Klimakommission: Slip elbilerne fri

Elbiler frem for biomasse. Det er en af de vigtige pointer i Klimakommissionens rapport under afsnittet om omstillingen af transportsektoren, hvis Danmark skal gøre sig fri af fossile brændstoffer. Rapporten er netop blevet offentliggjort.

Ifølge kommissionen er biomasseressourcerne begrænsede og bliver dyrere, hvis omverdenen efterspørger mere biomasse.

»Det gør det problematisk på nuværende tidspunkt at basere en fremtidig strategi for transportsektoren alene på biomasse,« lyder det i rapporten.

Derfor anbefaler kommissionen, at indfasningsstøtten i den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler videreføres efter 2015 med henblik på at skabe klare rammer for producenterne over en længere periode. Afgiftslempelsen skal også omfatte plugin-hybridbiler.

Men kommissionen bemærker, at "af fiskale og samfundsøkonomiske hensyn bør lempelsen begrænses til i størrelsesordenen 100.000 biler frem til 2020, svarende til fire procent af bilparken.

Anbefalingen følges op af et forslag om at skabe en infrastruktur for elbiler i Danmark, der omfatter lynopladestationer og batteriskiftestationer.

Det er også værd at bemærke, at Klimakommissionen foreslår en general CO2-afgift på fossile brændsler, der så også vil ramme benzin og olie og dermed være med til at gøre elbilerne mere attraktive over for forbrugerne, hvis man skelner til prisen.

Anbefalingerne

Derudover anbefaler Klimakommissionen blandt andet, at der i de kommende årtier sættes op til 10-20 gange så mange havvindmøller op, som der er stillet op i dag. De skal producere en stor andel af den elektricitet, der i fremtiden kommer til at dække op mod 70 procent af vores energiforbrug.

De centrale anbefalinger i Klimakommissionens rapport er:
En ny afgift på fossile brændsler skal sikre, at markedet bliver 'driver' for udviklingen. Klar udmelding om gradvis indfasning skal skabe sikre rammer for investeringer.

En ny energisparekonto for samtlige bygninger i Danmark. Kontoen knyttes til enkelte bolig. Jo dårligere energistand, jo mere skal man spare op. Pengene bruges målrettet til energieffektiviseringer af den konkrete bolig.

Afgiftsfritagelse for elbiler forlænges efter 2015, indtil der er kritisk masse med 100.000 biler.

Udbygning med havvindmøller med 200 MW om året i perioden 2015-2025

***Ingeniøren følger op på Klimakommissionens rapport i løbet af dagen. *

Dokumentation

Download kommissionens rapport

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Klimakommissionen har ikke ønsket at komme med anbefalinger der begrænser de mulige tekno- logier, men ønsker tværtimod at bevare så mange døre åbne som muligt for, at det fremtidige ener- gisystem kan tilpasses udviklingen i teknologi og ressourcer. Kommissionen har derfor også overve- jet, om atomkraft har en rolle i fremtidens energi- system uafhængig af fossile brændsler. Kommissio- nen er dog kommet til den konklusion, at der ikke er indlysende fordele ved at satse på A-kraft frem for vedvarende energi i Danmark. Det skyldes bl.a., at der ikke er noget der tyder på, at atomkraft skul- le være konkurrencedygtigt fx i forhold til havvind- møller, specielt når omkostninger til opbevaring af affald og dekommissionering inkluderes. Atomkraft passer endvidere dårligt ind et system, hvor der er megen fluktuerende energi, som det forventes i et energisystem med en stor andel af vindenergi. Endelig har Klimakommissionen noteret sig, at Danmark ikke har vedligeholdt professionelle kompetencer indenfor A-kraft, hvilket vil betyde, at en satsning på A-kraft vil kræve behov for import af teknologi og know-how og ikke vil bygge på eksi- sterende kompetencer i dansk erhvervsliv.

Tja mere præcist kan det vel ikke siges. Men jeg er sikker på at galden vil flyde nedenunder...

 • 0
 • 0

Elbilerne er allerede blevet sluppet fri, men de løber altså ingen steder uden bedre batterier.

Dem der er klar til at løbe, er plugin-hybridbilerne, som for 90% af kørslen gør det ud for en vaskeægte elbil, og de resterende 10% kun bruger det halve brændstof af konventionelle biler.

SET THEM FREE !!!

 • 0
 • 0

Nu bliver det spændende at se reaktionerne fra de forskellige partier. Personligt betyder dette spørgsmål meget for hvor mit kryds bliver sat, og mon ikke det gør det for en stadigt større skare - gad vide hvor bevidste politikerne er på det; i dette tilfælde vil jeg ikke have noget imod en gang kvalmende populisme, så længe lovningerne vil blive overholdt.

VK-regeringen har været sløve og tilbageholdende i en uendelighed mht. grøn politik, og håber at de denne gang har mere nosser, end den famøse "Vi har ikke været den energipolitiske avantgarde. Det var måske ikke godt nok" i 2008.

 • 0
 • 0

Bedre batterier er egentligt ikke nødvendige. Det der for alvor vil gøre en forskel vil være hvis vi kører hovedparten af tiden på el direkte fra nettet. Og det kan lade sig gøre, det kræver bare en politisk vilje til at acceptere ny teknologi på transportområdet.

For hvis vi skal helt i mål, så er det ikke nok bare at se på effektiviteten af motoren. Men derimod er der en oplagt chance for at se på måden vi tænker infrastruktur på. Om biler kører på batteri-el, brint, diesel eller rapsolie ændrer ikke ved længden af køen på lyngbymotorvejen eller grenåvej i århus.

For dem der ikke har gættet det endnu, så er det RUF jeg taler om. Omend hvis andre systemer kan det samme eller mere så vil det jo kun være godt.

 • 0
 • 0

38 km. på literen for en plugin-prius. Det er jo egentlig ikke så imponerende, selvom teknologien er et bud på fremtidens bil. Men den dag BYD eller anden producent formår at lave den velfungerende og sikre familiebil med eksempelvis 50 km rækkevidde på batterier og så mulighed for at slå over på benzin eller diesel (som også kunne lade batterierne, mens bilen holder stille). Så er vi ude over, at der skal være ladestandere overalt fra dag 1 eller at batterierne skal have urealistisk høj kapacitet eller falde urealistisk meget i pris på kort tid.

Desuden nedsættes den lokale forurening, da det primært bliver uden for byerne, at benzinmotoren slår til. Hvor er firmaet, der kan lave denne pakke med motor, batteri og generator i masseproduktion. Der vil jeg gerne sætte mine sparepenge.

Og lad os da bare drømme lidt også: Byer uden os, stille biler uden gearstang osv. Det her kan sagtens ende med at blive solgt lige så meget på komforten, som på CO2 besparelsen.

Først var det brintbiler, så var det elbiler, men den realistiske løsning hedder på den korte bane hybrid - længere fremme kommer så de rene elbiler og måske også brintløsninger, men hybriden har jo den åbenlyse fordel, at vi kan skifte til den uden at miste komfort eller skulle lave hele fødekæden om på en gang.

En anden ting er så, om fru Friis vil satse afgiftskronerne på denne butik - måske er det, der kan sælge sagen til hendes bagland, at brændslet i hybriderne skal leveres af landbruget i form af bioethanol eller biodiesel ?

Jesper

 • 0
 • 0

Jeg er glad for, at jeg snart kan hæve pension fra Norge, hvor man ellers var bange for at den "Peter Plys politik" (ja tak begge dele) mht. fyrstelige pensioner, skulle gå tom for penge, når olien nu flyder lidt langsommere.

Allerede i 2008 kunne Statkraft præstere et overskud på 16 mia. af en omsætning på godt 40 mia. (efter hukommelsen) pga. at de kunne levere regeuleringskraft til Europa.

Nu, når det ser ud til, at den blinde udbygning af vindkraft uden realistiske løsninger på reguleringskraft i Danmark - og sandsynligvis også i Tyskland og England - er der næppe tvivl om, at vi kan presse vor produktion op på 200 TWh, og at den kan sælges for godt over 1 kr/kWh. - Så Norge bliver nok det eneste land, hvor vi 68ere kan gå vor pensionisttilværelse trygt i møde.

Godt nok bliver elektriciteten også dyrere her, men jeg fyrer heldigvis med flis og brænde - som jeg jo ikke ser ud til at få yderligere afsætning for, fordi man åbenbart ikke mener, man kan købe biomasse fra udlandet..

I tillæg kommer jeg til delvist at bo i Danmark, hvor jeg da kan drage fordel af, at kunne leve af billige EU-subsidierede fødevarer.

Mvh Peder Wirstad

PS: I tillæg har vi ikke fået nogen særlig energiafgift her, da vor kraft jo er CO2-fri. I stedet har vi købt store arealer af regnsksov for 1 mia. om året for at få CO2-kvoter. - Så kan man jo se, om danskernes CO2-indsparinger med 100 elbiler og en masse havvindmøller bliver billigere end det.

 • 0
 • 0

Slipper de ikke lidt nemt om ved det ? Citat" "Omkostninger til at sikre, at efterspørgslen kan dækkes selv ved spidsbelastning, og når vinden ikke blæser, indgår derfor i Klimakommissionens beregninger."

 • 0
 • 0

Hvordan kan man slippe noget fri der ikke findes? De el biler som jeg har set pt. er ikke andet en små by biler der ikke egner sig til noget der minder om det jeg kræver af mit køretøj. Og hvem vil købe en bil som skal have lavet et "motorskift" ( batteriskift) til en al for høj pris inden for få år? Hvor er den tekniske viden til at servicere og vedligeholde disse elbiler? Der må kunne kommes op med bedre alternativer af alle de højt uddannede og højt betale kloge hoveder rundt omkring. Det er ikke politikerne og forskerne der bestemmer men forbrugeren, udvikl til dem og ikke til jer selv.

 • 0
 • 0

Overskriften i artiklen er en smule misvisende, da kommissionen anbefaler at el-biler OG hybrid-biler skal "slippes fri". Og fungerende hybridbiler, har trodsalt været omkring i en god rum tid.

 • 0
 • 0

Udleder ligeså meget som hele verdens bilpark, og dem er der så omkring 90000 af:)

Jo da jeg kan godt se hvordan elbiler er den centrale del i at nedbringe udslippet fra transport sektoren:)

 • 0
 • 0

Udleder ligeså meget som hele verdens bilpark, og dem er der så omkring 90000 af:)

Ligeså meget hvad? Jeg tror gerne partikler, men næppe CO2. Ellers må du se at få dokumenteret det.

Det siges at hele Maersk flåde udleder ligesåmeget CO2 som resten af Danmarks aktiviteter. De har vist en del over 15 store fragtskibe og Danmark udledning er vist en del mindre end "hele verdens bilpark", som udleder 900 millioner tons CO2.

Regn dog lidt på det. 60 millioner tons per skib, det er 2 tons i sekundet ved konstant drift. Lærer man ikke at lave simple rimelighedscheck i folkeskolen mere?

 • 0
 • 0

Ved en hurtig gennemgang af rapporten ser det ud til at det internationale samarbejde er ordnet med dette:

For det første skal Danmarks energisystem bygges tættere sammen med nabolandene gennem udbygning af elforbindelserne, så udsving i vindkraft kan tænkes tættere sammen med fx de store svenske og norske vandkraftværker.<<<

Da de svenske vandkraftmagsiner er små, har de mere end nok med at betjene spidsbelastningen til de svenske grundlastværker (kk). Det bliver altså os her i Norge, der skal klare at regulere, at vindkraften skal 20-dobles - og det samme sker i hele nordsøområdet!!!

Og hvad har man så gjort for at kunne regne med det? Jo, den norske regering har presset hårdt på nabolandene for at gå med på et marked af "grøn el", så man videre kunne udbygge norsk vind- og vandkraft med de samme subsidier, som man får i nabolandene for VE. - Hvem responderede: Jo, svenskerne.

Resultatet bliver, at der bliver en meget beskeden subsidiering på 10-15 øre, og det er ren symbolpolitik, idet ingen af landene tjener en øre på det - tvært imod. Begge landes energiforsyning er 100% fossilfri, og subsidieringen vil da udelukkende komme nabolandene til gode i form af billigere reguleringskraft.

 • Klimakommisionen kunne lige så godt have skrevet: "Danmarks energisystem kobles sammen med Cyberspace, der leverer kraft, når det er vindstille". Efter den totale modvilje mod at investere i reguleringskraft her, vil der næppe være anden vilje her i Norge end til kyniskt at tjene mest muligt på den skrigende mangel på reguleringskraft, der opstår i nordsøområdet.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Og fungerende hybridbiler, har trodsalt været omkring i en god rum tid.

Ja, men de er ikke afgiftlempede, og de kan heller ikke køre på el alene.

De kører ikke engang længere på literen end en moderne Golf, og får rimeligvis også kun en lidt rabat på den grønne afgift, ligesom Golfen får.

Det er er hurdlen med den nuværende politik, er at den kun afgiftfritager elbiler, hvis der ingen motor findes i den, der kan køre på benzin.

De seriel-hybridbiler, som grundlæggende er en elbil, bare med en lille benzindrevet generator, der kan lade strøm på batteriet hvis man kører længere end batteriets rækkevidde, er ikke afgiftlempede overhovedet.

Det selvom de, med deres forholdsvis lille batteri, faktisk kan dække 80-95% af kørselsbehovet på el alene, og i de sidste 5-20%, hvor der køres mere end 60-80 km på en dag, kører dobbelt så langt på literen, som en moderne Golf.

Jeg taler om eksempelvis Chevy Volt, og dens søstermodeller fra Opel, Vauxhall osv. I luxus-enden kan nævnes Fiskers smukke Karma.

De er alle fuldt ud modne til at konkurrere med konventionelle biler, på alle områder, undtagen prisen. Hvis registreringsafgiften lempes eksempelvis med 80%, får vi biler til en konkurrencedygtig pris, med samme brugsværdi, bedre køreegenskaber og langt større fordele hvad angår service og vedligehold - og som kun bruger udleder 5-10% af den CO2 konventionelle biler udleder, såfremt der oplades med CO2-fri strøm.

Selvom de så oplades udelukkende med kulstrøm, hvad de jo sjældent vil blive, udleder de stadig max 40% af konventionelle biler, pga den høje effektivitet i både elmotor og elværk, og de udleder vel at mærke ingenting i byens gader.

 • 0
 • 0

Udleder ligeså meget som hele verdens bilpark, og dem er der så omkring 90000 af:)

Mig bekendt står skibsfarten for 4-5% af verdens CO2-udledning.

Med dine tal får jeg CO-udledningen fra verdens bilpark til 0.00075%.

Hvilken verden lever du i?

 • 0
 • 0

DET kan kun gå for langsomt at få sat gang i processen med at renovere og optimere den bestående forbrændingskapacitet!!

Klimakommissionen: Affald spiller også en rolle som energikilde i 2050 Klimakommissionens netop offentliggjorte rapport inkluderer affald som en energikilde også i et fossilfrit samfund i 2050. 30% af DK’s energi skal således komme fra biomasse og affaldsforbrænding, siges det. Der regnes med et potentiale på i alt 250 PJ fra biomasse og affald, hvoraf de 20 PJ hidrører fra fossilt affald (plast). Hvis al fossilt brændsel udfases nu, vil CO2-udslippet kun blive reduceret med 75% - bl.a. p.g.a. fortsat udslip af CO2 fra plast i affald og methan fra allerede deponeret affald. Find rapporten og baggrundsnotatet her på Klimakommissionens hjemmeside.

m.v.h. Allan Clifford Christensen

 • 0
 • 0

Og så vil jeg lige påpege; serie-hybrid, ikke parallel-hybrid...

En parallel-hybrid kører på en ganske almindelig benzinmotor, transmissionslinje og det hele...

Serie-hybriden bruger benzin motoren som generator, der derved kan arbejde ved dens mest effektive omdrejningstal...

 • 0
 • 0

Flere har efterhånden erkendt nødvendigheden af hybridbilerne, og nu altså også Klimakommissionen! Til de politikere, der ryster i bukserne (og stemmer imod afgiftslempelse) vil jeg ganske kort gentage: De skal være forsynet med to km-tællere: en der tæller el-km og en der tæller fossil-km. Og så beskattes (ad hoc) de kørte "benzin"-km med en takst, der dels animerer til at køre mest muligt på el, dels giver de fornødne, politisk bestemte, antal kroner i statskassen. Aflæsning sker ved indberetning og stikprøve-kontrol som for el, vand, gas og B-skat. PS. Flere hybrid-biler er på vej, og på langt sigt er de ikke mere komplicerede end benzinbiler, og kommer derfor ned i pris pga konkurrencen. - Og så kan skattefar igen komme på banen.

 • 0
 • 0

Det med pine det sidste ud af hvilket affald vi nu producerer. Min fantasi for fremtiden duer ikke, men EL i forbindelse med Biler bliver det under ingen omstændigheder. Jeg mener ikke engang stationære Batterier vil komme i anvendelse, selvom man kender til Batterier og konventionelle U-Både. Hvis El kunne gemmes, hvilket det ikke kan under nogen omstændigheder, virkningsgraderne er ganske umulige.

 • 0
 • 0

Ja det må du undskylde Anders, det var fra en kemiingeniør fra DØR, passer meget godt med det er partikler.

Og dog fordi:

"Alene Emma Maersk, som er verdens største containerskib, sluger hvert døgn 200.000 liter tung olie eller lige så meget som en større dansk provinsbys samlede forbrug."

http://ing.dk/artikel/85397-maersk-foruren...

Bruger alligevel 2,3 liter bunker oil i sekundet, men helt ærligt er det helt klart der det giver mest mening at sætte ind, forestil dig en verden uden den verdens omspændene søfart.

En anden ting er at sådan et skib sejler mest muligt af dens levetid, det gør en privat bil ikke, den står stille det meste af dens levetid.

 • 0
 • 0

Jo men lige meget hvor mange filtre osv. du smider på har du stadigvæk klimagasser fra 2,3 liter bunker fuel per sekund.

Ja, men skulle de samme containere fra østen til europa på tog. Så ville det være en dieselmængde svarende til 4,6 l/s.

Der bliver heldigvis gjort noget ved bunkerfuel problematikken i østersøen i den nærmeste fremtid ( skrappere grænser for svovlindhold ). Forhåbentligt kan det brede sig til andre farvande.

 • 0
 • 0

De seriel-hybridbiler, som grundlæggende er en elbil, bare med en lille benzindrevet generator, der kan lade strøm på batteriet hvis man kører længere end batteriets rækkevidde, er ikke afgiftlempede overhovedet.

Det selvom de, med deres forholdsvis lille batteri, faktisk kan dække 80-95% af kørselsbehovet på el alene, og i de sidste 5-20%, hvor der køres mere end 60-80 km på en dag, kører dobbelt så langt på literen, som en moderne Golf.

Jeg taler om eksempelvis Chevy Volt, og dens søstermodeller fra Opel, Vauxhall osv. I luxus-enden kan nævnes Fiskers smukke Karma.

Herr Søren Lund betræder en ikke realitetsbetonet sti:

Vi skal klargøre os, at skal vi videre, skal elbiler være afgiftfritagede indtil 2020

-som rene elbiler.

Bilen er et beskatningsopbjekt, som whiskey; dette skal klarggøres:

 • det energipolitiske sigte.

Hvorfor får en ejer en stor skattereduktion for sin elbil? Det får han, fordi elbiler ikke kan konkurrere på lige fod med forbrændingsøser; disse dybt stupide væsener med deres elendige virkningsgrad; næppe 15 % på et fuel.

Vi frigiver elbiler indtil 2020 - uden konditioner.

En fremragende elbil på 150 kms rækkevidde er til, at livet kan køres under konditioner - heraf aftgiftfritagelsen. Men 95 % af kørselsbehovet "Borger Hansen" har, kan dækkes her.

Men det er ikke en foræring - til at biler biler, der absolut ingen grund til er at afgiftsfritage, skal have en sådan.

Ser vi på Cheeve Volt, som hr Søren Lund omtaler, ses der ABSOLUT ingen grund til afgiftsfritagelse.

Den har en 110 kw elmaskine - over et ret lille batteri, lidt sært at det kan ske således; godt gået teknologisk.

Den kan hvist køre en 60 km herpå; gut.

Men den har altså en 55 kw benziner

 • det er absolut uacceptabelt.

Det har absolut intet med en range extender at gøre.

Men bilen er klogt tænkt.

At de gode GMfolk har set potentialet i batterifremdrivning - at selv om man kun har 55 kw benzin - kan man accelere med 110 kw, så længe batteri holdes; hvad der er nemt.

Vi har set "Prius", som er benzin med hjælpebatteri. Det er den her ikke, den udveksles sin fulde kraft på elmotoren. Men en 55 kw maksine er altså ikke "en range extender" (RE), som jeg om lidt skal forsøge at definere.

Cheevy Volt har en masse gode egenskaber fra elbilen; den kan effektivt i kraft af sin stærke fremdrivningshed EL, generere bremseeffekt - måske 60 % virkningsrad; det kan en Prius med 25 kw; næppe.

Men det er ikke en RE; når batteriet gør tør - træder en 55 kw mtor ind - PÅ speederen; intet af det konstante RPM, som genererer, at et fuel kan udnyttes langt mere effektivt - end det vi kender det idag i en Cheevy - uden Volt.

Det er ikke en optimeret effektiv maskine - og det er velfærdsmæssigt uacceptabelt; det er penge ud - uden der ses et klart energipolitisk sigte hermed; jeg tror næppe, at folk vill lagre så meget, som antaget fra vind, vand- og atomkraft.

Det sender forvirrende meldinger ind i markedet; som er for upræcise til at en investor, føler sig tilstrækkelig sikker i, at han gøre forretning. Uden det sker der ingenting med infrastrukturen.

Thi investor er afhængig af elbilejeren dybe afhænighed af ham. nuvel, jeg er kommet herinde længe - og ved hvor mange idoter, der er her. Men uden afhængighed af superladere - kommer de altså ikke. Markedet kan nemt omgå, med myriader af elbiler, monopolet senere hen, som med mobilere.

Sagen er, at vi skal ikke lade på kv'ere om dagen: vi lader på vind, vand og atomkraft om natten. det kunne vi gøre lige nu!! Og jeg gentager: NU!

Giver vi anledning til forbrændingsmotorfremdrivning; nås denne målsætning ikke så absolut, som den burde; investeringerne vil udeblive.

Derfor skal elbiler afgiftfritages for at investorer kan føle sig sikker på det marked, vi har skabt, og som de skal gøre til virkelighed - og skabe ladefasciliteterne - uden hvilke 150 km ses at kunne være for beskedent; især om vinteren.

ENERGINET, som jeg har et blødt punkt i forhold til: de er verdens bedste, har ment at Elbiler kræver flere kv'ere; intet er mere fejlagtigt.

At lade på Better Place om dagen kommer til at koste en formue - mindst lige så meget som at køre på benzin per km.

I det fremtidige smart grid; time meters -med intelligente afgifter, som skulle være indført for længst, kunne en kwt koste under en krone om den CO2frinat; Better - eller Tommys Place: + 5 kr.

 • 50 kw ladere kræver - trafoer, kabler etc, sammen med DONG store infrastrukturinvestringer. Med time meters om eftermiddagen, hvor el absolut ikke er billigt; hvad skal jeg prognosticere 7 kr/KWT, når vi også skal honorere Better Place; fint ikke dyrere end benzin - og slet IKKE i fremtiden

 • men Borger Hansen lader - eksakt som han skal - i garagen derhjemme på VE og kk. Jeg garanterer for hans helt uselviske grønne sindelag!

Det vil en Cheevy ødelægge

 • den fritages følgeligt ikke!

Men ét forbrændingsmotorprincip kunne komme ombord

 • en range extender; jooo

 • med en mangel på infrastruktur.

Så 150 km er nok - kan klare mindst 95 % af behovet for familien Hansen.

GM skal komplimenteres for et godt tænkt koncept; altså ...150 hp, ligeså så lystne og fordrukne, som en Auken; det er jo en superbil - med normal rækkevidde. Øh: Skal vi forære penge væk - i og med, den IKKE er synderligen ELeffektiv.

Altså: Hvem vil ikke køre i en bil, som er langt hurtigere end de fleste, rimelig økonomisk - for ikke at sige meget billig relativt til en bil der KAN det. Det er godt gået - at de ser batteriet, som en fantastisk mulighed for en power buffer -og så lille et batteti; teknisk forstår jeg det ikke.

Men vi mangler DONG, som jeg imod min vilje har fået en del respekt for; DONG er grønt; er tiltagende sort på den eneste måde jeg i denne sammhæng har respekt for:

 • på bundlinjen.

Cheeevy Volt opfylder sammen med med Fisker Karma Cowboy ikke vore krav:

Benzinmaskinen er ikke speeder uafhængig; vi forlanger optimeret rpm og drift; vi forlanger 50 % C02reduktion per kw; vi forlanger at udstødningen i børnenes fremtid, reduceres med mere end 75 % pro HP.

Vi forlanger en ubetinget afhængig af Co2fri fuel til bilerne: vand- vind og atomkraft.

Og vi forlanger, at vi alle er statsministre, forstår ham eller hende: dvs: pengene skal altså i kassen og beskatning af biler er altså én af de måder, hvorpå vi gør det. Beskatningsfritagelse er energipoltisk.

Jeg mener egentlig ikke, at det er nødvendigt med nogen forbrændingsmotor - allerede ved 150 km - har vi næsten alt, hvad det handler om. Man får en bil, som er ualmindelig kvik og drønbillig at køre ..30-35 øre/km - selv med elafgifterne idag - bredt over døgnet.

Jeg har tidligere skrevet om "Teslaerne" - fra 280 km og opefter - og superbiler; det kan gøres..

 • så må Mercerdes, Toyota; WV og alle de andre små - sammenlignet med Tesla...."få fingeren ud".

RANGE EXTENDEREN

 • er absolut ikke fremdrivning - det er hjælpegenereringPUNKTUM

 • RE er forbudt at installere afgiftsfrit i biler, som ikke har mindst 100 km rækkevidde.

 • det er ikke et til'selv'bord - vel Lykke Friis? Som skal overtale - ligesom enhver anden, sin statsminister til kassemango. Madame Friis har i øvrigt særdeles positivt overrasket denne debattør.

Cheevy Volt er en lodret omgåelse af bilbeskatning - 150 hp - oven i købet superpotente elheste - og egentlig ingen begrænsning. det er der, hverken beskatningsmæssigt eller VEmæssigt råd til.

Range extenederen er en meget lille maskine, som er omvendt proportional hemed, når det drejer sig om virkningsgrad.

Med de motorprincipper , vi kender, kan 50 % effektivitet imødeses. Og det kan det på grund af konstant rpm; ja det kan det. Men også fordi vi driftsoptimere i en uhørt grad på såvel brake power, som generator

 • og maksinen startes ikke for at køre til Føtex 3 km.

Den vil altid skulle arbejde i sit temperaturoptimum - det gør en motor - og slet ikke om vinteren - stort set aldrig. Vi reducerer CO2 med mindst 50 % - og luftforureningen med meget mere per HP.

Elbilen giver en motor - også med andre forbrændingsprincipper end vi kender idag, mulighed for altid for med Winston Churchills ord, at være: "second to none".

Og vi er stadig en elbil.

Beskatning:

Vi retter os kun efter det til enhver tid optimale fuel forbrug; 1 kg/t fuel burde være nok; men aht til den manglende infrastruktur; Better Place, 2 kg/t til 2015. Dette skulle give 4 til 8/9 kw i timen.

Med 150 km rækkevidde - med den tid, det tager, ca 250 km.

Men bilen kan jo stå og lade på en parkeringsplads; vi kunne også trække blot 220 v til den, og vi vil kunne nå 100 km på en times tid - i mangel på infrastruktur.

Og jeg lover jer, at I som elbilejere aldrig vil charge mere fra Betterplace, fordi det med rette bliver dyrt -altså om dagen, hvor elbilens miljømæssige værdi er lavest.

Elbilen og RE'eren får det bedste frem - fra otto/dieselmotoren eller noget bedre; det vil i sig selv give meget store CO2 reduktioner - også for den luftforuring, som dræber og invalidererer så mange, og som jeg for "Rød" til at ville forbigå, som "noget venstreorienteret"; noget frelst.

Elbilen er den direkte nøgle til en bedre livskvalitet.

Endelig er RE'eren også det varmeapparart, vi har brug for på de lange stræk, som ellers skulle give rækkeviddereduktion. Næh..så effektiv bliver RE'eren nok næppe, at den ikke har brug for at køle - til kabinevarme.

 • 0
 • 0

Ja, men skulle de samme containere fra østen til europa på tog. Så ville det være en dieselmængde svarende til 4,6 l/s.

Ikke hvis det er et el tog, når nu vi skal blive i kvæuleringen.

Hvorfor sammenligne skibes effektivitet med tog, biler osv. Det er jo til grin og egentligt totalt irelevandt, når man nu bruger den mest effektive transportform i så stor udstrækning som muligt, da den samtidigt også er den billigeste. Desuden kører tog og lastbiler utroligt dårligt på atlanterhavet, og ikke mindst er de person elbiler som klimakommisionen peger på, utroligt dårlige til at transporterer 40fods containere.

Men bare fordi at at vi bruger den mest effektive transportform nu, betyder det jo ikke at det er den der forurener mindst, ikke når den bliver brugt i så stor udstrækning, derfor er det netop det relevante sted at gribe ind!

 • 0
 • 0

Det er meget godt at vi ser på hvordan vi kan nedbringe vores co2 udledning vha. Forbedring af vores transport og derved forbrug af forsilbrændstof, men er det nu også det rette sted, eller skal vi kikke på de 30-40 vulkaner som er aktive hele tiden og står for den samme udledning af co2 som menneskeheden gør, selvfølgeligt ikke sagt at vi skal holde op med at se på alternetiv transportmiddel for det er vi tvunget til men det er af andre årsager end co2.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten