Klimaråd advarer regeringen: Destruktion af CO2-kvoter virker først om 80 år

CO2-kvotesystemet virker ikke efter hensigten, og den igangværende redningsaktion fra EU's side hjælper kun en lille smule.

Det konkluderer Klimarådet i en ny analyse af EU's kvotemarked. Rådet slår samtidig fast, at man derfor heller ikke mere kan regne med, at det giver en reel CO2-reduktion at rive en kvote i stykker.

Læs også: EU-Parlament vedtager reform af kvotesystem

Hvilket igen leder frem til en anbefaling fra rådet til regeringen om ikke at bruge denne nye mulighed for netop at annullere kvoter for op til otte mio. ton CO2 og dermed slippe for at reducere tilsvarende i udledningen fra de ikke-kvotebelagte sektorer som landbruget, transportsektoren og energiforbrug i boliger frem mod 2030, hvor disse sektorer skal leve op til nye, strenge reduktionskrav.

I stedet kan Danmark - ifølge rådet - roligt investere i vedvarende energi inden for den kvotebelagte sektor, fordi det reelt er med til at sænke CO2-udledningen.

Vandsengsprincippet sat ud af kraft

Ifølge Klimarådets formand, professor Peter Birch Sørensen, har kvotesystemet helt mistet pusten og er slet ikke i stand til at drive den grønne omstilling på grund af det store overskud af kvoter:

»Hvis kvotesystemet igen skal gøre en forskel, kræver det en markant opstramning, der går noget længere end de reformforslag, som i øjeblikket er på bordet i EU. Indtil det måtte ske, er det afgørende, at man fra dansk side forstår konsekvenserne af det store kvoteoverskud for dansk klimapolitik,« siger Peter Birch Sørensen i forbindelse med offentliggørelse af rapporten.

Peter Birch Sørensen er økonomiprofessor og formand for det uafhængige organ, Klimarådet. Rådet skal rådgive om, hvordan Danmark gennemfører den grønne omstilling bedst og billigst. Rådet er nedsat som del af klimaloven. Illustration: Arkiv

Ifølge Klimarådets analyser betyder de store mængder kvoter i markedet netop, at det såkaldte ’vandsengs-princip’ delvist er sat ud af kraft.

Princippet går ud på, at når man trykker ét sted på en vandseng, så buler den ud et andet sted. Oversat til CO2-kvoter, så vil færre kvoter ét sted altid føre til en øget udledning et andet sted.

Kvoteoverskud væk i 2056

Klimarådet har analyseret – med udgangspunkt i den aktuelle situation på kvotemarkedet plus de foreslåede opstramninger af systemet, som EU-Kommissionen og -Parlamentet i øjeblikket forhandler – kigget på effekten af henholdsvis at opføre vindmøller, der fortrænger 8 mio. ton CO2 i årene 2021-2030 og af annullering af kvoter for 8 mio. ton CO2 i samme periode, når vandsengs-princippet stort set er ude af kraft.

Det sker i to scenarier: basisscenariet, hvor kvoteoverskuddet i EU er forsvundet i 2056, og hvor den sidste kvote bliver brugt medio 2090. I alternativ-scenariet bliver vedvarende energi mere konkurrencedygtigt efter 2060.

Her kommer de frem til, at etablering af vindmøller, der sparer 8 mio. ton CO2 inden for kvotesektoren, først giver en merudledning af CO2 andre steder i systemet efter 2030 - og den fulde udledning først i 2096 i basisscenariet. I alternativscenariet bliver den samlede merudledning andre steder kun 2 mio. ton i alt, hvilket altså indikerer, at vindmøllerne har givet en nettobesparelse på 6 mio. ton CO2.

Læs også: Analytiker: EU’s CO2-kvoter har ingen effekt

Hvis man i stedet river kvoter i stykker svarende til 8 mio. ton CO2, så vil der ikke være nogen reduktion i den totale udledning fra de kvoteomfattede virksomheder andre steder i basisscenariet før efter 2030, og den fulde reduktion kommer først efter 2096.

I alternativscenariet vil fjernelse af kvoter for 8 mio. ton CO2 kun med føre en besparelse på 2 mio. ton i hele perioden frem til år 2100.

Kvoteannullering virker for sent

Med udgangspunkt i disse analyser anbefaler Klimaråder dels, at Danmark ikke med kvotesystemet bør afholde sig fra at støtte vedvarende energi i kvotesektoren, og dels, at Danmark ikke bør annullere kvoter som erstatning for vedvarende energi.

Argumentet er her, at kvoteannullering udskyder reduktioner til fremtiden og dermed bidrager til risikoen for uigenkaldelige farlige klimaforandringer og fremrykker omkostningerne ved klima-skaderne.

Læs også: Regeringens 2025-plan øger CO2-udslip med 9 procent

Rådet fremfører også, at kvoteannulleringer skaber usikkerhed om, hvorvidt disse reduktioner reelt vil finde sted, og henviser samtidig til, at udbygning med vedvarende energi viser sig at være det mest omkostningseffektive, hvis man prioriterer udledningsreduktioner på kort og mellemlangt sigt.

Endelig peger rådet på, at dansk kvoteannullering på egen hånd øger incitamentet i EU til at udstede flere kvoter, end man ellers ville have gjort, næste gang kvoteudstedelsen revideres.

Helt overordnet anbefaler Klimarådet derfor, at Danmark arbejder for at få et velfungerende europæisk kvotemarked, samtidig med at den grønne omstilling fortsættes.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

En meget tiltrængt kritik af kvote-dogmatikken.

Specielt udtrykker påpegningen af at "dansk kvoteannulering på egen hånd øger incitamentet i EU til at udstede flere kvoter end man eller ville have gjort" en helt central iagttagelse. Når økonomer og politikere ofte (eller som regel) argumenterer som om kvotemængden er en Gudgiven definitiv størrelse, der nøje afspejler det klimatiske behov, så er det bogstaveligt talt noget himmelråbende vrøvl. Naturligvis vil der blive udstedt flere kvoter, hvis kvotepriserne på et tidspunkt skulle fare til himmels!

  • 8
  • 0

Det er al ære værd, at Peter Birch Sørensen i dag er klar i spyttet m.h.t. kvotesystemets fallit. Hør indslaget i Orientering i dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke på:

”Jeg siger jer: Således bliver der mere glæde i Himmelen over en synder, som omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke trænger til omvendelse.” Luk. 15, 7.

(Selvom jeg faktisk ikke bekender mig til Lukas' religion.)

Det spektakulære er også, at Peter Birch's gamle kollegaer i DØRS sidder stenhårdt fast i deres formørkede dogmatik. For ikke længe siden fik de selskab af Dansk Energis direktør, Lars Aagaard, som i 2009 havde uindskrænket adgang i medierne til sine anprisninger af EU's CO2-kvotesystem. Det er "den størst tænkelige klimapolitiske succes i den industrialiserede verden", som han udtrykte det. Måske er han også i dag en omvendt synder. Spørgsmålet er så blot, om han kan få prikket hul på mørkemændene i DØRS. Kan han det, vil han have gjort vigtigt for sin egen frelse.

Omvendt er det svært at se, hvordan alle de energiselskaber m.fl., der har scoret kassen på kvotesystemet (via gratis kvoter) som belønning for deres CO2-udledning, skal opnå tilgivelse. Hvordan i Himlens navn vil de dog formå at kommer forbi Sct. Peter og hans flammesværd?

  • 2
  • 0

Der skal maksimalt politisk pres på Lilleholt for at forhindre regeringen i at bruge kvotesystemet til at mindske indsatsen for reel grøn omstilling. Selv energiselskaberne er blevet omvendt. Kraftværkernes brancheorganisation, Dansk Energi udtaler på Energiwatch: Danmark kan ikke forlade sig på EU. Vi må selv gøre en indsats for at få CO2-udslippet fra huse og biler ned http://energiwatch.dk/Energinyt/Energisels...

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten