Klimakrise trods corona: CO2 i atmosfæren rammer ny sort rekord

Illustration: Big Stock

Trods globale corona-nedlukninger med et fald i energiforbrug og flytrafik har drivhusgasser alligevel nået rekordhøje niveauer i atmosfæren i 2020, lyder meldingen fra Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO).

Den globale nedlukning har reduceret udledningen af drivhusgasser, herunder CO2. Estimater viser, at reduktionen ligger mellem 4,2-7,5 procent, men det er ifølge WMO stort set ingenting i forhold til den fortsatte akkumulation af drivhusgasser i atmosfæren.

»På verdensplan vil en emissionsreduktion på den her skala ikke få atmosfærisk CO2 til at gå ned. CO2'en fortsætter med at stige, dog i et lidt lavere tempo (0,08-0,23 ppm per år mindre),« skriver de.

Dertil kommer, at årets reduktion er mindre end kulstofkredsløbets årlige udsving og den såkaldte naturlige variabilitet.

I 2019 ramte CO2-niveauerne i atmosfæren en ny rekord, da det årlige globale gennemsnit overskred 410 ppm. I 2020 er der, selvom året endnu ikke er ovre, kun kommet mere CO2 til i atmosfæren, lyder det fra WMO.

»Kuldioxid bliver i atmosfæren i århundreder og i havet i endnu længere tid. Sidste gang, Jorden oplevede en sammenlignelig CO2-koncentration, var for 3-5 millioner år siden, da temperaturen var 2-3 grader varmere, og havniveauet var 10-20 meter højere end nu. Men der var ikke 7,7, milliarder indbyggere dengang,« lyder det fra Peeti Taalas, der er WMO's generalsekretær.

I WMO's flagskibsrapport 'The Greenhouse Gas Bulletin' fremgår det, at tallene fra Mauna Loa-observatoriet i Hawaii viser, at det månedlige CO2-gennemsnit steg fra 408,5 ppm i oktober 2019 til 411,3 ppm i oktober 2020.

Et globalt gennemsnit fra Global Monitoring Laboratory viser en stigning fra 407,4 i august 2019 til 409,5 ppm august 2020.

Illustration: Global Monitoring Laboratory
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi vil stadigvæk handle i blinde - ud fra en tro på at det vil virke

måske - foreløbigt er det jo hovedsageligt ord (/varm luft)! :)

Interessant 'udvikling' i UK:

...many of these pledges involve long-term financial commitments of funding and subsidy which the Treasury is reluctant to make until the extent of the bills from the Covid crisis are better known.

“The Treasury is fighting back hard against a lot of the green plans and there is a battle going on with No 10,” said a source close to the talks. “The PM wants to get on with it, with plans for the long term, but he is meeting a lot of resistance. You would expect that from the Treasury but with Covid it is of another order.”

https://www.thegwpf.com/economic-emergency...

 • 2
 • 16

Hvad mener du. Det viser da netop, at vi ikke handler i blinde. Hvis man kan se en effekt coronaepedien på grafer over CO2 i atmosfæren, så er det jo kun dem der lukker øjnene, der ikke kan se det.

 • 15
 • 1

Man kan netop ikke se nogen effekt - det er pointen. De nævnte 0,08 - 0,23 er de teoretiske værdier man burde kunne se, men man ser dem ikke

 • 4
 • 18

Skal tolkes som: År til år stigningen varierer rigtig meget (faktisk fra kun 1 til helt op til 3 ppm) så når udviklingen i år ikke er målt usædvanlig, på trods af corona, kan det skyldes at 2020 oprindeligt ville have været et højudledningsår- men hvem ved? Det gør ingen.

Man kan følge ophobninge på dag til dag basis (interaktive grafer - træk i skyderne) https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/...

 • 4
 • 16

Man kan netop ikke se nogen effekt - det er pointen. De nævnte 0,08 - 0,23 er de teoretiske værdier man burde kunne se, men man ser dem ikke

Jeg følger blot linket i bunden af artiklen og konstatere, at grafen laver et lille, men synligt knæk. CO2 niveauet stiger ikke helt så kraftigt i 2020 som i de forgående år. Det kan ses.

Selvfølgeligt kan der teoretisk set være et tilfældigt sammenfald, men at uddrage af artiklen "Vi handler i blinde", det er altså skudt helt ved siden af.

 • 10
 • 2

Sveriges Rigsdag har lige stemt for at lukke Ringhals 1 og fjerne 860 MW ren CO2 fri energi fra det Scandinaviske net.

Efter kraftig debat i medierne og henstilllinger fra Svensk erhvervsliv om at holde el-kapaciteten høj, og efter at måtte starte et Oliefyret kraftværk fra 1960erne i løbet af sommeren.

Anti-atomkraft ødelægger klima og natur, og dræber mennesker hver dag.

 • 7
 • 15

Er ikke grønne , men grønskollingere. De kan ikke "se skoven for træer". Jeg kommer altid til at tænke på molbohistorien om Storken i Kornet, når man hører deres argumentation om og mod akraft.

 • 4
 • 20

Krise hist og katastrofe her. Det ville tjene ingeniøren at de skruede lidt ned for tillægsordene og i stedet brugte lidt krudt på at beskrive fakta og data bag alle alarmerne. Så havde man en chance for selv at vurdere alvoren i tillægsordene.

CO2 niveauet er jo ikke steget mere end det har gjort i mange år, så hvori består klimakrisen. Er klimaet nu pludselig blevet meget værre, så det kan beskrives med en krise?

I bladet denne uge var artiklen om verdenshavenes rekordagtige stigning. Det ses jo ikke fra tidevandsmålinger, hvor man kan se på Newlyn yderst på Cornwalls kyst. https://www.psmsl.org/data/obtaining/stati...

Det er meget svært at se en rekordagtig stigning de seneste år, relativt til de mange foregående år.

Er der nogen væsentlig forskel på hvad Amazonfloden udleder og hvad Grønland udleder? Amazonfloden udleder ca. 4000km3 vand om året. (120.000m3 i sekundet).

 • 8
 • 18

Jeg elsker sunde ting.

Så skulle du måske optimere på dit BMI? ?

Den anden historie er (kort), at Bjarne mente, at hvis man ikke så et fald i CO2 i år, hvor flyvningen er kraftigt reduceret, ville det være et bevis på, at stigende CO2 ikke er antropogent.

Dette er(naturligvis) noget sludder. .

 • 14
 • 1

Mit BMI overvåger jeg nøje?

Da flyvningens procentdel af CO2 udledningen udgør ca, 5 % af den totale udledning og at der stadigt flyves, vil sænkningen af den menneskabte udledning nok være inden for den statiske usikkerhed, hvor et par manglende vulkanudbrud måske kan få kurven til at dykke lidt så man tror at problemet er løst.

Der jo i min optik kun en løsning ?

 • 3
 • 16

FR Det er en overfortolkning. At vi ikke kan måle en nedgang viser, at der ikke er noget bevis for at en nedgang i udledning medfører en nedgang i ophobning - det er ikke det samme. Det forklarer jeg også i #8

 • 3
 • 14

Men der var ikke 7,7, milliarder indbyggere dengang,« lyder det fra Peeti Taalas, der er WMO's generalsekretær.

Hvilke arter?

Måske, er det ikke antallet af indbyggere, som er problemet.

 • 3
 • 1

Skal jeg nævne den?

Her er jeg enig med Bjarke... Løsningen har været kendt i mange år og der er kun en løsning...

Hvis man vil minimere den menneskeskabte udledning af CO2, så skal vi have stoppet for at hente kul, olie og gas op af undergrunden... Der findes ikke nogen anden metode der er effektiv nok... Problemet er at det er på verdensplan man skal sætte en stopper for udvinding af de fosile brændstoffer og det skal gøres hurtigt.

Vi har så set gennem de sidste mange år at det hjælper ikke med venlige henstillinger. I vores egen lille andedam er det vel kun elforsyningen og varmeforsyningen hvor det er realistisk at brugen af fosile brændstoffer er udfaset i 2030... Skibstrafikken og flytransport træder vande og tør ikke noget, bilindustrien forsøger at trække tiden ud osv. Hvis der skal ske noget, så skal vores politikkere (på verdensplan) have hår på bollerne og tage de beslutninger der gør ondt... Fastsæt en dato (f.eks. 01.01.2030) hvor det vil være forbudt at grave kul, tørv og lign. op overalt på jordkloden... Fastsæt en dato (f.eks. 01.01.2035) hvor det vil være forbudt at hente olie op fra undergrunden, igen over alt på jordkloden... Og fastsæt en dato (f.eks. 01.01.2040) hvor det vil være forbudt at hente naturgas op over alt på vores dejlige jord...

Det vil give vores industrier og kloge hoveder 10-20 år til at sikre at det ikke får for stor betydning for befolkningerne rundt omkring... Der efter kan vi så finde på løsninger hvor vi trækker CO2 ud af atmosfæren for at begrænse temperaturstigningen og få de naturlige reguleringer til at falde til ro, men først skal vi have stanset ulykken...

 • 10
 • 4

Totalt udledes der ~40Gt og 5% af det er 2Gt. Regeringen ønsker så at redde klimaet ved at skære 20Mt af vores udledning. Det er altså den retorik de bruger for at overtale os.

Da naturen er så flink at den selv fjerne ca. 20Gt om året, så burde det være tilstrækkeligt at skære ned til 50% af udledningen for at holde status quo.

 • 5
 • 14

@Henning Petersen

Kunne man tænke....ja alt kan tænkes....men giver det mening?

Hvordan havde du tænkt at knusning af skulle give en "reversion " af CO2 udledningen.

Er det ved at genanvende den knuste beton. Eller hvordan?

 • 2
 • 6

Hvordan havde du tænkt at knusning af skulle give en "reversion " af CO2 udledningen.

Suk - nedknust beton karbonatiserer - en proces, der genoptager den co2, der blev udledt ved cementproduktionen. Ved alle ikke det?

Det gælder beton generelt. Ved at knuse betonen og få en større overflade, går det hurtigere.

Fra lærebogen:

"Karbonatisering er benævnelsen for den kemiske proces imellem kuldioxid (CO₂) i atmosfærisk luft og calciumhydroxid (Ca(OH)2) i betons porevæske. Reaktionsprodukterne fra den kemiske proces er kalk, det vil sige calciumcarbonat (CaCO3) og vand (H₂O)."

 • 4
 • 0

Nej det er helt nyt for mig. Jeg er metalmand Jan.

Men hvis det er rigtigt så må vi igang med at rive alle betonbygningerne ned i hele verden og knuse betonen.......eller hvad?

 • 2
 • 7

Men hvis det er rigtigt så må vi igang med at rive alle betonbygningerne ned i hele verden og knuse betonen.......eller hvad?

Hmm - det forudsætter jo nok, at man kan opføre nye konstruktioner uden co2-udslip. Ellers kan det jo være det samme - og det er svært at forestille sig huse, broer og andre konstruktioner uden at anvende beton. Der er også en tidskonstant at tage hensyn til som ved skovdrift. Det tager én dag at brænde kalk til cement - og 50-100 år at karbonatisere betonen, som det i øvrigt kræver energi at knuse. Men i princippet er beton co2-neutralt (hvad angår den kemisk frigivne co2) - bare man venter længe nok.

 • 5
 • 0

Tak for at give detaljerne, Jan.

Man kan selvfølgelig bare rive sine egne eller andres betonkonstruktioner ned. Det må jo være en sag mellem ejer, politi, osv. Jeg regnede med at ordet "affaldsbeton" var selvforklarende...

På et mere seriøst plan: hvad gør man ved betonen når bygningen destrueres? Hvor meget drejer det sig om?

Istedet for at sejle såkaldt affaldstræ fra Brasilien og Sibiriens skove hertil, kunne man vel opnå en lignende CO2-reduktion med samme båd, og en hammer.

Begge dele er vel feel-good strategier, men det er jo der vi er.

 • 0
 • 4

På et mere seriøst plan: hvad gør man ved betonen når bygningen destrueres? Hvor meget drejer det sig om?

Beton bliver faktisk nedknust i dag - det er et efterspurgt produkt ved fx vejbygning i stedet for stabilgrus. Der bliver også produceret ny beton med nedknust beton som tilslag til visse anvendelser.

I Danmark er der et par millioner ton betonaffald om året. Hvor meget co2, der bliver fjernet på den måde, tør jeg ikke byde ind på.

 • 6
 • 0

Du plejer da ikke at skulle have tingene skåret ud i pap.

Jeg er ikke biolog, men sådan er forklaringen

Du har sikkert bemærket at Stevns og Møns klinter rummer en fossilrigdom af skaller og mikroskeletter. Ejerne af skeletterne, jævnfør muslinger, har som nu levet af alger, der har optaget CO2 og som alger stadigt gør. og har omdannet til CO2 Calcium (kalk-Kridt)som de har opbygget deres skaller med Dyrenes har ved deres død lagt sig til hvile på den daværende havbund. Lag på lag og som årene er gået er disse lag blevet tykkere og tykkere.

Nu er det således at overfladen på vor jord består af et antal plader i bevægelse, der når de støder sammen skubber havbund op til bjergkæder. Himalaya, Alperne og ja Stevns og Møns klinter. Havbunden fra kridttiden er blevet til bjerge ganske langsomt.

Men de sjove er, at den proces jo stadigt foregår, den dag idag. Mikroorganismerne og muslinger dør og deres skeletter og skaller af kalcium og andre kalkforbindelser danner lag på lag på havbundene . Om 60 millioner år vil vore nuværende havbunde være kridt og kalkklipper, dannet af den CO2 som dyrene i havet optager.

Vil du vide mere så Google efter James Lovelock`s Gaia hypoteser.

Der findes adskellige You tuber

http://elev.birke-gym.dk/files/AT/2017/STX...

I betragtning af din astronomiske interesse er det mærkeligt at du ikke kender Gaia teorierne

Gaia er det oldgræske navn for vor Jord

 • 1
 • 10

Du plejer da ikke at skulle have tingene skåret ud i pap.

Jeg er ikke biolog, men sådan er forklaringen

Du har sikkert bemærket at Stevns og Møns klinter rummer en fossilrigdom af skaller og mikroskeletter. Ejerne af skeletterne, jævnfør muslinger, har som nu levet af alger, der har optaget CO2 og som alger stadigt gør. og har omdannet til CO2 Calcium (kalk-Kridt)som de har opbygget deres skaller med Dyrenes har ved deres død lagt sig til hvile på den daværende havbund. Lag på lag og som årene er gået er disse lag blevet tykkere og tykkere.

Nu er det således at overfladen på vor jord består af et antal plader i bevægelse, der når de støder sammen skubber havbund op til bjergkæder. Himalaya, Alperne og ja Stevns og Møns klinter. Havbunden fra kridttiden er blevet til bjerge ganske langsomt.

Men de sjove er, at den proces jo stadigt foregår, den dag idag. Mikroorganismerne og muslinger dør og deres skeletter og skaller af kalcium og andre kalkforbindelser danner lag på lag på havbundene . Om 60 millioner år vil vore nuværende havbunde være kridt og kalkklipper, dannet af den CO2 som dyrene i havet optager.

Vil du vide mere så Google efter James Lovelock`s Gaia hypoteser.

Der findes adskellige You tuber

http://elev.birke-gym.dk/files/AT/2017/STX...

I betragtning af din astronomiske interesse er det mærkeligt at du ikke kender Gaia teorierne

Gaia er det oldgræske navn for vor Jord

For anden gang, over de sidste tre+ års tid, vil jeg svare personligt på et af dine indlæg, Bjarke Mønnike.

Intet i dit ovenstående skriv er nyt for mig, og har ikke været de de sidste tredive eller fyrre år.

(Hvordan kunne du, i øvrigt, bilde dig selv ind at det var?)

I mine øjne har du, over de sidste seks-syv år, udviklet mere og mere tydlige symptomer på noget aldersrelateret på bevidstheden.

Min dybeste medfølelse!

Men, som tidligere nævnt, hvis du ellers husker det;

Jeg gider ikke spilde min tid på dig, Bjarke! (Ikke engang tomler!)

Så: Pretty please! Stop sådan noget sludder som dit ovenstående skriv!

Efter 20+ år burde du virkelig vide bedre!

 • 8
 • 2

Fjerner hvorhen, Svend?

Du kan overveje hvor al kalken på Jorden er kommet fra

Hvilke nuværende processer mener du der absorberer 20Gt CO2/år, Svend?

Vi kalder jo ikke den aktuelle geologiske periode kridttiden2

BTW. "Nogen" kunne misforstå mit svagt tvetydige indlæg.

"Vi kalder jo ikke den aktuelle geologiske periode kridttiden2"

Her mente jeg, selvfølgelig, den geologiske periode vi pt befinder os i.

Intet tyder på biologien, for tiden, optager tilnærmelsesvis så meget CO2 som i den geologiske periode der kaldes kridttiden.

Hvis vi ønsker et lignende optag, bør vi "nok" standse forsuringen af verdenshavene.

 • 9
 • 1

John Krog Johansen .

Ja venner har vi aldrig været, men jeg er meget beæret over at du vil bruge flere linier på mig. Tak for det.

Men ja John når du så kraftigt antyder en manglende viden vil jeg da gerne hjælpe.

Efter 20? år hvor du aldrig har præsteret andet end "slår du stadig din kone" Oneliners over for alle, er det ret overraskende, at du nedlader din høje person at svare mig. Jeg kan hilse dig at jeg heller ikke honorerer dig med tommelfingre

Men derfor udbeder jeg mig et et konstruktivt forslag til at løse forsuringen i havene, der jo kunne tyde på, at havene har optaget for meget CO2, som Svend påpeger. Skal vi fodre algerne ?

 • 1
 • 16

Slettet. Det var en kladde, som jeg egenetlig ikke tænkte skulle publiceres. Og langt fra skrevet til ende for den sags skyld.

Men nogle har sikkert set den i deres mailbox. Så jeg kommer lige med konklusionen løsrevet. Bjarke, du bidrager særdeles aktivt til at gøre Ing.dk's debatspor til en pesnionistklub uden ret mange erhversaktive ingeniører.

 • 13
 • 2

Bjarke, du bidrager særdeles aktivt til at gøre Ing.dk's debatspor til en pesnionistklub uden ret mange erhversaktive ingeniører.

Det tog har desværre forladt perronen for flere år siden - godt hjulpet på vej af dette medies toralt misforståede mangel på moderation i ytringsfrihedens hellige navn.

Typer som Bjarke o.l. har for længst skabt et miljø herinde, som gør, at ingen med interesse i seriøse betragtninger om tekniske emner gider spilde deres tid her.

???

 • 11
 • 6

Anledning til tanker der skal overvejes når Flemming skrive således.

46 Flemming Rasmussen 30. november 2020 - 15:04 Re: Tak som byder

Bjarke, du bidrager særdeles aktivt til at gøre Ing.dk's debatspor til en pesnionistklub uden ret mange erhversaktive ingeniører.

Det tog har desværre forladt perronen for flere år siden - godt hjulpet på vej af dette medies toralt misforståede mangel på moderation i ytringsfrihedens hellige navn.

Typer som Bjarke o.l. har for længst skabt et miljø herinde, som gør, at ingen med interesse i seriøse betragtninger om tekniske emner gider spilde deres tid her.

Jeg er pensionist ikke pesionist?

De to sidste linier:

""Typer som Bjarke o.l. har for længst skabt et miljø herinde, som gør, at ingen med interesse i seriøse betragtninger om tekniske emner gider spilde deres tid her.""

Foranlediger mig til at stille det direkte spørgsmål til dig Flemming: Hvad fanden laver du så her ??????

 • 3
 • 11

Hvad fanden laver du så her ??????

Forsøger at understrege ovennævnte indlysende pointe. Første skridt til løsning af et problem er kvantificering af det.

Og der synes heldigvis at være en voksende forståelse for, hvor destruktiv typer som dig er for en saglig teknisk debat.

Mit fromme håb er så, at der kan komme en stærk nok holdning blandt det store flertal herinde til, at mediets redaktion endelig vil reagere og fjerne/begrænse ulidelige støjkilder som dig o.a. - så dette forum kan få en chance for at blive et attraktivt sted for folk med tekniske interesser og kompetencer.

PS: Pensionist-stavefejlen var ikke min Bjarke. Prøv at sætte dig ind i, hvordan svar-systemet virker.

 • 6
 • 1

PS: Pensionist-stavefejlen var ikke min Bjarke. Prøv at sætte dig ind i, hvordan svar-systemet virker.

SUK...

Bjarke. Jeg var ved at skrive et længere og relativt høfligt indlæg om hvordan du fremstår og hvordan din fremfærd påvirker sitet.

Jeg syntes alligevel, at det gik lidt for nært. Så jeg fortrød. Men jeg ville lige gemme indlægget i "forhåndsvisning", hvis jeg alligevel ville skrive noget. Men jeg kom til at trykke "gem" istedet. Så sker der to ting: mit indlæg bliver sendt pr mail til en masse mennesker. Og der går en timer igang, hvori jeg kan redigere mit indlæg.

Jeg skriver i hast med hjertet i halsen en forklaring. Og efterfølgende redigerer jeg igen og tilføjer konklusionen.

Min stavekontrol stod nok til engelsk, så jeg ikke fik en advarsel om min fatale tastefejl (som du fejlciterer :) )

Din efterfølgende adfærd viser blot, at jeg bude have skrevet indlægget færdigt, og ikke have tænkt så meget på at være høflig.

PS. Dette indlæg er skrevet på min telefon, så tilgiv evt småfejl.

PPS. Du spurgte Flemming hvorfor han bliver hængende. Mit svar: nostalgi og håb over et site, hvor man engang kunne komme hver dag og blive inspireret og klogere. Selvom det idag er en skygge af sig selv, som både dem der driver det, og typer som dig, tilsyneladende bevidst kører tættere og tættere på graven.

 • 6
 • 1

Der ikke kan se skoven for bare trær.

Kan du ikke give mig et eksempel , men helst flere hvor Flemming R. bringer indlæg der bringer diskussionen videre, siger pyt og springer personen han er sur på over, idstedet leger vagthund for noget der var og ikke kommer igen, før end redaktionen, bliver mere ingeniør baseret som den var tidligere. PHK in mente. Jævnfør genoptrykket af færgen Dronning Ingrid på den forandring der er sket med nøren.

 • 1
 • 7

Mit svar: nostalgi og håb over et site, hvor man engang kunne komme hver dag og blive inspireret og klogere. Selvom det idag er en skygge af sig selv

Måske er der et spinkelt håb forude?

Hvis vi alle begrænsede os til at skrive om emner vi kender til og hvor vi kan bidrage med noget så burde det alt andet lige blive mere interessant (jeg var ihvertfald gerne fri for alle dem der råber op om klima og "videnskab")

Men når jeg har et lille håb så er det også fordi blogs idag fylder langt mindre, og blogs i de gamle medier har jeg hele tiden set som en uskik (so ein ding ......) Der havde udviklet sig en forståelse her på stedet om at it-folk var alvidende og kunne blande sig i alt og trumfe alt og selv om en enkelt var det næsten (jeg har kunnet læse langt mere her om atombomber end jeg nogensinde får brug for) så var det altså en uskik!

Så hvis vi kunne nå til at it-folkene skrev om it, klimatosserne klappede i, og teknologi kunne udfylde det tomrum som det efterlod, så kunne man måske se en fremtid for et debatforum som dette?

 • 2
 • 3

Flemming R. bringer indlæg der bringer diskussionen videre, siger pyt og springer personen han er sur på over

Ufatteligt så meget energi du bruger på mig Bjarke - i stedet for at sige pyt og springe mig over

Humlen kan koges ned til, at du er efter mig - men ikke Per A - tænk over hvorfor - hvis du altså tør - - - det er ham (og lignende), der er skyld i tingenes (dårlige) tilstand. Da jeg i en meget lang periode undlod at skrive rettelser til hans sludder, stoppede det ikke - vel?

Yderligere viser et hurtigt opslag, at du har ca. tre gange så mange indlæg som jeg herinde. Kan du finde nogen indlæg, du har skrevet, som er andet end støj?

Og at bringe diskussionen videre kræver jo, at der er en diskussion - og ikke en flok ignoranter, der blot gentager de samme usandheder - trods gentagen tilbagevisning med sund videnskab i hånd. Der kan aldrig blive en brugbar debat om f.eks. klima så længe sitet tillader så massiv spamming med uvidenskabeligt sludder.

Jeg har - sammen med andre - brugt rigtigt meget tid på tilbagevise sludder fra AGW benægterne - f.eks. var det mig, der lavede udregningen, der pillede dogmet om CO2's aftagende klimaeffekt fra hinanden, mens dit input i klimadebatten var en tese om, at det er den termiske effekt fra vores energiforbrug, der skaber AGW - hvilket du trods stor hjælp ikke en gang var i stand til at regne på - uden at regne en faktor 1.000.000.000 forkert.

Så Bjarke: Af med skyklapperne og sku bjælken i eget øje - selv om det næppe er et kønt syn.

 • 5
 • 0

Jeg gider ikke tage den her diskussion. Jeg prøvede jo på at slette mit indlæg. Men nu kører den så alligevel.

Du bliver ikke ren af at vaske dig i andres snavs!

Jeg tror der er mange, som synes at FR kan fare lige aggresivt nok frem, og med fordel kunne dæmpe sig lidt af og til. Jeg synes faktisk han er blevet bedre til det. Men jeg synes også at det er tydeligt, at han gør det af et godt hjerte, for at holde sitet her så redeligt, som muligt.

Holdninger til side, så skal man holde en ordentlig form og tale ordentligt til hinanden.

 • 4
 • 0

klimatosserne klappede i

Mener du dem, der spammer usande påstande om vores problemer - eller dem, der føler sig kaldet til at gøre opmærksom på det usande - eller måske begge grupper?

Hvis det sidste er tilfældet, burde du måske se på en årsagssammenhæng. Der ville ikke være nogen (nævneværdig) debat om klima, hvis ikke AGW benægternes uvidenskabelige sludder fyldte så meget.

 • 4
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten