Klimapanel: CO2 skal hives ud af atmosfæren for at undgå skrækscenarier

15. april 2014 kl. 10:07139
FN’s klimapanel anbefaler verdenssamfundet at satse på energiproduktion, der ikke bare reducerer udledningen af CO2 i atmosfæren, men ligefrem trækker noget af den tilbage igen.
Artiklen er ældre end 30 dage

FN’s klimapanel, IPCC, har netop udgivet sin 2.000 sider lange rapport indeholdende mere end tusind scenarier, der er forskernes bud på, hvordan verdenssamfundet skal indrette sig, hvis verden skal holde de globale temperaturstigninger under de politisk vedtagne to grader.

Et af buddene lyder, at der på længere sigt skal anvendes teknologier i energiproduktionen, der ikke bare udleder mindre eller nul CO2, men oven i købet også begrænser den eksisterende mængde. Energisektoren skal ifølge IPCC reducere sit globale udslip mellem 2040 og 2070 med 90 procent eller mere i forhold til 2010-niveauerne, men ikke engang det er nok.

»Mange af scenarierne (for at overholde to gradersmålet, red.) peger på udledninger faldende til mindre end nul efterfølgende,« hedder det i rapporten ifølge Information.

Læs også: IPCC: Det koster op til seks procent af verdens BNP at klimasikre Jorden

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge New Scientist, der også har kigget på rapporten, lyder opfordringen på, at bioenergi i forbindelse med det såkaldte ‘carbon capture and storage’ (CCS) kan bringe CO2-regnestykket for energiproduktion i minus, således at den eksisterende koncentration nedbringes.

CCS dækker over en proces, hvor kuldioxiden, der produceres ved eksempelvis et kraftværk, indfanges og lagres, typisk i jorden, så det ikke længere indgår i atmosfæren. I kombination med afbrænding af biomasse skulle det altså give et CO2-regnestykke, der vil nedbringe koncentrationen af CO2 i atmosfæren.

Læs også: Her er de fem årsager til klimaforskernes advarsler

Processen er stadig ny og genstand for megen forskning, men kan løses ved at adskille CO2 fra de øvrige udstødningsgasser under forbrændingen i et kraftværk. Dernæst transporteres gassen væk og gemmes flere kilometer under jordoverfladen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge CO2now.org ligger koncentrationen af drivhusgassen i verden i øjeblikket på knap 400 ppm og må ikke overstige 450 ppm, hvis mere end to graders temperaturstigning skal undgås.

Læs også: Professor trækker sig fra klimarapport: Den blev for alarmerende

De fleste af IPCC’s scenarier går dog ikke ud fra, at det er muligt at holde sig under 450 med den nuværende udvikling og peger derfor på CCS i kombination med afbrænding af biomasse som en løsning, der skal tages i brug senere i dette århundrede, når udledningen af drivhusgasser forhåbentlig har stabiliseret sig verden over.

139 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
139
4. juni 2014 kl. 13:20

@Dennis,

Lad private firmaer få rettighederne til at indkøbe/forpagte landbrugets staldtage og andre brede arealer til at opsætte solceller...Idag tænker man ikke alternativt nok i forhold til rettigheder og ubrugte muligheder, i en verden som er ved at omstille sig fra Co2 baseret energi til vedvarende energi, nytter det intet at man spiller på 1 hest...der er grund og nødvendig til for at vi får muligheder for at spille på 100+ heste for at det her skal sparke i den rigtige retning.

  • Gør endelig ikke som i Tyskland, her lukker de velfungerende a-værker og åbner i stedet for brunkullene. Det har haft en stor effekt på deres CO2-regnskab. Man kan sagtens deponere CO2 i undergrunden, det er bare utrolig dyrt.

Vi skal spille på flere heste som du nævner, men den mest effektive metode til at omstille C-baseret energi er at opføre atomkraftværker. Det gør man da også, der er 72 værker under opførelse, bl.a. Emiraterne, USA, Argentina m.fl. Argentina er næsten startklar med den seneste reaktor. En væsentlig grund til CO2-problemerne er, at omstillingen fra fossil energi til uran har stødt på modstand, hvilket f.eks. har fået en af Greenpeaces stiftere til at bryde med bevægelsen og nu er lobbyist for den nukleare industri. Atomenergi spiller fint sammen med vindenergi, idet vinden ikke leverer grundlast, men supplerer når der er vind. Det er der ikke i dag, derfor skal vi have hjælp af Norge/Sverige. At bruge jern til have virker fint, det binder en masse CO2. Men det omdannes desværre til CH4 når de døde alger omsættes dybere nede. CO2s effekt overdrives i klimamodeller, idet dens effekt falder stærkt med stigende koncentration - og vanddamp absorberer en stor del af CO2- absorptions-spektrum. Derfor er GW ikke steget som modellerne estimerer.

138
3. juni 2014 kl. 22:42

Om du trækker ud eller lægger til er vel det samme.

Du kunne prøve at skille fløden fra kaffen efter at det er blandet. Problemet er ikke at putte det ned i jorden, men at udtrække det fra atmosfæren. I øvrigt tror jeg at alle frackingmodstanderne vil blive rigtigt aktive, hvis denne CO2 injektion blev mere end en tanke. Kunne man undgå alle skrækscenarierne, som vi hele tiden bombarders med, så var det værd at overveje.

137
3. juni 2014 kl. 22:17

Lad private firmaer få rettighederne til at indkøbe/forpagte landbrugets staldtage og andre brede arealer til at opsætte solceller...Idag tænker man ikke alternativt nok i forhold til rettigheder og ubrugte muligheder, i en verden som er ved at omstille sig fra Co2 baseret energi til vedvarende energi, nytter det intet at man spiller på 1 hest...der er grund og nødvendig til for at vi får muligheder for at spille på 100+ heste for at det her skal sparke i den rigtige retning.

Det her har jo intet at gører med at det ikke kan lade sig gører, det har noget at gøre med om man vil lade det sig gøre.

136
3. juni 2014 kl. 22:14

Dit forslag har mangler på at det ikke er tænkt ordentligt igennem.

Forsøg med at smide jernstøv i havet for at få alger til at blomstre op og suge Co2 til sig, er i teorien jo god nok.

Men man må sammentidigt også understrege at hastværk er lastværk, ingen kender konsekvenserne af at påfører så storer mængder jernstøv som giver så ekstrem et udslag i økosystemerne i havet.

At gører noget overilet er både dumt og uansvarligt.

135
3. juni 2014 kl. 22:14

Dit forslag har mangler på at det ikke er tænkt ordentligt igennem.

Forsøg med at smide jernstøv i havet for at få alger til at blomstre op og suge Co2 til sig, er i teorien jo god nok.

Men man må sammentidigt også understrege at hastværk er lastværk, ingen kender konsekvenserne af at påfører så storer mængder jernstøv som giver så ekstrem et udslag i økosystemerne i havet.

At gører noget overilet er både dumt og uansvarligt.

134
3. juni 2014 kl. 22:01

Hvorfor skulle det være svært at gemme en gas nede i jorden, når vi trækker gas op ad jorden?

Om du trækker ud eller lægger til er vel det samme.

133
7. maj 2014 kl. 12:09

Hvad får dig egentlig til at tro det?
Skulle det være fordi det bliver nemmere at dyrke de frosne arealer, højt mod nord?
Eller fordi mere CO2 i luften øger plantevæksten?

Jamen det kan jeg da svare på - i modsætning til din kilde "EPA" så har jeg rent arbejdet arbejdet med emnet! Hvis og når temperaturen stifer, så flyttes nordgrænsen for dyrkning af visse afgrøder nordpå. F.eks. kan vi ikke her i landet dyrke visse højtydende sorter vinterhvede, det vil vi kunne, hvis der sker en temperaturændring. Måske sker det, måske ikke? Som bekendt har man jo fundet ud af, at klimamodellerne ikke er retvisende - og at temperaturen slet ikke følger IPCCs estimater - derfor ser man også en nedregulering af estimaterne fra rapport til rapport. Klimaforskere ser ud til at vide for lidt om fysikken bag klimagasserne, måske derfor viser klimamodellerne forkert. Gavin er jo ikke klimaforsker, men sikkert en dygtig matematiker og modellør af klimamodeller, men de passer stadig ikke - uanset hvor meget han bortforklarer det på sin hjemmeside. Hans gode ven - James Hansen er væk, han havde altid galocher med på arbejde - fordi han regnede med at Hudson-floden gik over sine bredder. Til hans store ærgrelse har floden sin normale vandstand. Men engang får han sikkert ret.

I år 2100 estimerer IPCC man at temperaturen er øget fra 1.8 g C og derover, tallet falder for hver rapport, det kan landbruget sagtens klare, det kræver lidt mere kemisk planteværn visse steder, lidt mere kunstvanding andre steder - og grænsen for dyrkning flyttes lidt nordpå. Men der er ikke vilje til at klare andet end en delvis implementering af Kyoto-protokollen, der er ganske utilstrækkelig. Den udsætter bare problemet er par år i år. 2100.

Ole Humlum forsker bla. i paleoklimatiske forhold og ved en masse om emnet. Sahara flytter ikke sydpå som nogen antyder, men Sahara flytter faktisk nordpå! Man vil i fremtiden kunne udnytte de enorme vandressourcer under Sahara til kunstvanding.

Som det fremgår af denne og andre debatter, så er der ingen reel vilje til at gøre noget effektivt ved CO2-problemet. Så vi må forvente af kul, olie og skifergas fremover vil være en vigtig del af vor energiforsyning. Men debatten kører videre i samme spor som altid.

.

132
7. maj 2014 kl. 11:16

@Søren,

Omkring 60 af dem er fra før San Onofre 2 & 3 blev idriftsat. De blev begge dekommissioneret sidste år, fordi det ikke kunne betale sig at reparere mere på dem.
Alle de landmøller der opstilles i dag, er dimensioneret til 25 års levetid, ligesom havmøllerne.
Du kan altså regne med, at når støtten er udløbet efter typisk 7-9 år, alt efter placering, så producerer de el til 5-8 øre/kWh i mindst 16-18 år efter.
Landmøllerne modtager altså 25 øre/kWh i støtte i ca 1/3 af deres levetid, svarende til 8 øre/kWh i snit.

  • endnu en gang Cherry Picking. San Onofree 2-3 blec sat i drift i 1982-83, og er ikke dekommissioneret, men tages ud af drift pga. manglende vilje hos NRC til at lade det køre videre med 75% af mærkeeffekten. San Onofree er ikke et typisk værk i USA - det er derimod de værker, der i massevis har fået deres driftstilladelse forlænget 20 år foreløbig - evt. efter en opgradering.

Hverken San Onofrees kunder eller andre har betalet en eneste cent til PSO-skat (undskyld tarif!) - hvor mange millioner dollars forbrugerne har sparet i udgifter kan du sikkert regne ud.

Vindmøllers levetid ligger på ca. 20 år - måske lidt mindre for Horns Rev, hvor fundamenterne ruster?

Hvorfor ikke bruge økonomerne til at regne priser ud? Du regner konsekvent forkert? Det er da ikke raketvidenskab at håndtere tal - se f.eks.:

https://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Energy-Subsidies-and-External-Costs/https://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/

Uanset hvor mange knuder du slår på dig selv, så viser talanalyserne det helt klart - VE er dyrere end atomenergi - og fossil energi! De har hver deres opgave i energisystemerne, de er ikke hinandens alternativer.

At du ser vind som et alternativ til atomenergi viser, at du ikke rigtig har forstået hverken vind eller uran.

129
4. maj 2014 kl. 22:03

Et af de mere Kuriøse indslag i debatten.

Egil Kaas Københavns Univerisitet se https://video.ku.dk/video/7820637/eigil-kaas-professor-i-meteorologi-og

Via de statelitesystemer man råder over i dag, kan det fastslås one-the-flye hvor meget energi der strømmer ind til jorden og hvor meget der igen forlader jorden. Hvorefter det kan fastslås hvor meget effekt der afsættes i jordens klimasystemer

Intet mindre!

OG Eigil Kaas fremfører til sidst i foredraget, så ophobes der 0,8 w/M^2 i forlængelse af de observerende forhold omkring ind og udstråling fra/til rummet.

Og det er endermange meget effekt, som herefter skulle opsamles i jordens klimasystemer. Effekter som på ingen måde lader sig måle eller påvise i Jordens 'energidepoter' og det endda meget langt fra.

0,8 w/M^2 er i praksis langt mere end når IPCC taler om 2 eller endda op til 3 w/M^2 (afhængig af hvor hysterisk man er) ekstra forcing med udgangspunkt i år 1750...

Citat fra https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing : "Radiative forcing is a measure of the influence a factor has in altering the balance of incoming and outgoing energy in the Earth-atmosphere system and is an index of the importance of the factor as a potential climate change mechanism. In this report radiative forcing values are for changes relative to preindustrial conditions defined at 1750 and are expressed in Watts per square meter (W/m2)."

127
4. maj 2014 kl. 18:43

Hvis man tror på at det er CO2 forurening der vil slå menneskeheden ihjel, så tror jeg IKKE vi er mere intelligent end bakterier i en petriskål.

Men det har intet at gøre med de fattige lande. Det er os, de rige lande der udleder al CO2'en (næsten).

Og igen: Alt fossilt brændsel vil blive gravet op og brændt af, for at skaffe det højest mulige afkast til aktionærerne i energiselskaberne. Det har intet at gøre med de fattige lande.

125
4. maj 2014 kl. 14:42

Hej Glenn, meget spændende!

Problemet med hele klima / CO2 debatten er bare at alle bruger CO2 til at fremme deres politiske synspunkter såsom at få indført Atomkraft, reducere befolkningstilvæksten (helst i de fattige lande), tjene penge på at flytte rundt på penge fra forbrugere og producenter af energi, holde foredrag med div. skrækscenarier og derved samle penge ind. Og hvad Connie Hedegaard har gang i med hendes CO2 kvoter, er lidt svært for mig at gennemskue i det store perspektiv, det eneste der står klart for mig er, at det ihvertfald ikke har noget med klimaet at gøre.

Der er til syneladende ingen der er interesseret i rent faktisk at løse CO2 problemet.

Der har været flere tekniske løsninger på bordet siden 1990'erne, så man kunne jo bare gå i gang.

Fjern CO2 udledninger i 2011 (worst case) $27 mia CO2 emissions marked i 2011 $176 mia

123
4. maj 2014 kl. 13:46

Et af buddene lyder, at der på længere sigt skal anvendes teknologier i energiproduktionen, der ikke bare udleder mindre eller nul CO2, men oven i købet også begrænser den eksisterende mængde.

Sidste skud på den negative CO2 stamme:

ETH Zürich. (2014, May 3). Synthesized 'solar' jet fuel: Renewable kerosene from sunlight, water and carbon dioxide. ScienceDaily:https://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140503184918.htmCitat: "... The SOLAR-JET project demonstrated an innovative process technology using concentrated sunlight to convert carbon dioxide and water to a so-called synthesis gas (syngas). This is accomplished by means of a redox cycle with metal-oxide based materials at high temperatures. The syngas, a mixture of hydrogen and carbon monoxide, is finally converted into kerosene [da. Petroleum] by using commercial Fischer-Tropsch technology. ..."

Det CO2 negative samfund er lige om hjørnet - og verden er motiveret!

122
4. maj 2014 kl. 12:31

eller en særlig grad af Dunning-Kruger

Johe... Kunne måske komme med andre ligefremme kandidater til denne navle-beskuende lidelse.

Using them, as we actually do in this study, to set land, water and yield constraints for
future years is equivalent to assuming that present conditions will prevail also in 2050.

Her tager FAO selvsagt forbehold for de beregninger og vurderinger der lægger til grund for arbejdet i Rapporten. Ikke noget med at opvarmningen har katastrofale virkninger. Som der på ingen måde tages stilling til, ud over at det påvirker pålideligheden at rapportens konklusioner.

Og!

There is no scenario projection that does
not include a rise in temperature.

Altså der er ingen beregningsmodeller der ikke tager højde for temperaturstigninger...

Hvis før-industrielle temperaturer skal antages 0,8 grad lavere end i dag se https://www.klimadebat.dk/images/grafglobal1_stor.gif så opererer IPCC i deres seneste rapport med en temperaturstigning 1,2 grad højere end i dag, i år 2100.

Og hvor mange gange har kloden oplevet en temperatur som vi herefter vil opleve i år 2100. Temperatur under middelalderen se https://www.iceagenow.com/Medieval%20Warm%20Period1.jpg Og netop en tempeatur som bevirkede øget velstand (europa) øget landbrugsproduktion hvor der altså var betydelig varmere end i dag.

At det i år 2100 i forlængelse af FAO's overvejelser vil ha' fatale virkninger på dele af klodens landområder som vil forvandles til ørken det er da selvsagt.

Men fødevareproduktionen netop i forlængelse af FAO's overvejelser vil være stigende til gavn for verdens befolkning med en temperaturtagning på 2 grader i forhold til før-industriel temperatur..

121
3. maj 2014 kl. 21:47

Jeg er alligevel lidt imponeret over at du fik dig selv til at vende tilbage med et svar. Det må kræve en helt speciel kynisme ... eller en særlig grad af Dunning-Kruger.

120
3. maj 2014 kl. 21:37

2 c' efter pre-industrielle temperaturer øhe hvor meget varmere er det så lige det bliver. Det er i praksis lidt over en grad mere, vi så skal forvente i forhold til temperaturen før industrialiseringen. Det vil med sikkerhed gavne verdens fødevareproduktion.

Udviklingen de sidste 1000 år, det siger vist alt om varme kontra kulde se https://www.iceagenow.com/Medieval%20Warm%20Period1.jpg

Igen det var Ole Humlum's kommentar jeg fremførte omkring FAO's vurderinger af den positive påvirkning af varmere klima se https://www.klimadebat.dk/ole-humlum-frygten-er-ipccs-vaaben-r564.php

Citat: FAO oplyser, at den globale fødevareproduktion på denne baggrund forventes at stige med omkring 55-60 % frem til 2050 med de af IPCC varslede klimaændringer. Skulle temperaturen ikke stige, eller måske endda synke, vil det desværre næppe gå lige så godt. Det antyder fortidens klimahistorie med vægt.

Udviklingen af verdens kornproduktion se https://vitalsigns.worldwatch.org/vs-trend/world-grain-production-down-2010-recovering og den vil selvsagt blive hjulpen på vej af varmere vejr frem mod 2050. Hvis ellers det kommer.

119
3. maj 2014 kl. 20:37

Læs kapitel 4 og frem se <a href="https://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106..">https://www.fao.org/docr…;.

Interessant...

Kapitel 4 starter:

This chapter discusses the main technical issues underlying the projections of agricultural
production presented in Chapter 3

Kapitel 3 slutter:

Climate change
In evaluating future production possibilities for each crop and country we use (a) estimates of
land availability by category (very suitable, suitable, marginal, etc – see Chapters 1 and 4), (b)
yield growth potentials and yield ceilings in relation to the presently prevailing ones, and (c)
water availability and irrigation potential. In principle all these characteristics may be affected
by climate changes (Alexandratos, 2011b). It follows that before we can say if our projections
take into account climate change effects, we must make sure that we know the climatic
variables used for generating the land suitability, etc we use. The latter come from the GAEZ.
The water and irrigation potentials come from FAO’s Aquastat. Both have been evaluated on
the basis of the currently prevailing climate conditions (precipitation, temperature, etc).</p>
<p><strong>Using them, as we actually do in this study, to set land, water and yield constraints for
future years is equivalent to assuming that present conditions will prevail also in 2050.</strong> Thus
we, as well as others doing scenarios under no climate change assumptions, are faced with a
logical non-sequitur if present climatic conditions cannot exist in the future. This may well be
the case if statements like the following are true: “a 2°C warming above pre-industrial
temperatures –the minimum the world is likely to experience...” (World Bank, 2010).
Apparently there is no possible future outcome with global average temperatures not above
present ones. The IPCC (2007b) in its Fourth Assessment Report shows likely ranges and best
estimates of rises in global average temperatures by the last decade of the century (over the
average of 1980-1999) under its several scenarios. There is no scenario projection that does
not include a rise in temperature. Temperature increases are inevitable even if GHG
concentrations were not to increase further above the levels of 2000, a virtual impossibility
since this has already happened (IPCC, 2007b, Table SPM.3).
In principle, a scenario that assumes no climate change has no place in the array of</p>
<p>scenarios to be examined. It would entail the risk of generating results that are flawed if some
of the assumed land, water and yield constraints become more binding (than they are found to
be under the no change scenario) following inevitable climate change.

118
3. maj 2014 kl. 20:02

Siger de virkelig??... Hvor er din kilde?

Læs kapitel 4 og frem se https://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf

Altså en langt større produktionsfremgang end de 50 % vurderet af FAO frem til 2050. De 50 % som tilskreves bedre vækstmuligheder som følge af bedre vækstbetingelser pga. co2 og varme. Den øvrige langt større fremgang i fødevareproduktionen frem mod 2050 skyldes selvsagt bedre dyrkningsmetoder, kemi, GMO, øget landbrugsareal osv.

117
3. maj 2014 kl. 19:35

Siden midt-firserne taler vi om 2/10 grad i verdens gennemsnitlige opvarmning og altså de sidste 15 år; om igen temperaturstigning. Hvis ikke det kan gå under 'kategorien': at det bliver ikke varmere. Er der andre målinger end NOAA's eller er det en anden planet vi taler om, eller hvad.

Det er og bliver uhyggelig! Efter 30 år er temperaturen steget 2/10 grad. Opsamlingen af energi i Oceanerne er aldeles moderat.

IPCC vurdering af den samlede akkumulerede energi i jordens energidepoter til at være aldeles moderat.. Akkumulering som ved is som smelter, jord masser som opvarmes, atmosfæren som bliver varmere og altså havet som opvarmes se https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-ts-15.html

Fra 1961 til 2003 anslås den samlede energiopbygning til sølle 159 Zeta Joule...

Og alt dette alt imens co2-opbygningen i Atmosfæren når himmelhøjder se https://www.klimadebat.dk/images/grafppm1_stor.gif Alene fra 1960 til dato er koncentrationen næsten øget med 100 PPM.

Altså en eksplosiv opbygning af co2. Næsten ingen effekt af drivhuseffekten i og med der ikke tilbageholdes energi, som forbliver i jordens energidepoter. Og sidst men ikke mindst: Temperaturen stiger næsten ikke.

116
3. maj 2014 kl. 19:22

Ifølge FN-organet FAO har landbruget øget sin produktivitet i takt med temperatur- og CO2-stigningen, blandt andet fordi planter generelt vokser bedre med mere CO2 i atmosfæren, og samtidig øges deres modstandsdygtighed mod tørke. FAO oplyser, at den globale fødevareproduktion på denne baggrund forventes at stige med omkring 55-60 % frem til 2050 med de af IPCC varslede klimaændringer.

Siger de virkelig??... Hvor er din kilde? Her er min:

"Changes in temperature and precipitation associated with continued emissions of greenhouse gases isexpected to result in long term trend changes, including a rise in the global mean surface temperature from 1.8°C to 4.0°C by 2100 and large (and regionally variable) changes in rainfall which in turn will bring changes in land suitability and crop yields. Current research confirms that while crops would respond positively to elevated CO2 in the absence of climate change (e.g. Kimball et al., 2002;
Jablonski et al., 2002; Ainsworth and Long, 2005), the associated impacts of high temperatures, altered patterns of precipitation and possibly increased frequency of extreme events such as drought and floods, will probably combine to depress yields and increase production risks in many world regions, widening the gap between rich and poor countries"

https://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb695e.pdf

115
3. maj 2014 kl. 18:45

</p>
<ul><li>Rend og hop!

Jo. Men den lalleglade og ligegyldige tilgang til verdens fattige er og bliver skræmmende. Navnlig når man ser på succeserne i ikke mindst Kina men også Vietnam og i praksis hele Asien, hvor netop en eksplosiv vækst i navnlig kul-forbruget og dermed energiforbruget og opdykning af enorme landbrugsarealer har løftet millioner af fattige ud af fattigdom på ganske få år.

Disse mennesker skal da netop glæde sig over et varmere klima og mere co2 i atmosfæren. Alt andet er sku' da absonst.

Skulle fattige i Sydamerika, Mellemøsten og Afrika vente på at der sendes madspild fra vestens køkkener frem.

Det er og bliver en uhyggelig tankegang i den akutte omstillingsnødvendighed verden den står i..

114
3. maj 2014 kl. 18:33

I rest my case....!

JO det er nok godt det samme!

Se https://www.klimadebat.dk/images/grafglobal2_stor.gif

Siden midt-firserne taler vi om 2/10 grad i verdens gennemsnitlige opvarmning og altså de sidste 15 år; om igen temperaturstigning. Hvis ikke det kan gå under 'kategorien': at det bliver ikke varmere. Er der andre målinger end NOAA's eller er det en anden planet vi taler om, eller hvad.

113
3. maj 2014 kl. 18:32

Niels Hansen!

  • Rend og hop!
112
3. maj 2014 kl. 18:27

HVis de resterende 6 mia fattige mennesker...</p>
<p>Hvorfor gik du pludselig fra, at regne i sultende til, at regne i
fattige???

Nu er man jo nød til at starte et sted, for at ta' hul på din tåbelige tilgang til problemstillingen. Verdens fattige skal selvsagt bruge (meget) mere energi...Dyrke meget mere føde, som de netop kan ved stigende temperaturer og mere co2 i atmosfæren.

Skulle verdens fattige via mere eller mindre urealistiske omlægninger af vestens forbrugeres forbrugsvaner som skulle udmynte sige i et overskud af basisfødevare som korn, ris, Majs osv som herefter kunne transporteres til verdens fattige.. Fuldt og helt: en forrykt tankegang...

110
3. maj 2014 kl. 17:18

Hvis det skal overføres til den ene milliard rige mennesker i verden, så er det 100 mio. ton mad.

"Between 30% and 50% or 1.2-2 billion tonnes of food produced around the world each year never reaches a human stomach"

  • Hvorfor læser du ikke links'ene før du kommenterer dem, Niels?1,2-2 milliarder tons!

HVis de resterende 6 mia fattige mennesker...

Hvorfor gik du pludselig fra, at regne i sultende til, at regne i fattige??? Der anslås at være omkring 1 milliard sultende i verden ~ Ét ton/sultende/år

108
3. maj 2014 kl. 16:12

Men så er USA vel også bare en ussel propaganda-organisation, så længe de ikke mener det samme som din udvalgte professor i Oslo, som åbenbart siger noget du bedre kan li' at høre ?!?

Jo men nu bliver der jo ikke varmere og udsigten til et fald i verdens temperatur er jo ikke noget der kan udelukkes og særlig i forlængelse af co2-ens minimale evne som drivhusgas..

Øget plantevækst i ørkner og stepper via den øgede co2 se https://ing.dk/artikel/forskere-co2-udslip-goer-verden-groennere-159703 Satellitfoto afslører forholdet over USA og Mexico..

Men uanset forholdet med en mindre del af jordens mulige landbrugsareal nemlig ørknen (som altså ikke lader sig dyrke), så er fordelene markante og store for de resterende dyrkningsarealer og marginale dyrkningsarealer som nu via co2-en og et varmere klima kan yde fødevareproduktionen, som ellers ikke var mulig.

105
3. maj 2014 kl. 15:05

Hvad får dig egentlig til at tro det?

Jahe! Nu er FAO vel ikke en hvilken som helst organisation..

Citat fra Ole Humlum, professor, Oslo Universitet: Der har været mange gode effekter af den observerede opvarmning frem til år 2000, ligesom en eventuel fremtidig opvarmning (om den overhovedet kommer) sandsynligvis også vil have mange positive effekter. Dette aspekt af klimaændringer kommer imidlertid sjældent frem. Ifølge FN-organet FAO har landbruget øget sin produktivitet i takt med temperatur- og CO2-stigningen, blandt andet fordi planter generelt vokser bedre med mere CO2 i atmosfæren, og samtidig øges deres modstandsdygtighed mod tørke. FAO oplyser, at den globale fødevareproduktion på denne baggrund forventes at stige med omkring 55-60 % frem til 2050 med de af IPCC varslede klimaændringer. Skulle temperaturen ikke stige, eller måske endda synke, vil det desværre næppe gå lige så godt. Det antyder fortidens klimahistorie med vægt.

Jeg syntes med rette man kan håbe på mere varme og herunder mere co2 i atmosfæren, i relation til den relative beskedne drivhuseffekt der er fra den nuværende mængde i atmosfæren, og herunder at co2-en har disse gavnlige effekter på plantevæksten.

107
3. maj 2014 kl. 15:30

Jahe! Nu er FAO vel ikke en hvilken som helst organisation..

Nej, det er de bestemt ikke! - og jeg er skam helt tryg ved at de landmænd og fiskere der producerer verdens fødevarer regner FN's landbrugs og fødevareorganisations analyser for en del mere seriøst og gennemarbejdede end dine.... ;-)

Nu var mit link jo så ikke til FAO, men til EPA (Unitet States Environmental Agency), som sorterer under den amerikanske stat og regering.

Men så er USA vel også bare en ussel propaganda-organisation, så længe de ikke mener det samme som din udvalgte professor i Oslo, som åbenbart siger noget du bedre kan li' at høre ?!?

104
3. maj 2014 kl. 14:57

Og jeg mener godt vi kunne bruge mere opvarmning på jorden navnlig af hensyn til fødevareproduktionen.

Hvad får dig egentlig til at tro det?

Skulle det være fordi det bliver nemmere at dyrke de frosne arealer, højt mod nord?

Eller fordi mere CO2 i luften øger plantevæksten?

For det kan du jo for sin vis have ret i.... men det er altså bare intet i forhold til hvad det betyder for både dyrkning og kvæghold, at atmosfæren bliver mere volatil, med mere ekstremt og uforudsigeligt vejr tilfølge.

...eller hvad det betyder for dyrelivet og fiskeriet, at der bliver lavet om på lokale økosystemer i havet.

...eller hvad det betyder at ørkenarealer breder sig, pga hidtil uset tørke, i store dele af verden.

https://www.epa.gov/climatechange/impacts-adaptation/agriculture.html

102
3. maj 2014 kl. 13:45

Du har snart sagt så mange fysisk indbyrdes inkonsistente ting at det åbenlyst bare er hjemmestrikket lommefilosofi du lirer af.

Mogensen:

Når du mener der kan akkumuleres energi i atmosfæren.

Hvis man forstiller sig et badekar hvor det lige passer med at der afsættes 50 l vand i minuttet i karet. vandet er 50 c'. Der strømmer også 50 l ud gennem afløbet så vandstanden altså er konstant i karet..

Ergo kan vandet opvarmes til f.eks. 80 c' og der kan akkumuleres energi badekaret....

101
3. maj 2014 kl. 11:57

Du har snart sagt så mange fysisk indbyrdes inkonsistente ting at det åbenlyst bare er hjemmestrikket lommefilosofi du lirer af.

Ja hvis man kan tale om minimale energivandringer mellem forskellige energidepoter, her havet og atmosfæren. Hvor der netop gennem disse depoter strømmen enorme energistrømme eller der sker løbende udveksling af enorme effekter fra solen som omsættes indbyrdes mellem havet og atmosfæren og afsættes endelig til verdensrummet..

Hvis ikke det er hjemmestrikket makværk hvad er det så!

100
3. maj 2014 kl. 11:51

Arrh! Når vi har "råd" til, at smide op mod halvdelen af den producerede mad ud, holder det argument jo slet, slet ikke, Niels!

JA! Det hjælper da også en del, hvor meget mon den ekstra mad ville hjælpe i Afrika, hvis madspild fra de vestlige lande ikke forekom og ressourcer kunne nyttiggøres i U-lande (snede den ekstra korn derned, mælk mm). Med sikkerhed ikke meget.

Men grundlæggende er mere varme af det gode, det siger jo nærmest sig selv, når planter gror bedre i varmere klima, og herunder virker co2 i sagens natur til mere plantevækst.

Ikke uden grund en gartner går i 1000 PPM co2.

106
3. maj 2014 kl. 15:16

..hvor meget mon den ekstra mad ville hjælpe i Afrika, hvis madspild fra de vestlige lande ikke forekom og ressourcer kunne nyttiggøres i U-lande (snede den ekstra korn derned, mælk mm). Med sikkerhed ikke meget.

??? Hvorfor mener du det ikke ville hjælpe, Niels? Samlet madspild svarer til over ét ton mere mad/år/sultende på verdensplan. Jeg er ret sikker på, de ville blive glade for det.

  • I dit supermarked kan du f.eks. købe lam fra NZ, Vin fra Chile, kiwi fra næsten hele Verden osv. osv. Den globale distribution burde derfor ikke være et logistisk problem. (Men, måske den lokale infrastruktur er en hæmmende faktor?)

Men grundlæggende er mere varme af det gode, det siger jo nærmest sig selv, når planter gror bedre i varmere klima

Det er jo så heller ikke alle planter der gør det, Niels.

(Selvhjælp, hjælp til selvhjælp, færre toldmure fra den vestlige verden osv. vil sikkert gøre større nytte men, det er ikke emnet her)

95
3. maj 2014 kl. 09:54

Med mindre varmetransporten fra atmosfæren ned i oceanerne er konstant, ...så vil den variere. Så langt er du vel med.

Det der er fuldt og helt misforstået!

Der kommer enorme mængder energi ind fra solen løbende, som afsættes i havet, denne energi omsættes så efterfølgende i klimasystemerne og der sker en energitransport op gennem atmosfæren og energi afsættes til rummet.

At tale om at der sker en energitransport fra atmosfæren ned i oceanerne. Det giver simpelthen ingen mening.

At afvise det med at oceanerne alligevel vel aftage energien er det samme som at påstå at varmetransporten alligevel er konstant.

??

93
2. maj 2014 kl. 22:26

På længere sigt vil der naturligvis være balance mellem havets og luftens temperatur, men ikke før der er balance mellem luftens temperatur og den øgede isolans (så jorden igen udstråler ligeså meget som solen indstråler), men til den tid er atmosfæren meget varmere end du bryder dig om, og dette balancepunkt flytter sig jo opad, jo mere CO2 vi pumper ud i atmosfæren.

NU er beviset på at atmosfæren ikke sådan lige begynder at opvarmes, og det i og med solen afsætter noget der ligner 174.000.000.000 Mw ind gennem atmosfæren. Denne enorme energi som modtages på jordoverfladen, omsættes i jordens energisystemer og sendes ud i rummet igen uden på nogen måde at opvarme atmosfæren som tilfældet er over de sidste 15 år.

Og en mikroskopisk del af denne energi er så ikke sendt ud i rummet igen men endt i havet..

Hele teorien om drivhuseffekt, og om at øget co2 vil virke isolerende.. Og for at den indkommende kortbølgede strålings energi igen skulle kunne komme ud i rummet som langbølget stråling, det kan kun ske for en given mængde co2 i atmosfæren ved en højere temperatur på jordoverfladen, så der via simpel termodynamik er en større temperaturforskel og derfor kan co2-ens højere 'isolationsevne' nu overvindes og der strømmer nu igen den samme energi ud i rummet, som der kommer ind fra rummet. Altså for mere drivhuseffekt indstiller der sig igen en balance så den indkommende energi igen kan udstråle til rummet men nu ved en højere temperatur..

Og der er jo det som dag for dag bliver mere og mere sikkert ikke virker, for vi ved at den ekstreme effekt 174.037.500.000.000.000 w alle året timer kommer ind fra solen, og en forsvindende lille del af den afsatte energi tilbageholdes, og der sker ingen øget temperaturstigning på jorden eller i atmosfæren.

Når de ekstreme energiomsætninger der løbende er ud gennem atmosfæren ikke på nogen måde giver sig udslag i mere nævneværdig energiopbygning i havet og ingen i lufthavet, så er det med 100 % sikkerhed bevist at co2-ens evne som isolator er minimal.

IPCC's vurdering af den ekstra drivhuseffekt fra co2 mm. se https://nhsoft.dk/Coppermine1425/albums/userpics/10001/damp~252.png en samlet ekstra effekt på lige under 2 w/m^2. Der kan måles noget med 1/4 w/m^2 med havets energiopbygning som reference. Og det kan ikke bortforklares med at is er ikke smeltet og overfladetemperaturer i oceanerne mm. for hvis den nuværende mængde co2 i atmosfæren skulle bevirke en ekstra forcing på 2 w så skulle det med sikkerhed give sig udslag i helt andre energistrømme og dermed langt mere energi i havet eller højere temperaturer på landjorden..

96
3. maj 2014 kl. 10:11

Altså for mere drivhuseffekt indstiller der sig igen en balance så den indkommende energi igen kan udstråle til rummet men nu ved en højere temperatur..

"mere drivhuseffekt"? "højere temperatur"? Jeg troede du mente, at intet af dette forekommer.

  • Hvordan hænger det sammen, Niels??
92
2. maj 2014 kl. 06:52

Det vil jo selvsagt ha' en katastrofal virkning fordi atmosfærens varmekapacitet er mikroskopisk sammenlignet med oceanerne.</p>
<p>Men det er irrelevant for oceanerne vil aftage energien som opbygges...

Nu er du fjollet. Med mindre varmetransporten fra atmosfæren ned i oceanerne er konstant, ...så vil den variere. Så langt er du vel med.

Hvis varmetransporten ned i oceanerne variere, er det relevant at kigge på udsvingene i den for at se hvad det betyder for atmosfæren.

At afvise det med at oceanerne alligevel vel aftage energien er det samme som at påstå at varmetransporten alligevel er konstant.

91
2. maj 2014 kl. 00:56

Men det er irrelevant for oceanerne vil aftage energien som opbygges...

Hvorfor i alverden skulle den det?

Den eneste måde oceanerne kan optage energien på, når gletchere og indlandsis er smeltet væk, er via selve havoverfladen, og kun såfremt luften generelt er varmere end havoverfladen.

Øget dynamik i atmosfæren (regn, bølger og øget konvektion) øger også varmeoptagelsen gennem havoverfladen - men først når dynamikken er øget.

Omvendt skal man huske at havoverfladens refleksive isolans øges med temperaturforskellen.

Når temperaturen "tilsyneladende"(*) ikke er steget meget de sidste 15 år, så kan en del af årsagen meget vel være at en stor del af varmen er optaget i det accelererede faseskift (is-afsmeltningen), og derefter transporteret med smeltevandet ud i havet.

Efterhånden som isens overfladeareal mindskes, reduceres denne varmetransport, og når isen er væk, så er havoverfladens varmeoptagelse ikke nær nok til at hamle op med den reducerede varmeafgivelse til rummet.

Atmosfærens temperatur vil derfor stige relativt hurtigt, indtil temperaturdifferensen balancerer med den øgede isolans i atmosfæren.

Derefter vil havets temperatur stige, som følge af den højere lufttemperatur, men i et meget langsommere tempo.

Du kan m.a.o. ikke regne med at havet virker som en varmestabiliserende buffer for atmosfæren, på kort sigt. Atmosfæren skal optage energien før den kan sende den videre til havet, og sidste led i denne process går meget langsommere end den første.

På længere sigt vil der naturligvis være balance mellem havets og luftens temperatur, men ikke før der er balance mellem luftens temperatur og den øgede isolans (så jorden igen udstråler ligeså meget som solen indstråler), men til den tid er atmosfæren meget varmere end du bryder dig om, og dette balancepunkt flytter sig jo opad, jo mere CO2 vi pumper ud i atmosfæren.

Kun fordi, dels strømninger i både havet og atmosfæren, dels andre faktorer, som isafsmeltning, solpletter, El Nino, La Nina osv, gør at opvarmningen sker i varierende tempo, både i havet og i atmosfæren, og at disse variationer ikke nødvendigvis korrelerer, vil der være perioder, hvor havet optager varmen næsten ligeså hurtigt som atmosfæren (som den vi har set de sidste 15 år), og andre perioder, hvor atmosfæren optager varmen betydeligt hurtigere end havet.

Sidstnævnte bliver næppe kønt!

(*) når jeg skriver "tilsyneladende", så er det bl.a. fordi, når du korrigere for det faktum at det første år i perioden var et ekstremt El Nino-år, og således burde være markant varmere end de øvrige i periode, og at ikke færre end 4 af de efterfølgende år var La Nina-år, som burde være markant koldere, så har vi faktisk haft en klar og tydelig temperaturstigning i atmosfæren.

Og netop fordi der har været usædvanligt mange La Nina-år i perioden, så har dette jo også medvirket til en større varmeoptagelse i havet, i den pågældende periode.

Men der er jo intet fysisk belæg for at tro at der kommer flere La Nina-år, og færre El Nino-år, bare fordi temperaturen i atmosfæren stiger!

89
1. maj 2014 kl. 22:45

I gennemsnit over de sidste 34 år er der tilfært oceanerne i 2 km dybde 4,5 Zetajoule.</p>
<p>Prøv og regn efter hvor varm 714.000.000.000.000 ton vand det bliver hvis der tilføres 450 ZetaJoule..

Det er sådanset ikke så interessant for argumentet at regne efter. Lad os bare sige dit regne stykke er korrekt og det du kalder "moderat" energiopbygning er 4.5 ZetaJoule

Prøv selv at regne ud hvor stor betydning det har for atmosfæren hvis vi ændrer ... lad os sige ... 1% på raten af tilført energi til oceanerne og istedet afsætter den energi i atmosfæren.

Måler du stadig graderne i 100-dele?

88
1. maj 2014 kl. 22:41

Du er bekendt med begrebet "varmekapacitet" .... ikk'?

Johe det vil jeg mene.

Men du kan jo prøve og kontrollerer.

Jordens areal er omkring 510 mio km^2. Og 70 % er dækket af oceaner hvis det antages en balje vand på 2 km over de 360 mio km^2 så det 720 mio Km^3 vand eller 714.000.000.000.000.000 ton vand.

I gennemsnit over de sidste 34 år er der tilført oceanerne i 2 km dybde 4,5 Zetajoule årligt.

Prøv og regn efter hvor meget varmere 714.000.000.000.000.000 ton vand det bliver, hvis der tilføres 450 ZetaJoule..

86
1. maj 2014 kl. 22:09

Men en stagnerende temperatur og en energiopbygning i oceanerne som er ekstrem lille.. Siden 1980 er der opsamlet noget der ligner 150 Zetajoule i oceanerne, det svarer til noget med 0,25 w/m^2 ekstra gennemsnitlig effektforøgelse over de 34 år

Vi taler altså om noget med en gennemsnitlig temperaturstigning i vandmasserne fra 0 til 2000 m i oceanerne på 1/100 grad over de næste 100 år hvis trenden omkring energiopbygning fortsætter.

1/100 WAUUE!!!

85
1. maj 2014 kl. 22:00

For at citere Detektors, Thomas Buch Andersen: "Du har ret til dine egne meninger, men ikke dine egne fakta"! ;-)

Sikkert ikke!

Men en stagnerende temperatur og en energiopbygning i oceanerne som er ekstrem lille.. Siden 1980 er der opsamlet noget der ligner 150 Zetajoule i oceanerne, det svarer til noget med 0,25 w/m^2 ekstra gennemsnitlig effektforøgelse over de 34 år

Jorden modtager løbende 341 w/M^2 på alle kvadratmeter fra solen. SÅ der er altså sket en effektforøgelse med noget der ligner 0,7 promille, hvis man altså lige ser på oceanerne som 'energidepot'... Men langt den overvejende ekstraenergi, fra en evt. drivhuseffekt, vil være at finde i oceanerne...

Men vigtigst opbygningen af energi i oceanerne her ser 'stigningstrenden' ud til at være konstant..

Så under alle omstændigheder er co2-ens evne som 'driveren' til at holde den langbølgede stråling tilbage (drivhuseffekt) altså vildt overdreven, navnlig i lyset af den enorme opbygning af co2 der er sket i atmosfæren over de sidste 16 år.

Og derfor må man med rette være bekymret for om temperaturen igen begynder at stige, efter altså 16 års stagnation.. Mere varme er af det gode...

84
1. maj 2014 kl. 21:37

Niels Hansen!

For at citere Detektors, Thomas Buch Andersen: "Du har ret til dine egne meninger, men ikke dine egne fakta"! ;-)

83
1. maj 2014 kl. 21:29

så kan simpel fysik kastes til side og atmosfæren betragtes som et lukket system.

Simpel Fysik: Johe.

Verdens gennemsnitstemperartur er stagnerende måske endda svagt faldende. Energiopbygningen i Oceanerne er aldeles moderat se https://gis.systime.dk/typo3temp/pics/d1558b51cf.png

Og Co2-udledningen er jo nærmest eksplosiv over netop de 16 år se https://cdiac.ornl.gov/trends/emis/glo_2010.html hvor effekten af co2-ens evne til drivhuseffekt er nærmest ikke-eksisterende, med baggrund i temperaturudviklingen og den (aldeles minimale) energi der er opsamlet i havet

80
1. maj 2014 kl. 20:22

Ja og virkningen på verdens temperatur er ikke-forekommende.

Se https://www.klimadebat.dk/grafer_temperatur_global.php

Igen temperaturstigning de sidste 16 år.

Og hvis der ellers er noget verden den har brug for så er det netop øget temperatur for bla. at øge verdens fødevareproduktion blandt mange andre ting hvor øget temperatur har en gavnlig virkning..

Hvor lang tid er der til vi er på 500 PPM, for det om muligt kan ha' nogen positiv virkning på verdens gennemsnitstemperatur til gavn for verdens fattige...