Klimaprofessor om rekordhøje metanniveauer: »Det her er bad news«

Illustration: Wikipedia

»Det her er ‘bad news’ i forhold til Parisaftalen.«

Sådan lyder det fra Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, efter mængden af de to mest alvorlige drivhusgasser, metan og CO2, har ramt rekordhøje niveauer i Jordens atmosfære.

Læs også: Klimaforskere: CO2-udledning gør det umuligt at overholde Parisaftalen

Med Parisaftalen fra december 2015 indgik 196 lande medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale om at reducere udledningen af drivhusgasser, men siden da er mængderne i atmosfæren kun gået op.

Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Illustration: Das Büro

Den gennemsnitlige metan-koncentration nåede i september 2021 op over 1900 ppb (parts per billion) - omkring to og en halv gange over det præindustrielle niveau. Det viser netop offentliggjorte data fra US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som har overvåget den potente drivhusgas siden 1983 og aldrig har registreret en højere gennemsnitskoncentration. I 1983 målte NOAA metan-koncentrationen til lige over 1600 ppb.

Læs også: Vejret bliver vildere hurtigere, end vi troede: »Vi burde ikke kunne se så mange mennesker dø«

EU’s vejr- og klimaorganisation Copernicus bekræfter NOAA’s rekordtal og vurderer, at gennemsnitskoncentration for hele året var på 1876 ppb. På samme tid ramte også CO2 i atmosfæren et rekordhøjt niveau med omkring 414 ppm (parts-per-million), og de seneste syv år har været de varmeste nogensinde målt på kloden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Copernicus.

De nye drivhusgas-rekorder er desværre ikke overraskende, fordi der hvert år sættes nye rekorder, fortæller Jens Hesselbjerg Christensen. Men for metan er kurven sammenlignet med CO2 de senere år blevet endnu mere stejl. For begge drivhusgassers vedkommende er der dog tale om en acceleration i koncentrationerne.

Læs også: Klimakrise trods corona: CO2 i atmosfæren rammer ny sort rekord

Læs også: Atmosfæren indeholder mere metan end nogensinde

Set over et 20-årigt perspektiv har metan et globalt opvarmningspotentiale (på engelsk Global Warming Potential forkortet GWP), der er omkring 80 gange større end CO2. Imidlertid har metan også kortere levetid i atmosfæren - kun omkring tolv år sammenlignet med potentielt flere århundreder for CO2.

Derfor vil det i forhold til klimaforandringerne på kort sigt have stor effekt at få nedbragt verdens udslip af metan, som har været »offentligt underkendt« i klimadebatten, mener Jens Hesselbjerg Christensen.

»Metan giver per molekyle langt mere opvarmning end CO2 og udgør en betragtelig del af drivhuseffekten. Heldigvis har metan en kortere opholdstid i atmosfæren, så hvis vi får vendt den her kurve samtidig med at vi gør noget aktivt for at nedbringe CO2 udledningerne, så kommer klimaet meget hurtigere til at mærke det,« siger han.

Læs også: Dan trækker i land: Danmark når ikke international metan-målsætning

Rettelse 11. januar 2022 klokken 14.49: Det var en fejl i enheden for den gennemsnitlige CO2-koncentration i atmosfæren. Der er tale om koncentrationer i parts-per-million (ppm) og ikke parts-per-billion (ppb), som der tidligere stod i artiklen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kan man sige hvert år om både metan og CO2, så det er ikke specielt nyt eller alarmerende. Indholdet i atmosfæren af begge gasser er steget støt og roligt.

For metan var der dog nogle år lige før 2005 hvor indholdet nærmest faldt. Findes der nogle forklaringer til det?

 • 8
 • 36

indgik 196 lande medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale om...

hvori består den omtalte ('juridiske') binding?

 • 6
 • 8

Det max 2 grader stigning i temperaturen i Paris aftale er et kompromi mellem politik og videnskab, der gerne skulle holde os væk fra at klimaet går armok og vi hurtigt får meget voldsomme temperatur stiger på 10-15 grader.

Disse voldome temperatur stiger vil være et resultat af at den metan gas der gemt under permafrosten slipper ud i atmosfæren.

Men voldsomme stigning af metan i almosværen er et tegn på disse super hurtig ændringer i klimaet er begyndt.

Dette er slemt

 • 9
 • 4

Der findes p.t. ingen sikker viden om, hvorfor metanandelen faldt til næsten 0 i perioden fra 1983 til 2005. Det formodes, at Sovjetunionens økonomiske sammenbrud har betydet en mindre udledning pga. mere effektiv udnyttelse af naturgasforekomsterne. En anden teori er udbruddet af vulkanen Pinatubo i 1992, der udledte forskellige aerosoler og hydroxyl, der nedbryder metan. Stigningen kan hænge sammen med, at Rusland siden har øget salget af naturgas til Europa. 55 % af det tyske forbrug dækkes således af leverancer fra Gazprom. Det tyske forbrug er stærkt stigende, fordi kansler Merkel besluttede, at lukke atomkraften ned, der stod for 12 % af energiproduktionen. Så allerede her kan vi se, hvor noget af årsagen ligger. Vi skal lige huske på, at stigningen kan have en naturlig årsag: den voksende verdensbefolkning og den deraf afledte tiltagende industralisering i BRIK-landene. Der er desværre en meget begrænset vilje, at reducere naturgasforbruget globalt og i stedet satse på en intensiv udvikling og udbygning af atomkraften, men i sidste ende kan Henrik Svensmark have ret i, at vi bør se positiv på udledningernes effekt på den globale gennemsnitstemperatur, da de muligvis kan være med til, at en kommende koldperiode vil blive mindre kold.

 • 8
 • 5

Det max 2 grader stigning i temperaturen i Paris aftale er et kompromi mellem politik og videnskab, der gerne skulle holde os væk fra at klimaet går armok og vi hurtigt får meget voldsomme temperatur stiger på 10-15 grader.

Disse voldome temperatur stiger vil være et resultat af at den metan gas der gemt under permafrosten slipper ud i atmosfæren.

Men voldsomme stigning af metan i almosværen er et tegn på disse super hurtig ændringer i klimaet er begyndt.

Dette er slem

De data man har for methan viser ikke nogen voldsom stigning i atmosfæren. Og da slet ikke på gr. a. methan fra permafrost. Se f. eks. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_...

Som det siges et sted har man i Antarktis fundet methankoncentrationer i isbobler fra sidste "deglaciation" hvor methanen jo er frigivet fra permafrosten. Der var tale om mindre stigninger som ikke betyder noget....

Du kan jo selv danne dig et indtryk:

"Our results show that methane emissions from old carbon reservoirs in response to deglacial warming were small (<19 teragrams of methane per year, 95% confidence interval) and argue against similar methane emissions in response to future warming. Our results also indicate that methane emissions from biomass burning in the pre-Industrial Holocene were 22 to 56 teragrams of methane per year (95% confidence interval), which is comparable to today."

 • 3
 • 12

Han siger ikke at det er bad news for kloden eller klimaet! Men bad news for Parisaftalen- og den er jo ikke videnskab. "»Det her er ‘bad news’ i forhold til Parisaftalen.«

Sådan lyder det fra Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, efter mængden af de to mest alvorlige drivhusgasser, metan og CO2, har ramt rekordhøje niveauer i Jordens atmosfære."

Den mest alvorlige drivhusgas er da vanddamp - slet ikke CO2 og Methan!

Hvis vi ikke havde vanddamp ville vi fryse ihjel.

Man har også længe i IPCCs computermodeller brugt en tommelfingerregel, som modsiges af målte data, om at vanddamp bibeholder sin relative koncentration (relative humidity) ved stigende temperatur. Det er fra den øgede mængde vanddamp (som ikke er steget så meget som IPCC mener) man finder et godt bidrag til temperaturstigningen som øget CO2 og Methan giver. Men desværre stemmer det ikke! Se https://climate4you.com/GreenhouseGasses.htm

hvor man bemærker at releativ humidity er faldet i de øvre lag af atmosfæren hvor vanddamp udsender stråling til verdensrummet. I linketovenfor kan man også finde data for CO2 og Methan som tidsserier og plot af fordelingen over jordkloden mm.

Nå, men professoren har også følgende guldkorn

"Derfor vil det i forhold til klimaforandringerne på kort sigt have stor effekt at få nedbragt verdens udslip af metan, som har været »offentligt underkendt« i klimadebatten, mener Jens Hesselbjerg Christensen."

Det var sørens er udslippet af methan "offentligt underkendt" - :-)

man hører hver dag om bøvsende køer og al anden mulig dårligdom fra permafrost til rismarker og vådbundsområder mm. Men, OK, professoren vil jo nok gerne have mere "debat" om emnet som menigheden på NBI jo gerne giver lidt ekstra krydderi med den politiserede menighed som findes der.

Han siger videre:

»Metan giver per molekyle langt mere opvarmning end CO2 og udgør en betragtelig del af drivhuseffekten. Heldigvis har metan en kortere opholdstid i atmosfæren, så hvis vi får vendt den her kurve samtidig med at vi gør noget aktivt for at nedbringe CO2 udledningerne, så kommer klimaet meget hurtigere til at mærke det,« siger han."

Næh Methan udgør ikke en betragtelig del af drivhuseffekten - der er jo meget mere CO2 (rundt regnet 200 gange så meget som Methan), så relativt set vil en fordobling af CO2 give 10 gange så stor en varmeffekt som en fordobling af Methan .

Se: W. D. Collins et al. Radiative Forcing by Well Mixed Greenhouse Gases: Estimates from Climate Models in the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report (AR4), J. Geophys. Res. 111, D14317 (2006)

Så Methan betyder ikke noget - med de stigningstakter vi har for Methan (0,0076 ppm/år de sidste 10 år) og CO2 (2,3 ppm/år de sidste 10 år) vil Methan kun give 10 % af drivhuseffekten sammenlignet med CO2 fremover. Se f. eks. linket til drivhusgasser ovenfor for stigningstakter. Som ikke viser nogen akcelleration som det påstås.

Methan havde en påfaldende flad udvikling gennem flere år uden at man ved hvorfor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_...

Altså negligible temperaturforøgelser fra Methan!

Men professoren har da ret i at det ser sort ud for Parisaftalen - men måske kan vi bevare bøfferne og landbruget noget tid endnu uden at professoren vil kunne pege på nogen sporbar effekt i klimaet?

 • 4
 • 15

hvor man "gokker" muldvarpene, hvor de stikker snotten frem

Mine muldvarpe laver en frygtelig masse uorden, ser aldrig op, men kan ikke på nogen måde dømmes skyldige ud i den forbrydelse, som vi mennesker har gang i. Med åbne øjne, 100 km/t, smadrer vi ind i alt, hvad vi skylder livet!

Den systematiske fordrejning af fakta, som vi finder i enhver tråd, der har med AGW at gøre, står blot for en af de mentalhygiejniske strategier, som vor ekstremt overrepræsenterede art med sit overforbrug af livsbetingelser benytter sig af, for at kunne holde sig selv og sin livsstil ud.

Personligt kan jeg ikke se, hvad der er værst; om det er det at lade som om, man har forstået et problem uden at gøre noget effektivt ved det, eller om det er det at benægte problemet slet og ret, sådan som det er sket oppe fra og ned ind til dato og fortsat sker, men især her på den billige langside, der dybest set blot er et ekko af samtlige kommercielle medier og ideologiske tilgange til problemet ind til for ca. 10 år siden.

Når jeg ser MF (Mette Frederiksen) og andre mf'ere (medlemmer af det høje ting) for mig, så føler jeg ikke andet end afsky og disrespekt. Man lader som om, man har forstået et problem, men det, som kommer her fra og alle andre steder, er latterligt ude af trit med udfordringens sande karakter.

At tro det bare er et teknisk fiks, el i bilen, syntetisk brændstof i privatflyveren, et a-kraftværk og to vindmøller i baghaven (sådan lidt til og fra) i stedet for mulvarpe, solceller på taget, og så ellers fuld fart på som sædvanligt!

Der er mange måder ikke at se op på.

 • 12
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten