Klimarådet: Derfor er det OK, at danskerne får flere biler

Illustration: photoglory8 / Bigstock

I sidste uge udgav Klimarådet en analyse, der beskriver, hvordan der kan sættes skub i elbilernes indtog på de danske veje. 500.000 elbiler i 2030 lyder målet, hvilket vil svare til 17 procent af den samlede bilpark.

Læs også: Klimarådet: Giv danskerne tilskud til 100.000 nye elbiler

Analysen tager udgangspunkt i en prognose fra Landstrafikmodellen, der konkluderer, at den samlede bilpark vil vokse fra 2,6 millioner biler i dag til 2,9 millioner biler i Danmark i 2030.

Ifølge rådets analyse vil antallet af fossilbiler derfor falde med 200.000 i runde tal, hvis der skal gøres plads til 500.000 nye elbiler i bilparken i 2030. Men samtidig med at Klimarådet sigter mod flere elbiler på vejene, vil den danske bilpark samlet set blive ved med at vokse.

Ingeniøren har kontaktet Niels Buus Kristensen fra Klimarådet for at høre, hvordan en voksende bilpark hænger sammen med rådets indsats om at rådgive i retning af et lavemissionsamfund i 2050. Han mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at sætte loft over antallet af biler på vejene.

»Vi tager hånd om problemstillingen med samfundsøkonomiske briller. Som vi skrev i Klimarådets hovedrapport fra 2017, er det ikke en god idé at mindske mængden af biler og kørsel generelt. Det kan give god mening at begrænse bilkørslen i byerne, hvor trængslen og miljøbelastningen er størst, men generel reduktion af kørslen og antallet af biler er en samfundsøkonomisk ret dyr måde at begrænse CO2-udslippet,« siger han.

Er det klimamæssigt en god løsning at forøge bilparken?

»Vi har ikke et mål om at reducere bilparken. Vi forholder os til en fremskrivning for, hvordan antallet af biler vil udvikle sig, og så kigger vi på, hvordan bestanden af elbiler eller andre nuludslipsbiler gradvist kan udgøre hele den fremtidige bilpark. Vi har undersøgt forskellige omstillingsvirkemidler, og som sagt kommer en generel nedbringelse af biltrafikken og bilparken ind som en samfundsøkonomisk ret dyr løsning.«

Men vil det ikke også hjælpe mere i miljømæssig forstand?

»Jo, men alt forbrug og produktion er jo klimabelastende. Transportområdet og bilerne er en af de store udfordringer, men vi prøver at løse udfordringerne på den måde, som er samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt.«

»Så er det da klart, at hvis det mod forventning viser sig, at vi ikke kan omstille bilerne til vedvarende energi, så kunne vi blive nødt til at reducere trafikken på en eller anden måde for at nå vores målsætning. Men hele tankegangen er jo, at den eneste måde, vi kan løse problemet på, er ved at overgå til vedvarende energi. Der er ingen, der forestiller sig, at vi kan nedbringe trafikken og effektivisere de eksisterende biler til at nå det langsigtede klimamål. Det vil kræve urealistisk store reduktioner af biltrafikken.«

Men er det en god idé rent miljømæssigt at forøge bilparken?

»Det forholder jeg mig ikke til. Vi tager udgangspunkt i de målsætninger, og dem rådgiver vi om, hvordan man kan opnå. Selvfølgelig er det negativt, at der kommer et større CO2-udslip fra bilerne på samme måde som uheld, støj og trængsel. Men på plussiden kommer der så også en række samfundsmæssige gevinster ved de flere biler. Det er denne afvejning, som ligger bag de samfundsøkonomiske beregninger, og der er derfor, vi er nået frem til, at det er et dyrt tiltag generelt at nedbringe trafikken og bilparken.«

Læs også: Skeptisk minister: Giver milliard-tilskud til elbiler mening?

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det et problem eller en chance? Skal vi ikke lige slå fast at det er totalt ligegyldigt for den globale opvarmning hvad vi gør i Danmark. Danmarks befolkning er på størrelse med en bydel i fx Shanghai.

Det vi skal er at drive forretning og udnytte de nye teknikker bedst muligt, som konsulenter i udlandet, indenfor forskning eller hvis et projekt faktisk har en nyttevirkning inden for investeringshorizonten.

Vi må ikke lade os lede af fanatikere som prøver at frelse verden ved at give totalt ligegyldige bidrag til løsning af verdens problemer på Danmarks omkostning. Desværre er det netop disse fanatikere som råber højst og som politikerne kan høre.

Lad os dog få lidt realisme ind i debatten.

 • 10
 • 26

Der er rigtigt mange faktorer inde over klimaændringerne, og nogle er menneskeskabte, bl.a. overbefolkning, fældning af skove, kæmpe byer, flere og flere fly i luften (uden partikelfilter) o.s.v. Men, men, der har altid været klimaændringer på jorden.

Vikingerne boede på grønland i flere hundrede år, de høstede korn (til mjød) holdt husdyr o.s.v, så kom der en istid, og det var overstået - vikingerne opgav Grønland ( isbjørnene overlevede uden is!). Og vi har haft mange istider (Svenskerne gik over Lillebælt og Storebælt under Svenskekrigen, - vandene var frosset til!) og derefter mellemistider. Varmere perioder og så koldere igen: f.eks Themsen frøs til is om vinteren (den lille istid), der var boder og liv på floden. O.s.v. Læs mere på min bog: "Jordens Klima" Udkommer om nogle dage, se mere her:

http://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-histo...

 • 4
 • 19

Løsningen er i højere grad samkørsel for enhver forurening vil give negative samfundsmæssige omkostninger på både kort og på lang sigt. Så måske du hellere skulle spørge dig selv om hvor mange gange man skal køre forbi bageren fordi der ingen p-plads er indenfor en afstand man gider gå og om det af flere årsager ikke er smartere at gå eller tage cyklen? Frisk i erindringen står at mens vi sad på Volksparkstadion og så Danmark - Brasilien holdt mange stadig i kø på motorvejen og nåede først frem da kampen var slut eller valgte at vende om og sådan man vel også bruge en lørdag og mange liter brændstof på :)

 • 5
 • 2

Per Mzanti-Andersen

Det fungerer ligesom i en flyver når iltmaskerne falder ned.

Man skal først sørge for sidemanden (hvis hyn ikke kan) og først derefter tage sin egen maske på.

Og med hensyn til biler , så er elektriske at foretrække PGA forureningen, det er meget vigtigere end CO2 bidraget til kloden. Forureningen er nemlig her og nu!

 • 0
 • 14

@kasper friis Din kommentar er helt på sin plads, bortset fra at Pers kommentar var meget relevant, og at det er Jens Ole Stilling, der ikke har hørt efter i flyet.

 • 4
 • 0

Hej.

Klimarådet har lavet en anelyse m.h.t. biler / elbiler. Jeg har før læst materiale fra Klimarådet, men jeg har vist ikke læst hele denne anelyse. I Ingeniørens artikel står der ordret om Klimarådets anelyse : "Analysen tager udgangspunkt i en prognose fra Landstrafikmodellen, der konkluderer, at den samlede bilpark vil vokse fra 2,6 millioner biler i dag til 2,9 millioner biler i Danmark i 2030 ".

Jeg kan fortælle, at der er stor usikkerhed om tallet på 2,9 milioner biler i 2030. I en af de danske rapporter eller andet materiale fra danske fagfolk, som jeg har læst de senere år, er der nemlig en spådom om, at der vil være langt flere end 2,9 personbiler i 2030. Så tag tallene med et gran salt.

På den ene side synes jeg at det er godt, hvis mange singler og familier i lavindkomst-grupperne har råd til en ny eller lettere brugt miljøvenlig og sikker bil med meget sikkerheds-udstyr i 2030. Folk ude på landet, gangbesværede og ældre kan have behov for en bil. Og det er rart for familier med flere børn at have en bil.

Men på den anden side er det måske ikke godt for miljø og klima, hvis der i 2030 kører alt for mange personbiler rundt eller hvis man kører alt for lange ture i bilerne. Idag er flere af os personer, der bor i de store byer, meget trætte af alle de personbiler, der kører rundt i disse store byer. Det er dumt, at der ofte kun sidder en person eller to personer i disse biler. Det bliver aldrig grønt eller optimalt med kun en person i en bil. Og elbiler bliver aldrig mere klima-venlige og miljø-venlige end elcykler eller almindelige cykler.

Så hvis man ikke skal køre lange ture vil det ofte være godt at udskifte sin personbil med elcykel eller almindelig cykel. Og i visse tilfælde vil fremtidens forhåbentlig grønne KOLLEKTIVE TRAFIK af og til vist være mere grøn end elbiler.

Måske vil det også være mere miljø/klima-venligt at erstatte elbilen med el-scootere/knallerter uden kabine, el-kabinescootere eller andre små el-køretøjer med kabine.

Venlig hilsen Jan, Ideudvikler Projekt Trafiksikkerhed m.m.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten