: Elbiler og ladestationer bør have direkte tilskud

Der bliver købt 2,7 millioner personbiler de næste 10 år. Kun 10 procent forventes at være elbiler. Illustration: Lasse Gorm Jensen

Der er masser at tage fat på hvis Danmark skal nå målet om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030.

Men ses der snævert på transportsektoren, er det mest effektive sted at sætte ind mod privatbilismen, lyder det i en ny rapport fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag.

»Med den lette vejtransports dominerende andel af transportens udledninger er flere nulemissionspersonbiler og varebiler det umiddelbart mest relevante redskab til omstilling af transportsektoren«, skriver rådet, som fremover får status af "vagthund" på om regeringens tiltag på området er de rigtige.

Der ventes at køre 600.000 flere biler på de danske veje, heraf i alt 300.000 elbiler. Men der sælges mange flere biler end det, for de bliver løbende skiftet ud.

Ifølge basisfremskrivningen fra Energistyrelsen vil der blive solgt 2,7 millioner personbiler de næste 10 år. Kun 10 procent forventes at være elbiler. Dermed vil elbilandelen gå op, men for langsomt til at målsætninger om CO2-reduktion kan nåes.

»Klimarådet har tidligere vurderet 500.000 elbiler som værende et realistisk potentiale for, hvad Danmark kan nå i 2030, men med 70-procentsmålet kan det imidlertid blive svært at komme udenom at indfase væsentligt flere elbiler«, lyder det i rapporten.

Vil nå 1,1 millioner elbiler i 2030

Derfor har rådet analyseret et scenarie, hvor salget af hybridbiler, brintbiler og elbiler især stiger kraftigt i anden halvdel af 2020’erne, og hvor der stort set kun nyregistreres biler, som slet ikke bruger fossile brændstoffer i 2030.

Scenariet giver cirka 1,1 millioner elbiler til den tid, som vil bidrage med cirka 0,2 millioner ton CO2-reduktioner i 2025 og 1,5 millioner ton ton CO2 i 2030 i forhold til basisfremskrivningen.

Det skal dels lykkes via rapportens røde tråd, en afgift på alt, der udleder drivhusgasser som CO2, metan og lattergas, som skal ende på 1.500 kroner pr. ton i 2030.

Men det kræver også særopmærksomhed på to begrænsninger, som står i vejen for, at elbiler bliver allemandseje.

»Den ene er købsprisen på elbilerne og den dertil knyttede risiko for, at elbilerne hurtigt taber værdi, når der hele tiden kommer nye og bedre,« fremgår det af rapporten.

»Den anden barriere er ladestandere, og manglende ladeinfrastruktur nævnes ofte som en væsentlig ulempe for bilejere. Klimarådet ser behov for virkemidler rettet mod at overkomme begge barrierer,« lyder det fra klimavagthunden.

Udbud på lynopladere ved motorveje

Når det angår ladestandere, slår Klimarådet fast, at der ikke er nogen vej uden om at staten blander sig og skubber på for at sikre nemmere offentlig adgang til at få opladet sin bil, om det er over natten, på arbejdspladsen eller lynopladning.

Dels er myndighederne alligevel involveret, når private selskaber vil sætte ladestandere op - uden strømlining af reglerne risikerer de at stå vejen.

Dels er der behov for regulering af opladningsinfrastrukturen, som bidrager til et velfungerende opladningsmarked for forbrugerne, så det er ligeså gennemsigtigt og konkurrencebetonet som almindelige tankstationer.

Og dels er der en hønen-og-ægget-problemstilling i, om private aktører vil sætte ladestandere op. Billisterne køber ikke elbiler uden at kunne oplade, imens virksomheder skal se en vis mængde elbiler, før de bygger infrastruktur.

Klimarådet anbefaler i rapporten flere tiltag som bør indgå i en "pakke" for at sikre flere offentlige ladepunkter, uden at staten selv skal ind og drive dem.

Blandt virkemidlerne er et udbud på lynopladere ved for eksempel motorveje. De, som løber godt rundt, kan pålægges en afgift til staten, imens de, som bliver en dårlig forretning, kan drives med tilskud.

»Pakken bør blandt andet adressere ligestilling af elafgifter for alle elbillister og bedre muligheder og rammevilkår for at opstille ladestandere. Derudover bør der rettes tiltag mod at sikre en tilstrækkelig ladeinfrastruktur i både byer og motorvejsnettet,« skriver Klimarådet.

Elbiler bør have tilskud på mindst 50.000 kroner

Den anden dimension, afgifterne på elbilerne, mener Klimarådet er vigtig, fordi de nuværende regler giver de dyrere elbiler og opladningshybridbiler en fordel over de små og billige elbiler.

Samtidig mener rådet, at usikkerhed om rammevilkår holder salget tilbage.

Lige nu er planen en indfasning af registreringafgift på elbiler fra 20 procent i år til 65 procent i 2021 og 90 procent i 2022.

Men det kan bliver ændret, når en kommission, som er i gang med at undersøge beskatningen af elbiler, barsler med deres anbefaling, forventeligt til sommer.

Klimarådet anbefaler at regeringen melder ud, at den vil sikre at salget af biler, som bruger fossil brændstof - også hybridbiler - er omkring nul i 2030.

Samtidig skal batterifradraget til elbiler i registreringsafgiften gøres permanent - det står til at bortfalde i 2022.

Dertil bør køb af en elbil udløse et fast tilskud uanset bilens størrelse, som først udfases når der er solgt mindst 100.000 elbiler.

»For at opnå en samlet set positiv effekt på salget skal tilskuddet i starten være mindst 50.000 kroner, men nedtrappes gradvist i takt med salget af elbiler og ikke fra år til år«, skriver Klimarådet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Klimarådet: Elbiler og ladestationer bør have direkte tilskud"

Problemet med tilskud er, det skal betales et andet sted.

Danmark har skruet så hårdt på skatteskruen, navnligt overfor biler, at yderligere skatter vil reducere provenuet fra andre skatter, og derfor samlet give en regning, ikke et provenu.

Hvis en håndværker fra Lolland pendler til København for at arbejde hver dag, og det bliver dyrere for at betale tilskud til elbiler, kan udgifterne for håndværkeren overstige indtægten ved at tage på arbejde, og han kan beslutte at opgive de jobs han har i København eller helt at gå på dagpenge i stedet for. Det taber Staten stort på.

Derfor sidder der velmenende politikere på Christiansborg som sidder og kigger på det samlede regnestykke, og kommer frem til pengene ikke er der, og ikke kan skaffes heller.

Alternativet er besparelse andre steder, hvilket naturligvis har andre ubehagelige konsekvenser.

Der er ikke noget easy-fix, hvilket regeringen for længst har opdaget. Altså officielt lige efter sidste folketingsvalg.

 • 33
 • 6

Godt at høre der kommer forslag til hvordan vi skal nå CO2 målene for den største udledningssektor.

Det tema jeg savner er hvor meget det skal koste at køre i Elbil.

Som jeg forstår de norske kollegaer er det, der taler mest for elbiler, den lave pris på at lade hjemme - hvad de fleste gør. De kan slet ikke forstå at der sælges elbiler i danmark når elpriser til ladning hjemme ligger på 2,2 kr/kWh. Og til nøds forstå idealisterne der betaler 1 kr/kWh for at lade hjemme. I norge betaler de typisk mellem 0,45 og 0,60 kr/kWh for at lade hjemme i garagen. Forskellen i priserne er de danske afgifter på el.

Så kære klimaråd. Hvorfor betaler en elbilist 3 gange så meget i afgifter pr. kWh til transport som en fossilbilist gør når der købes benzin eller diesel. Ved at fjerne afgifterne på el til ladning af élbiler (ikke bare midlertidig tilladelse til at anvende processtrøm) vil business casen ved at anskaffe og køre en elbil hurtigt sætte gang i omstillingen

 • 58
 • 5

Hvad med de faldende priser på elbiler?

Regner klimarådet slet ikke med faldende priser på elbiler og hvorfor gør de ikke det?

Prisen pr kWh batterier vil i de kommende 10 år falde med i gennemsnit 10% om året.

I 2025 bliver prisen på en fossil bil og elbil omtrent den samme, renset for afgifter.

Lad os istedet udligne afgiften på brændstof og el, så den bliver det samme i forhold til energiindhold. Det vil medføre en kraftig sænkning af prisen på el, eller en kraftig stigning på fossil brændstof.

 • 29
 • 2

Staten kommer ikke til at tabe på at en håndværker fra Lolland opgiver sit arbejde . Jobbet bliver jo overtaget af en håndværker mere lokalt. Eller også vælger han/hun at flytte tættere på jobmulighederne.

Det rigtige er at droppe kørselsfradraget og bruge besparelsen på tilskud til elbiler og ladestandere. Det er jo tåbeligt at give tilskud til CO2 forurening via kørselsfradrag.

Det vil med tiden også reducere belastning på vejene ved at man vælger et job mere lokalt eller flytter tættere på jobbet. En fornuftig mellemvej er at kørselfradraget aftager efter et år på det samme job og at man ikke kan få kørselsfradrag for den øgede afstand hvis man vælger at flytte længere væk.

 • 18
 • 22

Udledningen forventes at falde med tre procent til 13,1 millioner ton CO2 i 2030 Det svarer til omkring 30 procent af Danmarks samlede udledninger til den tid.

Hvordan er i kommet frem til 30% ??? Målet ifl. rapporten er total omkring 22 Mill ton CO2 i 2030. (mod ca 50 M ton i 2017) Faldet i udledning såfremt man bruger elbiler er 0.8 mill ton CO2 (i følge rapporten). Hvordan bliver det til 30 procent ??? Det er vel 0.8/50 = ca 1.6 procent af udleningen i dag eller 0.8/22 = 3.6 procent af udledningen i 2030... Hvor kommer de 30% fra ??

Derudover næver rapporten 9 andre områder og en total reduction på 16 M ton, og i laver en artikel om 0.5% (0.8/16) af det tal ??? Hvad med at skrive om de store ting som fx biokoks (25%) , ændrede fødevarer vaner (12%), biogas (6%). i stedet for????

Derudover tager rapporten ikke højde for at hvis alle skrotter deres (fossil) bil og køber en ny (el)bil, så skal der bruges pænt meget energi på at producere de nye biler. Men det er selvfølgelig ikke i DK at den udledning kommer til at foregå..

 • 6
 • 11

Derudover tager rapporten ikke højde for at hvis alle skrotter deres (fossil) bil og køber en ny (el)bil, så skal der bruges pænt meget energi på at producere de nye biler. Men det er selvfølgelig ikke i DK at den udledning kommer til at foregå..

Der er ingen der taler om at skrotte fungerende fossilbiler alene for at skifte til elbil - der sælges årligt flere hundredetusinde nye biler i danmark (artiklen nævner 2,7 mio biler over de næste 10 år), så blot en passende del af disse er elbiler er 1,1 mio elbiler i 2030 bestemt muligt.

 • 17
 • 0

Problemet med tilskud er, det skal betales et andet sted.

Du får det til at lyde som om det koster penge at gøre noget, men er gratis blot at lade stå til. Jeg kunne forestille mig at der er en del jyder hvis huse har været oversvømmet i løbet af det seneste halve år, som nok ikke vil være helt enig i det. Det korte af det lange er at skal vi begrænse klimaforandringerne så så kommer det til at koste penge, men det kommer med stor sandsynlighed til at koste endnu flere penge ikke at gøre noget. Så det er en bunden opgave, og jo hurtigere vi får udfaset fossile brændsler jo billigere bliver det. Og ja - det kan meget vel tænkes at det - mens omstillingen står på - vil resultere i at skatter eller afgifter stiger - men der er ikke noget alternativ.

 • 25
 • 12

"Klimarådet: Elbiler og ladestationer bør have direkte tilskud"

I Klimarådets rapport, hvor ladestatioern er behandlet i afsnit 4.5er der ikke nogen direkte anbefaling af at yde tilsud til ladestationer. Det anbefales at man opstiller mål for antallet af ladepunkter pr elbil, og man referer til en EU norm på 10 elbiler pr offentligt ladepunkt, men her er vi godt med i DK med 6 biler pr offentligt ladepunkt. Det anbefales at der lægges en konkret handlingsplan for tiltag, der kan tages hvis antallet af ladepunkter ikke stiger tilstrækkeligt.

 • 5
 • 1

Det anbefales at man opstiller mål for antallet af ladepunkter pr elbil, og man referer til en EU norm på 10 elbiler pr offentligt ladepunkt, men her er vi godt med i DK med 6 biler pr offentligt ladepunkt.

Min praktisle erfaring er at der ikke manglen på ladepunkter. Det der mangler er relevante og brugbare ladepunkter med rimelige priser. - Det hjælper ikke meget at vejdirektoratet accepterer ladepunkter på motorvejs rastepladser der ikke kan levere mere end 50kW så det tager en time eller mere at lade op for at komme videre. - Det hjælper heller ikke hvis det eneste ladepunkt indenfor 10 km kræver et bestemt abonnement som jeg ikke har. - Det hjælper heller ikke hvis det eneste ladepunkt indenfor 10 km kræver en pris så jeg skal betale dobbelt så meget pr kørt km i forhold til en dieselbil. - Det hjælper heller ikke at jeg betaler 3 gange så meget i energiafgift pr kWh end en dieselbilist gør.

Så nej der mangler ikke ladepunkter. Der mangler en regering ser tør stille krav om ikke diskriminerende priser og minimumsladeeffekt når der skal opstilles ladestandere på offentlige arealer.

Så se at få styr på infrastrukturen og få rimelige ikke diskriminerende priser. Sammen med sammenlignelige afgifter pr. kWh begynder elbilerne at være økonomisk attraktive - så skal køberne nok komme

 • 38
 • 0

-Det hjælper heller ikke hvis det eneste ladepunkt indenfor 10 km kræver et bestemt abonnement som jeg ikke har. - Det hjælper heller ikke hvis det eneste ladepunkt indenfor 10 km kræver en pris så jeg skal betale dobbelt så meget pr kørt km i forhold til en dieselbil.

Jeg sidder tilbage med en undren, når jeg læser dette: Hvordan kan det være, du ikke har abonnement hos den ladeoperatør, der har det bedste udbud nær din adresse, når du tydeligvis ikke lader derhjemme?

 • 2
 • 19

Der er en påfaldende modsætning til den ladestanderbekendtgørelse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sætter i kraft fra i morgen. Her er ingen - boligforeninger, virksomheder, butikscentre m.fl. - forpligtet til at sætte så meget som én ladestander op inden 2025, hvor Klimarådet gerne vil have 200.000 elbiler. Det hænger jo slet ikke sammen. Ladestanderbekendtgørelsen stiller kun krav om at etablere tomrør ved renovering o.l. Renoveringer, der vel at mærke kun finder sted med årtiers mellemrum. Hvor strømmen skal komme fra i en mindre boligforening med x ampere mastesikring forholder ingen sig til. Butikscentre, der ofte har egen 10 kV transformer og har rigeligt med ampere, kan nøjes med én (1) ladestander på ned til 11 kW, som bare skal være sat op inden 5 år. Er der ikke en tekniker, der forklare lovgiverne hvordan tingene hænger sammen før de ophøjer sådan noget makværk til lov.

 • 27
 • 0

Min praktisle erfaring er at der ikke manglen på ladepunkter.

Så nej der mangler ikke ladepunkter.

Det er da fint for dig at du ikke mangler ladepunkter, men det er et stort problem for mange af os andre, at der er store huller i ladenetværket overalt.

"Turisme og salget af elbiler trues af mangel på hurtige ladestationer."

"Elbilister må flere steder på Sjælland og øerne kigge langt efter en hurtiglader. Det er et problem for både salget af elbiler og turismen."

"Der er store pletter på landkortet over hurtigladere. Hurtigladeren i Sundby ved Nykøbing Falster er den eneste på hele Lolland-Falster."

https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne...

"Hurtigladeren er en forudsætning for, at vi får flere elbiler på vejene. Dem, som er på gennemfart og har brug for en hurtig opladning, skal have den sikkerhed. Men det er ikke enten eller. Der er brug for både flere og hurtigladere og almindelige destinationsladere, siger Mads Aarup."

 • 11
 • 0

Her er ingen - boligforeninger, virksomheder, butikscentre m.fl. - forpligtet til at sætte så meget som én ladestander op inden 2025, hvor Klimarådet gerne vil have 200.000 elbiler. Det hænger jo slet ikke sammen.

Det virker som om de ligesom politikerne synes det kun er dem der kan lade derhjemme der skal skifte til BEV. Men der er jo også 1,2mio. parcelhuse herhjemme.

Måske de bare ligesom politikerne tror at folk køber elbil før de finder ud af at de ikke kan lade dem op.

 • 9
 • 1

Hvordan kan det være, du ikke har abonnement hos den ladeoperatør, der har det bedste udbud nær din adresse, når du tydeligvis ikke lader derhjemme?

Jeg lader skam hjemme, men jeg kører også omkring i danmark. Til vores tesla har jeg "abonnement" hos Tesla på deres superchargere - intet problem der, men en Tesla er dyr - for dyr for de fleste.

Til vores Leaf 30kWh har vi abonnement hos Eon. Desværre er der ikke altid en Eon hurtiglader i nærheden, og så er vi nødt til at lade hos Clever eller endnu dyrere hos Ionity. Så er prisen helt oppe på mellem 8 og 9 kr pr. kWh - og det er for ladere der er opsat med tilskud fra skatteyderne - helt urimeligt.

For en elbil med kortere rækkevidde end 200 km kan man blive nødt til at lade på en "fremmed" ladestander hvor man ikke har abonnement til denne opskruede pris. Hvis jeg skulle have bare nogenlunde rimelige priser skal jeg som det er nu have fast månedligt abonnement hos 3 ladeoperatører. Det er for dyrt.

Derfor er det ikke nok at tælle antallet af ladestandere/udtag. Der skal også fastsættes regler om ikke diskrimerende priser og adgang for ladestandere der er opsat med offentlige tilskud.

 • 28
 • 0

Er varebiler, busser og om nogle år også lastbiler egentlig ikke lettere at flytte?

Folk køber biler af mange forskellige årsager, og især køb af de små biler er vel meget prisfølsomt, hvorimod de andre ting her vel typisk kører efter TCO og flere timer om dagen. Så hvis man flyttede nogle afgifter fra el til diesel, så ville de vel relativt hurtigt flytte, eller i hvert fald skabe efterspørgsel efter batteri-varebiler/-busser/-lastbiler?

 • 10
 • 0

Jo, men de skal vel også på familiebesøg eller ud over halvdelen af bilens rækkevidde indimellem. Som det er nu findes der blindgyder hvor man skal sikre sig at have plan B mht. at kunne komme tilbage til en lader fra et yderpunkt. Klimarådet påpeger også alt det der i øvrigt er galt med lademarkedet med abonnementer, høje roamingpriser etc.

 • 9
 • 0

Er varebiler, busser og om nogle år også lastbiler egentlig ikke lettere at flytte?

Jo egentlig er det, men de køretøjer der tilbydes lige nu har nok generelt for kort rækkevidde for mange firmaer. Kommer selvfølgelig også an på hvad de skal betale for strømmen.

Men hvis Teslas lastbil holder de lovede 800 km på en opladning med fuld læs, så er der nok mange der vil begynde at klikke på den mulighed, især for de firmaer hvor lastbilen alligevel er hjemme om aftenen/natten, hvor der vil være rigelig tid til at lade den op igen. Også sværtransport skulle der være gode muligheder, for der er det normalt kun rå trækkraft der tæller. Mange entreprenør maskiner kan også sagtens laves elektrisk, for de har jo ofte brug for en stor kontravægt, hvilket batterier selvfølgelig kan være med til at levere. Vi ser dem allerede med små minigravere, som med fordel kan bruges indenfor, uden at folk bliver kvalt af udstødningsos. Og netop entreprenør maskiner står ofte i tomgang. Eneste krav er at der hurtigt installeres lademulighed på byggepladsen. Eller at man kan køre et megabatteri ud på pladsen i første omgang. Prisen pr kWh batteri skal bare et stykke længere ned, så kommer det helt af sig selv, for firmaer kikker normalt på TCO og bare besparelsen på vedligehold vil veje tungt der.

 • 6
 • 1

@Jens Kjellerup Jeg forstod dit 'indenfor 10 km' i dit første indlæg som om du manglede hurtigladere i nærheden af din adresse. Men forstår nu, at det er hurtigladere, du kan bruge når du er på farten. Og at du har valgt at abonnere på e-on. Men kører du land og rige rundt kommer du da forbi flere e-on hurtigladere inden batteriet bliver fladt.

Ved optimal udnyttelse af din hjemmelader og af dit E-ON abonnement, må det være meget begrænset, hvad du har behov for at tappe fra en Clever eller Ionity lader.

 • 0
 • 10

Hvorefter de straks vil indføre nye regler med andre afgifter og tilskud. Måske det ikke stod i denne artikel, men jeg mener kommisionen ville forenkle noget. I princippet behøver det ikke at blive enklere, bare det er regler der gælder mange år frem, og som ikke bliver ændret fra år til år alt efter hvordan vinden blæser.

 • 7
 • 2

Og traktorer og andet. Batteripack på ½-1 ton, 4 timers drift med 50 kW motor, kortere tid hvis der bruges redskaber til 700 Volt. Det bliver en udfordring at nå det rettidig. Lastbiler står også med de samme udfordringer. Køling er et af de større udfordringer. Løsningerne eksisterer ikke nu, og de er ikke lige om hjørnet.

 • 1
 • 5

Jo, men de skal vel også på familiebesøg eller ud over halvdelen af bilens rækkevidde indimellem. Som det er nu findes der blindgyder hvor man skal sikre sig at have plan B mht. at kunne komme tilbage til en lader fra et yderpunkt.

Ja, men realiteter er jo sjældent faktorer, som politikerne har taget i betragtning, bare sådan set i bakspejlet.

Der er mangel på ladestandere, og ofte har jeg været ude for at der i forvejen holdt en og ladede, på eneste udtag. Dem der bor i etageejendomme er lost, og de skal så yderligere slås med andre om for få lynladere?

"Der er ingen ladestandere på offentlige arealer i Vallensbæk Kommune"

"Udbuddet af elbiler er stærkt stigende, men det halter med laderne i det offentlige rum, især hvis man bevæger sig lidt væk fra de største byer. Allerede nu, hvor vi kun har 15.000 elbiler, er der begyndende kamp om pladsen ved laderne."

https://fdm.dk/nyheder/bilist/2020-03-svae...

 • 2
 • 0

Jeg undrer mig over at klimarådet anbefaler:

"Dertil bør køb af en elbil udløse et fast tilskud uanset bilens størrelse."

Måske nogle af de her tilstedeværende ærede debattører, kan forklare mig hvordan man mener det er den bedste måde at bruge en given sum penge på, for derved at få flere BEV kilometer på vejene? .

Det er de mindste elbiler der forholdsmæssigt er for dyre ICEV konkurrencemæssigt. (Indtil batteriprisfald og masseproduktion får priserne ned)

Vil det så ikke være enkel logik, og give flest nye BEV for samme sum penge, at give størst tilskud til de mindre elbiler, og så aftrappe tilskuddet opefter til fx 0 for 3-400.000kroners BEV?

Man får ikke mange flere BEV til 800.000 solgt, med et tilskud på 20-30.000, i forhold til f.eks. en Peugeot e-208 til 250.000 med et tilskud på 30-40.000 eller mere.

 • 6
 • 1

Jeg vidste ikke de var blevet åbnet for andre BEV end Teslas🙃

Artiklen omtaler en borgmester der kører Tesla.

Det hjælper bestemt ikke på antal lademuligheder at man kun kan lade ved et lille udvalg af de tilgængelige ladere. Jeg betragter eksempelvis ikke den i Nykøbing Falster som en reel mulighed på grund af prisen (Jeg har ikke abonnement). Så for mig er der også kun et sted på Lolland Falster.

Første opgave er at få lovgivet så ågerpriser forbydes og der reelt åbnes for adgang. Det er nok svært at gøre noget ved Teslas superchargere, da de er opført uden støtte, men et forslag kan være at tage fritagelse for elafgift fra dem indtil at de åbner for andre.

 • 7
 • 3

Der bør være krav om at arbejdsgiverne opstiller 230V - 16A - 1 fase på halvdelen af deres parkeringspladser

Så kan deres medarbejdere lade mens de er på arbejde, alt palaveren omkring folk i lejligheder bør dermed forstumme.

Bevares så skal folk beskattes af 1,- /kwh (elpris inkl processafgift og moms) De kan så føre en "kørselsbog" efter samme model som skattefri km godtgørelse.

Dermed er det vist kun folk på langfart der er lade udfordret. (?)

Skulle nogen skulle synes det er synd for arbejdsgiverne at de skal påføres den udgift kan vi jo spørge om vi skal geninføre PSO'afgiften til erhvervlivet.

 • 6
 • 2

Alle er glade så længe andre betaler.. kablerne i 400v nettet kan mange steder ikke klare voldsomt mange elbiler og stikledninger fra højspændningsnettet + ny transformer er ikke lommepenge så noget skal have den store tegnebog frem og folk skal holde munden lukket og ikke klage over ufremkommelighed når hele landet graves op for at få strøm til alle disse ladere...

 • 0
 • 12

Den politiske grundholdning mht. til skat er problemet der skal løses: Vi er nu der, hvor uvederhæftigheden er maksimal: CO2 afgift kunne man forstå og den er der i tiden mening i, meget endda. Men problemet er jo, at med indførelse af elbiler daler den retfærdiggjorte CO2 stats-indkomst - man skal altså finde en ny undskyldning - og dermed bilskatteprovenuet, som er ca. 4% af det totale skatteprovenu. Det er problemet, fordi staten i princippet har et problem, når bilernes CO2 problem er løst. Det giver en reduktion i 'lommepengene' ...

Vi så at den afgiftsfri Tesla-pris sprang så meget i øjnene på nogle politikere, at man til trods for nul-udledning fra disse biler MÅTTE belægge dem med afgift ... Min tese er, at man i dette land er blevet så bevidstløst indoktrineret i holdningen, at intet da kan ske her uden at der skal skat på - end ikke overskudsvarme - så det efterhånden er umuligt at tænke en skat-fri tanke.

Et andet eksempel er uvederhæftigheden der illustreres ved, at selvom diverse broer (læs: Storebælts- og Øresunds-) efterhånden er betalt, og hvor meningen vel grundlæggende var, at man på et tidspunkt i det mindste skulle kune køre billigere over, er Øresund steget i pris pr. overfart pr. 1.1.2020.

Endnu et eksempel: Man forventer at små familier investerer kr. 100.000 af deres sparepenge på solceller på taget, med en tilbagebetalingstid på over 15 år, på grund af at vi betaler kr. 2,20 når vi køber, og får kr. 0,60 når vi sælger strøm. Argumentet er her igen 'afgifter' - men borgeren er den der igen bliver taget ... Disse eksempler og mange flere har den effekt, at man som økonomisk fornuftig borger ingen fornuftig vej kan finde, uanset HVOR fornuftig man er, uden at det altid koster os netto-udgifter.

Det synes som om, at man forventer, at borgerne på den ene side skal være mådeholdende og økonomiske i deres privatøkonomi, samtidig med at denne fornuft skal pakkes væk, når staten skal ha skat på alt. Borger-engagementet forsvinder dermed, og man kan ikke undres over at flere og flere holder hånden frem og forventer at bliver underhodlt af staten - 'den får jo alle vores penge' ...

Skal CO2 sagen løses effektivt, må vi ha noget-for-noget på bordet: Vi vil godt være med, men det skal kunne betale sig. Vi har simpelthen ikke har mere skatte-råderum, vi er allerede i det til halsen. Hvornår var det sidst at vi kunne se frem til at betale MINDRE i skat?

 • 11
 • 2

Alle er glade så længe andre betaler.. kablerne i 400v nettet kan mange steder ikke klare voldsomt mange elbiler og stikledninger fra højspændningsnettet + ny transformer er ikke lommepenge så noget skal have den store tegnebog frem og folk skal holde munden lukket og ikke klage over ufremkommelighed når hele landet graves op for at få strøm til alle disse ladere...

Hvad mener du med at andre betaler? Der er rigeligt plads i både det overordnede net og i distributionsnettet til boligopladning af elbiler om nattet. Og så bidrager elbilerne til at betale for nettet, så andre brugere kan slippe billigere på grund af elbilernes anvendelse. Der er derimod behov for udbygning nettet til tilslutning af hurtigladere - men også det betales af brugerne.

 • 12
 • 1

Lastbiler står også med de samme udfordringer. Køling er et af de større udfordringer. Løsningerne eksisterer ikke nu, og de er ikke lige om hjørnet.

Så vidt jeg har forstået, kommer Tesla med lastbilerne når de har fået opskaleret deres batteriproduktion. Og jeg synes også jeg begynder at se at nogle af konkurrenterne er ved at vågne lidt op.

Jeg tænker egentlig at bortset fra pløjning hvor rækkevidden nok er et problem, så må elektriske traktorer da på længere sigt være en fordel, fordi alle redskaberne kan køre på el i stedet for kraftoverføringsaksler og hydraulik som går i stykker på ubelejlige tidspunkter?

Pløjeproblematikken kunne man måske løse ved at lade være med at pløje, selvom det jo nok kræver nogle andre arbejdsgange og en anden måde at tænke sædskifte.

 • 3
 • 1

Jeg tænker egentlig at bortset fra pløjning hvor rækkevidden nok er et problem, så må elektriske traktorer da på længere sigt være en fordel, fordi alle redskaberne kan køre på el i stedet for kraftoverføringsaksler og hydraulik som går i stykker på ubelejlige tidspunkter?

Det er vel kun et spørgsmål om hvornår batterier har tilstrækkelig høj watt timer pr kilo. Der vil løbende komme forbedringer på batterier, selvom det for mange går alt for langsomt.

De bedste batterier der arbejdes på har en teoretisk kapacitet på 11 kWh pr kilo, så hvis vi engang når op på bare en tredjedel af det, så er alt hvad der kan drives elektrisk blevet elektrificeret, men der vil nok gå mange år inden vi når dertil, men der er også plads til mange forbedringer undervejs dertil.

En japansk producent af batterier skulle i år begynde produktionen af batterier i Kina med 300 Wh pr kilo og hvis Elon Musk holder hvad han har lovet, så burde Tesla komme med 320 Wh pr kilo batterier eller mere. Lige nu ligger Teslas batterier på 247 Wh pr kilo.

I 2030 vil vi nok have en batteri pris på omkring 40 dollars pr kWh, mod idag omkring 100 dollars pr kWh.

Så det er et spørgsmål om tid og tålmodighed. Og til den tid så vil folk grine af alle de hurtig lade stationer vi har lavet, for alle biler vil have en rækkevidde på over 1000 km. Men udvikling tager nu engang tid, uanset hvor gode forskere vi har. Det er sjældent der kommer en med et guldæg.

 • 4
 • 0

Der bør være krav om at arbejdsgiverne opstiller 230V - 16A - 1 fase på halvdelen af deres parkeringspladser

Så kan deres medarbejdere lade mens de er på arbejde, alt palaveren omkring folk i lejligheder bør dermed forstumme.

Folk i lejligheder kan jo godt bruge andre transportmidler for at komme på arbejde (eller slet ikke være på arbejdsmarkedet) og så have bilen til andre gøremål. De vil fortsat have et problem med at lade.

 • 7
 • 0

Lad mig sige det med det samme, jeg er ikke ekspert. Men det er da pudsigt at det eneste regeringen og regeringens eksperter kan komme frem med, for at prøve at dæmme op for deres urealistiske og ugennemtænkte mål om 70% reduktion på CO2 udledning, er endnu en brandbeskatning. Prøv dog at komme med nogle konstruktive forslag i stedet for blot at hive afgiftskortet gang på gang

 • 4
 • 3

Folk i lejligheder kan jo godt bruge andre transportmidler for at komme på arbejde (eller slet ikke være på arbejdsmarkedet) og så have bilen til andre gøremål. De vil fortsat have et problem med at lade.

Du får det til at lyde som om det er helt umuligt at folk i lejligheder at lade en bil op.

Jeg bor selv i en lejlighed, og her hvor jeg bor vil det være forholdsvis nemt og hurtigt at udstyre alle parkeringspladser med lademulighed. Eneste spørgsmål er egentlig om hoved forsynigskablet vil kunne levere nok el. Men hvis det laves intiligent, så burde det nok ikke være det store problem.

Der hvor problemet er størst, er nok i gamle bydele, hvor der kun er muligt at parkere ved kantstenen, men også det kan løses.

Så stop den hysteri med lejligheder.

 • 6
 • 3

At man kan udstyre p-pladserne med lader, er ikke det samme som, at der er flertal for det i den ejendom, man bor i. Jeg bor selv i lejlighed uden mulighed for at oplade. Af ca. 70 biler er der én elbil og pågældende kører et andet sted hen for at lade.

 • 6
 • 0

At man kan udstyre p-pladserne med lader, er ikke det samme som, at der er flertal for det i den ejendom, man bor i. Jeg bor selv i lejlighed uden mulighed for at oplade. Af ca. 70 biler er der én elbil og pågældende kører et andet sted hen for at lade.

Så er spørgsmålet om et flertal skal kunne forhindre udviklingen. Tænk hvis et flertal havde modsat sig bredbånd i lejlighederne.

Kunne også være et el selskab som etablerede lademulighed, uden at det koster boligforeningen noget.

Men sjovt som nogle gerne vil forhindre udvikling. Måske man skulle tage alt det fra dem som er udviklet inden for de sidste 20 år, når de nu er imod udvikling.

 • 3
 • 1

Det hjælper bestemt ikke på antal lademuligheder at man kun kan lade ved et lille udvalg af de tilgængelige ladere. Jeg betragter eksempelvis ikke den i Nykøbing Falster som en reel mulighed på grund af prisen (Jeg har ikke abonnement). Så for mig er der også kun et sted på Lolland Falster.

Med ladebrik fra fx Maingau el. andre, kan man lade fra alle andre operatører, men det er jo for at binde folk og hæmme fri konkurrence, at man ikke bare kan bruge alm. kreditkort som på tankstationer.

Politikerne har sovet i timen da de udfærdigede betingelserne for at få processtrøm til at sælge dyrt videre. Det har været med til at hindre konkurrence på priserne, men den vil ikke komme før vi bliver flere brugere.

Første opgave er at få lovgivet så ågerpriser forbydes og der reelt åbnes for adgang. Det er nok svært at gøre noget ved Teslas superchargere, da de er opført uden støtte, men et forslag kan være at tage fritagelse for elafgift fra dem indtil at de åbner for andre.

Det er vel ikke sandsynligt at man vil gå ind og direkte lovgive om prissætning på et frit marked.

Hvis Tesla skal åbne for deres ladere til andre, så må de være berettiget til samme tilskud som de andre operatører.

 • 6
 • 0

Vil det så ikke være enkel logik, og give flest nye BEV for samme sum penge, at give størst tilskud til de mindre elbiler, og så aftrappe tilskuddet opefter til fx 0 for 3-400.000kroners BEV?

Det er også sådan det vil fungere i praksis på grund af registreringsafgiften. Det er ligesom personfradrag, det får millionærer også men det betyder ikke at de undgår skat.

Tværtimod

Hvis tilskuddet gives før afgiftsberegningen, falder de dyere biler endnu mere end de billige, da de så ikke skal svare reg.afgift af den værdi der er skåret væk. De billigere biler har jo allerede fradrag nok til 0 reg.afgift (batteri, selealarmer, antal stjerner i test osv.)

 • 1
 • 2

Tesla kunne vel godt åbne deres ladenet for andre, selvfølgelig mod et passende månedligt gebyr. Gebyret kan så sættes så højt at ingen vil være interesseret i det. For vores politikere har åbenbart ikke tænkt sig at regulere gebyrer og priser ved ladning.

Det er ikke særligt svært. Loven om fritagelse for elafgift laves om så der kun gives fritagelse hvor højeste salgspris er elprisen + 50% og hvor der kan betales med gængse betalingsmidler ved standeren uden abonnement.

Det vil være effektivt overfor Tesla, Clever, Eon og Ionity. Af samme årsag vil det også give et ramaskrig, sådan som effektive indgreb ofte gør.

 • 2
 • 2

Men udvikling tager nu engang tid, uanset hvor gode forskere vi har. Det er sjældent der kommer en med et guldæg.

Helt enig. Der er blot forskel på et begrænset behov og spidslastbehov. I landbruget er maskinerne i perioder nødvendige for at køre i 18-20 timer af 24 i måske en uge afbrudt af vejr. Køling ved ladning i disse spidslastperioder hvor kraftbehovet til såning, harvning mv. langt overstiger de 50 kW. Ved et behov på 100 kW skulle der køres med et batteri på over et ton. De mindre opgaver kan sagtens løses med små maskiner med lange ladepauser, men til de store opgaver er kapaciteten der ikke ,- endnu.

 • 2
 • 2

Folk i lejligheder kan jo godt bruge andre transportmidler for at komme på arbejde (eller slet ikke være på arbejdsmarkedet) og så have bilen til andre gøremål. De vil fortsat have et problem med at lade.

Det er rigtigt. Først til de som ikke er på arbejdsmarkedet, disse kunne lave en kande kaffe, køre ud til en ladestander og drikke kaffen i ro og mag, måske endda krydre livet en en gå tur.

Dermed er der kun de som har bil & arbejde, men ikke bruger bilen til arbejde men til andre gøremål. Når jeg får og alle andre får skiftet fossil ud med strøm og kan lade på vores arbejdspladser, så får disse umanerligt langt mellem tankstationerne og deres benzin bliver dyr. Men hvis disse få vitterligt gider den slags? Så går det nok at de fortsætter på fossiler.

Men vi skal jo ikke omstille i går! Vi kan starte med at få alle med egen indkørsel plus alle der kan lade på arbejdet konverteret til strøm. Jeg ved godt jeg gætter; Men mon ikke vi kunne konvertere 75% af al personbil kørsel allerede i morgen, bare med ovenstående tiltag ? (indkørsler + arbejdspladser)

Så kan resten komme drypvist i takt med at lademuligheder og mindst 100KW ladning bliver normalt selv i de mindre elbiler, og skulle der gå 30 år før de sidste kommer på strøm, så går det nok endda.

 • 1
 • 0

Det vil være effektivt overfor Tesla, Clever, Eon og Ionity. Af samme årsag vil det også give et ramaskrig, sådan som effektive indgreb ofte gør.

Teslas ladestandere er betalt af de de rejer en Telsa. Med de 2,90,- de sælger strømmen til kan de godt tåle normale elafgifter og stadigt tjene en skilling på selve strømmen. Som de mange steder(alle?) selv laver en del af med solceller på taget af deres ladepladser.

Tesla er allerede en pæn god bid foran deres konkurenter på alle aspekter. Et tiltag som du foreslår vil styrke Tesla's forspring markant.

 • 1
 • 1

Det er nok tvivlsomt, om dette forslag i sig selv får Tesla til at åbne de lukkede chargere. Men det vil næppe give udbyderne mere lyst til at investere i ladepunkter i de tyndt besatte områder.

Det vil reducere det antal der er nødvendigt at bygge i tyndt besatte områder til en brøkdel. I dag er situationen at der er fire udbydere og de kræver alle fire at du enten kører i det "rigtige" bilmærke eller at du har tegnet abonnement ved lige dem. At sælge strøm til 6-8 kr/kWh er det samme som at det ikke er en reel lademulighed.

Angående Tesla så kan jeg kun sige, at hvis de er ligeglade med afgiftsfritagelsen, så er der hellere ingen grund til at give den.

 • 1
 • 0

Det er jeg enig i. Hvis Tesla valgte at åbne for adgang til deres ladenetværk, med rimelige priser (2,9 kr/kWh), så vil det fuldstændig udradere Ionity og også være et hårdt slag for eOn/Clever. Desværre tror jeg ikke det er på agendaen.

Teslas model bygger på at ladestanderen automatisk genkender bilen på overførsel af VIN data via ladestikket - helt som foreskrevet af CCS standarden.

Måske er ovenstående grunden til at VAG bilerne ikke overholder denne del af standarden - som de vel at mærke selv har været med til at definere.

Så kan VAG med god grund (undskyldning) sige nej til at tage i mod Teslas tilbud om at dele standere og forsætte med deres eget ladenetværk Ionity - og de tilhørende EU og statstilskud.

 • 3
 • 3

Teslas model bygger på at ladestanderen automatisk genkender bilen på overførsel af VIN data via ladestikket - helt som foreskrevet af CCS standarden.

Det er en anden måde at sige at man skal have abonnement for at kunne lade. Det er ikke acceptabelt. Man skal kunne lade ved betaling direkte ved standeren, og i det tilfælde at bilen overføre noget identitet via ladestikket, så må dette ikke gemmes eller anvendes unødigt jævnfør GDPR.

Dette forhindre ikke at man frivilligt kan gøre brug af Teslas abonnement. Men hvis jeg vil lade og ikke ønsker at Tesla skal spore mit forbrug, så skal det også være muligt.

 • 2
 • 3

At sælge strøm til 6-8 kr/kWh er det samme som at det ikke er en reel lademulighed.

Det er jeg så ikke helt enig i. Hvis f.ex. Clever etablerer et ladepunkt på Lolland eller i Vallensbæk, som er et par af de problemområder, der er nævnt her i tråden, villed et have betydning for muligheden for at benytte el-bil, selvom Clever kræver 6 kr for opladning 'i løs vægt'. De omkringboende kan tegne abonnement hos Clever og dermed få ladning til en lavere pris. Besøgende kan køre ind i området uden at frygte at strande med tomt batteri. De skal betale lidt mere for at komme til en af deres egne ladere - men hellere det end strande.

Derfor skal man ikke ødelægge ladeoperatørernes forretningsmodel medmindre man kan sætte en anden i stedet.

 • 4
 • 4

Det er jeg så ikke helt enig i. Hvis f.ex. Clever etablerer et ladepunkt på Lolland eller i Vallensbæk, som er et par af de problemområder, der er nævnt her i tråden, villed et have betydning for muligheden for at benytte el-bil, selvom Clever kræver 6 kr for opladning 'i løs vægt'.

Jeg kan kun sige at jeg aldrig har og aldrig vil lade til den pris. Og jeg er ret overbevist om at der ikke sælges meget strøm på den måde. Du kan bare tage forbi Ionity i Greve og se, at efter prisen blev sat op, så er der 0, som i slet ingen overhovedet, der lader der. Førhen gik det faktisk ok med op til 4-6 samtidige biler.

Det er lige nu kun Audi der sælger abonnement til Ionity og dem er der simpelthen ikke ret mange af endnu.

 • 2
 • 1

Det er en anden måde at sige at man skal have abonnement for at kunne lade. Det er ikke acceptabelt.

@Baldur Har Tesla fået offentlig støtte ? Hvis ja? Så skal de (efter min mening) åbne for alle til en rimelig lade pris. Hvis nej? Så må de gøre hvad de vil.

Har man fået offentlig støtte til en ladestander skal alle kunne betale med Dankort på samme vilkår som vi tanker benzin og prisen skal fremgå lige så tydeligt som ved tankstationer.

 • 3
 • 0

Har Tesla fået offentlig støtte ?

Tesla har så vidt vides ikke fået offentlig støtte. Men om det er processstrøm de sælger, hvor afgiften jo er lavere ved jeg dog ikke. Spørgsmålet er så om man kan betragte brugen af processstrøm som offentlig støtte?

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle man det?

Du mener måske ikke at en afgiftfritagelse/reduktion kan betragtes som offentlig støtte? Det er vel det samme set fra statskassens synspunkt lige meget om man støtter ladestandere direkte med et beløb man tager ud af statskassen, eller om man accepterer at strøm til ladestandere skal smide færre afgiftskroner i statskassen?

 • 0
 • 0

Er det et argument for, at en Clever stander i Vallensbæk eller på Lolland, hvor der mangler ladepunkter, ikke vil være at betydning for de lokale beboeres mulighed for at vælge elbil?

Misforståelsen er at en lynlader hjælper de lokale. Den er til besøgende. De lokale lader hjemme eller på offentlige AC ladere (max 22 kWh). Hvis jeg har eOn abonnement, så kan jeg ikke besøge en ven på Lolland da den eneste lynlader tilfældigvis er konkurrenten Clever - er det smart? Nu har jeg hverken eon eller Clever fordi jeg kører Tesla og derfor har adgang til Teslas supercharger netværk. Det er synd for dem der kører i elbil fra et andet mærke og ikke ønsker at betale overpris hos eon/clever.

 • 2
 • 0

Jeg ser det mere som en argument for at Ionitys forretnings model må ændres på grund af konkurrencen fra andre lademuligheder. Ganske ligesom Clever for et par uger siden satte prisen for ladning i løs vægt ned med en daler pr kilowattime.

Ionity forretningsmodel er at hjælpe ejerne med at sælge biler. Den er ikke at sælge strøm til dig og mig, medmindre vi køber en bil hos en af de virksomheder der er med i Ionity.

De har så taget imod EU støtte og som betingelse herfor skal de give alle adgang til at lade. De ønsker dog ikke at leve op til det krav, så derfor sætter man prisen så at der de facto ikke er nogen der vil gøre brug af det.

eOn og Clever har ligeledes taget imod statsstøtte og er tilsvarende underlagt at skulle give alle adgang. Det ønsker de dog ikke, da deres forretningsmodel er at sælge abonnementer. Derfor sætter man prisen, så er der de facto ikke er nogen der vil gøre brug af at lade uden abonnement.

Tesla har ikke taget imod statsstøtte og kan derfor gøre som de vil. Det ændrer dog ikke på at det er dumt. Og vi har som samfund mulighed for at lægge pres på dem, ved at fratage dem en afgiftsfritagelse på strøm. Hvorfor skulle vi lade dem få den afgiftsfritagelse, hvis ikke de vil medvirke til at bygge en åben infrastruktur?

 • 2
 • 0

eOn og Clever har ligeledes taget imod statsstøtte og er tilsvarende underlagt at skulle give alle adgang.

Tesla har ikke taget imod statsstøtte og kan derfor gøre som de vil.

Jeg var ikke klar over, at Clever har modtaget statstøtte, men det er nok rigtigt. Derimod mener jeg ikke at kravet om åbenhed for alle er knyttet til støtten. Kravet står i BEK nr 473 af 08/05/2018, hvor der står

§ 5 a. Alle offentligt tilgængelige ladestandere skal også give brugere af elektriske køretøjer mulighed for opladning på ad hoc-basis, uden at de skal indgå en kontrakt med den pågældende elektricitetsleverandør eller operatør.

Den gælder såvidt jeg forstår afgrænsningsteksten ikke ladestandre etablere før 2018. Den er derimod ikke afhængig af, om operatøren har fået statsstøtte.

Der står ikke i bekendtgørelsen noget om prissætningen, men i det direktiv, der skal gennemføre , står der

Medlemsstaterne sørger for, at de priser, der opkræves af operatører af offentligt tilgængelige ladestandere, er rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende.

Og så konkret til Ionity: Ionitys primære formål er at støtte salget af elbiler, på samme måde som Tesla ladenetværk er etableret for at sikre Teslas position. Derfor skal de sikre, at deres ladestandere er tilgængelige for de relevante bilmærker. Men det giver ikke mening at ladestanderne står tomme i stedet for at tjene penge. Det gavner hverken kassen eller Audi. De kunne måske få kunder med på prisen på stationer, der er placeret, hvor der ikke er andre. Men hvis der er andre og billigere ladere i nærheden, kører man forbi dem.

 • 1
 • 0

Det er en anden måde at sige at man skal have abonnement for at kunne lade. Det er ikke acceptabelt. Man skal kunne lade ved betaling direkte ved standeren

Du vil altså gerne gøre det dyrere for alle ved at der skal være kortlæser til kreditkort på hver ladestander?

Men hvis jeg vil lade og ikke ønsker at Tesla skal spore mit forbrug, så skal det også være muligt.

Brug et andet ladenetværk. Det er den billigste løsning for alle.

Tesla har ikke taget imod statsstøtte og kan derfor gøre som de vil. Det ændrer dog ikke på at det er dumt. Og vi har som samfund mulighed for at lægge pres på dem, ved at fratage dem en afgiftsfritagelse på strøm. Hvorfor skulle vi lade dem få den afgiftsfritagelse, hvis ikke de vil medvirke til at bygge en åben infrastruktur?

Du vil straffe et firma der har opbygget et godt ladenetværk til kunder og belønne de firmaer der ikke har villet investere i et ordentligt ladenetværk. Jeg kan ikke forstå din logik.

Ionity burde vel opstille mindst 2 ladestandere hver gang Tesla opstiller en, men når året er omme så har Tesla sikkert opstillet flere ladestandere end Ionity.

Og så konkret til Ionity: Ionitys primære formål er at støtte salget af elbiler, på samme måde som Tesla ladenetværk er etableret for at sikre Teslas position.

Ifølge Ionitys CEO så er deres formål at tjene penge til ejerne af selskabet. Teslas formål med deres ladenet er selvfølgelig også at tjene penge, men ud fra ideen om at jo bedre et ladenetværk vi laver, jo flere kan vi få til at købe en af vores biler, så vi kan lave et endnu bedre ladenetværk og få endnu flere købere. Så de kører efter to vidt forskellige filosofier.

Og jeg har ingen Tesla og heller ikke aktier i Tesla, men derfor synes jeg stadigvæk ikke at man skal straffe Tesla fordi de har det bedste ladenetværk. Lad konkurrenterne komme igang med at bygge ladenetværk og lad de frie markedskræfter virke.

Tesla har lavet den billigste og nemmest løsning til hurtigladning og afregning. Rfid læser og læser til kreditkort gør det kun dyrere, plus det koster lidt ekstra tid. Og hvis vi skal tro vores politikere så er tid enorm kostbar.

 • 2
 • 1

Jeg var ikke klar over, at Clever har modtaget statstøtte, men det er nok rigtigt. Derimod mener jeg ikke at kravet om åbenhed for alle er knyttet til støtten. Kravet står i BEK nr 473 af 08/05/2018, hvor der står

§ 5 a. Alle offentligt tilgængelige ladestandere skal også give brugere af elektriske køretøjer mulighed for opladning på ad hoc-basis, uden at de skal indgå en kontrakt med den pågældende elektricitetsleverandør eller operatør.

Den gælder såvidt jeg forstår afgrænsningsteksten ikke ladestandre etablere før 2018. Den er derimod ikke afhængig af, om operatøren har fået statsstøtte.

Jeg kendte ikke denne bekendtgørelse så tak for det. Jeg var af den opfattelse, at kravet kommer fra det udbudsmateriale der ligge bag statsstøtten. Eksempelvis har Clever/Eon samarbejdet om at vinde et udbud om at opstille lynladere på statens motorvejsrastepladser og her har det været et krav.

Der står følgende i bekendtgørelsen:

"Bestemmelserne i §§5a og 9a finder dog først anvendelse fra den 1. juli 2018, hvorefter de finder anvendelse på både nye og eksisterende ladestandere".

Altså både nye og eksisterende ladestandere. Det gælder også for Tesla såfremt deres ladere betragtes som offentligt tilgængelige. Det defineres således:

"Offentligt tilgængelig ladestander eller tankstation: En ladestander eller tankstation til forsyning med et alternativt brændstof, som giver ikkediskriminerende adgang for brugere. Ikkediskriminerende adgang kan omfatte forskellige vilkår for godkendelse, anvendelse og betaling"

Jeg er ikke jurist og kan derfor ikke helt afgøre om Tesla kan undslå sig ved simpelthen ved at være "diskriminerende". Jeg tror de har et problem med formuleringen "kan omfatte forskellige vilkår for godkendelse, anvende og betaling" - med andre ord, de kan godt være ikkediskriminerende selvom det kun er Tesla ejere der må bruge anlægget. Jeg skal ikke være forpligtet til at have mit kreditkort registreret hos Tesla for at kunne bruge anlægget. En ven der låner min Tesla skal have mulighed for at lade den op, uden at beløbet automatisk trækkes via min Tesla konto og i øvrigt også uden at det registreres og afsløres overfor ejeren af bilen.

Men mere interessant, er Tesla faktisk forpligtet til at åbne for alle jævnfør denne bekendtgørelse?

Der står ikke i bekendtgørelsen noget om prissætningen, men i det direktiv, der skal gennemføre , står der

Medlemsstaterne sørger for, at de priser, der opkræves af operatører af offentligt tilgængelige ladestandere, er rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende.

Og så konkret til Ionity: Ionitys primære formål er at støtte salget af elbiler, på samme måde som Tesla ladenetværk er etableret for at sikre Teslas position. Derfor skal de sikre, at deres ladestandere er tilgængelige for de relevante bilmærker. Men det giver ikke mening at ladestanderne står tomme i stedet for at tjene penge. Det gavner hverken kassen eller Audi. De kunne måske få kunder med på prisen på stationer, der er placeret, hvor der ikke er andre. Men hvis der er andre og billigere ladere i nærheden, kører man forbi dem.

Historien bag både Ionity og den amerikanske pedant Electrify America er at VW som en del af forliget efter dieselskandalen forpligtigede sig til at etablere et ladenetværk. Det er formålet. Myndighederne mener at formålet er at fremme elbiler, men VW og de øvrige parter har ikke nødvendigvis samme formål. VW ønsker ikke at støtte salget af elbiler helt generelt men kun salget af elbiler produceret af VW.

Man har samtidig skelet til Tesla som har stor success med deres lukkede Supercharger netværk. Du får kun adgang til verdens største og mest effektive netværk af lynladere hvis du køber en Tesla. Det har solgt en del biler. Og det ønsker tyskerne at kopiere med Ionity.

Tesla SC og Ionity har derfor det tilfælles at det er en pointe at de andre ikke får lov til at lade. Formålet er IKKE at tjene penge på at sælge strøm og derfor er det irrelevant at Ionity i Greve står ledig lige nu. Den bliver fyldt op med VW, Audi etc når de har fået pumpet nogle biler ud.

Det er planen. Folk i Kia og Huandai er ikke velkomne. De kan bygge deres eget ladenetværk. Er det vi vil? Et ladenetværk per bilmærke, et ladenetværk per operatør og kun reel adgang for folk med abonnement?

Clever og Eon har en forretningsmodel der går ud på at sælge abonnement. De har vurderet at de tjener flest penge på den måde. De er så nu tvungne til at åbne op for dem der ikke har abonnement, men der står ikke noget om pris. De har dog fået kolde føder og nedsat prisen fra 8 kr/kWh til 6 kr/kWh - det handler ikke om at de tror vi er flere der gider købe til 6 kr men kun om at man frygter at 8 kr alligevel var for meget for myndighederne. Sandheden er at både 8 og 6 kr per kWh er en omgåelse af kravet om at åbne op.

 • 2
 • 0

Det har så ikke lige passet Ionity at bekræfte den pressemeddelse eller at opdatere deres side, selvom det er længe siden. Mon handlen gik i vasken? Det er også fortsat kun hos Audi at du kan køre til en rimelig pris:

https://e-tron.charging-service.audi/web/a...

2,40 kr/kWh hvis du køber en Audi E-Tron, gratis det første år herefter abonnement på 139/måned. Alle andre betaler pt. 6,20 kr/kWh.

 • 1
 • 0

Svaret er: "The participation of the group is subject to clearance by the competent merger control authorities".

Det er med andre ord ikke godkendt endnu.

Ændrer i øvrigt intet ved pointen.

 • 0
 • 0

Der skal gøres noget. Det er efterhånden klart at vi skal gøre noget ved klimaforandringerne. Det må også ligge fast, at en holdning som "det er ligemeget hvad danmark gør" ikke er konstruktiv.

Men at vi skal lave en massiv omvendt Robin Hood er jeg ikke enig i. Det nytter ikke at se elbiler som et produkt, man kan ikke sammenligne en Tesla med en Zoe. Zoe er jo fin hvis man skal på indkøb eller rundt i byen, kort sagt relativ korte ture, hvor den udmærket erstatter andre køretøjer f.x. teslaen som fylder mere i trafikken, eller en benzin/diesel bil som dårligt når op på driftstemperatur, hvorfor den forurener uforholdsvist meget, også fordi den ofte holder ubelastet, men til turen Kbh Århus retur er Zoe i realiteten ikke et alternativ, det er Teslaen, og benzin/dieselen er også ok, den når drifttemperatur og bruger lidt spildvarme i kabinen.

Om hvis man lader sin elbil hjemme eller ude bør være underordnet, hvis man i EU regi simpelthen lagde en afgift på mellem 2 og 5000 euro på elbiler som ikke kunne tilsluttes en standardlader som alle elbilproducenter tilsluttede sig, ville ladestanderne hurtigt blive langt bedre.

Hvis man lader når der produceres el fossilt, bør man betale fuld pris. At oplade når der er stort overskud af VE bør være meget billigt, (det bør andre former for elforbrug også)

 • 2
 • 0

Der er mange der tror at vindmøller og solparker er statsejendom. Hvis vindmøllerne ikke kan få en acceptabel pris for deres varer så stoppes de. Så hvis man tror at kunne oplade billigt når der er et stort overskud af VE er den tro i klasse med at tro på julemanden.

 • 3
 • 8

Hvis vindmøllerne ikke kan få en acceptabel pris for deres varer så stoppes de. Så hvis man tror at kunne oplade billigt når der er et stort overskud af VE er den tro i klasse med at tro på julemanden.

Udbud og efterspørgsel.

Vil alle lade når der storm, er der ikke nogen billig strøm! Men det udelukker ikke at der kan være store mændger VE i systemet, da nogle vil vægte VE frem for pris.

Men vi mangler nogle elselskaber som ikke vil "plyndre" de privatkunder der vil være med på at elselskabet styrer deres fleksible forbrug.

Mig bekendt er der vist kun to, ret små, selskaber der samler kunder til fleksforbrug, og det stadigt i en noget amputeret version af hvor vi gerne skulle hen.

 • 3
 • 0

Udbud og efterspørgsel. Michael du har en halv sandhed, fejlen er at prisen ikke påvirkes nævneværdig af udbud og efterspørgsel. Når vi forbruger en kwh betaler vi ca 2 kr. heraf er ca 1,80 kr afgift, den afgift ændrer sig ikke i forhold til udbud og efterspørgsel prisen på el svinger fra ca 0 til omkring 25 øre. det er klart at når prisen er 0 stoppes der møller, men hvis prisen for forbrugeren faldt med samme eller næsten samme %vise faktor, ville forbruget måske stige når der er rigeligt VE og falde når der er mindre VE og dermed stigende priser.

Det nuværende afgiftsystem har sat den regulering du sætter din ud af drift. Man sparer ikke en øre ved at udskyde sit forbrug til der er rigeligt VE. Det betyder at vi skal have store fossile reserver kørende.

 • 2
 • 1

Der vil blive mangel på råstoffer som cobalt, lithium og REE, hvis verden fortsætter med udbygning af grøn teknologi som solceller, vindmøller, elbiler og lagringsbatterier. Selv i dag er der problemer: Cobalt udvindes for en stor dels vedkommende i Congo med brug af børnearbejde og lithium udvindes i Chile med store miljøskader til følge. Der vil gå mindst 10 år for at produktioner af nævnte stoffer kan følge med efterspørgslen. Og er kravet også at udvindningen skal foregå miljø-og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt uden en voldsom CO₂ udledning til følge, så kommer der til at gå endnu længre. Derfor bør vindmøller, solcelller og elbiler brandskattes indtil de fornødne råstoffer kan fremskaffes på en etisk forsvarlig måde.

 • 2
 • 13

Der vil blive mangel på råstoffer som cobalt, lithium og REE

Hvorfor skulle der blive mangel på de råstoffer, når vi for eksempel kan bruge platin i katalysatorer på udstødning til biler, og platin er 20 gange mere sjældent end guld.

Cobalt udvindes for en stor dels vedkommende i Congo med brug af børnearbejde og lithium udvindes i Chile med store miljøskader til følge.

Nu har den største kobolt producent stoppet produktionen af kobolt i Congo, så nu er flere voksne blevet arbejdsløs og deres børn skal derfor hjælpe til med at tjene til føden. Heldigvis er der slet ingen problemer med udvindingen af olie og gas.

Men har du fuld kontrol over at alt det du køber ikke er fremstillet ved hjælp af børnearbejde, for jeg er temmelig sikker på at du ligesom os andre ofte køber noget hvor der har været brugt børnearbejde, men kun ved kobolt er det åbenbart et problem, selvom langt de fleste børnearbejdere arbejder ved landbruget.

Hvis olieindustrien havde fundet olie i lithium trekanten, så havde de allerede været i fuld gang med at udvinde olie der, uden at tage hensyn til miljøet, for vi har endnu tilgode at se olieindustrien tage hensyn til naturen og miljøet medmindre de har fået en kæmpe pose penge fra diverse statskasser.

Derfor bør vindmøller, solcelller og elbiler brandskattes indtil de fornødne råstoffer kan fremskaffes på en etisk forsvarlig måde.

Skal vi så også brandbeskatte olieindustrien, bilindustrien og landbruget, indtil de kan producere på en etisk for natur og miljø forsvarlig måde.

Måske du fremover skulle til at kontrollere meget nøjagtig hvordan og under hvilke forhold dine varer er produceret. Men det vil nok ikke blive meget du kan købe hvis de alle skal opfylde dine krav og de krav skal gælde for alt det du køber.

 • 7
 • 1

Der vil blive mangel på råstoffer som cobalt, lithium og REE, hvis verden fortsætter med udbygning af grøn teknologi som solceller, vindmøller, elbiler og lagringsbatterier. Selv i dag er der problemer: Cobalt udvindes for en stor dels

Det er utroligt så meget FUD der kan spredes - selv på er seriøst site somnkng.dk. Jeg kan godt forstå at mennesker uden den store indsigt bliver forvirrede når de læser sådan noget sludder som Jespers indlæg @Jesper: vær rar at holde dig til diskussioner hvor du rent faktisk bidrager med viden i stedet for at sprede usikkerhed og uvidenhed.

 • 11
 • 3

........for alle Jens Kjellerup......For Jesper Ørsted har ikke i de 20 år vi begge har været her sitet kommet med usaglige indlæg.

Men hellere ramme ved siden af end slet ikke at ramme, når man er i moppehjørnet, fordi den tekniske indsigt ikke nødvendigvis er tilstede hos en kommunalt ansat.

Jeg havde en Chef hos Foss der hed Per Kjellerup, han kunne ikke lide at jeg kontrollerede firmaets SAP´s udskrifter, selv om han sagtens kunne se at en månedsløn på 11 kroner var lidt lavt........thi for ham var SAP´s resultater sandheden.

Så istedet for at kritisere Jespers udsagn, læs på lektien og og argumenter med en brugbar viden, der belyser at Jespers udsagn ikke holder vand. Det vil være til gavn for os alle.

 • 3
 • 9

@Bjarke og @Jesper. Ok vi tager lige nogle helt basale fakta (og ja Bjarke ,fakta kan godt komme fra en kommunal ansat - og nej jeg har ingen slægtninge der hedder Per så hvorfor din Per Kjellerup skal blandes ind i denne diskussion må du lige redegøre for) LIthium er et af de hyppigst forekommende metaller i jordskorpen. Rigtigt mange af de Li-ion batterier der laves er uden cobalt idet de er Lithium-phosfor-jern baserede. Det er disse formler man i vid udstrækning forsøger at bygge fremtidens batterier på. Når det er sagt så er der stadig mange batterifabrikanter der bygger på NCM og MCA formlerne.

Tesla, som nok er den der har størst erfaring med at batterier med høj kapacitet i masse produktion, har nedbragt deres forbrug af cobalt til mindre end 3% af indholdet i deres batterier. Deres seneste batteripakker til deres kinesiske produktion bliver for modellen med lille batteri et LiPoFe batteri - der indeholder 0% Cobalt. Der ud over har Tesla købt al sit cobalt til deres MCA celler i Canada og på Phillippinerne.

Desværre er ser det lidt anderledes ud for de europæiske bilfabrikanter. VW oplyste i starten af året at deres caller indeholder 14% Cobalt men at de ligesom Tesla har en målsætning om at komme ned på 0% indenfor en oevrskuelig fremtid. De kommer nok efter det indenfor en overskuelig årrække.

Hvad angår Lithium produktionen i Chile - ja den bruger vand og den giver problemer med salte der skulle ud i omgivelserne - det er problemer der skal løses. Men det problem er vel mindre en de problemer olieudvindingen skaber i Niger deltaet, I Venezuela, Brasilien, i Golf området ja selv i vores egne af verden med fracking og oliespild - hvor meget var det lige Mærsk- nu Total "spildte" hver dag til omgivelserne i Nordsøen, hvordan var det lige med Exxon Valdez og Shell boreplatformen i den meksikanske golf (kan ikke huske navnet)?

Så nej, ingen teknologi er uden effekt på omgivelserne - men hvad er så vigtigst?

 • 1 - At vi forsætter med at forurene omgivelserne med oliespild og gasudslip, Brænder fossiler af og ødelægger klimaet bruger enorme mængder af energi på at eftersøge, udvinde transportere raffinere og transportere fossiler for at forsyne vores transportenheder med energi, så de kan brænde fossilerne af og lukke endnu mere CO2 ud i atmosfæren.

  • 2 - at vi begynder at anvende elbaserede energiformer som batterier og lignende, som forsynes med energi fra vedvarende kilder.

Hvis du mest er til 1) at vi skal fortsætte som hidtil giver det ikke mening at diskutere videre - gabet er for stort.

Hvis du er til 2 - så lad os diskutere hvordan vi kan sikre en miljøvenlig omstilling med genbrug af materialer og maskinmal udnyttelse af den vedvarende energi vi kan producere.

 • 5
 • 2

Hvorfor skulle der blive mangel på de råstoffer, når vi for eksempel kan bruge platin i katalysatorer på udstødning til biler, og platin er 20 gange mere sjældent end guld.

Mangel og sjældenhed er ikke (nødvendigvis) det samme. Problemet hidrører fra det faktum, at den grønne omstilling på verdensplan vil sluge meget større mængder af cobalt/lithium/REE end udvindingen af disse stoffer er gearet til og at det vil tage mindst 10 år at øge råstofudvindingen tilstrækkeligt ved at åbne nye miner og det er i bedste fald. Skal udvindingen også tage hensyn til CO₂ udledning, børnearbejde, underbetaling, slavearbejde, undgåelse af konfliktmineraler mv., så kan det godt tage meget længere tid. Udover naturligvis det politiske: Kina sidder i dag på over 90% af verdens REE produktion, skal vi fortsat acceptere en fuldstændig kinesisk REE dominans eller skal vi satse på at åbne miner andre steder, f.eks. Grønland, men her modsætter de sig udvindingen af REE, fordi der så også kommer uran op af jorden. Prøv at løse cirklens kvadratur!

 • 3
 • 2

Tesla, som nok er den der har størst erfaring med at batterier med høj kapacitet i masse produktion, har nedbragt deres forbrug af cobalt til mindre end 3% af indholdet i deres batterier. Deres seneste batteripakker til deres kinesiske produktion bliver for modellen med lille batteri et LiPoFe batteri - der indeholder 0% Cobalt. Der ud over har Tesla købt al sit cobalt til deres MCA celler i Canada og på Phillippinerne.

Desværre er ser det lidt anderledes ud for de europæiske bilfabrikanter. VW oplyste i starten af året at deres caller indeholder 14% Cobalt men at de ligesom Tesla har en målsætning om at komme ned på 0% indenfor en oevrskuelig fremtid. De kommer nok efter det indenfor en overskuelig årrække.

Her har vi igen det sædvanlige Teslafan snak. Har Tesla bedre erfaring med batteriproduktion, end LG f.eks?

Det er ikke meget mere end et pr. måneder siden at man kunne læse på Teslafan sider, at Tesla 3 batteri teknologi med mange relative små runde batterier, bygget i et sindrigt system, og med et effektivt kølingssystem var mange år foran konkurrenterne. Konkurrenternes punch og prisma celler kunne slet ikke følge med Teslas banebrydende batteriteknologi. Samtidig har vi igen og igen hørt på at Tesla med deres store batteripakker, har vist den eneste rigtig vej at gå. Sjovt er det så at finde ud af at Tesla nu i Kina, vil til at bruge en batteripakke opbygget af lav densitet prismatiske celler, som giver en Tesla 3 ca 300km rækkevidde.

Ikke at jeg synes det er dumt af Tesla. Det er da et overordentligt fornuftigt træk, at udvide batteri sortimentet med nogle batterieceller man kan få billigt og i store mængder, og som man kan opbygge nogle meget simplere batteripakker med. Mig bekendt er der ikke nogen der kopier Teslas batteriteknologi med mange små runde celler, men Tesla begynder nu at kopier de andres måde at bygge batterier på, så hvem er førende?

Vedrørende kobolt, så hjælper det jo ikke at købe den i Canada, når den alligevel oprindelig kommer fra Congo.

https://electrek.co/2020/01/15/tesla-secur...

En ting til som er hver at bemærke og som Teslafansene har overset , at Tesla er den eneste elbilsproducent, der har et sagsanlæg vedr. børnearbejde i Congo hængenede over hovedet.

https://www.theguardian.com/global-develop...

Teslas forbrug af kun 3% kobolt, er mig bekendt kun noget vi ved fra Tesla, og det står ikke helt klart for mig, om det er på celleniveau eller på batteripakke niveau.

At VW skulle bruge 14% kobolt i deres battericeller i deres ID3, er jeg også tvivlende overfor, da jeg mener at de bruger LG NCM 811, som kun indeholde ca . 10% kobolt på celleniveau.

Der sker en masse spændende ting på batterifronten, og jeg skal da ikke afvise at Tesla har nogle gode kort på hånden, men da Tesla har kørt sin makker ud på et sidespor, og trumfen endnu ikke er valgt, så kan det sagtens vise sig at Tesla taber til sidst.

 • 0
 • 4

"Ligesom det i dag er tilfældet på benzinmarkedet, bør målet være, at elbiler på farten i fremtiden vil lade på steder med den bedste placering, nemmeste betaling, laveste pris, hurtigste ladetid og bedste faciliteter. Det kræver dog, at rammerne for fri og lige konkurrence er på plads. Markedet belønner dem, der har fokus på forbrugernes behov og straffer grådighed. Derfor bør der langt mere fokus på konkurrence. Det er afgørende, at der kommer mere fokus på, hvordan ladepladser og tilskud tildeles."

"Drivkraft Danmark mener, at der er behov for en national strategi for udrulning af ladeinfrastruktur. Vi skal væk fra små puljer og tilskud og over til et system, hvor der skabes gennemsigtige rammer for markedet. Det kan nogle steder være nødvendigt med støtte til en start, men der er behov for, at der i højere grad fokuseres på, hvad der er økonomisk bæredygtigt på den lange bane. Det bør for eksempel ikke i sig selv være et mål at opstille mange ladestandere, men at få de rigtige ladestandere op de rigtige steder. Det kan markedet og fri konkurrence bidrage effektivt til – også på steder, hvor det ikke er rentabelt at drive en ladestander, men hvor der er behov for det ud fra et samfundshensyn."

https://energiwatch.dk/Energinyt/Energisel...

 • 0
 • 0

"Der skal være frihed for alle virksomheder til at sammensætte abonnementer og priser for at finde de produkter, elbilisterne foretrækker. Opladning af elbiler er ikke det samme som at sælge benzin, skriver Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance."

"Derfor har elbilbranchen sammen med FDM foreslået, at Vejdirektoratet kan være med til at fremme udbygningen af ladenetværket ved at foretage nogle af de dyre investeringer, især tilslutningen til elnettet på rastepladser langs motorvejsnettet og derefter leje dem ud til ladestanderoperatører. Det vil gøre det attraktivt for alle at investere mere i ladestandere. Samtidig er Vejdirektoratet i sin gode ret til at stille krav om priser for opladning til kunder, der ikke har abonnement."

https://energiwatch.dk/Energinyt/Cleantech...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten