Klimamodeller undervurderer afsmeltning fra indlandsisen

I en artikel i Nature Climate offentliggjort online 16. marts 2014, som fik stor opmærksomhed verden over, kunne Shfaqat A. Khan fra DTU Space sammen med en række danske og udenlandske kolleger påvise, at klima­modellerne har undervurderet massetabet af is i Nordøstgrønland.

Resultatet rokker nemlig ved antagelsen i de fleste klimamodeller om, at den nordøstlige sektor af indlandsisen er stabil.

Afsmeltningen fra indlandsisen har gennem de seneste 20 år bidraget til en stigning i verdenshavene på en halv millimeter om året ud af en samlet stigning på 3,2 mm om året. Det skyldes ikke mindst tilbagetrækning af en række gletsjere i de sydøstlige og nordvestlige dele af Grønland.

»Men det er nyt og meget overraskende, at bidraget i løbet af de seneste syv-otte år fra den nordøstlige del af indlandsisen er taget til,« forklarer Shfaqat Khan.

Forskerne har brugt gamle flyfotos fra 1978 og moderne satellitobservationer til at analysere gletsjernes højdeændringer gennem årene. Fra 1978 til 2003 var ændringerne i det nordøstlige Grønland meget begrænsede, hvorefter der efter 2006 indtraf en klar acceleration af massetab, som er fortsat med at tiltage.

Forskerne mener, at årsagen til det øgede massetab skal findes i en kombination af varmere lufttemperaturer om sommeren og varmere havtemperaturer. Sommertemperaturen i 2003 var to grader højere end i 1978, og store mængder af havvand, der var 0,5-0,8 °C varmere end normalt, strømmede i 2006-2007 ind i det område, hvorfra kælvningen sker.

»Det har reduceret udbredelsen af havis, som ellers har en stabiliserende effekt på gletsjerne,« forklarer Kurt Kjær fra Center for Geo­genetik ved Københavns Universitet, som er en af forskerne, der har deltaget i projektet.

Selvforstærkende feedback-proces

Efter 2009 er havtemperaturen faldet til niveauet fra før 2006, og havisen har nu samme udbredelsen som tidligere. Alligevel er masse­tabet fra gletsjerne steget yderligere. På seks år har gletsjerranden trukket sig næsten 20 kilometer tilbage.

»Det betyder, at der muligvis er sat gang i en selvforstærkende feedback-proces, hvis konsekvenser vi ikke kender omfanget af endnu,« siger Kurt Kjær.

Da gletsjerområdet har forbindelse til en isstrøm, der går 700 km ind i indlandsisen, kan ændringer i udkanten af gletsjeren påvirke massebalancen over et meget stor område af Grønland. Den Nordøstlige Isstrøm dækker 16 pct. af indlandsisen, det er det dobbelte af den mere kendte Jakobshavn Isbræ ved Ilulissat.

I den videnskabelige artikel spekulerer forskerne i, at udløbsgletsjeren vil trække sig 25 km tilbage fra sin position i 2012, indtil den når et område, hvor en ny ligevægtstilstand kan opretholdes på grund af ændret hældning af grundfjeldet.

Emner : Klima