Klimaminister varsler ændring i solcelleordningen

»Det er ikke noget, der kommer i overmorgen, men heller ikke noget, jeg forventer tager flere år,« siger klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) i dagens Information. Han henviser dermed til en ændring af den økonomisk gunstige tilskudsordning, som har fået antallet af private solcelleanlæg til at eksplodere i løbet af få år.

I dag forventer Dansk Energi, Energinet.dk og Dong i en fælles prognose, at regeringens 2020-mål om 200 MW solceller nås allerede i år. Men prisen er høj. Ejeren af en solcelleanlæg kan nemlig putte to kroner i lommen, for hver kilowatttime solcelleanlægget producerer.

Læs også: Ny analyse fra Dansk Energi: Grønt lys for udbredt brug af solceller

Det skønnes, at staten dermed mister et provenu på 135 mio. kroner i 2012. Sammenlignet med strøm fra vindmøller koster strøm fra solceller staten to til tre gange så meget i tilskud.

Til Information siger Martin Lidegaard, at han vil bestræbe sig på, at en justering af tilskudsordningen ikke smadrer markedet.

Hvis udbygningen med solcelleanlæg fortsætte med samme hast som nu, vil der i 2020 være installeret 1.000 MW solceller i Danmark.

Læs også: Hvert syvende tag vil producere solstrøm i 2030

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis Lidegaard ikke vil ændre på ordningen i overmorgen, så er der jo altid fredag…

 • 0
 • 0

Jeg tror der er brug for at uddybe de tal lidt?

1) Er det virkelig 2 kr/kwhr produceret eller er det 2 kr/kwhr produceret i overskud (i forhold til husstandens forbrug)?

2) Hvordan kan staten give 2 kr i tilskud når strøm koster ca 2 kr/kwhr? OK staten kan se "mistet afgift" som et "tilskud" men så skal man da tage nogle specielle briller på? Vil man også lægge ekstraafgift på sparepærer fordi det reducerer statens afgifts indtægt?

Se i øvrigt PHs udmærkede forklaring på hvorfor solceller en en meget bedre "swing producer" end f.eks. vindmøller eller klassiske producenter som termiske kraftværker (uanset energikilde), gasturbiner mv.

 • 0
 • 0

Til Information siger Martin Lidegaard, at han vil bestræbe sig på, at en justering af tilskudsordningen ikke smadrer markedet

 • det er vel rimeligt at forvente en vis 'tilbageholdenhed' blandt potentielle købere, [b]indtil[/b] (niveauet for) fremtidig subsidiering er defineret!? :)
 • 0
 • 0

Vi må da at Martin Lidegård er blevet fejlciteret, for det er da en værre gang sludder, han har da også tidligere stået på at energibesparelser og høj energieffektivitet er de billigste CO2 begrænsende løsninger.

Solceller er en energibesparende, og hæver energieffektiviteten at de huse de sidder på, ved at disse hustande bruger mindre strøm.

Solceller er løsningen for huse der allerede har god isolering, og gode vinduer, hvis formål det er at spare på forbruget til opvarmning, hvis man vil beskatte potentielt forbrug er det mere fornuftigt i forbindelse med ejendomsvurderingen at få en synsmand ud og måle alle tætte vinduer med flere lag glas op, og beregne det potentielle forbrug med utætte vinduer, et lag glas og 26° i alle rum.

 • 0
 • 0

Solceller er løsningen for huse der allerede har god isolering,

Som det er nu, er solcellerne da fuldstændig ligeglade med hvor godt isoleret dit hus er. Det drejer sig om at producere så meget af dit elforbrug selv, uanset om du bruger det til at fyre for fuglene eller ej.

Solstrømmen er jo præcis ligeså god til opvarmning som alt andet strøm. Det er ikke ligesom med f.eks. jordvarme, hvor energien produceret er bedst til relativt tætte huse fordi effektiviteten er bedst ved lave fremløbstemperaturer.

 • 0
 • 0

Vil man også lægge ekstraafgift på sparepærer fordi det reducerer statens afgifts indtægt?

Sparepærer og alle andre AA mærkede produkter, må efter ovenstående give lige så store potentielle besparelser, ved købet må der så lægges en afgift på der svarer til de potentielle afgifter af de besparelser der kan opstå i produktets levetid, det må så også gælde biler der vejer mindre end en Mercedes, og biler med forbedret motorteknologi.

Jeg er helt enig, det giver overhovedet ingen mening, og jeg tror heller ikke på at Martin Lidegård mener at den slags er vejen frem.

 • 0
 • 0

135 mio. kr. lyder da ikke af meget. Normalt får man da ikke meget CO2 besparelse for de småpenge. Det lyder da til at være en utrolig god foretning for staten.

 • 0
 • 0

[quote]Til Information siger Martin Lidegaard, at han vil bestræbe sig på, at en justering af tilskudsordningen ikke smadrer markedet

 • det er vel rimeligt at forvente en vis 'tilbageholdenhed' blandt potentielle købere, [b]indtil[/b] (niveauet for) fremtidig subsidiering er defineret!? :) [/quote]

Hvilket formodentlig præcis var Ministerens ærinde...

 • 0
 • 0

Hvilket formodentlig præcis var Ministerens ærinde...

 • jovist; men hvis graden af 'tilbageholdenhed' bliver stor og 'drægtighedsperioden' for overvejelserne af længere varighed, kan en vis 'smadring' vel næppe undgås??
 • 0
 • 0

Som det er nu, er solcellerne da fuldstændig ligeglade med hvor godt isoleret dit hus er.

Måske, men hvis du har 100.000kr på vedligeholdelses kontoen, og huset mangler isolering og gode vinduer, så får du større besparelse ved at købe isolering og vinduer for pengene.

 • 0
 • 0

Superfint at økonomien nu kommer mere frem i lyset, og nu ses den sande politik, nemlig inddragelse af afgifter.

En solcelleejer, som producerer og derved ikke forbruger, kan vel aldrig klandres for ikke at opfylde det oplyste mål, mindre miljøbelastning.

Nettomålerordningen kan man tale om særskilt, idet den ikke er retfærdig i forhold til at afholde back-up.

Men princippet om at skulle afgiftsbelægge et manglende forbrug er ganske enkelt absurd og med vidtrækkende følger. Man vil kunne opremse tusindvis af afgiftsområder, hvor man kunne opstille lignende scenarier. Lad os tage et fra skatteområdet, befordringsfradrag. Det er mange år siden, at man afstod fra dokumentation for transportform, idet den enkelte ikke skulle stilles dårligere, såfremt man ex. cyklede på arbejde frem for bil.

Denne åbenlyse og rigtige betragtning forlades muligvis nu, og vi må alle vente på næste sted, hvor jagten på nye afgifter og skatter sættes ind.

Men hele solcelleproblematikken er en konsekvens af en svingdørspolitik, hvor der ikke er sammenhæng mellem mål og midler.

Personligt tror jeg nettomålerordningen forsvinder, bla. kunne den blive fundet i strid med reglerne om fri konkurrence.

Men hvis solcelleejerne leverer til elnettet til den værdi strømmen kan indbringe i markedet, ja så er der ingen problemer. Så har de stadig værdien af eget forbrug.

Ved de påkrævede ordninger må man så håbe, at man ikke laver det med tilbagevirkende kraft, det er ganske enkelt uanstændigt.

Teknisk er jeg enig i, at netop leveringen af el i peakperioden er langt at foretrække fremfor den ensidige satsning på vindkraft, men økonomien skal være på på plads og her halter vindkraft jo fælt lige nu med stadig stigende priser trods løfter om det modsatte. Her er solcelleteknologien umiddelbart mere på ret kurs.

 • 0
 • 0

[quote]Til Information siger Martin Lidegaard, at han vil bestræbe sig på, at en justering af tilskudsordningen ikke smadrer markedet

 • det er vel rimeligt at forvente en vis 'tilbageholdenhed' blandt potentielle købere, [b]indtil[/b] (niveauet for) fremtidig subsidiering er defineret!? :)[/quote] Er det ikke lidt en logisk kortslutning? For niveauet som det er nødvendigt at justere med (for at opretholde statens provenu) vil vel afhænge af hvor godt markedet er? Så når han nu har smadret markedet (hvilket han jo lige har gjort alene med dette rygte), så er der ingen grund til at lave noget om da alle dropper det der pjat med solceller.

Hvor er det typisk dansk, vi har kun råd til ordninger som ikke bliver populære. At vores samfund så er baseret på halvhjertede skod-ordninger er vist ikke så underligt endda.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er helt rimeligt at se på ordningen, det er blevet en for god forretning og det skal det ikke være - problemet er bare, at mange debattører er fuldstændig eensidige i opfattelse af ordningen - argumenter som at der gives 2 kroner i støtte er jo helt hen i vejret, argumenter om at elnettet ikke kan håndtere solceller er helt hen i vejret – meget er misundelsesargumenter og det er ikke til at bære at skulle argumentere imod. Solceller fortrænger fossile brændstoffer, det kan vel ingen argumentere imod. Hele vores el setup kræver backup, det ændrer solceller ikke på hverken positivt eller negativt – men vi bruger udenlandske kabler mere og mere til dette backupbehov. Så hvad er det som skal ændres – jeg mener udmærket at solcelleejere kan betale en form for afgift for hver produceret kWh efter at anlægget er afskrevet, 50 til 75 øre synes jeg ville være passende, måske efter 10 år.

Jeg har selv et 6kWp anlæg og synes det er fint at skulle betale en rimelig afgift på et tidspunkt.

 • 0
 • 0

Der vil jeg give dig ret Benny. Det må til enhver tid være vigtigst at få energiforbruget minimeret. Først derefter giver det mening for mig at producere sin egen energi

Hvis hans tovlige forslag får gennemført at der skal betales CO2-afgift af solcellestrøm når det skal tilbage i nettet, så får det da i det mindste den positive effekt at solcelleproducenterne vil udvise al deres kreativitet for at undgå at måleren løber baglæns. Teknisk set er det jo ikke helt dumt at folk begynder at gå "off grid", så alle fremtidige afgiftstosserier kan ignoreres.

 • 0
 • 0

Solceller er en energibesparende, og hæver energieffektiviteten at de huse de sidder på, ved at disse hustande bruger mindre strøm.

Det har du fået galt fat i. Solceller er energi-producerende, ikke -besparende.

Hvis man vil reducere udledningen af CO2 fra privat energiforbrug (i hjemmet i dette tilfælde) kan man enten forbruge mindre energi, eller man kan producere energien på en måde, der ikke udleder CO2. Solceller er en sådan metode, men bestemt i den dyre ende, selvom priserne er faldende.

 • 0
 • 0

Begrundelsen er at vi kan få mere EV hvis de midler der investeres i solceller blev installeret i andre EV teknologier, hvilket i princippet er rigtigt, men i praksis helt forkert, for det er beskattede privatejede midler hvor alternativet blandt andet er ferierejser til fjerne destinationer, det mindsker ikke CO2 udledningen.

 • 0
 • 0

for det er beskattede privatejede midler hvor alternativet blandt andet er ferierejser til fjerne destinationer, det mindsker ikke CO2 udledningen.

Men hatten af til ministeren for at få dirigeret så mange af efterlønspengene over i solceller frem for charterrejser...

 • 0
 • 0

Problemet er, at netto ordningen ikke giver indehaveren et incitament til at forbruge mindre - tvært imod. Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt giver vil det give god mening at adskille køb og salg - og gøre dem tidsafhængige så køb og salg afregnes til spotpriser i stedet for som en samlet netto pris. Så vil ejeren have et incitament til at nedbringe eget forbrug - og der vil være økonomi i at udvikle 'batterier' til opbevaring af energi til den er mest efterspurgt, fremfor at alle med solceller producerer energi uden der er det store aktuelle behov for det.

 • 0
 • 0

Hvis man vil reducere udledningen af CO2 fra privat energiforbrug (i hjemmet i dette tilfælde) kan man enten forbruge mindre energi...

Og det er derfor det kaldes nettomåleordningen, når året er gået beregnes det hvor meget strøm du har brugt, strøm du måtte have udlånt tæller ikke med deraf navnet "Nettomåleordning" dit energiselskab afregner afgifterne, og det er ikke som tidligere nævnt 200øre per kWh, det ligger på omkring 160øre per kWh, det forveksles med prisen for strøm og distribution, som er noget ganske andet.

 • 0
 • 0

Solceller som teknologi er glimrende - det øger energibevidstheden hos forbrugerne og hjælper med til produktionen i sommerhalvåret hvor vindmøllerne producerer lidt mindre. Det er fint.

Problemet er at man får afgifterne tilbage på en overskudsstrøm. Det økonomisk mest effektive var nok at afregne måleren time for time i stedet for på årsbasis.

Så kunne man måske vælge at følge strømprisen både på produktion og forbrug. En slags test af det "intelligente elnet".

 • 0
 • 0

Problemet er at man får afgifterne tilbage på en overskudsstrøm. Det økonomisk mest effektive var nok at afregne måleren time for time i stedet for på årsbasis.

Så kunne man måske vælge at følge strømprisen både på produktion og forbrug. En slags test af det "intelligente elnet".

Hvorfor skulle man dog det, unødig administration, KISS.

 • 0
 • 0

@Thomas Vesth

Men princippet om at skulle afgiftsbelægge et manglende forbrug er ganske enkelt absurd og med vidtrækkende følger.

Der er ikke tale om at lægge afgifter på et manglende forbrug. Strømmen forbruges jo stadigvæk selvom du producerer den selv på din egen side af ligusterhækken.

Pt. er dette forbrug afgiftsfritaget i for at incentivere investering i VE. Hvis 2020 kvoten for VE allerede er nået nu er det vel rimeligt at smække kassen i. Det er jo helt tydeligt at staten har givet et alt for stort "incentive" hvis 2020 målet er nået allerede i 2012!

Samtidig bemærker jeg at solceller p.t. giver et en megen lille CO2 besparelse i forhold til prisen. Så hvis samfundet nu retter blikket mod andre former for CO2 besparelser vil det være godt for klimaet.

Endelig skal man heller ikke glemme at støtte til til solceller har en social slagside: fattige elforbrugere sender penge til villaejere der har råd og plads til solceller.

Det er forresten synd for solcellebranchen hvis staten har kludret i tilskudsordningen så hele den planlagte vækst er kommet 8 år for tidligt. Det ville have været bedre for branchen med en jævn stabil vækst istedet for sto-and-go. Samtidig kunne staten have sparet mange penge ved at lægge tilskudet i det rette leje :-(

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Steen Larsen

Hvis en forbruger selv skaffer strømmen, her solceller, og staten betragter de manglende afgifter som tilskud, så er der tale om beskatning af manglende forbrug.

Nettomålerordningen er så noget helt andet og ikke retfærdig overfor andre energikilder og backup.

Det med den sociale bagside kan vi godt tage, det omhandler stort set al VE.

 • 0
 • 0

Problemet er at man får afgifterne tilbage på en overskudsstrøm.

Der er ikke tale om refusion af afgifter, og hvordan definerer du overskudsstrøm, der er lang vej igen før at solcellestrøm må foræres til udlandet eller destrueres.

Privat solcellestrøm produceres i dagtimerne hvor efterspørgslen er højest.

Produktionen er synkron med et fald i efterspørgslen på rumopvarmning, kraftværkerne kan skrue ned for underskudsgivende produktion ved at der på samme tidspunkter er lavere efterspørgsel efter varmt fjernvarmevand.

 • 0
 • 0

Først skal kassen overhovedet ikke slås i, hvorfor skulle den dog det, solceller er genialt, punktum.

Samtidig bemærker jeg at solceller p.t. giver et en megen lille CO2 besparelse i forhold til prisen

Sikke noget sludder, det er privatøkonomi og hvad folk bruger deres penge til må de vel selv om, det er ikke penge du kan allokere til andre mere gunstige CO2 nedbringende aktiviteter.

Endelig skal man heller ikke glemme at støtte til til solceller har en social slagside: fattige elforbrugere sender penge til villaejere der har råd og plads til solceller.

Der ikke tale om "råd til", eftersom der er overskud ved dag 1 - med andre ord, så kan alle få et anlæg financeret.

 • 0
 • 0

@Thomas

Hvis en forbruger selv skaffer strømmen, her solceller, og staten betragter de manglende afgifter som tilskud, så er der tale om beskatning af manglende forbrug.

På en måde forstår jeg godt hvad du mener. Men på den anden side er det heller ikke tilladt/afgiftsfrit hvis du selv skaffer alkohol som er hjemmebrændt eller skaffer hjemmedyrket rapsolie til din bil.

Grunden til at vi overhovedet har disse diskussioner er jo desværre at staten efterhånden har et helt urimeligt behov for penge og dermed skal blande sig i næsten alt hvad vi laver og have sin snabel ned og udsuge al menneskelig aktivitet :-(

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Grunden til at vi overhovedet har disse diskussioner er jo desværre at staten efterhånden har et helt urimeligt behov for penge og dermed skal blande sig i næsten alt hvad vi laver og have sin snabel ned og udsuge al menneskelig aktivitet :-(

Og gud hvor har vi det hårdt! det 3-4 rigeste land i verden, med den mindste forskel mellem rig og fattig!

 • 0
 • 0

Der ikke tale om "råd til", eftersom der er overskud ved dag 1 - med andre ord, så kan alle få et anlæg financeret.

Der er ikke overskud fra dag 1, men på sigt hvis/når energipriserne stiger, i første omgang får du kun "feel god effekten", solcellerne giver størst fordel for dem der ikke har solceller, nemlig ved effekten af at den rå strømpris presses ned uden at de løber nogen risiko.

Jo færre kWh målerafgiften fordeles over desto højere kWh pris, solcelleejeren kommer til at betale en meget høj pris for de få kWh han bruger, solcelle ejerens høje strømpris går på den måde reelt til at sænke strøm prisen for dem der bor i lejligheder.

 • 0
 • 0

@Raymond van Wonterghem

Først skal kassen overhovedet ikke slås i, hvorfor skulle den dog det, solceller er genialt, punktum.

Jeg er enig i at solceller (især på tage) er geniale. Jeg synes til gengæld at tilskud til dem er et stort spild af penge i forhold til f.eks:. energibesparende foranstaltinger, omlægning af kul til gas, vindkraft, vandkraft og akraft. Alle disse vil give langt større CO2 besparelser per investeret krone.

[quote]Samtidig bemærker jeg at solceller p.t. giver et en megen lille CO2 besparelse i forhold til prisen

Sikke noget sludder, det er privatøkonomi og hvad folk bruger deres penge til må de vel selv om, det er ikke penge du kan allokere til andre mere gunstige CO2 nedbringende aktiviteter. [/quote] Nej, der er sgu ikke noget sludder! Det er ikke dine egne penge det handler om når staten giver dig afgiftsfritagelse!

Hvad dine egne penge angår så synes jeg også du selv skal bestemme hvad de skal bruges til. Det er bare synd for klimaet at de er blevet brugt på en måde som giver en minimal CO2 nedsættelse. Her skulle staten hellere give nogle skattelettelser så folk blev incentiveret til at lave investeringer som kan give en større klimaforbedring.

Når alt kommer til alt så er der jo mange villa ejere som investerer i solceller fordi det er en god investering takket være afgiftsfritagelsen og fordi det giver en dejlig feel good effekt når der er kaffe eller middagselskab for vennerne!

[quote]Endelig skal man heller ikke glemme at støtte til til solceller har en social slagside: fattige elforbrugere sender penge til villaejere der har råd og plads til solceller.

Der ikke tale om "råd til", eftersom der er overskud ved dag 1 - med andre ord, så kan alle få et anlæg financeret.[/quote] Hallo! Hvilken planet bor du på? Har du hørt om folk der bor i lejligheder som de ikke selv ejer og uden tag og have??!

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Nej, der er sgu ikke noget sludder! Det er ikke dine egne penge det handler om når staten giver dig afgiftsfritagelse!

Så du mener at de 135mio kroner staten taber i afgifter i år kan bruges til større CO2 nedbringelse?

 • 0
 • 0

er der nogen som har glemt at man betaler moms af sit solcelleanlæg? Hvor mange penge for Staten ikke ind på moms lige nu som de kan investér andre steder. Vel nok ca. 20.000 kr. anlæg. Hvad spare staten ikke lige i: Indkøb af Kul, flis mv fra udlandet? Udbygning af nye kraftværker? Sygdom pga. forurening fra kraftværker? Udledning af kviksølv fra kulkraftværker? Dagpenge til folk som er kommet i arbejde med at opsætte solceller og hvad med revisorer der tjener kassen på at lave selvangivelse pga. total tossede regler for afregning at solcelle strøm

 • 0
 • 0

Hvad dine egne penge angår så synes jeg også du selv skal bestemme hvad de skal bruges til. Det er bare synd for klimaet at de er blevet brugt på en måde som giver en minimal CO2 nedsættelse. Her skulle staten hellere give nogle skattelettelser så folk blev incentiveret til at lave investeringer som kan give en større klimaforbedring.

Man vælger selv om hvordan man ser på ting. Du kan sige at det er herligt at folk køber solceller i stedet for at rejse sydpå eller du kan komme med et surt opstød om at pengene kunne bruges bedre.Er glasset havltomt eller halvfyldt?

 • 0
 • 0

Hallo! Hvilken planet bor du på? Har du hørt om folk der bor i lejligheder som de ikke selv ejer og uden tag og have??!

Der er faktisk i lovgivningen ingen hindring for at de kan sætte solceller på taget, men jeg vil give dig ret i at det nok er svært.

 • 0
 • 0

Der er ikke tale om at lægge afgifter på et manglende forbrug. Strømmen forbruges jo stadigvæk selvom du producerer den selv på din egen side af ligusterhækken.

Det er vel ikke anderledes end når jeg dyrker mine egne gulerødder i stedet for at købe dem. Så snyder jeg også staten for moms og skat.

 • 0
 • 0

@Benny

Der er ikke overskud fra dag 1

Det er der faktisk. Der er banker der tilbyder at finansiere dit anlæg med første afdrag udskudt indtil at du har fået den første korrigerede elregning. Afdraget er mindre end besparelsen på elregningen. På den måde har ejeren aldrig haft så meget som en krone op af lommen og kan bare nyde besparelsen.

 • 0
 • 0

Ing.dk har en meget solcelle fjendsk retorik.

Det er uhyre vanskeligt at konstruere et regnskab, der skulle resultere i et reelt tab for staten.

De 2 kroner er nævnes i artiklen er som adskillige har stejlet over den totale pris for elektricitet.

Solceller producerer el når el er dyrest og flytter derved forbrugerens elforbrug til billigere tidspunkter på døgnet og året.

For staten indebærer det et nærmest optisk lille tab i form af tabte skatteindtægter fra producenter af el fra kraftværker. (Gælder kun for kraftværker der ikke ejes af elselskaber, der jo tjener solidt på solceller, da de køber dyr el billigt og sælger billig el dyrt.) Modsat hvad Steen Larsen m.fl. syntes at tro, så er der ikke noget back-up tab - tværtimod.

Staten taber også et beløb på afgifter og på indtægter ved at flytte el til og fra ejere af solceller.

Det tab er helt identisk med tabet på alle andre former for energibesparelser.

Statens indtægter er imidlertid større end deres udgifter på solceller og fordeler sig på;

 1. Moms på salg af solceller
 2. Skatter på indtægter ved salg af solceller
 3. Øget beskæftigelse med deraf øgede skatteindtægter og nedsatte a-kasse udgifter
 4. Forbedret økonomi for solcelleejere og beskæftigede som importerer, sælger, opsætter og servicerer solceller øger omsætningen i samfundet og skaber dermed grundlag for større skatteindtægter
 5. Pres på elpris som følge af tilførsel af mere solenergi i grid reducerer elprisen og øger dermed nationens konkurrencedygtighed og dermed væksten og dermed også skattegrundlaget
 6. Danmarks import af el falder og vores eksport af el stiger og dette tilmed på en sådan måde at vi eksporterer dyrere el og importerer billigere el.
 7. Danmark mangler 6% af vores mål om at nedsætte CO2 emissioner og så overvejer man at ødelægge en ordning, der giver samfundsøkonomisk fordel selvom man rent faktisk ikke har nok realistiske alternativer klar til at erstatte den CO2 emissionsnedsættelse som flere solceller uden ekstra udgift for staten kan fjerne.
 8. Solceller på taget slår igennem på vurdering af boliger og staten får dermed et øget grundlag for beskatning af boligmassen.
 9. Elselskaberne forøger deres overskud

Lidegårds økonomi folk må over i finansministeriet og få dem til at lave seriøse økonomiske modeller for fordele og ulemper ved den nuværende politik.

Solceller er afgørende for hele klodens omstilling til vedvarende energi og vi har i Danmark en stor interesse i at dette sker hurtigst muligt og en simpel gratis videreførelse af en allerede succesrig politik på området vil bare sløve denne nødvendige overgang. Det er allerede sket i flere lande omkring os.

Vi bruger store summer på ulandsbistand og politiske initiativer for at nedsætte CO2 emissioner. Ved at undlade at underminere det danske marked for solceller, så kan vi give vores lille bidrag til at solceller hurtigere vinder frem til fordel for f.eks. Ulande, hvor det tit er den eneste mulige energi produktion, og det kvæler sådan set vores egne klima initiativer.

Brandærgerligt at Koch brothers med deres milliarder til kampagner imod solceller og vindenergi nu sender skygger indover Danmark.

Det har kæmpestor international branding værdi for Danmark at vi går foran i omstillingen og vores klima politikere vil stå meget stærkere i internationale forhandlinger, hvis vi viser at vi kan håndtere solenergi professionelt og rationelt.

Skal det være Fox News eller sund fornuft som dikterer dansk energi politik ?

Ps. Elforbruget baseret på VE produktion vil blive øget markant i takt med at flere boliger opvarmes med jordvarme og flere biler i fremtiden kører på el, så også tariffen for at bruge elnettet vil falde i fremtiden.

 • 0
 • 0

Paradokset i snakken om CO2 er, at Hr. Lidegaard (og alle de andre politikere) slet ikke ønsker CO2-reduktioner! Statskassen er nemlig blevet dybt afhængig af indtægterne fra CO2 afgifterne - derfor er reduktioner i praksis blevet noget skidt, der skal bekæmpes!

Hr. Lidegaard m.f. vil e.g. smide mig i fængsel for skatteunddragelse, hvis jeg hælder 2g. bioethanol på min bil og når ned på typegodkendelsens 39 g CO2/km. Nu, vil han også sætte en stopper for solcellerne på taget, trods en øjeblikke 100% CO2-reduktion på elforbruget... og hvorfor skulle jeg betale CO2-afgift, den gang jeg fik CO2-fri strøm fra vindmøller? Osv.

Se det nu i øjnene ovre på Borgen - det er afgifts- og skattepolitikken den er galt med - og ikke de tekniske løsninger!

Ja, velfærd koster penge. Altså, skat. Men, hvorfor skal vi tvinges til unødvendig CO2-udledningen for at opretholde et velfungerende velfærdssamfund, Hr. Lidegaard?

PS. Der er jo intet der forhindre, at solcellerne lader batterier og aldrig ser el-nettet og Hr. Lidegaard's afgifter - ligesom gulerødderne fra haven!

 • 0
 • 0

[quote]Nej, der er sgu ikke noget sludder! Det er ikke dine egne penge det handler om når staten giver dig afgiftsfritagelse!

Så du mener at de 135mio kroner staten taber i afgifter i år kan bruges til større CO2 nedbringelse?[/quote]

Ja, hvis de millioner var brugt til at incentivere private til at investere i f.eks. boliggrenovation og vindmøller.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Ja, hvis de millioner var brugt til at incentivere private til at investere i f.eks. boliggrenovation og vindmøller.

Og du har forstået, at der ikke er en umiddelbar skatteudgift, men en stor indtægt samlet set i de første mange år i solcelleordningen.

 • 0
 • 0

Hallo! Hvilken planet bor du på? Har du hørt om folk der bor i lejligheder som de ikke selv ejer og uden tag og have??!

Mvh Steen

Der er nok stadig tag over de øverste lejligheder :-)

Det er også muligt at i de nuværende regler at etablere solcelleanlæg på udlejningsejendomme / andelsboliger. Blot ikke helt så nemt som på fritliggende enfamiliehuse. Det er så en af de ting som ministeren vil justere på så det bliver bedre en bedre forretning for beboelsesejendomme.

Et af de større anlæg på Danfoss portal Solgården i Kolding.

http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/vedvaren...

http://clxportal.danfoss.com/index.php?mod...

Vores lokale skole overvejer også at sætte et anlæg op til at dække en del af deres strømforbrug (finanseres via indsamlede midler i lokalområdet) (De må under nettomålerordningen sætte 6kWp per 100m2)

Ved de påkrævede ordninger må man så håbe, at man ikke laver det med tilbagevirkende kraft, det er ganske enkelt uanstændigt.

Desværre kan jeg nemt komme på ganske mange forringelser der i princippet ikke er med tilbagevirkende kraft men stadig påvirker økonomien i de opstillede anlæg voldsomt ... Så det kan politikkerne sikkert også ... Den "simpleste" er jo bare at fjerne fritagelsen for elafgift af hele produktionen. Sker det per 1/1-13 er der jo ikke med tilbagevirkende kraft - selvom mange tusinde har investeret deres hårdt beskattede lønkroner kan skyde en hvid pil efter fornuftige tilbagebetalingstider.

Jeg har investeret et solcelleanlæg der kom i drift i august i år. Med nuværende regler vil det være tjent hjem på 7-9år.

Er det attraktivt: Ja. Er det for attraktivt ? : Måske.

Jeg har overvejet solceller siden den nuværende nettomålerordning blev etableret. Men i starten var tilbagebetalingstiden en 15-20år og kunne nemt blive længere hvis effekt elektronikken (inverteren) ikke holdt så lang tid som forventet. Så da det her i foråret så ud til at det var muligt at skrue en løsning sammen med en tilbagebetaling under 10år fandt vi at det privatøkonomisk gav mening.

Det kan godt være at det samfundmæssigt ville give mening at jeg havde brugt de samme penge på at købe anparter i nogle store vindmøller og at jeg privatøkonomisk ville få større glæde af at have investeret pengene (evt som en del af en pensionsordning)

Men i debatten om de manglende afgifter på 135millioner glemmes lige hvad statens istedet for ind på moms på anlæggene og ikke mindst indkomstskatten fra de mange der er beskæftiget med at montere anlæggene. Har tidligere set nogle overslag på at der går mindst 4-5år inden staten taber penge på et nyetableret solcelleanlæg. Men den nuværende vækst kan ikke fortsætte og det er da også lidt som at tisse i buskerne for at holde varmen. Nogle år efter at bølgen af nye anlæg topper kommer der til at mangle afgifter i statskassen...

Men det er nu også noget psykologisk ved at producere sin egen strøm - også selvom den skal gemmes på nettet fra sommer til vinter.

 • 0
 • 0

@Hans Henrik

Ing. dk lægger f.eks. ud med de påstande du ser i artiklen.

Bjørn Godske skriver f.eks. "Men prisen er høj. Ejeren af en solcelleanlæg kan nemlig putte to kroner i lommen, for hver kilowatttime solcelleanlægget producerer."

Det er totalt vildledende, da solcelleejeren selvfølgelig først kan gøre det når solcelleanlægget er afskrevet over en årrække. Der er ikke nogen som snydes og statens indtægter bliver heller ikke lavere - tværtimod - de kommer bare fra nye poster.

Alene de elselskaber, der også ejer kraftværker, stilles en smule ringere end de selskaber, der ikke ejer kraftværker, men langt de fleste elselskaber stilles markant bedre, da de kan købe billigere og sælge dyrere el.

 • 0
 • 0

@Jens Stubbe

Modsat hvad Steen Larsen m.fl. syntes at tro, så er der ikke noget back-up tab - tværtimod.

Du fejlciterer mig. Jeg har slet ikke talt om back-up.

Solceller er afgørende for hele klodens omstilling til vedvarende energi og vi har i Danmark en stor interesse i at dette sker hurtigst muligt og en simpel gratis videreførelse af en allerede succesrig politik på området vil bare sløve denne nødvendige overgang.

Jeg troede det handlede om at redde klimaet. "hele klodens omstilling til vedvarende energi" er jo en hel anden dagsorden - som desværre ofte bliver rodet sammen med klimapolitiken.

Det har kæmpestor international branding værdi for Danmark at vi går foran i omstillingen og vores klima politikere vil stå meget stærkere i internationale forhandlinger, hvis vi viser at vi kan håndtere solenergi professionelt og rationelt.

Jeg tror desværre dette er en meget naiv forestilling. Danmark er især kendt for sit høje omkostningsniveau, skatter og afgifter. De internationale klimaforhandlinger er forbi og fastkørte og udenfor Europa er verden ligeglad med CO2.

Mvh Ste

 • 0
 • 0

@Anders Majland

Nogle år efter at bølgen af nye anlæg topper kommer der til at mangle afgifter i statskassen...

Nogle år efter at glødepæren er udgået Nogle år efter bygningsrenovering Nogle år efter vi får nye hvidevare Nogle år efter at vi har skiftet til en mindre bil, eller bedre motorteknologi Nogle år efter...

Ja ja vi har forstået, når vi bruger penge på de varegrupper, så kører vi landet i sænk.

 • 0
 • 0

@Steen

Tror ikke at klima debatten er ovre. Vi bebor et lavtliggende ørige, hvor blot en beskeden vandstandstigning vil vælte voldsomme udgifter ned over os og vi har heller ikke infrastruktur til at klare de senere års gentagne skybrud som ifølge klimaforskere vil blive mere almindelige pga. større indhold af vand i atmosfæren.

Modsat Lomborg, så mener jeg at der er gode penge i at føre en aktiv politik for at undgå et større skift i klimaet og jeg støtter den indsats hele folketinget undtagen LA gør.

Naiv forestilling tror jeg heller ikke, at jeg lider af, men du har da desværre helt ret i at Danmark er kendt for højt omkostningsniveau.

Når jeg taler branding, så taler jeg om branding for vores politiske platform internationalt og specifikt mht. klima og energipolitik samt u-landspolitik.

Her syntes jeg, at vi står godt og har personer i centrale positioner som f.eks. Connie Hedegaard.

Hendes argumenter vejer selvfølgelig tungere, hvis hun viser at Danmark selv leverer varen.

Mit mål i denne debat er, at fremme korrekte økonomiske betragtninger inden man eventuelt griber ind i succesrig ordning og det forekommer mig at der trives en hel del meget vilde forventninger til, hvad samfundet unddrages af de stygge ejere af solceller.

Jeg ejer ikke selv et solcelleanlæg og har heller ikke umiddelbar udsigt til at komme til det.

Dem som i de senere år har købt solcelleanlæg har som pionerer købt dyre solcelleanlæg, der kvalitetsmæssigt ligger langt under de betydeligt billigere solcelleanlæg, der vil blive lanceret i de næste få år.

Ps. Undskyldning vedr. back-up - det var en anden som fremførte dette argument.

 • 0
 • 0

Der er også skatten af indtægter for alle de folk der sætter solcellerne op. Husk lige at det er ikke alle der har lavet en afskrivningsordning, og dem der har skal betale fast afgift til elværket og skat af alt det der produkseres, ikke kun den forskel mellem forbrug og opsparet el. Er der overskud af el, betales det skat af de 60 øre som elværket giver for det el de køber af ejeren af solcelleanlæget, det gælder i 10 år derefter sætte prisen ned til 40 ører. MVH SBM

 • 0
 • 0

men du har da desværre helt ret i at Danmark er kendt for højt omkostningsniveau.

Det høje omkostningsniveau skyldes jo at vi har en god løn - vi kan jo bare sætte lønnen ned ;-) Det ønsker vi vel ikke, så omkostningsniveauet er som det er, vi skal "bare" være mere effektive.

 • 0
 • 0

er der nogen som har glemt at man betaler moms af sit solcelleanlæg? Hvor mange penge for Staten ikke ind på moms lige nu som de kan investér andre steder. Vel nok ca. 20.000 kr. anlæg.

Din tankegang er umiddelbar fornuftig nok - MEN den holder desværre ikke medmindre pengene bliver brugt i udlandet. Bliver de herhjemme vil man komme til at betale moms ved brug af pengene. Så medmindre du gemmer dem på kistebunden elller i en bankbox, ja så er staten ligeglad.

Hele diskussionen går på at staten mister provenue. Men sølle 135 mio kr når vi i de sidste 11 år har spildt 13 mia kr i Aghanistan gør at man ikke helt kan tage det alvorligt!

 • 0
 • 0

Jeg får solceller i morgen... bliver helt bekymret! MEN jeg tror det er en god ide, at vi borgere er med til at gøre noget som gavner klimaet. Det er jo fantastisk at borgerne bliver motiveret til at investere, således at vi kan få endnu bedre teknik...OG jeg tror helt bestemt, at ministeren forstår.

 • 0
 • 0

Jeg har ikke kunnet finde beregningsmodeller på nettet for solcelleøkonomien ved anvendelse af Virksomhedsordningen, så den har jeg selv udarbejdet i et Excel ark.

Mit fremtidige 6000 Wp anlæg bliver betalt tilbage på 5 år, og har en gennemsnitlig forrentning efter skat på 13% - det giver banken næppe på nuværende tidspunkt. Effekten kan jeg fuldt ud selv benytte, da jeg har udskiftet oliefyret med en luft/ vand varmepumpe.

Investering 100 t. kr fra XL-byg, plus en ny tagkonstruktion på carporten - den skulle skiftes alligevel.

 • 0
 • 0

[quote]Problemet er at man får afgifterne tilbage på en overskudsstrøm. Det økonomisk mest effektive var nok at afregne måleren time for time i stedet for på årsbasis.

Så kunne man måske vælge at følge strømprisen både på produktion og forbrug. En slags test af det "intelligente elnet".

Hvorfor skulle man dog det, unødig administration, KISS.[/quote]

Fjollehoved. Det skal ske elektronisk og automatisk. Læste du ikke indlægget??

 • 0
 • 0

Fjollehoved. Det skal ske elektronisk og automatisk. Læste du ikke indlægget??

Læst og forstået, der er kun grund til at udskifte målere for at motivere forbrugere til at bruge strøm om natten og ikke om dagen - for at måle solcelleproduktion i forhold til forbrug, så giver det for mig ingen mening.

 • 0
 • 0

Hvorfor kalder flere af jer de famøse 2kr. for et tilskud? Det er da ikke penge jeg får af staten, det er penge jeg sparer. Besparelsen opstår ved at jeg investerer i et 'aggregat' der producerer strøm. Trækker man forrentning og afskrivning fra, er 'overskuddet' bestemt ikke overvældende (hvis noget overhovedet) de første mange mange år.

Om kort tid skifter jeg min nuværende 14km/l bil ud med en der kører 24km/l. Skal jeg så også skældes ud for den besparelse? Staten mister faktisk en hel del indtægter, da jeg har langt på arbejde!

Jeg ved godt at jeg ikke sparer på strømmen ved at producere egen strøm, men jeg trækker til gengæld ikke på de generatorer der sviner mens de producerer!

 • 0
 • 0

Nettomåleordningen skal droppes.

Egenproducenter skal naturligvis have lov at producere til deres eget forbrug. Det er der ikke nogen der skal blande sig i.

Overskudsproduktion der løber ud på nettet kan afsættes på markedet som prioriteret produktion som det sker med vindenergi i dag. Eventuel tilskud der lægges oven i markedsprisen, f.eks. garanteret minimumspris kan fastsættes politisk.

Netselskaber skal naturligvis have betaling for transport af energien fra produktionssted til marked (net over 100 kV).

Solcelleproduktion kan KUN sammenlignes med energibesparelser for den andel der ikke løber ud på det kollektive elforsyningsnet. Elektrisk energi handles på et frit marked. Kan man ikke selv afsætte ens overskudsproduktion (time for time) må man få en anden til det (f.eks. Energinet.dk).

 • 0
 • 0

Nettomåleordningen skal droppes.

Egenproducenter skal naturligvis have lov at producere til deres eget forbrug. Det er der ikke nogen der skal blande sig i.

Overskudsproduktion der løber ud på nettet kan afsættes på markedet som prioriteret produktion som det sker med vindenergi i dag. Eventuel tilskud der lægges oven i markedsprisen, f.eks. garanteret minimumspris kan fastsættes politisk.

Netselskaber skal naturligvis have betaling for transport af energien fra produktionssted til marked (net over 100 kV).

Solcelleproduktion kan KUN sammenlignes med energibesparelser for den andel der ikke løber ud på det kollektive elforsyningsnet. Elektrisk energi handles på et frit marked. Kan man ikke selv afsætte ens overskudsproduktion (time for time) må man få en anden til det (f.eks. Energinet.dk).

Du har ikke helt forstået nettomålerordningen! El-produktion udover eget forbrug sælges af din elleverandør til nærmeste naboer til fuld pris.

 • 0
 • 0

@Allan

Når nu ordningen ikke koster noget, så er der vel ikke nogen grund til at ændre den ?

Præmissen i artiklen og bagvedliggende også hos Lidegaard er at staten skulle have udgifter forbundet med med nettomåler ordningen, men det holder så bare ikke.

Omfordelingsspørgsmålet - altså at gevinsterne ved solcelleanlæg - skulle gå til rige på bekostning af fattige holder heller ikke, hvis man betragter det regionalt, da det rige hovedstadsområde udnytter solen mindst og Midtjylland mest se. ing.dk/artikel/132104-se-hvem-i-danmark-der-er-vildest-med-solceller

Hvorfor er det lige at netselskaberne skal have penge for at transportere strømmen til og fra solcelleejerne ?

For få år siden ejede danskerne selv alle elselskaber og hele elnettet. Det er siden blevet handlet i flere omgange og prisen for at transmittere strøm er steget markant.

Alle regulære økonomiske aktiviteter er i Danmark reguleret af folketinget og selvfølgelig kan man regulere hvilken type strøm som betaler for at bruge transmissionsnettet.

Energinet ejer den overordnede elinfrastruktur og er et offentligt ejet privat selskab. energinet.dk/DA/OM-OS/Sider/default.aspx

I det omfang som transmissionsnettet mangler omsætning kunne ejerne jo passende tage initiativ til at flere former for energiforbrug overgår til at være elbaseret. Lavthængende frugter er jordvarmeanlæg og om nogle år elbiler.

Din definition af energibesparelser er vist helt din egen til lejligheden opfundne. Du mener at ejere af anlæg som producerer strøm ikke skal have lov til at levere den billigt til nettet når strøm er dyr og hente den tilbage når strøm er billig som ejere af solcelleanlæg jo gør.

Det er da langt bedre for samfundsøkonomien at organisere det sådan end, hvis samme ejere af solcelleanlæg efter din definition skulle investere i batterier.

Den der logik er jo grundliggende imod enhver form for organisering i civiliserede demokratiske samfund, hvor man løser vigtige opgaver i fællesskab.

 • 0
 • 0

Netselskaber skal naturligvis have betaling for transport af energien fra produktionssted til marked (net over 100 kV).

Solcelle produceret EL kommer formodentlig aldrig ud på 100kV nettet.

 • 0
 • 0

Nettomåleordningen skal droppes.

Egenproducenter skal naturligvis have lov at producere til deres eget forbrug. Det er der ikke nogen der skal blande sig i.

Overskudsproduktion der løber ud på nettet kan afsættes på markedet som prioriteret produktion som det sker med vindenergi i dag. Eventuel tilskud der lægges oven i markedsprisen, f.eks. garanteret minimumspris kan fastsættes politisk.

Netselskaber skal naturligvis have betaling for transport af energien fra produktionssted til marked (net over 100 kV).

Solcelleproduktion kan KUN sammenlignes med energibesparelser for den andel der ikke løber ud på det kollektive elforsyningsnet. Elektrisk energi handles på et frit marked. Kan man ikke selv afsætte ens overskudsproduktion (time for time) må man få en anden til det (f.eks. Energinet.dk).

Bortset fra sidste afsnit er det jo ganske som det er i dag. Minimumsprisen er sat til 60 øre i 10 år for overskydende strøm, og derefter 40 øre. Netselskaberne har allrede i dag ret til at opkræve transmissionsafgift af strøm ind og ud fra matriklen, de gør det bare ikke for strøm ud, da de mangler afregningsgrundlaget (nye målere) At vi får lov til at sælge overskudsstrøm til hvem vi vil tror jeg ikke på bliver en realitet f.s.v.a. mindre mængder

 • 0
 • 0

@Allan

For det første er du helt gal på den med hvad den ordning indeholder.

For det andet så er det sikkert ikke ret mange der ønsker at sælge deres overskudsstrøm til andre for 60/40 øre / kWh, da man skal betale skat af de 60/40 øre.

Det er meget bedre, at banke strømmen i en varmepumpe og få en gearing af effekten på 4-6 gange - så får man elvarme svarende til ca. 11 kr (2,20 kr * 5 kW varme) i stedet for, som man ikke skal betale skat af.

Så det du er sur over findes ikke - men, det du gerne vil have, er ca. som forholdende er i praksis i dag. Så du må finde noget andet at have ondt af!

 • 0
 • 0

@Henrik

Man, behøves ikke være dum for ikke at fatte noget!

Jeg fik et svar fra SKAT, der siger, at "man skal ikke betale afgift af, hvad man faktisk udleder, men af hvad man teoretisk set kunne have udledt."

Så er det vel også kun rimeligt, at man skal betale afgifter af et forbrug man ikke har haft... øhhh..

Eller også så har vi er afgiftssystem vedr. CO2, der er ved at være så langt ude, at kun Monty Python kan forklare logikken i det...

 • 0
 • 0

Jeg vil vove den påstand at det skyldes din SKAT medarbejder har formuleret sig tåbeligt og sikkert ikke forstået det selv.

Du skal beskattes af den indtægt du har fra den strøm dine solceller producerer. Punktum. Det er så defineret til 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år. Det har ikke noget at gøre med hvad du selv forbruger. At der så er 2 måder at regne den faktiske skat ud på: * Lav et regnskab og lad indtægten figurere som indtægt, beskat overskudet (som oftets er et underskud indtil anlægget er afskrevet) * Beskat 60% af det, men med et bundfradrag på 7000 kr.

SKAT medarbejderen burde have brugt den formulering, der er på deres hjemmeside istedet: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=13954&vId...

 • 0
 • 0

Jeg skulle nok have uddybet mig mere, udtalelsen komme i forbindelse med CO2-neutrale brændstoffer til en bil. Her skal man betale CO2-afgifter som om man kørte på benzin - selv om man har CO2-neutral brændstof i tanken. Senere har de ændret det til, at vil være tale om skatteunddragelse, hvis man gør det. Og det kan give en fængselsstraf. Vi bor altså i et land, hvor man vil smide folk i fængsel for at reducerer deres CO2-udledning!

Men, du har noget lign. med vindmøller, du skal også betale fuld CO2-afgift af din strøm, når vinden blæser! Her har det ingen betydning at CO2-udledningen er reduceret i en periode - dette kunne ellers ændre din adfærd.

En anden ting er, at folk tuder over at man kan sælge sol-strøm til skattepligtige 60 øre / kWh, som leveres midt på dagen, når der statistisk set er mindre vindstrøm og kraftvarmeværkerne har sværest ved komme af med varmen og dermed bliver mindre effektive - Men, at betale 105 øre / kWh for vindstrøm fra en havmøllepark er ved Anholt er åbenbart helt i orden. I realiteten er det industrien/staten der bruger min sol-strøm og mig der bruger vind/kulstrøm, når jeg kommer fra arbejde pga. nettoordningen - selv om jeg ejer et solcelleanlæg.

 • 0
 • 0

Raymond van Wonterghem : Du har ikke helt forstået nettomålerordningen! El-produktion udover eget forbrug sælges af din elleverandør til nærmeste naboer til fuld pris.

Jens Stubbe : Når nu ordningen ikke koster noget, så er der vel ikke nogen grund til at ændre den ?

Niels-Søren Bøgh : For det første er du helt gal på den med hvad den ordning indeholder.

De herrer. Jeg ved eksakt hvad ordningen indebære og i tillæg ved jeg lidt om hvordan elmarkedet og afgiftssystemet er skruet sammen.

Nu har man engang valgt et system hvor el skal handles på det frie marked, og hvor at energiafgifter pålægges i forbrugsleddet frem for produktionsleddet.

Nettomåleordningen bypasser begge, idét producenten scorer den afgift som staten ville have haft hvis overskudsproduktionen (time for time) blev solgt på markedet ligesom vindenergi, og fordi produktionen bare dumpes på nettet uden at der på forhånd er sikret en aftager.

For min skyld kan vi da godt gå tilbage til gamle dages hvile i sig selv princip hvor produktionen dispatches fra den systemansvarlige, men så længe man har valgt det frie marked, så må det gælde for alle producenter.

Angående transporten, ja så har man defineret at handelspladsen findes på transmissionsniveau.Tvivler du kan du prøve at kigge i elloven. Producenter betaler for transport op til transmission. Det er da muligt at effektretningen skifter allerede når man når til naboen, men det afhænger jo af om der er andre der også producerer og hvad belastningen er. Det kan man ikke sætte ens tariffer efter, derfor defineres indfødningstariffen efter transport til handelspladsen.

 • 0
 • 0

Nettomåleordningen bypasser begge, idét producenten scorer den afgift som staten ville have haft hvis overskudsproduktionen (time for time) blev solgt på markedet ligesom vindenergi, og fordi produktionen bare dumpes på nettet uden at der på forhånd er sikret en aftager.

Du fatter det stadig ikke, der ER lokale aftagere, hvis elmåler kører fint rundt uden at elselskabet har leveret een eneste kWh.

 • 0
 • 0

Du fatter det stadig ikke, der ER lokale aftagere, hvis elmåler kører fint rundt uden at elselskabet har leveret een eneste kWh.

Nej det er der ikke. Din nabo har købt sin energi af el elleverandør der har en kontrakt med en producent. Den producent er ikke dig. Ergo har din nabo ikke købt noget af dig.

At balancen i elsystemet mellem produktion og forbrug alligevel kan opretholdes skyldes at Energinet.dk indkøber regulerkraft og afsætter vindproduktion på markedet. Men det er en fejl at sammenblande den tekniske og fiskale balance i systemet.

 • 0
 • 0

Nej det er der ikke. Din nabo har købt sin energi af el elleverandør der har en kontrakt med en producent. Den producent er ikke dig. Ergo har din nabo ikke købt noget af dig.

Min nabo har selvfølgelig ikke kontrakt med mig, men han får dog den strøm jeg producerer! at energinet.dk sørger for regulerkraft har INTET med sagen at gøre - det virker stadig som om du ikke helt kan overskue problemstillingen!

 • 0
 • 0

Min nabo har selvfølgelig ikke kontrakt med mig, men han får dog den strøm jeg producerer! at energinet.dk sørger for regulerkraft har INTET med sagen at gøre - det virker stadig som om du ikke helt kan overskue problemstillingen!

Nettomåleordning er en afregningsordning. Den har ikke noget at gøre med den tekniske balance i systemet.

 • 0
 • 0

@ Allan

Arbejder du for kulindustrien eller hvad?

Vi har et CO2 og et miljøproblem - og skal vi løfte det, så skal der mange ting og investeringer til, som ikke giver udledninger bl.a. solceller.

Kan vi så ikke blive enige om, at solceller ikke bidrager til CO2, samt støj, røg og møg? Og at man så selvfølgelig ikke skal betale CO2-afgifter etc. da man intet udleder. Der er tale om en lokal produktion, men nettoordningen gør det muligt at skrue ned for kulkraften på det tidspunkt af døgnet, hvor kraftværkerne er mindst effektive, da der ikke bruges tilsvarende mængder af varme.

Derfor bliver vi nydt til at tænke bredt og indrette elnettet, så det kan håndterer forskellige grønne energikilder - og placerer CO2-afgifterne, hos dem der ikke kan redegøre for, at de anvender CO2-fri energi. Os med solceller, har taget et ansvar og lavet en investering, som kommer samfundet, miljøet og CO2 målene til gode via ordningen.

Dit forslag et at saboterer, at løsningerne kommer samfundet til gode og energien bliver anvendt på den mest effektive måde - hvad vil du opnå med det, Allan, udover at skræmme kapitalen væk, samt øge CO2-udledningen og miljøbelastningen?

 • 0
 • 0

Arbejder du for kulindustrien eller hvad?

Vi har et CO2 og et miljøproblem - og skal vi løfte det, så skal der mange ting og investeringer til, som ikke giver udledninger bl.a. solceller.

Nej jeg arbejder ikke for kulindustrien, og hvad har CO2 udledninger med nettomåleordningen at gøre?

Jeg argumenterer for at produktion skal håndteres ens i systemet uanset hvem der ejer det og hvor det produceres. Jeg synes at nettomåleordningen er en fordækt måde at skjule en indirekte støtte på, plus at den ikke harmonerer med den måde systemet kommercielt er skruet sammen. Hvis du læser min oprindelige post kan du se at jeg ikke forholder mig til hvor stor støtten til energi produceret på solceller skal være, men skriver at den må fastlægges fra politisk side.

Hvad angår CO2, så er jeg ikke religiøs. Jeg er desværre overbevist om at menneskeheden på sigt vil få afbrændt alle de fosile brændsler det er muligt at udvinde, det er blot et spørgsmål om hvor hurtigt det går. Jeg er tilhænger af at vi strækker ressourcerne længst muligt, og derfor er VE generelt godt. Lige nu får man mest VE-energiproduktion pr. investeret krone når man investerer i vind. I sammenligning med vind, kan investeringer i solceller kun retfærdiggøres ud fra privatøkonomi (nettomåleordning) eller feel-good.

 • 0
 • 0

Jeg har sagt det før og jeg siger det igen: Hvis nettoafregningen bliver afskaffet, så begynder folk at købe batterier for at flytte deres produktion fra midt på dagen (hvor strøm er dyrt) til om natten (hvor strøm er billigt).

Det er lige præcist det modsatte af hvad vi har brug for.

 • 0
 • 0

Hvad med at lave en forening for solcelle anlægs ejere og fortælle Hr. Lidegård hvor meget vi skal have for vores strøm hvis han er interesseret i at købe noget. Og at han og hans langfingrede uvæsen til skat bare har at holde fingrene for sig selv. Selvfølgeligt rager det da ikke ham hvad folk producerer af strøm, kan han nære sig. Er det tyveknægt man kalder sådan en? Hr. Lidegård kan jo trække i arbejdstøjet og få sig et anstændigt arbejde som os andre. Og så spare lidt på uddeling af penge til alle hans medsammensvorne. Men måske det var en ide for kommende anlægs ejere kun at opgive halvdelen af effekten så de kan kanalisere resten over på batterier. Kan iøvrigt varmt anbefale batteridrift på 12-24 volt det fungerer aldeles glimrende. Med LED belysning har man strøm til lys i ugevis fra selv et beskedent anlæg.

 • 0
 • 0

Den kan til enhver tid ændres og forringes lige præcis så meget at folk alligevel benytter den.

Og ikke som nu, forgyldes på vi andres regning.

Vedr. flytning af elforbrug og her elproduktion, har alle erfaringer fra tidligere (3-leds tarif for el for eks.), sammen med diverse undersøgelser vist at det gør folk ikke. Gevinsterne ved det, er simpelthen for små i forhold til besværet.

 • 0
 • 0

Hvad med at lave en forening for solcelle anlægs ejere og fortælle Hr. Lidegård hvor meget vi skal have for vores strøm hvis han er interesseret i at købe noget.

I kan til envher tid på spotprisen.

 • 0
 • 0

@Benny - du har helt ret i den med batterier.

@Flemming - den med, at vi bliver forgyldt på andres bekostning er ikke rigtig.

Vi driver bare virksomhed som alle andre, dvs. at man kan afskriver investeringer i produktionsudstyr med 115% (max 25% pr. år), der er ikke anderledes end for e.g. en gulerodsproducent. Dog skal vi betale moms af vores produktionsudstyr, det skal gulerodsproducenten ikke engang. Og vi skal betale skat af vores eget forbrug.

At man så har lavet en ordning, hvor man opgør hvor meget strøm man totalt set har produceret eller forbrugt på årsbasis, og kun afregner forskellen - der er noget der kommer dig til gode! For du får billig og ren strøm 60/40 øre / kWh ud på nettet på det tidspunkt på dagen, hvor strøm koster mest og behovet er størst. Strømmen fra Anholt parkens vindmøller koster e.g. 105 øre pr. kWh af producerer! Hvordan Allan så får det til at være billigere fatter jeg ikke.

Men, skurken er igen Hr. Lidegaard - for inden min billigere og rene strøm kommer dig til gode, så ligger Hr. Lidegaard lige afgifter på, så du skal betale over 2 kr. for den! Selv CO2-afgifter skal han have af den CO2-frie strøm.

Men, i praksis får du aldrig så meget som 1 kWh fra mit anlæg ud på nettet, netto - for jeg vil da ikke sælge den for 60 øre / kWh, som jeg skal betale skat af. Nej, mit overskud skal bruges til varme, fra en varmepumpe - varme som ellers havde kostet mig 11 kr. pga. Hr. Lidegaards afgifter.

Dropper man nettoordningen, så dropper vi elnettet - og går på batterier!

Dertil skal vi nok også vinden en retsag om tilslutningsafgiften - som den fjernvarmeværkerne tabte til nulenergihusene. Så kommer du til at betale mere for at drive dit elnet - og du kan så købe CO2-afgiftsbelagt Anholt vindmøllestrøm af Hr. Lidegaard til 105 øre / kWh, mod markedsprisen for strøm på ca. 40 øre. Hvilket du så total set bør betale 285 øre / kWh for - ellers har skatteyderne betalt 65 øre / kWh i tilskud til strømmen fra Anholt. Staten har derimod aldrig givet mig så meget som 1 øre i tilskud - jeg driver bare virksomhed, som gulerodsproducenten. Så det er faktisk vindmøllerne og i særdeleshed Hr. Lidegaard I skal være sure på! Der er dem, der giver dig og skatteyderne en stor regning, ikke os, tværtimod!

 • 0
 • 0

Men, i praksis får du aldrig så meget som 1 kWh fra mit anlæg ud på nettet, netto - for jeg vil da ikke sælge den for 60 øre / kWh, som jeg skal betale skat af. Nej, mit overskud skal bruges til varme, fra en varmepumpe - varme som ellers havde kostet mig 11 kr. pga. Hr. Lidegaards afgifter.

Dropper man nettoordningen, så dropper vi elnettet - og går på batterier!

Batterilagre er da en glimrende løsning for dem der ikke ønsker at afsætte deres overskudsproduktion (time for time) på markedet. Gå endelig igang. Har man heller ikke lyst til at bidrage til drift og vedligeholdelse af det kollektive elforsyningsnet, kan man blive offgridder - mig bekendt har vi ikke tilslutningspligt til det kollektive elforsyningsnet i Danmark.

Som jeg tidligere har skrevet har jeg ingen problemer med den energi som solcelle ejere producerer til sig selv og som aldrig når det kollektive elforsyningsnet. Men så snart energien eksporteres til nettet, og der eventuelt på et senere tidspunkt bliver trukket en tilsvarende energimængde fra nettet, da bør man følge det markedsdesign som anvendes i elsystemet. Ødelægger det økonomien for solcelleejerne og finder man det politisk problematisk, da kan man lave en støtteordning, f.eks. baseret på markup pris eller produktionsuafhængigt tilskud som allerede anvendes i dag til vind og kraftvarme. Støtten bør være synlig og bør justeres i takt med produktionsomkostningerne på sol-kraft.

 • 0
 • 0

Allan du lever i en omvendt verden - Det er os der har energien og dig der mangler den! ;-)

Du vil straffe os for at stille den reneste energi kilde vi har tilrådighed for dig, når efterspørgslen er på energi på nettet er størst. Vi kan da bare slukke - så må du bede dem om at smide en ekstra skovl kul på ned på kraftværket, men så bør du også have en ekstra CO2- og miljøregning, da det er din adfærd afgifterne i princippet skulle ændre.

Mit problem med afgifterne er kun at andre i princippet skal betale CO2-afgift af den CO2-frie strøm, de får fra CO2-frie energikilder som sol, vind og a-kraft.

 • 0
 • 0

Allan du lever i en omvendt verden - Det er os der har energien og dig der mangler den! ;-)

Jeg vil da gerne købe energien af dig. Vi kan jo handle den over elbørsen.

Men når du så har solgt den til mig og jeg har forbrugt den i samme øjeblik du producerer den, kan du jo ikke bare hente en tilsvarende mængde fra nettet til dig selv, men må købe den til de gældende priser og med de afgifter der følger med.

Det er ikke mig der lever i Narnia.

 • 0
 • 0

@Allan

Alle vinder på solceller, der er ingen tabere udover ejere af elværker, men de køber og sælger jo også tit el og så vinder de jo alligevel.

Skåret ud i pap så ville de tabe 100% af deres fortjeneste, hvis folk sparede el, men de vinder hvis folk bytter el produceret med solceller.

Alle andre hele vejen rundt vinder økonomisk på at producere el via solceller.

Jeg forstår ikke din trang til at blokere en samfundsnyttig ordning.

Din følelse af at være snydt, fordi solcelle ejere efter 10 år måske tjener penge på deres anlæg er på en eller anden måde nærmest behandlingskrævende smålig.

Ejere af solcelleanlæg løber flere risici som f.eks. at deres tag tager skade, at deres inverter står af, at deres ejendomsbeskatning stiger eller at deres solceller producerer mindre pga. snavs skygger osv. Og der er mildt sagt deflation i solceller og stærk udvikling i teknologien, så pionererne kommer ikke til at tjene lige så godt som dem som indtil videre har ventet.

Se på kortet over hvor der er installeret solceller.

Det er da de fattigste egne af landet som i forvejen modtager mest via alle mulige forskellige støtteordninger som udnytter solenergien og det samme gælder iøvrigt vindenergien.

Solceller udligner kort og godt balancen mellem det rige hovedstadsområde (jeg bor der) og de fattigere egne.

Solcelle industrien i Danmark står lige som i resten af verden overfor et gigantisk boom, hvorfor skulle man forsinke dette boom i Danmark - der er lige som ikke ret meget gang i økonomien i forvejen, så det der fungerer skal man da ikke bombe baglæns med misforståede ændringer af en fair ordning.

 • 0
 • 0

@Allan Din følelse af at være snydt, fordi solcelle ejere efter 10 år måske tjener penge på deres anlæg er på en eller anden måde nærmest behandlingskrævende smålig.

Hehe - godt sagt!

Det er da de fattigste egne af landet som i forvejen modtager mest via alle mulige forskellige støtteordninger som udnytter solenergien og det samme gælder iøvrigt vindenergien.

Solceller udligner kort og godt balancen mellem det rige hovedstadsområde (jeg bor der) og de fattigere egne.

Jeg da gerne opponere imod at region Midtjylland omfattende: Århus, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Herning udnævnes til værende 'det fattige Danmark'. Det er faktisk i denne region der er absolt flest solcelleanlæg - faktisk hele 40MW!

 • 0
 • 0

1) Det er dig der betaler afgifterne, fordi du køber min strøm - tiltrods for at den bl.a. er CO2-fri. Fordi du ikke har investeret i en CO2-neutral elprodukter, der dække dit forbrug.

2) Jeg betaler ikke afgifter, når jeg senere bruger en tilsvarende mængde, som den jeg har lagt ud under spidsbelastningen af nettet, hvor elproduktioner var mest CO2-belastende. Jeg bliver belønnet for at bidrage til en lavere CO2-udledning fra elproduktionen generelt, fordi jeg har "lånt" min strøm ud.

3) Bruger jeg mere strøm end jeg har "tilgode", så skal jeg købe den på samme vilkår som dig.

4) Brugte jeg batterier i stedet og var offgrid - så ville den samlede miljøbelastning og CO2-udledning stige fra os begge.

5) Ordningen koster ikke nogen noget, men giver en samlet miljø- og CO2 gevinst for alle parter. Derfor er ordning god.

 • 0
 • 0

Hvis du kan købe støm fra Anholt vindmøllepark til over 1 kr/KWh kan du vel også købe min solstrøm til 60 øre. Fedterxx. :)

 • 0
 • 0

Kære Hr. Vindmølleejer.

Det blæste en hel del igår nat.

I en sådan situation kan der være en så stor vindmølleproduktion at vi ikke selv kan bruge strømmen. Derfor er vi nødt til nærmest at forære den væk, for væk skal den jo. I fremtiden kan en del af den strøm komme fra Anholt til en pris af 1,05 pr/KWh.

Hvor smart synes du lige det er?

Kort og godt.

Stop nu det brokkeri over nettomålerordningen, og glæd dig over de penge du tjener på dine vindmøller, selv om du ikke synes det er nok.

 • 0
 • 0

Hej.

Inden vi nu får træerne til at vokse ind i himlen, synes jeg det er tid at se på tingene lidt fra helikopter perskektiv.

Om den en eller anden ordning er rimelig og hvem der til sidst betaler for hvem, kan nok bedst beskrives som følger:

Vi forestiller os at solceller på nettomåleordningen bliver så udbredt at alle elforbrugere i DK, installerer anlæg, der netop producerer deres eget forbrug, set på årsbasis. og derved bliver elregningen på 0,00 for hver eneste elforbruger.

Konsekvenserne af dette kan opgøres til:

 1. Der erlægges kr 0,00 til drift af elnettet.
 2. Der erlægges kr. 0,00 i afgifter til staten. (CO2, energi etc.).
 3. Ved brug af afskrivningsreglerne, sker en reduktion i skattebetaling.

Ovenstående viser jo at det er følgende,der skal betale MERE, når vi har solceller på nettoafregning: 1. Øvrige elforbrugere til drift af net. 2. Alle skatteydere i form af manglende afgifter og mangldende skat, som følge af afskrivningsreglerne.

Vedr. vindkraft er der den principielle forskel fra solceller, at betaling for (Den i nogle tilfælde meget dyre ) vindkraft sker via PSO og dermed pålignes de øvrige elforbrugere. Det er en udbredt misforståelse at der er statstilskud til vindmølle el. Den betales af de øvrige elforbrugere og ikke af staten.

På baggrund af ovenstående mener jeg det er påtrængende at nettomåleordningen ændres.

 • 0
 • 0

Det er en udbredt misforståelse at der er statstilskud til vindmølle el. Den betales af de øvrige elforbrugere og ikke af staten.

Jamen sikke en stor forskel. Hvor mange skatteydere er uden strøm?

 • 0
 • 0

Læst og forstået, der er kun grund til at udskifte målere for at motivere forbrugere til at bruge strøm om natten og ikke om dagen - for at måle solcelleproduktion i forhold til forbrug, så giver det for mig ingen mening.

Pointen er, at strømmen afregnes til markedsprisen i stedet for en fastpris. Ønsker man en sådan kan man naturligvis indgå arrangementer for at få den stabilitet. Det koster bare lidt i risikobetaling.

Baggrunden er at man så ikke får afgifterne retur hvis man aftager strøm fra nettet som man tidligere har overproduceret. Det koster penge at holde et kraftværk kørende i tomgang fordi solen skinner.

 • 0
 • 0

Dropper man nettoordningen, så dropper vi elnettet - og går på batterier!

Vi skælver allerede. Kan du oplyse mig hvad en batteristation koster? Bare sådan ca. så du kan gå off-grid og forsyne din varmepumpe med strøm en vinter over, minus den produktion du har fra solcellerne?

 • 0
 • 0

Uffe.

Skattebetaling og elforbrug er vist ikke proportionalt ?.

Det tror jeg da at det overordnet set er. Jo flere penge du tjener (og betaler i skat) jo mere strøm bruger du. Eller mener du ikke at der er en sammenhæng mellem indkomst og el-forbrug?

 • 0
 • 0

Flemming forsøger at få argumenterne ned på jorden, fordi debatten åbenlyst viser, at KISS metoden ikke anvendes i dansk energipolitik.

Men det er da rart at man endelig begynder at få de økonomiske briller på, og med man måske fremadrettet kunne lave mere sammenhængende og bæredygtige løsninger.

Solcelleordningen er vel ok vedrørende eget forbrug i produktionsfasen, men når produktionen udledes på nettet må det være på markedsvilkår. Markedsvilkårene vil være med til at sætte den rigtige pris, herunder back-up, altså netomkostninger og back-up produktionsudstyr.

Og dette er jo dilemmaet for de fleste VE-teknologier, at økonomien betragtes marginalt og ikke som en sammenhængende og bæredygtig løsning. Man forudsætter altid at backup er andres problem, dette blev således bekræftet i en undersøgelse af vindkraft, hvor backupomkostningerne primært blev afholdt af decentrale kraftvarmeværker. Dette samme må forudsættes for solcellerne.

Et andet typisk punkt i debatten er kapitalbinding, dette har ikke været nævnt her i debatten. Men solcelleanlæg binder jo meget store kapitalmængder i forhold til det eksakte output.

i afrundede tal koster et anlæg vel 100000 kr. for 6 mwh om året. Disse 6 mwh vil formentlig kunne sælges for 2400 kr på elmarkedet, lavere des flere solcelleanlæg. Det er afkast på 2,4 % til at dække afskrivning, forrentning og vedligeholdelse. Og hvis et anlæg holder 25 år, ja så er gevinsten samfundsmæssigt negativ.

Derfor er det da meget legitimt at stille spørgsmålstegn ved ordningen, og stille spørgsmålstegn ved om man kunne have fået økonomisk bedre anlæg for den bundne kapital.

 • 0
 • 0

Vindmølletilskud betales af elforbrugerne, ja tak, men de penge staten bruger som solcelletilskud, betales også af elforbrugerne, idet elforbrugere er lig skatteydere.

Det er dog utroligt så ondt i bagdelen vindmølleindustrien og dens diciple har over de par kroner, var det 135 Mill der blev nævnt.

Det er pebernødder i forhold til de Milliarder der ryger til Vindmøller, læs Havvindmøller? Vi er tvunget til at aftage alle de kilowattimer møllerne laver til 1,05 Kr. stykket (Anholt) uanset om vi kan bruge strømmen eller ej. Det kalder jeg fråds. Vi kan jo købe strømmen i Norge til 20 øre eller derunder i gennemsnit.

 • 0
 • 0

Vi skælver allerede. Kan du oplyse mig hvad en batteristation koster? Bare sådan ca. så du kan gå off-grid og forsyne din varmepumpe med strøm en vinter over, minus den produktion du har fra solcellerne?

Ja det er stort set urealistisk. Men det er ikke urealistisk at sætte batterier op som vil dække PRODUKTIONEN fra anlægget. Dvs. elmåleren vil aldrig løbe baglæns og nettoafregningen kommer aldrig i spil. Afhængigt af dimensioneringen kan der opstå lidt overløb om sommeren, men ikke nok til at økonomien bliver ødelagt.

Jeg tror de fleste vil synes at det er uretfærdigt at betale afgift for at producere forureningsfri strøm til sig selv som aldrig kommer ud på elnettet. Den bliver svær at sælge til vælgerne. Det bliver også lidt Grækenlands-agtigt, med hemmelige swimmingpools/solceller gemt i haverne som man ikke fortæller skattevæsenet om.

 • 0
 • 0

@ Køb og salg: Hvis jeg skulle sælge sol-strøm midt på dagen, er markedsprisen høj. Skulle jeg betale for at købe den tilbage om aften/natten, er prisen lav. - Dermed vil jeg tjene endnu flere penge! Nu bliver jeg snydt!

@ Drift af elnettet Vi betaler skam stadig fast afgift for at være på. Og vi har som de eneste betalt moms af vores produktionsapparat! Men, de penge har Hr. Lidegaard taget. Vi skal som de eneste betale skat af vores forbrug. Hov! Det var så lige igen penge som Hr. Lidegaard hev ud af bagdøren.

@Allan Hvorfor skal e.g. Allan ikke betale moms af sine vindmøller? Hvem betaler tabet på mindst 65 øre/kWh (Anholt)? Kan tabet trækkes fra i skat, så skatteyderne indirekte finansiere en predefineret underskudsforretning?

 • 0
 • 0

Christian.

Vil du medgive at solceller påvirker min elregning i form af manglende betaling til elnettet fra nettomåleordningen. ?

Også at der mangler penge i statskassen ved solceller. (Modsat vindmøller, som betales af elforbrugerne)?

Jeg har som elforbruger en mulighed for at spare el, men kun meget begrænset mulighed for at spare skat. Med andre giver betaling via elforbrug mig nogle muligheder, som betaling over skattebilletten ikke giver.

Og så anser jeg det som yderst rimeligt at elforbrugerne finansierer omlægning fra fossil energi til vedvarende energi. Også for solceller, hvor der burde ske afregning via en feed in tarif frem for for en afgiftsfritagelse.(Og dertil manglende betaling til drift af elnettet)

 • 0
 • 0

Jeg har primært investeret i solceller fordi det privatøkonomisk ser ud til at blive en god forretning, men også fordi det tiltaler nørd genet at producere sin egen strøm :-) Jeg håber så selvfølgelig at den investering jeg har foretaget efter nuværende regler ikke udhules af ændringer der gør investering urentabel. En tidshorisont over 10år er meget lang tid i politik ...

Men derfor kan man jo godt diskutere det principielle i elnettet.

Skal der for alvor flyttes elforbrug fra spids last perioder til perioder med overskud skal der timeafregning til OG differentiering på moms og afgifter. Og det både ved produktion og forbrug.

VE som både solceller og vindmøller producerer jo som vinden blæser og som producent risikerer man således at skulle betale for at komme af med sin strøm så det bedre kan svare sig at slukke (hvis prisen for strømmen bliver mindre end de transmissionsudgifter man skal betale for at få strømmen frem til handelspladsen).

Ønsker man så at fremme VE kan man som til havvindmøller give garanterede mindstepriser, tilskud (skatterabat) til etablering eller friholde for afgifter etc.

Men der er nok lang vej inden det "intelligente elnet" kan realiseres og så er spørgsmålet hvad politikkerne skal gøre i mellemtiden for at at nå deres målsætninger for VE uden at det bliver for dyrt på bundlinien.

Det er stadig relativt små penge det koster staten med den meget simple årsafregning under gruppe 6 under nettomålerordningen, men da 2020 målene allerede nåes i år kan der da være god fornuft i at dæmpe den eksponentielle vækst. Det bliver spændende at se hvad ministeren kan få flertal for i folketinget og hvordan det påvirker "os" der har gjort som politikkerne ønskede og hævet efterlønspengene og sat dem i solceller.

Håber ikke det går som med afgiftsomlægningen på biler i 2007 der favoriserede små dieselbiler med god brændstof økonomi. Der gik kun 3år og så kom der lige en strafafgift på 1000kr/år for manglende partikelfilter. Men det er nok utopi at tro på at ændringer ikke kommer til at give øgede udgifter til de allerede installerede anlæg - også selvom ministeren siger det ikke kommer til at ske med tilbagevirkende kraft.

 • 0
 • 0

@ Køb og salg:

Hvis jeg skulle sælge sol-strøm midt på dagen, er markedsprisen høj.

Skulle jeg betale for at købe den tilbage om aften/natten, er prisen lav.

 • Dermed vil jeg tjene endnu flere penge

Niels-Søren.

Ved køb tillæges afgifter. Og så er regnestykket nok knapt så lukrativt.

Medmindre du da forestiller dig at du kan slippe for afgifterne.

 • 0
 • 0

Når du sparer på lyset sparer du omkring 45 øre til elektricitet og godt 1,50 Kr. i SKAT.

Det er SKAT der får den elafgift, co2-afgift m.v. som står på din elregning.

Det der tværes om er reelt de 35-45 øre du skal betale for din strøm og et par håndører for brug af ledningsnettet. Resten er en sag mellem SKAT og den enkelte forbruger, administreret gratis for SKAT af dit elselskab. (Lur mig om de ikke har regnet det ind i den faste afgift).

Hvem er det forresten der betaler DONG de +++Milliarder for Vindmøllerne der opsættes ved Anholt? Skal vi gætte på at det er Staten, som så får pengene ind igen gennem Energinet...

Hvis jeg ikke ryger, sparer jeg også skat. Noget af det manglende provenu kradser de også ind hos dig.... Det er da undeligt du ikke har ondt af det..

 • 0
 • 0

Christian.

Med andre ord du er enig i at solcelleejere på nettomåleordning IKKE betaler håndørerne (som dog i de fleste tilfælde er 20 - 30 øre / kWh) til drift af elnet og IKKE betaler afgifter.?

Der er for mig en helt afgørende forskel på om jeg sparer på el, eller jeg vælger at producere el.

Besparelserne er gældende uanset, medens vi har et valg om vi vil producere el til en høj eller en lavere pris. På den ene eller den anden måde og det ene eller det andet sted i landet. Så hvorfor vælge den absolut dyreste måde ? Det er spild af alles midler.

Selv Anholt er billigere end solceller.

vedr. Anholt vindmøllerne, så betales el derfra som PSO-afgift på alle kwh el, der sælges.

 • 0
 • 0

Flere indlæg klager over at jeg ikke betaler for brug af lednngsnettet når jeg "sætter strøm i banken".

Hvis jeg eller min nabo bruger 1 KWh skal denne transporteres mellem 30 Km og flere hundrede Km alt efter om strømmen kommer fra det lokale kraftværk eller fra Norge via Kabel.

Hvis jeg "låner" naben 1 KWh solstrøm bruger jeg 25 meter ledning, alt sammen inden for skel. Naboens og min stikledning starter nemlig i samme skab. Brug af offentligt ledningsnet, NUL.

Når jeg trækker mit lån tilbage, transporteres der så 1 KWh i det offentlige net, hvor naboen så betaler for transporten, det gjorde han jo allerede da han lånte strømmen af mig. .

Hvor meget transportbetaling mener I jeg skal betale for brug af mit eget ledningsnet??

Hver gang jeg låner naboen strøm frigiver vi kapaciteten på det overordnede transmissionsnet. Denne kapacitet tjener Energinet penge på ved at transportere strøm for tredjepart, f.eks. fra Norge til Tyskland.

Det energinet tjener her dækker rigeligt de par ampere jeg ved et uheld sender 75 meter ned ad vejen.

 • 0
 • 0

Vindmøllerne på Anhold betaler DU over PSO afgifeten. Mine solceller betaler jeg selv.

Ud over det betaler du Energinet 1,05 Kr for hver KWh der kommer fra Anholt.

Du betaler mig 60 øre pr. KWh, hvis jeg har noget i overskud.

Jeg tror jeg sælger min solstrøm til naboen, så kan du købe vindstrømmen.

 • 0
 • 0

Christian.

Solceller eller ej.

Du kræver nøjagtig samme kapacitet af elnettet. Det lokale som transmission.

Elektronerne slidder jo ikke på kobberet, så den smule tab der er i nettet kommer vi nok over. Men du bidrager ikke til betaling for kapaciteten i nettet. (til den 24/12 ved 17-tiden, hvor gåsen er i ovnen og solen ikke står højt på himen, kræver du nøjagtig samme kapacitet som uden solceller) Så længe du ikke laver besparelser på dit elforbrug, men vælger at producere, reduceres dit max. behov for kapacitet ikke.

 • 0
 • 0

Transport betales pr. KWh.

Kapacitet, læs max. forbrug, betaler jeg som fast afgift til mit elselskab.

3 x 35 A tarifsikringer koster mere i abonnementsafgift end 3 x 25 A.

Så, jo, selv om jeg laver noget af min strøm selv (eller sparer på strømmen som du vælger at gøre), så betaler også jeg for at der er kapacitet nok til at alle kan stege anden juleaften.

 • 0
 • 0

Christian.

Hvis ellers dit elselskab har kostægte tariffer, det vil sige at det der opkræves til transport faktisk går til transport etc.så betaler du IKKE til transport.

ligeldes at det der opkræves i abonement ikke anvendes til transport eller lign. men til administration af forbrug målerleje etc.

Min opfordring til Lidegaard og til elselskaberne er:

 1. Opkræv betaling for transport, som elselskaberne faktisk kan må allerede.
 2. Fjern afskrivningsmulighederne.
 • 0
 • 0

Tag dig nu sammen.

Der er allerede en linie på min elregning der hedder transportbetaling og afregnes pr. KWh.

At betale 2 gange for den samme ydelse er da det mest fjollede jeg har hørt....

Du ser ud til at være totalt uimodtagelig for fornuft så nu gider jeg ikke mere.

Du må få tråden helt selv.

 • 0
 • 0

Christian.

Ærgerligt at du ikke vil være med mere.

Jeg havde nemligt et enkelt spørgsmål vedr. ovenstående:

Hvor mange kWh betaler du transport for:

 • Dit netto køb af el. (I fald du ikke kan dække hele dit eget elforbrug fra solcellerne)

 • Al el, der løber ind i huset. ? (dvs inkl. den el som dine solceller på et andet tidspunkt har sendt ud på nettet). ?

 • 0
 • 0

Hej Christian

Tak for dine bidrag. Jeg følger trop og logger ud af diskussionen her. Når debattører ikke vil acceptere eller forstå de mest basale tekniske og fiskale karakteristika ved det elsystem vi har, ja så forsvinder basis for en saglig diskussion.

Når der argumenteres med at man låner elektricitet til nettet eller lagre det, endsige sælger det til naboen uden nogen handel, ja så har man ikke fattet ret meget.

Når man begynder at argumentere med at solceller er godt fordi det omfordeler værdierne i samfundet til gavn for udkants Danmark, så kommer forsvaret for solceller så langt ud at jeg står af. Man kan jo benytte samme argumenter for sort arbejde.

En har sågar argumenteret at VE produceret af vind er meget dyrere end sol, da der sendes milliarder til vind over PSO - uden at sammenligne hvor meget energi der produceres pr. kr. i støtte...

Jeg er blevet skudt mange ting i skoene: at jeg arbejder for kulindustrien, at jeg har økonomiske interesser i vind, at jeg er missundelig. Ingen af delene er sande.

Jeg argumenterer for at al produktion der flyder ud på nettet skal afsættes på markedet, og at de produktionsteknologier der ikke kan klare sig i konkurrencen kan få økonomisk støtte hvis der er politisk opbakning til det. Det vil gøre markedet mere velfungerende og gøre det synligt hvor meget vedvarende energiproduktion vi får for støttekronerne ved de forskellige produktionsteknologier. At solcelleejerne ikke ønsker denne åbenhed selvom deres økonomi kunne være uændret, kan jeg kun tolke som at de ikke har lyst til at støtten bliver synliggjort.

Over and out.

 • 0
 • 0

Der er ikke tale om at lægge afgifter på et manglende forbrug. Strømmen forbruges jo stadigvæk selvom du producerer den selv på din egen side af ligusterhækken.

Ganske rigtigt - og når jeg selv laver mad hjemme, går staten tilsvarende glip af restaurationsafgift, moms, indkomstskat fra tjenere og kokke, benzinafgift for transporten, osv., osv.

Alt i alt et kæmpetab i skatter og afgifter.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten