Klimaforskere afblæser pausen i den globale opvarmning: Den har aldrig været der

I 2013 forklarede FN’s klimapanel, IPCC, at den globale overfladetemperatur har udvist en lavere lineær tendens gennem de seneste 15 år end i de foregående 30-60 år.

Læs også: Så gode er forskernes klimamodeller blevet

»Dette udsagn kan ikke længere anses som sandt,« skriver Thomas Karl fra National Oceanographic and Atmospheric Association (NOAA) i en artikel, der er offentliggjort online af Science.

Thomas Karl har sammen med otte kolleger set på de indrapporterede tal for temperaturer til lands og til havs siden 1950.

Der har i denne periode været store forskelle i de netværk, som har indrapporteret tallene. Thomas Karl og co. redegør for, at der i sær er tre forhold, som har haft betydning, når man skal sammenligne tal over en så lang årrække.

For det første stammer målinger til havs i stigende omfang fra bøjer end fra skibe. Det er anerkendt, at skibsdata systematisk er varmere end bøjedata.

For andet kommer skibsdata i stigende omfang fra termometermålinger ved indtaget til motorer end fra målinger i en spand vand taget op fra havet. Disse målinger giver ikke identiske værdier.

Endelig har der været en betydelig udvidelse i antallet af landbaserede målestationer, og da forskellige områder på Jorden ikke har haft samme udvikling, giver dette også en fejlkilde ved sammenligninger.

Forskerne bemærker i deres artikel, at ingen af disse forhold blev taget i betragtning ved udarbejdelsen af den seneste IPCC-rapport.

For at sammenligne tallene benytter i den opdateret version af model for havtemperaturer (ERSST v4)

To ekstra år betyder også noget

Ydermere har forskere taget målinger fra 2013 og 2014, hvoraf det sidste var rekordvarmt, med i deres analyse. Hertil kommer, at det nu er erkendt, at data fra Hadley Researtch Centre har underestimeret opvarmningen siden 1997, da der ikke har været en komplet dækning af Arktis.

Hvis man udelukkende ser på perioden 1998-2012 som begyndte med et meget varmt år på grund af en kraftig El Nino, så gav den 'gamle' analyse, som ligger til grund for IPCC-rapporten en temperaturstigning på 0,039 grader celsius pr. årti - denne værdi er i den 'nye' analyse blevet til 0,086 grader celsius pr. årti.

Når alle disse forhold tages i betragtning, konkluderer forskerne, at den såkaldte pause i den globale opvarmning siden 1998 har været en illusion.

De mange videnskabelige artikler, der har søgt at forklare 'varmepausen' med ændrede varmeoptag i havet og forandringer i atmosfæriske mønstre, har dog ikke været spildt, mener Thomas Karl.

Læs også: Koldt Stillehav bremser den globale hedetur

Læs også: Naturlig cyklus i Atlanterhavet har midlertidigt standset den globale opvarmning

De har alle haft betydning for at give en bedre forståelse at det globale klimasystem.

Arktis er stadig en joker

Klimaforsker Michael Mann fra Pennsylvania State University i USA er enig i, at der aldrig har været en pause i den globale opvarmning.

Til nyhedsredaktionen på Science udtaler har dog, at der i visse område på Jorden har været en lavere opvarmning de seneste 15 år end tidligere. Det gælder ikke mindst i den tropiske del af Stillehavet, hvor der på grund af en naturlig klimavariation har været en La Niña-agtig situation med forholdsvis lave temperaturer.

Kevin Cowtan fra University of York i England var sidste år forfatter til en artikel i Quaterly Journal of The Royal Meteorological Society, som påviste, at underrepræsentationen i målestationer i det arktiske område har givet en fejlkilde, der har undervurderet den globale trend siden 1997.

Han siger til Science, at der er en lang række usikkerheder omkring måledata, men han hælder umiddelbart mest til, at den nye analyse medtager lidt for meget varme fra verdenshavene generelt, men for lidt fra Arktis - og på den baggrund samlet set nok kommer frem til det rigtige svar.

Thomas Karl oplyser, at hans forskningsgruppe planlægger at adressere de arktiske temperaturer i en kommende opdatering af analysen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er egentlig fantastisk at verdens førende klimaforskere gang på gang overser den slags helt selvindlysende problemer, mens læsere af ing.dk, helt uden at være belastet af faglig viden og indsigt spotter problemet i løbet af få minutter.

 • 40
 • 15

Traditionelt er havtemperature blevet målt ved at smide en spand over siden på skibet og måle temp i spanden. Den temperatur man så måler afhænger af hvilken spand man bruger, hvor højt skibet er, hvor hurtig man er til at få målt, hvor meget det blæser, hvor stor forskel der er på hav temp og vand temp og sikker flere andre ting jeg ikke har tænkt på. I nyere tid er der kommet andre metoder til som f. eks. at måle vandtemp på kølevand til motorene, her afhænger målingen af hvor dybt man tager vandet fra. Dybden ændre sig med skibenes konstruktion og størrelse. Nogle bruger også sensore der sidder i skroget. Luft temp målinger taget på skibe bliver taget i forskellig højde da skibene har forskellig højde. Det nyeste er at bruge bøjer, men de har kun været brugt fra 70'erne af. Ud over målingerne er der også problemer med dækning da de fleste hav temp målinger bliver lavet hvor der sejler mange skibe. Sejruter ændre sig over tid og dermed også gennemsnittet af målingerne. Dette giver desuden også dårlig dækning da store områder næsten aldrig bliver besejlet. For at kompensere for dette forsøger man at modellere sig til en temperatur men da man som regel ikke kender den højde, dybde eller metode der er anvendt er målingerne stort set ubrugelige til at vurdere temperatur trende.

 • 12
 • 13

Hej Christian Nej selvfølgelig er de ikke ligeglade men lemminge effekten kan også ramme videnskabs folk, de er jo også kun mennesker. Der er også en tendens til at de forskere der er mest alarmistiske er dem der kommer i medierne. Medierne kræver jo drama. Desuden er temperaturen steget i de sidste 150 år men de første 100 år har vi mennesker intet med at gøre selv hvis du tager de meste overbeviste klimaforskere. Der er en stor chance for at de sidste 50 års varmere vejr skyldes naturlige variationer. Det er også tankevækkende at den antarktiske is udbredelse er blevet større og specielt de sidste 10 år har slået den ene rekord efter den anden. Australien har f. eks. overvejet at lukke en forskningstation fordi de de sidste 3 år ikke har kunnet bringe forsyninger frem via isbrydere. Det er for dyrt at gøre de via luft vejen.

 • 14
 • 15

Poul-Henning Kamp

Så ved at insinuere at jeg ikke er fagligt kompetent kan du så lukke diskussionen. Så din konklusion er at måledata stadig er måledata efter at være fyldt gennem en matematisk model? Hvad med at forholde dig personligt til det jeg skriver? Har du ikke egne rationelle tanker om det jeg skriver? Jeg vil lige gøre opmærksom på at jeg arbejder med temperatur målinger og termiske modeller på mit arbejde så jeg er fuldt ud fagligt kompetent til at udtale mig om temperatur målinger.

 • 20
 • 14

Der er også en tendens til at de forskere der er mest alarmistiske er dem der kommer i medierne.

Jeg synes nu det er sjaeldent at man ser egentlige forskere i medierne, det er naesten altsammen journalister af den ene eller anden slags.

Mit indtryk er at de ikke gider. Man ser jo heller ikke Sjaellands Symfoniorkester spille for et bur fuld af vodkastive chimpanser: de fatter alligevel ikke hvad der foregaar, og de kaster affoering efter een.

 • 18
 • 3

Man kan også undre sig over alle de (50+) forklaringer de samme klimaforskere er kommet med angående den forsvundne opvarmning. Hvem er det så der har taget fejl?

Er det ikke smukt at videnskab er en løbende proces, hvor vrøvl kontinuerligt bortkastes? Gennem tiden med klimaforskning har udfaldsrummet snævret sig ind. Det er alle pengene værd.

Skal vi ikke se at gøre noget ved det? IPCC har jo lavet mitigationsplanerne, vi kan jo starte med dem fremfor det industribetalte makværk vi ser fra egen andedam.

 • 13
 • 1

@Peter

Som det fremgaar af artiklen, saa er de maaledata man anvender dels indsamlet over mange aar (i sagens natur), og dels indsamlet under forskellige omstaendigheder, ved brug af forskellige metoder, og under anvendelse af forskelliget udstyr. Hertil kommer at antallet af indsamlede data variere meget geografisk, saa der er omraader af jorden der ikke foreligger ret mange data for. Saa det er noedvendigt at korrigere for dette foer data kan anvendes.

Det er der ikke noget odioest i - der er ikke mange omraader i den videnskabelige verden (eller nogen andre omraader for den sags skyld) hvor der foreligger ideelle og komplette data. Saadan er det bare. Men det forhindre ikke at man kan bruge disse data og drage meningsfulde konklussioner paa basis heraf. Heller ikke selv om man "fylder dem gennem en model".

 • 18
 • 5

"Jeg vil lige gøre opmærksom på at jeg arbejder med temperatur målinger og termiske modeller på mit arbejde så jeg er fuldt ud fagligt kompetent til at udtale mig om temperatur målinger."

Aha. Ja der er ikke noget som en henvisning til egne kompetencer der kan tage luften ud af hele klimaforskningen.

Som Preben Rose, den pæne mand, så fiffigt har indset, er forskerne en korrupt bande der fylder os med løgn for egen vindings skyld. Så forskernes mulige kompetencer i temperatur tagning og termiske modeller kan vi roligt se bort fra.

Heldigvis har vi Peter. En ægte "Level 1" klimabenægter. Smækfornærmet og med det hele.

"De tider er forbi, hvor man kan forvente at blive taget alvorligt, hvis man offentligt påstår, at man ikke tror på den globale opvarmning." var der en der skrev. http://ing.dk/blog/lukewarmers-og-levels-o...

Må vi lige være her. Der er vist der ikke kender debatten i Ingeniøren.

 • 14
 • 10

Så din mavefornemmelse er et stærkere argument end de dygtigste eksperters samlede bestræbelser på at opnå og kvantificere viden?

Problemet er, som Svend goer opmaerksom paa ovenfor, at "de dygtigste eksperters samlede bestraebelser" i sidste uge gik paa at forklare os, at de forsvundne kalorier befandt sig i dybhavet.

Nu mangler de saa, iflg. ovenstaaende, alligevel ikke. Saa enten har sidste uges ekspert opfundet en forklaring ud af den blaa CO2, eller ogsaa er det hervaerende ekspert, der tager fejl.

 • 10
 • 12

Vi har rig mulighed for, at skyde en metode ned som regner et gennemsnit ud på globalplan, baseret på "få" målepunkter. Men vi kan kigge på det produceret resultat og se om vi kan forklare det. Der vil jeg gerne tage udgangspunkt i den stigende temperator omkring 1940-1945 samt det bratte fald derefter. Under 2. verdenskrig var der en kraftigt øget produktion og transport baseret afbrænding af fossilt brændstof. Dette stoppede brat i midten af 1945. Derefter gik der nogle år indtil at industrielaseringen af verdenen startede i 60'er og har været støt stigende ligesidende baseret på fossilt brændstof samt fissilt brændstof.

Altså når man brænder noget af varmer man sine omgivelser op.

 • 5
 • 2

Så du mener at alle dem der sidder med klimaforskning er hamrende ligeglade med klimaet, men kun gør det for at have et job, hvor de kan sidde og hive en fed løn i land ved at manipulere med data, så hele jorden skal gøre alt mulig ligegyldigt mod CO2 forurening?

Hvorfor ikke? De er jo kun mennesker, lige som os andre.

Erstat 'alle dem der sidder med klimaforskning' med 'politikere', så er sætningen om muligt mere sand.

Husk, at 'alt mulig ligegyldigt mod CO2 forurening' inkluderer en masse dejlige afgifter, som statskassen nyder godt af. Plus nogle COP--klimatopmøder man kan rejse rundt til og spise godt undervejs.

Hr. og fru kakkelbord er da også ligeglade. Der kommer nok et gys og et 'åh-nej-dog' når de ser noget smeltet is her og en tyfon dér, men bagefter er der jo X-faktor, så det er jo hurtigt glemt.

Vi bliver jo så overfodret med alle de ulykker der sker rundt omkring, at klimaproblemet blot er endnu et lys i katastrofernes lagkage. Vi kan jo ikke sætte os ned og græde snot fra morgen til aften! Og det er jo meget godt det der med CO2 og sådan, men jeg skal jo have slået min græsplæne, ikke? Og jeg skal jo på arbejde. Og alle de der andre ting jeg skal...

Så det er jo snart en refleks: Her en en halvtredser, hvor skal jeg sende den hen? Og lad mig så være i fred!

 • 8
 • 12

Her er hvad satellitterne viser: http://nsstc.uah.edu/climate/

Man kan spørge sig selv hvorfor der lægges så meget vægt på traditionelle datasæt repræsenteret ved forskelligt vægtede og derefter homogeniserede landmålinger, fremfor en dataserie der overkommer dette problem fuldstændig ved at se på hele atmosfæren. Dvs. data fra tilfældigt opstillede termometre, der i visse områder stadig aflæses af en landmand, fremfor for satellitmålinger. Giver dette mening?

 • 7
 • 1

Husk at en ekspert er en person, der har begået alle tænkelige fejl inden for et meget snævert fagområde!

Off topic - til dem der giver thumbs ned til denne.

Når en ekspert, med mod, engagement og vedholdenhed har begået samtlige fejl inden for det snævre fagområde, står han tilbage med koncentreret erfaring og en uvurderlig viden om hvad der nu skal ske.

Ofte er personen pioner, da vi fra børn bliver koden med hvor dumt og farligt det er at lave fejl (en meme der dog er under opløsning). Så en pioner er ikke bare en der begår fejlene først, men også den der vælger, selv, at begå alle fejlene.

Om klima debatten, den der primært finder sted i de "troværdige" medier, er det misforstået hvis man tror at den finder sted for at oplyse og vejlede os. Hver eneste overskrift dækker over en eller anden form for skjult intention. Om det er journalistens behov for selv-profilering, politikkernes behov for at LOKKE vælgere til eller styre folkets adfærd, industriens behov for at manipulere, for egen begærlighed eller bladets behov for at sælge, skal jeg ikke kloge mig på.

Men information flyder ikke bare frit og ubesværet, det må være gået op for de fleste nu. Information har en værdi som kan bruges til at dække egne behov eller til gavn for fællesskabet. Så længe vi vi bruger termer som "dem" og "os" vil debatter som denne være præget af voldsom dogmatisme, grundet i halve sandheder, interesser i bestemte formuleringer og hele tiden "hvad kan dette bruges til".

Vi har langt flere udfordringer, som art, end vi har med klimaet klimaet.

 • 3
 • 4

Heldigvis har vi Peter. En ægte "Level 1" klimabenægter. Smækfornærmet og med det hele. "De tider er forbi, hvor man kan forvente at blive taget alvorligt, hvis man offentligt påstår, at man ikke tror på den globale opvarmning." var der en der skrev. http://ing.dk/blog/lukewarmers-og-levels-o... Må vi lige være her. Der er vist der ikke kender debatten i Ingeniøren.

Der er vel ingen der har påstået, at der ikke sker en eller anden form for klimaændring i disse tider. Spørgsmålet er jo mest af alt, hvor meget og hvad det skyldes. Tydeligvis er disse målinger ret fejlbefængte - så de kan vel langt fra kaldes 100% sikre, eller bare tæt på. Der er jo heller ingen der ved om de nye målinger er gode. Det andet spørgsmål går jo på, om vi er skyld i det. Nu er jeg selv fysiker, dog har jeg ikke "majored" i klimaet, men blot haft nogle fag hist og her, hvor jeg så har snakket med bl.a. mine undervisere/professorer. Og fælles for dem alle, som alle arbejder med diverse eksperimenter nede på bl.a. CERN, det er, at de ved at CO2 har en rolle - de ved bare ikke hvor meget ! Og det er det som er hele humlen her jo. Og man kan citere nok så mange IPCC rapporter, men de er ofte så fejlbehæftede, hvor deres prognoser ofte ikke engang passer til den næste rapport der kommer. De laver alt muligt klimamodel arbejde, og det er sgu godt, da det er vigtigt. Og de kan for så vidt producere tidliger data ganske fint - men når de skal forudsige, så går det ofte galt, og det er forståeligt. Klimaet er så kompleks, at de modeller der bruges, mangler at tage højde for en masse ting, da der simpelthen ikke er computerkraft til det.

 • 7
 • 8

Til Lars Andersen

Denne artikel bortkaster jo netop hvad alle andre klimaforskere har sagt nemmelig at der har været en pause i temperatur stigningerne. Den forkaster samtidig alle de forskningsresultater der har fundet en forklaring på pausen. Man skulle næsten tro du var betalt af olieindustrien med de holdninger du har:)

 • 8
 • 6

"Der er vel ingen der har påstået, at der ikke sker en eller anden form for klimaændring i disse tider."

Jo det gør Peter faktisk. Han skriver ovenfor:

"Der er en stor chance for at de sidste 50 års varmere vejr skyldes naturlige variationer."

Lad os I det mindste kalde en spade for en spades sålænge dokumentationen findes I samme tråd.

Mht til dit obligatoriske " benægter argument" at du ikke benægter klimaændringer men blot stiller spørgsmål til hvor meget - så er det jo en floskel af reneste karat.

Resten af dit indlæg er på samme vis ikke andet end et opkog af benægterindustriens sædvanlige manerer. Kommer der aldrig noget nyt og spændende fra den kant? En teori om de fysiske forhold som sikrer effektiv negativ feed back på drivhusgas forureningen. Du er jo fysiker siger du. Det må du da have tænkt over?

I stedet ser det ud til at olieindustriens håndlangere er kørt træt. Forleden trak Svend gode gamle Fred Singer op at skuffen. Man blev helt nostalgisk. Måske et Svend ved at rydde op i arkiverne. Så finder man mange spændende ting, det kender vi alle.

Men skal vi virkelige belemres med det samme gamle hændervridende bras igen og igen? Du mangler end ikke referencen til egne kvaliteter ("jeg er selv fysiker") såvel som henvisning til at du har talt med nogen ( fra CERN såmænd!)

Hvad med et par navne på dine venner i CERN? Så kan vi måske se hvad det er de har fortalt dig.

 • 9
 • 10

"Tør man så gætte videre på, at professorHumlum også er på lønningslisten? ;)"

Det er muligt. Men måske er han bare dum. Man kan godt være både professor og dum.

 • 7
 • 8

Really?

Okay: "Der er en stor chance for at de sidste 50 års varmere vejr skyldes naturlige variationer," betyder ikke "der er ikke sket nogen klimaaendringer i nyere tid".

 • 10
 • 1

Hej Søren

Det lader til at din holdning er at man kun kan have en kvalificeret mening om noget hvis man er specialist. Og at flertallet altid har ret. Den holdning indebærer jo også at forskerne blot kan stemme om hvad der er rigtigt og forkert. Alfred Wegner fremsatte i 1912 teorien om kontinental drift men den blev først anerkendt i 1966. Det betyder jo at mainstream forskerne tog fejl i 54 år. Historien er fyldt med eksempler på videnskabelige vildfarelser.

Istedet for at gå efter manden kunne du så ikke prøve at forholde dig til de spørgsmål du bliver stillet? Jeg kunne f. eks. godt tænke mig at vide om du mener at begge satellit datasæt er forkerte eller om det er forfatterne af ovenstående artikel der tager fejl? Her er satellit målinger fra de to datasæt: http://www.drroyspencer.com/wp-content/upl... http://nsstc.uah.edu/climate/2015/january/...

 • 8
 • 7

"Der er en stor chance for at de sidste 50 års varmere vejr skyldes naturlige variationer," betyder ikke "der er ikke sket nogen klimaaendringer i nyere tid"."

Det er jo heller ikke til debat..Alle ved jo at klimaet ændrer sig i forhold til ændringer i klima bestemmende parametre. Naturligvis. Årsagssammenhænge ikke sandt. Det anerkender vil alle undtagen folk som Roy Spencer der tror på overnaturlig indgriben i de naturlige processer

Indholdet af drivhusgasser i atmosfæren er en klima bestemmende parameter. Og den ændrer sig. Men af en eller anden grund har fossil industrien besluttet er netop når det gælder fossilt CO2 har der ingen betydning for klimaet at dumpe det i atmosfæren.

Så siden det åbenbart endnu ikke er gået op for dig, så handler debatten om det er er fossil industriens udledninger det har påvirket klimaet de sidste 50 år eller det "bare er naturlige variationer" som vi jo ikke kan gøre noget ved - og hvis du spørger mig- også skal holde fingrene fra - eller, for at være pedantisk: begge dele.

 • 8
 • 9

Analysen her står og falder med, om den gradvise implementering af bøjemålinger med lavere måleværdier lige netop har annulleret den faktiske stigning i den globale havtemperatur, sammenholdt med, at de langt flere tilfældigt anbragte målinger på land har trukket målingerne præcis så meget ned, at det har opvejet den faktiske stigning i den globale temperatur i atmosfæren.

 • 2
 • 4

"Det lader til at din holdning er at man kun kan have en kvalificeret mening om noget hvis man er specialist."

Nej det er det ikke. Du tillægger mig falske meninger -såkaldte stråmænd

Men selv om man ikke er specialist har man har lov at tænke sig om med de evner og kvaliteter man har. Kvalitativt er det nemt, i hvert fald med en naturvidenskabelig uddannelse bag sig, at indse at ændringer i atmosfærens drivhusgasindhold vil betyde at energiindholdet af planeten Jorden vil stige så længe solen holder dampen oppe. Hvor meget det kan blive til er et spørgsmål for specialister at vurdere gennem modeller baseret på kendte naturlove anvendt på det givne fysiske system (Jorden - Solen - universet). Modeller som kalibreres på grundlag af måledata som opsamles og analyseres med metoder - som jeg i hvert fald ikke har forstand på - med henblik på at skabe forståelse for udviklingen af klimaet under forskellige forudsætninger (f.eks. fremtidig fossilafbrænding).

Jeg har tillid til at forskerne gør deres bedste og at forskningskulturen (peer review, offentliggørelse, gennemsigtighed og kommunikation) sikrer høj robusthed mod falskneri og snyd og jeg har ikke planer om at kvalitetssikre deres arbejde - det har jeg løvrigt slet ikke kvalifikationer til. Og det har du nok heller ikke. Jeg vil dog gerne vide om forskere bliver betalt af økonomiske særinteresser som fossilindustrien - det mener jeg er vigtigt for tilliden.

At forskerne ændrer fortolkning af måle data er det ikke noget ødiøst i. Principielt beskæftiger forskere sig med områder der ligger på kanten mellem hvad vi ved og ikke ved - i modsætning til ingeniører der helst skal blive indenfor de områder hvor vi er på sikker grund. Det er helt fint at forskere graver dybere ned i eksisterende måledata for at studere mulige fejlkilder der eventuelt kan belyse hvorfor modellerne synes at være utilstrækkelige til at beskrive hvad der faktisk sker. Det klassiske problem - er det observationerne eller teorien der er forkert? Det ser nu ud til at modellerne alligevel bekræftes af virkeligheden og at den berømte pause slet ikke var en pause.

Men det generer dig tydeligvis. Du ønsker en anden virkelighed og benægter fakta. Hvorfor? Du tror ikke på AGW men hvad bygger du det på? Ikke skyggen af rationel forklaring har du forsøgt. Ren trossag. Totalt uvidenskabelig. Du håner forskningen for at opdage fejl. Det er jo netop forskningens karakter konstant at verificere, opdatere og bekræfte eller afkræfte sine teorier og modeller.

Det er for dårligt, især måske i en debat hvor hovedparten af læserne har en naturvidenskabelig forståelse. Og ja, jeg ved godt at nu pukker jeg på mig baggrund - men jeg har da forsøgt at forklare rationalet for min forståelse. Det har du ikke selv om du formentlig har samme baggrund.

 • 8
 • 8

"et? Jeg kunne f. eks. godt tænke mig at vide om du mener at begge satellit datasæt er forkerte eller om det er forfatterne af ovenstående artikel der tager fejl? Her er satellit målinger fra de to datasæt: http://www.drroyspencer.com/wp-content/upl... http://nsstc.uah.edu/climate/2015/january/.."

Hvor for kan du godt tænke dig at vide det? Tror du jeg er kvalificeret til at have en interessant mening? Ovenfor har jeg forklaret hvorfor jeg ikke vil vurdere dataanalyser. Dertil kommer at du kommer slæbende med ID afficionadoen Roy Spencer. Det står jeg af på. Det må være grænser.

 • 4
 • 6

Hej Søren

Af en eller anden grund er mine 2 links snippet af systemet så de ikke virker jeg prøver igen:

http://www.drroyspencer.com/wp-content/upl... http://nsstc.uah.edu/climate/2015/january/...

Jeg har angivet 2 kilder som begge er enige, heraf er den ene The national space and science technology center på university of Alabama. Dem er du så også uenige med men de er selvfølgelig også betalt af olieindustrien.... Jeg har taget dette fra wikipedia: The National Space Science and Technology Center (NSSTC) is a joint research venture between NASA and the seven research universities of the state of Alabama, represented by the Space Science and Technology Alliance. Du vælger lige at kaste dig over Roy Spencer fordi du tror det miskreditere mine argumenter men ved at gøre det glemmer du at her er 2 kilder hvoraf du burde være enige med den ene af dem. Du siger jo selv at du ikke er specialist så du tror vel på NASA eller hvad?

 • 9
 • 5

Der har nok været en nøjagtigt stigende målefejl i satellitdata siden årtusindskiftet. En målefejl som skjuler den reelle stigning, helt på samme måde som det gælder havtemperaturen og overfladetemperaturen.

 • 3
 • 5

Du smider to ukommenterede grafer ud og vil have min kommentar. Det får du ikke - og jeg har forklaret hvorfor. Jeg er dog sikker på at Watts har noget at sige om det og at det passer i dit kram (jeg gætter på global warming afblæst, naturlige variationer osv).

En anden relevant kommentar kunne være denne:

https://tamino.wordpress.com/2010/12/16/co...

Men sådan noget læser du nok ikke.

Jeg synes jeg har forklaret mig meget omstændeligt og mere får du ikke. Du ignorerer det jo også. Held og lykke med at blive taget alvorligt med dine naturlige variationer.

 • 6
 • 7

Hej Søren

Så skal jeg gerne skære det ud i pap for dig. De 2 links jeg angiver viser at temperaturen ikke er steget de sidste godt 15 år. Den forsker du er enig med påstår at NSSTC som blandt andet inkludere NASA tager fejl. Du vælger at være enig med en forsker som understøtter dit synspunkt og ser dermed bort fra at konsensus på området er at han tager fejl. Det ville selvfølgelig være fint nok hvis du ikke samtidig påstod at man skal lytte til sagkundskaben. Vi har her at gøre med en enkelt artikel der modsiger det etablerede forskningsmiljø og du er enig med ham. Jeg synes det er lidt morsomt. Måske er der stadig håb for dig:)

 • 4
 • 4

Et par stykker tror, de ved hvad jeg tænker, og synes endog at de skal udbrede sig om det:

Så du mener at alle dem der sidder med klimaforskning er hamrende ligeglade med klimaet

den pæne mand, så fiffigt har indset, er forskerne en korrupt bande der fylder os med løgn for egen vindings skyld.

Ingen af ovenstående citater giver udtryk for min mening!

Så Søren Fosberg og Christian P. Broe Petersen

I tager alvorligt fejl!

Det jeg sigter til, er, at man leder efter de ting man bliver betalt for at finde. Hvis man bliver betalt for at finde klimaproblemer, vil man forsøge at finde disse - det er der ikke noget odiøst i.

Det er således ikke ensbetydende med, at man er hverken korrupt eller ligeglad!

 • 7
 • 4

Et par stykker tror, de ved hvad jeg tænker, og synes endog at de skal udbrede sig om det:

Så du mener at alle dem der sidder med klimaforskning er hamrende ligeglade med klimaet

den pæne mand, så fiffigt har indset, er forskerne en korrupt bande der fylder os med løgn for egen vindings skyld.

Ingen af ovenstående citater giver udtryk for min mening!

Preben@ Jeg ved ikke hvad du tænker men kun hvad du skriver. Lad nu være med at fordreje. Det burde ikke være nødvendigt hvis du har en god sag.

Du skrev (om klimaforskerne): Egentlig ikke...deres løn afhænger af oversete problemer.

Du må undskylde hvis nogen forstår det udsagn som en anklage om videnskabelig uhæderlighed. Jeg vil nu fastholde at du selv er ude om at du er blevet misforstået.

Men efter din uddybning forstår jeg at der i ansættelses betingelserne er specificeret at forskerne kun må lede efter problemer der støtter en bestemt opfattelse - og gør de ikke det får de ingen løn. (hvor ved du egentlig der fra?)

Jeg må sige (udover det latterlige i påstanden) at det det ikke rigtig frikender dig for at tilsvine forskningen.

 • 5
 • 6

Taler vi forbi hinanden? Du citerede Peter for:

"Der er en stor chance for at de sidste 50 års varmere vejr skyldes naturlige variationer."

Dette udlagde du som at Peter benaegtede at der var sket en opvarmning af atmosfaeren.

Nej nej, det mente jeg ikke. Jeg mente at han benægtede AGW. Det er jo det vi diskuterer. Jeg beklager misforståelsen som nu ikke er så stor endda for han påstår jo opvarmningen er gået i pause de senere år. Altså først opvarmning og ingen AGW (men "naturlige variationer" hvilket jeg tolker som uafhængige af menneskelige aktiviteter) og så i de senere år heller ingen opvarmning.

Det er det jeg har forholdt mig til. Men undskyld hvis jeg ikke har udtrykt mig klart nok.

Har jeg nu sagt undskyld nok?

 • 6
 • 6

Har jeg nu sagt undskyld nok?

Lad nu vaere med at spille pigefornaermet. Hvis du ikke mente det, saa mente du det ikke, og saa er den potte ude, men det var altsaa det du skrev.

Naar jeg slog ned paa det, var det fordi det er en hyppigt anvendt straamand at paastaa, at der overhovedet eksisterer egentlige klima'benaegtere', dvs. folk der rent ud skulle benaegte at middeltemperaturen er steget.

 • 6
 • 4

Søren Vi diskutere ikke kun om AGW eksistere eller ej. Vi diskutere også den artikel som påstår at pausen ikke eksistere. Hvad ovenstående artikel angår kan jeg ikke forstå hvorfor du mener at den er udtryk for sagkundskaben.

Hvad AGW så tror jeg på at den eksistere, det er jo et videnskabeligt faktum at CO2 er en drivhus gas. Det som jeg ikke tror på er at effekten af CO2's fysiske temperatur forøgelse forstærkes af positive feedback mekanismer så den ene grad forårsaget af CO2 pludselig bliver til mange grader.

 • 6
 • 3

Men efter din uddybning forstår jeg at der i ansættelses betingelserne er specificeret at forskerne kun må lede efter problemer der støtter en bestemt opfattelse

Det ser ud til at passe meget godt på USA.

http://my.barackobama.com/Expose-Climate-C... Call out climate change deniers We're feeling the effects of climate change now. But it's hard to take action when so many of our elected officials are still publicly in denial about the basic science. It's time to expose climate change deniers—add your name, and join the team that's calling them out, one by one.

Jeg mener også han har sagt disse benægtere ikke bør være ansat i administrationen/staten.

 • 6
 • 8

Preben@ Jeg ved ikke hvad du tænker men kun hvad du skriver. Lad nu være med at fordreje.

Nu mener du, at jeg fordrejer, hvad jeg selv skriver?

Din paranoide holdning, vil åbenbart ingen ende tage - prøv at opføre dig som et voksent menneske, Søren, og nøjes med at læse hvad jeg skriver, ikke hvad din syge fantasi frembringer.

Men efter din uddybning forstår jeg at der i ansættelses betingelserne er specificeret at forskerne kun må lede efter problemer

Hvad er det for noget sludder - hvad skulle de ellers lede efter....at alt er som det plejer at være?

 • 5
 • 9

Alla borde veta att vi lever i en 40 miljoner år lång istid, med låg biodiversitet.

Alla borde veta att medeltemperatur inte säger det minsta om jordens energibalans då utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra. Rotera månen så fort att termisk tröghet ger en maximal yttemperaturskillnad på 1C och inse att månen då skulle få högre temperatur än dagens jord, utan atomsfär men väl med 0,12 i albedo mot jordens 0,29.

Den enda mätbara "växthusgasen" är vattenånga ( märk att inte en enda vetenskaplig studie har visat att ökad CO2-halt i atmosfären leder till ökad temperatur på jordytan om än laboratorieförsök pekar mot 1C per fördubblad halt, men samtidigt är månen lika stor på himlen som solen och utstrålar mycket energi i CO"-molekylens verksamma band).

Hur mycket mer vatten har mänsklig aktivitet tillfört jordens atmosfär?

Vad händer med det vatten som pumpas upp för konstbevattning?

Med det vatten som följer med skorstenarnas avgaser upp i atmosfären?

Vad med allt vatten som pumpas upp för tvättning i annars torra miljöer?

Slutsatsen är att mänskliga aktiviteter förhindrar denna 40 miljoner år långa istid från att sjunka ner i en kallare fas med minskad biodiversitet.

Vill man reglera jordens energibalans så finns det en lönsam metod.

Avvattna med silveriodid eller frusen CO2 (kolsyreis) regn tunga moln som rör sig över torra landytor mot hav.

Gör man det på morgonen (vilket jag förordar) så ökar jordens temperatur, på kvällar så går jorden åter in i en djupare fas med lägre biodiversitet i denna långa istid.

Slutligen vill jag lägga en aspekt på varför vi haft en 40 miljoner år lång istid.

För 270 miljoner år sedan satt senast alla kontinenter samman, då i Antarktis, sedan dess har alla utom Antarktis rört sig mot nordpolen och därmed minskad den termiska fördelningen genom allt svagare strömmar över även den norra poolen.

Solenergin har ökat med 30% sedan jorden bildades, men det ger bara 3% över dagens nivå då jorden hade en ön djupare istid och CO2-halten aldrig understeg tio gånger dagens, det är inte kontroversiell geoklimathistoria.

Tänk er två ytor, den ena +50C och den andra -80C.

Medeltemperatur blir -15C men utstrålad energi som om bägge vore +10C, detta borde alla duktiga ingenjörer kunna och dra slutsatser från.

Konstbevattna öknar med modern kärnkraft => temperaturskillnaderna minskar (som senast då Shara var bevuxen) => medeltemperaturen ökar => ökad biodiversitet...

Som avslutning vill jag påminna om att Israel numer producerar dricksvatten av havsvatten för 5SEK/kbm genom omvänd osmos och ett effektivt vattenverk, det är billigare än kostnaden i många svenska och norska kommuner, danska vet jag ej om, men kolla, betalar ni mer än så?

Slutsats Kalifornien bara larvar sig om torkans katastrof. till skillnad mot fattiga regioner i Afrika.

Bistånd borde vara i form av energisystem som kan producera drivmedel, dricksvatten eller elkraft, vilket skulle fungera perfekt om Norge Sverige Danmark och Finland samordnade sitt bistånd till flytande kärnkraftverk GenIV med fri sjukvård, utbildning, vatten och elkraft under priset för lokal kolkraft.

Yes We Can!

 • 7
 • 3

Hej Søren

Jeg har lige læst den artikel du henviser til. Sjovt nok bekræfter den min påstand om at pausen eksisterer. Det er en gammel artikel så data slutter i 2010. I mellemtiden er der løbet 5 år mere på pausen.

 • 7
 • 3

Hej Søren

De data du henviser til fra UAH understøtter altså ikke din påstand om at det ikke har været nogen opvarmning de sidste 15 år. Et lineært fit over de sidste 15 år op til marts 2015, giver en stigning på 0.1 grader pr. dekade. Tager man El Nino med, altså fit'er over de sidste 18 år, bliver stigningen på 0.085 grader pr. dekade.

 • 5
 • 2

De 2 links jeg angiver viser at temperaturen ikke er steget de sidste godt 15 år

Jeg har sagt at jeg ikke beskæftiger med med datafortolkning. Du må tage dine grafer op med folk der har de rette kvalifikationer til at bedømme dem.

Jeg henviser blot til at ifølge Tamino viser alle måledata, både på overfladen og fra sattelitter - at temperaturen stiger.

Men Spencers centrale pointe er at klimasensitiviteten er overdrevet og at den opvarmning vi har oplevet ikke kan skyldes forurening og derfor må slyldes naturlige processer. Det erklærer han selv på sin hjemmeside og det handler hans forskning om - se her:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Dokumenter/Downloads/remotesensing-03-01603%20(1).pdf

Spencers ideer og den videnskabelige respons er behandlet detaljeret her: http://www.skepticalscience.com/roy-spence...

og en liste af artikler som kommenterer på Spencer artikler er her: http://www.skepticalscience.com/search.php...

Jeg kan ikke se at Spencer udlægger sine sattelit data som at der er pause i den globale opvarmning - det gør han måske et sted, men hans egentlige pointe er at den opvarmning ,som er konstateret og anerkendt, grundlæggende skyldes naturlige årsager og at CO2 som drivhusgas har ringe effekt (lav følsomhed). Herom strides de lærde og hvis man vil danne sin egen mening kan man eventuelt gennemlæse og studere de artikler som jeg henviser til - eller noget andet.

Jeg er faldet over en anden meget interesant artikel som udover at handle om Spencers artikel bl.a. opsummerer Spencers bånd til både olieindustrien og konservative kristne:

http://www.southernstudies.org/2011/09/cli...

Som du har nævnt tror du at opvarmningen skyldes naturlige variationer. Dette er også Spencers synspunkt, så det er nok herfra du har det. Så kender du nok også de substantielle indvendinger mod Spencers "videnskab" som jeg har henvist til og som punkt for punkt piller hans argumentation fra hinanden. Dem har du valgt at ignorere. Har du vurderet dem som utroværdige? Spencer har skam fået masser af opmærksomhed, men har han ret?

Du citerer et statement at Spencers arbejde ikke finansierers af andet end offentlige midler. Men er han uafhængig af særinteresser?

I southerstudies artiklen står der bl.a.:

George C. Marshall Institute. Spencer currently serves as a director at the George C. Marshall Institute, an Arlington, Va.-based nonprofit that receives substantial funding from oil and gas interests -- including Exxon, which has given the group at least $840,000 since 1998, according to Greenpeace's ExxonSecrets.org database.

Cornwall Alliance. Spencer is a member of the board of advisors of the Cornwall Alliance, a conservative Christian public-policy group that promotes a free-market approach to environmental stewardship and whose "Resisting the Green Dragon" campaign portrays the climate-protection movement as a sort of false religion.

Encounter Books. Spencer is the author of three books critical of mainstream climate science: Climate Confusion, published in 2008, and The Great Global Warming Blunder and The Bad Science and Bad Policy of Obama's Global Warming Agenda, both released last year. All of those works were published by Encounter Books, which is a project of the conservative nonprofit Encounter for Culture and Education. That group's major funders include the Charles G. Koch Charitable Foundation, which in turn is controlled by one of the owners of Kansas-based Koch Industries, among the world's richest privately held companies with extensive holdings in oil refineries and pipelines.

Tech Central Station. Spencer served as a columnist and a member of the science roundtable for Tech Central Station. Until 2006, TCS was run by DCI Group, a lobbying and public-relations firm that has represented ExxonMobil.

Tja..

 • 7
 • 9

Det som jeg ikke tror på er at effekten af CO2's fysiske temperatur forøgelse forstærkes af positive feedback mekanismer så den ene grad forårsaget af CO2 pludselig bliver til mange grader.

Ja, det er gået op for mig. Se ovenfor. Og jeg forstår også at der ikke er nogen grund til at du forklarer hvorfor du har den tro men at bare henviser til Spencer hvis synspunkter du deler.

Det kunne du jo bare have sagt med det samme

 • 5
 • 8

Jeg har lige læst den artikel du henviser til. Sjovt nok bekræfter den min påstand om at pausen eksisterer.

Nej det gør Taminos artikel ikke. Hvad mere er, din påstand strider mod forfatterens opfattelse som bliver skåret i i krydsfiner sådan:

When one compares the different global temperature data sets correctly, one result emerges more strongly than any other: that they agree. This puts the lie (yes, lie) to claims of “fraud” by climate scientists to rig the surface temperature data.

And what do all the data sets agree on? Mainly this: global warming.

 • 6
 • 6

Nå men hvis vi skal til at kikke på kilder så er din højt skattede Tamino et dæknavn for en blogger hvis rigtige navn er Grant Foster, jeg har ikke kunnet finde ud af mere om ham. Men du bruger ham alligevel som kilde. Jeg bruger ikke Roy Spencer som kilde andet end den ene graf han har på sin hjemmeside. Denne graf er næsten samefaldende med NASA's graf . At du ikke kan kikke på en graf og vurdere om temperaturen er stigende eller ej tror jeg ikke på, du er trods alt uddannet ingeniør så den må du længere ud på landet med. Du ævler løs om Roy Spencer og påstår at jeg har min overbevisning fra ham. Jeg foretrækker nu selv at kikke på graferne og data og så drage mine egne konklusioner.

 • 11
 • 3

Hvis du skulle have glemt det hænger denne tråd fast på en artikel der omhandler en videnskabelig artikel der påstår at pausen ikke findes. De kan godt være Tamino skriver at grafen viser global opvarming men ikke desto mindre viser de grafer han har at pausen eksistere.

 • 7
 • 2

Søren

Jeg orker ikke diskutere mere med dig. Den måde du debatere på minder om "trolling". Du tillægger modstanderen holdninger og motiver de ikke har, du går efter manden i stede for sagen, du nedgør din modstander, du beklikker din modstanders intelligens og faglighed, du dæmonisere din modstander ved at overdrive de holdninger du til læger ham. Til tider har du enda fået mig til at miste blikket på bolden hvilket er en ikke ringe præstation. Så jeg siger tak for denne gang.

 • 12
 • 6

man kan altid finde pauser eller direkte fald hvis man kigger på tilstrækkelig korte tidsrum.

Din opfattelse af pause skal ses i lyset af din anden opfattelse - at AGW ikke eksisterer undtagen som en meget svag effekt. På den baggrund er pausen også bare en naturlig variation. Den lave følsomhed er din egentlige pointe og den har Spencer jo taget sig af. Eller har du en tilføjelse til Spencer?

Uden ar kende til selve rapporten skal jeg minde om at den bygger på nyfortolkning af måledata. Derfor kan dine grafer ikke virke som korrektion til rapportens konklusion - men omvendt er rapporten en korrektion til dine grafer. Naturligvis hvis rapporten handler om de data dine grafer bygger på. Men det gør den nok, UAHs sattelitdata er jo historiek blevet korrigeret i en uendelighed.

Ikke mere i dag.

 • 4
 • 7

Men efter din uddybning forstår jeg at der i ansættelses betingelserne er specificeret at forskerne kun må lede efter problemer

Jeg kan tilføje, at den seneste uddannelse, der er lavet om klima, hedder: "Kandidat i klimaforandringer" - ikke "Kandidat i klima", hvilket ellers ville være det naturlige.

Har man fx hørt om ingeniør i bygningsforandringer, eller produktionsforandringer?

http://studier.ku.dk/kandidat/klimaforandr...

Der foregår altså allerede en ensretning af de studerende, inden de overhovedet har lært noget om klima. Da vi endvidere ved, at alle forandringer er problematiske (ifølge Søren), skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad de nyuddannede leder efter.

 • 6
 • 12

Søren mener at han har en mission og han har ret. Hans måde at debattere på må åbenbart være accepteret af redaktionen. For set i lyset af antallet af hans indlæg og det tidsforbrug dertil må man spekulere på hvornår har tid til at passe arbejde og familie. Hvis hans arbejde er at følge den internationale debat om klima og alt andet , så kan man spekulere på om han har tid til at passe det kvalificeret, når man tydeligt kan kan se den ensidige og politisk hellige synsvinkel..

Mit bedste råd vil være undgå at diskutere med Søren det bliver du og andre ikke klogere af....for hvis han var en kapacitet på klimaområdet, ville en sådan nok reagere noget anderledes :)

 • 10
 • 12

Klimaforsker Michael Mann fra Pennsylvania State University i USA er enig i, at der aldrig har været en pause i den globale opvarmning.

Mann scorer mange selvmål med hockeystav-teorien, så det sikreste tegn på, at en rapport bør tages med forbehold er, at Mann roser den. Det er lige så interessant som at høre, hvad klimamilliardære Al Gore mener. Hans bedste prognose var en show på et universitet hvor han tilbød de sturerende "kald mig en løgner, hvis der nogensinde kommer snevejr i USA". Sinde dette statement er mange byer sneet inde i USA, og mange hundrede mennesker er døde af kulde. Jo, Mann, Al Gore og Hansen kan det der med klima.

Ingen nævner Antarktis, hvor der i store områder ses lavere temperaturer og forøgelse af sne og is. At der globalt sker en temperaturforøgelse er ikke specielt svært at forstå. Den er da pågået de seneste ca. 300 år. Er klimaforskere videnskabsfolk? Jeg tror det ikke. For så ville de da være interesserede i fortidens varmeperioder, hvor der var højere temperaturer, end vi ser i dag. Det interessant er, hvordan klodens økologi reagerede på disse ændringer. Det kunne vi lære en masse af, men klimaforskerne er ikke interesserede.

 • 11
 • 11

Prøv at hør her... I diskuterer om ændringen er menneskeskabt eller ej (og den diskussion er nærmest på verdensplan), og dermed drukner det vigtige spørgsmål i larm og støj:

Der ER muligvis en ændring, hvad gør vi? Skal vi forsøge at modvirke den (og KAN vi), eller?

 • 7
 • 0

Det jeg sigter til, er, at man leder efter de ting man bliver betalt for at finde.

@Preben Forskere bliver meget sjældent betalt for at finde noget bestemt - i den forstand at de skal nå en bestemt konklussion.

Jeg var fx ansat ved en offentlig forskningsinstitution i ca. 10 år, hvor jeg arbejdede med miljøvurdering i byggebranchen (livscyklusanalyse for at være mere præcis). I den tid har jeg aldrig oplevet at blive pålagt at skulle nå frem til nogen på forhånd given konklussion eller noget bestemt resultat, og jeg har heller ikke oplevet at det er sket for nogle af mine kolleger, eller andre forskere jeg har mødt. Så mit klare indtryk er at hvis det finder sted, så sker det i meget begrænset omfang - i hvert tilfælde inden for offentlig forskning - hvorvidt der er mere almindeligt blandt privatansatte forskere skal jeg derimod ikke kunne sige.

De eneste situationer hvor jeg har oplevet forsøg på at påvirke eget eller kollegers arbejde (typisk ved at forhindre offentliggørelse af rapporter, dele af rapporter eller data), var i forbindelse med publikationer der havde potentiale til fx at kunne flytte markedsandele.

Så finder man hurtigt ud af hvor stor indflydelse industrien har og hvor langt de er villige til at gå for at beskytte deres interesser - omfattende alt lige fra trusler om sagsanlæg, betaling af "uafhængige" forskere som har til opgave at så tvivl om "ubelejlige" forskningsresultater (her finder du det eneste eksempel jeg kender på forskere der betales for at nå en bestemt konklussion), deltagelse i standardiseringsarbejde specifikt med henblik på at få vedtaget "industrivenlige" metoder og standarder, som de så herefter forventer at også forskere skal følge, lobbyarbejde mhp. påvirkning af lovgivning mv. for nu bare at nævne et par eksempler.

 • 10
 • 2

Forskere bliver meget sjældent betalt for at finde noget bestemt - i den forstand at de skal nå en bestemt konklussion.

Nej det ville være for dumt og indlysende. Det klares ved kun at finansiere de projekter der vil undersøge det som ligger indenfor den etablerede konsensus. Da det ofte går ud på at finde skadelige virkninger, er det også sikker på offentliggørelse og omtale. Kun ved lægemidler leder man ligeså desperat efter nogle små gode egenskaber, som man leder efter skadelige indenfor klima og miljø. Af gode grunde er det jo praktisk taget umuligt at vise, at noget er uskadeligt, hvorimod man altid kan finde eventuelle skadelige virkninger. Desværre ses det aldrig som nødvendigt at holde skaderne op imod goderne.

 • 3
 • 7

Prøv at hør her... I diskuterer om ændringen er menneskeskabt eller ej (og den diskussion er nærmest på verdensplan), og dermed drukner det vigtige spørgsmål i larm og støj: Der ER muligvis en ændring, hvad gør vi? Skal vi forsøge at modvirke den (og KAN vi), eller?

Jeg tror der er mange der gerne vil derhen, uden at blive kaldt det ene eller det andet. Problemet er bare, for mig at se i hvert fald, at man ikke ved det med sikkerhed. Faktisk langt fra.

Det var det der var min pointe i tidligere indlæg. Ja, der sker noget rundt omkring. Måske skyldes det os, måske gør det ikke. Videnskabsfolk kan se, at CO2 bidrager til det - men, de ved stadig ikke hvor meget ! Og det er jo virkelig essentielt at finde ud af det, end bare at råbe alarm, og sige at det ér sådan, selvom man langt fra er sikker.

For der er godt nok forskel på at bruge MILLIARDER af kroner på klimatiltag, der sørger for mindre CO2 udledning (Det er ofte kortsigtede, dyre, dårlige og ineffektive løsninger), eller på evt. at bygge en helt ny infrastruktur op, som tager højde for, at der MÅSKE bliver en vandstigning af verdenshavene af en art. Igen, man ved ingen af tingene med sikkerhed. Men det sidste ville være godt i begge tilfælde, hvor det første kun er godt, såfremt CO2 udledningen rent faktisk betyder noget markant.

 • 3
 • 4

Det klares ved kun at finansiere de projekter der vil undersøge det som ligger indenfor den etablerede konsensus.

Så ENTEN uddeles der forskningsmidler som forskningsmider nu engang uddeles, til forskere der er som forskere er flest, og den stort set samstemmende konklussion disse forskere kva deres forskning når er at vi med meget stor sandsynlighed har menneskeskabte klimaforandringer,

ELLER også så er det hele løgn, arrangeret af nogle skumle fyre (betalt af Vestas og Siemens Vindpower i samarbejde med Greenpeace formoder jeg), som har præsteret at bringe sig selv i en position inden for den offentlige administration (samt private fonde, EU etc.) hvor de omhyggeligt kan styre hvilke projekter der modtager forskningsmidler. De har gjort det i årtier uden at blive opdaget hverken af den øvrige administration, den til enhver tid siddende regering, eller de industrier der potentielt kan tabe milliarder på fejlagtig forskning inden for dette område. Og sidst men ikke mindst, så har de præsteret at gøre det ikke kun i Danmark, men i alle lande hvor der foregår klimaforskning, herunder også i USA med en klimaskeptisk befolkning, det republikanse parti samt nogle af verdens største olieselskaber.

Givet ovenstående så er din (og de øvrige skeptikeres) helt ædruelige konklusion at sidstnævnte alternativ klart er det mest realistiske???

 • 6
 • 1

Så ENTEN uddeles der forskningsmidler som forskningsmider nu engang uddeles, til forskere der er som forskere er flest, og den stort set samstemmende konklussion disse forskere kva deres forskning når er at vi med meget stor sandsynlighed har menneskeskabte klimaforandringer, ELLER også så er det hele løgn, arrangeret af nogle skumle fyre (betalt af Vestas og Siemens Vindpower i samarbejde med Greenpeace formoder jeg), som har præsteret at bringe sig selv i en position inden for den offentlige administration (samt private fonde, EU etc.) hvor de omhyggeligt kan styre hvilke projekter der modtager forskningsmidler. De har gjort det i årtier uden at blive opdaget hverken af den øvrige administration, den til enhver tid siddende regering, eller de industrier der potentielt kan tabe milliarder på fejlagtig forskning inden for dette område. Og sidst men ikke mindst, så har de præsteret at gøre det ikke kun i Danmark, men i alle lande hvor der foregår klimaforskning, herunder også i USA med en klimaskeptisk befolkning, det republikanse parti samt nogle af verdens største olieselskaber. Givet ovenstående så er din (og de øvrige skeptikeres) helt ædruelige konklusion at sidstnævnte alternativ klart er det mest realistiske???

Nu skulle man måske tro, at sådan en politisk præget organisation som IPCC valgte deres respektive videnskabsfolk på samme måde som alle andre - men sådan fungerer det ikke. De bliver VALGT ind. Derudover bliver artikler, der skal reviewes, ikke blot reviewet af videnskabsfolk, men af bl.a. politikere. Sidst men ikke mindst, så er hele IPCCs opgave jo nærmest at bevise, at det hele er menneskeskabt. Behøver jeg fortælle, at det ikke normalt er sådan videnskab fungerer ?

Sidst men ikke mindst - der er IKKE konsensus blandt videnskabsfolk. Der er konsensus i IPCC og politiske kredse, og der er garanteret også en del andre, neutrale, videnskabsfolk som også er, men, der er OGSÅ mange, som ikke er enige - netop fordi beviserne er så dårlige.

Og grunden til, at sådan noget her kan fortsætte er netop, at det er meget svært at bevise. IPCC kan sige, at om 20 år, så er Jorden ikke andet end vand. Bum, hvad gør vi så lige ? Ja, okay, så må vi jo gøre et eller andet, for det er noget lort. Så går der 20 år, og hov, vi er ikke udelukkende vand. Hvad kan det skyldes ? De tiltag man gjorde, eller bare ren og skær normal klima regulering fra naturens side ? Kan du ikke se problematikken ? Det er uendeligt svært at bevise, eller modbevise det her, i den tidsramme de ofte lægger for dagen. Så hvad tror du har den største røst ? Dommedagsprofetierne, hvor Jorden bliver tæt på ubeboelig, hvis der ikke gøres noget, eller der, hvor der reelt set ikke sker det store ? Hvis IPCC fejler med deres beregninger (Hvilket de har gjort tit i fremtidsscenarier), så kan de bare sige: "Ahhh, det var derfor. Det tager vi højde for nu..." eller noget i den stil. Men en som prøver at modbevise hypotesen, ja, han/hun er jo næsten i problemer, hvis det viser sig, at året efter, der stiger den globale temperatur (Som jo tydeligvis ikke er så nem at måle, som man skulle tro) 0.01 grad. Det er IKKE et fair game, hvis man kan sige det sådan, og det er derfor det er vigtigt at være sikker, inden man begynder at spytte milliarder af kroner i tiltag, der måske kan vise sig at være total nyttesløse, HVIS det ikke er pga. os mennesker, at klimaet ændrer sig.

 • 2
 • 5

"Det er uendeligt svært at bevise, eller modbevise det her, i den tidsramme de ofte lægger for dagen. Så hvad tror du har den største røst ? "

Ikke bare svært men umuligt. Fremtiden lader sig ikke bevise. Sådan er betingelserne og sådan har det altid været. Man kan kun bevise hvad det vil ske hvis man venter på at se hvad det sker og så er det jo for sent. Enhver beslutning baserer sig på vurderinger af hvad man tror det sandsynligvis vil ske på grundlag af den viden man har om fortiden. Fremtiden ved man ikke noget om.

Sådan også her. At rejse tvivl om hvad der vil ske er ikke særlig genialt, det kan enhver. At forlange bevis for hvad der vil ske før man handler er derimod idioti fordi man kan ikke bevise fremtiden.

Hel dit rationale ovenfor indeholder ikke skyggen af det man bruger som beslutningsgrundlag i stort og småt i livet. Du forholder dig ikke til naturlove, observationer, erfaringer, alt det vi baserer vores planlægning på. Det eneste du gør er at pege på kvalitative usikkerheder - altså rent banale overvejelser som man kan bruge på al planlægning, men ikke bruge til noget.

Tilbage bliver at du tror man kan bevare status quo ved at forholde sig passivt til udviklingen. Som om badekarret ikke løber over hvis man lader vandet løbe eller gryden ikke brænder på hvis man lader gassen brænde.

 • 3
 • 3

Hel dit rationale ovenfor indeholder ikke skyggen af det man bruger som beslutningsgrundlag i stort og småt i livet. Du forholder dig ikke til naturlove, observationer, erfaringer, alt det vi baserer vores planlægning på. Det eneste du gør er at pege på kvalitative usikkerheder - altså rent banale overvejelser som man kan bruge på al planlægning, men ikke bruge til noget.

Det er i hvert fald vrøvl. For jeg ved nemlig, da jeg har haft fag i det, hvilke metoder, hvilket modeller, hvilke approksimationer, og hvad de fx udelader, når de laver de modeller de gør. Du KAN jo ikke have alt med. Men jeg ved også, at meget af det de bruger, det er det samme, som de bruger i vejrudsigter. Selvfølgelig er parametrerne nogle andre, men en del af grundideerne, de bygger på nogle af de samme ting. Og om noget, så ved vi da, hvor usikker en vejrudsigt kan være. Bare en uge frem.

Og jeg siger ikke deres modeller er dårlige, det er trods alt nok de bedste vi har. Men er de virkelig gode nok til, at man bare spytter milliarder, hvis ikke billioner, af kroner efter diverse tiltag, som viser sig at have tæt på ingen effekt ?

Det korte af det lange: Er modellerne gode nok, når de gang på gang har vist, at de netop IKKE kan forudsige fremtiden særlig godt (Bare 5 år frem, som vel er ca. tidsperioden pr. rapport) ? Dét er min anke.

 • 3
 • 2

Tilbage bliver at du tror man kan bevare status quo ved at forholde sig passivt til udviklingen. Som om badekarret ikke løber over hvis man lader vandet løbe eller gryden ikke brænder på hvis man lader gassen brænde.

Elsker når folk lægger ord i munden på mig.

Nej Søren. Det har jeg aldrig sagt eller ment. Men hvis vi vælger at gøre noget, så skal det gøres på bedste vis. Det nytter ikke noget, at bruge milliarder af kroner på tiltag til at sænke CO2 udledningen, HVIS det viser sig ikke at have nogen effekt. Så er de penge, eller en stor del af dem, spildt, da de tiltag man laver på sådan noget ofte er vanvittigt ringe og ikke tænkt igennem. Hvordan kommer det til at redde folk i fattige lande, ud til kyster og lignende, HVIS det ikke har nogen effekt, og vi alligevel om 50 år står i vand til anklerne ? Havde det så ikke været 100 gange bedre at udygge infrastruktur til at håndtere sådan noget ?

Når man ikke kender effekten af det ene eller det andet, så er det mindste man kan gøre sgu da at gardere sig for begge scenarier, og ikke det som er mest populistisk tiltalende.

 • 2
 • 4

Nej Søren. Det har jeg aldrig sagt eller ment. Men hvis vi vælger at gøre noget, så skal det gøres på bedste vis. Det nytter ikke noget, at bruge milliarder af kroner på tiltag til at sænke CO2 udledningen, HVIS det viser sig ikke at have nogen effekt.

Dette er fuldstændig korrekt. Midlerne skal bruges optimalt. Mitigation og adaption er nøgleordene fremadrettet. IPCC har også lavet modelkørsler for den slags. F.eks. er CCS helt afgørende for at opnå et godt resultat.

 • 1
 • 2

"Men hvis vi vælger at gøre noget, så skal det gøres på bedste vis."

Du udtrykker dig i almindeligheder som ingen kan være uenige i men heller ikke bruge til noget. Hvad er din pointe?

 • 4
 • 3

"Dette er fuldstændig korrekt. Midlerne skal bruges optimalt. Mitigation og adaption er nøgleordene fremadrettet"

Som de også har været i 30 år - bagudrettet.

IPCC anbefaler alle teknologier som kan erstatte fossiler - herunder CCS. Det har vi diskuteret igen og igen, det står overalt sort på hvidt i deres dokumenter. Desuden foreslår IPCC at der stoppes for subsidier til fossilindustrien og at forurening beskattes. Det er altså ikke noget jeg har fundet på. Alle forslagene støttes bredt - også af IEA.

Nu siger du så at uden CCS kan vi iflg IPCC ikke nå klimamålene. Før var det uden akraft at vi ikke kunne nå dem. Det er meget firkantet stillet op og sandsynligvis igen din helt egen fortolkning tilsat lidt drama. Du kan vel ikke formås at vise hvor du har det fra?

IPCC siger ganske vist at omkostningerne ved at vente med at at bruge CCS vil være meget større end hvis man begynder hurtigt. Men det er ikke noget nyt, det var en af de centrale pointer i Stern rapporten.

Du taler om. IPCC s modelkørsler - har du referencer til dem? Under alle omstændigheder afhænger det af de forudsætninger der stilles op - som det er ved alle modelkørsler. Målet er ikke en bestemt teknologi, men at stoppe forureningen. Hvilke teknologier markedet vil vælge ved vi ikke, din påstand at solenergi ikke kan løfte opgaven giver jeg ikke meget for på grundlag af dine historiske tal. Investeringerne strømmer til VE - det er det der betyder noget og det er akraft der skal op i gear hvis det skal have den store rolle du forventer. Fortidens bedrifter er ikke nok.

Der er nu tegn på at olieindustrien støtter CO2 afgifter. Det er godt for akraft, VE, gas og måske CCS. Kul kan næppe blive ved at holde sig afgiftfri og spørgsmålet for kulindustrien er om CCS kan blive en redningsplanke eller det bliver for dyrt i forhold til akraft, gas og VE.

 • 4
 • 5

Du udtrykker dig i almindeligheder som ingen kan være uenige i men heller ikke bruge til noget. Hvad er din pointe?

Ja, det skulle man mene, men ikke desto mindre, så har alt det du skriver i dit næste indlæg, som IPCC gør, INTET med det jeg siger at gøre. Du siger de vil sørge for, at man bl.a. bliver uafhængig af fossile brændsler, eller mindsker udledningen derfra, men så har du ikke forstået det jeg siger. For igen, HVIS nu det viser sig, at det IKKE har noget at sige, altså CO2 udledningen, så er det eneste du har gjort, at lave mindre forurening - hvilket i sig selv jo er fint. Men det stopper ikke nogen evt. klimadommedag, hvor verdenshavene måske flyder over, eller hvor vi får flere storme, orkaner og tsunamier. Ergo har du brugt vanvittig mange milliarder/billioner på et tiltag, som kommer til at gavne absolut ingen, såfremt vi står i vand til halsen om 50 år.

Dét er min pointe !

 • 4
 • 5

Faktisk er det tilsyneladende kun helt nede i de bitte små detaljer, at det nye studie reelt har ændret noget. Men det er primært i det seneste årti, at der er en forskel. Og det gør altså, at de kan konkludere, at de sidste ti år alligevel har været en lille bitte smule varmere, end vi tidligere troede.

Se selv den lille forskel her:

http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/ear...

Og læs hele den mere grundige gennemgang af, hvor lidt (eller meget) det nye studie i praksis ændrer, her:

http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/ear...

 • 2
 • 0

For igen, HVIS nu det viser sig, at det IKKE har noget at sige, altså CO2 udledningen,

Men det er jo der, du går galt i byen, Kim Dragon. For CO2-udledningen har noget at sige. Det er jo hele sagens kerne. Det giver ingen mening at så tvivl om dette. Det er lige så videnskabeligt velunderbygget som evolutionsteorien eller tyngdeloven. Dit "hvis" er ikke et reelt "hvis". Det er et rent hypotetisk "hvis", der kun kan give mening i et tankeeksperiment, som er fuldstændigt frakoblet den fysiske verden, vi nu engang alle lever i.

 • 5
 • 2

Men det er jo der, du går galt i byen, Kim Dragon. For CO2-udledningen har noget at sige. Det er jo hele sagens kerne. Det giver ingen mening at så tvivl om dette. Det er lige så videnskabeligt velunderbygget som evolutionsteorien eller tyngdeloven. Dit "hvis" er ikke et reelt "hvis". Det er et rent hypotetisk "hvis", der kun kan give mening i et tankeeksperiment, som er fuldstændigt frakoblet den fysiske verden, vi nu engang alle lever i.

Som jeg har sagt tidligere, ja, CO2 udledningen er forskere blevet enige om, har noget at sige - men, og det er et stort men, de ved ikke hvor meget ! At påstå, at det er videnskabeligt underbygget, det er simpelthen en fejl. Det eneste der bare lidt skulle indikere, at det var korrekt, det er IPCC's klimamodeller - som vi, som sagt, gang på gang har kunnet se IKKE har kunnet forudsige fremtiden. En af gangene var de, så vidt jeg husker, endda ikke engang inden for deres fejlmargin fra den forrige rapport. Så kan man argumentere med, at ja, så fandt de ud af, at det skyldtes det der, og de ikke havde taget højde for det der osv. Men det underbygger jo kun mit argument. For hvis sådan nogle ting kan lave variationer i klimaet og temperaturen, er de så netop ikke vigtige at have med ? At gå ud og sige, at man lige mangler det her og det her, men det er fixet nu, eller lignende, det giver jo kun grund til bekymring, da man ikke aner, hvad de ellers så mangler fremover i deres andre prognoser.

Du kan lukke CO2 inde i et lukket kammer og se, at det har så og så meget indflydelse på temperaturen and what not. Men det kan desværre bare ikke skaleres op til Jordstørrelse i et så komplekst system som vores klima er. Så af den gode grund, så vil jeg gerne se dit virkeligt underbyggede bevis for, at CO2 ikke blot har en effekt, men er storsynderen i de klimaændringer vi ser nu.

Som sagt, IPCCs modeller FORUDSIGER, at det er sådan, men det er ikke noget bevis. Og igen, slet ikke i lyset af, af deres fremtidsmodeller fejler mere eller mindre hver gang ift. den tidligere rapport.

 • 7
 • 6

Er der nogen herinde som kan fortælle mig, hvordan vikingerne kunne dyrke korn på Grønland uden at hovedstaden i kongeriget blev oversvømmet? Da vikingerne kom til Grønland, var klimaet deroppe meget varmere end det er nu. Så varmt, at de kunne dyrke korn. Hvor var isen? Samtidig lå København hvor den ligger i dag. Oven i det har der været en landstigning som har hævet byen yderligere. Hvordan passer det med klimamodellerne, eller er der noget jeg har overset?

 • 4
 • 5

... men ikke tilstrækkelig, parameter, til at opstille en varmebalance (enthalpibalance). Vands fordampningsvarme (latent energi) og vanddampens varmefylde, isens smeltevarme og isens varmefylde er ukendte faktorer i varmebalancen. Så hvor meget ved vi egentlig om varmebalancen andet end at atmosfærens temperatur er steget lidt og oceanernes temperatur også, i de øverste vandlag, er steget lidt?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 4
 • 1

Nej Søren, det gør jeg ikke. Men du har måske satellit billeder fra den periode der beviser din påstand? Er der nogen som kender udstrækningen af indlandsisen i vikingetiden?

Jeg undrer mig bare over, at man i vikingetiden kunne dyrke korn I Grønland når det indtil nu i moderne tid ikke har kunnet lade sig gøre. Mig bekendt er det blevet så varmt, at landmændene deroppe ikke kan dyrke korn til modenhed men kun lave hø.

Du sagde i går: "Fremtiden lader sig ikke bevise. Sådan er betingelserne og sådan har det altid været. Man kan kun bevise hvad det vil ske hvis man venter på at se hvad det sker og så er det jo for sent. Enhver beslutning baserer sig på vurderinger af hvad man tror det sandsynligvis vil ske på grundlag af den viden man har om fortiden. Fremtiden ved man ikke noget om."

Så spørger jeg igen: Hvis det var så varmt dengang at man kunne dyrke korn, så må temperaturen have været en del højere end den er i dag. Medmindre der er tale om kulderesistente sorter. Eller hvad ved jeg. Jeg skriver ikke det her, fordi jeg ikke tror at der er sket en opvarmning af kloden, men fordi jeg ikke kan få data til at passe jævnfør ovenstående. Mvh Henrik

 • 6
 • 4

Meget smart at Søren F henviser til et link, hvor det koster noget at få fat på pdf-filen. Det tvivler jeg på, at han selv har ofret (hvis jeg kender ham ret).

Her er et par andre links, som til gengæld leder frem til et par gratis pdf-filer:

http://www.pages.unibe.ch/download/docs/ne...

http://people.oregonstate.edu/~carlsand/ca...

De to artikler giver dog ikke særligt præcise svar på dit spørgsmål om udstrækningen af Indlandsisen i Vikingetiden, men de giver relativt korte og overskuelige fremstillinger af variationer i Indlandsisens udstrækning mellem idag og 10.000 år bagud. So oder so.

Du kan evt. selv google videre med 'Holocene'.

 • 3
 • 3

Faktisk er det tilsyneladende kun helt nede i de bitte små detaljer, at det nye studie reelt har ændret noget.

Ja, og går du til UAH's temperaturer, så har de også opdateret deres beregninger og de giver en lille sænkning af temperaturen. Det er ellers ikke normalt i den branche, at nye beregninger giver lavere temperatur eller lavere stigning. Det er bekymrende at opdaterede beregningsmetoder fra særligt GISS i de sidste år har forårsaget større ændringer end naturen har gjort. Når så disse temperaturer bruges som argument for dyre energiomlægninger, bliver det uhyggeligt.

 • 7
 • 4

"Så spørger jeg igen: Hvis det var så varmt dengang at man kunne dyrke korn, så må temperaturen have været en del højere end den er i dag. Medmindre der er tale om kulderesistente sorter. Eller hvad ved jeg."

Ja hvad ved du? Og hvad er din pointe?

Du kunne jo f.eks forsøge at undersøge sagen en smule. Ingen af os et jo eksperter og må derfor konsultere literaturen. Det er vel ingen skam. Her er et forslag:

"Although the MWP was a warmer period than the years preceeding, temperatures during that period were much cooler than those measured in the last several decades which have been the warmest in modern records."

Hele artiklen: http://www2.sunysuffolk.edu/mandias/lia/de...

Artikel af Scott A. Mandia, Professor - Physical Sciences, T-202 Smithtown Sciences Bldg. Long Island New York.

 • 2
 • 3

"Meget smart at Søren F henviser til et link, hvor det koster noget at få fat på pdf-filen. Det tvivler jeg på, at han selv har ofret (hvis jeg kender ham ret)."

Nu er der jo et temmelig omfattende abstract in min link som burde være rigeligt til formålet nemlig at af smeltningen af indlandsisen på ingen måde var stor nok til at sætte København under vand.

Iøvrigt - Jeg kan heller ikke lide dig Mads og jeg synes ... (slettet af selvcencuren). Kan vi ikke lade det blive mellem os I stedet for at bruge debatten til at lufte irrelevante aversioner.

 • 3
 • 4

" For hvad helt præcist ?"

For dine mange oplysninger / påstande on IPCC, klima modeller og hvad du ellers har underholdt med.

Som f.eks.

"Som jeg har sagt tidligere, ja, CO2 udledningen er forskere blevet enige om, har noget at sige - men, og det er et stort men, de ved ikke hvor meget !"

Hvor har du det fra?

 • 3
 • 3

At du ikke kan kikke på en graf og vurdere om temperaturen er stigende eller ej tror jeg ikke på, du er trods alt uddannet ingeniør så den må du længere ud på landet med.

@ Peter: Jeg må hellere alligevel kommentere:

Du ser en graf og konkluderer: ingen temperatur stigning. Men grafen er - ud fra min lægmandsforståelse, opbygget af mindst tre elementer:

 1. Tilfældige (ikke periodiske) begivenheder som El Nino, vulkan udbrud etc. (kald det støj)
 2. Andre naturlige forhold (f.eks. ændringer i solaktiviteten - kosmisk stråling (hvem ved)
 3. AGW

Læg dem sammen og du får en enkelt linje. Jeg ser som dig en nogenlunde uændret temperatur i de sidste 15 år. Som begrundet ovenfor kan jeg dog ikke konkludere om grafen modbeviser at der er en stigende tendens (AGW).

Du konkluderer glad (eller sammenbidt) at grafen beviser at AGW er afblæst uden at vide noget om andre bidrag til temperaturen som kan have været på spil. Det er derfor man normalt forlanger mindst 30 år for at filtrere kortvarige effekter og støj ud.

Tænk på hvordan grafen ville se ud hvis f.eks. El Nino i 1998 var faldet i 2013 i stedet for.

Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt så mange gange disse måle data er blevet revideret pga fejl (mindst 10 gange tror jeg). Det er ikke nemt at rense den slags data for fejlkilder

 • 6
 • 3

Som begrundet ovenfor kan jeg dog ikke konkludere om grafen modbeviser at der er en stigende tendens (AGW).

Pas nu på hvad i siger/skriver. AGW er antropogen opvarmning (menneskeskabte del af GW) og GW er den registrerede totale opvarmning uden nogen defineret årsag. Uanset hvor mange kurver du viser over Jordens temperaturforløb, siger det intet om årsagen. Hardcore klimaforskere kunne egentlig godt påstå at der var AGW selvom temperaturen faldt, ligesom skeptikere kan påstå at der ikke er AGW selvom temperaturen stiger. Det er sørgeligt at 0,1K ændring eller mindre i noget så abstrakt som Jordens middeltemperatur tillægges så stor betydning.

 • 8
 • 7

Nej netop. Temperatur stigningen var ikke stor nok til, at afsmeltningen medførte, at København stod under vand som du skriver. Så er det jeg prøver med sund fornuft. Da vi ikke har temperatur målinger fra den periode, har jeg prøvet at resonere mig frem til en temperatur. Hvis man kunne dyrke korn i Grønland må det have været varmere end det er nu. Hvis det var varmere, så må der også være smeltet mere is. Medmindre selvfølgelig at opvarmningen begrænsede sig til engene ved fjordene... Og hvor blev havvandsstigningen så af?

Her er et link - hvis det virker - som har en graf over havniveauet i de sidste 1000 år. Bemærk, at IPCC´s estimat i 2007 var indenfor et historisk dokumenteret niveau omkring år 12-1300. Og at temperaturen må have været højere end den er i dag. I hvert fald i Grønland.

http://www.detnyearktis.dk/sites/default/f...

Mvh Henrik

 • 2
 • 3

Nu prøvede jeg lige for sjov at google ham McKitrick. Først og fremmest er han slet ikke videnskabsmand - han er økonom. Dernæst får han, ganske som forventet, penge fra olie-industrien. Dette tog under 2 minutter at komme frem

Det er foregået hurtigt, men sløset. KcKitrick er sikkert en bedre videnskabsmand end Stern, der også er økonom, men lad os se på, hvad Kitrick egentlig fandt ud af mht. Mann´s famøse og uvidenskabelige hocheystick-teori, der barberede hele "det Maunderske Minimum" helt væk"! Er det god videnskab! Nej. Sammen med statistikeren McIntyre fandt han, at Mann havde fusket med datasættene. Et datasæt blev brugt i omvendt rækkefølge, et andet datasæt blev brugt 2 gange, men kun en del af datasættet var med. Mann benyttede datasæt fra nogle spektakulære målinger på børstekoglefyrren, der lever i 2000 m højde - de meget forvredne grene er ganske ubrugelige som datagrundlag. At bredere årringe betyder højere temperaturer er ikke sikkert, det kunne være omvendt - varmt vejr med lille nedbør og skadedyrsangreb kan give mindre årringe. Men Mann kunne bruge datasættene, for de gav den ønskede trend. Mann er ikke forsker, men klimafusker.

Der er flere grove fejl i Manns artikel, der da også blev "fejlrettet" i Nature. Det er en spændende detektivhistorie at finde hvilke tal Mann havde benyttet, idet han nægtede at offentliggøre dem. Nogle af ovenstående blev fundet skjult i et Word-dokument. Hele historien kan læses på hans hjemmeside.

 • 3
 • 5

Er der nogen herinde som kan fortælle mig, hvordan vikingerne kunne dyrke korn på Grønland uden at hovedstaden i kongeriget blev oversvømmet

Henrik, svaret er enkelt. Når isen smelter på Grønland falder vandstanden omkring Grønland. Det skyldes tyngdekraften, der ikke formår at fastholde så meget vand som tidligere. Denne effekt aftager selvfølgelig sydpå, i Danmark er den ret beskeden. Noget tyder dog på at vikingerne havde havn et stykke inde i landet omkring Jelling. Det kunne tyde på en højere vandstand.

 • 1
 • 3

For hvad helt præcist ?" For dine mange oplysninger / påstande on IPCC, klima modeller og hvad du ellers har underholdt med. Som f.eks. "Som jeg har sagt tidligere, ja, CO2 udledningen er forskere blevet enige om, har noget at sige - men, og det er et stort men, de ved ikke hvor meget !" Hvor har du det fra?

Heymann, M. (2009). “Climate science – how did it come about?” I: Jorden Brænder. Udg. af M. Gjerris, C. Gamborg, J.E. Olesen og J. Wolf. Frederiksberg: Forlaget Alfa, s. 55–67.

Heymann, M., P. Sandøe og H. Andersen (2009). “What is climate science all about? Philosophical perspectives”. I: Jorden Brænder. Udg. af M. Gjerris, C. Gamborg, J.E. Olesen og J. Wolf. Frederiksberg: Forlaget Alfa, s. 69–87.

M. Flato, G. (2011). “Earth system models: an overview”. I: WIREs Clim Change 2, s. 783–800. doi: 10.1002/wcc.148.

M. Weinberg, A. (1961). “Impact of Large-Scale Science on the United States”. I: Science 134.3473, s. 161–164.

N. Edwards, P. (2011). “History of climate modeling”. I: WIREs Clim Change 2, s. 128–139. doi: 10.1002/wcc.95.

Stanhill, G. (1999). “Climate Change Science Is Now Big Science”. I: Forum 80.35, s. 396–397.

Du går bare i gang.

 • 3
 • 3

"Som jeg har sagt tidligere, ja, CO2 udledningen er forskere blevet enige om, har noget at sige - men, og det er et stort men, de ved ikke hvor meget !"

Det finder man bl.a. også ud af, ved at gå sammen med folk, som bl.a. er inden for dette forskningsområde. Jeg behøver vel ikke engang nævne Henrik Svensmark ? Han er da om noget en af dem, som siger, at det har en effekt, man ved bare ikke hvor meget.

Men okay. Det er nok ikke "kilde" nok, at det kommer fra min mund (Selvom det er nemt at Google Svensmark og finde artikler med ham), i modsætning til alle dine argumenter, som jo er opfulgt at herlige kilder også.

 • 2
 • 3

Hør her Søren, det er videnskabeligt bevist at der er blevet dyrket korn på grønland i vikingetiden da der er fundet hele aks på grønland fra vikingetiden, i vikingetiden ville man under ingen omstændigheder have transporteret hele aks til grønland på grund af vægten. IPCC påstår at det er varmere på grønland idag end det var i vikingetiden, dette er ikke konsistent med det faktum at man ikke kan dyrke korn på grønland idag. Den slags tåbeligheder forbedre ikke ligefrem IPCC's troværdighed.

 • 1
 • 1

Du går bare i gang.

Vi kan alle hurtigt finde 50 bøger om klima, som du bare kan gå igang med. Det beviser jo ingenting.

Hvis du mener at have læst noget, som konkret underbygger din påstand, så har du en eksemplarisk mulighed for at CITERE det her.

Men først og fremmest har du altså at overholde debatreglerne, som forbyder at anvende falsk identitet, så jeg spørger igen:

Hvem er "Kim Dragon", og hvorfor hed du kun Jesper Pedersen i dine første 3 indlæg på ing.dk?

 • 3
 • 2

Søren, det er dig der vil aflyse pausen, ved at kikke på grafen kan man tydeligt se at pausen er der, i det jeg har skrevet har jeg ikke aflyst GW kun gjort opmærksom på at pausen er der. Jeg har bragt et indicie for at teorien om AGW ikke er mejslet i sten som du påstår.

 • 1
 • 2

Nu er pointen jo netop at vi prøver at undgå en temperaturstigning på 2°C pga stigende vandstand i verdenshavene. Når det nu må have været varmere i vikingetiden - ellers kunne der ikke have været dyrket korn - og København ikke samtidig var oversvømmet af flere meters vandstigning, ja så er det jeg undrer mig over klimamodellerne. Men det er måske bare en irrelevant betragtning at bruge sin sunde fornuft?

 • 2
 • 2

Vi kan alle hurtigt finde 50 bøger om klima, som du bare kan gå igang med. Det beviser jo ingenting. Hvis du mener at have læst noget, som konkret underbygger din påstand, så har du en eksemplarisk mulighed for at CITERE det her. Men først og fremmest har du altså at overholde debatreglerne, som forbyder at anvende falsk identitet, så jeg spørger igen: Hvem er "Kim Dragon", og hvorfor hed du kun Jesper Pedersen i dine første 3 indlæg på ing.dk?

Det er nogle af de bøger/artikler jeg har læst, da jeg skrev opgave om bl.a. det her. Hvad skal jeg ellers henvise til ? Noget som jeg vupti finder på nettet, som jeg ikke har sat mig ind i, eller...? At du, og andre måske, ikke gider at læse det, eller kan finde frem til det, det kan vel aldrig blive mit problem ? Da jeg ikke har bøgerne mere, så kan jeg af gode grunde heller ikke citere det. Plus, jeg kan jo i teorien bare sige noget der ikke passer. Hvis det jeg linker til alligevel ikke bliver kigget igennem, så har jeg jo carte blanche til at sige hvad jeg vil.

Og ja, jeg ændrede navn for et stykke tid siden. Jesper Pedersen klinger ikke så godt som Kim Dragon. Det passer bedre til det kinesiske marked.

 • 3
 • 3

Søren, det er dig der vil aflyse pausen, ved at kikke på grafen kan man tydeligt se at pausen er der

For det første er det ikke mig der vil aflyse pausen, men en gruppe forskere hvis resultater er refereret i denne tråd. Om deres korrektion til de måle data de har undersøgt er korrekt eller ej ved jeg selvsagt ikke noget om - jeg har ikke læst deres rapport og mangler iøvrigt sandsynligvis baggrund for at foretage en kvalificeret analyse. Men de kvalifikationer har du, siger du. Ok fint nok. Men din argumentation køber jeg altså ikke - som forklaret ovenfor. Du smækker to grafer på bordet, kigger på dem og drager den konklusion at de modbeviser resultaterne i en artikel du ikke har læst. Den ene graf (UAH) er lagt frem af Christy og Spencer, Spencer som netop arbejder med den tese (i konflikt med stort set alle andre) at følsomheden for CO2 ændringer er meget lav og at den globale opvarmning i de sidste 50 år skyldes "naturlige" variationer og ikke AGW. Netop - og forstår jeg helt uafhængigt af Spencer - det samme som du mener. I øvrigt er de to grafer så vidt jeg har forstået baseret på identiske datasæt.

Altså, du har samme overbevisning som Spencer vedr. "naturlige variationer" selv om du ikke kender hans tanker (hvor har du det så fra?), du har ikke læst den artikel du rejser tvivl om, du mener af grunde du uddyber i starten af tråden, at temperaturmålinger er helt ubrugelige til at vise en "trend", og du kan gennemskue at der i nogle grafiske data som - formoder jeg, opsummerer tre uafhængige datasæt (Tilfældige hændelser, "naturlige variationer" og eventuelt en systematisk tendens (AGW)) - kan aflæse at det ene datasæt (AGW) ikke viser nogen stigende tendens.

Ud fra samme rationale betyder det dog, at de justerede datasæt ikke kan tolkes som bevis for AGW - men kun for at der ikke har været en "pause" men en temperaturstigning ligesom stigningen før pausen. Og denne stigning kan jo i din (og Spencers) udlægning ligeledes være et resultat af naturlige variationer hvis oprindelse men ikke kender. Så hold dog endelig fast i dine naturlige variationer. Dog, eftersom "pausen" har været brugt og bruges ivrigt i debatten som argument for a AGW er et "hoax", er det ikke mærkeligt at det vækker anstød i visse kredse at pausen sådan bliver afblæst.

Jeg faldt over en lille kommunikation mellem Watts (WUWT) og en af artiklens forfattere. Den skaber en smule mere lys over hvordan man har justeret på data. Se selv: http://blog.hotwhopper.com/2015/06/the-per...

 • 3
 • 2

Det er jo netop det faktum at pausen baseret på nye analyser af eksisterende rådata pludselig kan aflyses der er bekymrende. Alle temperatur datasæt bliver konstant korrigeret og det gælder både de satellit basrede og de jord basrede målinger. Hvordan kan målinger der igen og igen justeres op og ned med tiende dele grader sige noget meningsfuldt om globale temperatur ændringer i størrelses ordenen tiende dele grader?

 • 2
 • 1

Det er jo netop det faktum at pausen baseret på nye analyser af eksisterende rådata pludselig kan aflyses der er bekymrende. Alle temperatur datasæt bliver konstant korrigeret og det gælder både de satellit basrede og de jord basrede målinger. Hvordan kan målinger der igen og igen justeres op og ned med tiende dele grader sige noget meningsfuldt om globale temperatur ændringer i størrelses ordenen tiende dele grader?

Det er nemlig det der er pointen med det hele. Igen, der er ingen der anfægter, at der sker nogle skøre klimating lige nu. Hvor vildt afvigende det er ift. andre perioder, det skal jeg lade stå hen, for det ved jeg ikke. Men nemlig som du siger: At der FORTSAT bliver ved med at være ændringer i tal, fejl, modeller osv. - og ikke nødvendigvis små ændringer, det er jo det, der er det farlige her ! Jeg er helt med på, at de modeller som IPCC kører med, vel nok at nogle af de bedste der er. Men, og jeg gentager bare mig selv her, klimaet og vejret er så komplekst, og så beregningsintensivt, at man mister helt vildt meget via diverse approksimationer, som de bruger, til at man kan tage det helt seriøst. Og slet ikke nok til, at man skal begynde at spytte milliarder/billioner af kroner i noget, som ikke hjælper noget som helst.

De modeller fejler og ændres hele tiden. Det er de bedste i vi har - men de er stadig bare ikke gode nok.

 • 4
 • 5

Det er jo netop det faktum at pausen baseret på nye analyser af eksisterende rådata pludselig kan aflyses der er bekymrende. Alle temperatur datasæt bliver konstant korrigeret og det gælder både de satellit basrede og de jord basrede målinger. Hvordan kan målinger der igen og igen justeres op og ned med tiende dele grader sige noget meningsfuldt om globale temperatur ændringer i størrelses ordenen tiende dele grader?

Her er justeringerne på satellit data:

https://en.wikipedia.org/wiki/UAH_satellit...

Som du ser handler justeringerne om tusindedele per tiår. Kun i 1998 er der tale om en justering på en tiendedel grad (Christy lagde sig flat ned - uden klynk. Det må man lade ham).

Hvis du kunne bringe noget nyt og interessant ind i debatten ville jeg gerne lytte - men det gør du ikke. Så lad os stoppe her.

 • 3
 • 3

Der er ingen endnu der har vist med sikkerhed, at den målte GW er menneskeskabt via CO2 som påstået.

Rigtigt. Det kan også være naturlige variationer uden kendt årsag sammen med en ukendt negativ feed back mekanisme der afbanlancerer drivhuseffekten fra det stigende CO2 indhold.

Eller hvad med Guds indgriben. Måske er Gud på fossilindustriens side. Hvad mener Sarah Palin?

PS - hvad skal der til for at du føler dig sikker på noget Svend? Din mavefornemmelse? Spencers mavefornemmelse?

 • 4
 • 2

Rigtigt. Det kan også være naturlige variationer uden kendt årsag sammen med en ukendt negativ feed back mekanisme der afbanlancerer drivhuseffekten fra det stigende CO2 indhold. Eller hvad med Guds indgriben. Måske er Gud på fossilindustriens side. Hvad mener Sarah Palin? PS - hvad skal der til for at du føler dig sikker på noget Svend? Din mavefornemmelse? Spencers mavefornemmelse?

Prøv fx at kigge på den her:

http://phys.au.dk/spoerg-ifa/global-opvarm...

Jeg ved godt, det ikke kan tolkes, som en super kilde, men jeg har faktisk mødt ham Christoffer, og han er bl.a. en af de forskere som arbejder med bl.a. klimaet og hvad dets ændringer skyldes. Ja, du kan jo selv se hvad han svarer - nemlig, at der ikke kan gives noget klart svar, som du er så stor fortaler for.

 • 2
 • 4

"Ja, du kan jo selv se hvad han svarer - nemlig, at der ikke kan gives noget klart svar, som du er så stor fortaler for."

Jeg forventer naturligvis ikke at du har bidt mærke i hvad jeg har skrevet i tidens løb - men jeg har faktisk gentaget igen og igen at det handler om risiko og sandsynlighed, ikke beviser. Jeg tror endda i denne tråd. Så igen en stråmand. Og det et jeg træt af.

Mht til IPCC så har de aldrig - mig bekendt - talt om at noget er bevist men at de anser den globale opvarmning overvejende sandsynligt for menneskeskabt. Se her: http://www.theguardian.com/environment/cli...

Så ham Christoffer er enten inkompetent eller lyver bevidst. Det er grove løjer hvis manden er professionel forsker.

 • 2
 • 2

Kim@

Jeg skrev højere oppe:

" Fremtiden lader sig ikke bevise. Sådan er betingelserne og sådan har det altid været. Man kan kun bevise hvad det vil ske hvis man venter på at se hvad det sker og så er det jo for sent. Enhver beslutning baserer sig på vurderinger af hvad man tror det sandsynligvis vil ske på grundlag af den viden man har om fortiden. Fremtiden ved man ikke noget om."

Og så slut fra mig.

 • 2
 • 3

Det kan godt være IPCC ikke taler om at global opvarmning er bevist men 95 % sansynlighed er vel så tæt på man kan komme. At være 95 % sikker på noget der er så komplekst som klimaet virker ikke seriøst. Specielt når man ser på den dårlige overensstemmelse mellem modellerne og virkeligheden samt de store måle unøjagtigheder der er på de klimatiske parametre.

 • 1
 • 2

Og så citere du Rob Honeycutt ejeren af et håndtaske firma tror jeg nok, jeg har ikke kunnet finde andet på ham. Du anerkender stadig ikke at de tusinde dele du angav er en fejl. Anerkender du at Humlums grafer er korrekte? Du taler meget om vindeskab men de personer du citere er ikke forskere.

 • 2
 • 3

Jeg citerede ikke honeycutt men bragte to emails mellem Watts og en af artiklens forfattere. Jeg er ved at miste al respekt for dig og jeg svarer herefter ikke på mere af dit irriterende vås.

 • 4
 • 5

@Peter Sørensen, du må jo kunne forstå at Søren F er en travl mand: 22 indlæg på 3-4 forskellige debattråde, i løbet af ca. 72 timer, viser en hurtig optælling.

Ergo har han ikke tid til at bruge for meget krudt på besværlige debattører, som han ikke kan nøjes med at være uenige med, men også vanen tro har det med at blive personlig overfor. Velkommen i klubben...

 • 4
 • 3

Hvordan kan man seriøst give thumbs down til et uomtvisteligt faktum? Søren Fosberg har linket til Rob Honeycutt der muligvis er direktør for et taske firma. Det er godt nok det ultimative i fakta resistens.

 • 3
 • 5

Det må du lære Peter Sørensen.

Her på ing.dk har nogle bloggere og debatører gudestatus. Og en englehær af rygklappende flagellater der styrer thumbs med hård hånd. Ikke ud fra fornuft men ud fra sympati og antiparti. Man kan således få mange thumbs down for et fornuftigt indlæg og andre kan få mange thumbs up for at profilerer sig på noget vrøvl. Thumbs er en dårlig parameter til at vurdere et indlægs kvalitet.

Iøvrigt er thumbs lidt usmaglige og primitive. Ihverttilfælde thumps down som strengt taget er et (ubevidst?) dødsønske mod modparten. Thumbs blev anvendt i romerrigets arenaer og når den ene gladiator havde nedkæmpet den anden gladiator afgjorde publikum med thumbs hvad der nu skulle ske med den slagne gladiator. Thumbs down fra publikum var tegn til den sejrende gladiator om at slå modparten ihjel.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 4

"Ja, du kan jo selv se hvad han svarer - nemlig, at der ikke kan gives noget klart svar, som du er så stor fortaler for." Jeg forventer naturligvis ikke at du har bidt mærke i hvad jeg har skrevet i tidens løb - men jeg har faktisk gentaget igen og igen at det handler om risiko og sandsynlighed, ikke beviser. Jeg tror endda i denne tråd. Så igen en stråmand. Og det et jeg træt af. Mht til IPCC så har de aldrig - mig bekendt - talt om at noget er bevist men at de anser den globale opvarmning overvejende sandsynligt for menneskeskabt. Se her: http://www.theguardian.com/environment/cli... Så ham Christoffer er enten inkompetent eller lyver bevidst. Det er grove løjer hvis manden er professionel forsker.

Okay, det er så helt fint. Så jeg skal tolke det som, at du bare tror blindt på det IPCC siger og deres fremtidsmodeller, selvom de gang på gang på gang har vist sig, at de er hamrende ringe til at forudsige fremtiden ? De bliver ved med at tale om, at deres modeller er blevet gode, og reproducerer fortiden ganske fint. Og det er da også fint - men hvis deres fremtidsmodeller er ligeså usikre, som enden af en regnbue, så kan og skal de bare ikke bruges, som de gør i dag.

Igen, problemet er at IPCC er et politisk organ. De har meget mere magt i medierne end alle andre har hvad angår det her problem. Det er også deres intention, da det hele handler om penge, og igen, politik. Det kan man bare ikke komme udenom.

At sidde og kalde en post doc, hvis primære felt er netop det her, for en løgner og inkompetent, bare fordi han, og mange andre forskere, er uenige med IPCCs måde at tolke og fremsige deres "konklusioner", det må stå for egen regning. Det er bare et dårligt argument fra din side, fordi du ikke har andet at sige. Det eneste jeg påpegede på et tidspunkt var, at der måske er konsensus hos IPCCs videnskabsfolk (Så kan man gætte på hvorfor), men ikke nødvendigvis hos resten af forskerne. Det er noget man kan læse frem til, når man har læst en masse artikler om emnet, med forfattere der ikke er i lommen på IPCC. Og igen påpeger jeg, at både Henrik Svensmark, ham her Christoffer, og en håndfuld ekstra på det Uni jeg læste på, er ganske enige. Og man finder det også andre steder i verden. Har de nogle beviser endnu ? Nej, for de ved det ikke. Men det ved IPCC åbenbart med 95% sikkerhed.

Det store problem med den her klimadebat er, at det er så ulig anden videnskab man ellers er vant til. Normalt, hvis teorier bliver modbevist, ja, så får de problemer. Men lige udover dem, som sætter sig ind i klimadebatten, så bliver der ikke anfægtet noget, hver gang IPCCs modeller failer. De får lov at rette dem til, så de passer med fortiden, og så siger de, at nu er de klarer til fremtiden, og failer så igen. Det holder jo ikke.

Derudover, så bliver den rapport jo, så vidt jeg er orienteret, kun reviewed internt - i hvert fald indtil videre. Jeg mener der også var noget om, at mange af forskerne ansat hos IPCC, gerne ville have det til at være mere videnskabeligt, i stedet for så politisk, som det har været (Skal ikke kunne se om det er gået igennem endnu). Kort sagt: Der er så meget anti-videnskabeligt i IPCC proces, at man skylder sig selv, og ikke mindst resten af verden, at sætte spørgsmålstegn på det de spytter ud, især når det fejler i det det skal virke på.

 • 6
 • 5

Søren den fik du så en thumbs up for:) Måske er du slet ikke så tosset alligevel. Men jeg kan se at en enkelt har givet thumbs down til din tilståelse så der er helt klart fjolser på begge sider af debatten. Det er altså ikke meningen af thumbs systemet skal bruges til at tilkendegive personlige sympatier. Til de personer der bruger thumbs systemet på den måde vil jeg bare sige: "Tag jer sammen og blive voksne. det er ikke en børnehave"

 • 3
 • 1

Humlum - hmmm http://www.skepticalscience.com/crux-of-a-...

ScepticalScience er ikke et videnskabeligt forum, det drives af en flok engagerede mennesker hvis agenda er at "tilbagevise" argumenter fra de såkaldte skeptikers side. Det lykkes bedst hvor de selv bestemmer argumenterne fra modparten. Det er ikke klimaeksperter, der er nogle geologer, en enkelt fysiker, et par biologer etc. Soon har gennemgået sitet og har dokumenteret alvorlige fejl og mangler på sitet. Santers "fund" af data der bekræftede teorien om hotspot over troperne viste sig at bero på "støj" i data, måske derfor har sitet fjernet Santers "bevisførelse"? Se i øvrigt: http://joannenova.com.au/2013/04/ipcc-play...

Man må erklære sig enig med kim i, at IPCCs anvendelse af fejlbehæftede klimamodeller ikke er betryggende, de burde i stedet kigge nærmere på de parametre, der anvendes i modellerne.

 • 4
 • 6

Søren selvfølgelig passer modellerne til de målte data, de målte data bliver jo brugt til at kalibrere modellen, spørgsmålet er hvor godt modellerne forudsiger fremtiden og det siger den graf du linker til intet om. Hvis du nu tager en model kørsel fra 2007 og sammenligner med målte data fra 2007 til 2015 og de matcher vil jeg begynde at overveje at skifte standpunkt, jeg vil dog sige at 8 år nok er for kort en periode til at jeg vil lade mig overbevise fuldstændigt men i det mindste vil jeg begynde at tvivle.

 • 1
 • 0

Jeg har hentet data fra NOAA og lagt dem i excel. Hvis man lægger en lineær trend i excel kan man gå tilbage til februar 1996 og stadig have en negativ temperatur trend. Så for USA's vedkommende eksistere pausen. Eller sagt på en anden måde, ifølge de officielle temperatur data fra USA's metrologiske institut har der ikke være en opvarmning i de sidste 19 år. I kan jo selv prøve det. Trenden er for i øvrigt minus 0,001836 grader per dekade. http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/n...

 • 1
 • 0

"modellen, spørgsmålet er hvor godt modellerne forudsiger fremtiden og det siger den graf du linker til intet om."

Det er sammenligning mellem observationer og modeller. Naturligvis siger den ikke noget om fremtiden. Der er jo ingen observationer fra fremtiden at sammenligne med :-)

 • 1
 • 2

Netop min pointe. Du på viser med dit link faktisk blot at Kim Dragon har ret i sin påstand om at modellerne rettes til så de passer med fortiden, dette er for i øvrigt fuldstændig normalt at gøre. Men hans pointe er at de ikke passede dengang de skulle forudsige fremtiden.

 • 2
 • 0

Netop min pointe. Du på viser med dit link faktisk blot at Kim Dragon har ret i sin påstand om at modellerne rettes til så de passer med fortiden, dette er for i øvrigt fuldstændig normalt at gøre. Men hans pointe er at de ikke passede dengang de skulle forudsige fremtiden.

 • 1
 • 0

"Men lige udover dem, som sætter sig ind i klimadebatten, så bliver der ikke anfægtet noget, hver gang IPCCs modeller failer. De får lov at rette dem til, så de passer med fortiden, og så siger de, at nu er de klarer til fremtiden, og failer så igen." Hvad jamrer du over? http://www.ipcc.ch/publications_and_data/a...

Jeg må igen lige fastslå, at jeg ikke siger, at der ikke sker noget klima wise, eller at temperaturen ikke stiger. Dog kunne noget tyde på, at lige netop temperaturen er en ret usikker størrelse at måle, selvom du linker til det du gør. Det er vel egentlig lidt det hele den her artikel handler om - at deres målinger ikke nødvendigvis er til at stole på.

Anyways, og jeg gentager det bare lige for 17 gang: Når nu alverdens regeringer osv. er blevet "enige" om, at det er sådan verden hænger sammen (Igen, pga. IPCCs politiske markering), så burde de bruge de tonsvis af penge, som de smider efter de her nye "tiltag", som jeg mildest talt vil betegne som idiotiske mange af dem, og meget uigennemtænkte, meget bedre og til noget mere fremtidssikkert.

For igen, og så kan du kalde mig "skeptiker", eller hvad andre fine titler man ellers kan få, hvis man ikke ser det IPCC kommer med som værende den absolutte sandhed, hvis IPCC IKKE har ret - så står vi om 50 år, og har brugt billioner af kroner på noget, som ikke har haft en eneste effekt. Til gengæld er det muligt, at flere lande har oversvømmelse på den ene og den anden led, flere storme, flere tsunamier, flere alt muligt, men infrastrukturen er den samme som i dag - more or less. Så de mennesker, de har stadig problemer.

Og ja, IPCC kan sagtens tage fejl. For deres fremtidsprognoser har indtil videre været vildt ringe. Deres prognoser bagudtil, det er for så vidt vidt nok, men det er til gengæld også mega ligegyldigt, hvis den anden vej ikke bare virker en lille smule.

Derudover, så er dit link da rimelig ligegyldigt at smide ind ? Det er fra 2007, altså 8 år gammelt. Det du skal give mig er deres fremtidige prognose fra 2007, og så en graf fra fx 2015, som viser, at den havde ret. Men som Peter også siger, så er 8 år ingen alder i sådan noget her. Så det vil sikkert ikke hjælpe meget. Derudover, så står der intet, som jeg lige umiddelbart kan se, hvad de simulationer indebærer ? Det ér altså ikke svært at få simulationer til at passe en specifik trend, hvis det er det man vil.

 • 3
 • 3

Mon det bliver med tilbagevirkende kraft?:

18 Sep 2015, GLOBAL WARMING STOPPED in 1998? NO it didn't. If you say that, you're going to PRISON. Climate scientists revise history, call for Vultures' arrest: http://www.theregister.co.uk/2015/09/18/gl... Citat: "... This group is quite well known in the climate debate: the lead author is Stephan Lewandowsky, a psychologist who has previously produced research proving to his satisfaction that climate sceptics are mostly lunatics who refuse to let their children be vaccinated, believe that Barack Obama was not born in the USA, think that MI6 assassinated Princess Diana, and - just to round things off - also believe that the Moon landings were faked and that Saddam Hussein really did have large stocks of WMDs. Lewandowsky is joined for his latest outing by Naomi Oreskes, not really a scientist but a historian (though her bachelor degree was in mining) famous for her book Merchants of Doubt, which says that climate sceptics are the same as those who cast doubt on the idea that cigarettes are bad for you, in that they are likewise corruptly working for sinister corporate interests. ... We appreciate that you are making aggressive and imaginative use of the limited tools available to you in the face of a recalcitrant Congress. One additional tool – recently proposed by Senator Sheldon Whitehouse – is a RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) investigation of corporations and other organizations that have knowingly deceived the American people about the risks of climate change ... ..."

 • 1
 • 1

Whistleblowers have told the committee, according to Smith’s letter, that Thomas Karl — the director of NOAA’s National Centers for Environmental Information, which led the study — “rushed” to publish the climate study “before all appropriate reviews of the underlying science and new methodologies” used in the climate data sets were conducted

Kilde:

https://www.washingtonpost.com/news/federa...

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten