Klimaforskere slår alarm: Vi er på vej mod en isfri planet

Illustration: Rachel Milford

Ifølge FN og World Meteorological Organization WMO var 2010 sammen med 2005 det varmeste år, siden man begyndte at måle på den slags i 1854. Dermed ligger 10 af de sidste 12 år på Top 10-listen over de varmeste år nogensinde. Det må kaldes en solid trend.

Pudsigt er det derfor, at IPCC's rapport fra 2007 kun angiver en havvandsstigning på cirka 30 centimeter i år 2100. Det sker ud fra en antagelse om, at isen på Grønland og Antarktis smelter stille og roligt, som var det to isterninger i en gin og tonic.

Men det tror James Hansen og Makiko Sato fra Nasa Goddard Institute for Space Studies og Columbia University Earth Institute i New York ikke på. De argumenterer i et nyt 'draft paper'for, at IPCC's estimat er et dårligt gæt, der er baseret på en forkert antagelse om, at afsmeltningen sker langsomt og lineært i forhold til temperaturstigningen.

Faktisk indrømmede IPCC i sin rapport fra 2007, at de gættede, fordi man egentlig ikke vidste nok om afsmeltningsdynamikken for indlandsisen på Grønland og for iskappen på Antarktis. Og man vidste heller ikke nok om de eventuelle positive eller negative feedbackmekanismer, der opstår i kølvandet på afsmeltningen.

Det mener Hansen og Sato er særdeles uansvarligt. IPCC kunne lige så godt have gættet på - sådan som de selv gør i deres nye paper - at afsmeltningen foregår via en ikke-lineær proces, der efter alt at dømme er selvaccelererende.

Hvis det viser sig at være rigtigt, så vil vi i løbet af dette århundrede se en havvandsstigning som en eksponentiel proces med en fordobling hvert tiende år. Så taler vi pludselig om mindst 5 meter i 2100 og ikke om de forventede 29 centimeter (og maks. 59 cm, hvis vi bare lader stå til med kulforbruget).

Konstant opjustering

De to scenarier er selvsagt væsensforskellige og har kæmpe implikationer for vores civilisation, som vi kender den. I 2007 ajourførte Stefan Rahmstorf IPCC's tal og kom frem til en havvandsstigning på 1 meter i 2100. Men dette var stadig ud fra en antagelse om, at indlandsisen smelter lineært proportionalt med stigningen i drivhusgasser i atmosfæren.

I 2009 kiggede så Aslak Grinsted fra Niels Bohr Institutets Center for Is og Klima på tallene igen og fandt en stigning på mellem 0,9 og 1,3 meter - vel at mærke, hvis den globale økonomi er godt i gang med at afcarbonisere sig selv. Og for ikke så længe siden udgav Sebastian Mernild fra Los Alamos et paper, der siger, at Grønland vil nå sit tipping point og smelte væk fra 2040, hvis vi holder den nuværende temperaturstigning.

Aslak Grinsted er enig i, at det er naivt at tro, at der er en lineær sammenhæng mellem temperatur- og havvandsstigninger:

»Da IPCC udgav sin rapport i 2007 begyndte gletsjerafsmeltningen at speede op. Så man vidste godt, at der var noget galt i modellerne, og håndterede det ved at sige, at man ikke kunne udelukke større havvandsstigninger.«

Grinsted indrømmer, at han ikke var særlig glad for kapitlets konklusioner, og at de skyldtes intern uenighed i IPCC's arbejdsgruppe. Resultatet var et forsigtigt kompromis.

Det fundamentale spørgsmål i den debat var, om vi har at gøre med en lineær proces eller med en ikke-lineær proces. Spørgsmålet står åbent, og ifølge Hansen vil vi i løbet af de næste ti år finde svaret. Den bedste måde at afgøre, hvilken hypotese der er rigtig, er at måle på vægttabet af Grønlands indlandsis og isen på Antarktis via satellitmålinger af Jordens tyngdefelt.

Eller endnu bedre: At måle længden af fordoblingstiden på istabet. IPCC's antagelse er, at istabet er konstant med stigende temperatur. Hansen og Satos antagelse er at fordoblingstiden er ti år.

Data fra GRACE-satellittens gravitationsmålinger dækker desværre kun otte år (se figur), og det er endnu ikke klart, om massetabet er konstant eller accelererende, selvom det bedste fit lige nu er en acceleration med en fordoblingstid på fem-seks år for både Grønland og Antarktis.

Antagelsen om et så skræmmende hurtigt massetab er desuden konsistent med forskernes måling af, at afsmeltningen er fordoblet på både Grønland og Antarktis i perioden mellem 2003 og 2008.

Ifølge Louise Sandberg Sørensen og Rene Forsberg fra DTU Space kan man tolke data fra GRACE-satellitten på flere måder, men alle fortolkninger kræver en acceleration, hvilket står i stærk kontrast til IPCC's forsigtige bud. Meget tyder altså på, at politikerne bliver beroliget af IPCC, mens forskerne i mellemtiden konstant opjusterer deres tal.

8 meter pr. grad celsius

Tager man de vage politiske udmeldinger fra Copenhagen Accord som udgangspunkt for en beregning af fremtidens klima, er det over 95 procent sikkert, at temperaturen vil stige med mere end 2 grader celsius. Det vil ifølge Hansen og Sato betyde en højere vandstand på mange meter.

Deres analyser viser, at Eem-mellemistiden for 130.000-114.000 år siden kun var knap 1 enkel grad varmere end i dag. Dengang havde man en vandstand, der var 5-9 meter højere end i dag.

Vi skal derfor endnu længere tilbage i historien for at finde perioder, hvor temperaturen var mere end 2 grader varmere. Så lander vi i det tidlige Pliocen (for cirka tre millioner år siden), hvor vandstanden var 25 meter højere end i dag.

»Temperaturen i Pliocen var sandsynligvis ikke mere end 1-2 grader varmere end den varmeste periode i Holocen (for 5-9.000 år siden),« skriver Hansen og tilføjer:

»Temperaturen på vores klode er i dag mindst lige så høj som den var i Holocen, og vi vil derfor uundgåeligt opleve store selvforstærkende polare feedback-effekter som resultat af blot moderate temperaturstigninger.«

Aslak Grinsted er stort set enig.

»Hvis man sammenligner over en længere tidsskala, f.eks. den sidste halve million år, så får man en langtidshavvandsstigning på 5-10 meter pr. grad celsius opvarmning,« siger han.

Det betyder, at vi sidder med cirka 15 meter for hver 2 graders temperaturstigning, hvilket er de europæiske politikeres foretrukne grænseværdi.

»Vi har et problem, og det er, at politikerne ikke er klar over det,« siger Grinsted.

Den konklusion er samstemmende med, hvad klimatologen Aradhna Tripati fra Caltech skrev i fagbladet Science sidste år: at CO2-koncentrationen i atmosfæren i dag svarer til den tilstand, som jordkloden var i for cirka 15 millioner år siden, hvor det var 3-5 grader varmere og havet stod 25-40 meter højere. Det svarer til 8 meter pr. grad.

Global havoc

Det vigtige spørgsmål er nu, hvor hurtigt en iskappe og indlandsis egentlig kan smelte. Hansen og Sato siger, at der findes en række mekanismer, som skaber en positiv feedback i især polarregionerne. Således var Grønland 5 grader varmere i Eem-tiden, selvom den globale gennemsnitstemperatur kun var knap 1 grad højere end den er i dag.

Blandt årsagerne kan man nævne en positiv korrelation mellem faldet i albedoen, dvs. isens evne til at kaste lys tilbage i rummet, og tab af is (grundet faseovergangen fra is til vand). Dette kaldes et 'albedo-flip'.

En anden årsag er selve afsmeltningsdynamikken, der skaber vandfald og smeltevandssøer, som dræner til iskappens bund. Smeltevandet virker så som et smøremiddel under gletsjerne og øger deres hastighed ud mod fjordene.

En enkel negativ feedback virker dog den anden vej. Isens afsmeltning køler nemlig havvandets temperatur betydeligt. Men den effekt er kun midlertidig. Når al is er væk, vil opvarmningen for alvor tage fat og resultere i 'global havoc' - global ravage - som der står i Hansens og Satos paper. Og det er usædvanligt stærkt sprog for en videnskabelig artikel.

Samlet set peger forfatterne på, at der ikke er noget fysisk i vejen for, at vandet stiger med flere meter på 100 år. Det er sket før i historien, endda med færre drivhusgasser i luften, end hvad vi har i dag.

»Fortsætter vi med 'business as usual', vil den globale opvarmning nå op på 3-6 grader celsius,« skriver Hansen og Sato.

»En så stor og hurtig forcering af klimaet vil stille alt, hvad vi ved om fortidens klima, i skyggen. Den flydende isfront langs Antarktis vil forsvinde, og de isvægge, som ligger på fast grund, vil opleve en sommerafsmeltning, som den vi kender fra Grønland i dag.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

James Hansen har i de sidste mange år haft en uvane med at få ret - på trods af konservative politikeres modvilje og forsøg på censur.

 • 0
 • 0

---Klimaforskere slår alarm: Vi er på vej mod en isfri planet !--- Det er en så uvidenskabelig påstand, at selv alarmister og dommedagsprofeter synes den er for dum. Polarnatten er en fysisk realitet lige så længe jorden kredser om solen. Nasa-Hansen er uvidneskabelig dommedagsprofet af værste skuffe.

 • 0
 • 0

Polarnatten er en fysisk realitet lige så længe jorden kredser om solen.

Hvis du med "polarnatten" mener at der er mørkt halvdelen af året på polerne, så har du 100% ret.

Hvis du med "polarnatten" mener at der er temperaturer under frysepunktet i det samme tidsrum, er det ikke usandsynligt at du tager fejl.

Vi ved så godt som ingenting om vejrsituationen under scenarier som dem der er tale om, særligt er der ingen grund til at antage at den stratificering vi ser i nord/sydgående retning under vores nuværende klima vil være uforandret med så meget mere energi i atmosfæren. Man kan godt forestille sig en cirkulation der kan holde den ikke belyste pol over frysepunktet som gennemsnit.

Selv hvis du har sæson-is på havet omkring polerne, er det en ringe erstatning for alle de gletchere og iskapper der har virket temperaturregulerende de sidste mange tusinde år.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Uden at påberåbe sig tilstrækkelige kvalifikationer til at dømme om hvem der har ret - eller måske endda mest ret - så er det fuldstændigt urimeligt at tillægge polarnatten nogen overordnet betydning for klimaets nedkøling i polarområderne.

Som det er enhver beboer i Arktis bekendt så er netop mørketiden ikke kendetegnet ved særligt lave temperaturer. Derimod er perioden hvor solen efter mørketiden netop er vendt tilbage til området kendetegnet ved bemærkelsesværdigt lave temperaturer.

Er der et andet forhold der derimod i særdeleshed kan indeholde - og transportere - enorme mængder kalorier, så er det havet og det er derfor ganske rimeligt at tiltro havstrømmene en ganske særlig betydning for klimaforholdene i Arktis - og dermed qua de globale klimasammenhænge - i resten af verden.

Med venlig hilsen.

 • 0
 • 0

---Vi ved så godt som ingenting om vejrsituationen under scenarier som dem der er tale om--- Alligevel udtaler Nasa-Hansen den ene dommedagsprofeti efter den anden. Vi ved så godt som ingenting.... Sludder. De fysiske forhold på denne klode er mere end et spørgsmål om ved hvilken temperatur is smelter til vand. En ting er dog mere end en hypotese, vi er pt i en mellemistid.

 • 0
 • 0

---Vi ved så godt som ingenting om vejrsituationen under scenarier som dem der er tale om--- Alligevel udtaler Nasa-Hansen den ene dommedagsprofeti efter den anden.

Alt det, du her fyrer af, er det noget du har læst i biblen, eller hvad? Det er lidt det samme sludder i hvertfald. Det er vel lidt groft at sige at en af verdens førende og mest respekterede klimaforskere, er en dommedags profet. Tværtimod, så har hans bekymringer rod i solid forskning, og ikke religiøse profetier. Kan du ikke underbygge dine påstande mod James Hansen's forskning med nogle eksempler på, hvor han tager fejl og hvorfor han tager fejl. Og husk lige, James Hansen sagde faktisk ingen ting, indtil det en dag gik op for ham at hans børnebørn ville få en helt anden planet at bo på, hvis vi bare fortsætter som nu.

 • 0
 • 0
 • prøv fx. at kigge lidt her:

http://wattsupwiththat.com/2009/10/22/a-li...

Bemærk iøvrigt, at indlægget er skrevet lige [b]før[/b] climategate!

Nå, ja, jeg havde helt glemt at alt hvad man læser på nettet er sandheden selv. Og det du peger på er vel nogenlunde det mest useriøse man kan finde på nettet! Tror du også på storken, at de aldrig har været på månen og at jorden kun er 5000 år gammel. Hvornår kommer diskussionen over niveauet, hvor man blot henviser med et link til hvad en eller anden lunatic har skrevet.

 • 0
 • 0

James Hansen har i de sidste mange år haft en uvane med at få ret - på trods af konservative politikeres modvilje og forsøg på censur.

Har han ret i at jordens have tørre ud og vi får et klima som Venus?

Kan man forlænge 5 års målinger 100 år frem i tiden?

 • 0
 • 0

Bare rolig. Forleden kunne man læse at Yellowstone begyndte at give lyd fra sig, og i tilfælde af den supervulkan gik i udbrud ville vi komme i istid..

Så i må hellere sælge badetøjet og købe en sne skovl istedet ;)

 • 0
 • 0

Problemet med katastrofe Hansens forudsigelser er faktisk at de er vildt overdrevne. Vi har iskernemålinger mange hundrede tusinde år tilbage, som viser temperaturer lige så høje som i dag, og alligevel er isen der. Så vidt jeg ved er der ikke huller i disse ismålinger, hvor isen skulle have manglet. Det der så mangler i hans udtalelser er: Hvordan vil det gå hvis vi skruer ned for CO2 udledningen. Det er ikke noget der gøres så meget i, for de fleste undersøgelser viser, at det næsten intet ændrer. Det burde være helt naturligt, når man forudsiger en katastrofe og årsagen til den, at man så også fortæller hvad forholdsreglerne vil hjælpe.

 • 0
 • 0

Hvorfor kalde et land der er helt hvidt og fuld af is og sne, for Grønland,

Fordi vikingerne kom dertil om sommeren, hvor det var grønt nede mod syd. Ligesom de kom til island om vinteren, hvor der var sne.

Det er da logik for burhøns, ligesom Vinland, hvor det første de faldt over var en mark med vindruer :-P

 • 0
 • 0

1995-2010 har mänskligheten slagit osannolika rekord i förbränning av jordskorpans kolväten, bara 2001-2010 har kolförbränningen fördubblats och Kina kommer ensamma denna femårsplan fördubbla igen.

Kina har nyligen funnit mycket kol olja och gas, de har stora områden kvar att genomsöka så nu höjs budgeten till 500miljoner yuan/år.

Kina använder redan avsevärt mer elektricitet än USA och fördubblar denna produktion till slutet av 2015 då ska den samlade kolkraften i Kina vara på nästan 1TW, 90% av Kinas elektricitet kommer från kol till kanske 2025-2030 då kärnkraft tar över...

Nu har Kina beslutat att satsa på LFTR och de kommer snart märka att det kan ge elektricitet till halva priset av de AP-1000 som ska börja exporteras efter 2013 och då bli billigare än kol även för de som får kol gratis. (Problemet för Kina och nästan hela omvärlden, är att hinna bygga upp kompetensen, nu byggs deras nuclear city, så den växer, men realistiskt tar det minst 10 år till).

Så till CO2-hotet: Från 1995-2010 har ingen statistiskt säkerställd global temperaturstigning kunnat fastställas, CO2-halten vid vulkanen på Hawaii har ökat från 360-391ppm utan att ge ett enda temperaturspår.

Faktiskt har ökningen från 314ppm till dagens 391ppm (om nu vulkanens halt är globalt representativ?) inte kunnat ge ett enda mätbart temperaturspår.

Från dagens nivå som är den dubbla av 1995 kommer vi för dubbla igen långt före 2020, vilket då innebär att vi släpper ut 4ggr så mycket CO2, men givetvis fortfarande inga temperaturspår.

Men precis som med det felaktiga ozonhotet (våra klorföreningar kunde bara agera katalysator 7000ggr vilket resulterade i att de i huvudsak minskade den marknära ozon våra bilavgaser ger upphov till, inga freoner nådde upp till de höjder där uv-skyddande ozonhalter bildas av just uv-ljus som träffar syreatomer, ju mindre ozon, ju mer bildas...) kommer politiker på 2030 talet då haven inte stiger alarmerande eller temperaturen blir mer livsvänlig, säga att det berodde på Kyotoavtalet och CO2-skatter, varför inte att dansk vindkraft räddade det globala klimatet?

Med jämna mellanrum bör en graf över historiska temperaturer och CO2-halter studeras:

http://www.geocraft.com/WVFossils/Carbonif...

Vi lever mycket nära jordens absolut lägsta medeltemperatur och långt under den normala och mer livsvänliga.

Strålningsbalans:

Jorden mottar energi i form av strålning från rymden månen och framför allt solen. (tog vi bort allt utom solen skulle temperaturen bli på runt 6K tills jorden svalnat varpå temperaturen skulle stabiliseras runt 3K).

Det som felaktigt kallas växthuseffekt, ändrar atmosfärens transparens för vissa våglängder.

E=hf h är en konstant och frekvensen hastigheten genom våglängden, därför jordens låga temperatur sänder ut mer långvågig energi och solen mer med kortare våglängder. CO2 agerar elektromagnetisk antenn någon nanosekund för i jordens fall 14,5-15,5µm (mycket energisvag ir).

Om ingen CO2 fanns i vår atmosfär skulle jorden stråla ut mer energi och därmed bli kallare, vilket skulle sänka energiutstrålningen till en ny balans.

(O.B.S att de översta lagren CO2- kyler jorden då det finns strålning från bl.a. månen i just de banden).

Alltså bör medeltemperatur (som är så livsavgörande för jorden) bytas med strålningsbalans, vilket är just vad en ökad växthuseffekt kan ändra.

Då får vi i stället tänka på T4...

Jag tar månen som exempel:

Max 396K, min 40K medel 250K.

Antag att halva ytan är 396K och andra halvan 40K, då blir månens medeltemperatur utifrån sin strålningsbalans.

((40^4+396^4)/2)^0.25 = 333K, inte 250K

Vill man veta månens medeltemperatur utifrån strålningsbalansen måste man följaktligen mäta alla ytenheter, upphöja dem med fyra och summera, därefter dividera med antalet och dra fjärde roten ur.

Nu borde även PHK fatta att medeltemperatur bara är något man använder för att luras, det har inget med strålningsbalansen att göra.

Tidigare under denna varmare period i vår flermiljoneråriga istid var haven några meter högre och det var ett mer livsvänligt globalt klimat.

5grader varmare vid polerna och mindre total utstrålning i tropikerna...

När öknar byts mot skogar, minskar dygnets temperaturskillnad och avsevärt mindre kylande energi strålar ut i rymden.

Lär alla som vill återplantera de skogar i Sahara som fanns vid framväxandet av människans första högkulturer (vilket är bra, vi behöver värme här uppe och de dags kyla där nere) att det minskar den kylande energiutstrålningen...

Ska jag översätta till danska och engelska? nej jag skriver mest för mig, de som likt PHK är religiöst övertygade bryr sig ändå inte om fakta.... då rasar ju grunden för tron, hjälp vad läskigt.

Havsnivåerna har minskat sin snart tusenåriga stigningstakt, de sista åren under 2mm/år från 3,5m.m. under aktivisten Hansens storhetstid. http://sealevel.colorado.edu/

Se även kartor som visar dels extrema ökningar i Stillahavets västra delar och kraftiga havssänkningar i de östra utanför Alaska.

Alla hav och alla kontinenter flyter ju i på jordens flytande inre och Arkimedes princip håller än.... Skulle Grönlands isar smälta som de värsta alarmistpåståendet 240kbm km/år netto, skulle havsbotten sjunka och Grönland stiga, men global odlingsbar mark blir resultatet.

Havsbotten blir allt yngre tyngre och tunnare, våra kontinenter allt äldre tjockare och lättare, detta genom den materialsortering plattektonik.

Jag kan inte finna det på danska wikipedia, finns inga danska geologer? eller vill de inte skriva i wiki?

Den bästa är kanske den tyska versionen för de som vill förstå varför haven aldrig kommer översvämma kontinenterna.

http://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik

 • 0
 • 0

Du må have mig undskyldt, men de links du fremviser er af så ufaglig karakter at jeg desværre ikke kan tage dem alvorligt. Med venlig hilsen Lars Persson

 • 0
 • 0

Det er langt mere sandsynligt at de faldt over en mark med amerikanske blåbær eller tranebær end vindruer, men da de sandsynligvis ikke kendte den nøjere forskel på den slags blev det til Vinland. Der laves iøvrigt vin af både blåbær og tranebær i New Foundland i dag.

Det står ganske tydeligt i Erik den Rødes saga hvorfor Grønland kom til at hedde noget med grøn - det var rent faktisk et PR-stunt. At Island blot 50 år tidligere havde fået sit navn skyldes rigtig nok at man havde synes der var forbandet koldt. Inden for 50 år skal vi ikke regne med at vindruer kom højt mod nord eller nogen af de andre fantastiske fortællinger der er om den periodes klima.

 • 0
 • 0

---Klimaforskere slår alarm: Vi er på vej mod en isfri planet !---

Det er en så uvidenskabelig påstand, at selv alarmister og dommedagsprofeter synes den er for dum. Polarnatten er en fysisk realitet lige så længe jorden kredser om solen. Nasa-Hansen er uvidneskabelig dommedagsprofet af værste skuffe.

I stedet for at slynge en så udokumenteret påstand ud, kunne det være interessant, hvis du kritisk forholdt til nogle af de teser og grafer, der er vist i draft'et

Hvis de ismålinger der refereres til virklelig er sande, tyder meget jo på, at der er en eksponentiel relation i afsmeltning i forhold til temperaturstigningen ?

Mvh Flemming

(der synes "debatten" om AGW en skamplet på den videnskabelige verden)

 • 0
 • 0

Det står ganske tydeligt i Erik den Rødes saga hvorfor Grønland kom til at hedde noget med grøn - det var rent faktisk et PR-stunt.

Dvs. den saga, der blev nedfældet ca. 500 år efter mandens død? Jeps, den indeholder nok den sandfærdige beretning i enhver detalje...

 • 0
 • 0

"Indien" har än en gång sänkt IPCC med en vetenskaplig studie, där faktiskt Svensmarks funderingar ges ökad tyngd.

http://www.hindustantimes.com/News-Feed/ne...

de senaste 150ården har då mänskligaktivitet bidragit med hälften av vad IPCC påstår... vilket stämmer bra med ex. Spencer´s vetenskapliga studie där en temperaturhöjning på 1C försvagas till 0,6-0,7C..

Det finns inga vetenskapliga studier som stödjer CO2-hotet (att små avtagande temperaturhöjningar helt plötsligt nu ska förstärkas skenande, mer än T4 och vattnets extrema termostatfunktion försvagar).

För de som är roade kan jag lägga in all text här på engelska:

Nej det blev för mycket 7A-4 sidor.... ja ja, de som vet att CO2-hotet aldrig haft ett vetenskapligt stöd, bryr sig inte och de troende (PHK) bryr sig inte om fakta...

Kul är att Svante Arrenius 1896 ville att vi skulle öka våra CO2-utsläpp för att skapa ett livsvänligare globalt klimat, 10 år senare insåg han sina räknefel och uppgav det korrekta, våra CO2-utsläpp kommer inte mätbart påverka jordens medeltemperatur.....

Ledsen om det sabbade din katastrofdag PHK.....

 • 0
 • 0

Endnu en forsker med eskatologiske træk.

Endnu en forsker der tilsyneladende mener at »overdrivelse fremmer forståelsen«. Sagen er så at - det har han ikke ret i.

 • 0
 • 0

Fysikeren og matematiker James Hansen er alarmist, og har taget fejl adskillige gange. Det synes han er fint, for han vil gerne have uret! Han påstod i mange år at 1998 var det varmeste år i sidste århundrede, men måtte erkende at det var 1934, idet de fandt en fejl i egne tal. I 1988 fortalte han den amerikanske Kongres, at temperaturen vil stige 0.3C ved udgangen af århundredet. Den steg 0.1C - og at vandstanden vil stige flere fod. Det blev ikke flere fod, men en tomme. Bangladesh bliver oversvømmet lyder prognoserne. Forkert, landets areal forøges hvert år. Så J. Hansens uvane ser ud til at han får uret hele tiden, hvilket han er glad for - i følge egne udtalelser!

Men man kan da ikke afvise, at IPCC og J. Hansen ret, for de kan ikke rigtig få landene til at benytte den medicin, som de anbefaler - at erstatte den fossile energi med VE og især atomenergi. I stedet fortsætter eftersøgningen af gas så effektivt, at gasreserverne stiger og stiger - nu vil man have gassen ud af skiferlagene. Det mest underholdende i klimadebatterne er, at CO2-menigheden er blandt d, der stritter mest for at undgå IPCCs anbefalinger! Det får de måske ret i med tiden?

 • 0
 • 0

Det er der vist ingen der påstår - desværre havde han glemt sit videokamera den dag han landende på Grønland så det er den eneste kilde vi har. Sådan er det jo med den slags kilder, men for at påstå en anden grund eller bedrevidenhed i forhold til den historiske kilde skal man altså komme op med noget at have det i.

 • 0
 • 0

Det undrer mig at man i de viste grafer kun tager de sidste 10 år med. Vil det sige at global opvarmning kun har fundet sted i 10 år? Jeg ville mene at man ihvertfald kunne gå tilbage til omkring 1970. Men det ville jo medføre at de viste grafer ikke ville passe, da man med en mindre end 10 års fordobling skulle se en flere gange højere afsmeltning på nuværende tidspunkt, så for mig lugter det langt væk af tilpasset statistik, og det er min fornemmelse at det er mere reglen end undtagelsen inden for dette område.

I en artikel af Rignot i vistnok Science for ca et år siden, har PDF kopi af artiklen, er den nuværende afsmeltning fra Grønland svarende til 0,5 mm havstigning pr år, så man er jo nødt til at opfinde exponentielle funktioner for at få det til at passe til modellen, men så kan man jo ikke gå for langt tilbage da modellen så ikke passer med virkeligheden.

 • 0
 • 0

Miljø & Energiministeriet:

1998 blev det varmeste år, siden de globale temperaturmålinger af den blev startet i 1860. I følge Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) var 1998 0,7 grader varmere end årene før århundredeskiftet.

Samtidig lå gennemsnitstemperaturen i 1998 0,58 grader over gennemsnittet for perioden mellem 1961 og 1990. 1997 var det næstvarmeste år med en temperatur på 0,43 grader over gennemsnittet. Alt i alt er 1990’erne suverænt det varmeste årti i vort århundrede.

 • 0
 • 0

Alla vet ju att nästan 90% av alla de senaste 10500åren var varmare än alla tre åren ovan.

Borde man inte oroas av att de ca. 1000åriga värmecyklerna minskar alltmer?

Se hur mycket öken det var på jorden för 20.000år sedan, det är bara få C under nuvarande nivå.

Se hur lite öken det var för 5000år sedan eller för 3miljoner år sedan...

Kyla förstärks då vatten övergår från gas och flytande form, dess termostatfunktion upphör samtidigt som det reflekteras mer energi.

Kyla kommer fort och dräper.

Värme långsamt och förbättrar livsförutsättningarna globalt, biologisk mångfald ökar maximalt med värme...

Visst är det intressant att så många så gärna låter sig luras?

Näst sista snabba nedkylning för 13000år sedan dödade 30 stora djurarter i Nordamerika och för 12800år sedan nedisades Europa på mycket kort tid... Först efter 1300år kom värmen, men det tog 200år att skapa någorlunda bra livsförutsättningar... kanske bara ett halvår att nedisa stora delar av Europa..

Hur kan så många vara rädda för värme?

Kustnära visas vad jorden maximalt kan få för temperatur, då vatten finns i gas och flytande form.

Kyla har nästan ingen nedre gräns.... -80C.....

Lustigt nog den temperatur en svartkropp har för maxemitans av just CO2-molekylens aktiva våglängder...

Visst är behandlingen av det vetenskapligt avvisade CO2-hotet ett skrämmande studieobjekt av några få demokratier som har några procent av jordens befolkning?

Det är våra samhällsformer vi ser dör.... snart är det Indien och Kina som tar ledningen, hoppas de hjälper de av oss som inte flyttar i tid (det ska nog jag göra)...

 • 0
 • 0

Er der ikke noget om der er fundet rester af tropiske planter under jordens iskalotter.

Ja, der er fundet fossiler af tropiske planter på Grønland. Men det skyldes nu pladetektonik. Den tektoniske plade som Grønland ligger på har tidligere ligget længere mod syd ...

Hvad sker der forøvrigt med jordens balance når der sker så store vægtforskydninger . Vælter den i stil med hvad en snurretop ville gøre ??

Næh, hvordan skulle det da også lade sig gøre?

 • 0
 • 0

Nja delvis sant,,, det var knappt 300miljoner år sedan alla dagens kontinenter senast h¨nagde ihop, men få miljoner år sedan det växte palmer polnära och fans krokodiler över 80:onde breddgraden..

Sommartid var det 20C vamt i polnära hav för bara några miljoner år sedan...

Den som vill kan studera hur jordskorpan rör sig över manteln i google earth..

Se Hawaii, där under ligger en av jordens 30TW naturliga smältreaktorer (utan kärnkraft inget liv, inget magnetfält ingen atmosfär)..

Se hur havsbotten rör sig där mot nordväst och nya öar bildas, gamla sjunker ner mot havsbotten.

Jordens första lilla kontinent bildades för mer än en miljard år sedan Uhr....

På den tiden var inte jordskorpa och havsbotten sorterad som idag..

Efter ett tag gjorde spänningar att havsbotten pressades under annan havsbotten eller den lilla kontinenten, där vatten och organiskt kol följde med ner. En del vatten blir superkritiskt, löser upp metaller på sin väg upp, bildar metallrör där det kyls ner vid genombrott av havsbotten...

Lättare material flyter som fløte på melk och bildar allt större kontinenter, tyngre material ombildas allt snabbare och bildar dagens havsbotten.

Dagens havsbotten är i snitt bara 220miljoner år, dagens kontinenter ofta en miljard.

Havsbotten har i snitt nästan 6kg/l mot kontinenters knappa 3kg/liter...

Fattar alla varför fossilgas nybildas i enorm takt? även olja, men det tar årmiljoner för de kolvätena att tränga upp.... kol-14metoden visar att det är gammal andra metoder att det är organiskt ursprung, mycket lite är så kallad bergs olja, då vatten blir väte och syre av tryck och temperatur, syre förenas med metaller och väte med kol... även icke organiskt kol...

Därför kan det finnas rester av tropiska växter på Grönland trots att då de levde Grönland låg på i stort sett dagens breddgrad... latitud??? nordlig höjd....

Visst är det mycket sninnoff man lär sig tack vare Hansens överdrifter?

 • 0
 • 0

En ting er dog mere end en hypotese, vi er pt i en mellemistid

Kommentatoren kan af gode grunde ikke vide om den nærværende klimaperiode er en mellemistid eller om det er begyndelsen på en - for menneskeheden irreversibel - galloperende varmeperiode.

Ovenstående er blot een af de påstande der rundhåndet diverteres med. En anden er påstandene om at James Hansen er uvidenskabelig m.v. uden den mindste sandsynliggørelse endsige sandhedhedsbevis.

Det er muligt at kommentatoren har ret i sine påstande, men påstande er det under alle omstændigheder.

Med venlig hilsen

 • 0
 • 0

Det er der vist ingen der påstår - desværre havde han glemt sit videokamera den dag han landende på Grønland så det er den eneste kilde vi har. Sådan er det jo med den slags kilder, men for at påstå en anden grund eller bedrevidenhed i forhold til den historiske kilde skal man altså komme op med noget at have det i.

Et bud på hvordan klimaet var dengang finder du på side 51

"During this time the mean annual temperature for southern Greenland was 1 to 4C higher than today. Without this amelioration in climate, it would have been impossible for..."

University of Alberta - A Paleoethnobotanical Investigation of Gården Under Sandet (OBS direkte link til pdf)

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/...

 • 0
 • 0

Gud ske tak og lov for at Hansen ikke fik ret i detaljerne - og med detaljer menes hvor hurtigt havet stiger og hvor hurtigt isen smelter osv - men AT havet stiger og AT isen smelter - og AT klodens temperatur stiger - er uden for al videnskabelig funderet diskussion.

AT meterologiens prognoser ikke er lineære men "selvaccelererende" for nu at bruge artiklens ordvalg (i de sidste 10 år er prognoserne øget årligt ca. 50%?) - er bekymrende.

 • 0
 • 0

@Per - Hvorfor skal vi have det løgn hele tiden om 1934?

Spørg James Hansen, det er ham, der har erkendt fejl i deres tal - det er skam Hansens tal der viser at 1934 var lidt varmere end i 1998! Find dem selcv på Google, han du ikke så kom gerne igen. Men hvorfor må sandheden ikke komme frem? På den tid kunne var Nordvestpassagen åben.

Hvornår får vi et eksempel på at James Hansen har haft ret? Hidtil har vi kun hørt om hans fejltagelser.

 • 0
 • 0

Hvordan adskille de data sig fra dem I har

 • man ser en klar stigning i GW (på trods af at CO2-indholdet var faldende i perioden). Det jeg hentydede til var NASAs tal, som James Hansen repræsenterer. Grunden til de blev interessante var, at NASA opdagede de havde lavet en systematisk fejl. Uanset hvilken opgørelse man lægger til grund er det da et eksempel på at J. Hansen også på dette punkt tog fejl. Og så venter vi fortsat opå et eksempel, hvor Hansen har fået ret.
 • 0
 • 0

[quote]- lige for en ordens skyld: '1934-rekorden' galdt det (nord)amerikanske fastland!

..og ændrer sig tilsyneladende med tiden.. [/quote]

Du mener altså ikke vi skal prøve at blive klogere, hvis det vi finde ud af strider imod dine holdninger, men kun hvis det underbygger dem ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det er korrekt at det var tal fra USA, som Hansen lavede fejl i - og som han meget nødigt ville erkende - det burde jeg have nævnt. Men Klaus reference rager ind i dette århundrede, jeg nævnte det forrige - der er ikke tale om løgn fra min side, men snarere skyklapper for de forskningsresultater, der strider mod en fastlåst holdning!

Mens vi venter på et svar fra Lars og Poul på, hvad James Hansen har haft ret i - og at Hudsonfloden stiger i retning af James og Gavins residenser , så kan følgende sikkert give et par supplerende oplysninger:

(Advarsel for klimaalarmister - læs det ikke, det indeholder kritisk stof om J. Hansen m. fl.)

http://www.foxnews.com/scitech/2010/03/30/...

James Hansen er uden tvivl en genial matematisker og fysiker, men noget tyder på at han har visse forudfattede meninger, som man også kan støde på herhjemme hist og her i GW-debatten. Hvor har han fået ret i - og kan man stole på ham?

 • 0
 • 0

Vilket år tror du jordytan utstrålade mest energi?

Du bör ju vid detta lag lärt dig den fysik en ungdom ska kunna före högskola eller universitet... T4....

Du vet ju att ökad halt CO2 i atmosfären enbart kan ändra förhållandet mellan markytans utstrålning och jordens utstrålning från den yttersta atmosfären...

Du vet att medeltemperatur är total ointressant för att bestämma den totala energiutstrålningen..

Jag är mest förvånad av att ingen funnit någon signifikant tiondels grad i atmosfären över tropikerna.... av de senaste 50 årens fossilförbränning... Kanske vi bara flyttar naturliga utsläpp till mänskliga?..

Det kom nyss några studier som påstår att dagens halt gör att redan vid 30m höjd är återstrålningen mättad... (du vet att det aldrig blir noll då CO2-molekylen ändra riktning godtyckligt, så även infallande strålning återstrålas).

Fundera nu utan skygglappar PHK... du behöver inte svara, men kan nog må bra av att låta ett uns tvivel gro i dig.

 • 0
 • 0

Wibjörn karlén, skriver i Elbranschen...

http://www.elbranschen.nu/content/view/146...

Jag har inte läst alla böcker han hänvisar till, men finner funderingarna tänkvärda, just för att inget enda temperaturspår funnits av ens de sista 32 åren, då vi haft någorlunda satellitmätning....

Enligt mig borde det blivit någon tiondels grad... vilket givetvis försvagas med faktor 0,4... men det borde blivit en temperaturökning som går att mäta... just som funktion av CO2-molekylens haltökning...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten