Klimaråd: Sådan skal energiafgifterne reformeres

I 11. time kaster Klimarådet sig nu ind i debatten om et nyt energiforlig med et forslag til, hvordan afgiftssystemet på energiområdet kan reformeres med en CO2-afgift som bærende element.

CO2-afgiften tænkes pålagt alle CO2-udledere og har kun én størrelse.

Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, der ser et nyt energiforlig som en god anledning til at reformere og forbedre afgiftssystemet, så det understøtter »en billig og effektiv grøn omstilling.«

Læs også: Skatteministeriet: Drop afgifter på el og varme, og læg ens afgift på fossile brændsler

Ifølge Klimarådets formand Peter Birch Sørensen beskattes CO2-udledninger i dag meget forskelligt på energiområdet, selvom det er CO2-udledningerne, der er årsag til de globale klimaforandringer:

Udvalgte energiafgifter i det nuværende afgiftssystem. Illustration: Klimarådet

»Vi anbefaler derfor, at man indfører et nyt afgift- og tilskudssystem på energiområdet, der erstatter energiafgifterne med en forhøjet CO2-afgift, som skal gælde både husholdninger og erhverv,« siger han.

Samme CO2-afgift til alle

Hovedpunkterne i forslaget er som nævnt, at al udledning af CO2 skal betale den samme afgift pr. udledt enhed. Afgiften vil blive en del højere end i dag, men til gengæld bør energiafgiften ifølge Klimarådet fjernes.

Afgiftsniveauet skal bestemmes politisk, men Klimarådet har regnet på, hvor høj den skal være, hvis skal have samme niveau som summen af den nuværende energiafgift og CO2-afgift på kul til varmeproduktion, så varmeværkerne ikke tilskyndes til at omstille sig fra biomasse til kul:

»Det giver en CO2-pris på ca. 850 kr. pr. ton, hvilket kan synes højt i forhold til dagens CO2-kvotepris, der ligger på ca. 65 kr. Dog peger adskillige analyser på, at CO2-prisen i fremtiden vil skulle stige ud over 850 kr. pr. ton CO2, hvis målsætningerne i Parisaftalen skal nås,« skriver Klimarådet i notatet.

Den nye, generelle CO2-afgift skal ifølge forslaget betales af alle: Elværker, fjernvarmeværker, husholdninger, virksomheder og i transportsektoren.

Læs også: Markante fagfolk til politikerne: Her er vejen til smarte energiafgifter

For kvoteomfattede anlæg modregnes den til enhver tid gældende kvotepris i CO2-afgiften, så den nuværende dobbeltregulering i fjernvarmen fjernes.

Det betyder reelt, at man indfører et de facto CO2-prisgulv i kvotesektoren, sådan som det kendes fra Storbritannien.

Elafgift i forbruget skal afspejle import

For at sikre at også importeret el fra fossile brændsler betaler for sine synder, pålægges selve forbrugsleddet en elafgift, hvis størrelse udregnes efter det gennemsnitlige fossile indhold i importeret strøm.

Afgiften bliver mindre og mindre efterhånden, som importeret el også bliver grønnere.

Klimarådet har tegnet sit forslag til et nyt afgiftssystem, der bygger på en ensartet CO2-afgift. CO2-kvoteprisen modregnes for elsektoren, og en elafgift afspejler udledningen i importeret strøm. Illustration: Klimarådet

Læs også: Brintbranchen: Læg afgifter på bilers CO2-udledning

For at opmuntre til brug af grøn strøm får el fra biomasse, sol, vindkraft med mere et tilskud, der svarer til elafgiften i forbrugsleddet.

Ifølge Klimarådet vil denne reform af afgifts- og tilskudssystemet sikre en omkostningseffektiv reduktion af CO2-udledningen fra Danmark under hensyntagen til udlandets udledninger ved import og eksport af el.

Fradrag til udsatte virksomheder

Rådets formand åbner dog op for, at virksomheder med særlige konkurrencevilkår kan få et fradrag i CO2-afgiften, som afspejler, hvor konkurrenceudsat den specifikke industri er.

Det globale klima vinder ikke noget ved at skubbe industriproduktion fra Danmark til lande med lavere CO2-afgifter,« begrunder han.

Til en start vil staten få nogenlunde samme provenu som i dag, men når folk begynder at ændre adfærd på grund af CO2-afgiften, vil provenuet falde.

Og det er ifølge Klimarådet netop pointen med afgiftssystemet, der skal sikre, at virksomheder og husholdninger skifter til grøn energi.

Hvis politikerne gerne vil opretholde det samme afgiftsprovenu, kan den med fordel hente dem via bredt baserede skatter som for eksempel indkomstskat og moms, påpeger Klimarådet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...at pålægge os skatter i klimaets navn. Verdens befolkning stiger med 1mia på lidt over et årti. Dem som forurener er ‘udviklingslandene’, hvis befolkninger eksploderer. Men de bliver fremstillet som ofre.

Tag Niger, hvor jeg var på DANIDAs Projet Danois i 90’erne. Da var de 8mio. Nu er de 20mio. Afrika er på vej mod 2mia.

 • 15
 • 25

Lad os endeligt ikke lave om på vores eget "svineri" med energien og vé den der ønsker at få renere luft i vores byer. Hvorfor skulle vi ændre noget når der er andre der sviner mere.

Heldigvis er det indenfor en overskuelig fremtid slut med olien fra Nordsøen og . Så bliver vores nuværende energi"model" ganske automatisk et nationaløkonomisk problem der nødvendigvis skal håndteres.

 • 12
 • 11

"selvom det er CO2-udledningerne, der er årsag til de globale klimaforandringer" Hvis de så endda havde begrænset sig til global opvarmning, så kunne der være nogen sammenhæng, men nu breder de det ud til Klimaforandringer, som er noget helt andet. Prøv lige at overveje om en begyndende istid, med faldende temperatur, også kunne skyldes CO2. Det ville jo også være klimaforandring, men ville det ikke være nærmest umuligt at give et stigende CO2 indhold skylden. Nogle vil sikkert prøve, men hvor troværdige vil de opfattes.

"Lad os endeligt ikke lave om på vores eget "svineri" med energien og vé den der ønsker at få renere luft i vores byer. Hvorfor skulle vi ændre noget når der er andre der sviner mere." Prøv lige at tænke over om CO2 er "svineri" og hvorfor det skulle være det.

 • 7
 • 15

Afrika er på vej mod 2mia.

Tjo. Nu er der jo masser af plads i Afrika - ledig plads egnet til mennesker. Og nøjagtig som alle andre steder i verden, så er befolkningstilvæksten stor de steder, hvor man stadig lever under-udviklet, men de steder hvor udviklingen slår igennem, der stopper befolkningstilvæksten. Vær du bare taknemmelig for, at der også sker udvikling i Afrika.

 • 20
 • 5

Er den eneste logiske metode til at opnå en "grøn" omstilling.

Det er så enkelt, så det sikkert overser en masse andre afhængigheder. Måske det kan medføre en såkaldt "grøn omstilling", men vil det give et bedre klima, som altid bruges som løftestang. Der er så mange andre argumenter for at at mindske vores afhængighed af fossiler, men netop klima er måske det dårligste. Hvorfor er de andre argumenter ikke brugt. Mindre import af fossiler og mindre afhængighed af lande hvorfra fossilerne kommer. Tør regeringen ikke sige at vi ikke ønsker afhængighed af Arabien og Rusland, men pakker det ind i grønne floskler.

 • 8
 • 4

CO2-afgiften tænkes pålagt alle CO2-udledere og har kun én størrelse.

Selvom der i artiklen forsøges redegjort for omfordeling af afgifterne, så ses der klare tegn mod den direkte vej til EU retten for en sag om tekniske handelshindringer

 • 6
 • 0

EU er jo officielt meget klimaorienterede, så det kan blive interessant med afgifter afhængigt af CO2 belastningen. Norsk hydro kontra Tysk brunkul sammen med periodevis dansk vindkraft og svensk atomkraft.

Det nye er måske, at vi skulle sælge affaldsforbrænding til Rusland. Vil du have store stinkende lossepladser eller vil du have lidt varme/el ud af det minus stank. De kan jo ikke på nogen måde sortere sig ud af det.

 • 6
 • 4

Undskyld mig, men hvad er det for noget vrøvl?

Udregnet både pr. capita og på landeplan, og uanset om man regner de produkter vi køber og får transporteret hertil i vores eller i produktionslandets regnskab, så udleder den vestlige verden og kina langt langt størstedelen af drivhusgasserne. Hvis man tillægger produktionen af vore varer og transporten af vore varer vores klimaregnskab, er vi som danskere blandt top ti udledere i verden. Så, helt ærligt?

https://data.worldbank.org/indicator/EN.AT... https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/...

 • 10
 • 2

Jeg kan ikke se hvorfor unavngivne personer i debatten stejler fuldstændigt her. Der er alene tale om en omfordeling og forenkling af afgiftssystemet, så de der udleder mest (forurener mest) betaler mest. Der er ikke tale om en generel afgiftsstigning - tvært imod vil afgifterne falde efterhåndne som energien bliver mere grøn.

Det vil også være en fordel for danskproduceret strøm, da den i gennemsnit er renere end meget af den vi importerer.

 • 12
 • 2

Helt enig. Forslaget vil være et kvantespring i forhold til at etablere de rigtige incitamenter. Den eneste anke vil være at importeret strøm får sin CO2 opkrævet hos forbrugeren - her burde det opkræves hos den der vælger at købe strømmen - hvis CO2 fri strøm fra Sverige eller Norge pga spotmarkedet koster 5 øre mere, end CO2-rig strøm fra f.eks Tyskland, vil elselskabet eller handleren købe det i Tyskland fordi afgiften ender hos forbrugeren. Hvis afgiften betales af elselskabet, vil valget blive anderledes.

850 kr / ton CO2 overført til bilkørsel vil med en udledning på 150gram /km svare til en afgift på på brændstoffet på ca 13 øre pr km . Ved 15 km/l brændstof er det knap 2 kr/ liter - altså betydeligt mindre end hvad den er idag.

Ved afbrænding af Naturgas f.eks til husopvarmning udledes ca 2185 g CO2 / m3 gas. Forslaget indebærer derfor en direkte afgift hos husejeren på ca 1.85 kg/m3. Men idag er afgiften på naturgas omkring 2.6 kr/m3.

På el giver den foreslåede afgift idag et gennemsnit på 17 øre pr kWh (med 200g/kWh i dagens mix) - altså langt mindre end i dag.

Forslaget er altså i stand til at ensrette incitamenterne i den rigtige retning og i mange tilfælde endda markant nedsætte afgiftsbelastningen. Det afgørende er at afgiften skal betales af den der producerer CO2 og har valget af brændstof.

Hvis man så samtidig opnår en generel nedsættelse af afgiftsniveauet vil jeg tro at selv de mest skeptiske ingeniører kommer til at synes om grønne afgifter.

 • 9
 • 1

Godt udgangspunkt, men jeg kan ikke lige gennemskue om benzin og diesel til biler og fly er med? Når man taler om afgifter er det vigtigt, ikke kun at have fokus på el og opvarmning. Kunne man ikke anvende tallet CO2e pr. energienhed/kWh? Mon der findes en tabel hvor biler/fly er med? Statsafgifter skal jo gerne have som formål at ændre udviklingen. Hvis der kom flere afgifter på benzin ville det sætte gang i salget af elbiler.

 • 4
 • 1

Når man taler om afgifter er det vigtigt, ikke kun at have fokus på el og opvarmning.

Før man udbreder elektrificerings-mantraet yderligere, så bør man nok lige sikre sig at el nu også er produceret CO2 venligt.

Et problem med vismændenes forslag er, at kulkraftværkerne stadig kun skal betale afgift for den andel af kullet, som er brugt til at lave fjernvarme. Den del af kullet som blev brugt til el-produktion, betales der ingen afgift af (i praksis bliver den refunderet), men i stedet betales med CO2 kvoter - som reelt er gratis, og således nul afgift på kulkraft - strøm.

Afgiftsniveauet skal bestemmes politisk, men Klimarådet har regnet på, hvor høj den skal være, hvis skal have samme niveau som summen af den nuværende energiafgift og CO2-afgift på kul til varmeproduktion, så varmeværkerne ikke tilskyndes til at omstille sig fra biomasse til kul:

Kulkraftværkerne pløjer derudaf hele vejen ned gennem Europa - i elektrificeringens hellige navn.

 • 0
 • 5

Et problem med vismændenes forslag er, at kulkraftværkerne stadig kun skal betale afgift for den andel af kullet, som er brugt til at lave fjernvarme. Den del af kullet som blev brugt til el-produktion, betales der ingen afgift af (i praksis bliver den refunderet), men i stedet betales med CO2 kvoter - som reelt er gratis, og således nul afgift på kulkraft - strøm.

Hold da op. Gad vide, hvad det her betyder.

Fra anden nyhedsstrøm læses "For kvoteomfattede anlæg modregnes den til enhver tid gældende kvotepris i CO2-afgiften, så den nuværende dobbeltregulering i fjernvarmen fjernes. Det betyder reelt, at man indfører et de facto CO2-prisgulv i kvotesektoren, sådan som det kendes fra Storbritannien." Hvis det her gælder hele kvotesektoren, inklusiv elproduktion, så er jo blevet direkte offensive de vismænd.

 • 2
 • 0

Jeg har et tal på 16 kg CO2 pr km. En flyvetur fra København til Rom på 1600 km med 150 passagerer koster 26 tons CO2 svarende til 170 kg / person. Det vil koste 145 kr pr person i CO2 afgift. Det må siges at være et niveau der er tåleligt

 • 5
 • 1

Fandt lige et interessant tal i dag. Citat: “logisk er det ikke, at de energiarter, der forurener mest, beskatter vi mindst. Afgiften på el er 91 øre pr. kWh mod for eksempel 50 øre pr. kWh omregnet for benzin.” Citat fra artikel af Lars Ågaard i Børsen d.d. Så hæv nu afgiften på benzin og diesel.

 • 4
 • 2

Det er ikke afgiften på benzin og diesel der skal hæves, men afgiften på el der skal sænkes. Og så skal afgiften følge CO2 udledningen og ikke kWh indholdet. Dansk energi som Lars Ågard repræsenterer kan nemlig have en interesse i at få afregningen helt over på forbrugeren (kWh baseret) og væk fra producenten (CO2 baseret). Producenten er jo medlem af Dansk Energi - og hvis afgiften er kWh baseret afspores incitamentet til at gøre det rigtige (fremme vind, sol, vand og akraft i elmixet fremfor gas, kul m.v.)

 • 2
 • 1

“logisk er det ikke, at de energiarter, der forurener mest, beskatter vi mindst. Afgiften på el er 91 øre pr. kWh mod for eksempel 50 øre pr. kWh omregnet for benzin.” Citat fra artikel af Lars Ågaard i Børsen d.d. Så hæv nu afgiften på benzin og diesel.

Anne Grete - for det første er der grænser for, hvor meget Danmark kan hæve afgifterne på brændstof, uden at sætte gang i grænsehandlen.

Næstefter omregner Dansk Energi/ Lars Ågaard direkte - d.v.s. at afgiften pr. liter divideres med ca. 10 kwh som energiindholdet.

Men en forbrændingsmotor udnytter kun de ca. 33% af energiindholdet - set i f.t. nyttigegjort energi, er afgiften på samme højde for forbrændingsmotor og elmotor

 • 1
 • 1

Hvis det bliver for dyrt at køre med diesel og benzin må De jo skifte til opladnings-hybrid, ren el eller brint

Og det er vel præcis den omstilling vi har brug for.

Så hæv bare afgifterne på olieprodukter Lige nu er afgifterne 50% på diesel, 100% på benzin og 300% på el

 • 1
 • 0

da den i gennemsnit er renere end meget af den vi importerer.

Nej det er den ikke! Når vi importerer strøm er den normalt produceret med enten norsk / svensk vandkraft, svensk atomkraft eller nordtysk vindkraft. Vores naboer mod nord har næsten kun 'grøn' energi. Det er på tide vi kigger op af busken og opdager virkeligheden som at f.eks. Sverige har omkring 50% mere installeret vindkraft end Danmark.

 • 6
 • 0

Jens K. - da benzin bilerne endnu kørte med kaburatorer og diesel bilerne udelukkende var med mekanisk indsprøjtning - da var der sgu forurening til. Du ser og lugter det når de gamle biler luftes - de stinker & soder konstant fordi de kan ikke andet - -men med de elektronisk styrede indsprøjtningssystemer + katalysatorer og div. filtre da er vi nået langt - hvis alle sensorer virker 100% og alt ellers er iorden --- så vi er nået så langt at man kan cykle ved siden af en befærdet vej og ikke lugte os / røg etc. - og stadig forbedres situationen ved indførelse af bedre og bedre systemer. At tale om syndere - svineri - og tusindvis af dødsfald er ikke iorden / rigtigt - klap liige hesten. OG hvem pokker er disse klåge klimarådsmedlemmer & hvad bilder de sig ind ? - - At foreslå afgiftsomlægninger i DK er livsfarligt da vi er er højomkostningsland og udviklingen skal ske ved naturlig fremgang på området.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten