Klimaforandringer vil lægge pres på dansk GMO-skepsis

Danskerne kan blive tvunget til at opgive den årelange modstand mod genmodificerede planter, hvis der skal sættes effektivt ind over for klimaforandringerne.

Genmodificering kan nemlig øge energiudbyttet fra planter betydeligt i forbindelse med produktion af biobrændstof, og optimering af planter er ifølge spillerne på bioenergibanen et helt naturligt og uundgåeligt skridt på vejen mod bæredygtighed.

Lektor i sociologi ved Københavns Universitets Center for Bioetik, Jesper Lassen, der har forsket i danskernes holdning til genteknologi, peger på, at folk vurderer brugen af GMO ud fra, om det er nyttigt for samfundet, og her vil sænkning af CO2-udslip score helt i top.

"For ti år siden var klima ikke et væsentligt argument, men i dag er situationen, at klima kan legitimere hvad som helst og kan bære en bestemt anvendelse af genteknologi frem og skaffe befolkningens accept," siger han og tilføjer, at befolkningens mening om genteknologi har stor indflydelse på politikerne.

GMO har hårde vilkår på den politiske scene i Europa i modsætning til i USA, hvor stemningen er langt mere positiv. Flere af EU's medlemslandene har stadig totalforbud mod de avancerede planter, og landbrugsministrene kan ikke blive enige om en fælles holdning. Derfor er den centrale godkendelse af genmodificerede planter gået helt i stå på trods af, at moratoriet mod dem blev ophævet i 2004.

Det mærker danske DLF-Trifolium, der udvikler græs med større sukkerindhold ved at indsætte gener fra blandt andet løg.

"Der er bestemt et potentiale i det her, men som det ser ud politisk i Europa for tiden, hvor der ikke bliver godkendt genmodificerede planter, er det ikke til at vide, hvornår vi kan få græsserne ud på markerne," siger udviklingsdirektør Klaus K. Nielsen.

Professor i biomasseteknologi ved Københavns Universitet, Claus Felby, mener ikke, danskerne kan undgå optimerede planter.

"Det er i allerhøjeste grad nødvendigt, at vi optimerer planterne, så vi får det optimale ud af det jordareal, der er til rådighed. Den biomasseressource, vi behøver til bioenergi, er ikke til stede på arealerne i dag," siger han og påpeger, at en del kan undgås ved traditionel planteforædling.

Udviklingen med genmodificering af planter er i fuld gang. Offentlige og private forskere både i Danmark og i udlandet er i gang med at udvikle eksempelvis hvede, majs og græsser, der giver en mere effektiv produktion af bioethanol.