Klimakommissionen: Her skal kommunerne sætte ind

Formiddagens rapport fra regeringens klimakommission giver to konkrete anbefalinger til kommunerne.

I anbefaling 3 hedder det:

"At kommunerne med udgangspunkt i den nationale vision om uafhængighed af fossile brændsler gennemfører en strategisk energiplanlægning, som omfatter planlægning af fremtidige forsyningsformer.

Samtidig skal kommunerne inddrage visionen i den fysiske planlægning, herunder i planlægningen af arealanvendelsen. Planlægningen koordineres på tværs af kommunegrænser."

Teknologisk Indsigt har indhentet reaktion fra formand for KL's teknik- og miljøudvalg, Martin Damm (V):

"Den kan vi godt hakke af med et stort flueben. Det er en sag, som vi selv har kæmpet længe for. Jeg er særlig glad for, at der nu tages initiativ til samarbejde på tværs af kommunegrænserne," siger udvalgsformanden.

I anbefaling 21 opfordrer Klimakommissionen til, at kommunerne og regionerne...:

"Opgør og offentliggør deres årlige energiforbrug pr kvadratmeter opvarmet areal på basis af BBR registerets oplysninger. Energistyrelsen udarbejder regelmæssigt en benchmarking, som sammenligner energiforbruget (per kvadratmeter opvarmet areal) i de forskellige kommuner og regioner for sammenlignelige institutioner."

Samt at de:

"Laver en langsigtet plan for nedbringelse af energiforbruget og for konvertering væk fra fossile brændsler. Planen skal sikre, at alle rentable energieffektiviseringsprojekter realiseres og skal tages op til revision hvert femte år bl.a. på baggrund af nye energimærkninger."

Martim Damm:

"Vi har i dag en energimærkeordning, og vi har ikke noget imod, at de data bliver offentlige tilgængelige. I kommunerne bruger der allerede mange ressourcer på at energieffektivisere de kommunale ejendomme, så det fokus er vi helt enige i."

Hvad udarbejdelsen af langsigtede planer for vejen væk fra fossile brændsler angår, er KL mere forbeholden.

"Det lyder meget fornuftigt, men kræver, at vi fra staten tilføres ressourcer til at lave arbejdet," siger Martin Damm.

Derudover nævnes det i rapportens anbefaling 20, at Statens og Kommunernes Indkøb (SKI) skal stille krav om energieffektivitet i indkøbsaftalerne, hvilket nødvendigvis får betydning for kommunernes prioriteringer.

Hvad mener du om, at kommunerne kun omtales i to ud af rapportens 40 samlede anbefalinger?

"Den er svær at svare på. Jeg vælger at have en positiv tilgang til rapporten, indtil jeg har sat mig helt ind i detaljerne. Man kan vel heller ikke blive ved med at skrive "kommune" på alle siderne," svarer udvalgsformanden.

Dokumentation

Link til Klimakommissionens anbefalinger