Klimaminister: Glad for at kunne skåne landbrug mod CO2-krav

Under en debat på årets Folkemøde fremhævede Lars Chr. Lilleholt, hvordan landbruget skal skånes mod kommende CO2-krav. Illustration: Liv Bjerg Lillevang

Dansk landbrug skal være konkurrencedygtigt uanset krav om reduktion af klimagasser. Det kan blandt andet løses ved køb af CO2-kvoter.

Det var budskabet fra landets energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt under en debat om ‘det klimavenlige landbrug’ på dette års Folkemøde. Det skete under diskussionen af, hvordan Danmark skal leve op til et EU-krav om en CO2-reduktion frem mod 2030, som endnu er til forhandling.

Læs også: Politikerne er uenige: Kan man have et klimavenligt landbrug uden markante omstruktureringer?

Kravet gælder den ikke-kvotebelagte sektor, ‘biler, bønder, boliger’, og lyder i det nuværende udkast på 39 procents reduktion i Danmark. Et mål som Danmark kan nærme sig ved at købe CO2-kvoter fra ETS-kvotesystemet og modregne optag af CO2 i skove og jord (LULUCF-kreditter), gennem såkaldte fleksibilitetsmekanismer. Det glæder energi-, forsynings- og klimaministeren:

»Som et land med en meget høj landbrugs- og fødevareproduktion har vi fået den her mulighed for fleksibilitet. Det er jeg meget tilfreds med,« sagde Lars Chr. Lilleholt til Ingeniøren efter debatten på Folkemødet.

Trods han ikke vil udtale sig direkte endnu, grundet de nuværende EU-forhandlinger, tyder ministerens øvrige udtalelser på, at de danske 2030-mål skal nås ved hjælp af fleksibiliteten for blandt andet at skåne landbruget.

Læs også: Landbrug og transport er store klima-syndere, men det kan ikke betale sig at omstille

Klimarådet fraråder køb af kvoter

Som det ser ud nu, vil Danmark kunne dække 4 procent af kravets 39 procent ved at modregne med LULUCF-kreditterne, mens køb af CO2-kvoter kan dække 2 procent.

Men vælger Danmark at trække på sidstnævnte vil det være stik mod Klimarådets seneste anbefalinger til regeringen i forbindelse med rapporten Omstilling frem mod 2030 - Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger.

Læs også: Klimarådet: Sådan kan Danmark reducere drivhusgasserne

Her lyder det:

‘Danmark bør ikke benytte muligheden for at bruge af kvoter fra kvotesystemet til at opfylde målet i ikke-kvotesektoren, med mindre der inden udgangen af 2019, hvor beslutningen om brug af kvoter skal tages, gennemføres en reform af kvotesystemet, så det store kvoteoverskud nedbringes markant.’

Med formuleringens indvending om brugen af CO2-kvoter henviser Klimarådet til, at CO2-kvotesystemet på nuværende tidspunkt har så stort et overskud, at handel med kvoter ikke har en reel klimaeffekt.

Læs også: Klimaråd advarer regeringen: Destruktion af CO2-kvoter virker først om 80 år

Aktuelle forhandlinger i EU

Diskussionen om EU-kravene og brugen af kvoter og kreditter er højaktuel. I disse timer sidder Lars Chr. Lilleholt nemlig til møde i Rådet for Miljø med EU’s øvrige miljøministre. Her er ministrene i gang med de indledende drøftelser om netop 2030-kravene.

Det drejer sig dels om selve fordelingen mellem de enkelte landes reduktionskrav, men også om hvordan LULUCF-kreditterne skal kunne indregnes i landenes emissionsregnskaber. Altså begge dele noget, der kan have betydning for Danmarks kommende 2030-krav.

Ifølge Lars Chr. Lilleholt vil dagens møde i Rådet for Miljø dog ikke komme til at fastlægge den endelige aftale:

»Vi forventer ikke, at der bliver en politisk aftale mandag. Men der bliver en diskussion mellem landene om, hvordan den her opgave skal fordeles, sagde ministeren forinden dagens møde.«

Resultatet af dagens drøftelser blandt EU’s miljøministre vil blive præsenteret på en pressekonference kl. 16.30 i dag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vores regering er da total uduelig!

CO2 kvoter er fup og svindel, og hjælper kun nogen firmaer i at berige sig på miljøets bekostning. Dansk landbrug kan blive verdensledende på miljø rigtig CO2 neutral landbrugsteknik, men det sker IKKE ved CO2 kvoter!

Stil stærke krav til landbruget, og bak det op med forskning og skatte lovgivning! Gør Danmark rigtigt grønt, så resten af verden flokkes hertil for at se hvordan det gøres.

 • 32
 • 7

Et landbrug, som ikke er omstillingsparat også i forhold til betydelig mindre miljøbelastning, har ingen fremtid. Oplyste forbrugere vil i en tid med øget information via internet ikke betale den pris for unødigt miljøbelastende varer, som danske landmænd behøver. Miljøfornægtere i landbrug og andre erhverv kan for en tid skjule sig bag spin, reklamekampagner og politiske forbindelser. Men i løbet af nogle år vil det købedygtige kundesegment ikke betale for produkter uden positivt miljøstempel. Der er mange virkemidler til nedbringelse af miljøpåvirkningen, der kan tages i brug - også i landbruget. Mulighederne for reduktioner i udledning af drivhusgasser er også store i bygninger og transport. Det er politisk vilje, der mangler.

 • 27
 • 5

Og samtidig hører vi gang på gang, at regeringen er så grøn så grøn ;) Det er vist længe siden, at vi har haft en så kreativ regering - hvad angår dens omgang med sandheden. Mon de prøver at overgå Trump?

 • 21
 • 3

‘Danmark bør ikke benytte muligheden for at bruge af kvoter fra kvotesystemet til at opfylde målet i ikke-kvotesektoren, med mindre der inden udgangen af 2019, hvor beslutningen om brug af kvoter skal tages, gennemføres en reform af kvotesystemet, så det store kvoteoverskud nedbringes markant.’

Med formuleringens indvending om brugen af CO2-kvoter henviser Klimarådet til, at CO2-kvotesystemet på nuværende tidspunkt har så stort et overskud, at handel med kvoter ikke har en reel klimaeffekt.

Man kunne jo også udlægge klimakommissionens tekst sådanne, at den anerkender brugen af CO2 kvoter som et redskab - men bare ikke synes så godt om redskabet. Joh, men klimaministeren synes så det er et fint redskab...

Havde klimakommissionen ment det seriøst, skulle de have taget helt anerledes fat. Det skulle være meldt ud, at CO2 kvoter ikke er en del af vores regnskab.

 • 5
 • 3

Men, et flertal af (uduelige?) danskere har jo stemt på partierne i/bag den.

Det er ikke bare regeringen, der er talentløse fjolser. Det er en udbredt opfattelse, at ale problemer stammer fra landbruget, så kan man med rolig samvittighed se på det store CO2-svineri som Le Mans må siges at være, man undlader da også at beregne et CO2-regnskab fro dette løb inclusive tilrejsende. Det er uden faglig værdi, fro denne teknik er forældet.

Vedrørende rapporten er der en del mangler på faglig viden. F.eks. skriver man: "Ved afgasning af gylle reduceres også kvælstofudvaskningen".

Hvor har de det fra? Der henvises i øvrigt ikke til nogen dokumentation. Man får heller ingen henvisning til postulatet vedrørende at afgasset gylle er bedre end alm. gylle. Jeg har set en forsøgsrække, hvor det ikke var tilfældet.

Det må være en ommer.

 • 4
 • 14

... tage sig til hovedet. Af en tidligere artikel i ingeniøren fremgår det at:

"følge Fagpressen udtrykte Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt under et møde i europaudvalget d. 14. oktober 2016 også sin tvivl på CO2-kvoterne:

»Kvotehandelssystemet er i dag udfordret af et overskud på cirka 2,9 milliarder kvoter, og det virker på nuværende tidspunkt ikke efter hensigten,« erklærede Lars Chr. Lilleholt, som ifølge Fagpressen mener, at en del af løsningen må være en reduktion af kvoterne."

Se https://ing.dk/artikel/analytiker-eus-co2-....

Men nu har han lige pludselig tillid til kvotesystemet. Der er tilsyneladende ingen grænser for hvor langt regeringen vil gå, hvis bare det gavner konventionelt landbrug.

 • 12
 • 3

Men nu har han lige pludselig tillid til kvotesystemet. Der er tilsyneladende ingen grænser for hvor langt regeringen vil gå, hvis bare det gavner konventionelt landbrug.

Ebbe, du helmer ikke før Danmark har udfaset landbruget. Det er naturligvis din ret, men det bør ske på oplyst grundlag. Lilleholt er bundet af aftaler med andre partier, som han naturligvis ikke kan løbe fra. Det gør han heller ikke. Mange mener åbenbart, at man løser klimaproblemerne ved at rakke ned på enkelte politikere, der blot har ansvaret for at løse flertallets beslutninger. Klimaproblemerne kan i øvrigt ikke løses. Der er hverken politisk eller folkelig flertal for at sætte ind overfor befolkningseksplosionen. Vi må fortsat nøjes med at svine enkelte politikere til. Det er gratis, det kræver ingen større viden, det behøver ingen dokumentation.

 • 2
 • 10

Ebbe, du helmer ikke før Danmark har udfaset landbruget.

Skal vi ikke være enige om at du skriver hvad DU mener - så skal jeg nok skrive hvad JEG mener.

Vores såkaldte klimaminister skifter med jævne mellemrum mening med hensyn til CO2 kvoter - det ene øjeblik han han ingen problemer med at forsvare opkøb af kvoter for at leve op til vore forpligtelser, og det næste øjeblik giver han udtryk for at kvotesystemet ikke virker og ingen reel effekt har.

Og det har jeg helt klart et problem med. At det så oven i købet er endnu en "gave" - i en lang række af gaver - til landbruget på miljøet, klimaets og befolkningssundhedens bekostning - gør det bestemt ikke bedre. Og det at landbruget gladeligt tager imod uden så meget som at rødme, gør at man meget hurtigt mister enhver respekt for erhvervet.

 • 6
 • 2

Giver masser af mening. Ministre er frivillige fortalere for en politik. De er gået ind i opgaven med åbne øjne og hvis de lancere ulogisk og idiotisk politik, så fortjener de hån og spot og spe!

Ministre er IKKE bare holdningsløse marionetter, der tvinges til at sige dit eller dat. De er selvstændige individer der både kan og skal tænke selv og tage ansvaret for den politik deres resort udøver.

Inger Støjbjer fx, er totalt ansvarlig for sine ulovligheder og umenneskelig politik.

 • 5
 • 2

Skal vi ikke være enige om at du skriver hvad DU mener - så skal jeg nok skrive hvad JEG mener. Vores såkaldte klimaminister skifter med jævne mellemrum mening med hensyn til CO2 kvoter - det ene øjeblik han han ingen problemer med at forsvare opkøb af kvoter for at leve op til vore forpligtelser, og det næste øjeblik giver han udtryk for at kvotesystemet ikke virker og ingen reel effekt har.

Vi kan godt blive enige om, at vi kun skriver, hvad der ret faktuelt sker. Det gør jeg, og jeg skriver udtrykkeligt, at du naturligvis er i din gode ret til at nedgøre politikere og landbruget. Min ret er så at påpege og misinformationer i dine indlæg, hvor der naturligvis også er gode ting imellem. Vor klimaminister er som alle andre underlagt de parlamentariske regler, han er bundet af de aftaler, der er indgået med andre partier, og kan naturligvis ikke optræde på egen hånd. Det skal som bekendt mindst 90 stemmer til for at få noget vedtaget. Du har for resten ikke leveret et eneste argument for, at hans opfattelse af kvotesystemet er forkert? Han har da ret i at kvotesystemet ikke virker, hvad begrunder du din skepsis med? Det er en ejendommelig logik at kalde det en gave, hvis landbruget ikke idømmes endnu en særbyrde. Eller brokke sig over, at landbruget slap for at levere 10 m gratis landbrugsjord til samfundet?

 • 2
 • 6

Inger Støjbjer fx, er totalt ansvarlig for sine ulovligheder og umenneskelig politik.

Hvad galt er der i Støjbergs vedholdende støtte til de mindreårige piger, der lever i et ægteskab med halvgamle mænd? Det har man accepteret i S, El og SF i mange år. Godt vi fik en medfølende minister på posten, der fik det uvæsen stoppet. Hvilke ulovligheder hun har begået fortæller du desværre ikke noget om, men det må vel være at hun ikke vil acceptere, at små piger bor sammen med en voksen mand?

Gud ved hvor mange samråd, som Johanne Schmidt fik foranlediget hos den forrige regerings ansvarlige ministre for indvandring? Her var der desværre ingen, der reagerede. Så godt gået, Støjberg. Du glemmer vist også de parlamentariske regler. Ingen politikere kan få noget gennemført, hvis ikke der er mindst 89 andre, der stemmer for! Hvad de måtte skvaldre op om på egen hånd er ret ligegyldigt, det handler sikkert om at få stemmer ved næste valg.

 • 3
 • 7

Du har naturligvis hel ret Inger Støjberg er en rigtig guttermand. De små brune pigers beskytter! Hun er fantastisk, jeg ville ønske hun var statsmnister!

 • 1
 • 2

Inger Støjberg er en rigtig guttermand. De små brune pigers beskytter! Hun er fantastisk, jeg ville ønske hun var statsmnister!

@Michael, Bortset fra det gælde alle mindreårige uden hensyn til hudfarven, ifølge dansk lov.

Det er et fint forslag du stiller, det kaldes for "Peters lov". Altså loven om at man forfremmer de dygtige indtil de når det punkt, hvor de er ukvalificerede! Her ender man så.

Det er bedre at beholde Støjberg på området, hvor hun har ekspertise, og lade den i udlandet så populære statsminister blive siddende. Han har feks. bidraget meget til den danske eksport i både USA og Kina. Det er de rmange, der kunne lære noget af.

 • 1
 • 6

Du har for resten ikke leveret et eneste argument for, at hans opfattelse af kvotesystemet er forkert? Han har da ret i at kvotesystemet ikke virker, hvad begrunder du din skepsis med?

Per - det er jo hele sagens kerne - kvotesystemer virker åbenlyst ikke - og kommer næppe til det inden for en overskuelig fremtid. Der er et kæmpe overskud af kvoter. Alligevel er ministeren "‘tilfreds’ med, at Danmark kan købe CO2-kvoter for at dække kommende udledningskrav". Og det er i øvrigt ikke første gang det er sket. Det er jo fantastisk at se en Klimaminister der åbenlyst er ligeglad med klimaet, og i stedet konsekvent sætter erhvervslivets - og herunder ikke mindst landbrugets - interesser højest. Og inden du nu igen køre frem med at han er en stakkel der bare skal gøre som de andre siger så er det helt i tråd med Venstres gøren og laden på klima- og miljøområdet - så jeg tvivler på at der skulle meget armvridning fra de andre partiers side til at få ministerens opbakning.

 • 5
 • 1

Alligevel er ministeren "‘tilfreds’ med, at Danmark kan købe CO2-kvoter for at dække kommende udledningskrav". Og det er i øvrigt ikke første gang det er sket. Det er jo fantastisk at se en Klimaminister der åbenlyst er ligeglad med klimaet, og i stedet konsekvent sætter erhvervslivets - og herunder ikke mindst landbrugets - interesser højest.

@Ebbe, jeg beundrer din tro på, at det ændrer klimaet radikalt, blot vi lader andre bruge vore kvoter. Klimaministeren er skam meget bekymret for klimaet, men har alene kan ikke løse klodens klimaproblemer, som du helt åbenlyst tror. Klimaminsteren kan intet foretage sig, som ikke sanktioneres af forligskredsen, som allerede nævnt flere gange. Prøver han på det, så følger der hurtigt et samråd. Det undrer mig egentlig, at denne parlamentariske situation ikke rigtig er gået op for enkelte debattører, der tror at enkelte ministre kan løse problemer på egen hånd. Hvad det er for interesser som landbruget har, og som du er så ked af de skal have, ved jeg egentlig ikke. Man løser ingen klimaproblemer ved at dynge endnu flere særordninger over på landbruget. Hverken du eller andre vil være med til at fortage de nødvendige foranstaltninger for at løse det man kalder klimakrisen. Et af dem er at rationere flytrafikken på global plan. Et andet er at nedsætte klodens befolkningstal. Begge dele er i stærk stigning, så vi må nok indstille os på højere temperaturer. Men det har danskerne jo prøvet flere gange siden istiden, så vi klarer det nok.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten