Klimaforskere: CO2-udledning gør det umuligt at overholde Parisaftalen

Illustration: Big Stock

CO2 forekommer allerede i så store mængder i atmosfæren, at det er uafvendeligt, at Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til under to grader overskrides.

Det konkluderer en ny undersøgelse publiceret i Nature Climate Change i denne uge efter at have beregnet den inerti eller såkaldt ‘committed warming’, som dækker over fortidens CO2-udlednings effekt på fremtidens stigende temperaturer. Undersøgelsen svarer lidt til at have genberegnet bremselængden på en bil.

Læs også: Danske tomater klimasviner otte gange mere end sydeuropæiske

Ifølge klimaforskerne fra Texas A&M University, Lawrence Livermore National Lab og Nanjing University kan effekten dog forsinkes i flere århundreder, hvis landene hurtigt formår at sætte en stopper for den menneskeskabte udledning fra kul, olie og naturgas, skriver AP News.

Tidligere anerkendte estimater af ‘comitted warming’ giver en stigning i den globale temperatur på én grad celsius i forhold til niveauet før industrialiseringen. Den nye undersøgelse ‘Greater committed warming after accounting for the pattern effect’ estimerer dette til at være 2,3 grader.

Ikke konsensus

Forskerne har medtaget en række beregninger i deres undersøgelse, som der tidligere ikke er taget højde for, blandt andet at forskellige områder af kloden opvarmes med forskellige hastigheder, og at de områder, der ikke er opvarmet helt lige så hurtigt, kommer til at indhente de andre.

Eksempelvis medregnede forskerne, at havet omkring Antarktis, Det Sydlige Ishav, med sine lavtliggende skyer, der reflekterer mere sollys væk fra Jorden, er en smule koldere end andre steder, men at dette ikke kommer til at vare ved.

Læs også: Kraftværkerne opgav: Nu omfavner den tunge industri CO2-fangst

De fysiske love dikterer, at skyerne vil forsvinde, i takt med at kloden bliver varmere, men tidligere undersøgelser baserer sig på, at de koldere steder fortsætter med at være koldere, forklarer Andrew Dessler, der er professor i klimaforandringer ved Texas A&M University og medforfatter på den nye undersøgelse, til AP News.

Der er dog ikke videnskabelig konsensus om, hvorvidt det ene eller det andet er korrekt, noterer AP News.

Global opvarmning kan udskydes

Selvom det ligger i kortene, at kloden med den nuværende mængde CO2 i luften kommer til at blive opvarmet mere, end Parisaftalen sigter mod, så betyder det ikke, at alt er mistet i klimakampen, mener Andrew Dessler.

Hvis verden snart stopper med at udlede CO2, så kan den globale opvarmning forsinkes så meget, at det ikke kommer til at ske i løbet af de næste århundreder, hvilket giver samfundet tid til at tilpasse sig eller komme op med teknologiske løsninger, siger han.

»Hvis vi ikke gør det, så vil vi bevæge os forbi (klimamålene, red.) i løbet af få årtier. Det er virkelig hastigheden på opvarmningen, der gør klimaforandringerne så forfærdelige. Hvis vi får et par grader over 100.000 år, så vil det ikke været nogen stor ting. Det kan vi klare. Men et par grader over 100 år er virkelig dårligt,« siger han til AP News.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg kan ikke, for hvis man vil af med CO2, så er der kun en løsning på længere sigt, hvis man vil løse det problem. Man skal så ikke anvende Angela Merkels metode!

 • 7
 • 21

Mekanismen skulle være denne, at den globale opvarmning har ophobet energi i havene. Havene vil så, selv efter stop af CO2-ophobning fordampe mere vanddamp og det skulle så i sig selv skabe mere opvarmning, men nej, mere vanddamp er yderst svagt virkende som klimagas med de nuværende koncentrationer. Mere vanddamp danner flere skyer, der holder på varmen om natten, til gengæld reflekerer de sollys om dagen, men netto er flere skyer kølende. Teorien var oppe for nogle år siden som 'heat in the pipeline' Det er klart at meget energi i havet vil have en dæmpende virkning på en fremtidig afkøling, men en direkte opvarming? nej. ala Letter man på speederen vil hastigheden ikke forrøges

 • 4
 • 9

På vore breddegrader går hovedparten af energien til bygninger til at varme dem op i vinterhalvåret, men kommer man længere sydpå, går hovedparten af energien til at køle bygningerne om sommeren. Som jeg har forstået det, bruger man faktisk mere energi på køling end på opvarmning, så et varmere klima vil næppe spare energi, snarere tværtimod! Det bliver ikke bedre af, at vores bygninger er rimeligt isoleret, så de også i forhold til køling er relativt billige i drift. Men jeg tror ikke, at man længere sydpå lægger ret meget vægt på bygningsisolering. Så det samlede energiforbrug må nok forventes at stige med stigende middeltemperaturer.

 • 12
 • 0

Du misforstår. Jeg påstår netop ikke, at mekanismen er, at havet varmer atmosfæren op, kun at et varmere hav forøger koncentrationen af vanddamp som luftart i atmosfæren. Det kunne potentielt virke som klimagas da H2O er en klimagas, men gør det i praksis ikke. Til gengæld giver mere H2O flere skyer.

 • 2
 • 13

Teorien var oppe for nogle år siden som 'heat in the pipeline'

ja, i 2019:

The Zero Emissions Commitment (ZEC) is the change in global mean temperature expected to occur following the cessation of net CO2 emissions, and as such is a critical parameter for calculating the remaining carbon budget. The Zero Emissions Commitment Model Intercomparison Project (ZECMIP) was established to gain a better understanding of the potential magnitude and sign of ZEC, in addition to the processes that underlie this metric. Eighteen Earth system models of both full and intermediate complexity participated in ZECMIP. All models conducted an experiment where atmospheric CO2 concentration increases exponentially until 1000 PgC has been emitted. Thereafter emissions are set to zero and models are configured to allow free evolution of atmospheric CO2 concentration. Many models conducted additional second priority simulations with different cumulative emissions totals and an alternative idealized emissions pathway with a gradual transition to zero emissions. The inter-model range of ZEC 50 years after emissions cease for the 1000 PgC experiment is -0.36 to 0.29 ◦ C with a model ensemble mean of -0.06◦ C, median of -0.05◦ C and standard deviation of 0.19 ◦ C…

https://bg.copernicus.org/preprints/bg-201...

 • 1
 • 7

9% af verdens el forsyning kommer fra bare 450 atomreaktorer, så det burde være nemt at udvidde det til 100% hvis vi kunne se forbi alle løgnehistorierne om pris og farlighed.

Det vil reducerer menneskets CO2 udledning med 30-40%.

Men det er selvfølgeligt bedre for naturen, at dække enorme områder med glaspaneler og Vindmøller.

 • 13
 • 21

Efter 46 år er Ringhals 1 blevet lukket.

Havde Sverige bygget Kul-fyret kraftværker, på samme måde som vi gjorde i Danmark på den tid, havde udslippet af CO2 været 180 millioner tons højere.

For 1 lille 600 MW reaktor.

Men global opvarmning og klimaforandringer er naturligvis MEGET billigere end at bygge atomkraft.

 • 10
 • 17

Men det er selvfølgeligt bedre for naturen, at dække enorme områder med glaspaneler og Vindmøller.

Hvor mange (og hvor henne) i Danmark skal vi anbringe disse fantastiske atom-anlæg ?

Og hvem skal rydde op om 60 år ?

og affaldet ?

"Jamen det finder vore efterkommere helt sikkert en løsning på - helt lige som de gør med affaldet fra Risø"

sådan lyder svaret - helt som det har gjort i de sidste 60 år ...

https://www.google.com/maps/place/Alvin+W....

 • 22
 • 10

All models conducted an experiment where atmospheric CO2 concentration increases exponentially until 1000 PgC has been emitted.

1000PgC = 1000GtC = 3600Gt CO2 svarende til 480ppm CO2. Så er det ligesom udtrykt i mere velkendte størrelser. Jeg har det lidt stramt med Pg. Det er tæt på definitonen for TCS, der øger CO2 indholdet med 1% af indholdet hvert år. (rentes rente). Efter 70 år er indholdet fordoblet.

I det quotede er der meget stor usikkerhed, for koncentrationen i atmosfæren vokser for tiden kun med halvdelen af det udledte. Når der er udledt 1000Pg, så er koncentrationen måske kun steget til lidt over 600ppm, og formodentlig med stor usikkerhed.

Hvorfor skal der altid være så stor usikkerhed i deres forudsætninger og forståelsen af dem. Det må næsten være bevidst, for som forskere og videnskabsfolk er det normalt at udtrykke sig meget præcist. At blande koncentration i atmosfæren med (menneskelig) udledning er en af de større fejl. Det giver alt for meget anledning til fortolkning.

 • 5
 • 7

Men den interessante tilføjelse, at Ringhals blev lukket fordi det ikke var rentabelt

samt den endnu mere interessante, at det blev besluttet under politiske trusler om brandbeskatning:

Sveriges forrige regering lagde en skat på kernekraft, som angiveligt gjorde Ringhals 1 og 2 for dyre at drive fremover. Derfor tog det svenske energiselskab Vattenfall beslutningen om at lukke reaktorerne ned i 2019 og 2020. Men nu er afgiften fjernet igen. Alligevel fortsætter Vattenfall lukningen på trods af, at Ringhals 1 sidste år slog alle rekorder for produktion af elektricitet - og gjorde det med et milliardoverskud

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/sven...

 • 9
 • 11

9% af verdens el forsyning kommer fra bare 450 atomreaktorer, så det burde være nemt at udvidde det til 100% hvis vi kunne se forbi alle løgnehistorierne om pris og farlighed.

Det vil reducerer menneskets CO2 udledning med 30-40%.

Et ensidet sats på at atomkraft skal rede verden, vil sikre at kul, olie og naturgas bliver de mest normale energikilde i år 2100...

Jeg tror ikke at der er nogen der i sine vådeste drømme kan tro på at der bliver opført +5000 atomreaktorer i GW-klassen, inden 2050... Der vil ikke engang være opført 500 GWe atomkraftkapacitet i 2050, så de skal have travlt med planlægningen og udførelsen for mere end en 10-dobling af nuværende planer...

Og ikke mindst, når vi nu skal huske på at de første 20 år går med at få uddannet dem der skal udstikke reglerne for alle de atomkraftværker der skal opføres overalt i verden, og vi må heller ikke glemme alle disse milliarder der skal puttes i uddannelsen og udformningen af kontrollanterne...

Og hvis nu miraklet skulle ske, så er vi kun nået halvvejs i mål... Hvem skal sikre at vi når resten af vejen?

 • 15
 • 7

Nej min ven Skatten var afskaffet da Ringhals lukkede

javist min ven, men åbenbart ikke da beslutningen (om lukning) blev truffet, jf. ovennævnte kilde!:

Sveriges forrige regering lagde en skat på kernekraft, som angiveligt gjorde Ringhals 1 og 2 for dyre at drive fremover. Derfor tog det svenske energiselskab Vattenfall beslutningen om at lukke reaktorerne ned i 2019 og 2020. Men nu er afgiften fjernet igen. Alligevel fortsætter Vattenfall lukningen på trods af, at Ringhals 1 sidste år slog alle rekorder for produktion af elektricitet - og gjorde det med et milliardoverskud

 • 6
 • 9

Kære Søren Ploug

Tag at gå ind på Google Earth og se hvor meget Barsebäck fylder. Dette værk erstattede i sin tid 120 af de største møller vi har i dag på en 1/3 kvadratkilometer. 384 gange 838 meter = 321792 m²

Sammelign det der med en solpanel park opå 1200 MW= 12000kW a 200 w/m² = 60000 m2 hvis der ingen skyer er på himlen og klokken er 12.

Hvor meget fylder 120 10MW møller i landskabet?

 • 7
 • 14

Hvordan ligger det så med at opføre +5000 vindparker og solcelleparker i GW-klassen?

Hvis vi siger at +2500 vindparker á 1 GW skal stå for halvdelen, skal der tilføjes 83 GW om året i snit.

I 2019 blev der installeret 60 GW, og i 2020 estimeres der at være installeret 76 GW (=2280 GW frem til 2050 uden vækst).

Vestas' markedsandel i 2019 var 20% = 12 GW, men de har fået 17 GW ordrer de sidste 2 år i træk, hvilket det peger på at det tal vil vokse markant.

Jeg forventer verdensmarkedet vokser til mindst 120 GW i dette årti, og føje 3000-5000 GW til kapaciteten i 2050.

Det vil udgøre omkring halvdelen af det vi skal bruge. Den anden halvdel vil solcellebranchen tage sig af, og de vil formentlig installere op imod 10.000 GW frem til 2050.

 • 17
 • 2

Jeg forventer verdensmarkedet vokser til mindst 120 GW i dette årti, og føje 3000-5000 GW til kapaciteten i 2050.

Og hvis det er mærkeplade effekt for vindmøller så skal man huske at dividere med 3 eller 4 for at få hvad de reelt kan yde! F. eks. yder Danmarks 6 GW vindmøller for tiden under 1 GW som der var en der var så ufin at påpege i en parallel tråd!

Og ude i verden kan det være svært at finde steder med nok vind, hvis man f. eks. har en sø langt ude i en ørken hvor der er nok vind fra søen så man kan opføre en møllepark på 300 MW , så kan den måske i middel levere 100 MW, men så er der 500 km til forbrugerne, så det meste af strømmen forsvinder som varme fra ledningen ud i ørkenen, altså da man langt om længe fik bygget en ledning!

Og sjovt nok havde IMF gennemskuet det og sagde nej, men bare det er grønt kan man altid finde villige investorer!

 • 6
 • 17

Et eksempel BS er at der i artiklen står:

De fysiske love dikterer, at skyerne vil forsvinde, i takt med at kloden bliver varmere,

Hvilken crackpot fysiske love er det? (Er det derfor at det er umuligt at se skyer på Venus!! - jeg vidste ikke at der er fejl i ALLE kirkterter )

Som alt andet i universet er klimaet også dynamisk og det bliver vi nødt til indstillinger os på, efter bedste evne.

Alt i alt må vi gøre op med os selv hvor lang tid vi ønsker at vores civilisation skal overleve!

40-80 år så kan bare vi forsætter som gør nu!

200-350 år så vil det nok være en god ide at bruge a-kraft og minske klima effekt ved CO2 lagring

Ca. 80 milioner år eller mere så er a-kraft noget vi kun skal bruge i rumfart. Energi er noget som vi henter over jordens overflade - ikke under! Hvordan CO2 og andre kulstof cirkulære rundt i almosværen og på jordens overflade, er noget vi skal have bedre styr på, så flowet af kulstof bliver noget som styrker civilisation - ikke svækker det!

At lave de rigtige ændre er noget som er svært og komplicerede. Her synes jeg at alt det BS fra de halvstuderet "klima tosser" er mindre heldig!

(BS; bullshit)

 • 4
 • 8

Hvis vi siger at +2500 vindparker á 1 GW skal stå for halvdelen, skal der tilføjes 83 GW om året i snit.

I 2019 blev der installeret 60 GW, og i 2020 estimeres der at være installeret 76 GW (=2280 GW frem til 2050 uden vækst).

Vestas' markedsandel i 2019 var 20% = 12 GW, men de har fået 17 GW ordrer de sidste 2 år i træk, hvilket det peger på at det tal vil vokse markant.

Jeg forventer verdensmarkedet vokser til mindst 120 GW i dette årti, og føje 3000-5000 GW til kapaciteten i 2050.

Det vil udgøre omkring halvdelen af det vi skal bruge. Den anden halvdel vil solcellebranchen tage sig af, og de vil formentlig installere op imod 10.000 GW frem til 2050.

Lige pt installeres der omkring 300 MW solceller om året, alene i Danmark og dette tal forventes at stige til omkring 500-600 MW om året inden for de næste par år... Ene og alene pga. prisfald så de kan installeres uden tilskud med vores nuværende elpris og investorernes forventning... Når Viking Link bliver færdig, vil vi nok se et boom...

Hvordan ligger det så med at opføre +5000 vindparker og solcelleparker i GW-klassen?

Alt tyder på at det ikke vil være den store udfordring at få dem produceret og opsat. (F.eks. er der lukket en del kinesiske solcellefabrikker, da de ikke har kunne afsætte deres produktion af paneler...) Problemet ligger i at omstille hele energiforbruget til el (f.eks. via PtX), at få opbygget tilpas kapacitet af energilager og at få forbundet de nye forbrugere og producenter...

 • 10
 • 2

Et eksempel BS er at der i artiklen står:

De fysiske love dikterer, at skyerne vil forsvinde, i takt med at kloden bliver varmere,

Hvilken crackpot fysiske love er det? (Er det derfor at det er umuligt at se skyer på Venus!! - jeg vidste ikke at der er fejl i ALLE kirkterter )

Såmænd de fysiske love som siger at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft før det kondenserer og danner skyer.

Prøv at google relativ luftfugtighed / absolut luftfugtighed / dugpunkt.

Venusian clouds are thick and are composed mainly (75–96%) of sulfuric acid droplets. kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_o...

Koncentreret svovlsyre opfører sig nok ikke helt som vanddamp, så den sammelligning er helt ude i hampen.

Cracpotten kan du se i dit eget spejl.

 • 6
 • 3

Peter Larsen:

Mere varme giver mere vanddamp i luften og når det når mætningspunkt vil det fortætte sig omkring diverse partikler og der vil dannes skyer. Dette burde være almen viden for ingeniører.

Helt basalt vil mere vanddamp give flere skyer fordi der vil fordampning mere vand og tyngdekraften vil sørge for at vandet finder tilbage på jorden overfalden, via fortætning – som giver skydannelse!

Hvis man er en crackpot, kan man ikke lige variable i de ligninger man bruger og sætte derfor mængden af vand i atmosfæren til at være konstant. Eller også tror man ikke må tyngdekraften og antage at vandet forsvinder ud i verdensrummet – i disse tilfælde kan man beregne at et varmere klima på Jorden vil betyde nul skyer.

Spørgsmålet er nu om man skal stole på crackpot beregninger!

 • 1
 • 8

Mere varme giver mere vanddamp i luften og når det når mætningspunkt vil det fortætte sig omkring diverse partikler og der vil dannes skyer. Dette burde være almen viden for ingeniører.

Det forudsætter at der er vand at fordampe af, samt at der sker en luftudskiftning mellem overflade og hørere luftlag. Forudsætninger som ikke altid er til stede, specielt ikke over kontinenter.

Helt basalt vil mere vanddamp give flere skyer fordi der vil fordampning mere vand og tyngdekraften vil sørge for at vandet finder tilbage på jorden overfalden, via fortætning – som giver skydannelse!

Rent vrøvl!

Tyngdekraften bidrager ikke til fortætning, og højere temperaturer hindrer fortætning!

 • 5
 • 2

Ikke at have fortravlt med tastaturet :)

Ikke ubetinget . Fortætningen sker når atmosfæren er mættet i forhold til temperaturen.

Skyer dannes, når en luftmængde indeholdende vanddamp, nedkøles til en temperatur som ligger under luftens dugpunkt. Herved fortættes vanddampen til flydende vand i form af de utallige mikroskopiske dråber, som skyerne består af. For at disse dråber kan dannes, må de have noget at fortættes omkring. Det drejer sig især om små partikler bestående af salt, sulfat og støvkorn. Før skyerne kan dannes, forudsættes altså en række processer, som hver kan bidrage med disse partikler til atmosfæren. Vulkanudbrud, støvstorme og forurening hører til blandt disse processer. Skydannelsen er således påvirket af menneskeskabte fænomener, såsom skovafbrænding i Sydamerika eller støvstorme fra Den Arabiske Halvø eller generel forurening. Skyer er utrolig vigtige for Jordens klima. Nogle skyer har en tendens til at opvarme atmosfæren, mens andre til tendens at nedkøle atmosfæren.

https://www.klimadebat.dk/skydannelse-r487...

Dugpunktet er den temperatur ved hvilken en given luftmasses indhold af vanddamp, under afkøling ved konstant tryk, vil fortættes til flydende vand.

Dugpunktet bruges primært indenfor meteorologien til at beskrive, hvor tæt en luftmasse er på at være mættet med vanddamp: Det udtrykkes som en temperatur og hvis man afkøler en luftmasse til dens aktuelle dugpunkts-temperatur, fortættes en del af luftens indhold af vanddamp til flydende vand i bittesmå dråber: Dette viser sig som enten skyer eller tåge eller, hvis afkølingen sker ved kontakt med en overflade, dug.

En anden måde at beskrive luftens indhold af vanddamp er relativ luftfugtighed, som angives i procent.

Visse stoffer eller salte kan forårsage, at vanddamp fortætter ved en relativ luftfugtighed, som er lavere end 100%.

https://da.wikipedia.org/wiki/Dugpunkt

 • 4
 • 9

Hold nu op med det fis!

Højre temperatur giver højere fordampning af vand fraJordkloden. Overfladen er ca. 71 % af dækket af oceaner hertil kommer de store søer. (kilde Wikipedia), så der er masser vand som kan fordampning. Tyngdekraften søger for at vandet komme ned igen og dette sker primært via skyer. Hvor højt i atmosfæren disse skyer dannes kan påvirkes af temperatur, men alt i alt vil der dannes skyer også i fremtiden.

Jo det helt rigtigt hvad Peter Larsen fremføre at højtryk over kontinenter vil medføre mindre fugtighed i disse vejr systemer - og derfor give afledning færre skyer og sikkert også tørke i de område som er påvirket af disse vejr systemer

Høje temperatur vil totalt set give mere nedbør på jorden og derfor også skyer, men det vil sikker også øge sandsynlighed for mere tørke, fordi luften lokalt kan tørre ud for vand.

Og kære Peter Larsen

Det er dårlig opdragelse at skrive:

Rent vrøvl!

Med mindre at det er overskriften på din næste sætninge:

Tyngdekraften bidrager ikke til fortætning, og højere temperaturer hindrer fortætning!!

Denne sætning indhold to påstande som må stamme fra en eller anden parallel dimension for at være sande

Påstand 1: Tyngdekraften bidrager ikke til fortætning

Forklaringen 1a

Tyngdekraften er den skabende kraft bag lufttryk på jorden og lufttryk har betydning for fortætning

Forklaring 1b

Tyngdekraften søger for gasserne i atmosfæren til vis grad bliver lagdelt efter den massefylde de har. Dog bliver dette billedet udvisket forhold som at gasserne opblandes i hinanden, men tendensen er klar de tunge gasse vil genialt ligge nederste. Da vanddamp er relativ let gas vil vand som fordamper hurtigt blive fjernet fra den overflade det er fordampet fra (generelt set), derfor kan vandet ikke umildart fortætte sig på denne overflade det er fordampet fra. Men tyngdekraften bliver ved med at hive i vandmolekylerne og på et eller andet tidspunkt kommer vandmolekylerne til sted i atmosfæren vor mægte af bliver so stor at der sker en fortætning

Påstand 2:

højere temperaturer hindrer fortætning

Forklaring 2

At denne påstand er usand visse bedst ved at et lille forsøg. Tag en gryde med vand i og sæt et gennemsigtigt låg på og regesterne hvor meget vand der fortætter sig på undersiden af låget ved stuetemperatur. Hæve så temperaturen i gryden til 85 grader og regesterne nu hvor meget vand der nu fortætter sig på undersiden af låget, dette er en hel del mere. Dette betyder at højere temperaturer øger fortætning af vand.

Højre temperatur på jordkloden vil give meget nedbør og med store sandsynlighed også mere tørke. Men at skyerne vil forsvinde er helt utænkeligt og ligefrem at skrive at ”De fysiske love dikterer det” er noget BS.

 • 2
 • 3

Michael Foscolo

Men det er selvfølgeligt bedre for naturen, at dække enorme områder med glaspaneler og Vindmøller.

Nu fylder kernekraft jo en hel del mere per produceret kWh end både vind og sol energi.

Hele klodens totale primære energiforbrug kan dækkes af et solcelle areal på 145 x 1000 km eller et par procent af Sahara.

Vindmøller fylder endnu mindre.

Det interessante er dog ikke, hvor lidt vind energi og solenergi fylder, men hvor meget billigere vedvarende energi er end fossil energi og kernekraft.

 • 6
 • 2

Tag at gå ind på Google Earth og se hvor meget Barsebäck fylder. Dette værk erstattede i sin tid 120 af de største møller vi har i dag på en 1/3 kvadratkilometer. 384 gange 838 meter = 321792 m²

Hvor meget fylder 120 10MW møller i landskabet?

Det er jo en definitions-sag - hvis de står på vandet så fylder de jo 0 m2 jordareal. De optager ikke landbrugsareal.

De fungerer som natulige gammesteder for fisk og bunddyr.

Men lad os da tage fundamentet med, gæt Ø15m => 180m2/stk * 120stk = 21.000 m2

VI kan også måle det i m3 fysisks bygningsvolumen - her er det heller ikke slemt.

:D

 • 5
 • 0

Nu fylder kernekraft jo en hel del mere per produceret kWh end både vind og sol energi.

Hele klodens totale primære energiforbrug kan dækkes af et solcelle areal på 145 x 1000 km eller et par procent af Sahara.

Vindmøller fylder endnu mindre.

Det interessante er dog ikke, hvor lidt vind energi og solenergi fylder, men hvor meget billigere vedvarende energi er end fossil energi og kernekraft.

Fascinerende at man får nedadvendte tommelfingre for indlysende korrekte udsagn.

Hvis vi storsindede lægger en 15km radius udenom 430 reaktorer, så kræver de reaktorer dobbelt så stort areal til at producere 9% af klodens aktuelle strømforbrug som solceller kræver for at producere hele klodens totale primære energiforbrug.

Eksklusion zonen omkring Tjernobyl fylder 2600kvadratkilometer eller alene mere end et areal af solceller der ville kunne producere 1.8% af klodens totale primære energiforbrug og dermed også 9.9% af elektricitetsforbruget, da elektricitet svarer til 18% af det totale primære energiforbrug.

 • 3
 • 3

Nu var min tænkte solcelle model placeret i Sahara

Så er vi vel egentlig tilbage til start. En løsning som ikke lader sig gøre af flere årsager:

 • Sahara er ejet af adskillige lande som ikke er Europa, eller USA eller Kina eller Indien eller andre store CO2 udledere. Så hvad er deres incitement? Penge... måske... men så er det pludselig ikke sikkert at rentabiliteten er helt så god længere.

 • Forsynings løsninger. Det skal være nogle særdeles voldsomme ledninger der skal til for at transportere elektrisk energi rundt på kloden fra Sahara. Hvordan er forsynings stabiliteten, hvis det er muligt at frakoble forsyningen et centralt sted for et specifikt land? Hvad når der er uenigheder som medfører konflikter og evt. krig?

Jeg er af den overbevisning at energi (ihvertfald i vores og de næste par generationer) er en lige så kritisk resource, som mad, så den er nødvendig at kunne skaffes "lokalt".

Den dag hvor alle Europæiske lande er sammen i EU, og EU, USA, Kina, Indien etc. går sammen i at være eet United World land, hvor det ikke giver mening at slås mod hinanden og man derfor kan lave effektiv energi planlægning, ja så kan Sahara løsningen tages op igen... men det er muligt at nogen nok stadig bliver utilfredse.

Sådan er det altid.

 • 2
 • 2

Kim Madsen

Sahara er ejet af adskillige lande som ikke er Europa, eller USA eller Kina eller Indien eller andre store CO2 udledere. Så hvad er deres incitement? Penge... måske... men så er det pludselig ikke sikkert at rentabiliteten er helt så god længere.

Det er ikke mit forslag at der kun skal være solceller eller kun solceller i Sahara.

Iøvrigt er der plads i samtlige lande med arealer i Sahara til at producere al klodens totale primære energi.

Spanien ret tæt på eller over dammen USA har da også rigeligt plads til at opstille nok solceller til at levere hele klodens energi.

Faktum er at de nyeste PPA kontrakter indgås til $0.013/kWh og at den pris kommer til at rasle ned inden solcelle kapaciteten stiger med 25000%.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten