Klimaråd: Hr. minister - fingrene væk fra omstridt elafgift

Når du kigger på din elregning, bør du fortsat kunne se, at du punger ud til den omstridte PSO-tarif.

Det er en tarif, som målt i kroner og øre gør, at strømmen for forbrugerne ikke er nær så billig at betale for, som den er at producere. Men det giver faktisk god mening, erklærer det uafhængige rådgivende ekspertorgan Klimarådet.

Det sker i en ny analyse, som går direkte i clinch med klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V). Han har set sig godt olm på PSO-tafiffen, som han overvejer at flytte over på finansloven. Men det er en skidt idé, mener altså Klimarådet, som blev oprettet med klimaloven, og som skal rådgive om, hvordan Danmark mindsker brugen af fossile brændstoffer inden 2050 på den billigste måde.

»PSO er betaling for grøn strøm. Det er et godt princip, at alle omkostninger ved elproduktionen betales af dem, der faktisk bruger strømmen. Derfor hører PSO også hjemme på elregningen,« siger Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, som til daglig er professor i økonomi med speciale i miljø ved Københavns Universitet.

Udslagsgivende for grøn omstilling

PSO-tariffen har hidtil spillet en central rolle i den omstilling af energiforsyningen, som Danmark er i færd med. Men i de seneste måneder har tariffen også stjålet overskrifter. Opmærksomheden skyldes især to årsager.

For det første er PSO-ordningen, som den er skruet sammen lige nu, i strid med EU’s statsstøtteregler. For PSO-støtten udbetales kun til produktion af grøn strøm i Danmark, mens PSO-tariffen pålægges alt elforbrug i Danmark, uanset om strømmen så rent faktisk stammer fra Danmark eller fra udenlandske producenter. Det er konkurrenceforvridende på det europæiske marked, og Danmark skal skynde sig at få styr på sagen. Inden udgangen af i år skal ordningen være ændret.

Løbet løbsk

For det andet er omkostningerne til PSO-ordningen steget ganske betragteligt de seneste år fra cirka 2 mia. kr. i 2006 til 8,3 mia. kr. i 2015. For klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt var det et regnestykke i marts, som for ham vidnede om, at PSO-ordningen var kortsluttet. Regnestykket stammede fra Energistyrelsen, som påviste, at PSO-regningen vil være 68 procent højere i perioden 2016-2020, i forhold til hvad man forudsagde, da samtlige partier minus Liberal Alliance vedtog energiaftalen i 2012.

»Den samlede regning for den grønne energipolitik er blevet for stor. Jeg vil tage initiativ til, at vi får en snak om det både i forligskredsen og bredt i Folketinget,« udtalte Lars Christian Lilleholt dengang til Børsen.

Sidenhen har han åbnet op for en mulig ændring af energiaftalen, og han har betegnet PSO-ordningen som værende løbet løbsk.

'Der er dog god grund til at slå koldt vand i blodet', erklærer Klimarådet i deres præsentation af den nye analyse.

Mange vindmøller presser ordning

I analysen har Klimarådet set nærmere på udviklingen i PSO-omkostningen. Analysen viser, at omtrent halvdelen af stigningen skyldes udbygning med vedvarende energi, især vindmøller. Den anden halvdel af stigningen skyldes, at elprisen er faldet. Jo højere markedsprisen på el er, desto mindre støtte skal den vedvarende energi til elproduktion have – og omvendt.

Elprisen er i dag langt lavere end forventet, da det seneste energiforlig blev indgået i 2012, så trods stigningen i PSO-tariffen er den samlede forbrugerpris på el blevet lavere end forventet dengang.

Klimarådet har fremskrevet PSO-omkostningen frem mod 2050. Det mest sandsynlige scenarie er ifølge rådet, at PSO-omkostningen falder fra de nuværende godt 8 mia. kr. til omkring 4-5 mia. kr. i 2030. Frem mod 2050 ventes et yderligere fald.

'Der er dermed næppe tale om, at omkostningerne løber løbsk. På længere sigt er der tværtimod udsigt til et betydeligt fald i PSO-omkostningen,' konkluderer rådet.

Frygter finansloven

Når det gælder finansieringen af støtten og ikke mindst, at denne er i overensstemmelse med EU’s regler, er sagen faktisk ganske ukompliceret, påpeger rådet.

En løsning kan enten ske med 'den tyske model', hvor dagens danske model suppleres med en åbning af udbud for grønne elproducenter i andre lande, eller 'den tjekkiske model'. Det er en fast afgift pr. elmåler, som er mindre for små end for store elkunder. Begge modeller vurderer rådet er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Men at finansiere ordningen over finansloven gennem eksempelvis en højere indkomstskat,som klima- og energiministeren har bragt på banen, vægrer Klimarådets økonomer sig ved.

Vigtigt med stabile rammevilkår

Rådet understreger, at det i så fald er afgørende, at de folkevalgte skaber stabile og sikre rammer for finansieringen af den grønne omstilling.

'Det kræver, at man politisk forpligter sig til at sikre finansiering af den nødvendige udbygning med vedvarende energi, indtil de almindelige elpriser, højere priser på CO2-kvoter og den teknologiske udvikling forhåbentlig overflødiggør offentlig støtte,' skriver Klimarådet i en pressemeddelelse.

Læs Klimarådets analyse: Midt i en energiomstilling - udfordringer og løsninger for den danske PSO-ordning

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis VE er så billigt at producere, som tilhængerne prædiker, hvorfor er der så et permanent og endda kraftigt stigende behov for en afgift?! Man bedrager forbrugeren, ved reelt at foregøgle at der er tale om en midlertidig ordning indtil den 'grønne' energi er på plads. Det holder bare overhovedet ikke stik. Og med en faldende oliepris er udsigten til at VE kan konkurrere jo rykket endnu længere ud i horisonten. PSO er reelt bare en feel-good afgift der forringer vores konkurrenceevne uden at gavne miljø og klima. At man så støtter biomasse, det betyder at man endda skader mere end man gavner med ordningen.

 • 8
 • 12

Vil man investere i vedvarende energi må vi betale for det! Og det skaber arbejdspladser og knowhow. Man kan diskutere om det er ok, at det kun er el, der er PSO på. Biobrændsler er sikkert også en begrænset ressource ligesom benzin. Jeg stemmer for, at vi skal have PSO på bioenergi og benzin. Man kunne så halverer PSO -en på el.

Og, Iøvrigt er det jo et sundt system at PSO ændrer sig med prisen på råvarerne. Specielt for os forbrugere, da det animerer til at spare på energien. Vi må så diskutere, om vores virksomheder skal have dispensation, hvis det er med til at ødelægge konkurrencen.

 • 7
 • 4

Hvis VE er så billigt at producere, som tilhængerne prædiker, hvorfor er der så et permanent og endda kraftigt stigende behov for en afgift?!

Alle nyopførte værker vil være dyre end ældre værker, der er færdigbetalt. Stigningen kommer fordi der bygges flere nye møller end der tages ud og det vil fortsætte sådan i en periode til der er ligevægt mellem nytilført effekt og udgående effekt. Desuden er PSO-afgiften stigende fordi elprisen er faldende.

Man bedrager forbrugeren, ved reelt at foregøgle at der er tale om en midlertidig ordning indtil den 'grønne' energi er på plads. Det holder bare overhovedet ikke stik. Og med en faldende oliepris er udsigten til at VE kan konkurrere jo rykket endnu længere ud i horisonten.

Det vil så afhænge af om man regner den "midlertidige" situation for måneder eller årtier... Hvis du troede at den grønne omstillig ville være gennemført i 2020, så har du helt sikkert ikke forstået noget...

PSO er reelt bare en feel-good afgift der forringer vores konkurrenceevne uden at gavne miljø og klima.

De energitunge virksomheder har en af de laveste elpriser i Europa. De er fritaget for at betale PSO og for en stor del af de afgifter som den almindelige dansker betaler... Dette har så den ulempe at de ikke er særligt motiveret for at spare på energien...

At man så støtter biomasse, det betyder at man endda skader mere end man gavner med ordningen.

Biomasse er kun et overgangsfænomen for at begrænse brugen af de fossile brændstoffer, på sigt vil de blive udfaset igen. Men investeringer koster penge og man får ikke folk til at investerer uden at de har en god chance for at forrente deres investering... Alternativet er at de mest forurenende energikilder først bliver udfaset når deres vedligeholdsomkostninger bliver større end det som det vil koste at opfører et nyt anlæg...

 • 8
 • 2

Hvis VE er så billigt at producere

VE er faktisk billigt at producere, men det er selve omstillingen til VE ikke. Derfor gives støtten til fx vindmøller kun i et periode eller i et vist antal fuldlasttimer, hvorefter den ophører. Gængse kraftværker har diverse emissioner og betaler kun i beskedent omfang for deres eksterne omkostninger. Vi har derfor brug for støtte til den grønne omstilling og for afgifter på miljøbelastning. Citat fra artiklen: »PSO er betaling for grøn strøm. Det er et godt princip, at alle omkostninger ved elproduktionen betales af dem, der faktisk bruger strømmen. Derfor hører PSO også hjemme på elregningen,« siger Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen". Det lyder måske ikke forkert, og naturligvis skal man betale for det, man forbruger, men Peter Birch Sørensen glemmer, at PSOen ikke kun er til drift af elnettet, men også til omstilling, og her er fejlen. Elektrificering er et af nøgleelementerne i den grønne omstilling. Varmepumper og elbiler er gode eksempler, idet de både reducerer emissioner og danner grundlag for det fleksibelt elforbrug, som muliggør indpasning af endnu mere VE. Når man for eksempel investerer i varmepumper og elbiler, kommer man via elregningen til at investere endnu mere i den grønne omstilling, som man allerede har investeret i en gang, mens de de som beholder oliefyret og benzinbilen ikke betaler mere. Hvorfor ikke flytte afgiften fra det, vi vil hent til, og over på det, vi vil væk fra?

 • 9
 • 4

Nu er vi snart langt om længe blevet fri for kæmpe Højspændings master, men straks glæder det så om at opstille og totalt overplante vores kyster med kæmpe vindmøller, - og de får oven i købet tilskud til at opstille det lort... Hvorfor ikke sætte El paneler op på alle tage, de laver ikke de udskældte frekvenser og ødelægger ikke vores smukke natur. Men næ nej hellere lade danskerne betale for en strøm, som de i mange år har fået stillet i udsigt til at skulle blive lavere.. Og ja, vi forbrugere skal bare udskifte til LED i vores hjem, men det koster en formue at udskifte og når strømme så stiger, - hvad fanden skal vi så snart gøre for at leve i dette vanvittige land. Uanset hvilket parti der har siddet og fået råd af diverse mennesker, så ender det altid galt i lille Danmark. Eks så satte man vægtafgiften ned, fordi nogle biler brugte mere brændstof... De skød sig i foden.. for nu har alle der før havde en bil til 300.000,-kr nu i stedet 2 biler til under 90.000,-kr pr stk. og de fylder mere på vejene, samt staten kun får 640,-kr om året ind pr bil.. i gamle dage kostede det 2 gange 2500,-kr i vægtafgift... Men se nu mangler de sgu penge igen, og når vi så ikke engang kan hente penge hjem via SKATs inddrivelse system .. jeg kunne blive ved ... Men ingen gider gøre noget for at stoppe dette vanvid. Ved godt at vi skal have penge i statskassen, men når Banker der hjælpe til skatte unddragelse ikke bliver anklaget og betragtet som kriminel, - så kommer vi ingen vegne.. De udbetaler oven i købet aktie udbytte og vi får ikke at vide om de har betalt de bankpakker de fik under Finans krisen tilbage. Noget andet er at hvis jeg ikke hjalp politiet, blev jeg anklaget for at hindre en opklaring af sagen. Jo jo de små skal de nok komme efter...

 • 0
 • 4

...og vi får ikke at vide om de har betalt de bankpakker de fik under Finans krisen tilbage

- dét er nu ikke (helt) korrekt!:

Kritikerne stod i kø, da staten kastede milliardbeløb efter bankerne under finanskrisen. Nu viser det endelige regnskab, at staten har tjent 18 mia. på bankpakkerne

Kilde:

http://politiken.dk/oekonomi/ECE3139530/st...

Men din kritik af energipolitik (mv.) kan jeg såmænd godt tilslutte mig! ;)

 • 3
 • 2

Kritikerne stod i kø, da staten kastede milliardbeløb efter bankerne under finanskrisen. Nu viser det endelige regnskab, at staten har tjent 18 mia. på bankpakkerne

Kilde:

http://politiken.dk/oekonomi/ECE3139530/st...

Ja,staten har tjent 18 mia. på at oprette garantier for lån på 3500 mia kr og dertil kommer lån for over 48 mia... Det er faktisk en meget lav rente som staten har krævet for den risiko de løb... Så det er nok nærmere gået som alle sagde dengang, nogle banker er blevet markant rigere og borgerne har betalt den "strafrente" på de 18 mia. til staten plus et godt gebyr til banken og de gyldne håndtryk...

 • 4
 • 3

Ja,staten har tjent 18 mia. på at oprette garantier for lån på 3500 mia kr og dertil kommer lån for over 48 mia... Det er faktisk en meget lav rente som staten har krævet for den risiko de løb... Så det er nok nærmere gået som alle sagde dengang, nogle banker er blevet markant rigere og borgerne har betalt den "strafrente" på de 18 mia. til staten plus et godt gebyr til banken og de gyldne håndtryk...

De 3.500 mia kr er ikke nogen staten har udlånt. Og en fortjeneste på 18 mia kr på at udlåne 48 mia kr i nogle få år må siges at være en særdeles favorabel rente. I øvrigt skal staten heller ikke tjene penge på det. De skal bare sikre os mod nogle bankkollapser, der vllle have været virkeligt dyre for samfundet.

 • 2
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten