Klimarådet: Danmark når ikke 6 ud af 8 klimamål med nuværende politik

Illustration: MI grafik

Tempoet i den grønne omstilling skal sættes gevaldigt op, hvis Danmark skal nå målet om at blive en klimaneutral nation i 2050. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, som Klimarådet præsenterer i dag.

I den årlige rapport gøres der status over, hvor langt Danmark er nået med de nationale målsætninger og internationale forpligtelser på klima- og energiområdet.

Og der langt vej endnu. Ifølge Klimarådet er det kun to ud af otte grønne målsætninger, der kan siges at være opfyldt med de politiske tiltag, der er besluttet på nuværende tidspunkt.

Flere uopfyldte forpligtelser

Frem mod 2030 har Danmark en række forpligtelser og delmål, der skal sikre udviklingen mod den grønne omstilling. Fælles for størstedelen af dem er, at de ifølge Klimarådets rapport ikke ser ud til at blive opfyldt med den nuværende politik.

Det gælder blandt andet EU-forpligtelsen om at reducere udledningerne af drivhusgas i ikke-kvotesektoren (biler, bønder og boliger) med 39 procent i 2030 i forhold til 2005-niveau. I perioden 2020-2030 har de enkelte lande såkaldte udledningsrettigheder, som sætter rammerne for, hvor meget man må udlede hvert år i løbet af den tiårige periode.

Læs også: Analyse: Sådan strikker regeringen sit vigtigste våben i ny klimaplan sammen ved skrivebordet

Udledningsrettighederne må gerne overskrides i enkelte år, hvis man bare sørger for at udlede tilsvarende mindre i de andre år. Ifølge rapporten forventes Danmark at overskride sine udledningsrettigheder i samtlige år frem mod 2030.

Blandt de andre forpligtelser for 2030, der ikke kan opfyldes med den politik, som er vedtaget i øjeblikket, er udfasningen af kul i dansk elproduktion, at 55 procent af det endelige energiforbrug skal komme fra vedvarende energi, og at 7 procent af energiforbruget til transport skal komme fra vedvarende energikilder.

Artiklen fortsætter under tabellen.

Illustration: Klimarådet

Også på den helt korte bane er der behov for flere tiltag, hvis de grønne målsætninger og forpligtelser skal nås. 2020-målet om, at 10 procent af energiforbruget i transportsektoren skal fra vedvarende energikilder, er der endnu ikke vedtaget en løsning på.

Dette har regeringen prøvet at løse i oktober måneds klima- og luftudspil, der indeholder 38 initiativer, der skal styrke den grønne omstilling i Danmark. For at opfylde forpligtelsen foreslår man, at skrue op for iblandingen af biobrændstoffer i benzin og diesel.

Læs også: Miljøorganisation: Regeringens vision om biobrændsel er mere til skade end til gavn

Ifølge Klimarådet og flere miljøorganisationer sikrer dette dog ikke, at der rent faktisk sker en reel CO2-reduktion i forhold til fossil diesel – tværtimod. Dette skyldes, at de indirekte udledninger er høje på de afgrøder, der bruges i produktionen af biodiesel.

»Fremover bør ineffektive tiltag til opfyldelse af målsætninger og forpligtelser i sidste øjeblik undgås,« skriver Klimarådet.

Læs også: Minister: Ingen samlet plan for klimaet

Reduktionen i drivhusgasser går langsommere

Initiatitvet om biobrændstoffer fra klimaudspillet er ikke det eneste, der er utilstrækkeligt i forhold til at sikre en grønnere fremtid.

På trods af at det det samlede klimaudspil med regeringens egne ord er ambitiøst, pointerer Klimarådet i statusrapporten, at der skal langt mere til.

Selv hvis alle dele af regeringens klimaudspil gennemføres, vil den samlede effekt af dette og energiaftalens tiltag være langt mindre, end de reduktioner der har været i dette årti.

»Faktisk nedsættes tempoet i reduktionen af drivhusgasudledningen i det kommende årti til omkring en fjerdedel af den hastighed, der historisk har været i indeværende årti og tidligere,« skriver Klimarådet.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Illustration: Klimarådet

Der er altså stadig et stykke vej, hvis man skal nå anbefalingerne fra FN's klimapanel, der siger, at en global reduktion af CO2-udledningen på 45 procent er nødvendig inden 2030 (i forhold til 2010-niveau). Desuden inkluderer dette tal, at der bliver udviklet teknologier til støvsugning af CO2 fra atmosfæren, men disse teknologier er stadig i fosterstadiet. Uden disse teknologier kræves der ifølge FN's klimapanel en global reduktion på 58 procent.

Læs også: Eksperter: Grantræer kan 'suge' dansk CO2

Klimarådet advarer også de danske politikere mod at opfylde 2050-målet om klimaneutralitet ved at investere i udenlandske klimaprojekter. Dette har man valgt i Sverige, hvilket ifølge statusrapporten kan være problematisk.

Der er nemlig gentagne gange sået tvivl om, hvorvidt disse klimaprojekter rent faktisk har ført til virkelige CO2-reduktioner, fordi projekter med eksempelvis skovrejsning meget vel kan risikere at blive ryddet igen efter kort tid.

»På den baggrund anbefaler Klimarådet, at den danske klimapolitiske planlægning primært stiler mod målopfyldelse via indenlandske drivhusgasreduktioner,« slår rådet fast.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når jeg læser Klimarådets anbefalinger, så ser det mere ud som om de er betalt af Vindmølle industrien, end de bekymrer sig om CO2 udslip og resourceforbrug.

At øge andelen af VE betyder kun to ting i Danmarks enøjede satsning på VE og det er naturligvis (trommevirvel og fanfarer, tak) Vindmøller og en smule Solceller.

Knap så vigtigt er det åbenbart at opnå en reel besparelse på CO2 udslippet. Biomasse er en FANTASTISK dårlig ide, set fra alle vinkler. Der er et volsomt udslip af CO2, partikler, NOX og tungmetaller. Der er meget transport involveret. Det er volsom arealkrævende, på bekostning af natur og landbrug.

Men Klimarådet er også en politisk størrelse, så det er naturligvis begrænset hvad de kan forslå af virkelige løsninger.

Men når selv IPCC anbefaler at vi øger mængden af atomkraft mellem 50% og 500%, så er det på tide vi smider alt vrøvlet overbord og kommer igang med at bygge. Det haster virkeligt meget, hvis ikke vi vil have 1-2 millioner klimaflygtninge ved grænsen over de næste 10-20-30 år. Vi har jo ikke engang plads til 500 kvoteflygtninge.

 • 5
 • 5

Klimarådet: Danmark når ikke 6 ud af 8 klimamål med nuværende politik

 • dét var så den dårlige nyhed...den gode er, at 'skadevirkningen' heraf er infinitesimal!

(Den halvdårlige nyhed er så, at vi spilder en hulens masse gode penge i vore fejlslagne bestræbelser!).

Den lille trøst (i det hinsidige?) er, at "viljen ser Vorherre på"! :)

 • 3
 • 6

Man udskyder elektrificeringen af jernbanenettet på grund af Banedanmarks signalprogram, og fordi foreløbige priser viser, at det vil være dyrt. Når klimapolitikken og transportpolitikken ikke er linket sammen på nogen måde, hvordan skal transporten så nogensinde kunne nå klimamålene?

 • 7
 • 0

Den nuværende regering er pisseligeglad med miljøet. Det viser deres handlinger - og mangel på samme - til overflod. 'VE' og 'grøn omstilling' og 'nedbring CO2-udledningen' er bare noget spindoktorerne har fortalt dem at de skal sige i hver anden sætning. Og så i øvrigt gøre hvad der passer dem ved siden af. Ikke at det overrasker mig, min tillid til politikere forsvandt for mange år siden.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten