Klimaplan 2018: Organisationer savner visioner

34 initiativer skal sikre, at Danmark opnår netto-nul-udledning senest i 2050. Det er målet i regeringens nye klima- og luftudspil »Sammen om en grønnere fremtid«

En række organisationer har allerede reageret på udspillet, herunder ingeniørenes fagforening, IDA, interesseorganisationerne Det Økologiske Råd og Vedvarende Energi samt brancheorganisationerne Brintbranchen, Dansk Taxi Råd, Dansk Energi, Synergi og energiselskabet E.ON.

Transport

Ifølge Ingeniørforeningen i Danmark, IDA er en af de helt store syndere transporten, hvor 95 pct. af den hjemlige transport fortsat kører på fossile brændstoffer. Det er adresseret i udspillet, hvilket også på høje tid, mener IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

»Klimaplanen svinger mellem kludetæppe og vision. Regeringen har rigtig mange gode forslag, der skal skubbe elbilerne ind over de danske grænser. Jeg er også glad for at se nogle tiltag på den kollektive bane, men her er det stadig muligt at arbejde med løsninger, der både giver positiv klimaeffekt og reducerer trængsel,« siger han.

Læs også: 80 pct. »varm luft og kreativ bogføring«: Klimaplan i modvind fra første fløjt

Ifølge Det Økologiske Råd er det godt, at regeringen vil satse på elbiler, men planen er kortsigtet og sikrer ikke den nødvendige omstilling frem mod 2030. Organisationen savner en omlægning af hele bilbeskatningen, ligesom planens miljøzoner ikke omfatter personbiler på diesel, selvom det er herfra, størstedelen af forureningen stammer.

»Danmark er håbløst bagud med miljøzoner. Det er på tide, at vi lærer af bl.a. Sverige og Tyskland og begynder at stille krav til alle køretøjer, så vi kan eliminere luftforurening i byerne,« siger Claus Ekman, direktør i Det Økologiske Råd.

»Også på transportområdet er der forspildte chancer. Det er godt, at regeringen nu endelig vil satse på elbiler, men planen er kortsigtet og sikrer ikke den nødvendige omstilling frem mod 2030. Der er bl.a. ingen indsats omkring omlægning af hele bilbeskatningen, ligesom planens miljøzoner ikke omfatter personbiler på diesel, selvom det er herfra, størstedelen af forureningen stammer,« siger han

Brintbranchen, der bl.a. repræsenterer producenter af brintbiler, tankstationer og løsninger med brintbusser, har overordnet ros til regeringens klimaplan.

»Det er en rigtig flot plan med mange gode forslag, og vi er klar til at levere de grønne løsninger, der er brug for. Men det er muligt at gøre mere, bl.a. når vi taler lastbiler og flytransport, og det bør komme med i den endelige aftale,« siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig ved, at personbilerne er det sværeste område at behandle, og at regeringen burde gøre betydeligt mere ved lastbiler og tog.

»Der er også behov for at tage det første livtag med den voksende udledning fra lufttrafikken, ved at få gang i produktion af CO2-neutralt brændstof på baggrund af el og CO – de såkaldte elektrofuels. Det er der behov for at få med i den endelige aftale, men overordnet er der grund til at komplimentere regeringen for et rigtigt godt udspil,« siger han.

Læs også: Her er planen: Regeringen sigter mod nul-udledning af CO2 i 2050

Dansk Taxi Råd, som er brancheforening for den danske taxi-branche, hilser de mange tiltag for hyrevogne velkomne, men de mener, at støtte til meromkostningsdækning, tilskud til hjemmeladere til vognmænd samt krav om grønne biler i offentlige taxiudbud ville sætte yderligere skub i omstillingen.

»Hvis man rent politisk vil sætte strøm til taxibranchen på den korte bane, så er det fuldkommen afgørende, at man følger Klimarådets anbefalinger om at afsætte midler til nogle økonomiske incitamentsstrukturer, så det ikke koster på bundlinjen at træffe det grønne valg. Derfor er tilskud målrettet taxibranchen nødvendige, ellers hænger taxiøkonomien ikke sammen,« siger Trine Wollenberg, direktør for Dansk Taxi Råd, i en pressemeddelelse.

Vedvarende Energi efterlyser en oplysningskampagne, som kan komme fordomme om elbiler til livs.

»Regeringens udspil indeholder på fornuftig vis en indsats, der skal hjælpe danskerne til at købe klimavenlig aftensmad. Vi skal også hjælpe danskerne med at købe klimavenlig bil. Der bør derfor også være fokus på oplysningsarbejde om elbiler,« siger Lars N. Jensen, senioranalytiker hos Vedvarende Energi.

Ifølge Dansk Energi er det vigtigt med konkrete skatter og afgifter fra Folketinget, hvis el-bilerne skal fremmes.

»Klimaet er flintrende ligeglad med partifarver og valgkamp – det venter ikke på en ny sammensætning af Folketinget, men fortsætter katastrofekursen, hvis ikke vi gør noget. Det er derfor i de kommende uger, Folketinget skal sikre skatter og afgifter, der fremmer salget af elbiler,« siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

Læs også: Regeringen vil fjerne registreringsafgift på grønne biler de næste to år

Energiselskabet E.ON har investeret i udrulningen af ladeinfrastruktur til elkøretøjer i Tyskland, Norge og Sverige. Efter regeringens udmelding i dag vil de fokusere mere på Danmark.

»Grundlæggende er udfordringen lige så klar som løsningen. Om kort tid skal Danmark være fossilfrit, og derfor har fossilbiler en klar udløbsdato. Vi har brug for at gøre transporten elektrisk og jo før, desto bedre,« siger Tore Harritshøj, direktør for E.ONs nordiske eMobility-forretning.

Byggeri

IDA, Ingeniørforeningen i Danmark peger på, at bygninger ifølge EU-Kommissionen tegner sig for 40 procent af det samlede energiforbrug i Europa, ligesom over en tredjedel af CO2-udledningen kommer fra bygninger.

»Jeg havde gerne set et klarere bud på, hvordan vi begrænser energiforbruget i byggeriet, for vi har slet ikke udnyttet klimapotentialerne i energieffektiviseringer,« siger IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

»Det er ifølge Klimarådet den billigste vej til at reducere CO2-udledninger – og det kan give både bedre boliger, lokale job og energibesparelser uden for byerne. Så det vil være tosset ikke at inddrage det i en samlet klimaplan for Danmark,« konstaterer han.

Læs også: Professor: Ambitiøs CO2-reduktion i landbruget kræver, at vi dropper dyrene

Synergi, der er en interesseorganisation stiftet af Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux, ser »positive takter« i klimaudspillet, der dog »mangler energieffektivitet«.

Ifølge Synergi ser regeringens udspil helt bort fra, »at den billigste og mest effektive metode til at opnå den grønne omstilling er energieffektivitet i bygninger,« som der står i deres pressemeddelelse.

»Energieffektivitet i bygninger som det enkeltstående billigste værktøj, hvis man vil i mål med vores ambition om et fossilfrit Danmark i 2050. Vi har nu en historisk mulighed for at afgøre, om bygninger skal være en alvorlig barriere for en omkostningseffektiv grøn omstilling eller nøglen til en sikker og billig omstilling,« udtaler Christian Jølck, bestyrelsesformand for Synergi i pressemeddelelsen.

Landbrug

Det Økologiske Råd mener, at der mangler tiltag på landbrugssiden i det nye klimaudspil.

»Der er ingen af de foreslåede nye tiltag på landbrugsområdet, der vil have nogen væsentlig, direkte effekt på klimabelastningen. Det er da uklogt, når alle eksperter er enige om, at det er her, de mest omkostningseffektive tiltag ligger,« siger direktør i Det Økologiske Råd, Claus Ekman.

Energi

Det Økologiske Råd mener også, at klimaplanen burde fokusere på øget energieffektivisering, eksempelvis med en energispareordning for handel- og servicevirksomheder og andre små og mellemstore virksomheder.

Dansk Energi er heller ikke imponerede af regeringens strategi for udfasning af olie og gas i boliger.

»Kampen for klimaet kravler lige nu over ligusterhækken og ind i boligerne til dig og mig. Det er os, der i fællesskab skal gøre en forskel, og politikerne skal levere rammerne, så det bliver nemt for os at vælge det grønne alternativ,« siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

Han mener at de cirka 100.000 oliefyr rundt om i danske boliger skal fjernes med det samme og erstattes af grønne løsninger, samt at naturgassen skal udfases.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Se denne interessante gennemgang af hele miseren omkring politik, AGW, elite og dumhed.

https://wattsupwiththat.com/2018/10/09/ric...

Det pointeres i ovenstående foredrag af professor Lindzen hvor let det er at få elite og politikere til at danse efter diverse politiserende "videnskabsmænd"s pibe. Foredraget er helt elementært så alle kan læse det og forstå det. Anbefales som pligtlæsning for Folketinget. Og til selvstændigt tænkende som modgift mod den nylige svada af IPCC rapporter og avisoverskrifter, TV indslag mv.

  • 2
  • 5

»Der er ingen af de foreslåede nye tiltag på landbrugsområdet, der vil have nogen væsentlig, direkte effekt på klimabelastningen. Det er da uklogt, når alle eksperter er enige om, at det er her, de mest omkostningseffektive tiltag ligger,« siger direktør i Det Økologiske Råd, Claus Ekman.

Andre steder kan man så læse, at reduktion i klimagasser fra landbrug stort set er lig færre dyr i landbruget. Har bogholderiet nu også besejret Det økologiske Råd?

https://ing.dk/artikel/professor-ambitioes...

Vi importerer mængder af metaller der for en stor del bundet i forbrugsgoder. Der er massive CO2 udledninger forbundet med udvindingen af metaller, men dem får oprindelseslandet (som oftest Kina) lagt til deres CO2 regnskab.

Vi importerer også ”CO2-neutral” biomasse, og igen er det oprindelseslandet for biomassen, som må regne det ind i deres CO2 regnskab – dermed blev det også dejligt nemt at lave grøn, CO2-neutral energiproduktion i Danmark.

Så eksportere vi store mængder kød - men se, så melder problemerne sig, for det går ud over VORES CO2 regnskab. Sådan en produktion kan vi ikke lide. Bogholderi-logikken er nemlig, at hvis bare vi importere alle de produkter der forsager CO2-udledningen, så kan Danmark hurtigt blive CO2 neutralt.

Der er så mange gode måder at regne sig ud af CO2 udledningen (inkl. kvoter), så dem bruger vi i klimaets hellige navn.

Hvis alle bare var som os, så gik det nok til sidst! NEJ - selvfølgeligt ikke.

  • 3
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten